Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 008171 20647615 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8 - ebook/pdf
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1111
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4876-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali się specjaliści ze wszystkich ośrodków naukowych, dzięki czemu ten obszerny zbiór opracowań stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda.

Redakcję Naukową dzieła objęły najwybitniejsze postacie polskiej karnistyki. Nad wydaniem całości poprzednich tomów Systemu czuwał św.p. prof. zw. dr hab. Andrzej Marek, którego obecnie zastępuje prof. dr hab. Lech Paprzycki. Redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są profesorowie specjalizujący się w omawianych dziedzinach prawa karnego. Redakcję niniejszego tomu objął prof. dr hab. Lech Gardocki.

Tom 8 Systemu Prawa Karnego został poświęcony przestępstwom przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Jest to obszerne opracowanie, które ze względu na odniesienie do najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny stanowi niezbędną pomoc w pracy zarówno obrońców w sprawach karnych, sędziów, jak i organów ścigania. Publikacja, w oparciu o systematykę Kodeksu Karnego  prezentuje i szeroko omawia  przestępstwach przeciwko:

Dzieło, zawierające tak gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii  dotyczących przestępstw, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego, jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym lub jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA KARNEGO Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 SYSTEM PRAWA KARNEGO Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ MAREK † ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA KARNEGO LECH K. PAPRZYCKI Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 Redaktor prof. dr hab. Lech Gardocki Autorzy prof. dr hab. Marek Bojarski – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Lech Gardocki – Uniwersytet Warszawski; dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski; Wiesław Kozielewicz – Sędzia SN; prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr Joanna Piórkowska-Flieger – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Jacek Potulski – Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Wojciech Radecki – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr hab. Ryszard A. Stefański – prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie; adwokat Adam Wojtaszczyk – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Włodzimierz Wróbel – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Witold Zontek – Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Marek Bojarski – rozdz. X Lech Gardocki – rozdz. I Stanisław Hoc – rozdz. II, III Wiesław Kozielewicz – rozdz. IX Barbara Kunicka-Michalska – rozdz. XI Joanna Piórkowska-Flieger – rozdz. XII Jacek Potulski – rozdz. VII Wojciech Radecki – rozdz. VI Ryszard A. Stefański – rozdz. IV, V Adam Wojtaszczyk/Włodzimierz Wróbel/Witold Zontek – rozdz. VIII Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4609-3 ISBN e-book 978-83-255-4610-6 Przedmowa Prezentowany tom 8 Systemu Prawa Karnego poświęcony jest problematyce prze- stępstw przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, i z tego względu obejmuje ponad połowę przepisów zawartych w części szczególnej Kodeksu karnego. Poszczególne rozdziały tego tomu zawierają omówienie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych (Rozdział XVI KK); przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział XVII KK); przestępstw przeciwko obronności (Rozdział XVIII KK); przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (Rozdział XX KK); przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozdział XXI KK); przestępstw przeciwko środowisku (Rozdział XXII KK); przestępstw przeciwko działalności instytucji pań- stwowych oraz samorządu terytorialnego (Rozdział XXIX KK); przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Rozdział XXX KK); przestępstw przeciwko wyborom i referendum (Rozdział XXXI KK); przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu (Rozdział XXXII KK); przestępstw przeciwko ochronie informacji (Rozdział XXXIII KK) i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (Rozdział XXXIV KK). Waż- ny jest jednak nie tylko szeroki zakres omawianej problematyki, lecz również, a może przede wszystkim, waga dóbr chronionych przez przepisy karne analizowane w tym tomie. Jest rzeczą oczywistą, że konstrukcja części szczególnej, a zwłaszcza kolejność zamieszczania w niej przez ustawodawcę poszczególnych rozdziałów, nie jest przy- padkowa. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że usytuowanie większości rozdziałów Kodeksu karnego, których treść została w tomie 8 omówiona zajmuje czołowe miejsce w hierarchii społecznej ważności zawartych w nich przepisów karnych. Poszczególne rozdziały tego tomu przygotowali Autorzy, których merytoryczne kompetencje pozwalają mi wyrazić opinię, że przedstawiany Czytelnikom tom 8 będzie, podobnie jak poprzednie tomy Systemu, uznany za istotny wkład do nauki polskiego prawa karnego. Warszawa, kwiecień 2013 Prof. dr hab. Lech Gardocki Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Rozdział I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. Kwestia przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 III. Odpowiedzialność wykonawcy rozkazu lub polecenia przełożonego . . 7 IV. Odpowiedzialność przełożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 V. Działanie w imieniu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Zastosowanie polskiej ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Przestępstwa przeciwko pokojowi – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Definicja agresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przestępstwa przeciwko pokojowi w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . § 3. Wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej 10 10 12 12 14 17 1 (art. 117 § 1 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Przygotowanie do wojny napastniczej (art. 117 § 2 KK) . . . . . . . . . § 5. Publiczne pochwalanie lub nawoływanie do wojny napastniczej (art. 117 § 3 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Ludobójstwo (art. 118 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zarys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ludobójstwo a zbrodnie przeciwko ludzkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Masowy zamach przeciwko ludności (art. 118a KK) . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Dyskryminacja (art. 119 § 1 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 23 23 24 26 26 26 27 27 28 28 31 31 31 31 32 VII III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Przestępstwa wojenne – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zarys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podwójna bezprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Stosowanie środków masowej zagłady (art. 120 KK) . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Inne działania wobec środków masowej zagłady lub zakazanych środków walki (art. 121 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Stosowanie niedozwolonych sposobów lub środków walki (art. 122 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Zamach na osoby chronione (art. 123 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Inne zbrodnie wojenne (art. 124 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Zamach na dobro kultury lub inne mienie (art. 125 KK) . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Nadużycie znaków i symboli (art. 126 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Pochwalanie lub nawoływanie do przestępstw przeciwko ludzkości lub przestępstw wojennych (art. 126a KK) . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Niedopełnienie obowiązku kontroli (art. 126b KK) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . § 19. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Zdrada główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 32 32 35 35 35 35 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 45 47 47 47 47 48 48 48 48 49 52 62 62 VIII Spis treści 64 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Zamach stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 72 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Zdrada dyplomatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 76 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Szpiegostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 III. Strona przedmiotowa szpiegostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 IV. Organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu . . . . . . . 99 V. Podmiot i strona podmiotowa szpiegostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Czynny żal sprawców niektórych przestępstw przeciwko RP . . . . . 100 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 II. Warunek dobrowolności poniechania i ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 25. Dezinformacja wywiadowcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 § 26. Pomawianie narodu polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § 27. Znieważenie narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . 113 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 § 28. Zamach na życie Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 29. Czynna napaść i znieważenie Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 30. Czynna napaść i znieważenie przedstawicieli państw obcych oraz symboli państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 31. Wymóg wzajemności oraz działania na szkodę państwa sprzymierzonego w stosunku do sprawców niektórych przestępstw przeciwko RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rozdział III. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 32. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 33. Zamach terrorystyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 IX Spis treści IV. Podmiot i sprawa podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 34. Służba w obcym wojsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 35. Zaciąg do obcego wojska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 36. Uchylanie się od służby wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 37. Uchylanie się od odbywania służby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 38. Uchylanie się od służby zastępczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 V. Dobrowolny powrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 § 39. Niezdolność do służby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 40. Niektóre problemy ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . 157 § 41. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 I. Kształtowanie się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 III. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 § 42. Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 II. Typy przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 III. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 VII. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 VIII. Zbieg przepisów i przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 IX. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 § 43. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 164 KK) . . . . 195 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 II. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu X Spis treści V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 VI. Formy stadialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 § 44. Sprowadzenie innego niebezpieczeństwa powszechnego (art. 165 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 III. Typy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 VII. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 VIII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 IX. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 § 45. Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165a KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 VII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 § 46. Piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej (art. 166 KK) . . . 237 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 III. Typy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VII. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VIII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 IX. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 § 47. Umieszczenie na statku niebezpiecznej substancji (art. 167 KK) . . 244 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 VI. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 48. Przygotowanie do rozbójnictwa morskiego (art. 170 KK) . . . . . . . . 250 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 VI. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 XI Spis treści § 49. Posiadanie bez zezwolenia materiałów wybuchowych (art. 171 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 VI. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 § 50. Przeszkadzanie akcji ratowniczej (art. 172 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . 259 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Rozdział V. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . 263 § 51. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 I. Kształtowanie się odpowiedzialności za przestępstwa komunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 II. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 III. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 § 52. Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 III. Typy przestępstwa sprowadzenia katastrofy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 VII. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 VIII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 IX. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 § 53. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu (art. 174 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 VI. Postaci stadialne i zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 VII. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 § 54. Wypadek w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 177 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 III. Typy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 XII Spis treści VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 VIII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 IX. Tryb ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 § 55. Stan nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego oraz zbiegnięcie z miejsca zdarzenia jako ustawowe okoliczności obciążające przy przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 178 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 II. Charakter art. 178 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 III. Stan nietrzeźwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 IV. Stan pod wpływem środka odurzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 V. Zbiegnięcie sprawcy z miejsca zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 56. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 II. Typy przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 III. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 V. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 VI. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 VII. Formy zjawiskowe i stadialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 VIII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 IX. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 § 57. Dopuszczenie do ruchu niesprawnego pojazdu lub osoby niebezpiecznej (art. 179 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 VII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 § 58. Pełnienie czynności w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 180 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 IV. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 VII. Zagrożenie karą i środkami karnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 § 59. O prawie ochrony środowiska w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 I. Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym, unijnym i krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 II. Polskie prawo ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 § 60. Ochrona środowiska w międzynarodowym i unijnym prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 I. Międzynarodowe prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 II. Konwencja Rady Europy o ochronie środowiska w prawie karnym . . . 438 III. Dyrektywa unijna o ochronie środowiska w prawie karnym . . . . . . . . 440 § 61. Kształtowanie się koncepcji ochrony środowiska w polskim prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 XIII Spis treści I. Przed rokiem 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 II. Lata 1980–1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 § 62. Prawnokarna ochrona środowiska w rozdziale XXII KK . . . . . . . . 447 I. Źródła i koncepcja rozdziału oraz podział przestępstw . . . . . . . . . . . . . 447 II. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 § 63. Polskie prawo karne środowiska a dyrektywa unijna . . . . . . . . . . . . 491 § 64. Problematyka proceduralna przestępstw przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 § 65. Przestępstwa przeciwko środowisku w praktyce sądowej . . . . . . . . 500 Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji . . . . . . . . . . . 503 § 66. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 § 67. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 § 68. Pojęcia funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 I. Funkcjonariusz publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 II. Osoba pełniąca funkcję publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 III. Osoba przybrana do pomocy funkcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 § 69. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i osoby przybranej mu do pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 § 70. Czynna napaść na funkcjonariusza lub osobę przybraną mu do pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 § 71. Wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu . . . . . . . . . . . . 540 § 72. Zmuszenie funkcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 § 73. Fałszywy alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 § 74. Udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska, kontroli inspekcji pracy oraz kontroli placówek opiekuńczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 § 75. Znieważenie funkcjonariusza i znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 76. Podawanie się za funkcjonariusza publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 § 77. Sprzedajność i przekupstwo w sektorze publicznym . . . . . . . . . . . . 564 § 78. Płatna protekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 § 79. Nadużycie władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . 607 § 80. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 I. Wymiar sprawiedliwości jako przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 II. Rozwój historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 III. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 IV. Prawo do obrony przed zarzutem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 V. Niekaralność z uwagi na obawę przed odpowiedzialnością karną . . . . . 616 § 81. Bezprawne wywieranie wpływu na czynności urzędowe sądu . . . . . 617 § 82. Fałszywe zeznanie, opinia, tłumaczenie lub oświadczenie (art. 233 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 § 83. Fałszywe oskarżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 § 84. Tworzenie fałszywych dowodów i podstępne zabiegi . . . . . . . . . . . . 635 § 85. Zatajenie dowodów niewinności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 § 86. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa . . . . . . . . . . . . 640 § 87. Poplecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 § 88. Niedoniesienie o poważnym czynie karalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 XIV Spis treści § 89. Rozpowszechnianie wiadomości pochodzących z postępowania przygotowawczego albo rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 § 90. Samouwolnienie i ucieczka z więzienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 § 91. Uwolnienie osoby pozbawionej wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 § 92. Niestosowanie się do zakazów i obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 § 93. Niestosowanie się do obowiązków związanych z zakazem wstępu na imprezę masową oraz udaremnienie lub utrudnianie kontrolowania wykonywania takich obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . 685 § 94. Karalne wywieranie wpływu na uczestników postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 § 95. Znęcanie się nad inną osobą w celu wymuszenia zeznań . . . . . . . . . 703 § 96. Znęcanie nad pozbawionym wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . 709 § 97. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 § 98. Nadużycia wyborcze – art. 248 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 § 99. Przeszkadzanie – art. 249 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 § 100. Naruszenie swobody głosowania – art. 250 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 § 101. Korupcja wyborcza – art. 250a KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 § 102. Naruszenie tajności głosowania – art. 251 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Rozdział X. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . 747 § 103. Kształtowanie się zakresu penalizacji rozdziału XXXII KK . . . . . . 749 § 104. Uwagi o przedmiocie ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 § 105. Wzięcie zakładnika – art. 252 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 § 106. Branie udziału w zbiegowisku publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 § 107. Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnym do użytku sieci lub linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 § 108. Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . 765 § 109. Rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści o charakterze terrorystycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 § 110. Publiczne propagowanie faszyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 § 111. Publiczne znieważenie grupy ludności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 § 112. Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej . . . . . . . . . . . 773 § 113. Udaremnienie przeprowadzenia zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 § 114. Znieważenie pomnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 § 115. Profanacja zwłok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 § 116. Bezprawny wyrób broni palnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 § 117. Bezprawne przekroczenie granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 § 118. Ułatwienie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . 799 Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . . . . . 803 § 119. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 § 120. Przestępstwo z art. 265 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 III. Podmiot przestępstwa z art. 265 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 V. Odmiany typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 VI. Postacie stadialne i postacie zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 VIII. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 892 IX. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 XV Spis treści § 121. Przestępstwo z art. 266 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 § 122. Przestępstwo z art. 267 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 IV. Podmiot przestępstw ujętych w art. 267 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 V. Strona podmiotowa przestępstw ujętych w art. 267 KK . . . . . . . . . . . . 939 VI. Odmiany typu czynu zabronionego z art. 267 KK i postacie stadialne oraz zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 VII. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 VIII. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 941 IX. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 § 123. Przestępstwo z art. 268 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 III. Podmiot przestępstwa z art. 268 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 IV. Strona podmiotowa przestępstwa z art. 268 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 V. Odmiany typu czynu zabronionego, postacie stadialne i postacie zjawiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 VII. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 951 VIII. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 § 124. Przestępstwo z art. 268a KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 III. Podmiot przestępstwa z art. 268a KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 V. Odmiany typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 VII. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 956 VIII. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 § 125. Przestępstwo z art. 269 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 III. Podmiot przestępstwa z art. 269 KK i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . 961 IV. Odmiany typu czynu zabronionego, postacie stadialne i zjawiskowe . . 961 V. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 VI. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 962 VII. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 § 126. Przestępstwo z art. 269a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 IV. Odmiany typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 V. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 VI. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 966 VII. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 § 127. Przestępstwo z art. 269b KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 II. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 XVI Spis treści IV. Odpowiedzialność karna za czyny skierowane przeciwko dokumentom w ustawodawstwach innych krajów . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 V. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w Kodeksie IV. Odmiany typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 V. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 VI. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną . . . . . . . . . . . . . . . . 974 VII. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . 975 § 128. Problematyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 II. Prawnokarna ochrona dokumentów w ujęciu historycznym . . . . . . . . . 980 III. Przestępstwa przeciwko dokumentom w Kodeksie karnym z 1932 r. . . i w Kodeksie karnym z 1969 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 § 129. Fałsz materialny dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . 1005 I. Podrobienie lub przerobienie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 II. Użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . 1012 III. Wypadek mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 IV. Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 V. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 VI. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 § 130. Wypełnienie podpisanego blankietu niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę. Użycie takiego dokumentu . . . . . . . . 1020 I. Nieuprawnione wypełnienie blankietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 II. Użycie wypełnionego w sposób nieuprawniony blankietu . . . . . . . . . . . 1024 III. Wypadek mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 IV. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 V. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 § 131. Fałsz intelektualny bezpośredni (poświadczenie nieprawdy w dokumencie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 IV. Wypadek mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 V. Typ kwalifikowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 VI. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 VII. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 § 132. Fałsz intelektualny pośredni (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 IV. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 V. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 § 133. Użycie dokumentu zawierającego poświadczenie nieprawdy . . . . . . 1049 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 IV. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 V. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 § 134. Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 XVII Spis treści II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 IV. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 V. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 § 135. Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe, kradzież, przywłaszczenie oraz bezprawne przewożenie, przenoszenie lub przesyłanie za granicę tego rodzaju dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 I. Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe, kradzież lub przywłaszczenie takiego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 II. Bezprawne przewożenie, przenoszenie lub przesyłanie za granicę dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 III. Zagrożenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 IV. Zbieg przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 § 136. Niszczenie, uszkodzenie, czynienie bezużytecznym, ukrycie lub usunięcie dokumentu, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: