Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 009694 23472832 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-680-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2015/2016 roku. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikatowej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu. Publikacja prezentuje wszystkie zmiany przepisów, które wejdą w życie na przełomie 2015/2016 roku. Zmieniają się m.in.: VAT - podatek od towarów i usług Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Ustawa o rachunkowości Ordynacja podatkowa Kodeks pracy Podatki i opłaty lokalne Ustawa 'zasiłkowa' Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

R E K O M E N D U J E Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 Dla firm przepisy  komentarze ekspertów  przejrzyste tabele C e n a 1 4 9 z ł ( w t y m 5 V A T ) I S B N 9 7 8 8 3 7 4 4 0 6 9 0 1 - - - - SPIS TREŚCI PODATKI ORDYNACJA PODATKOWA (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) ............................................................................. 9 USTAWA O NIP (ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) ..... 117 USTAWA O VAT (ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) ....................................................... 121 VAT – PRZEPISY WYKONAWCZE ..................................................................................................................................................................................................................................... 132 PODATEK AKCYZOWY (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) .................................................................................. 135 PODATEK AKCYZOWY – PRZEPISY WYKONAWCZE .................................................................................................................................................................................................. 228 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) ............................................. 234 PDOP – PRZEPISY WYKONAWCZE ................................................................................................................................................................................................................................. 253 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1992) .............................................. 254 PDOF – PRZEPISY WYKONAWCZE ................................................................................................................................................................................................................................. 305 ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ........................................................................................................................................................... 306 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – PRZEPISY WYKONAWCZE ................................................................................................................................................................................. 314 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 626; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1322) ............................................. 315 PODATKI I OPŁATY LOKALNE (ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1890) ............................................................ 322 PODATEK ROLNY (ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) .................................................................................... 336 PODATEK LEŚNY (ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) ..................................................................................... 341 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 86; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1137) ................................................................... 343 USTAWA O PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN (ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin – Dz.U. z 2012 r., poz. 362; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211) ....................................................... 347 USTAWA O SPECJALNYM PODATKU WĘGLOWODOROWYM (ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym – Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 978) .......................................................... 355 USTAWA O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ (ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej – Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513) ........................................................................................ 356 USTAWA O KONTROLI SKARBOWEJ (ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) ................................................................................. 358 KODEKS KARNY SKARBOWY (ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 186; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) ........................................................................ 362 USTAWA O OPŁACIE SKARBOWEJ (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 783; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ................................................................................. 369 USTAWA O DORADZTWIE PODATKOWYM (ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1224) ...................................................................... 372 RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ (ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ....................................................................................... 373 PRAWO PRACY KODEKS PRACY (ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) ......................................................................................... 454 KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE ............................................................................................................................................................................................................. 482 PROMOCJA ZATRUDNIENIA (ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ............................... 483 SZCZEGÓLNE ZASADY ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY (ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) ............................................................................................................................................................................ 496 POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY (ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 827; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ......... 498 PRACOWNICY TYMCZASOWI (ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) ......................................... 500 RÓWNE TRAKTOWANIE (ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – Dz.U. Nr 254, poz. 1700; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) ......................................................................................................................................................................................................... 502 PRACOWNICY URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH (ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) ................................................. 503 USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) .......................................................... 504 KARTA NAUCZYCIELA (ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2014 r., poz. 191; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1418) ........................................................................................... 505 SŁUżBA CYWILNA (ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1269) ...................................................................................... 509 SZKOLNICTWO WYżSZE (ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) .................................................................... 511 WYNAGRODZENIA USTAWA KOMINOWA (ustawa z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1960) ............................................................................................................................................................................................................................................. 513 NIEPEŁNOSPRAWNI (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1886) ................................................................................................................................................................................................................................. 514 USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRZEPISY WYKONAWCZE ............................... 525 TRZYNASTKI (ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1144; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) ................................................................................................................................................................................................................................. 526 OCHRONA ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH (ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ................................................................................................................................................................................................................................. 527 MINIMALNE WYNAGRODZENIE (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1385) ................. 533 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ............................................. 535 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1994) ................................................................................................................................................................................................................................ 546 WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE (ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242) ........................ 556 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW (ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 704; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) .................................................... 557 USTAWA ZASIŁKOWA (ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) ................................................................................................................................................................................................................................. 565 EMERYTURY I RENTY (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 748; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311) .............. 592 ŚWIADCZENIA RODZINNE (ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ................................................................... 593 PRAWO GOSPODARCZE Prawo handlowe SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ......................................................... 609 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ................................................................ 636 PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) .................................................................................. 637 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1142; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) ............................................................ 640 Prawo cywilne KODEKS CYWILNY (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) ........................................................................................ 644 KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH (ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1025; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595) ............................................ 653 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 184; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1634) ..................................................... 659 UBEZPIECZENIA OC (ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 392; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) ........................................................................................................... 670 PRAWO AUTORSKIE (ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) ....................................... 678 PRAWO WEKSLOWE (ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe – Dz.U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ................................................................................. 682 IKE ORAZ IKZE (ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1147; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) ........................................................................................................................................................................ 684 Prawo administracyjne POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311) .................. 686 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI (ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) .................................. 687 POżYTEK PUBLICZNY I WOLONTARIAT (ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) ......................... 713 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) ............................................................... 715 Prawo ochrony środowiska OPŁATA PRODUKTOWA (ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1413; zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 933) ..................................................................................................................................................................................................................... 716 CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH (ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1793) ................................... 717 SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) ............................................................................................. 722 BATERIE I AKUMULATORY (ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 687; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) ..................................................................... 723 USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 888; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) ............... 725 RECYKLING POJAZDÓW (ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 140; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 933) ................................. 726 ODPADY (ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2013 r., poz. 21; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1936) .......................................................................................................... 743 Prawo bankowe i celne PRAWO BANKOWE (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 128; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1864) ........................................................................................ 765 PRAWO CELNE (ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 858; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) ................................................................................................. 776 8 W przewodniku zostały uwzględnione zmiany w przepisach opublikowane do 15 grudnia 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa www.infor.pl Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel dwutygodnik MONITOR księgowego Ukazuje się od 2004 r. Przewodnik przygotowały redakcje: Copyright by INFOR PL S.A. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kseroko- pii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnia- nie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabro- nione i podlega odpowiedzialności karnej. MONITORA księgowego, MONITORA Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Biuletynu VAT Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 531 48 37, faks 22 530 41 65, www.mk.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl www.sklep.infor.pl Druk: GRYFIS INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, NIP 118-00-93-066 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923)* * Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej: – ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197), – ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649), – ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269), – ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844), – ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 699; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1595), – ustawą z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251), – ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 978), – ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311), – ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923), – ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] (…) § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których usta- lenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] (…) § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienio- ne w § 1 pkt 1 organy. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Z art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu przed nowelizacją wynikało, że przepisy działu III Ordynacji pt. „Zobowiązania podatkowe” mają wprost zastosowanie do niepodat- kowych należności budżetu państwa. Natomiast z uregulowań art. 60 i art. 67 ustawy o finansach publicznych wynika, że do niepodatkowych należności budżetu państwa należy odpowiednio stosować przepisy działu III Ordynacji podatkowej. W wyniku nowelizacji to podwójne odwołanie zostanie zlikwidowane przez wykreślenie w art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej „niepodatkowych należności budżetu państwa”. W wyniku tej zmiany przepisy działu III Ordynacji podatkowej będą stosowane odpowiednio do niepodatkowych należności budżetu państwa na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie takie jest optymalne. Większość przepisów działu III Ordynacji podatkowej do niepodatkowych należności budżetu państwa nie może być bowiem stosowana wprost, co wynika ze specyfiki tych należności. Brak odpowiednika Art. 2a. [Na korzyść podatnika] Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego roz- strzyga się na korzyść podatnika. Komentarz: Art. 2a został dodany ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197). Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. W art. 2a O.p. wprost została zapisana zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (z łac. in dubio pro tributario). Problematyczne (i sporne) może być ustalenie, czy i kiedy występują wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. W praktyce organy podatkowe nie mają wątpliwości co do treści przepisów podatkowych. Wątpliwości ma zwykle podatnik, który musi je stosować. MONITORksięgowego  www.mk.infor.pl 9 ORDYNACJA PODATKOWA 10 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 3. [Definicje ustawowe] Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje ustawowe] Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; (…) 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepi- sów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to podmiot zagraniczny w rozumie- niu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu krajowego w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rze- czypospolitej Polskiej; Brak odpowiednika (…)11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę praw- ną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- datku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) z innym podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z innym podmiotem oraz zagranicz- ny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej; (…) 15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to doku- ment elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, zło- żonych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinforma- tycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób za- pewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych danych. Komentarz: Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w art. 3 pkt 5, 11 i 12 zostały wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Art. 3 pkt 15 został dodany ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). W słowniczku ustawy – Ordynacja podatkowa, w art. 3 w pkt 5, dotyczącym wyjaśnienia pojęcia deklaracji, dodano wyraz „zestawienie”. Ma to służyć wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych, czy przepisy dotyczące składania deklaracji oraz ich korekt stosuje się również do miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W art. 3 w pkt 11 i 12 dotyczących wyjaśnienia pojęć „podmiot krajowy” i „podmiot zagraniczny” wprowadzono zmiany, których celem jest doprecyzowanie tych pojęć przez okre- ślenie, iż chodzi o podmioty powiązane. Definicje te odnoszą się do przepisów dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a i następne Ordynacji podatkowej), które mogą być zawierane w odniesieniu do podmiotów powiązanych. W art. 3 pkt 15 zdefiniowano, czym jest podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo. Zgodnie z definicją jest to elektroniczna kopia podania lub deklaracji złożonych do organu podatkowego w postaci innej niż elektroniczna. Art. 12. [Termin] (…) § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: (…) 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo złożo- ne w polskim urzędzie konsularnym; Art. 12. [Termin] (…) § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: (…) 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) lub w pla- cówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w in- nym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską pla- cówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Przed zmianą przepisów termin uważano za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Przepis ten nie regulował przypadków, gdy podatnik, przebywając za granicą, nadaje pisma adresowane do polskich organów podatkowych, korzystając z usług zagranicznych placówek pocztowych. W nowelizowanym art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji sytuacje te zostały uregulowane. Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie miało ten sam skutek co nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce. Natomiast w przypadku nadania przesyłki w kraju spoza Unii Europejskiej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Art. 13. [Właściwość Ministra Finansów] (…) § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako: 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego; Art. 13. [Właściwość Ministra Finansów] (…) § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako: 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których Brak odpowiednika Brak odpowiednika mowa w art. 14a § 1; 4a) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatko- wego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; § 2a. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). Zmiany w art. 13 § 2 pkt 4 i § 2a O.p. wynikają z faktu nadania dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej statusu organu podatkowego, który przejmie dotychczasowe zadanie Ministra Finansów w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Minister Finansów pozostanie organem właściwym w sprawie wyda- wania interpretacji ogólnych, natomiast interpretacje indywidualne będzie wydawał Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Minister Finansów będzie natomiast organem właściwym w sprawach zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności interpretacji indywidualnych (por. art. 14e § 1 O.p.). Art. 14a. [Interpretacje ogólne] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jedno- litego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz or- gany kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Art. 14a. [Interpretacje ogólne] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jed- nolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego MONITORksięgowego  www.mk.infor.pl 11 ORDYNACJA PODATKOWA 12 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. Brak odpowiednika (…) § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego; 2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem praw- nym. (…) § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek prze- pisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649.) W art. 14a w § 1 została wprowadzona zmiana dostosowawcza w związku ze zmianą nazwy – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W art. 14a § 1a sformułowano wymogi formalne interpretacji ogólnych. Obowiązkowymi elementami interpretacji ogólnej mają być: „„ szczegółowy opis interpretowanego zagadnienia, „„ wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. Dzięki tym elementom interpretację ogólną będzie można zestawić z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej i ustalić, czy interpretacja ogólna ma zastosowanie do sytuacji wskazanych w tych wnioskach. Jeżeli zagadnienie i stan prawny wskazany w interpretacji ogólnej pokrywa się z wnioskiem o interpretację indywidualną – organ podatkowy nie wyda interpretacji indywidualnej, tylko postanowienie, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku podatnika ma zastosowanie interpretacja ogólna (nowo dodany § 5a w art. 14b O.p.). Dzięki temu rozwiązaniu organy podatkowe nie będą musiały w interpretacjach indywidualnych powielać treści uregulowanych już w interpretacji ogólnej, a podatnik zyska taką samą ochronę jak w sytuacji uzyskania interpretacji indywidualnej. Ponadto w związku ze zmianami w zakresie pełnomocnictwa konieczne jest uzupełnienie art. 14a § 9 o odesłanie w sprawach dotyczących interpretacji ogólnych na wniosek do nowego rozdziału 3a działu IV Ordynacji podatkowej. W art. 14a § 9 wprowadzono również odesłanie do art. 165 § 3 (data wszczęcia postępowania) oraz art. 169 § 4 O.p. (prawo do zniesienia zażalenia). Z wymienionych przepisów wynika, że: „„ postępowanie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej rozpoczyna się w dacie doręczenia wniosku organowi podatkowemu oraz „„ wnioskodawca może wnieść zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowane- go, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] § 1. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (in- terpretację indywidualną). Brak odpowiednika (…) § 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Brak odpowiednika (…) § 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastoso- wanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysłu- guje zażalenie. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolito- ści wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indy- widualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. uchylony Brak odpowiednika § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą- dzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnio- skodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f. § 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając koniecz- ność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych, w celu usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Biura Krajowej Informacji Po- datkowej do: 1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunię- cia naruszenia prawa, 2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3, 3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 4) zmiany postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 5, 5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6 – w jego imieniu i w ustalonym zakresie. § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze- nia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wniosko- dawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). Z art. 14b § 1 wynika, że dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydaje interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego (dotychczas kompetencja do wydawania takich interpretacji przysługiwała Ministrowi Finansów). Minister Finansów będzie też mógł upoważnić dyrektora Biura KIP (w formie rozporządzenia) do zmieniania, uchylania lub stwierdzania nieważności interpretacji indywidualnych oraz do zmiany lub uchylania postanowień o zastosowaniu interpretacji ogólnej. Zmiana w art. 14b przez dodanie § 2a ma charakter uściślający. Z przepisu tego wynika, że wniosek o interpretację indywidualną nie może dotyczyć przepisów prawa podatkowe- go regulujących właściwość oraz prawa i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Przed nowelizacją przepisów istniały wątpliwości co do tego, czy podatnik we wniosku o interpretację podatkową może się zapytać o kwestie związane ze sferą praw i obowiązków organów podatkowych. Sądy nie akceptowały jednak takiej możliwości, stwierdzając, że wnioskodawca nie może uzyskać interpretacji przepisów, których adresatem są organy podatkowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezen- MONITORksięgowego  www.mk.infor.pl 13 ORDYNACJA PODATKOWA 14 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji towane było stanowisko, w myśl którego przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa materialnego (por. wyrok NSA z 8 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 143/12, wyroki WSA w Łodzi z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 185/11, oraz z 15 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1195/10). W art. 14b dodano § 5a, w którym uregulowano sytuację, gdy występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wnioskodawca zamiast interpretacji indywidualnej otrzyma postanowienie, że do stanu faktycznego i prawnego opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. Na postanowienie przysługuje zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego. Jednocześnie z tą zmianą zmieniony został odpowiednio art. 14e § 1 (patrz komentarz do art. 14e O.p.). Zmiana art. 14b § 6 i 7 została wprowadzona w związku z koniecznością uregulowania delegacji dla organów podatkowych w sprawach interpretacji indywidualnych. Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] § 1. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uza- sadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli sta- nowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] § 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnio- skodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. (…) § 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. (…) § 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14c § 1 interpretacja indywidualna powinna zawierać – oprócz elementów wymaganych przed nowelizacją – wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zmiana ma poprawić szybkość zamieszczania interpretacji, zmniejszyć ryzyko ujawniania danych osobowych oraz popra- wić wydajność systemu wyszukiwania interpretacji (zamiast dwóch dokumentów publikacji podlegać będzie jeden, treściowo scalony). Z art. 14c § 4 wynika, że interpretacje wydawane elektronicznie mogą być podpisywane podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Art. 14d. [Termin wydania interpretacji] Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Art. 14d. [Termin wydania interpretacji] § 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbęd- nej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Brak odpowiednika Brak odpowiednika § 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków ko- munikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowa- niem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu. § 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wyda- nia interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpre- tacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). W art. 14d § 2 sprecyzowano, kiedy mamy do czynienia z wydaniem interpretacji – w przypadku interpretacji doręczanych elektronicznie. Taką interpretację uznaje się za wydaną w terminie, jeżeli zostanie wysłana przed upływem terminu określonego w § 1. Dodany § 3 w art. 14d jest związany z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z 29 października 2014 r., sygn. akt S 5/14, w którym TK przedstawił Sejmowi RP uwagi doty- czące stwierdzonej w ustawie – Ordynacja podatkowa luki w prawie, polegającej na braku urzędowej formy zakomunikowania zainteresowanemu o wydaniu (sporządzeniu i pod- pisaniu) interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w terminie określonym w art. 14d ustawy oraz o pozytywnym lub negatywnym charakterze tej interpretacji. Treść art. 14d § 3 O.p. ma wypełnić zalecenia Trybunału w zakresie odpowiedniego unormowania sposobu komunikowania na żądanie wnioskodawcy o wydaniu na jego wniosek interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Art. 14e. [Zmiana interpretacji] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wyda- ną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględ- niając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europej- skiego Trybunału Sprawiedliwości. § 2. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika Art. 14e. [Zmiana interpretacji] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu: 1) zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidło- wość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyj- nego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidual- nej; 3) stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z in- terpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym; 4) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a; 5) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany inter- pretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 6) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będą- cemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia. § 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. § 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmia- na lub uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. § 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indy- widualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. § 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wska- zuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. MONITORksięgowego  www.mk.infor.pl 15 ORDYNACJA PODATKOWA 16 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana w art. 14e ma prowadzić do sprawniejszego eliminowania nieprawidłowych interpretacji z obiegu. Minister Finansów będzie mógł nie tylko zmienić wydaną interpretację, gdy stwierdzi jej nieprawidłowość, ale też uchylić interpretację lub stwierdzić jej wygaśnięcie. Będzie też mógł uchylić interpretację indywidualną i wydać postanowienie o zastoso- waniu interpretacji ogólnej, zmienić takie postanowienie lub je uchylić (patrz komentarz do art. 14b). Na postanowienie w sprawie uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej będzie służyć zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego (art. 14e § 3). W art. 14e § 4 wskazano, komu są doręczane zmiana, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postanowienia. W przepisie tym jednoznacznie wskazano, że doręczanie następuje podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. Art. 14e § 5 zawiera regulację, w myśl której organ, stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, będzie wskazywać w postanowieniu interpretację ogólną, na podstawie której stwierdził nieaktualność stanowiska przedstawionego w interpretacji indywidualnej, oraz miejsce publikacji tej interpretacji ogólnej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finan- sów. Stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji będzie powodowało takie same skutki dla ochrony prawnej wnioskodawcy jak zmiana interpretacji. Art. 14f. [Opłata za wniosek o wydanie interpretacji] Brak odpowiednika Art. 14f. [Opłata za wniosek o wydanie interpretacji] (…) § 2b. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwroto- wi wyłącznie w przypadku: 1) wycofania wniosku – w całości; 2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpowiedniej części; 3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części. § 3. Opłata, o której mowa w § 1 i 2, stanowi dochód budżetu państwa. § 3. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód bud- żetu państwa. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana w art. 14f w nowym § 2b reguluje zasady zwrotu opłaty za wniosek. Opłata za złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie podlegać zwrotowi wyłącznie w przypadkach określonych w tym przepisie, tzn. w przypadku wycofania wniosku o wydanie interpretacji oraz w przypadku jej uiszczenia w kwocie wyższej od należnej. W pozo- stałych przypadkach opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Ponadto uściślono w § 3, że dochód budżetu państwa stanowi opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określo- nych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia. Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określo- nych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia. § 3. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. uchylony Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Zmiana art. 14g § 1 ma charakter uściślający. Przepis w nowym brzmieniu będzie podstawą prawną do wydania postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, np. w sytuacji gdy brak jest podpisu wnioskodawcy lub brak pełnomocnictwa. Zmiana polegająca na uchyleniu § 3 jest związana z uregulowaniem kompleksowym w art. 14h, w którym znajduje się odesłanie m.in. do rozdziałów 14 i 16 działu IV. Art. 14h. [Odesłanie do innych przepisów Ordynacji] W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepi- sy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. Art. 14h. [Odesłanie do innych przepisów Ordynacji] W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio prze- pisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) oraz ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269). Zmiana w art. 14h ma charakter doprecyzowujący. Ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz usprawnienie postępowania w sprawie wydawania interpretacji indywi- dualnych poprzez: „„ odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 208 Ordynacji podatkowej, co umożliwi umorzenie postępowania interpretacyjnego w przypadku jego bezprzedmiotowości (m.in. w sytuacji śmierci wnioskodawcy, wycofania wniosku), „„ odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 213 ustawy – Ordynacja podatkowa w części dotyczącej uzupełnienia lub sprostowania pouczenia co do skargi do sądu admini- stracyjnego, „„ odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 214 Ordynacji podatkowej regulującego kwestię ochrony wnioskodawcy w przypadku błędnego pouczenia, „„ odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 215 § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej regulującego kwestię oczywistych omyłek oraz błędów rachunkowych, „„ odesłanie do odpowiedniego stosowania nowego rozdziału 3a (pełnomocnictwa) oraz do rozdziału 7 działu IV Ordynacji podatkowej regulującego zasady przywrócenia terminu. Art. 14i. [Udostępnienie interpretacji] (…) § 2. Interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocz- nie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będą- cych przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. § 3. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usu- nięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Brak odpowiednika Brak odpowiednika Art. 14i. [Udostępnienie interpretacji] (…) § 2. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. § 3. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego mini- stra właściwego do spraw finansów publicznych. § 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługują- cego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. § 5. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługu- jącego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się infor- macje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). W art. 14i § 2 wskazano, że właściwym organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej są doręczane zarówno interpretacje indywidualne, jak i ich zmiany oraz postano- wienia o uchyleniu lub wygaśnięciu, postanowienia o zastosowaniu interpretacji ogólnej oraz postanowienia o ich uchyleniu lub zmianie. MONITORksięgowego  www.mk.infor.pl 17 ORDYNACJA PODATKOWA 18 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Zmiana w art. 14i § 3 jest powiązana ze zmianą w art. 14c § 1 polegającą na wskazaniu, że w interpretacji indywidualnej zamieszczany będzie wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. W związku z tym zrezygnowano z publikowania wniosku w BIP – zmiana ma poprawić szybkość zamieszczania interpreta- cji, zmniejszyć ryzyko ujawniania danych osobowych oraz poprawić wydajność systemu wyszukiwania interpretacji (zamiast dwóch dokumentów publikacji podlegać będzie jeden, treściowo scalony). W celu poprawy przejrzystości bazy BIP w art. 14i dodano § 4 i 5. Na podstawie tych przepisów w BIP zamieszczane będą informacje: „„ o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji, dzięki czemu ma zostać zminimalizowane ryzyko powoływania się podatników na nieprawidłowe lub nieaktualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (zachowując jednak tekst interpretacji wycofanej z obrotu prawnego), „„ o tym, że interpretacja jest nieprawidłowa, jednak nie może być zmieniona ze względu na śmierć wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo likwidację lub rozwiązanie wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla których interpretacja ta została wydana, a nie ma następców prawnych. W takim przypadku nie ma możliwości dokonania prawnie skutecznej zmiany interpretacji indywidualnej (brak możliwości doręczenia zmiany), przez co nieracjonalne jest wydawanie interpretacji zmieniającej. Z drugiej jednak strony obiektywne (niezależne od Ministra Finansów) przeszkody w dokonaniu zmiany interpretacji nie mogą uzasad- niać utrwalenia nieprawidłowej interpretacji przez eksponowanie jej w BIP bez zastrzeżeń o jej nieprawidłowości. Analogiczne rozwiązanie ma być stosowane w przypadku, gdy interpretacje nie będą mogły być uchylone lub nie będzie możliwe stwierdzenie ich wygaśnięcia. Art. 14j. [Interpretacje wydawane przez samorząd] (…) § 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wydanie interpretacji indywidual- Art. 14j. [Interpretacje wydawane przez samorząd] (…) § 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wniosek o wydanie interpretacji nej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. indywidualnej stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Brak odpowiednika § 2a. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa zmienia wydaną przez ten organ interpretację indywidualną, uchyla ją i stwierdza jej wygaśnięcie oraz zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a. § 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy niniej- § 3. W zakresie nieuregulowanym w § 1–2a stosuje się odpowiednio przepisy niniej- szego rozdziału. szego rozdziału. Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Z nowo dodanego § 2a wynika, że wójt, burmistrz, prezydent miasta – uprawnieni do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie swojej właściwości – będą mogli zmie- niać, uchylać oraz stwierdzać nieważność tych interpretacji oraz zmieniać lub uchylać postanowienia w sprawie zastosowania interpretacji ogólnej. Zmiany w § 3 mają charakter porządkowy i są związane z dodaniem § 2a. Art. 14k. [Ochrona wynikająca z interpretacji] § 1. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed do- ręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administra- cyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szko
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: