Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 012530 22970424 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po życiu. Jak spełnić swoje marzenia - książka
Przewodnik po życiu. Jak spełnić swoje marzenia - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1066-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po co się czaić?

Myślisz, że Twoim życiem rządzi przypadek? Zachodzisz w głowę, czy dałoby się wreszcie zacząć je kontrolować? Czy masz szansę wyznaczyć własną drogę? Osiągnięcie tego celu jest w zasięgu ręki, a kluczem do sukcesu są... uczucia. Wszystkie pozytywne i negatywne wrażenia, jakie na co dzień nam towarzyszą -- smutki, żale i radości -- kształtują nasz los i naszą przyszłość.

Pora odbyć ekscytującą podróż w głąb siebie. Odkryj czuwające nad Tobą prawo przyciągania, które pozwala, by marzenia spełniły się dzięki Twojej własnej woli. Osiągnij w życiu, co tylko chcesz, ucząc się rozumieć uczucia, które są częścią tych pragnień. Zamiast kombinować, zastanawiać się i analizować, co w planach poszło nie tak, daj się uwieść magii emocji towarzyszących każdej przeżywanej chwili.

Dzień, który zmieni całe Twoje życie, może być dniem dzisiejszym, a zatem:

Zasługujesz na to!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Przewodnik po ¿yciu. Jak spe‡ni(cid:230) swoje marzenia Autor: Lynn Grabhorn T‡umaczenie: Olga Kwiecieæ-Maniewska ISBN: 978-83-246-1066-2 Tytu‡ orygina‡u: Excuse Me, Your Life Is Waiting: The Astonishing Power of Feelings Format: A5, stron: 360 Po co siŒ czai(cid:230)? (cid:149) (cid:140)wiat wstrz„(cid:156)niŒty, niezmieszany (cid:149) Wiruj„ce pok‡ady pozytywnych uczu(cid:230) (cid:149) Wykonane zadania, niekoniecznie wyborcze My(cid:156)lisz, ¿e Twoim ¿yciem rz„dzi przypadek? Zachodzisz w g‡owŒ, czy da‡oby siŒ wreszcie zacz„(cid:230) je kontrolowa(cid:230)? Czy masz szansŒ wyznaczy(cid:230) w‡asn„ drogŒ? Osi„gniŒcie tego celu jest w zasiŒgu rŒki, a kluczem do sukcesu s„(cid:133) uczucia. Wszystkie pozytywne i negatywne wra¿enia, jakie na co dzieæ nam towarzysz„ (cid:150) smutki, ¿ale i rado(cid:156)ci (cid:150) kszta‡tuj„ nasz los i nasz„ przysz‡o(cid:156)(cid:230). Pora odby(cid:230) ekscytuj„c„ podr(cid:243)¿ w g‡„b siebie. Odkryj czuwaj„ce nad Tob„ prawo przyci„gania, kt(cid:243)re pozwala, by marzenia spe‡ni‡y siŒ dziŒki Twojej w‡asnej woli. Osi„gnij w ¿yciu, co tylko chcesz, ucz„c siŒ rozumie(cid:230) uczucia, kt(cid:243)re s„ czŒ(cid:156)ci„ tych pragnieæ. Zamiast kombinowa(cid:230), zastanawia(cid:230) siŒ i analizowa(cid:230), co w planach posz‡o nie tak, daj siŒ uwie(cid:156)(cid:230) magii emocji towarzysz„cych ka¿dej prze¿ywanej chwili. Dzieæ, kt(cid:243)ry zmieni ca‡e Twoje ¿ycie, mo¿e by(cid:230) dniem dzisiejszym, a zatem: (cid:149) uwolnij siŒ od emocjonalnych obci„¿eæ, (cid:149) prze‡am bariery pragnieæ, (cid:149) wyzw(cid:243)l sw(cid:243)j naturalny entuzjazm, (cid:149) przygotuj plan nowego ¿ycia, (cid:149) przyzwyczajaj siŒ do sta‡ego dobrego samopoczucia. Zas‡ugujesz na to! Spis treści Wstęp ...................................................................................................... 7 Rozdział pierwszy W jaki sposób wpakowaliśmy się w tę kabałę? .................................... 11 Rozdział drugi Nasz magiczny dżin ............................................................................. 39 Rozdział trzeci Nie, nie, tylko nie to (krok pierwszy) ................................................. 65 Rozdział czwarty Tak, tak, tak! Chcę tego, tego i jeszcze tamtego! (krok drugi) ........... 97 Rozdział piąty Do diabła z okolicznościami! .............................................................127 Rozdział szósty Tak, ja czuję! (krok trzeci) .................................................................153 Rozdział siódmy Moc JEST z Tobą (krok czwarty) ......................................................183 Rozdział ósmy Pieniądze! Pieniądze! Pieniądze! .......................................................209 Rozdział dziewiąty Związki i inne skarby .........................................................................237 Rozdział dziesiąty Życie ciała, śmierć ciała .....................................................................265 Przewodnik po życiu. Jak spełnić swoje marzenia Rozdział jedenasty Dobre samopoczucie ..........................................................................289 Rozdział dwunasty Trzydzieści dni do przełomu .............................................................313 Dodatek ..............................................................................................351 O autorce ...........................................................................................355 6 Wstęp O d dziesięciu lat z okładem z wielką pasją odbywam du- chową podróż w głąb tego, co nazywam „fizyką myśli”, wie- dziona przekonaniem, że gruntowne poznanie tego zadziwiają- cego zagadnienia może przyczynić się w końcu do odkrycia sposobów, które pozwolą nam wszystkim — a w szczególności mnie osobiście — czerpać więcej z życia. Poszukiwania prowadziły mnie od uczonych profesorów fizyki do zgłębiania nauk ezoterycznych, poprzez tradycyj- ną medycynę i wszystko co tylko możliwe, aż doszłam do przeświadczenia, że mogę określić siebie jako swego rodzaju eksperta w tej dziedzinie. Problem w tym, że — przy całej tej wiedzy — wcale jakoś nie udawało mi się „mieć więcej z życia”, i zaczynało mnie to naprawdę irytować. Coś mi umykało i najwyraźniej nie byłam w stanie odkryć, co ta- kiego. Mimo to, kiedy zetknęłam się z naukami prostej, niewy- kształconej rodziny nauczycieli, w pierwszej chwili odrzuciłam je pogardliwie, ponieważ w zestawieniu z moją wiedzą wy- dały mi się one naiwnym uproszczeniem naprawdę złożonego Przewodnik po życiu. Jak spełnić swoje marzenia zagadnienia. Kiedy zatem moja pełna dobrych intencji przyja- ciółka rzuciła mi w twarz te wszystkie banialuki, przyjęłam je z więcej niż odrobiną niechęci. Pomyślcie tylko! Oto ja, wykształcona badaczka myśli — ich magnetyzmu, siły napędowej, częstotliwości, związku z emocjami, wpływu na nasze doświadczenia i tak dalej — i nagle przychodzą do mnie jacyś goście, żeby nonszalancko, w najprostszych słowach, opowiedzieć mi o brakujących czę- ściach układanki życia, o których już zaczynałam myśleć, że nie istnieją. Coś jakby: „Przepraszam, czy przypadkiem nie tego pani szukała?”. Zaczynam zatem zgłębiać tę wiedzę (która ostatecznie okazuje się warta całych godzin wysiłku), po dwóch tygo- dniach nie posiadam się ze zdumienia, po miesiącu jestem wręcz oszołomiona, a po dziewięćdziesięciu dniach w moim życiu zachodzą takie zmiany, że mówię sobie: „To jest to! Muszę o tym napisać, żeby cała reszta świata również mogła tego doświadczyć!”. Daję słowo, na świecie ukazało się pewnie z osiem i pół miliona książek na oklepany temat „jak mieć więcej z ży- cia”, jednak najdziwniejsze w tych mało znanych zasadach, o których zamierzam Wam opowiedzieć, jest to, że a) są one naprawdę nieskomplikowane, b) działają szybko i c) są gwarantowane. A zatem, swoimi słowami i we własnym stylu, opowiem Wam o naukach rodziny Hicksów z Texasu1, przyprawiając je odrobinę moim własnym punktem widzenia, dodając słowa- klucze, dorzucając szczyptę własnych obserwacji i doświad- 1 PO Box 690070, San Antonio, TX 78269 8 Wstęp czeń z ostatnich lat, jak również wyniki moich badań. To, co powstało, ośmielam się nazwać najważniejszą prawdą na temat życia, kiedykolwiek znaną ludzkości, co oznacza, że to robiłam… robię to nadal… i nigdy nie przestanę… po- nieważ, do licha!, to naprawdę działa! Lynn Grabhorn 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po życiu. Jak spełnić swoje marzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: