Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 002705 20672511 na godz. na dobę w sumie
Przez władzę do miłości. Praktyczny przewodnik - ebook/pdf
Przez władzę do miłości. Praktyczny przewodnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3508-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Sięgaj po to, czego pragniesz

'Władza w miłości' - konkurs, w którym nagrodami są książki Filipa Maciejewicza 'Przez władzę do miłości. Praktyczny przewodnik'. Weź udział!

Filip Maciejewicz o władzy, która jest afrodyzjakiem, ale nie tylko... Przeczytaj!

Jeśli:

...ta książka jest właśnie dla Ciebie!

O komunikacji doskonałej, roli języka, słowach i głosie opowiada Filip Maciejewicz kliknij tutaj!


Władza nie musi oznaczać zależności i walki. Dwie siły mogą spotkać się w konfrontacji lub kooperacji. Mogą się zwalczać lub wzmacniać. Kluczowym elementem jest szacunek. Esencja prawdziwej harmonii: nie ma znaczenia, kto jest ważniejszy, mocniejszy, czyje na wierzchu. Nie ma walki o rozkład praw i kompromisy, nie ma rywalizacji i prób podporządkowania. Jest szacunek, zaufanie i piękna przyjaźń. Związek, jakiego pragniemy, jest połączeniem sił tak, by powstała siła trzecia, jeszcze mocniejsza i bardziej pociągająca.
Berenika Bailey,
twórczyni i główna coach międzynarodowego programu Lifestyle Seduction

Jedyna taka publikacja w Polsce!

Czym dla Ciebie jest władza? Czy postrzegasz ją niczym afrodyzjak, którym jesteś w stanie omotać każdą kobietę? Czy jest to sposób na realizację każdego obranego celu? A może to forma demonstracji przewagi nad innymi ludźmi? Tak, to wszystko prawda. A właściwie - część prawdy.

Dzięki tej książce poznasz koncept władzy w relacjach międzyludzkich. Zaczniesz używać tego potężnego narzędzia, by usprawnić swoje umiejętności uwodzenia, budowania trwałych relacji i wzmacniania miłości w związku z Twoją ukochaną kobietą.

Dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom przekuj teorię w praktykę!


Głęboko w sercu każda kobieta poszukuje dominującego, pewnego siebie mężczyzny faceta, który będzie ją chronił oraz zaoferuje jej wszystko, czego potrzebuje. Jeśli nie otrzyma tego od partnera, z którym jest, sama wejdzie w rolę mężczyzny i zacznie kontrolować związek. A to oznacza jedynie wielki bałagan.
Badboy,
europejski gracz nr 1 i trener uwodzenia,
założyciel Badboy Lifestyle

Praktyczny przewodnik po władzy w uwodzeniu, seksie i związkach!Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Przez władzę do miłości. Praktyczny przewodnik Autor: Filip Maciejewicz ISBN: 978-83-246-2991-6 Format: 140 × 208, stron: 96 Sięgaj po to, czego pragniesz Jeśli: • chcesz, aby każdy Twój związek opierał się na wzajemnym szacunku i miłości • marzysz o kontroli nad relacjami międzyludzkimi • pragniesz mieć władzę nad każdą kobietą… …ta książka jest właśnie dla Ciebie! Władza nie musi oznaczać zależności i walki. Dwie siły mogą spotkać się w konfrontacji lub kooperacji. Mogą się zwalczać lub wzmacniać. Kluczowym elementem jest szacunek. Esencja prawdziwej harmonii: nie ma znaczenia, kto jest ważniejszy, mocniejszy, czyje na wierzchu. Nie ma walki o rozkład praw i kompromisy, nie ma rywalizacji i prób podporządkowania. Jest szacunek, zaufanie i piękna przyjaźń. Związek, jakiego pragniemy, jest połączeniem sił tak, by powstała siła trzecia, jeszcze mocniejsza i bardziej pociągająca. Berenika Bailey, twórczyni i główna coach międzynarodowego programu Lifestyle Seduction Jedyna taka publikacja w Polsce! Czym dla Ciebie jest władza? Czy postrzegasz ją niczym afrodyzjak, którym jesteś w stanie omotać każdą kobietę? Czy jest to sposób na realizację każdego obranego celu? A może to forma demonstracji przewagi nad innymi ludźmi? Tak, to wszystko prawda. A właściwie — część prawdy. Dzięki tej książce poznasz koncept władzy w relacjach międzyludzkich. Zaczniesz używać tego potężnego narzędzia, by usprawnić swoje umiejętności uwodzenia, budowania trwałych relacji i wzmacniania miłości w związku z Twoją ukochaną kobietą. • Poznaj koncepcję władzy w relacjach interpersonalnych. • Dowiedz się, co do powiedzenia mają na ten temat światowi eksperci w dziedzinach uwodzenia i stylu życia. • Zmień swój sposób działania. • Zyskaj władzę i kontrolę. • Sięgnij po miłość. Dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom i technikom przekuj teorię w praktykę! Spis treĂci Rozdziaï 1. Historia o bïÚdnie obranej drodze — czyli sïowem wstÚpu ...........................................................5 Rozdziaï 2. Czym jest wïadza? .................................................................11 Rozdziaï 3. Odzyskanie kontroli nad ĝyciem ..........................................21 Rozdziaï 4. Siïa uwodzenia — wïadza w inicjowaniu relacji ...................31 Rozdziaï 5. Jak skutecznie komunikowaÊ wïadzÚ. Mowa ciaïa ..............43 Rozdziaï 6. Wïadza w komunikacji werbalnej .........................................57 Rozdziaï 7. Wïadza i randki ......................................................................65 Rozdziaï 8. Wïadza i seks ..........................................................................75 Rozdziaï 9. Wïadza i zwiÈzki ....................................................................89 Odzyskanie kontroli nad ĝyciem Rozdziaï 3. Byïem kiedyĂ, goĂcinnie, instruktorem na kursie uwodzenia w jednej ze znanych szkóï trenerskich. W szkoleniu braïo udziaï siedemnastu mÚĝczyzn, miÚdzy innymi Tomek. Juĝ na pierwszy rzut oka sprawiaï wraĝenie nieĂmiaïego i peïnego kompleksów. Gdy go zobaczyïem, wiedziaïem, ĝe w tym wypadku nauka nie bÚdzie ïatwa. — Trzeba zaczÈÊ naprawdÚ od podstaw — powiedziaïem do znajomego instruktora, który osobiĂcie miaï zajÈÊ siÚ szkoleniem Tomka. — Chïopak powinien naj- pierw uwierzyÊ w siebie — dodaïem. — Musimy otworzyÊ mu oczy, pokazaÊ, ĝe jest wartoĂciowy. Dopiero wówczas bÚdzie w stanie zdobyÊ kobietÚ. Instruktor byï jednak innego zdania: — Stary, kiedy JA z nim skoñczÚ, Tomek bÚdzie umiaï poderwaÊ kaĝdÈ dziewczynÚ. A poczucie wïasnej wartoĂci przyjdzie samo, wraz z sukcesami. Nie zgadzaïem siÚ z nim, ale nic nie powiedziaïem. Postanowiïem ob- serwowaÊ, co siÚ wydarzy. Pierwszego dnia szkolenia Tomek zostaï wrzucony w wir teorii — pojÚÊ i technik uwodzenia. Wieczorem przyszedï czas na pierwszy sprawdzian praktyczny — trening w klubie. Widziaïem, jak trener Tomka dwoiï siÚ i troiï, by zmusiÊ chïopaka do podejĂcia do choÊby jednej kobiety. Jego wysiïki speïzïy jednak na niczym. Chïopak, wykonujÈc pierwszy krok w stronÚ ïadnej dziewczyny, zaczynaï siÚ trzÈĂÊ, a jego twarz przybieraïa kolor buraka. WidaÊ byïo, ĝe jest bliski pïaczu, tak bardzo stresowaïa go ta sytuacja. Pod koniec wieczoru podszedïem do niego, aby zapytaÊ, co siÚ dzieje. — Wiesz co, ja i tak wiem, ĝe one nie bÚdÈ chciaïy ze mnÈ rozmawiaÊ — odpowiedziaï Tomek. — Jestem po prostu nudny. — Tak myĂlisz? A jak czÚsto mówiÈ ci to kobiety, z którymi rozmawiasz? — spytaïem. — Hmm... — zastanawiaï siÚ przez dïuĝszÈ chwilÚ. — Chyba nigdy. W sumie jeszcze nigdy do ĝadnej nie podszedïem... Przez wïadzÚ do miïoĂci. Praktyczny przewodnik Trzeciego dnia szkolenia Tomek zaczÈï robiÊ caïkiem niezïe postÚpy. „Na sucho” wszystko mu wychodziïo. Jego trener nauczyï go, jak podejĂÊ do kobiety, jak zaczÈÊ rozmowÚ, jak pokazaÊ dziewczynie, ĝe jest inte- resujÈca, i w koñcu — jak zdobyÊ od niej numer telefonu. Teoretycznie Tomek miaï opanowany caïy materiaï. Tylko czy naprawdÚ czegoĂ siÚ nauczyï? Ostatnie wspólne wyjĂcie do klubu. WidzÚ, jak Tomek siÚ przeïamuje. Kolejne rozmowy z nieznajomymi kobietami wychodzÈ mu coraz lepiej. W koñcu peïny sukces. Chïopak podchodzi do piÚknej dziewczyny. Brunetka w obcisïych dĝinsach i niewiele zakrywajÈcej koszulce. Stoi przy barze, powoli sÈczÈc drinka. Tomek stosuje wszystkie sztuczki, jakich go nauczono. Po dziesiÚciu minutach dziewczyna daje mu numer swojej komórki. Tomek lekko trzÚsÈcymi siÚ rÚkami wstukuje numer do telefonu. Odchodzi. Natychmiast podbiega do niego trener. Rozpie- ra go duma. Jest bardziej zadowolony od chïopaka. ChwilÚ póěniej widzÚ, jak Tomek stoi w rogu klubu i siÚga po telefon. — Juĝ do niej piszesz? — ĂmiejÚ siÚ, podchodzÈc. — Wiem, ĝe to ïadna dziewczyna, ale ja na twoim miejscu nie byïbym tak nachalny. — Nie, to nie o to chodzi — mówi speszony chïopak. — A co robisz? — KasujÚ jej namiary. — Dlaczego?! — pytam z niedowierzaniem. — Przecieĝ dziewczyna wydaje siÚ Ăwietna! — Wiesz co... — odpowiada Tomek — i tak jestem pewien, ĝe daïa mi zmyĂlony numer. W tym momencie zauwaĝyïem nieefektywnoĂÊ szkolenia. Wytrenowali robota. I moĝe ten robot umiaï wykonywaÊ jakieĂ czynnoĂci, ale nic poza tym. Chïopak miaï kilka tysiÚcy mniej w portfelu i takie samo jak przed szkoleniem poczucie wïasnej wartoĂci — zerowe. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeĝeli nie postrzegasz siebie jako kogoĂ war- toĂciowego — nigdy nie bÚdziesz umiaï stworzyÊ szczÚĂliwego zwiÈzku z kimĂ, kto tak o sobie myĂli. JeĂli nie umiesz decydowaÊ o sobie i swoim ĝyciu — ktoĂ inny bÚdzie to robiï za ciebie. Jeĝeli siÚ nie cenisz — nie oczekuj, ĝe inni bÚdÈ ciÚ cenili. PoczÈtek siïy, kontroli, wïadzy, a w koñcu — miïoĂci musisz znaleěÊ w sobie. Odnalezienie wïasnej wartoĂci jest kluczem do kaĝdego sukcesu. Równieĝ do stworzenia wartoĂciowych relacji z kobietami. Dlatego to wïaĂnie od twoich przekonañ i myĂli naleĝy rozpoczÈÊ proces zmiany. 22 Odzyskanie kontroli nad ĝyciem PrzejÚcie prawdziwej kontroli nad samym sobÈ i swoim ĝyciem jest bar- dzo zïoĝonym i trudnym procesem. Radykalna zmiana nie jest moĝliwa w mgnieniu oka. Musisz nad sobÈ pracowaÊ, i to nieustannie. Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleñ czÚsto przeznaczam poïowÚ poĂwiÚ- conego klientowi czasu na pracÚ nad jego samoocenÈ, rozprawienie siÚ z jego ograniczajÈcymi, destruktywnymi myĂlami. MuszÚ doprowadziÊ do zmiany sposobu postrzegania go przez samego siebie, pomóc mu w odnalezieniu wïasnej wartoĂci. Dopiero kiedy to siÚ stanie, moĝe on odzyskaÊ kontrolÚ nad swoim ĝyciem, takĝe odnaleěÊ szczÚĂcie w zwiÈzku. Twój brak samoĂwiadomoĂci i samokontroli przejawia siÚ w twoich za- chowaniach. PamiÚtaj, ĝe kobiety bardzo szybko potrafiÈ to dostrzec. Juĝ po krótkiej chwili bÚdÈ wiedziaïy, ĝe tylko udajesz pewnego siebie. Aby ludzie postrzegali ciÚ jako osobÚ posiadajÈcÈ wïadzÚ, twoje zacho- wanie musi byÊ naturalne. Spójrz poniĝej. Wypunktowaïem zachowania charakteryzujÈce ludzi o niskim poczuciu wïasnej wartoĂci, majÈcych problem z samokontrolÈ. Przyjrzyj siÚ, czy któreĂ z nich do ciebie nie pasujÈ. x Usilnie próbujesz dominowaÊ. x Dajesz siÚ sprowokowaÊ i wywoïujesz bójki. x Starasz siÚ udowodniÊ, ĝe jesteĂ mÈdrzejszy od innych. x Próbujesz podwyĝszyÊ swojÈ wartoĂÊ poprzez obniĝenie wartoĂci innych osób. albo „Prawda?”. x Ludzie swoimi sïowami nadmiernie wpïywajÈ na twoje emocje. x WiÚkszoĂÊ twoich zdañ koñczy siÚ: „Nie wydaje ci siÚ?” x Starasz siÚ z caïych siï, by wszyscy dookoïa ciÚ lubili. x ½ródïem twojej samooceny sÈ inni ludzie. x Boisz siÚ zmieniÊ temat rozmowy, nawet gdy jest nudny. x Obawiasz siÚ siÚgnÈÊ po to, czego pragniesz. x Nie wyraĝasz wïasnego zdania i opinii. To, jak jesteĂ postrzegany przez innych, wynika w duĝej mierze z tego, co masz im do zaoferowania. Twoje niskie poczucie wïasnej wartoĂci sprawia, ĝe uwaĝasz siÚ za nieinteresujÈcego, nie wiesz, co tak naprawdÚ 23 Przez wïadzÚ do miïoĂci. Praktyczny przewodnik moĝesz daÊ innym. Wielu mÚĝczyzn, którzy przychodzÈ na moje szko- lenia, nie umie komunikowaÊ siÚ z kobietami. CzÚsto sïyszÚ skargi: „Jestem pewien, ĝe rozmawiajÈc ze mnÈ, strasznie siÚ nudzi”, „Po piÚ- ciu minutach nie wiem, o czym dalej rozmawiaÊ”. Z czego to wynika? Przecieĝ nie istnieje magiczny eliksir, dziÚki któremu bÚdziesz znaï tysiÈc zabawnych historii na kaĝdy temat. Problem leĝy w stylu ĝycia. Jeĝeli twój czas wypeïniony jest wieloma róĝnorodnymi i pasjonujÈcymi aktywnoĂciami — nie musisz siÚ obawiaÊ, ĝe nie bÚdziesz miaï wystar- czajÈco wielu tematów do rozmowy. Mam przyjaciela, który uwielbia gotowaÊ. Moĝe rozmawiaÊ o jedzeniu godzinami. I wszyscy chcÈ go sïuchaÊ. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ widaÊ, ĝe jedzenie jest jego wielkÈ pasjÈ. Gdy opowiada o kuchni, staje siÚ innym czïowiekiem. Nawet sobie nie wyobraĝasz, jak wiele kobiet nie moĝe mu siÚ oprzeÊ, gdy mówi o brokuïach albo zwykïej marchewce! UmiejÚtne mówienie o jedzeniu moĝe wytworzyÊ duĝo wiÚcej seksualnego napiÚcia niĝ dosadne: „ChcÚ ciÚ mieÊ tu i teraz”. Jeĝeli pragniesz byÊ prawdziwym zdobywcÈ, musisz bezustannie siÚ rozwijaÊ, przekraczaÊ „barierÚ komfortu” — tego, co znane i bezpieczne. PowinieneĂ stawiaÊ sobie nowe cele i je osiÈgaÊ. To wyksztaïci w tobie poczucie, ĝe jesteĂ czïowiekiem sukcesu, i zaczniesz zachowywaÊ siÚ jak osoba odnoszÈca sukcesy. Gdy zobaczysz, ĝe moĝesz osiÈgaÊ coraz wiÚcej i wiÚcej, odkryjesz w sobie siïÚ i staniesz siÚ ĝyciowym zwyciÚzcÈ. To jeden z kroków prowadzÈcych do przejÚcia wïadzy nad wïasnym ĝyciem. Dostrzegaj swoje sukcesy i nagradzaj siÚ za kaĝdÈ, nawet nie- wielkÈ wygranÈ. Poszerzaj równieĝ nieustannie swoje horyzonty. Poniĝej znajdziesz listÚ róĝnych aktywnoĂci. Przeczytaj jÈ i skreĂl te pozycje, które juĝ wykonaïeĂ (np. skreĂl „kurs barmañski”, jeĂli juĝ go przeszedïeĂ). Kilka z nich moĝna wykonaÊ wielokrotnie. Przykïadowo — jeĝeli juĝ opanowaïeĂ do perfekcji tañce latynoamerykañskie — moĝesz siÚ wybraÊ na kurs tañca electro boogie albo jazzu. Wybierz jednÈ z aktywnoĂci i w najbliĝszym miesiÈcu poĂwiÚÊ na niÈ tyle czasu, ile moĝesz. Poszerz swoje horyzonty. Opowiedz najbliĝszym o swoich do- Ăwiadczeniach. Wprowadě ich w swój nowy, fascynujÈcy Ăwiat. Ludzi przyciÈgajÈ osobowoĂci, które prowadzÈ pasjonujÈce ĝycie. 24 Odzyskanie kontroli nad ĝyciem Wykonane Zadanie Kurs barmañski Nauka nowego jÚzyka Nauka tañca salsy Trening nowego sportu Podróĝ autostopem po Polsce ZajÚcia jazdy konnej Kurs rozwoju osobistego Kurs testowania win ZajÚcia jogi Kurs fotografii Rozwijaj siÚ. Nieustannie. Twórz wïasnÈ rzeczywistoĂÊ. Jeĝeli stoisz w miejscu — cofasz siÚ w stosunku do innych. Zapewne sam chcesz po- znaÊ kobietÚ, która pragnie siÚ rozwijaÊ i bÚdzie zachÚcaÊ ciÚ do dziaïania. PamiÚtaj jednak, wartoĂciowa, niebanalna kobieta chce mieÊ wartoĂcio- wego, mÈdrego partnera. Czy znasz siÚ wystarczajÈco dobrze? Czy masz ĂwiadomoĂÊ swoich mocnych i sïabych stron? Jakie sÈ twoje atuty, a jakie ograniczenia? Nie bÚdziesz w stanie siÚ rozwijaÊ i zmieniaÊ, jeĂli nie bÚdziesz wiedziaï, co naleĝy zmieniÊ. Na tym wïaĂnie polega Ăwiadome ĝycie. W kaĝdej chwili trzeba zadawaÊ sobie pytanie: „Czy osiÈgnÈïem cel, jaki przed sobÈ postawiïem?”. Dla przykïadu — jeĝeli twoim obecnym celem jest odzyskanie wïadzy nad swoim ĝyciem, codziennie zadawaj sobie pytanie: „Co dzisiaj zrobiïem, by zbliĝyÊ siÚ do odzyskania wïadzy nad swoim ĝyciem?”. Kontroluj swoje dziaïania, motywacje i emocje. Aby ïatwiej osiÈgaÊ cele, do których dÈĝysz, wymyĂl dla siebie nowe wyzwanie, a nastÚpnie zapisz: x jaki jest twój cel; x dlaczego chcesz go osiÈgnÈÊ; x jaki jest stan obecny; 25 Przez wïadzÚ do miïoĂci. Praktyczny przewodnik x jeĂli osiÈgniesz dany cel, to co siÚ zmieni w twoim ĝyciu; x co po kolei musisz zrobiÊ, by dojĂÊ do wytyczonego celu. Bardzo istotne, by przy próbie osiÈgniÚcia nowego celu stosowaÊ metodÚ mikrokroków. Jeĝeli bÚdziesz próbowaï zrealizowaÊ swoje zamierzenia w jednym skoku, prawdopodobnie ci siÚ nie uda. Poczujesz gorycz po- raĝki, a to negatywnie wpïynie na twojÈ samoocenÚ. Stworzysz nega- tywny obraz siebie i zaczniesz traciÊ wïadzÚ. Jeĝeli natomiast rozbijesz postawione przed sobÈ zadanie na maïe czÚĂci, gdzie kaĝdy fragment jest niewielkim krokiem przybliĝajÈcym ciÚ do sukcesu, duĝo ïatwiej osiÈgniesz to, co zamierzaïeĂ. PamiÚtaj, ĝadna wielka zmiana nie dokona siÚ w ciÈgu jednego dnia. Zdobycie kontroli nad wïasnym ĝyciem wymaga codziennej dyscypliny i pracy. Stawiania mikrokroków, odnoszenia niewielkich sukcesów na drodze ku osiÈgniÚciu celu. Nie ma innego sposobu na stanie siÚ czïowiekiem sukcesu. ByÊ moĝe wszystko to wydaje ci siÚ tylko piÚknÈ teoriÈ. Ale zapewniam ciÚ — to dziaïa! Co wiÚcej — istniejÈ metody, które pomogÈ ci zastoso- waÊ zdobytÈ wiedzÚ w praktyce. Poniĝej przedstawiam prostÈ technikÚ kontrolnÈ, dziÚki której ïatwiej osiÈgniesz kaĝdy zamierzony cel. NarzÚ- dzia kontrolne mogÈ staÊ siÚ bardzo skutecznymi metodami wspo- magajÈcymi twojÈ ciÚĝkÈ pracÚ. JeĂli bÚdziesz stosowaï siÚ do zapropo- nowanego Êwiczenia — zobaczysz realnÈ zmianÚ w swoim zachowaniu i postrzeganiu samego siebie. mwiczenie 3. Zaprogramuj swój mózg na sukces Wykonanie tego Êwiczenia wymaga od ciebie poĂwiÚcenia kilku minut czasu kaĝdego dnia — o poranku i wieczorem. Tak niewielki wkïad moĝe ogromnie zwiÚkszyÊ twojÈ szansÚ na sukces. Weě czystÈ kartkÚ papieru oraz dïugopis. Zastanów siÚ nad rzeczami, które chcesz w najbliĝszej przyszïoĂci zmieniÊ lub osiÈgnÈÊ. Zapisz na kartce swoje cele na kilka najbliĝszych miesiÚcy. Przykïadowo: „ChcÚ odnaleěÊ szczÚĂcie w zwiÈzku”, ale moĝe byÊ równieĝ: „ChcÚ zaczÈÊ pracowaÊ na interesujÈcym mnie stanowisku”. Zapisz kilka swoich zamie- rzeñ. NastÚpnie zastanów siÚ i wybierz cel, który pragniesz osiÈgnÈÊ jako pierwszy. Taki, który najbardziej zmieni twoje ĝycie. 26 Odzyskanie kontroli nad ĝyciem Masz juĝ wybrany najwaĝniejszy cel na najbliĝszy miesiÈc? Teraz za- czynamy wïaĂciwe Êwiczenie. Kaĝdego poranka zapisz swoje postanowie- nie na czystej kartce papieru. Musi zostaÊ zapisane w pierwszej osobie w czasie przeszïym, w trybie dokonanym. Czyli zamiast: „ChcÚ zna- leěÊ szczÚĂcie w zwiÈzku” — codziennie zapisuj: „Znalazïem szczÚĂcie w zwiÈzku”. Zapisz zdanie, a nastÚpnie kilkakrotnie je przeczytaj (najlepiej na gïos). DziÚki takiemu zabiegowi wïaĂciwie programujesz swój mózg. Zmieniasz swój podĂwiadomy system myĂlenia, przestawiajÈc go na pozytywne doĂwiadczenia i emocje. Jednym sïowem — korygujesz swoje nastawienie. Zobaczysz, ĝe juĝ po kilku pierwszych dniach za- czniesz czuÊ siÚ inaczej. Odkryjesz w sobie siïÚ do dziaïania i odzy- skania kontroli nad swoim ĝyciem. To jednak nie koniec Êwiczenia. Kiedy wrócisz do domu wieczorem — usiÈdě raz jeszcze do zapisanej rano kartki. Weě dïugopis. Odpowiedz na dwa pytania: „Co dziĂ zrobiïem, by przybliĝyÊ siÚ do osiÈgniÚcia zamie- rzonego celu?” oraz „Gdybym mógï zmieniÊ jednÈ rzecz w dzisiejszym dniu (aby osiÈgnÈÊ cel), co by to byïo?”. Rozumiesz sens tego Êwiczenia? Po pierwsze — programujesz swój mózg na osiÈgniÚcie sukcesu, po drugie — kontrolujesz swoje postÚpy i moĝesz wyciÈgaÊ wnioski z tego, co dziaïo siÚ kaĝdego dnia. Powinie- neĂ byï coĂ zmieniÊ, ale tego nie zrobiïeĂ? Daj sobie drugÈ szansÚ. ¥wiadomymi mikrokrokami podÈĝaj do przodu. *** W caïym niniejszym rozdziale pragnÚ ci uĂwiadomiÊ, ĝe podstawÈ twojego sukcesu w osiÈgniÚciu szczÚĂcia w zwiÈzku jesteĂ ty sam. Dla- tego to wïaĂnie od ciebie musi siÚ rozpoczÈÊ proces przemiany. Jeĝeli nie bÚdziesz miaï ĂwiadomoĂci tego, jak wartoĂciowym jesteĂ czïowie- kiem, rzadko kto zauwaĝy tÚ wartoĂÊ. Bardziej prawdopodobne, ĝe bÚdzie chciaï wykorzystaÊ twojÈ sïaboĂÊ i niepewnoĂÊ dla swoich celów. Musisz zatem odzyskaÊ kontrolÚ nad sobÈ i rozpoczÈÊ Ăwiadome ĝycie. Tego nie da siÚ udawaÊ. Zatrzymaj siÚ na chwilÚ i zastanów nad sobÈ. Zapytaj sam siebie: „Gdzie znajduje siÚ we mnie siïa i wartoĂÊ?”. CzÚsto sami ich nie zauwaĝa- my, nie doceniamy swoich unikalnych cech i moĝliwoĂci. Co czyni ciÚ 27 Przez wïadzÚ do miïoĂci. Praktyczny przewodnik wyjÈtkowym? UĂwiadom to sobie. Przypomnij sobie swoje ostatnie sukcesy. Odtwórz w pamiÚci, kiedy komuĂ pomogïeĂ, kiedy zrobiïeĂ coĂ, co kogoĂ uszczÚĂliwiïo. To jest wïaĂnie wïadza. Osoba, która sprawuje wïadzÚ we wïasnym ĝyciu, pomaga innym. Uĝycza swojej mocy sïabszym i bardziej potrzebujÈcym. JeĂli nie jesteĂ w stanie przypomnieÊ sobie momentu, w którym dziÚki tobie ktoĂ staï siÚ bardziej szczÚĂliwy — czas to zmieniÊ. Zacznij pomagaÊ innym. Wystarczy zaczÈÊ od jednego maïego kroku. Pomóĝ potrzebujÈcej osobie, a pozytywna energia wróci do ciebie. Odnajdě w sobie siïÚ i wyjÈtkowoĂÊ. Pozwól, by równieĝ inni jÈ dostrzegli. Podobnie w drugÈ stronÚ. Poznaj swoje sïaboĂci i ograniczenia. Przy- znaj siÚ do faktu, ĝe w przeszïoĂci popeïniaïeĂ bïÚdy. Nie istnieje osoba doskonaïa. Ludzie dzielÈ siÚ jedynie na tych, którzy potrafiÈ wyciÈgnÈÊ lekcjÚ z popeïnionego bïÚdu i tych, którzy uwaĝajÈ, ĝe inaczej byÊ nie mogïo. Hasïo: „Poznaj swoje ograniczenia” nie oznacza: „Zrozum, ĝe nie moĝesz siÚ zmieniÊ”. Caïy ten rozdziaï ma na celu pokazanie ci, ĝe z kaĝdym dniem moĝesz stawaÊ siÚ lepszym czïowiekiem. Moĝesz po- szerzaÊ swoje horyzonty. WyznaczaÊ sobie nowe cele i je osiÈgaÊ. Mu- sisz znaÊ swoje mocne strony i je wykorzystywaÊ. PowinieneĂ równieĝ umieÊ przyznaÊ siÚ do popeïnionego bïÚdu. PostaraÊ siÚ go naprawiÊ, a jeĝeli nie moĝesz juĝ nic zmieniÊ — pogodziÊ siÚ z tym faktem. Jeste- Ămy w stanie zdobyÊ wïadzÚ jedynie dziÚki uczeniu siÚ na wïasnych bïÚdach. WyciÈgaj zatem wnioski ze swoich dziaïañ. JeĂli dziĂ nie robisz tego, co sprawia ci radoĂÊ i daje poczucie wolnoĂci — zacznij to zmieniaÊ. Odzyskaj wïadzÚ nad swoim ĝyciem. Tylko to da ci prawdziwe szczÚĂcie. 28 Odzyskanie kontroli nad ĝyciem OPINIA EKSPERCKA Berenika Bailey Twórca i head-coach miÚdzynarodowego programu Lifestyle Seduction www.mistrzuwodzenia.com ZwiÈzek to nie ring Wïadza to najsilniejszy afrodyzjak. Lgniemy do niej, wybieramy zwy- ciÚzców i chcemy zwyciÚĝaÊ. Biologia zaprogramowaïa nas na dÈĝenie do siïy, wïadzy i przetrwania. Wielu moĝe siÚ ta deklaracja nie podobaÊ. Wïadza przybraïa negatywne konotacje: kojarzymy jÈ z manipulacjÈ, wykorzystywaniem, dominacjÈ. Tymczasem wszyscy, Ăwiadomie bÈdě nie, dÈĝymy do kontroli nad innymi, sobÈ i wïasnym ĝyciem. Dlaczego inwestujemy w edukacjÚ? Z czystej, bezinteresownej ciekawoĂci i pasji dla wiedzy? Wiedza to jedno z narzÚdzi wïadzy. Wiedza daje lepsze moĝ- liwoĂci pracy, lepszÈ pensjÚ, szacunek, rozgïos, co przekïada siÚ na wiÚk- szÈ kontrolÚ nad ksztaïtem ĝycia wïasnego i innych. ¥wiadomie bÈdě instynktownie to wïaĂnie z powodu biologicznej potrzeby wïadzy chcemy pieniÚdzy, urody, informacji, zdrowia. ObracajÈc myĂl dalej: wïadzÚ ma ten, kto ma jakiĂ dodatkowy atrybut — pieniÈdze, wyksztaï- cenie, rzadkÈ umiejÚtnoĂÊ, siïÚ czy prestiĝ. W kontekĂcie zwiÈzków takim atrybutem jest np. charyzma, zdolnoĂci przywódcze. WïadzÚ w zwiÈzku ma teĝ osoba o wiÚkszym poczuciu wïa- snej wartoĂci lub której charakter jest z natury bardziej dominujÈcy. A tak- ĝe ta posiadajÈca atrybuty, których brakuje drugiej stronie, by prowadziÊ bezpieczniejsze, wygodniejsze czy ciekawsze ĝycie. Automatycznie przewagÚ zyskuje równieĝ ta osoba, której zaleĝy mniej. Nieraz sïyszy- my: wïadzÚ ma ten, kto mniej kocha. DÈĝenie do wïadzy moĝe ujawniaÊ siÚ w chÚci zmiany, naprawy osoby, z którÈ jesteĂmy, ulepienia jej pod wïasne upodobania i oczekiwania. Czasem jest to gra w udowadnianie, ĝe jest siÚ silnym, niezaleĝnym, ĝe siÚ nie potrzebuje. Takie zachowania sÈ toksycznym wymiarem siïy. WypïywajÈ z jej upoĂledzenia, a czÚsto wrÚcz z bezsilnoĂci. Jak w noweli Gogola: bycie panem mierzy siÚ siïÈ ducha, nie rzÈdem dusz. JeĂli nie 29 Przez wïadzÚ do miïoĂci. Praktyczny przewodnik jesteĂ z osobÈ, którÈ szanujesz i podziwiasz, miej wïadzÚ nad swojÈ go- towoĂciÈ miniÚcia jej z szacunkiem i ciepïem. Nie musisz teĝ nikomu nic udowadniaÊ, bo twoja siïa nie zaleĝy od czyjejkolwiek akceptacji lub podlegïoĂci. Nie musisz zawïaszczaÊ ani manipulowaÊ, bo szanujesz wybory, których dokonuje druga strona. Zamiast kontrolowaÊ, moĝesz podziwiaÊ, doceniaÊ, próbowaÊ rozumieÊ i byÊ z kogoĂ dumnym. W dru- gÈ zaĂ stronÚ: jeĂli ona nie sprawia, ĝe czujesz siÚ wyjÈtkowo — czas na chwilÚ refleksji nad tym, na ile cenisz wïasny czas, emocje, energiÚ. Co jednak, gdy spotykajÈ siÚ charaktery równie silne i lubiÈce wïadzÚ? Wïadza nie musi oznaczaÊ zaleĝnoĂci i walki. Dwie siïy mogÈ spotkaÊ siÚ w konfrontacji lub kooperacji. MogÈ siÚ zwalczaÊ lub wzmacniaÊ. Kluczowym elementem jest szacunek. JeĂli szanujesz siebie tak samo jak drugÈ stronÚ, jej wïadza nie zagraĝa twojej. Esencja prawdziwej har- monii: nie ma znaczenia, kto jest waĝniejszy, mocniejszy, czyje na wierz- chu. JeĂli masz ugruntowane poczucie wïasnej wartoĂci, moc drugiej stro- ny nie umniejsza go, lecz je wzmacnia. Nie ma wtedy walki o rozkïad praw i kompromisy, nie ma rywalizacji i prób podporzÈdkowania. Jest szacunek, akceptacja, autonomia, zaufanie, wzajemny podziw i piÚkna przyjaěñ. ZwiÈzek, jakiego pragniemy, jest poïÈczeniem siï, tak by powstaïa siïa trzecia, jeszcze mocniejsza i bardziej pociÈgajÈca. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przez władzę do miłości. Praktyczny przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: