Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 008819 23017484 na godz. na dobę w sumie
Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów - ebook/pdf
Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965722 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie musi być taki problematyczny. Przedstawiamy Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych.


Dowiesz się, jakie wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jakie przychody opodatkować. Sprawdzisz, w jaki sposób dokonywać amortyzacji oraz jak prowadzić prawidłowo podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przyjazny PIT PKPiR i Najnowsze orzecznictwo i interpretacje 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku P r z y j a z n y P T I i P K P R i . j N a n o w s z e o r z e c z n i c t w o i i n t e r p r e t a c j e Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 5 4 1 M O U Cena brutto 69,90 zł UOM145 Przyjazny PIT i PKPiR - druga popr.indd 1 21.06.2017 12:13:02 Przyjazny PIT I PKPIr najnowsze orzecznIcTwo I InTerPreTacje oraz 100 najczęsTszych Problemów rozlIczanIa PodaTKu UOM145.indd 1 30.06.2017 12:14 Redaktor: Anna Kostecka Autorzy: praca zbiorowa Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-6572-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęst- szych problemów rozliczania podatku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk mate- riałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warsza- wie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marke- tingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobro- wolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOM145.indd 2 30.06.2017 12:14 SpiS treści Wstęp .......................................................................................................................................... Orzecznictwo ............................................................................................................................ Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży służbowej. Zobacz, czy musisz odprowadzić zaliczkę na PIT ........................................................ Sprawdź, czy zwrot wydatków za hotel generuje przychód dla handlowca ........... Dlaczego przedsiębiorca powinien pilnować towarów wykorzystywanych w prowadzonym biznesie ................................................................................................. Sprawdź, dlaczego opłaca się złożyć zeznanie roczne do 20 stycznia ....................... Sprawdź, czy firma odliczy wydatki na pogrzeb pracownika ................................... Sprawdź, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT .................................................................................................................... Interpretacje .............................................................................................................................. Sprawdź, kiedy wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów ......... Koszty dotyczące legalizacji pracy w Polsce. Sprawdź, co z podatkiem ................... Jakie obowiązki ma spółka, która wynajmuje służbowe lokum prezesowi ............. Sprawdź, czy zakup łyżworolek pozwoli na korzyści podatkowe ............................ Kiedy wydatki na naukę języka obcego zaliczysz do kosztów ................................... Okazjonalne użycie firmowego auta do celów prywatnych. Co z kosztami podatkowymi ...................................................................................................................... Sprawdź, jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach .......................................................................................... Jak rozliczać wydatki na samochód? Nowe stanowisko MF ....................................... 9 11 11 14 16 17 19 21 23 23 26 28 30 32 33 35 38 3 UOM145.indd 3 30.06.2017 12:14 100 NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW ROZLICZANIA SIĘ Z PIT ............................. Koszty uzyskania przychodów ............................................................................................ Przedsiębiorca remontował samochód klienta, do którego było włamanie. Sprawdź, czy fakturę za odkupiony mu sprzęt wliczy do kosztów ........................... Zwrot kary a koszty podatkowe ...................................................................................... Czy wydatek na kurs testera oprogramowania potrzebny do pracy programisty będzie stanowił koszt uzyskania przychodu ................................................................. Przepis o zapłacie gotówką do 15.000 zł w transakcjach między przedsiębiorcami. Czy komornik jest przedsiębiorcą ................................................................................... Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ogrodzenie działki, wykopanie studni i zakup materiałów budowlanych ........ Do którego roku zaliczyć podatek od środków transportu ........................................ Czy wydatek na zakup okularów przez pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych ....................................................................................................................... Czy właściciel firmy może wydatki na naukę języka obcego zaliczyć do kosztów ........................................................................................................................... Czy wymianę pieca można zaliczyć do kosztów podatkowych ................................ Sprawdź, czy poniesione przez spółkę wydatki na naprawy gwarancyjne stanowią koszt uzyskania przychodu ............................................................................. Czy koszty wyciągnięcia ciągnika siodłowego z rowu oraz jego naprawy można zaliczyć do kup ...................................................................................................... Dowiedz się, czy koszty związane z opłatą czesnego za studia podyplomowe i kursy stanowią koszt uzyskania przychodu ............................................................... Jak rozliczać wydatki na samochód ................................................................................ Czy szczepienia przeciw grypie zaliczysz do kosztów ............................................... Czy kwotę jednorazowej spłaty raty leasingowej można wliczyć do kosztów ........ Składki na ubezpieczenie NNW dla pracowników. Poznaj skutki podatkowe dla pracodawcy i pracowników ....................................................................................... Czy wynagrodzenie syna można zaliczyć do kosztów ............................................... Przedsiębiorca wykorzystuje samochód swojego partnera? Sprawdź, co z kosztami ..................................................................................................... Wartość faktury 15.000 zł. Czy płatność za tę fakturę powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego, czy może być gotówką ............................ Czy fakturę za obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych ....................................................................................................................... Pracodawca kupił leki do firmowej apteki. Czy ich zakup zaliczy do kosztów ...... Czy wydatki na badania lekarskie, szkolenia bhp można zaliczyć do kosztów ...... Wydatki na studia pracownika. Czy mogą być kosztem firmowym ......................... Do jakiego roku można zaliczyć zapłacony podatek od nieruchomości ................... 41 41 41 42 43 46 47 49 51 54 55 56 58 60 61 63 66 68 70 73 74 76 77 78 81 83 4 UOM145.indd 4 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Spis treści Kupno przedsiębiorstwa od syndyka i wniesienie aportem do nowej firmy. Konsekwencje PIT i CIT .................................................................................................... Kara umowna za opóźnienie. Sprawdź, co z kosztami podatkowymi ...................... Upewnij się, czy pobrana marża przez system etsy.jet potwierdzona fakturą jest kosztem uzyskania przychodu ................................................................................. Jak rozliczyć sponsoring strojów sportowych ............................................................... Czy wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych są limitowane kilometrówką ............................................................................................ Jak postąpić w sytuacji przekazania zamortyzowanego samochodu do firmy męża ..................................................................................................................... Upewnij się, czy można zaliczać do kosztów diety właścicieli spółki ...................... Kiedy kary umowne mogą być kosztami ....................................................................... Upewnij się, czy przedsiębiorca powinien naliczać pracownikowi ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych ........................................................... Obowiązek podatkowy .......................................................................................................... Jak opodatkować wypracowany zysk ............................................................................. Czy na wynajęcie nieruchomości konieczna jest zgoda Skarbu Państwa ................ Jak opłacać zaliczki z najmu mieszkania ........................................................................ Czy sprzedaż gruntu będzie kosztem ............................................................................ Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji członków rad nadzorczych korzystają ze zwolnienia podatkowego .......................................................................... Kiedy dotacja z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający PIT ....................... Jak zakwalifikować przychody ze sprzedaży prac graficznych na szwajcarskiej platformie elektronicznej .................................................................................................. Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki na PIT ....................................................................... Najlepszy sposób podatkowy na przekazanie majątku innej spółce ........................ Czy małżonek nieprowadzący działalności może zadeklarować opodatkowanie całości przychodów z wynajmowanego lokalu ............................................................. Czy sprzedaż w ramach Avon może być opodatkowana 3 ryczałtem, czy trzeba odprowadzić 18 podatku ............................................................................ Podróż służbowa pracownika. Upewnij się, czy wyżywienie i nocleg należy opodatkować różnicą nadwyżki ...................................................................................... Czy przekazanie pracownikom kurtek o charakterze roboczo-reklamowym spowoduje powstanie u nich korzyści majątkowej ....................................................... Jaki dochód zastosować do wyliczenia zaliczek ........................................................... Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Upewnij się, czy płaci się składki i podatek ................................................................... Czy spółka powinna pobrać podatek od pensji udziałowca ...................................... 84 85 86 87 88 91 92 94 95 97 97 98 99 99 100 101 102 103 107 108 109 109 112 113 114 115 5 UOM145.indd 5 30.06.2017 12:14 Sprawdź, jak prawidłowo postąpić z potrąceniem podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia ............................................................................... Czy przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego udostępnienia lokalu jest zwolniony od PIT ............................................................................................................... Czy wspólnik cichy ma prawo opodatkować 19 stawką udział w zyskach .......... Data powstania przychodu i obowiązku podatkowego. Jak ją wskazać prawidłowo .......................................................................................................................... Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu a podatek PIT ...................................... Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu. Jakie konsekwencje powstaną w PIT ..................................................................................................................................... Praca w Szwecji, najem w Polsce. W jakim kraju opodatkować dochody z najmu mieszkania ............................................................................................................ Certyfikat rezydencji a opodatkowanie dochodów obywatela Ukrainy .................. Sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności. Jak rozliczyć stratę w PIT .... Kwota wolna od podatku a lista płac przy zróżnicowanych wynagrodzeniach w 2017 roku .......................................................................................................................... Jak naliczać w 2017 roku podatek na potrzeby PIT ....................................................... Czy wypłacona pracownikowi zapomoga jest zwolniona z PIT ................................ Brak wpłaty składki zdrowotnej za 2 miesiące. Czy trzeba skorygować podatek .... 117 119 121 123 124 125 126 127 129 130 132 134 135 Amortyzacja i środki trwałe ................................................................................................. 137 Czy odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania będą zwiększały wartość początkową samochodu? ............................ Sprawdź, czy wprowadzenie lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych po 20 latach będzie jego ujawnieniem ........................................................... Czy inwestycję w dom weselny należy prowadzić wielotorowo? ............................. Jaką stawkę amortyzacji ustalić do montażowni oraz zaciskarki do klimatyzacji .................................................................................................................... Czy od gruntu nalicza się odpisy amortyzacyjne ........................................................ Czy jest możliwe zastosowanie jednorazowej amortyzacji do lawety ...................... Amortyzowanie lokali mieszkalnych. Sprawdź, kiedy jest możliwe ........................ Wątpliwości podatnika związane z limitem 15.000 zł ................................................. Czy można amortyzować samochód żony? ................................................................... Czy podatnik może rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem własnego mieszkania ........................................................................................................................... Środki trwałe przekazane na cele osobiste właściciela. Poznaj skutki podatkowe . Deklaracje podatkowe ............................................................................................................ Zaniżona wpłata miesięczna za najem. Jak dokonać rozliczenia w PIT-28 .............. 137 139 141 142 143 144 145 148 149 151 156 161 161 6 UOM145.indd 6 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Spis treści Jak ująć zaliczkę od wynagrodzenia w PIT-4R .............................................................. Jakie są zasady opodatkowania pracowników mających miejsce zamieszkania na Ukrainie .......................................................................................................................... Wynagrodzenie członka zarządu a PIT-11 ..................................................................... Kiedy należy obowiązkowo sporządzić korektę PIT-4R i PIT-11 ................................ Inspektor ZUS zakwestionował umowę o dzieło. Co z PIT-4R i PIT-11 ..................... Czy w przypadku przekształcenia działalności w spółkę należy złożyć PIT-4R oraz PIT-11? .......................................................................................................................... Wygaśnięcie umowy użytkowania wieczystego. Czy należy wystawić PIT za wynagrodzenie przysługujące osobom korzystającym z nieruchomości ........... Obowiązek wystawienia PIT-8C za wypłacone odszkodowanie klientowi ............. PKPiR ......................................................................................................................................... Jak obecnie księgować faktury za paliwo w PKPiR ...................................................... Jaki jest potrzebny dowód do ujęcia opłaty za gospodarowanie odpadami ............ Jak ująć wartość rocznego końcowego spisu z natury w PKPiR ................................ Jak rozliczyć usługi księgowe w PKPiR .......................................................................... Przekazywanie próbek sprzedawanych towarów. Sprawdź ujęcie w PKPiR .......... Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT na sprzęt elektroniczny. Księgowanie w PKPiR ....................................................................................................... Upewnij się, co się zmieniło w zasadach prowadzenia PKPiR od 1 stycznia 2017 r. ............................................................................................................ Jak ująć w rejestrze VAT fakturę za paliwo .................................................................... W jakiej kolumnie ujmiesz wydatki na prace badawczo-rozwojowe ........................ Sprawdź, w jakim miesiącu w książce ująć korektę faktury ....................................... Czy w PKPiR można ująć niezamortyzowaną część samochodu .............................. Jak ująć utarg ze sprzedaży walut ................................................................................... W jakim miesiącu zaksięgować przychód za wykonane usługi ................................. Czy przedsiębiorca, który wynajął samochód, rozliczy go w kosztach .................... Jak rozliczyć zakup usługi AdWords .............................................................................. Jak amortyzować ciągnik siodłowy ................................................................................ Co zrobić, gdy wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny podwyższa jej wartość początkową ..................................................................................... Poznaj skutki podatkowe wprowadzenia samochodu osobowego do spółki cywilnej ................................................................................................................................ 163 165 167 168 170 171 174 175 177 177 178 179 180 181 181 182 184 186 188 189 190 191 191 193 194 195 196 7 UOM145.indd 7 30.06.2017 12:14 UOM145.indd 8 30.06.2017 12:14 WStęp Szanowny Czytelniku! Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przysparza przed- siębiorcom oraz księgowym wielu kłopotów. Czy PIT musi być taki proble- matyczny? Wcale nie! Przedstawiam Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dowiesz się, jakie wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przy- chodu, jakie przychody opodatkować. Sprawdzisz, w jaki sposób dokonywać amortyzacji oraz jak prowadzić prawidłowo podatkową księgę przycho- dów i rozchodów. Upewnisz się ponadto, jakie deklaracje musisz wypeł- niać przy rozliczaniu się z PIT. Nie zabraknie także najnowszych orzeczeń i interpretacji podatkowych. Zapraszam do lektury! Anna Kostecka prawnik, redaktor serwisów dla księgowych 9 UOM145.indd 9 30.06.2017 12:14 UOM145.indd 10 30.06.2017 12:14 OrzecznictWO polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży służbowej. zobacz, czy musisz odprowadzić zaliczkę na pit Załóżmy, że rozliczana przez Ciebie firma opłaca polisę ubezpieczenio- wą dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową. Czy taki wydatek będzie generował dla pracownika przychód podatkowy? Poznaj stanowisko sądu. Pracownik, który obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem, nie osiąga w związku z podróżą zagraniczną przychodu podlegającego PIT – takie wnioski płyną z wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1221/16). czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła spółki planującej przeprowadzenie procesu restruktu- ryzacyjnego. W efekcie przedsiębiorstwo miało świadczyć usługi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Ponieważ spółka będzie świadczyła usługi także na rynku zagranicznym, to pracownicy będą często wyjeżdżali w podróże służbowe poza granice Polski. Wyjazdy służbowe wymagane będą przede wszystkim w sytuacji, gdy prowadzone będą negocjacje bizne- sowe z kontrahentami lub potencjalnymi nowymi firmami współpracujący- mi. Spółka zamierza wdrożyć wewnętrzną procedurę – ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie odbywania zagranicznej po- droży służbowej. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego nie będzie dla pracowników dobrowolne. 11 UOM145.indd 11 30.06.2017 12:14 Jakie były wątpliwości? Wątpliwości dotyczyły tego, czy opłacanie kosztów polisy ubezpiecze- niowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową bę- dzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla pracowników, a tym samym, czy spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobierania i odprowadzania podatku dochodowego z tego tytułu. Jakie stanowisko zajęły organy podatkowe? Organ podatkowy uznał, że wykupiona przez skarżącą polisa ubezpie- czeniowa w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowej poza granicami kraju w części, która odnosi się do wydatków wymienionych enumeratywnie w przepisach ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo- wej, nie stanowi dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast spółka ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika ze sto- sunku pracy i opodatkować według skali podatkowej równowartość skła- dek z tytułu wykupu dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe poza granicami kraju polis ubezpieczeniowych w tym zakresie, który nie obejmuje wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. o assistance, ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa, pogrzebu, koszt zakupu wózka inwalidzkiego itp. Jak w sprawie orzekł sąd? Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który przyznał rację spółce. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpie- czeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego jest dla pracowni- ków obowiązkowe i wynika z przyjętej w spółce procedury. W konsekwencji nie powstanie dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. 12 UOM145.indd 12 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: