Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 010264 21078857 na godz. na dobę w sumie
Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku - ebook/pdf
Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6572-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przysparza przedsiębiorcom oraz księgowym wiele kłopotów. Czy PIT musi być taki problematyczny? Wcale nie! Przedstawiamy Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przyjazny PIT PKPiR i Najnowsze orzecznictwo i interpretacje 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku P r z y j a z n y P T I i P K P R i . j N a n o w s z e o r z e c z n i c t w o i i n t e r p r e t a c j e Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 5 4 1 M O U Cena brutto 69,90 zł UOM145 Przyjazny PIT i PKPiR - druga popr.indd 1 21.06.2017 12:13:02 Przyjazny PIT I PKPIr najnowsze orzecznIcTwo I InTerPreTacje oraz 100 najczęsTszych Problemów rozlIczanIa PodaTKu UOM145.indd 1 30.06.2017 12:14 Redaktor: Anna Kostecka Autorzy: praca zbiorowa Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-6572-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęst- szych problemów rozliczania podatku” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk mate- riałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warsza- wie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marke- tingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobro- wolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOM145.indd 2 30.06.2017 12:14 SpiS treści Wstęp .......................................................................................................................................... Orzecznictwo ............................................................................................................................ Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży służbowej. Zobacz, czy musisz odprowadzić zaliczkę na PIT ........................................................ Sprawdź, czy zwrot wydatków za hotel generuje przychód dla handlowca ........... Dlaczego przedsiębiorca powinien pilnować towarów wykorzystywanych w prowadzonym biznesie ................................................................................................. Sprawdź, dlaczego opłaca się złożyć zeznanie roczne do 20 stycznia ....................... Sprawdź, czy firma odliczy wydatki na pogrzeb pracownika ................................... Sprawdź, czy od świadczeń dla delegowanych pracowników trzeba potrącić zaliczkę na PIT .................................................................................................................... Interpretacje .............................................................................................................................. Sprawdź, kiedy wydatki związane z remontem można zaliczyć do kosztów ......... Koszty dotyczące legalizacji pracy w Polsce. Sprawdź, co z podatkiem ................... Jakie obowiązki ma spółka, która wynajmuje służbowe lokum prezesowi ............. Sprawdź, czy zakup łyżworolek pozwoli na korzyści podatkowe ............................ Kiedy wydatki na naukę języka obcego zaliczysz do kosztów ................................... Okazjonalne użycie firmowego auta do celów prywatnych. Co z kosztami podatkowymi ...................................................................................................................... Sprawdź, jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach .......................................................................................... Jak rozliczać wydatki na samochód? Nowe stanowisko MF ....................................... 9 11 11 14 16 17 19 21 23 23 26 28 30 32 33 35 38 3 UOM145.indd 3 30.06.2017 12:14 100 NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW ROZLICZANIA SIĘ Z PIT ............................. Koszty uzyskania przychodów ............................................................................................ Przedsiębiorca remontował samochód klienta, do którego było włamanie. Sprawdź, czy fakturę za odkupiony mu sprzęt wliczy do kosztów ........................... Zwrot kary a koszty podatkowe ...................................................................................... Czy wydatek na kurs testera oprogramowania potrzebny do pracy programisty będzie stanowił koszt uzyskania przychodu ................................................................. Przepis o zapłacie gotówką do 15.000 zł w transakcjach między przedsiębiorcami. Czy komornik jest przedsiębiorcą ................................................................................... Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ogrodzenie działki, wykopanie studni i zakup materiałów budowlanych ........ Do którego roku zaliczyć podatek od środków transportu ........................................ Czy wydatek na zakup okularów przez pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych ....................................................................................................................... Czy właściciel firmy może wydatki na naukę języka obcego zaliczyć do kosztów ........................................................................................................................... Czy wymianę pieca można zaliczyć do kosztów podatkowych ................................ Sprawdź, czy poniesione przez spółkę wydatki na naprawy gwarancyjne stanowią koszt uzyskania przychodu ............................................................................. Czy koszty wyciągnięcia ciągnika siodłowego z rowu oraz jego naprawy można zaliczyć do kup ...................................................................................................... Dowiedz się, czy koszty związane z opłatą czesnego za studia podyplomowe i kursy stanowią koszt uzyskania przychodu ............................................................... Jak rozliczać wydatki na samochód ................................................................................ Czy szczepienia przeciw grypie zaliczysz do kosztów ............................................... Czy kwotę jednorazowej spłaty raty leasingowej można wliczyć do kosztów ........ Składki na ubezpieczenie NNW dla pracowników. Poznaj skutki podatkowe dla pracodawcy i pracowników ....................................................................................... Czy wynagrodzenie syna można zaliczyć do kosztów ............................................... Przedsiębiorca wykorzystuje samochód swojego partnera? Sprawdź, co z kosztami ..................................................................................................... Wartość faktury 15.000 zł. Czy płatność za tę fakturę powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego, czy może być gotówką ............................ Czy fakturę za obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych ....................................................................................................................... Pracodawca kupił leki do firmowej apteki. Czy ich zakup zaliczy do kosztów ...... Czy wydatki na badania lekarskie, szkolenia bhp można zaliczyć do kosztów ...... Wydatki na studia pracownika. Czy mogą być kosztem firmowym ......................... Do jakiego roku można zaliczyć zapłacony podatek od nieruchomości ................... 41 41 41 42 43 46 47 49 51 54 55 56 58 60 61 63 66 68 70 73 74 76 77 78 81 83 4 UOM145.indd 4 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Spis treści Kupno przedsiębiorstwa od syndyka i wniesienie aportem do nowej firmy. Konsekwencje PIT i CIT .................................................................................................... Kara umowna za opóźnienie. Sprawdź, co z kosztami podatkowymi ...................... Upewnij się, czy pobrana marża przez system etsy.jet potwierdzona fakturą jest kosztem uzyskania przychodu ................................................................................. Jak rozliczyć sponsoring strojów sportowych ............................................................... Czy wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych są limitowane kilometrówką ............................................................................................ Jak postąpić w sytuacji przekazania zamortyzowanego samochodu do firmy męża ..................................................................................................................... Upewnij się, czy można zaliczać do kosztów diety właścicieli spółki ...................... Kiedy kary umowne mogą być kosztami ....................................................................... Upewnij się, czy przedsiębiorca powinien naliczać pracownikowi ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych ........................................................... Obowiązek podatkowy .......................................................................................................... Jak opodatkować wypracowany zysk ............................................................................. Czy na wynajęcie nieruchomości konieczna jest zgoda Skarbu Państwa ................ Jak opłacać zaliczki z najmu mieszkania ........................................................................ Czy sprzedaż gruntu będzie kosztem ............................................................................ Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji członków rad nadzorczych korzystają ze zwolnienia podatkowego .......................................................................... Kiedy dotacja z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający PIT ....................... Jak zakwalifikować przychody ze sprzedaży prac graficznych na szwajcarskiej platformie elektronicznej .................................................................................................. Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki na PIT ....................................................................... Najlepszy sposób podatkowy na przekazanie majątku innej spółce ........................ Czy małżonek nieprowadzący działalności może zadeklarować opodatkowanie całości przychodów z wynajmowanego lokalu ............................................................. Czy sprzedaż w ramach Avon może być opodatkowana 3 ryczałtem, czy trzeba odprowadzić 18 podatku ............................................................................ Podróż służbowa pracownika. Upewnij się, czy wyżywienie i nocleg należy opodatkować różnicą nadwyżki ...................................................................................... Czy przekazanie pracownikom kurtek o charakterze roboczo-reklamowym spowoduje powstanie u nich korzyści majątkowej ....................................................... Jaki dochód zastosować do wyliczenia zaliczek ........................................................... Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Upewnij się, czy płaci się składki i podatek ................................................................... Czy spółka powinna pobrać podatek od pensji udziałowca ...................................... 84 85 86 87 88 91 92 94 95 97 97 98 99 99 100 101 102 103 107 108 109 109 112 113 114 115 5 UOM145.indd 5 30.06.2017 12:14 Sprawdź, jak prawidłowo postąpić z potrąceniem podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia ............................................................................... Czy przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego udostępnienia lokalu jest zwolniony od PIT ............................................................................................................... Czy wspólnik cichy ma prawo opodatkować 19 stawką udział w zyskach .......... Data powstania przychodu i obowiązku podatkowego. Jak ją wskazać prawidłowo .......................................................................................................................... Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu a podatek PIT ...................................... Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu. Jakie konsekwencje powstaną w PIT ..................................................................................................................................... Praca w Szwecji, najem w Polsce. W jakim kraju opodatkować dochody z najmu mieszkania ............................................................................................................ Certyfikat rezydencji a opodatkowanie dochodów obywatela Ukrainy .................. Sprzedaż środka trwałego po likwidacji działalności. Jak rozliczyć stratę w PIT .... Kwota wolna od podatku a lista płac przy zróżnicowanych wynagrodzeniach w 2017 roku .......................................................................................................................... Jak naliczać w 2017 roku podatek na potrzeby PIT ....................................................... Czy wypłacona pracownikowi zapomoga jest zwolniona z PIT ................................ Brak wpłaty składki zdrowotnej za 2 miesiące. Czy trzeba skorygować podatek .... 117 119 121 123 124 125 126 127 129 130 132 134 135 Amortyzacja i środki trwałe ................................................................................................. 137 Czy odsetki od kredytu naliczone do dnia przekazania samochodu do używania będą zwiększały wartość początkową samochodu? ............................ Sprawdź, czy wprowadzenie lokalu użytkowego do ewidencji środków trwałych po 20 latach będzie jego ujawnieniem ........................................................... Czy inwestycję w dom weselny należy prowadzić wielotorowo? ............................. Jaką stawkę amortyzacji ustalić do montażowni oraz zaciskarki do klimatyzacji .................................................................................................................... Czy od gruntu nalicza się odpisy amortyzacyjne ........................................................ Czy jest możliwe zastosowanie jednorazowej amortyzacji do lawety ...................... Amortyzowanie lokali mieszkalnych. Sprawdź, kiedy jest możliwe ........................ Wątpliwości podatnika związane z limitem 15.000 zł ................................................. Czy można amortyzować samochód żony? ................................................................... Czy podatnik może rozszerzyć działalność gospodarczą o wynajem własnego mieszkania ........................................................................................................................... Środki trwałe przekazane na cele osobiste właściciela. Poznaj skutki podatkowe . Deklaracje podatkowe ............................................................................................................ Zaniżona wpłata miesięczna za najem. Jak dokonać rozliczenia w PIT-28 .............. 137 139 141 142 143 144 145 148 149 151 156 161 161 6 UOM145.indd 6 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Spis treści Jak ująć zaliczkę od wynagrodzenia w PIT-4R .............................................................. Jakie są zasady opodatkowania pracowników mających miejsce zamieszkania na Ukrainie .......................................................................................................................... Wynagrodzenie członka zarządu a PIT-11 ..................................................................... Kiedy należy obowiązkowo sporządzić korektę PIT-4R i PIT-11 ................................ Inspektor ZUS zakwestionował umowę o dzieło. Co z PIT-4R i PIT-11 ..................... Czy w przypadku przekształcenia działalności w spółkę należy złożyć PIT-4R oraz PIT-11? .......................................................................................................................... Wygaśnięcie umowy użytkowania wieczystego. Czy należy wystawić PIT za wynagrodzenie przysługujące osobom korzystającym z nieruchomości ........... Obowiązek wystawienia PIT-8C za wypłacone odszkodowanie klientowi ............. PKPiR ......................................................................................................................................... Jak obecnie księgować faktury za paliwo w PKPiR ...................................................... Jaki jest potrzebny dowód do ujęcia opłaty za gospodarowanie odpadami ............ Jak ująć wartość rocznego końcowego spisu z natury w PKPiR ................................ Jak rozliczyć usługi księgowe w PKPiR .......................................................................... Przekazywanie próbek sprzedawanych towarów. Sprawdź ujęcie w PKPiR .......... Faktura z odwrotnym obciążeniem VAT na sprzęt elektroniczny. Księgowanie w PKPiR ....................................................................................................... Upewnij się, co się zmieniło w zasadach prowadzenia PKPiR od 1 stycznia 2017 r. ............................................................................................................ Jak ująć w rejestrze VAT fakturę za paliwo .................................................................... W jakiej kolumnie ujmiesz wydatki na prace badawczo-rozwojowe ........................ Sprawdź, w jakim miesiącu w książce ująć korektę faktury ....................................... Czy w PKPiR można ująć niezamortyzowaną część samochodu .............................. Jak ująć utarg ze sprzedaży walut ................................................................................... W jakim miesiącu zaksięgować przychód za wykonane usługi ................................. Czy przedsiębiorca, który wynajął samochód, rozliczy go w kosztach .................... Jak rozliczyć zakup usługi AdWords .............................................................................. Jak amortyzować ciągnik siodłowy ................................................................................ Co zrobić, gdy wydatek poniesiony na zakup części składowej do maszyny podwyższa jej wartość początkową ..................................................................................... Poznaj skutki podatkowe wprowadzenia samochodu osobowego do spółki cywilnej ................................................................................................................................ 163 165 167 168 170 171 174 175 177 177 178 179 180 181 181 182 184 186 188 189 190 191 191 193 194 195 196 7 UOM145.indd 7 30.06.2017 12:14 UOM145.indd 8 30.06.2017 12:14 WStęp Szanowny Czytelniku! Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przysparza przed- siębiorcom oraz księgowym wielu kłopotów. Czy PIT musi być taki proble- matyczny? Wcale nie! Przedstawiam Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dowiesz się, jakie wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przy- chodu, jakie przychody opodatkować. Sprawdzisz, w jaki sposób dokonywać amortyzacji oraz jak prowadzić prawidłowo podatkową księgę przycho- dów i rozchodów. Upewnisz się ponadto, jakie deklaracje musisz wypeł- niać przy rozliczaniu się z PIT. Nie zabraknie także najnowszych orzeczeń i interpretacji podatkowych. Zapraszam do lektury! Anna Kostecka prawnik, redaktor serwisów dla księgowych 9 UOM145.indd 9 30.06.2017 12:14 UOM145.indd 10 30.06.2017 12:14 OrzecznictWO polisa ubezpieczeniowa dla pracownika w podróży służbowej. zobacz, czy musisz odprowadzić zaliczkę na pit Załóżmy, że rozliczana przez Ciebie firma opłaca polisę ubezpieczenio- wą dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową. Czy taki wydatek będzie generował dla pracownika przychód podatkowy? Poznaj stanowisko sądu. Pracownik, który obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem, nie osiąga w związku z podróżą zagraniczną przychodu podlegającego PIT – takie wnioski płyną z wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1221/16). czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła spółki planującej przeprowadzenie procesu restruktu- ryzacyjnego. W efekcie przedsiębiorstwo miało świadczyć usługi zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Ponieważ spółka będzie świadczyła usługi także na rynku zagranicznym, to pracownicy będą często wyjeżdżali w podróże służbowe poza granice Polski. Wyjazdy służbowe wymagane będą przede wszystkim w sytuacji, gdy prowadzone będą negocjacje bizne- sowe z kontrahentami lub potencjalnymi nowymi firmami współpracujący- mi. Spółka zamierza wdrożyć wewnętrzną procedurę – ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie odbywania zagranicznej po- droży służbowej. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego nie będzie dla pracowników dobrowolne. 11 UOM145.indd 11 30.06.2017 12:14 Jakie były wątpliwości? Wątpliwości dotyczyły tego, czy opłacanie kosztów polisy ubezpiecze- niowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową bę- dzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla pracowników, a tym samym, czy spółka jako płatnik będzie miała obowiązek pobierania i odprowadzania podatku dochodowego z tego tytułu. Jakie stanowisko zajęły organy podatkowe? Organ podatkowy uznał, że wykupiona przez skarżącą polisa ubezpie- czeniowa w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowej poza granicami kraju w części, która odnosi się do wydatków wymienionych enumeratywnie w przepisach ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo- wej, nie stanowi dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast spółka ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika ze sto- sunku pracy i opodatkować według skali podatkowej równowartość skła- dek z tytułu wykupu dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe poza granicami kraju polis ubezpieczeniowych w tym zakresie, który nie obejmuje wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. o assistance, ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa, pogrzebu, koszt zakupu wózka inwalidzkiego itp. Jak w sprawie orzekł sąd? Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który przyznał rację spółce. Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpie- czeniowej z tytułu zagranicznego wyjazdu służbowego jest dla pracowni- ków obowiązkowe i wynika z przyjętej w spółce procedury. W konsekwencji nie powstanie dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. 12 UOM145.indd 12 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Orzecznictwo KOMentArz eKSpertA Coraz częstsze odwoływanie się przez wojewódzkie sądy administra- cyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13) zasługuje na aprobatę. Kwestią kluczową do stwierdzenia, że po stronie pracownika powstaje przychód, jest bowiem ustalenie, czy dane świadczenie jest za- pewniane za jego zgodą (tj. czy korzysta on z niego w pełni dobrowolnie), czy jest ono spełniane w jego interesie oraz czy ma ono wymierną korzyść, którą można konkretnemu pracownikowi przypisać. Tylko łączne spełnie- nie wskazanych przesłanek pozwala na uznanie świadczeń za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpie- czenie zdrowotne. Wyrok ten jest bardzo przydatny, gdyż codzienną praktyką wielu przed- siębiorstw jest zapewnianie pracownikom świadczeń, które służą nie tyle im samym, ile właśnie pracodawcy. Świadczeń, które w szczególności zwięk- szają mobilność zatrudnionych profesjonalistów, przez co budują przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Przykładem są chociażby opisywane w wyroku polisy ubezpieczenio- we na czas podróży służbowych, zapewnianie regionalnym przedstawicie- lom handlowym zakwaterowania w trakcie wykonywania powierzonych zadań czy też uczestnictwo pracowników w imprezach z kontrahentami. Trudno w takim przypadku twierdzić, że pracownik otrzymuje świadcze- nia, które powinny stanowić jego przychód. Takimi mogą bowiem zasadni- czo być tylko te, których przyjęcie nie jest mu narzucane przez regulaminy wewnętrzne i w odniesieniu do których z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zostałyby przez pracownika nabyte we własnym zakre- sie, gdyby nie zostały mu one przekazane przez pracodawcę. Jako że wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia jest coraz więcej, dobrze jest od czasu do czasu przepro- wadzać analizę świadczeń zapewnianych pracownikom pod tym kątem. Wyrok WSA w Poznaniu z 9 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1221/16 Joanna Stolarek Lider Praktyki PIT i ZUS w Kancelarii Ożóg Tomczykowski 13 UOM145.indd 13 30.06.2017 12:14 Sprawdź, czy zwrot wydatków za hotel generuje przychód dla handlowca Czy musisz obliczyć oraz pobrać zaliczkę na PIT od wydatków na hotel pracownika mobilnego? Poznaj stanowisko NSA i sprawdź komentarz eksperta. Wydatki ponoszone na noclegi pracowników mobilnych są bezpośrednio związane z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych i nie mają żadnego związku z ich celami osobistymi. W konsekwencji zwrot wydatków za hotel nie jest przychodem pracownika – takie wnioski płyną z wyroku NSA (sygn. akt II FSK 233/15). Skąd wziął się problem? Spółka zatrudnia przedstawicieli handlowych. Miejscem pracy określo- nym w umowie jest obszar całego województwa. Handlowcy często nocują poza domem. Pracodawca zwraca im wówczas poniesione wydatki. Spółka nie pobierała PIT od wydatków na noclegi w trasie, paliwa do samochodów służbowych, opłat za przejazdy płatnymi autostradami oraz opłat parkin- gowe. Zapytała organ podatkowy, czy postępuje prawidłowo. Jakie stanowisko zajął organ podatkowy? Izba skarbowa wyjaśniła, że stanowisko jest nieprawidłowe w części do- tyczącej zwrotu wydatków na noclegi w trasie. Wartość noclegu stanowi dla pracowników nieodpłatne świadczenie jako przychód ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia podatkowego do 500 zł miesięcznie. Jak orzekł sąd? Sprawa trafiła do WSA w Kielcach, który przyznał rację spółce. Sąd stwier- dził, że poniesione przez pracowników wydatki mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę. Wydatek ten jest realizowany w interesie pracodawcy i stanowi koszt dzia- łalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy. Takie stanowisko podtrzymał też NSA, do którego sprawa ostatecznie trafiła. 14 UOM145.indd 14 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Orzecznictwo KOMentArz eKSpertA Poniesienie przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika, który wyko- nuje swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę, stanowi racjonalny wydatek firmy związany z realizacją określonych celów gospo- darczych, w związku z czym wydatek ten nie powinien być kwalifikowany jako przychód pracownika na gruncie PIT. Wskazana powyżej teza wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administra- cyjnego z 23 lutego 2017 r. (sygn. II FSK 233/15). W przedmiotowej sprawie istotą sporu było ustalenie tego, czy wydatki na noclegi pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych), które były im zwracane przez spółkę, stanowią przychód pracowników na gruncie przepisów o PIT, a tym samym czy na spółce ciążą obowiązki płatnika. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi błędnie uznał, że wszelkie świadcze- nia pozostające w związku ze stosunkiem pracy powinny być traktowane jako element wynagrodzenia za pracę i w ten sam sposób opodatkowane. Podejście takie nie uwzględnia wykładni dokonanej przez Trybunał Kon- stytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. Na tę okoliczność słusznie wskazały w wydanych wyrokach zarówno WSA, jak i NSA. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, aby można było mówić o nieod- płatnym świadczeniu (na gruncie PIT) powinny zostać spełnione następu- jące przesłanki: (1) świadczenie spełnione za zgodą pracownika; (2) spełnione w jego interesie i przynoszące mu korzyść w postaci po- większenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, oraz (3) korzyść powinna być wymierna i przypisana indywidualnemu pra- cownikowi. W ocenie NSA organ interpretacyjny nie wykazał, jaką realną korzyść otrzymaną przez pracownika do własnej dyspozycji, którą to mógł on roz- porządzać, przeznaczając na zaspokojenie własnych potrzeb, uzyskuje pra- cownik. Mając to na uwadze, sąd słusznie uznał, że świadczenie nie stanowi przychodu po stronie pracownika (przez co na spółce nie ciążą obowiązki płatnika). Należy mieć nadzieję, że w przyszłości w podobnych sprawach zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak i ukształtowana linia orzecznicza 15 UOM145.indd 15 30.06.2017 12:14 NSA będą uwzględniane w procesie wydawania interpretacji indywidu- alnych. Wyrok NSA z 23 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 233/15 Leszek Marciniak starszy konsultant w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Dlaczego przedsiębiorca powinien pilnować towarów wykorzystywanych w prowadzonym biznesie Podatnik, który nie zabezpieczy towaru w sposób należyty, nie spra- wuje nadzoru w taki sposób, aby uniknąć ubytków bądź je zminimalizo- wać, musi liczyć się z konsekwencjami. Zobacz, jakimi. Podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych towarów, które zo- stały utracone na skutek zawinionego braku nadzoru – takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 2904/14. czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła podatnika, który świadczył usługi gastronomiczne. Kontrola podatkowa wykazała, że podatnik niesłusznie zaliczył do kosz- tów podatkowych zakup 2,5 tys. litrów piwa. Chociaż podatnik twierdził, że towar skradziono, to nie zgłosił tego na policję. Jakie stanowisko zajął sąd i instancji? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że do utraty towa- rów doszło z winy podatnika przez brak należytego nadzoru nad pracow- nikami oraz składnikami działalności gospodarczej. Ustalenia faktyczne sprawy pozwalały na stwierdzenie, że skarżący nie zabezpieczał towaru w sposób należyty, nie sprawował nadzoru w taki sposób, aby ubytków uniknąć bądź je zminimalizować, a następnie – mimo deklaracji, że podej- rzewa kradzież – nie zgłosił tej sprawy organom ścigania. 16 UOM145.indd 16 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Orzecznictwo Jak orzekł nSA? Sprawa trafiła przed NSA, który przyznał rację sądowi pierwszej instancji. Zadaniem sądu ze zgromadzonego natomiast w sprawie materiału dowodo- wego niezbicie wynika, że do utraty wymienionych towarów doszło z po- wodu zawinionego przez podatnika braku nadzoru nad pracownikami oraz mieniem wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik nie prowadził ewidencji magazynowej, a dopiero działania pod- jęte przez dostawcę doprowadziły do ujawnienia braków. Mimo oświadczenia przez podatnika, że doszło do kradzieży 47 beczek piwa, nie złożył on stosownego doniesienia organom ścigania. To wszystko świadczy o braku należytej staranności podatnika jako przedsiębiorcy w za- kresie nadzoru nad towarami wykorzystywanymi w prowadzonej działal- ności gospodarczej. co to dla mnie oznacza? Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych towarów, które podatnik stracił w wyniku zaniedbań i braku nadzoru. Wyrok NSA z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2904/14 Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy Sprawdź, dlaczego opłaca się złożyć zeznanie roczne do 20 stycznia Podatnicy, którzy chcą skorzystać z możliwości rezygnacji z wpłaty zaliczki za grudzień poprzedniego roku, muszą do 20 stycznia złożyć zeznanie roczne. Ale to niejedyny obowiązek. Sprawdź wyrok NSA i komentarz eksperta. Podatnicy, którzy chcą zrezygnować z wpłaty zaliczki za grudzień, mu- szą do 20 stycznia złożyć zeznanie roczne. W tym samym terminie trzeba też zapłacić podatek – takie wnioski płyną z wyroku NSA. 17 UOM145.indd 17 30.06.2017 12:14 czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła podatnika, który złożył zeznanie roczne PIT-36L. Sko- rzystał z możliwości rezygnacji z zapłaty zaliczki za grudzień i zeznanie złożył w terminie do 20 stycznia, natomiast podatek zapłacił dopiero w ter- minie do 30 kwietnia. Organy podatkowe uznały, że podatek należało wpła- cić także do 20 stycznia. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Jakie stanowisko zajął sąd? Sąd przyznał rację organom podatkowym. Uznał, że dzień złożenia ze- znania wyznacza jednocześnie termin do zapłacenia podatku. W przypad- ku niewywiązania się przez podatnika z obowiązku zapłaty podatku w tym terminie powstaje u niego zaległość podatkowa w wysokości niewpłaconego podatku. Takie stanowisko zajął też NSA, do którego sprawa ostatecznie trafiła. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że podatnicy osiągający dochody, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o PIT, nie mają obowiązku wpłaca- nia zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego, jeżeli złożą zeznanie roczne w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego i jednocześnie zapłacą podatek wynikający z tego zeznania. Złożenie zatem zeznania we wskazanym wyżej terminie powoduje po- wstanie obowiązku zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Termin złożenia zeznania wyznacza jednocześnie termin do zapłacenia podatku. W przypadku niewywiązania się przez podatnika z obowiązku zapłaty po- datku w tym terminie powstaje u niego zaległość podatkowa w wysokości niewpłaconego podatku. KOMentArze eKSpertA Uzasadnienie wyroku NSA z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2917/14 jest niesatysfakcjonujące. Trudno bowiem zgodzić się z sądem, że z przepisu art. 44 ust. 6 usta- wy o PIT „wprost” wynika, iż terminem zapłaty jest właśnie 20 stycznia. Taki termin zapisany jest bowiem w zd. 1 i 2 tego przepisu wyłącznie do zaliczek. O rozliczeniu rocznym traktuje zaś zdanie 3, które wprost je- dynie stanowi, że „Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub 18 UOM145.indd 18 30.06.2017 12:14 Przyjazny PIT i PKPiR Orzecznictwo odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45”. Mamy tu zatem zdanie złożone, gdzie w pierwszej części, przed „i” bez- spornie oznaczono termin złożenia zeznania na 20 stycznia (bo ta część zdania odsyła do terminu zapłaty zaliczki). Ale już w dalszej części zda- nia mowa jest o zapłacie i odesłaniu do zasad określonych w art. 45 ustawy o PIT, a w tym przepisie mamy inny termin zapłaty, bo 30 kwietnia. Wykładnia NSA nie może zatem mieć oparcia w treści przepisu, bo zasady języka wskazują na coś innego. zastosuj w praktyce Podatnik, który chce uniknąć zapłaty zaliczki za grudzień, musi do 20 stycz- nia następnego roku złożyć zeznanie roczne, w tym samym czasie trzeba zapłacić wynikający z zeznania podatek. U podatnika, który nie wywiąże się z obowiązku zapłaty podatku do 20 stycznia, powstaje zaległość podat- kowa w wysokości niewpłaconego podatku. Wyrok NSA z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2917/14 Mirosław Siwiński radca prawny, doradca podatkowy Sprawdź, czy firma odliczy wydatki na pogrzeb pracownika Przedsiębiorca wypłacił rodzinie zmarłego pracownika zasądzone przez sąd odszkodowanie, zwrócił koszty pogrzebu. Czy poniesione wydatki może uznać za koszt podatkowy w prowadzonej działalności? Poznaj wyrok NSA. Poniesione wydatki mają pośredni związek nie tylko z zachowaniem, ale i z zabezpieczeniem źródła przychodów. Wydatki te mają bowiem wpływ na stabilność zatrudnienia w zakładzie pracy i ogra- niczają ryzyko odejść z pracy – uznał sąd. czego dotyczyła sprawa? Chodziło o przedsiębiorcę, który prowadzi działalność handlową w branży metali kolorowych. Posiada magazyny, w których składuje towar 19 UOM145.indd 19 30.06.2017 12:14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: