Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 008863 22996069 na godz. na dobę w sumie
Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich - ebook/pdf
Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3448-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> religioznawstwo i teologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem małżeństwa, szczególnie w jego ekumenicznej (katolicko-ewangelickiej) odsłonie. W prezentowanej pracy omówiona jest biblijna idea przymierza, która została przeniesiona na płaszczyznę małżeństwa oraz prześledzona jest historia nauki na temat wymienionego związku. Przywoływany w Kościele katolickim termin przymierza, którym od czasu Soboru Watykańskiego II określa się małżeństwo, został wcześniej wykorzystany przez Jana Kalwina i obecny jest także we Wspólnotach ewangelickich. Czy to oznacza, że w wymienionych wspólnotach chrześcijańskich małżeństwo traktowane jest dokładnie tak samo? Zagadnienie omówione jest w sposób przejrzysty czytelnym językiem.  

Publikacja stanowi analizę fundamentalnych założeń prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. W pierwszej części opracowania, wychodząc od etymologii podstawowych terminów, omówiono biblijną ideę przymierza oraz ideę przymierza małżeńskiego. W kolejnej części, przywołując wypowiedzi Ojców Kościoła oraz pisarzy chrześcijańskich opisano rozwój doktryny w tym względzie, a już następny rozdział poświęcono opisowi rodzącej się w XVI wieku ewangelickiej idei małżeństwa. Analizę poprzedziło przybliżenie sylwetek wybranych, głównych reformatorów. Z uwagi na fakt, iż odpowiedzią Kościoła katolickiego na naukę reformatorów stało się ogłoszenie dogmatu o sakramentalności małżeństwa właśnie rozwojowi doktryny katolickiej poświęcona została czwarta część pracy. Całość kończy analiza omawianego zagadnienia na płaszczyźnie antropologii teologicznej, w której dostrzega się elementy wspólne, a tym samym umożliwiające podjęcie dialogu ekumenicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Przymierze w Piśmie Świętym 1.1. Termin „przymierze” 1.2. Idea przymierza 1.2.1. Przymierze z Noem 1.2.2. Przymierze z Abrahamem 1.2.3. Przymierze z Mojżeszem 1.2.4. Przymierze z Dawidem 1.2.5. Księga Jeremiasza, Księga Ezechiela i Księga Ozeasza oraz zawarty w nich opis przymierza 1.2.6. Nowy Testament 1.3. Termin „małżeństwo” 1.4. Idea przymierza małżeńskiego Rozdział 2 Małżeństwo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 2.1. Rozwój teologii małżeństwa do XII wieku 2.2. Rozwój teologii małżeństwa od XII wieku do XVI wieku Rozdział 3 Przymierze małżeńskie we Wspólnotach protestanckich 3.1. Kościoły ewangelicko-augsburskie 3.1.1. Marcin Luter 3.1.2. Małżeństwo w myśli reformatora 3.1.3. Rozwój ewangelickiej teologii małżeństwa 3.2. Kościoły ewangelicko-reformowane 3.2.1. Jan Kalwin 7 11 17 17 20 22 24 27 30 30 35 40 41 49 49 55 63 64 65 67 75 77 78 6 Spis treści 3.2.2. Małżeństwo w myśli reformatora 3.2.3. Rozwój ewangelickiej teologii małżeństwa Rozdział 4 Przymierze małżeńskie w Kościele katolickim 4.1. Przymierze małżeńskie w świetle dogmatu o sakramentalności małżeństwa ogłoszonego na Soborze Trydenckim 4.2. Rozwój nauki o sakramentalności małżeństwa po Soborze Trydenckim 4.3. Idea przymierza małżeńskiego w dokumentach Soboru Watykańskiego II 4.4. Przymierze małżeńskie w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku 4.5. Przymierze małżeńskie w liturgii Rozdział 5 Spotkanie na płaszczyźnie antropologii teologicznej 5.1. Perspektywa katolicka 5.1.1. Stworzenie na wzór i podobieństwo Boga 5.1.2. Realizacja chrystologicznej tożsamości 5.2. Perspektywa protestancka 5.2.1. Porządek stworzenia 5.2.2. Odniesienie do Chrystusa 5.3. Spotkanie wyznań w małżeństwach mieszanych 5.3.1. Stanowisko katolickie 5.3.2. Stanowisko protestanckie 5.3.3. Zakres współpracy Zakończenie Bibliografia Dokumenty państwowe Akty prawne i źródła teologiczne Kościoła katolickiego (wykaz chronolo- giczny) Nauczanie reformatorów i ważniejsze dokumenty Wspólnot protestanckich Literatura przedmiotu Summary Sommario 79 84 87 87 89 95 99 106 115 116 116 121 133 133 137 147 148 151 152 155 159 159 159 163 164 173 174
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: