Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 003672 21724147 na godz. na dobę w sumie
Przyszłość książki - ebook/pdf
Przyszłość książki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 388
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-24-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Pod redakcją Geoffreya Nunberga

Posłowie Umberto Eco

Wprowadzenie do polskiego wydania: Łukasz Gołębiewski

Czy książka ma przyszłość? Trwają gorące dyskusje na ten temat. Wielu nie ma wątpliwości, że drukowane książki, linearna narracja, biblioteki, księgarnie, wreszcie tradycyjni wydawcy zostaną zastąpieni przez elektroniczne dokumenty i instytucje. Eseje zebrane w tym tomie zdecydowanie wskazują inaczej.  Autorzy zastanawiają się nad przyszłością książki w kontekście wszechobecnej digitalizacji treści.

Ze wstępu do wydania polskiego:

Dyskusja, która złożyła się na tę książkę, odbyła się w czasach, kiedy nie było jeszcze smartphonów, tabletów, e-czytników i elektronicznego papieru. A mimo to, zebrane tu głosy zachowują w pełni aktualność, stawiane diagnozy dotyczące przyszłości książki okazały się być zaskakująco trafne, okazuje się bowiem, że przyszłość książki wcale nie jest tak bardzo zdeterminowana nośnikiem (papierem) i technologią (drukiem) jak zwykliśmy sądzić. We współczesnych dyskusjach nad przyszłością książki być może zbyt mocno utożsamiamy ją z jedną tylko z jej form. Choć od publikowanej tu debaty nad przyszłością książki minęła ponad dekada, my wciąż jesteśmy mocno związani z wyobrażeniem książki jako zadrukowanymi stronicami zebranymi w kodeks.


Zebrane tu głosy naukowców, bibliotekarzy, lingwistów, historyków i literaturoznawców, są wyrazem troski o przyszłość książki. Nie wieszczą jej rychłego odejścia. Przeciwnie, dają nadzieję na to, że pomimo zmian technologicznych i cywilizacyjnych – książka przetrwa. Książka przetrwa jako ważny element kulturowej i twórczej wymiany, jako niepowtarzalna forma kontaktu między twórcą a odbiorcą, czytelnikiem. „Książka umacnia dialog społeczny”, dowodzi Patrick Bazin. A Umberto Eco zauważa, że: „Książki pozostaną nieodzowne nie tylko w przypadku literatury, lecz w każdym przypadku, który wymaga uważnej lektury oraz przemyśleń i refleksji na jej temat, a nie tylko dotarcia do in¬formacji”. To wciąż jest aktualne, choć cyfrowy papier, e-ink, zmienił nasze wyobrażenie przynajmniej w zakresie czytania na ekranie.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

przyszłość książki Kultura 2.0 Według Platona (w Fajdrosie), Theut, czyli Hermes, rzekomy wynalazca pisma, przedstawia swoje odkrycie faraonowi Thamusowi, zachwalając nową technikę, która pozwoli ludziom pamiętać to, co niechybnie by zapomnieli. Jednak faraon nie jest zachwycony. Theucie, mistrzu najdoskonalszy, mówi, pamięć jest wspaniałym darem, który należy nieustannie ćwiczyć. Z nadejściem twojego wynalazku ludzie przestaną odczuwać potrzebę ćwiczenia pamięci. Będą przypominać sobie rzeczy nie z własnego wnętrza, lecz poprzez zewnętrzne narzędzie. Pismo było niebezpieczne, ponieważ zmniejszało władzę umysłu, oferując ludziom skostniałą duszę, karykaturę umysłu, roślinną pamięć. Jeżeli dawniej ludzie musieli ćwiczyć pamięć, aby przypominać sobie o różnych rzeczach, po wynalezieniu pisma musieli również ją ćwiczyć, aby pamiętać o książkach. Książki rzucają wyzwanie pamięci i ją poprawiają, a nie odurzają. Książki pozostaną nieodzowne nie tylko w przypadku literatury, lecz w każdym przypadku, który wymaga uważnej lektury oraz przemyśleń i refleksji na jej temat, a nie tylko dotarcia do informacji. Czytanie na ekranie komputera nie jest tym samym, co czytanie książki. W historii kultury nigdy nie doszło do tego, że jedna rzecz po prostu uśmierciła inną. Jedna rzecz dogłębnie inną zmienia.  Umberto Eco – z posłowia Patroni medialni Cena 29,90 zł ISBN 978-83-63879-24-2 9 788363 879242 p r z y s z ł o ś ć k s i ą ż k i Przyszłość książki Redakcja Geoffrey Nunberg Przyszłość książki tłumaczenie Joanna Rzepa, Alicja Szatkowska Biblioteka Analiz Warszawa 2013 Kultura 2.0 Tytuł oryginału: The Future of the Book Copyright by Brepols Publishers, Belgium, 2006 Copyright for the Polish edition by Biblioteka Analiz, 2013 Copyright for the Polish translation by Biblioteka Analiz, 2013 Redakcja: Łukasz Gołębiewski Opracowanie graficzne serii: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Przygotowanie okładki: Janina Gerłowska Korekta: Joanna Ożóg Łamanie: TYPO 2 Ilustracja na okładce: Hartmann Schedel „Geocentric universe” – „Liber chronicarum mundi”, 1493 ISBN 978-83-63879-24-2 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydanie I Warszawa 2013 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 tel./fax (022) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści Patrizia Violi Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Łukasz Gołębiewski Najlepszy towarzysz w schronie atomowym (wprowadzenie do polskiego wydania) . . . . . . . . . . 9 Geoffrey Nunberg Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Carla Hesse Książki w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 James J . O’Donnell Pragmatyka nowego: Tritemiusz, McLuhan, Kasjodor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Paul Duguid Materia ma znaczenie: przeszłość i futorologia książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Geoffrey Nunberg Pożegnanie z wiekiem informacji . . . . . . . . . . . . . . 139 Régis Debray Książka jako symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Patrick Bazin W stronę metaczytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6 Przyszłość książki Luca Toschi Hipertekst a pojęcie autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 George P . Landow Dwadzieścia minut do przyszłości, czyli jak wychodzimy poza książkę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Raffaele Simone Formuła tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Jay David Bolter Ekfraza, rzeczywistość wirtualna i przyszłość piśmiennictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Michael Joyce Przemieszczanie autora: „Książka z ruin” . . . . . . . . 344 Umberto Eco Posłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Patrizia Violi PRZEDMOWA Niniejszy zbiór został zainspirowany konferencją, która odbyła się w Centrum Badań Semiotycznych i Kognitywnych Uniwersy- tetu w San Marino (Centre for Semiotic and Cognitive Studies at the University of San Marino) w  dniach 28-30 lipca 1994 roku . Centrum, utworzone w  1988 roku przez nowo powstały Uniwersytet w San Marino, pod kierownictwem Umberta Eco oraz Patrizii Violi, zajmuje się organizacją konferencji, warszta- tów i spotkań, a także krótkich kursów i szkół letnich, promuje badania oraz dyskusje na szeroko zakrojone tematy, nawiązujące do teorii semiotyki oraz jej praktycznego zastosowania w ramach studiów nad procesami semiotycznymi i kognitywnymi . Na tym tle rozwój techniki oraz wpływ jaki wywiera ona na ewolucję i  organizację praktyk społecznych i  kulturowych, stanowi główny problem, który dotyka wielu różnych obszarów kultury, społeczeństwa i  mediów . Szczególnie słusznym wy- dawało się zatem zorganizowanie konferencji na temat zmian i  transformacji dotyczących bezsprzecznie najstarszej formy komunikacji rozwijającej się pod wpływem techniki: książki i czytania . Jaka jest przyszłość książki w  tej nowej epoce, pod koniec tysiąclecia? Pytanie to porusza kwestie dotyczące przekształce- nia instytucji kulturalnych poświęconych przechowywaniu oraz konserwacji książek, a  także kognitywnych procesów czytania i  pisania, powstałych pośrednio bądź bezpośrednio wskutek wprowadzenia i zastosowania nowych technik w odniesieniu do czytania i pisania . Ponadto chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób zmieni się struktura samych tekstów, a również kształtowanych społecznie i kulturowo systemów gatunków i norm tekstowych . Jak interaktywne systemy tekstowe przeznaczone do pisania 8 Przyszłość książki i  oddziaływania, takie jak sieć WWW czy programy MOO, wpłyną na rozwój i ewolucję norm tekstowych? Czy książka jako obiekt materialny zachowa w jakimś stopniu swoją symboliczną wartość, czy może rozpłynie się w domenie jedynie wirtualnych bytów? Czy nowe techniki pozwolą nam spojrzeć na starożytne teksty w nowy sposób, ujawniając ukryte struktury? Te i  podobne pytania są istotne dla badaczy z  różnych ob- szarów: filozofów, językoznawców, semiotyków, historyków, psychologów, ekspertów w  dziedzinie nowych technik  – nie wspominając o  autorach, bibliotekarzach, wydawcach oraz in- nych osobach, które z racji swojego zawodu zainteresowane są produkcją i rozprowadzeniem konwencjonalnej książki . Ta róż- norodność perspektyw oraz postaw została dobrze zaprezento- wana przez uczestników konferencji . Co więcej, na czas konferencji stworzony został specjalny kącik w  celu zaprezentowania urządzeń elektronicznych oraz produktów, których zadaniem jest wspieranie takich gatunków jak fikcja, eseistyka i pedagogika . Rozdziały niniejszej książki przedstawiają referaty wygłoszone podczas konferencji, zrewidowane jednak pod wpływem dysku- sji oraz komentarzy . Opisy konferencji w Centrum w San Marino są zazwyczaj publikowane przez Brepols . Jednakże, zachęceni dużym zainteresowaniem jakim cieszy się ten temat w Ameryce Północnej, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z  wydawni- ctwem University of California Press, które zostało współwy- dawcą oraz dystrybutorem niniejszej książki poza Europą . Szczególne podziękowania należą się Geoffreyowi Nunber- gowi, który był pomysłodawcą konferencji, a  dzięki konstruk- tywnej krytyce oraz nieocenionemu wsparciu naukowemu przyczynił się do jej sukcesu; oraz Rank Xerox Research Centre w Grenoble, które hojnie wsparło organizację konferencji, poka- zując tym samym, jak może wyglądać wysoce korzystna współ- praca bardzo różnych instytucji kulturalnych . Łukasz Gołębiewski NAJLEPSZY TOWARZYSZ W SCHRONIE ATOMOWYM (WPROWADZENIE DO POLSKIEGO WYDANIA) Dyskusja, która złożyła się na tę książkę, odbyła się w czasach, kiedy nie było jeszcze smartphonów, tabletów, e-czytników i elektronicznego papieru . Trudno w to uwierzyć, ale nie było na- wet Google i Wikipedii, Web 2 .0 i mediów społecznościowych . Internet i multimedia cyfrowe były w powijakach . A mimo to zebrane tu głosy zachowują w pełni aktualność, stawiane diag- nozy dotyczące przyszłości książki okazały się być zaskakująco trafne, okazuje się bowiem, że przyszłość książki wcale nie jest tak bardzo zdeterminowana nośnikiem (papierem) i technologią (drukiem) jak zwykliśmy sądzić . We współczesnych dyskusjach nad przyszłością książki być może zbyt mocno utożsamiamy ją z jedną tylko z jej form . Choć od publikowanej tu debaty nad przyszłością książki minęła ponad dekada, my wciąż jesteśmy mocno związani z  wyobrażeniem książki jako zadrukowanymi stronicami zebranymi w kodeks . Zebrane tu głosy naukowców, bibliotekarzy, lingwistów, hi- storyków i  literaturoznawców są wyrazem troski o  przyszłość książki . Nie wieszczą jej rychłego odejścia . Przeciwnie, dają nadzieję na to, że pomimo zmian technologicznych i  cywiliza- cyjnych książka przetrwa . Nie zastąpi jej hipertekst, spełniają- cy inne role . Książka przetrwa jako ważny element kulturowej i  twórczej wymiany, jako niepowtarzalna forma kontaktu mię- dzy twórcą a  odbiorcą, czytelnikiem . „Książka umacnia dialog społeczny”, dowodzi Patrick Bazin . A Umberto Eco zauważa, że: „Książki pozostaną nieodzowne nie tylko w przypadku literatury,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyszłość książki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: