Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00562 008391 21040187 na godz. na dobę w sumie
Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym - ebook/pdf
Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 37
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-139-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Anonimowość uczestników daje poczucie bezkarności, co potęguje zachowania sprzeczne z normami społecznymi. Zmniejsza się poczucie odpowiedzialności oraz lęk przed prawem i karą. W takich sytuacjach często dochodzi do przepychania, przypadkowych upadków, stratowania uczestników czy aktów agresji i wandalizmu. Połączenie tłumu i poczucia zagrożenia prowadzi najczęściej do wywołania paniki.

Skuteczne udzielanie pierwszej pomocy medycznej uzależnione jest od sprawnego radzenia sobie z tłumem oraz przeciwdziałania powstawaniu paniki zbiorowej. W tym celu konieczne jest odpowiednie przygotowanie personelu medycznego do pracy w sytuacjach zagrożenia.


Aktualności

• Tłumaczy zagadnienia związane z tłumem, rodzaje tłumu, i jego reakcje na bodźce
• Przedstawia skutki oddziaływanie tłumu na jednostkę i ich zależność w postępowaniu
• Omawia objawy i warunki powstawania paniki zbiorowej
• Prezentuje metody zachowania wobec tłumu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl Agnieszka Sobiega∏a Psychologia t∏umu w ratownictwie medycznym S∏u˝ba zdrowia Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa Copyright © 2013 ISBN 978-83-7537-139-0 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559-36-82, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.ekoinfo.pl email: b-ptrm@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Teresa Pasznik Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub frag- mentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicz- nych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Spis treÊci 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. Poj´cie i rodzaje t∏umu . . . . . . . . . . . . .8 3. Reakcje i dynamika t∏umu . . . . . . . . .12 4. Panika w t∏umie . . . . . . . . . . . . . . . . .18 5. Zachowanie si´ wobec t∏umu . . . . . . .27 Wykaz piktogramów wskazówki, zasady, zalecenia zapami´taj uwaga przyk∏ad
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: