Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 003229 21535241 na godz. na dobę w sumie
Psychologia zdrowego rozsądku - ebook/pdf
Psychologia zdrowego rozsądku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375828757 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy zdrowego rozsądku można się nauczyć? Jeżeli Twoja odpowiedź zabrzmi NIE, to masz rację. Można jednak rozwijać ten styl myślenia, tak samo jak rozwijasz inteligencję. Być może rezerwujesz termin „zdrowy rozsądek” tylko i wyłącznie dla osób doświadczonych życiowo. Nic bardziej mylnego, zdrowy rozsadek to tak naprawdę styl myślenia i nie zależy on od wieku. Objawia się tym, że nie uczymy się tylko na swoich błędach, ale przede wszystkim na cudzych pomyłkach. Zdroworozsądkowe myślenie pozwala nam także czerpać z życia pełnymi garściami, gdy inni żyją na pół gwizdka.

Witold Wójtowicz, jak sam deklaruje, swój życiowy sukces oparł właśnie na zdrowym rozsądku, a teraz dzieli się z Tobą spostrzeżeniami ze swojej podróży do celu. Tylko Ty możesz zadecydować, czy chcesz poznać filozofię, dzięki której:

— poznasz drogę do osiągnięcia takiego stanu umysłu, w którym problemy nie tylko nie będą stresowały, ale staną się wyzwaniem,

— osiągniesz równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym,

— zrozumiesz, że Twoje życie niekoniecznie musi kojarzyć się z wiecznym stresem,

— poznasz sposoby na budowanie w sobie zdroworozsądkowego stylu myślenia,

i co najważniejsze:

— zwiększysz skuteczność swoich działań w dowolnej dziedzinie swojego życia.

Witold Wójtowicz jest autorem trzech bestsellerów, które część Czytelników określiło mianem „rewolucyjne”. Publikacja, którą trzymasz w ręku, jest jedną z nich. Witold Wójtowicz aktualnie podróżuje po świecie i cieszy się wolnością finansową. Jako mówca motywacyjny i nauczyciel zasad sukcesu, zapraszany jest na seminaria do wielu krajów świata, takich jak: Polska, USA, Czechy, Słowacja, Austria, Grecja, Białoruś, Australia.

„Krótko. Polecam. Dzięki tej książce naprawdę zrozumiałem, co to szczęście i je osiągnąłem. Może to i banał, ale mnie pomogła — dzięki autorowi.”

Piotr Lehmann, pasjonat psychologii społecznej, ekonomista, obecnie gospodarka nieruchomościami

„Zdrowy rozsądek to podstawa — wykorzystując wskazówki z tej książki, dopasujesz do siebie rzeczywistość i stworzysz nową jakość życia.”

Piotr Gibulski

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jak osiągnąć pełnię życia, stosując psychologię zdrowego rozsądku, znajdź czas i przeczytaj tę książkę, reszta to tylko kwestia czasu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Psychologia zdrowego rozsądku” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj: Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Witold Wójtowicz Data: 3.09.2009 rok 2009 Tytuł: Psychologia zdrowego rozsądku – fragment utworu Autor: Witold Wójtowicz Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skład: Marcin Górniakowski Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI zamierzeń, które OD AUTORA........................................................8 UMYSŁ..............................................................12 KONCENTRACJA..............................................20 CZEGO W ŻYCIU SZUKAMY?............................23 KRYTYKA..........................................................27 PRAWDA...........................................................29 ZDROWY ROZSĄDEK........................................31 Rada pierwsza: nie daj się zniszczyć własnym osiągnięciom. . .32 Rada druga: awansuj swoje myśli do rangi generała..........33 Rada trzecia: nigdy nie rezygnuj z wymagają czasu...................................................................34 SZCZĘŚCIE........................................................35 PRAGNIENIA....................................................46 DWIE WIADOMOŚCI.........................................51 CZY POTRAFISZ BYĆ BEZINTERESOWNY?.....56 POSZUKIWANIA...............................................59 NIEWIDZIALNE SZNURY.................................65 POSTAW SWOJE ŻYCIE NA JEDNĄ KART Ę .....69 CZY JESTEŚ ROZSĄDNY?.................................75 PRACA ROLNIKA..............................................78 STAN NORMALNOŚCI......................................84 BOGACTWO I BIEDA........................................87 ŚWIAT TO FORMA ENERGETYCZNA...............89 JOHN................................................................95 KLATKA..........................................................108 EGO..................................................................114 CIERPIENIE.....................................................117 SKRZYDŁA.......................................................121 MEDYTACJA....................................................123 JAK POWSTAŁ ŚWIAT?...................................127 CZY ZDOBYWANIE WARTOŚCI MATERIALNYCH JEST ZŁE?...........................134 ZAKOŃCZENIE................................................135 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Od autora Od autora Psychologia nie jest nauką ścisłą, a tym bardziej nie jest nią psychologia zdrowego rozsądku. Nauki ścisłe charakteryzują się tym, że takie samo działanie zawsze daje taki sam efekt. Na przykład: w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwpro- stokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych. Obo- jętnie, czy sprawdzi to dziecko czy osoba dorosła, kobieta czy mężczyzna, lekarz, naukowiec, mechanik samochodowy czy że- brak – jeśli wykona zadanie poprawnie, to wynik zawsze będzie taki sam. Psychologia nie daje się do tego stopnia przewidzieć. Weźmy dla przykładu słowo „nie”. Jeśli wypowie je lider, to najpraw- dopodobniej będzie ono znaczyło: „nie”. Jeśli mówi je kobieta, to często znaczy „tak”, jeśli wypowie je polityk, to jeszcze czę- ściej znaczy „tak”. Jeśli wypowie to teściowa, to… nic nie zna- czy, bo ona tak często to mówi, że przestałeś zwracać na to uwagę. Nie, nie jestem psychologiem. Chociaż tak naprawdę to wszy- scy nimi jesteśmy. Zmusza nas do tego życie. Chcąc nie chcąc, 5 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz każdy z nas staje się psychologiem, lekarzem, kucharzem, kie- rowcą, sprzątaczką i fachowcem z wielu innych dziedzin. Przypuszczam, że gdybym był psychologiem, to miałbym wszystko tak poszufladkowane, że nie zostałoby mi miejsca na samodzielne myślenie – podobnie jak w głowach prawników nie ma już miejsca na szukanie sprawiedliwości, a dziennikarzy na szukanie prawdy. Wszyscy interpretujemy świat. Nikt nie widzi go takim, jaki jest, gdyż tak naprawdę to go nie ma. Jest tylko jedno wielkie pole energetyczne. To tylko nasze zmysły tak go postrzegają, a mózg interpretuje. To, co chcę opisać, nie jest nauką, którą zgłębiłem na uniwersy- tecie. Nie jest również wiedzą, która została mi cudownie prze- kazana przez siły nadprzyrodzone. Są to po prostu zdroworoz- sądkowe wnioski, do których może dojść każdy, kto tylko da sobie szansę, żeby chwilę pomyśleć. Tematem, który zawsze najbardziej mnie interesował, byli lu- dzie. Od dziecka obserwowałem ludzkie reakcje, decyzje, opi- nie i często zastanawiałem się, dlaczego uważają tak, a nie ina- czej. Czasem bywało dla mnie oczywistym coś, czego inni, z niewiadomego mi powodu, nie potrafili dostrzec. 6 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Najbardziej wrażliwy byłem na ludzkie kłótnie i awantury. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie się kłócą zamiast porozma- wiać i wyjaśnić problem. Co więcej, nigdy nie zaobserwowa- łem, żeby awantura cokolwiek poprawiła. Najbardziej zagadkowym tematem były jednak dla mnie roz- wody. Nie rozumiałem, jaki czynnik powoduje, że ludzie naj- pierw chcą być ze sobą, a jakiś czas później stają się śmiertel- nymi wrogami. Nie zadowalały mnie psychologiczne wyjaśnie- nia typu: konflikt osobowości czy niezgodność charakterów, bo to nie tłumaczyły niczego. Tak samo jak lekarze, kiedy nie znają przyczyny choroby, to mówią, że problem jest natury genetycznej. Nie wyjaśnia to ni- czego, ale ludzie, żeby czuć się usatysfakcjonowani, potrzebują wyjaśnień nawet nic niewyjaśniających. Na przykład były robione eksperymenty tego typu: jest długa kolejka po bilety. Podchodzi ktoś i pyta: „przepraszam, czy mogę kupić bilet bez kolejki?”. Jaka jest reakcja ludzi? Wszyscy są oburzeni i wysyłają go na koniec. A teraz ta sama sytuacja, tylko ten człowiek mówi: „przepra- szam, czy mogę kupić bilet bez kolejki, bo bardzo mi się spie- szy”. Co się okazuje? Większość nie ma nic przeciwko. Czło- wiek ten powiedział tylko, że mu się spieszy. Tak naprawdę to 7 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz nie ma znaczenia, co powie. Mógłby po słowie „bo” powiedzieć , że boli go głowa, ma katar albo ma psa. Wszyscy potrzebują wyjaśnień, ale tym, u których rządzi sfera emocjonalna, nie potrzeba wyjaśnień logicznych. Ich emocja zostaje usatysfakcjonowana tym, że ktoś użył słowa „bo”. Być może w tej kolejce będą również osoby o sile umysłu poziomu mentalnego. Wtedy taka osoba może zapytać: „a co pies ma wspólnego z tym, że chcesz kupić bilet bez kolejki?”. Jednak szan- sa, że zdarzy się coś takiego, jest bardzo mała. 8 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Zdrowy rozsądek Zdrowy rozsądek Jaka jest różnica pomiędzy rozsądkiem a zdrowym rozsąd- kiem? Wymienię kilka: 1. Rozsądek to jest to, co robisz z poważną miną. Zdrowy roz- sądek to to, co robisz z uśmiechem. 2. Rozsądek to przystosowanie się do świata. Zdrowy rozsą- dek to przystosowanie świata do siebie. 3. Rozsądek to uporządkowana wiedza. Zdrowy rozsądek to uporządkowane życie. 4. Rozsądek to jest to, co wiesz. Zdrowy rozsądek – to, co chcesz wiedzieć. Myślenie zdroworozsądkowe to nie nauka podzielona na dzie- dziny, przedmioty czy semestry, ani coś, co się wkuwa czy praktykuje. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co odkrywasz, gdy dasz umysłowi chwilę wytchnienia. Zdrowy rozsądek nie zawsze idzie w parze z intelektem czy lo- giką. Na przykład wyjść za mąż z rozsądku to nie jest decyzja zdroworozsądkowa. 9 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Trzy zdroworozsądkowe rady: Rada pierwsza: nie daj się zniszczyć własnym osiągnięciom Czytałem kiedyś, że kosmonauci odbywający podróż na Księ- życ, gdy wracają z powrotem, to nie potrafią już żyć tak jak po- przednio. Po prostu w ich psychice pojawiła się świadomość, że osiągnęli już najwyższy szczyt ludzkich możliwości, poza który już nie da się sięgnąć. I ponieważ nie widzą już nic większego do zrealizowania, to często staczają się na dno. Podobnie jest z laureatami nagrody Nobla. Znany angielski pi- sarz, Robert Grave, powiedział: „nie znam pisarza, który po otrzymaniu nagrody Nobla napisałby coś, co warte jest czyta- nia.” Zanim więc rozpoczniesz swoją wędrówkę do sukcesu, za- stanów się nad tym, co będzie Twoim następnym krokiem. Wyobraź sobie, że zdobyłeś najwyższy szczyt świata, złoty me- dal na olimpiadzie, nagrodę Nobla i właśnie wróciłeś z podróży na Marsa. Jak myślisz, czy jest coś jeszcze, co chciałbyś osią- gnąć? Jeśli nie, to Ci podpowiem: poznawaj siebie. 10 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Rada druga: awansuj swoje myśli do rangi generała Chcę Ci powiedzieć o największym problemie świata. Jest to problem dokładnie wszystkich ludzi i polega na tym, że nie wy- korzystują potencjału, jaki mają. Powiem więcej: nawet nie wykorzystują setnej części tego po- tencjału. Również nie byłbym daleko od prawdy, gdybym zaryzykował stwierdzenie, że nie wykorzystują nawet tysięcznej części tego potencjału. Jeśli dasz sobie szansę i będziesz się uczył, poznawał i odkry- wał, to w końcu powiesz: „eureka”, popatrzysz na to, z czym walczyłeś i stwierdzisz, że to, co atakowało Cię najczęściej, to były grabie, na które regularnie stawałeś. A to, co nie dawało Ci w nocy spać, to były Twoje własne myśli, których nie kładłeś razem ze sobą. A to, co wpędzało Cię w finansowe problemy, to fakt, że pieniądze były generałem, a Ty szeregowcem swojej ar- mii. A na tym świecie już tak jest, że generałowie wywołują wojny, ale bić każą się szeregowcom. 11 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Posprzątaj więc grabie i awansuj myśli do wyższego stopnia w swojej armii. Jeśli zdegradujesz pieniądze do pozycji szere- gowca, a kreatywne myślenia awansujesz na generała, wtedy myślenie wyda pieniądzom rozkaz, żeby nie spały w nocy, tylko pracowały dla Ciebie, a Ty będziesz mógłbyś cieszyć się spokoj- nym snem. Rada trzecia: nigdy nie rezygnuj z zamierzeń, które wymagają czasu Czas i tak upłynie. Jeśli nie poświęcisz go na realizację warto- ściowych dla Ciebie rzeczy, to wymyśl sam, na czym Ci minie. Im więcej czasu potrzeba na realizację projektu, tym więcej ko- rzyści z tego osiągniesz. A najważniejsza korzyść to Twój roz- wój. Zasada jest prosta: im dłużej nad czymś pracujesz, tym bardziej ten temat zgłębiasz, a poznając świat, poznajesz siebie. Sokrates powiedział: „poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat”. 12 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Szczęście Szczęście – Czy istnieją zasady, które jeśli zastosujesz w praktyce, spo- wodują, że będziesz człowiekiem szczęśliwym? – Nie, szczęście nie ma nic wspólnego z działaniem ani nawet z myśleniem. Przychodzi jako nagroda za uwolnienie się od konieczności działania i myślenia. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że istnieje różnica między szczę- ściem a radością i żebyś nie utożsamiał chwilowych radości z czymś najwznioślejszym, do czego dążyli najwięksi filozofo- wie świata. Odkąd ludzkość istnieje, wszyscy poszukują szczęścia. – Dlaczego więc jeszcze go nie odkryli? – A może ktoś już odkrył, ale jak cenny skarb zachował dla siebie, nie przyznając się nikomu? – Otóż nie, szczęścia nie chowa się do sejfu, tylko nosi się je w sercu. Do sejfu chowa się złudzenia, a prawdą się żyje. Czy prawda w ogóle istnieje? 13 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Tak, i atakuje Cię na co dzień, dopominając się o swoje miejsce w Twoim sercu. Ale często jej nie rozpoznajesz i traktujesz jak intruza. Ona cierpliwie czeka na swoją kolej. To najcierpliwsza istota na świecie. Kłamstwo natomiast nie ma za grosz cierpli- wości. Gdy nie pozwolisz mu zamieszkać w sobie, to znika bez- powrotnie. Szczęście nie jest dziedziną nauki i nigdy nie będzie wykładane na uczelniach, dlatego że budzi się w momencie ciszy i spokoju. – Ale przecież nie istnieje coś takiego jak spokój. Ciągle coś nas atakuje. – Atakują Cię tylko Twoje myśli. Gdy je uspokoisz, to przyj- dzie spokój. – Jak mam być spokojny, kiedy wszystko pali się i wali? – W Twoich myślach. – Nie, w rzeczywistym świecie również. A moje myśli są tylko odbiciem tego, co dzieje się w świecie. – Niezupełnie. Tak naprawdę Twój świat jest odbiciem tego, co dzieje się w Twoich myślach. – Nie rozumiem tego i nie widzę tu zależności. Rozumiem, że to, co mnie spotyka, kształtuje moje myślenie i nastawienie. – Dopóki tak sądzisz, nie dajesz sobie szansy na jakikolwiek ruch. Jesteś więźniem swojego świata, a Twój świat jest więź- niem światów innych ludzi. Przejmowanie kontroli nad wła- 14 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz snym życiem rozpoczyna się od zrozumienia, że Twój świat jest odzwierciedleniem Twoich myśli. Na początku, ucząc się świata, kształtujesz swoje myślenie na jego bazie. Jest to jednak droga dwukierunkowa: informacje, jakie daje Ci świat, tworzą Twoją rzeczywistość, a informacje to są myśli, czyli właśnie myśli tworzą rzeczywistość. Świat zatem, dając Ci informacje, kształtuje Twoje myśli, a ukształtowane myśli tworzą Twój świat. Jeśli zrozumiesz ten proces, to możesz dodawać do swoich myśli różne twórcze do- datki, co spowoduje, że Twój świat będzie stawał się coraz bo- gatszy. Jeśli uważnie popatrzysz na proces kreowania świata myślami, to logicznym stanie się to, że im kreatywniejsze myślenie, tym piękniejszy świat. – Co to znaczy bogate myślenie? – Jest to myślenie wzbogacane o dodatkowe elementy. Na po- czątku korzystamy z gotowców, jakie oferuje nam społeczeń- stwo, które uczy nas życia. Dostaliśmy jednak twórcze myśle- nie po to, żeby wprowadzać własne elementy. Ludzie twórczy to ci, którzy patrzą na świat i mimo że widzą go takim, jak wszyscy, potrafią dostrzec więcej. Wyobraźnia to najważniejsze narzędzie ludzi kreatywnych. To umiejętność 15 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz dostrzegania nie tylko tego, co jest, ale również tego, czego nie ma, a co potencjalnie jest możliwe. Ale żeby to narzędzie zaczę- ło poprawnie pracować, to najpierw trzeba nauczyć się chcieć. – Przecież wszyscy czegoś chcą. Dziecko płacze, bo czegoś chce, a więc nie ma się co uczyć „chcenia”. Jest to nasza natu- ralna umiejętność. – Tak. Rodzimy się z nią. Ale fakt, że w większości przypad- ków nie otrzymujemy tego, co chcemy, powoduje, że swoje „chcenie” zaczynamy limitować. W końcu dochodzimy do wniosku, że możemy od życia żądać niewiele. Żeby więc unik- nąć frustracji, zawężamy swoje „chcenia” do rzeczy najpo- trzebniejszych. Jedni koncentrują się na unikaniu frustracji, inni używają frustracji jako narzędzia do wzmacniania się i stają się na tyle mocni, że sięgają po najlepsze. Najlepsze zarezerwowane jest dla najlepszych. Ale nie przejmuj się: jesteś najlepszy, a jeśli jeszcze najlepszego nie otrzymałeś, to tylko dlatego, że jeszcze po nie nie sięgnąłeś. – Niektórzy twierdzą, że nie tylko najlepsi otrzymują to, co najlepsze. Bywa, że źli i głupi są bogaci, a ludzie dobrzy są biedni. – Tak, czasem tak bywa. Dlatego chcę, żebyś zrozumiał, że bo- gactwo i ogólnie wartości materialne niewiele mają wspólnego 16 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz ze szczęściem oraz z otrzymywaniem od świata tego, co naj- lepsze. Czy wiesz, że wielu milionerów zapytanych o to, jaki okres w swoim życiu uważają za najszczęśliwszy, odpowiada, że był to okres zanim zostali milionerami; ewentualnie ten, w którym pracowali intensywnie nad pomnożeniem swojej fortuny? – Dlaczego tak bywa? – Dlatego że gdy osiągamy jakiś pułap, to szybko przyzwycza- jamy się do niego, co powoduje, że staje się on normalnością. A normalność to nuda, nawet jeśli na koncie masz więcej, niż Twoja żona potrafi wydać. Możesz powiedzieć, że mając więcej, nie nudziłbyś się. Nie twierdzę, że nie, ale dopóki tego nie sprawdzisz, to nie wiesz. Możliwości tworzysz w głowie. Większa ilość pieniędzy nie po- większy Ci głowy ani mała jej nie zmniejszy. Większa ilość pozornie daje większe możliwości, ale czy na- prawdę potrzeba Ci ich aż tyle? Jeśli chcesz być szczęśliwy, to poszukaj możliwości jednej, a skutecznej. Ze szczęściem jest jak z kobietą. Wydaje się nam, że mając ich wiele, będziemy szczęśliwsi, ale w rzeczywistości najszczęśliwsi są ci, którzy mają jedno udane małżeństwo. – Czy myślisz, że nie mając pieniędzy, nie masz żadnych moż- liwości? Jeśli na przykład czyjąś życiową pasją jest gra w sza- 17 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz chy, to taki człowiek nie potrzebuje pieniędzy, tylko szachow- nicy i dobrego partnera. Czy ten człowiek byłby szczęśliwszy, gdyby nagle zdobył dużo pieniędzy? – Przez chwilę na pewno czułby radość, ale na jak długo i czy nie zatraciłby przez to swojej prawdziwej pasji, która dawała mu radość życia, tego nie wiemy. Bogaci w oczach biednych są szczęśliwi, ale często bywa, że tyl- ko w ich oczach. Amerykański psycholog, Thomas H. Holmes, stworzył skalę określającą wielkość stresu i określił najbardziej stresogenne czynniki. Na drugim miejscu, zaraz po śmierci bli- skiej osoby, umieścił rozwód. A tajemnicą Poliszynela jest to, że największy procent rozwodów notowany jest wśród najsław- niejszych gwiazd Hollywood. Nie chcę oczywiście zniechęcać Cię do sławy czy bogactwa. To nie pieniądze są problemem, tylko ludzkie słabości. Każdy są- dzi według siebie, więc ci, którzy marzą o bogactwie, gdy widzą kogoś bogatego, to wydaje im się, że to najszczęśliwszy czło- wiek na świecie. Ci, którzy marzą o zwycięstwie, jak widzą zwy- cięzcę, to są pewni, że jest on szczęśliwy. Problem polega jed- nak na tym, że jego radość często jest jak fala – przez moment góruje nad innymi, by po chwili zlać się w jedno z oceanem. Dopóki cieszy Cię bycie falą, robisz wszystko, by wynieść się ponad innych. Ale jak chcesz osiągnąć trwałą radość, to trzeba szukać gdzie indziej. 18 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Chcę Ci teraz powiedzieć, gdzie znaleźć prawdziwe szczęście. Nie wiem, czy jesteś na nie gotowy. – Na czym ta gotowość polega? – Na tym, że przestałeś utożsamiać szczęście z chwilową rado- ścią. Kiepska stal szybko się ostrzy, ale też szybko tępi. Jeśli Twoje życie nastawione jest na poszukiwanie krótkotrwałych przy- jemności, to będziesz doświadczał również częstych frustracji. Powiem Ci teraz, gdzie znajdziesz prawdziwą radość: skup się na chwilę i pomyśl o ostatniej radości, którą przeżywałeś. Zadaj sobie pytanie: – Czy odczuwasz ją nadal, czy też poszła, minęła i jeśli chcesz się wciąż cieszyć, to musisz znaleźć następną? Chwilową radością może być na przykład dobry film, udana impreza, ciekawa książka, interesująca rozmowa, smaczny po- siłek, czyjś komplement, dobry dowcip itp. Radością o zasięgu trwalszym jest: zdany egzamin; stworzenie dzieła, np. napisanie książki, namalowanie obrazu, skompono- wanie muzyki, nakręcenie filmu; kupno nowego samochodu czy domu; awans itp. 19 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Zauważ, że radości chwilowe nie są związane z Twoim wkła- dem pracy, a co za tym idzie, rozwojem. Radości trwalsze są za- wsze wynikiem pracy. Zasada jest prosta: im więcej pracy i koncentracji w coś wło- żysz, tym większą i trwalszą będziesz miał z tego radość. Chyba już rozumiesz, iż prawdziwego szczęścia nie znajdziesz na fali, ale w głębinie. Im bardziej zgłębiasz jakieś zagadnienie, tym więcej radości czerpiesz i automatycznie stajesz się człowiekiem o głębokiej wiedzy, mądrości, współczuciu i zrozumieniu. I już nie musisz gonić za falami, bo jesteś każdą z nich i każda z nich jest Tobą. Nie szukaj więc możliwości szybkiego wypłynięcia, tylko zgłę- biaj temat, który jest Twoją pasją, działaj i pomagaj innym, a niedługo staniesz się autorytetem, na którym wspierać się będą inni, czyli będą wypływać na Twojej fali. Kiedyś wydawało mi się, że sukcesem rządzą prawa, że wystar- czy podstawić dane do wzoru i reszta wyjdzie sama. Potem za- uważyłem, że to nie tak, że sukces to oryginalność i niepowta- rzalność. Oczywiście istnieją pewne schematy postępowania, które stosowali sławni ludzie, ale to nie schematy spowodowały ich wielkość. To ich mentalność sukcesu narzucała właśnie taki, a nie inny tryb działania. Ci, którzy tego nie rozumieją, 20 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz koncentrują się na tym czysto zewnętrznym mechanizmie, za- pominając, że musi on wypłynąć z głębi. Podam Ci przykład. Bajka: Dawno dawno temu, była wielka góra, na szczycie której znaj- dowała się wioska. Góra była tak stroma, że nikomu z miesz- kańców wioski nigdy nie udało się z niej zejść. Wielu próbowa- ło, ale po pewnym czasie dawał się słyszeć ich śmiertelny krzyk. Chociaż nikomu nie udało się zejść, wszyscy o tym myśleli i na- wet nadali temu nazwę „Najdalsza Podróż”. Legenda głosiła, że tam, na dole, jest Kraina Szczęścia i kto uda się do niej, będzie na wieki szczęśliwy. W wiosce mieszkał pewien chłopak imieniem Kele, który rów- nież bardzo pragnął dotrzeć do krainy szczęścia. Jego ojciec od dziecka opowiadał mu bajki o tej krainie, co dodatkowo pogłę- biało jego marzenie. Pewnego dnia rozeszła się wieść, że jego ojciec nie mówiąc ni- komu, wybrał się w Najdalszą Podróż. To była kropla, która przelała się w umyśle chłopca. Decyzja została podjęta. Posta- nowił jednak, że zrobi to inaczej. 21 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Codziennie, od samego rana, cała wioska widziała, jak młody Kele zrywa wiklinę i coś z niej plecie. Po pewnym czasie uplótł potężną, długą linę. Jeden koniec przywiązał do skały, drugi spuścił w przepaść. Wszyscy zebrali się, by patrzeć, co zrobi. A on tylko powiedział: „wrócę do was” i zaczął schodzić. Ludzie długo stali i patrzyli, jak jego postać staje się coraz mniejsza i mniejsza, aż w końcu zginął we mgle. Od tego dnia codziennie przychodzili do tego miejsca, patrząc, czy Kele nie wraca. Ale nigdy nie wrócił. Czas mijał i lina rozeschła się, obrosła ją trawa. Ilość przycho- dzących zmniejszyła się. Pewnego dnia pojawił się ktoś, kto za- czął głosić, że Kele był prorokiem i jak obiecał, że wróci, to na pewno to zrobi. Kilku podchwyciło ten temat i w miejscu, gdzie była lina, postawiono świątynię, a z liny zrobiono relikwię. Kilka pokoleń minęło i pojawiały się spory o to, czy wróci, bo niektórzy twierdzili, że został w Krainie Szczęścia, żeby przygo- tować tam miejsce dla umierających, bo wszyscy po śmierci tam się udadzą. Jeden z duchowych przywódców wprowadził nawet obrządek zrzucania zmarłych ze skały. Zbudowano rów- nież drugą świątynię, w której głoszono, że to jego ojciec zawe- zwał go do tego, żeby zszedł i że należy czcić jego ojca. W trzeciej świątyni natomiast czczono na równi ojca i syna. 22 PSYCHOLOGIA ZDROWEGO ROZSĄDKU— fragment — Złote Myśli Witold Wójtowicz Mógłbym Ci jeszcze wiele opowiadać o kolejnych świątyniach i walkach, jakie wyznawcy prowadzili ze sobą. Powstały również wielkie dzieła malarstwa, rzeźby, literatury i pieśni na cześć Kele- go, a wszystkich, którzy kiedykolwiek próbowali zejść i zginęli, określano jako błogosławionych i budowano im kaplice. 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia zdrowego rozsądku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: