Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003812 22408217 na godz. na dobę w sumie
Psychologiczna praca z filmem - ebook/pdf
Psychologiczna praca z filmem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 536
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2117-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media >> film, kino
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Książka Psychologiczna praca z filmem zawiera pogłębione analizy psychologiczne wybranych filmów oraz gotowe scenariusze zajęć i ćwiczeń. Dzięki przystępnemu językowi może być inspiracją zarówno dla specjalistów różnych dziedzin, jak i laików. To podręcznik, ale przede wszystkim materiał zachęcający do refleksji nad problemami ukazanymi na ekranie. Tytułową psychologiczną pracę z filmem mogą podejmować uczestnicy szkoleń, studenci, uczniowie, ale też wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy.

„Potrzeba takiego kompendium dydaktycznego jest oczywista, a jej dostrzeżenie i inicjatywa, aby ją zaspokoić, jest ze wszech miar godna uznania. Podręcznik pomoże jednocześnie kształcić studentów w zakresie wiedzy psychologicznej oraz pobudzać ich wrażliwość na sztukę.” Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, fragment recenzji

„Wśród dostępnych podręczników brakuje pozycji, które wskazywałyby możliwości, jakie daje film w poszerzeniu warsztatu pracy psychologa i w zawodach pokrewnych. Publikacja będzie służyła prezentowaniu trudnych i ważnych tematów psychologicznych, które wiążą się z lepszym rozumieniem siebie i swego otoczenia.” Dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, fragment recenzji

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka „Psychologiczna praca z filmem” zawiera pogłębione analizy psychologiczne wybranych filmów oraz gotowe scenariusze zajęć i ćwiczeń. Dzięki przystępnemu językowi może być inspiracją zarówno dla specjalistów różnych dziedzin, jak i laików. To podręcznik, ale przede wszystkim materiał zachęcający do refleksji nad problemami ukazanymi na ekranie. Tytułową psychologiczną pracę z filmem mogą podejmować uczestnicy szkoleń, studenci, uczniowie, ale też wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy. „Potrzeba takiego kompendium dydaktycznego jest oczywista, a jej dostrzeżenie i inicjatywa, by ją zaspokoić, jest ze wszech miar godna uznania. Podręcznik pomoże jednocześnie kształcić studentów w zakresie wiedzy psychologicznej oraz pobudzać ich wrażliwość na sztukę”. Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, fragment recenzji „Wśród dostępnych podręczników brakuje pozycji, które wskazywałyby możliwości, jakie daje film w poszerzeniu warsztatu pracy psychologa i w zawodach pokrewnych. Publikacja będzie służyła prezentowaniu trudnych i ważnych tematów psychologicznych, które wiążą się z lepszym rozumieniem siebie i swego otoczenia”. Dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, fragment recenzji „Jako reżyser podejmujący w swojej twórczości tematy zgłębiające psychikę ludzką, na pytanie, czy psychologia potrzebuje filmu, mogę odpowiedzieć w jeden tylko sposób: z całą pewnością TAK! Film jest znakomitą płaszczyzną dla opisania skomplikowanych relacji międzyludzkich, problemów egzystencjalnych i zjawisk społecznych. Obserwując zmagania bohatera na ekranie i podążając za jego myślami, łatwiej jest nam zobaczyć samych siebie, łatwiej wyciągnąć wnioski, które pozwolą nie popełnić w życiu tych samych błędów”. Magdalena Piekorz, reżyser CENA 54 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-117-1 P s y c h o l o g i c z n a P r a c a z f i l m e m P s y c h o l o g i c z n a P r a c a z f i l m e m Psychologiczna praca z filmem NR 3262 Psychologiczna praca z filmem pod redakcją Michała Brola i Agnieszki Skorupy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Psychologia Eugenia Mandal Recenzent Zofia Ratajczak Anna Maria Zawadzka Redaktor Krzysztof Zadros Projektant okładki Anna Gawryś Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzerzone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-116-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-117-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 33,5. Ark. wyd. 42,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 54 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław Spis treści Wstęp Idea książki Psychologiczna praca z filmem Wykorzystanie filmu w nauczaniu zagadnień psychologicznych Cześć I Michał Brol, Psychologia i film Katarzyna Ślebarska, Wpływ filmu na odbiorcę — angażowanie procesów poznaw- czych widza 7 9 13 43 Cześć II Etyka zawodowa i praca psychologa Agnieszka Gawor, Paweł Miąsek, Wybrane aspekty profesjonalnej pomocy psycholo- gicznej na przykładzie filmu „Całe życie z wariatami” (Shrink) Mariola Paruzel -Czachura, Serce czy rozum? Wybrane etyczne dylematy zawodu psychologa na przykładzie filmu „Serce nie sługa” (Prime) Renata Kleszcz -Szczyrba, Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psycho- terapii na przykładzie filmu „Buntownik z wyboru” (Good Will Hunting) Justyna Szostek -Aksamit, Przesłuchanie podejrzanego i świadka — przegląd wybra- nych taktyk na podstawie filmu „Podejrzany” (Under Suspicion) 75 113 151 183 Świat osób chorych i cierpiących psychicznie w ujęciu filmowym Część III Marcin Moroń, W świat psychozy. Zaburzenia schizofreniczne w filmach „Pająk” (Spider) oraz „Piękny umysł” (A Beautiful Mind) 223 6 Spis treści Żaneta Rachwaniec -Szczecińska, Żyję cicho krwawiąc — problem zachowań samo- bójczych wśród młodzieży na przykładzie filmu „Sala samobójców” 291 Część IV Osoba w kontekście zjawisk społecznych Agnieszka Skorupa, Między genami a środowiskiem. Różnice indywidualne i ich społeczne konsekwencje na przykładzie filmu „Miasto Boga” (Cidade de Deus) Ryszard Kulik, Małgorzata Turska, „All in all it was all just bricks in the Wall” — uniform tożsamości oraz jego psychospołeczne i kulturowe konteksty na podstawie filmu „Ściana” (Pink Floyd — The Wall) i towarzyszącej mu muzyki Łukasz Jach, Wybrane aspekty funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego na przykładzie filmów „Sztandar chwały” (Flags of Our Fathers) oraz „Listy z Iwo Jimy” (Letters from Iwo Jima) Część V Zagadnienia seksualności człowieka Sylwia Wacławik, Problematyka dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób o odmien- nej orientacji seksualnej na przykładzie filmów „Tajemnica Brokeback Mountain” (Brokeback Mountain) oraz „Wszystko w porządku” (The Kids are all right) Edyta Charzyńska, Zagadnienie transseksualizmu na przykładzie filmów „Trans- ameryka” (Transamerica) i „Nie czas na łzy” (Boys don’t cry) Notki o autorach 341 379 417 447 495 535 Wstęp Wychowawcza i społecznie stymulująca moc edukacji tkwi nie tyle w samej jej powszechności, ile w skuteczności. Stąd duże znaczenie należy przypisywać nie tylko celom, ale i narzędziom, jakimi posługujemy się w procesie edukacyjnym. Nauczyciel‑mistrz zdaje sobie sprawę, że rzeźbienie w delikatnej materii ludzkich myśli wymaga dłuta precyzyjnego, przystającego do poziomu rozwoju psychicz- nego uczniów, ale i do czasów, w których przyszło mu nim operować. I oto stawiamy śmiałe kroki na ścieżce wciąż pełnej zaskoczeń i niespodzia- nek. Nowa droga edukacji — skutecznej, bo harmonizującej ze sposobem per- cepcji pokoleń „kultury obrazkowej” — wiedzie przez salę kinową, przez filmowe projekcje dla niewielkiego grona widzów, przez zerkanie na ekran komputera — i uważną analizę oglądanego w ten sposób materiału. Adam Asnyk już półtora wieku temu pisał: „Szukajcie prawdy jasnego pło- mienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg!”. Kierując się pośrednio tym prze- słaniem, podręcznik „Psychologiczna praca z filmem” został pomyślany jako uni- wersalne narzędzie dla nauczycieli, wykładowców, ale i dla samych studentów oraz osób zainteresowanych psychologią i filmem. Wychodząc z założenia, że film jest powszechnym narzędziem przekazywania wiedzy, modelowania postaw, nośnikiem treści społecznych i tłumaczem symboli, autorzy kolejnych rozdzia- łów zapragnęli uciec od „edukacji na skróty”, utrwalającej liczne mity i fałszywe przekonania, dając Czytelnikom możliwość zapoznania się z zagadnieniami nie- kiedy niedostępnymi w inny sposób. A w każdym razie — nie w sposób prosty i przystępny. Ze świadomością, iż powszechność posługiwania się filmem w edukacji nie oznacza, że jest on w niej wykorzystywany w sposób trafny, klarowny i efektyw- ny, po przeanalizowaniu dziesiątek artykułów, wyników badań i licznych konsul- tacjach, autorzy prowadzą odbiorców do pogłębionej refleksji nad obecnymi na filmowych ekranach zagadnieniami. Film oglądany w półmroku, jak książka czytana w bujanym fotelu przy ko- minku, to nie tylko rozrywka. To cała feeria drogowskazów, klarownych i ukry- 8 Wstęp tych, mądrych i fałszywych, to doświadczenie zastępcze, substytut przeżyć, emo- cji, wrażeń. Dokąd prowadzą te kręte ścieżki? Jakie budzą skojarzenia, jakich nauk może się od nich spodziewać widz? Zestaw przeanalizowanych w podręczniku filmów to oczywiście produkcje absolutnie subiektywnie wrzucone w koszyk upleciony z przemyśleń autorów. Można je potraktować jak materiał przykładowy, a z czasem — korzystając z przedstawionych w książce mechanizmów analitycznych — samodzielnie po- szerzyć gamę wartościowych filmów. Stojąc na stanowisku, że słowo drukowane i obraz mogą współistnieć w spo- łecznej symbiozie, uzupełniając się w procesie mądrej edukacji, oddajemy w ręce Czytelnika ten oto podręcznik do psychologicznej pracy z filmem. Idea książki Psychologiczna praca z filmem Ideą podręcznika Psychologiczna praca z filmem jest przedstawienie złożonych zagadnień psychologicznych z odwołaniem się do przykładów z kinematografii, a zarazem analiza samych filmów pod kątem psychologicznym. W książce zo- stały zaprezentowane konkretne przykłady pracy z filmem, co stanowi jej walor dydaktyczny. W zamierzeniu Psychologiczna praca z filmem ma spełniać zarówno rolę dy- daktyczną (przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób psychologicznej wiedzy w kontekście filmu), jak i naukową (prezentacja aktualnych wyników ba- dań oraz dostarczanie inspiracji do dalszych poszukiwań). Zakres merytoryczny i treści niniejszego podręcznika odwołują się do subdy- scyplin psychologii, jednakże intencją jego pomysłodawców nie jest stworzenie ich zamkniętego katalogu — byłoby to niemożliwe ze względu na ciągły rozwój tak psychologii jako nauki, jak i filmu jako sztuki. W poszczególnych rozdzia- łach omówiono przykłady pracy z filmem, przez które w rzetelny i wyczerpujący sposób zostały ukazane możliwości zastosowania filmu w dydaktyce psychologii. Publikacja ta to swego rodzaju propozycja uzupełnienia warsztatu pracy dydak- tyka, jej celem jest również omówienie sposobów zarówno grupowej, jak i samo- dzielnej pracy z filmem. Wspólnym mianownikiem zawartych w niniejszej publikacji artykułów jest myśl przewodnia książki, zasadzająca się na dwóch elementach, znajdujących swe odbicie w każdym rozdziale: • po pierwsze: udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dydaktyka może odwoływać się do filmu (przykłady zagadnień psychologicznych w filmie), a także w jaki sposób film może stanowić inspirację dla studentów i samych wykładowców; po drugie: czy teorie i koncepcje psychologiczne mają swoje odzwierciedlenie w filmie, czy też przeciwnie, film przedstawia zafałszowany, sprzeczny z donie- sieniami z badań obraz świata i człowieka, a także czy w jakiś sposób kieruje uwagę, na to, co jeszcze nie zostało zbadane? • 10 Idea książki Psychologiczna praca z filmem Struktura rozdziałów Wprowadzenie Krótki opis filmu Prezentacja proponowanego zagadnienia z odniesieniem do filmu Propozycja psychologicznej pracy z filmem Polecane filmy Polecane książki Polecane strony internetowe (w niektórych rozdziałach) Materiały dodatkowe (w niektórych rozdziałach) Bibliografia Notki o autorach według kolejności rozdziałów Michał Brol — psycholog i politolog. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim za- gadnienie gotowości do sprzeciwu i oddziaływania mniejszości w grupie oraz tematykę związku psy- chologii i filmu. Przez trzy lata kierował autorskim projektem naukowo ‑kulturalnym „Studencki Klub Filmowy”. Wraz z Agnieszką Skorupą prowadzi zajęcia z psychologicznej pracy z filmem dla studentów psychologii. Członek Society for the Teaching of Psychology (Division 2 of the American Psychological Association). Katarzyna Ślebarska — psycholog. Laureatka I nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkur- sie na najlepsze prace doktorskie (2010) i trzykrotna stypendystka DAAD. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Berlinie i w Norymberdze. Jej zainteresowania dotyczą problematyki braku pracy oraz reintegracji zawodowej. Jest kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki: Proaktywne radzenie sobie z adaptacją do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia. W ramach pracy dy- daktycznej prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej, zarówno w podejściu teoretycznymi, jak i apli- kacyjnym. Agnieszka Gawor — psycholog. Zajmuje się psychologią gender, pomocą psychologiczną, szkolenia- mi i coachingiem. Łączy wiedzę i badania naukowe z praktyką. Przez 14 lat zajmowała się w poradni psychologiczno ‑pedagogicznej diagnozą i terapią psychologiczną, za co dwukrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Poradni. Była kierownikiem Zespołu Psychologów w Punkcie Poradnictwa Psychologicznego i Psychospołecznego przy Akademickim Centrum Karier oraz Koordynatorem Uniwersyteckiego Cen- trum Wolontariatu. W pracy dydaktycznej interesował ją głównie obszar diagnozy i pomocy psycho- logicznej. Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała w roku 2003 Nagrodę Quality Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Jest trenerem biznesu i prowadzi szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych w organizacji. Obecnie jako akredytowany na poziomie Associated Certified Coach (ACC) Internatio- nal Coach Federation wspomaga ludzi i organizacje w osiąganiu celów. Paweł Miąsek — psycholog, trener biznesu, coach z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad rozwo- jem osobistym. W pracy naukowej zajmuje się motywacją osiągnięć i planowaniem ścieżek kariery mło- dych Polaków. Film wykorzystuje w pracy zawodowej w charakterze narzędzia treningu kompetencji społecznych, a w dydaktyce służy mu jako egzemplifikacja i ilustracja procesów społecznych. Mariola Paruzel -Czachura — psycholog i absolwentka filozofii. Interesuje się psychologią moralno- ści oraz etyką zawodu psychologa. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uhonorowana wyróżnieniem w konkursie „Laur Studencki” w kategorii „Przyjaciel Studenta”. Film jest obecny w jej pracy dydaktycznej oraz praktyce trenerskiej, w ramach której pod opieką profesora Phili- pa Zimbardo, wraz z Agnieszką Wilczyńską, Agnieszką Skorupą i Michałem Brolem wdraża do polskich szkół Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project, HIP). 536 Notki o autorach Renata Kleszcz -Szczyrba — psycholog, nauczyciel akademicki. W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi problematyką czynników leczących w psychoterapii. Psychoterapeutka z kilkunasto- letnią praktyką kliniczną. W pracy terapeutycznej łączy podejście ericksonowskie z systemowym. Justyna Szostek -Aksamit — psycholog. Jako naukowiec zajmuje się psychologią zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uzyskiwania zeznań, tj. metod przesłuchania. Laureatka XII edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku Z Dziedziny Kryminalistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Marcin Moroń — psycholog. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teorii umysłu — rolą zdol- ności emocjonalnych, empatii i złożoności atrybucyjnej w kształtowaniu społecznych zachowań czło- wieka. Prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, z elementami analizy materiałów filmowych. Żaneta Rachwaniec -Szczecińska — psycholog i socjolog. Na uniwersytecie prowadzi zajęcia z psycho- logii poznawczej, ale jej zainteresowania są związane z psychologią ogólną. Bada przyczyny narzekania oraz etykę pracy. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Agnieszka Skorupa — psycholog. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianymi różnicami indywidual- nymi, a szczególnie zachowaniem człowieka w sytuacjach skrajnych i ekstremalnych. W ramach tzw. funduszy norweskich wraz z Michałem Brolem opracowała i realizowała zajęcia z psychologicznej pracy z filmem dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Od ponad dziesięciu lat prowadzi warsztaty dla dzie- ci, młodzieży i dorosłych odbiorców między innymi z wykorzystaniem elementów survivalu. Ryszard Kulik — psycholog, działacz ekologiczny, trener psychologicznego treningu. Autor książek poświęconych relacji człowiek — środowisko naturalne, między innymi „Jak kształtować postawy pro- ekologiczne: trening grupowy w edukacji ekologicznej” (Katowice: Śląsk, 2001) i „Odkrywanie natury: praktyka głębokiej ekologii” (Bystra: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2007). Lau- reat nagród „Zielony czek” i „Dobromir Roku 2013” za działalność edukacyjną na rzecz ekologii. Małgorzata Turska — psycholog. Interesuje się psychologią sportu, szczególnie w kontekście osobo- wości i moralności. Na uniwersytecie prowadzi ze studentami zajęcia z zakresu psychologii osobowości i etyki zawodu psychologa. Jest również twórcą analizy motywów autobiograficznych w tekstach Rogera Watersa. Łukasz Jach — psycholog i socjolog. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii ewolucyjnej oraz psychologii ekonomicznej. Od wielu lat prowadzi wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz wśród studentów zajęcia popularyzujące wiedzę psychologiczną. Jest członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Sylwia Wacławik — psycholog i socjolog. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół tematyki kobiecości i męskości, stereotypów i równoważenia obszarów praca — życie. Od blisko pięciu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych dotyczące komunikacji, asertywności oraz edukacji seksualnej. Edyta Charzyńska — filozof, psycholog. Interesuje się zagadnieniami związanymi z seksualnością oraz duchowością człowieka. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu seksuologii, w tym do książki „Kino i refleksje współczesności. Tom 1” pod redakcją Michała Brola (Katowice: Wydawnictwo I ‑Press, 2008). Opiekun naukowy Studenckiego Koła Seksuologii w Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi fakultet i warsz- taty na temat seksualności w cyklu życia. Książka „Psychologiczna praca z filmem” zawiera pogłębione analizy psychologiczne wybranych filmów oraz gotowe scenariusze zajęć i ćwiczeń. Dzięki przystępnemu językowi może być inspiracją zarówno dla specjalistów różnych dziedzin, jak i laików. To podręcznik, ale przede wszystkim materiał zachęcający do refleksji nad problemami ukazanymi na ekranie. Tytułową psychologiczną pracę z filmem mogą podejmować uczestnicy szkoleń, studenci, uczniowie, ale też wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy. „Potrzeba takiego kompendium dydaktycznego jest oczywista, a jej dostrzeżenie i inicjatywa, by ją zaspokoić, jest ze wszech miar godna uznania. Podręcznik pomoże jednocześnie kształcić studentów w zakresie wiedzy psychologicznej oraz pobudzać ich wrażliwość na sztukę”. Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, fragment recenzji „Wśród dostępnych podręczników brakuje pozycji, które wskazywałyby możliwości, jakie daje film w poszerzeniu warsztatu pracy psychologa i w zawodach pokrewnych. Publikacja będzie służyła prezentowaniu trudnych i ważnych tematów psychologicznych, które wiążą się z lepszym rozumieniem siebie i swego otoczenia”. Dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, fragment recenzji „Jako reżyser podejmujący w swojej twórczości tematy zgłębiające psychikę ludzką, na pytanie, czy psychologia potrzebuje filmu, mogę odpowiedzieć w jeden tylko sposób: z całą pewnością TAK! Film jest znakomitą płaszczyzną dla opisania skomplikowanych relacji międzyludzkich, problemów egzystencjalnych i zjawisk społecznych. Obserwując zmagania bohatera na ekranie i podążając za jego myślami, łatwiej jest nam zobaczyć samych siebie, łatwiej wyciągnąć wnioski, które pozwolą nie popełnić w życiu tych samych błędów”. Magdalena Piekorz, reżyser CENA 54 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-117-1 P s y c h o l o g i c z n a P r a c a z f i l m e m P s y c h o l o g i c z n a P r a c a z f i l m e m
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologiczna praca z filmem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: