Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 007048 21292783 na godz. na dobę w sumie
Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu (choroby z autoimmunoagresji) - ebook/pdf
Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu (choroby z autoimmunoagresji) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 293
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62932-22-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-49%), audiobook).

 

 

Wyjątkowa książka, pozwalająca uświadomić sobie głębokie korzenie wielu chorób cywilizacyjnych wywołanych stresem. Przynosi fundamentalne zrozumienie przyczyn – jakimi są zdeponowane w ciele emocje, przechowywane przez lata (często od dzieciństwa), będące „bombą” ze spóźnionym zapłonem, działających z ukrycia autodestrukcyjnych ładunków. Dlatego choroby te noszą coraz częściej nazwę „chorób energetycznych”.

Bazując na własnym doświadczeniu życiowym oraz profesjonalnym jako naukowiec w różnych dziedzinach medycyny oraz pierwszy w Polsce psychosyntetyk, Autorka sięga do dzieciństwa, ukazując jak jego sytuacje tworzą wzorce reakcji i zachowań w życiowych problemach, rozwiązywania ich oraz budowania relacji z ludźmi. Całą indywidualną historię mamy bowiem zakodowaną w „pamięci ciała” (w jego komórkach) i emocjonalnej (energetycznej) reakcji na wszystkie podobne sytuacje, gdyż reagujemy jak automat (autopilot).

Wyjątkowo cenną jest zarówno część teoretyczna, oparta na najnowszych światowych doniesieniach naukowych, jak i część praktyczna (w postaci opisu wielu stosowanych technik i ich efektów), która potwierdza zawarte w pierwszej części teorie. Najważniejszym jest jednak własny przykład Autorki, „będący „żywym autorytetem tego” co opisuje.

Uzdrowienie tego rodzaju chorób jest wieloaspektowym oddziaływaniem na wszystkich poziomach siebie (fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym). Tylko od nas zależy wybór – zdrowia czy choroby i tylko my możemy siebie z nich uzdrowić – poprzez podjęcie decyzji, co z tym zrobić i dedykowanie siebie tej pracy.

Książka jest częścią „tercetu”- publikacji Autorki dedykowanych zagadnieniom medycznym (oprócz niej wchodzi do niego FIBROMIALGIA; CZŁOWIEK KWANTOWY oraz EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE) oraz ma swe odniesienia w innych jej książkach i naukowych artykułach pedagogicznych, poświęconych edukacji opartej o zasady psychosyntezy, „aby potem nie trzeba było terapii”, a szczególnie w książkach PSYCHOSYNTEZA W EDUKACJI (Wydawnictwo ENETEIA) czy ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIECKA W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ (Wydawnictwo IMPULS), ale przede wszystkim ma swe odniesienie w refleksyjnej książce Autorki O SENSIE ŻYCIA.

Bezcenna książka zarówno dla środowiska lekarzy, psychologów, jak i wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć siebie, odzyskać/zachować zdrowie i zależy im na zdrowiu własnych dzieci/wnuków i kolejnych pokoleń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PSYCHOSOMATYCZNE EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU Ewa Danuta Białek 1 Ewa Danuta Białek PSYCHOSOMATYCZNE EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU CHOROBY Z AUTOIMMUNOAGRESJI Integralne podejście do zdrowia i choroby 2 Copyright by: Ewa Danuta Białek Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Autorki jest zabronione. Wykonywanie kopii kserograficznych, fotograficznych czy na nośniku filmowym i ich przetwarzanie jest naruszeniem praw autorskich. Wydanie pierwsze Warszawa 2012 ISBN 978-83-62932-22-1 Książka w formie drukowanej jest dostępna poprzez Wydawcę – Instytut Psychosyntezy. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka. Dr Ewa Danuta Białek www.psychosynteza.pl 3 Tylko sięgnięcie do środka, we własne doświadczenie może pozwolić na zrozumienie siebie, dotarcie do korzeni i odkodowanie tego, co nieświadomie nosiliśmy w sobie przez lata od dzieciństwa jako zaczątki potencjalnych chorób, a czym żyliśmy nie wiedząc, że da się przetransformować w mądrość życiową, uzdrowienie zablokowanych możliwości autoregulacyjnych organizmu i siłę do podążania za własną prawdą. 4 Od Autorki 1. Wprowadzenie Spis treści 2. Wyzwania współczesności i choroby cywilizacyjne 3. Ciało jako nauczyciel: czerpanie z mądrości ciała 4. Nowe podejście do przyczyn chorób z punktu widzenia fizyki kwantowej: Choroby energetyczne a choroby z autoimmunoagresji 5. Człowiek jako całość psychosomatyczna i duchowa. Psychosynteza - psychologia z duszą 6. Prawa psychodynamiki - a zapomniane zdolności i ukryte umiejętności 7. Wołanie duszy a zintegrowane podejście do zdrowia i choroby. Leczenie a uzdrawianie 8. Integralne podejście do uzdrawiania i leczenia: leczenie przyczynowe 9. Doświadczenie życiowe, ewolucja świadomości i duchowe wzrastanie 10. Stres jako prowokator. Choroby energetyczne - z autoimmunoagresji. 11. Nowe wyzwania dla psychoedukacji i psychoterapii. Teoria naukowa a praktyka uzdrawiania psychoduchowych, traumatycznych doświadczeń 12. Nadzieja dla pacjentów na wyzdrowienie. A. Przykładowe techniki i efekty. Indywidualne doświadczenia i przypadki. EPILOG 5 Od Autorki Prezentowana książka jest próbą połączenia podejścia medycznego, psychologicznego i pedagogicznego (edukacyjnego) do chorób spowodowanych przez czynniki wywołujące reakcję stresową. Jest oglądem zintegrowanym (holistycznym) choroby - zdrowia, leczenia - uzdrawiania, umysłu - emocji - duszy - ciała. Jest wskazaniem możliwości wyjścia z zaklętego kręgu: moja choroba - odpowiedzialność lekarza za skutki i ich niwelowanie. Jest pokazaniem jak wzięcie odpowiedzialności za własną chorobę i jej objawy, pozwala na sięgnięcie do wewnątrz swego jestestwa, do pamięci ciała i poszukiwanie przyczyn dolegliwości na głębokich poziomach siebie, w swojej historii oraz jej / ich odkodowanie i sukcesywne uwalnianie z ciała. Długo dojrzewałam do napisania tej książki, ponieważ wiele lat trwało zrozumienie i wyartykułowanie tego, co stanowi istotę problemów, zarówno moich, jak i wielu ludzi, którzy zgłaszali się do mnie z potrzebą obejrzenia życiowych czy zdrowotnych sytuacji, w których tkwili. Większość moich książek dotyczy wychowania, przygotowania nauczycieli, artykułowania „modelu edukacji dla przyszłości” (Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości; Psychosynteza w edukacji oraz Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań). Dopiero ostatnie książki, a szczególnie Fibromialgia. A jeśli istnieje nadzieja na wyzdrowienie? czy Edukacja zdrowotna w praktyce lub w końcu Człowiek kwantowy wyraźnie pokazują kierunek myślenia, który mną kierował, aby dojść do modelu edukacji – a mianowicie wychodząc od terapii, objawów, choroby, aby zrozumieć znaczenie zdrowia w jego wielu wymiarach i jego wspierania. Książka pokazuje „korzenie” problemów zdrowotnych, uświadamia ich 6 powstawanie, ugruntowywanie, a następnie ujawnianie się sukcesywnie kolejnych objawów w sferze ciała, jak i zachowań, postaw, przekonań, budujących „chorą” jakość życia we wszystkich jego sferach. Dopiero ich odkrycie, gruntowne obejrzenie pozwala na zrozumienie tego, co „zasiane” i „plonów”, które zbiera się na przestrzeni życia. Tym samym to, co jest efektem – stało się „początkiem”, czyli postawieniem na głowie jakości myślenia, reagowania i w efekcie życia – i pozwoliło zobaczyć wadliwą pozycję i rozpoczęcie procesu „odwracania”, aby ustawić wszystkie sfery we właściwym porządku. Właśnie wyartykułowany model „edukacji dla przyszłości” pokazał drugi biegun – „korzenie”, gdy terapia jest już niezbędna. Sama nie pamiętam, abym była kiedykolwiek zdrowa. Od „zawsze” zaś wspominam swe dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, które towarzyszyły mi od 2 roku życia, gdy me dopiero nabierające rozpędu dzieciństwo zostało brutalnie zdruzgotane przez okoliczności mu towarzyszące, związane z aresztowaniem mego ojca jako więźnia politycznego na długie lata i wszelkie tego konsekwencje zarówno dla niego (w postaci totalnego rozregulowania jego zdrowia, stworzenia zeń wraka jako człowieka, poddając go najbardziej wyszukanym torturom, jakie człowiek może zastosować przeciw drugiemu człowiekowi), jak i najbliższej rodziny [1]. Od tego momentu cała rodzina zaczęła być nachodzona, inwigilowana, straszona, a ja uczyłam się “na sobie” możliwości przetrwania [2,3]. To spowodowało także zwielokrotnienie przeżytej traumy, w postaci zburzenia poczucia bezpieczeństwa, rozbicia rodziny, nieustanny stres i jego konsekwencje w postaci strachu o życie i zdrowie dzieci, przeżywanego przez matkę, jej reakcji emocjonalnych i narastanie także jej zdrowotnych problemów, natychmiastowe omalże “wydoroślenie” dziecka, a przede wszystkim wszelkie emocjonalne konsekwencje stresu, prowadzące do kolejnych, nie poddających się diagnozowaniu dolegliwości bólowych. Książka nie jest o zarzutach stawianych komukolwiek, zarówno rodzicom, okolicznościom, jak i szczególnie medycynie, która była przez lata 7 mym polem działania (własnych zawodowych badań parametrów biochemicznych metabolizmu człowieka) i poletkiem doświadczalnym - na sobie - różnych terapii farmakologicznych, stosowanych przez pojedynczych specjalistów, nie składając ich razem w jedną spójną całość mnie całej i mej historii, która implikowała poszczególne etapy. Jest opisaniem osób, sytuacji, sięgnięciem do wewnętrznej historii, głębokim i bolesnym odkryciem prawdy, także dla mnie samej (również dla innych, których konsultowałam). Jest także dociekaniem przez lata przyczyn mych dolegliwości, nie poddających się leczeniu żadnego indywidualnego specjalisty, pogłębiając i poszerzając jedynie zarówno skutki konkretnej dolegliwości, jak i efekty działań ubocznych i niepożądanych leków. Ponad 40-letnie “uczestnictwo” (moja bierność) w procedurach bez możliwości wpływu na nie, nie pozwalało mi wcześniej wziąć spraw w swoje ręce, aby wreszcie zacząć składać wszystko razem: historię, psyche, przekonania, reakcje emocjonalne, okoliczności życia od najwcześniejszego dzieciństwa i wreszcie skutki, dające konkretne objawy w wielu narządach, tkankach i układach oraz nieefektywność stosowanych na mnie terapii. Wartym wspomnienia jest także fakt, że przez długie lata zarówno przeszłość była tematem tabu w domu rodzinnym jak i otoczeniu, podobnie jak w mym dzieciństwie tkwiła wielka wyrwa, spowodowana przez brak ojca oraz noszenia piętna, którego nie mogłam nikomu zdradzić. Przełomem dla mnie stał się kryzys życiowy na wszystkich frontach, który umożliwił mi wycofanie się z aktywnego życia dla ratowania zdrowia. Wtedy też dostałam narzędzie – psychosyntezy, uczestnicząc jeszcze na zakończenie pełnej aktywności zawodowej w zajęciach dla menadżerów, gdzie nauczyłam się pierwszych kroków, a przede wszystkim zrozumiałam fundamentalną zasadę kierowania sobą, aby następnie kierować innymi. Ten moment stał się decydującym w mym “nowym narodzeniu” - widzeniu inaczej siebie, innych i świata, a przede wszystkim na głębokim poziomie mnie i mej historii, w innym, nowym świetle. Ten promień pozwolił mi na rozpoczęcie 8 kolejnego etapu w mym życiu - etapu cofania się do przyczyn mych problemów zdrowotnych i życiowych i ich odkodowywania / odwoływania (wielu opisanych tutaj szczegółowo chorób), artykułowania ich istoty, co pozwalam także zobaczyć innym. Od czasu mego kontaktu z psychosyntezą, zaczęłam uświadamiać sobie, że wszystko jest PO COŚ, tak i moje doświadczenia miały posłużyć mnie - do znalezienia duchowej drogi do mnie, do zrozumienia siebie, swoich traumatycznych doświadczeń i przyczyn ich konsekwencji w ciele - wielonarządowych. Gdyby nie wyjątkowa okoliczność, że znalazłam się na trwających 9 miesięcy (raz na miesiąc pięć dni) zajęciach „przypadkiem” – za kogoś, nie byłoby wszystkich moich książek i artykułów, mych programów edukacyjnych, czy prowadzonych od lat kursów, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Nie byłoby też zgłębiania literatury, poszukiwania kolejnych dróg i osób czy warsztatów i konsultacji, które wytyczały mi drogę do uświadomienia głębszych powodów zaistnienia mych dolegliwości, choć od dziesiątków lat pobrzmiewało zawsze w orzeczeniach lekarskich sformułowanie “czynnościowe”. To właśnie pojęcie prowadziło mnie do immunologii, do poszukiwania zrozumienia mych problemów na biologicznych poziomach, aby skierować mnie dalej na tory psychologiczne, a wreszcie duchowe - czyli sensu. Tym samym mogę tylko napisać - gdyby nie błądzenie wielu lekarzy, a raczej dokładne śledzenie jednej przestrzeni (fizyczności) - nie byłoby mych nieustannych dociekań i poszukiwań, prowadzących mnie na ślady i „poza” nie, a te odkryły mi bardziej rozległe horyzonty, poza rzeczywistością, w którą kazano mi wierzyć. Odkrywałam więc sukcesywnie przestrzenie nie tylko ciała, ale umysłu i ducha (duszy), które sprawiły, że życie i zdrowie stały się dla mnie bezcenną wartością. Zrozumiałam ponadto dysfunkcje energetyczne (emocjonalne i przekonań), mające ścisłe połączenia z mymi traumatycznymi doświadczeniami dzieciństwa, które pozwoliły mi postawić sobie nie tylko diagnozę, ale wytyczyć drogę w odwrotnym kierunku - do zdrowia, czyli 9 dynamicznego, nieustannie zmiennego procesu harmonizowania zaburzonej homeostazy do możliwej w mym wieku i stanie organów i funkcji równowagi. Tym samym wszelkie trudne doświadczenia i niezbyt efektywne poszukiwania innych stały się dla mnie drogą do nieustannego znajdowania coraz to głębszego poziomu zrozumienia objawów i sensu. Tak więc błądząc i nie dając efektywnych rozwiązań lekarze różnych specjalności, nie wytyczając szlaku, pokazywali mi kierunek, przestrzeń “pomiędzy“, gdzie mam szukać, dla znajdowania tego, co ważne dla mego zdrowia, mych traumatycznych doświadczeń, mego sensu życia. Szkoda tylko, że pozostali „na upatrzonych pozycjach”, nie towarzysząc mi w drodze i nie sekundując, a wprost przeciwnie, wysyłając mnie od siebie „z wilczym biletem”, opisującym, że pacjentka „odmówiła” zastosowania proponowanego przez nich leczenia (jako jedynej drogi) i nie ma po co do nich wracać. Tą drogą składam im gorące podziękowania (pomimo takich reakcji), podobnie jak wszystkim mym Nauczycielom za „lekcje Życia” (zarówno tych trudnych doświadczeń) – w tym Najbliższym, jak i pokazującym drogi wychodzenia z nich. Okazali się w tym perfekcjonistami, gdyż dzięki nim, ja, będąc nią także (perfekcjonistką), odczytałam ślady, znalazłam i wykorzystałam właściwe narzędzia, aby się ich nauczyć i zrozumieć znaczenie tego, co stało się moim udziałem. Tylko ja mogłam bowiem zdecydować co zrobić z mym cierpieniem i podążyć za „wewnętrznymi instrukcjami”, ucząc się zaufania do nich, wierząc, że miłość (do siebie i życia) może czynić cuda, przywołując (za B. Sieglem) [4] boską interwencję, dostając tym razem „bilety wstępu” do procesu samo-odkrywania i duchowej zmiany, a tym samym regeneracji i odnowy, szczególnie wtedy, gdy słyszane wcześniej prognozy były beznadziejne. Dziękuję także Markowi Gudzowskiemu, zamieszkałemu w Chicago, który znając me długoletnie zainteresowania umożliwił mi dotarcie do różnych źródeł, zarówno dotyczących fibromialgii, jak i prac A. Miller, które pomogły mi w zrozumieniu głębi dziecięcej krzywdy. Serdeczne podziękowania składam 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu (choroby z autoimmunoagresji)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: