Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 004560 22928033 na godz. na dobę w sumie
Ptaki Polski (Wyd. 2016) - ebook/pdf
Ptaki Polski (Wyd. 2016) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8059-291-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> nauki przyrodnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W pędzie życia często nie dostrzegamy wspaniałych spektaklów natury z udziałem ptaków. W albumie zebrano fotografie najpiękniejszych gatunków tych zwierząt, które zachwycają swoim śpiewem w poszczególnych porach roku. Zdjęcia zostały opatrzone ciekawymi informacjami na temat terminów i miejsc pojawienia się najciekawszych gatunków w naszym kraju.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Karolina Matoga PTAKI Polski WSTĘP ...........4WIOSNA .......16LATO ............56JESIEŃ ........100ZIMA ..........132 3 Wszystkie mewy są doskonałymi lotnikami. Potrafią pokonywać bardzo długie dystanse i z powodzeniem poruszać się w powietrzu podczas burzy P Ę T S W 4 Żołny rzadko można zaobserwować w Polsce, jednak kilkadziesiąt par gniazduje regularnie w południowo-wschodniej części naszego kraju. Ich obecnością możemy się cieszyć od maja do września, w pozostałych miesiącach przebywają na zimowiskach W  codziennym zabieganiu często nie mamy czasu wyjrzeć przez okno i  nacieszyć się spektaklami, jakie oferuje nam natura. Każda pora roku obfituje w  piękne zjawiska przyrodnicze, możliwe do zauważenia także w centrach dużych miast. Spędza- jąc całe dnie w  ciasnych pomieszczeniach biur, tracimy jednak możliwość śledzenia zmian, jakie w cyklu rocznym zachodzą w otaczającym nas środowisku, a często jest to najprostszy sposób na odpoczynek i zatrzymanie się w pę- dzącym świecie. Dzień spędzony na świeżym powietrzu jest najlepszą metodą na zregenerowanie sił, ale także możliwością poszerzenia wiedzy na temat roślin i  zwie- rząt, które żyją z nami po sąsiedzku. Jednym z najbardziej fascynujących, a  jednocześnie wyciszających zajęć jest obserwowanie ptaków, czyli tak zwany birdwatching. Ptaki przystosowały się do życia w niemal wszystkich środowiskach, dlatego są najbardziej zróżnicowaną grupą zwierząt. Na świecie żyje w sumie ponad 10 tysięcy ga- tunków, zasiedlających tereny od Antarktydy i Arktyki po gorące pustynie. Mogą być wielkości niektórych owadów lub dwukrotnie przewyższać wzrostem dorosłego czło- wieka. Dzięki maskującemu upierzeniu mogą się dosko- nale zlać z otoczeniem lub też cieszyć oczy jaskrawością wielobarwnych wzorów. Ptaki są najbliżej spokrewnione z krokodylami, z którymi wspólnie wywodzą się od prehi- storycznych dinozaurów. W drodze ewolucji wykształciły jednak wiele przystosowań, które umożliwiają im lata- nie, poruszanie się w  wodzie oraz przetrwanie niekiedy w skrajnych warunkach klimatycznych. Najważniejszą ce- chą, która odróżnia ptaki od innych współcześnie żyjących 6 PTAKI | WSTĘP 3 Przepiórka prowadzi skryty tryb życia, dlatego bardzo trudno ją wypatrzyć wśród traw. Mimo że potrafi latać, większość czasu spędza na ziemi i nawet gdy się przestraszy, ucieka na piechotę, a tylko w rzadkich przypadkach podrywa się do lotu 5 Jaskrawe ubarwienie sugeruje egzotyczne pochodzenie krasek. W Polsce są dość rzadkie, zwłaszcza na zachodzie kraju, jednak łatwo je wypatrzyć − siadają zwykle wysoko, najczęściej na słupach wysokiego napięcia, i spokojnie obserwują okolicę. W okresie godowym można pomylić głos samca z krakaniem wrony stworzeń, są skrzydła, powstałe w wyniku przekształcenia przednich kończyn. Latanie umożliwiają ptakom pokry- wające ich ciała pióra, które spełniają również funkcję izolacji cieplnej i ochrony przed przemoknięciem. Dzięki wypełnionym powietrzem przestrzeniom w kościach masa ich ciał jest zredukowana i łatwiej ptakom unieść się w po- wietrze. Większość gatunków potrafi latać, wyjątkiem jest grupa kilkudziesięciu nielotów, które z powodu braku za- grożenia ze strony drapieżników lądowych wtórnie utraci- ły zdolność lotu. Nieloty, do których zaliczają się pingwiny, strusie, emu i kiwi, mają zredukowane skrzydła oraz słab- sze mięśnie odpowiadające za poruszanie nimi. Ptaki odznaczają się również odmienną od pozosta- łych zwierząt budową organów wewnętrznych. Dzięki wolu, które znajduje się w górnej części przełyku, mogą przenosić pokarm na duże odległości, a  gołębie wytwa- rzają w nim substancję, którą karmią pisklęta. Ptasi żołą- dek jest silnie umięśniony, a wewnątrz niego znajdują się połknięte kamienie, które znacząco usprawniają trawie- nie. Ptaki nie mają zębów, a do łapania, wstępnego miaż- dżenia i  rozrywania pokarmu służą im dzioby o  bardzo różnych kształtach i  długości. Z  kolei układ oddechowy ptaków ma skomplikowaną budowę i jest przystosowany do sprawnego działania w czasie lotu. Umożliwia im rów- PTAKI | WSTĘP 9 4 Wiosną samiec pleszki wabi samicę śpiewem oraz jaskrawym upierzeniem. Przyciąga ją do dziupli lęgowej poprzez prezentowanie na zmianę pomarańczowego ogona i białej plamy na głowie nież wydawanie dźwięków, w tym bardzo wyrafinowanych śpiewów. Ptaki mają słaby węch, ale doskonały wzrok, dzięki któremu mogą dostrzec najmniejszy ruch i widzieć na duże odległości. Widzą również szerszy zakres barw niż człowiek, ponieważ ich oczy są dodatkowo wrażliwe na światło ultrafioletowe. Zmysł wzroku jest istotny zwłaszcza w  ochronie przed zagrożeniem oraz podczas polowań, kiedy drapieżniki muszą zwykle z bardzo dużej wysokości dostrzec niewielką ofiarę. Niektóre ptaki dra- pieżne, na przykład sowy, mają również dobrze rozwinięty słuch, którym posługują się podczas polowań w nocy. Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, a zatem niesprzyjającego dla wielu gatunków ptaków. Wio- sny i lata są u nas zbyt ciepłe, by część ptaków związanych z wodą budowała tu gniazda i przeprowadzała inkubację (wysiadywanie) jaj. Zimą z kolei klimat nie sprzyja licznym ptakom owadożernym, które przenoszą się na ten czas w cieplejsze rejony świata. Większość ptasich gości przeby- wa więc w naszym kraju tylko przez część roku, a nieliczne gatunki są osiadłe, czyli żyją w jednym miejscu przez cały rok. Liczba gatunków ptaków ogólnie stwierdzonych w Pol- sce wynosi obecnie 451, jednak ponad połowa z  nich to ptaki widziane zaledwie kilka razy lub pojawiające się rzad- ko. Część z nich zatrzymuje się u nas tylko na chwilę pod- czas jesiennej wędrówki na południe i wiosennego przelotu na lęgowiska. Najwięcej z  nich odpoczywa wówczas nad polskim wybrzeżem, które na ten czas staje się rajem dla miłośników ptaków wodnych. Najbogatszym miejscem pod względem liczby gniazdujących ptaków są Bagna Biebrzań- skie, gdzie ze względu na sprzyjające warunki środowisko- we i słabe zasiedlenie przez człowieka, swoje gniazda za- kłada aż 180 gatunków skrzydlatych zwierząt. 10 PTAKI | WSTĘP 3 Szczygły przebywają zwykle w pobliżu lasów lub sadów, gdzie mogą znaleźć dużo pożywienia, głównie nasion. Każda z płci ma nieco inną budowę dzioba, dzięki czemu samce mogą wybierać nasiona znajdujące się głębiej w koszyczkach roślin, a samice zbierają te ulokowane płytko 5 Późną wiosną i latem nad jeziorami na północy Polski sporadycznie pojawiają się długonogie szczudłaki. Te oryginalne ptaki raczej nie gniazdują w naszym kraju, jednak niekiedy odpoczywają podczas przelotów na zimowiska Ptaki od dawna fascynowały ludzi. Ich wdzięk, piękno i osobliwe zwyczaje wyniosły je ponad inne zwierzęta i spra- wiły, że znalazły poczesne miejsce w  kulturze. Żadna inna grupa zwierząt nie ma takiej rzeszy wiernych miłośników, którzy w każdej wolnej chwili udają się w teren, by godzina- mi w bezruchu wyczekiwać na pojawienie się obiektu zain- teresowań. Nie trzeba jednak wyjeżdżać w odludną głuszę, by hobbystycznie zajmować się obserwowaniem skrzydlatych stworzeń. Ptaki są wszędzie, gniazdują również w  pobliżu ruchliwych ulic, w przydomowych ogrodach lub w pozornie nieatrakcyjnych częściach miast. Wystarczy trochę skupie- nia i o każdej porze roku uda nam się wypatrzyć interesujące zachowanie miejscowych ptaków. Z czasem takie amatorskie obserwacje mogą przerodzić się w prawdziwą pasję, a zgłę- bianie zwyczajów skrzydlatych oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania pozwolą na bardziej profesjonalne podgląda- nie ich życia. Wprawieni ptasiarze, bo tak fachowo nazywają siebie polscy obserwatorzy ptaków, poświęcają każdą wolną chwilę na „polowaniaˮ z lornetką i aparatem fotograficznym. Dzięki nim możliwe jest badanie żyjących w Polsce gatunków, obserwowanie tendencji wzrostowych lub spadkowych wśród populacji, a co za tym idzie, ochrona gatunków zagrożonych. Niejednokrotnie to właśnie jednemu z amatorów-hobbystów udało się dostrzec rzadkie lub dotąd niepojawiające się w na- szym kraju osobniki. Obserwowanie ptaków może być bowiem dającym wiele satysfakcji sposobem na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 44 Podczas sezonu lęgowego w dolinie Biebrzy można zaobserwować setki gatunków ptaków, także rzadkich. Niekiedy gniazduje tu czapla biała, która przebywa w naszym kraju od marca do września PTAKI | WSTĘP 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ptaki Polski (Wyd. 2016)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: