Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002810 21538158 na godz. na dobę w sumie
Publiczne prawo gospodarcze - ebook/pdf
Publiczne prawo gospodarcze - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 297
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5497-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka ,,Publiczne prawo gospodarcze' obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:

Piąte wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 5. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM I, SWOBODY RYNKU WEWNĘTRZNEGO, wyd. 2 Studia Prawnicze A. Cieśliński (red.) WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE. TOM II, wyd. 2 Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 15 Studia Prawnicze J. Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Kazusy Becka USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 15 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Publiczne prawo gospodarcze 5. wydanie Zofi a Snażyk Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie dr Adam Szafrański Uniwersytet Warszawski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Zofi a Snażyk Adam Szafrański III–IV, IX, XVIII–XIX I–II, V–VIII, X–XVII © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5496-5 ISBN e-book 978-83-255-5497-2 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................................... . XIII Wykaz najważniejszej literatury ........................................................................................ . XVII Przedmowa ............................................................................................................................. . XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ................................................... . . §.1... Uwagi.ogólne............................................................................................................ . §.2... „Publiczne.prawo…”............................................................................................... . . §.3... „…gospodarcze”....................................................................................................... . . . §.4... Publiczne.prawo.gospodarcze.jako.dziedzina.nauczania.................................. . . §.5... Współczesny.system.gospodarczy......................................................................... . . Pytania ............................................................................................................................. . Rozdział II. Źródła publicznego prawa gospodarczego ................................................ . §.6... Uwagi.ogólne............................................................................................................ . . §.7... Specyfika.źródeł.publicznego.prawa.gospodarczego......................................... . . . §.8... Analiza.ekonomiczna.prawa.................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział III. Administracja gospodarcza ......................................................................... . §.9... Administracja.publiczna.–.zagadnienia.podstawowe........................................ . . . §.10...Rządowa.administracja.gospodarcza.................................................................... . I... . Rada.Ministrów................................................................................................ . . II.. . Centralne.organy.administracji.rządowej.................................................... . . . §.11..Agencje....................................................................................................................... . §.12...Administracja.gospodarcza.terenowa................................................................... . . I... . Wojewoda.......................................................................................................... . . . II.... Organy.administracji.zespolonej.i.niezespolonej.. –.policja.gospodarcza...................................................................................... . 1 1 2 3 4 7 8 9 9 11 16 17 18 19 20 20 22 24 28 29 30 V Spis treści §.13..Samorządowe.organy.administracji.gospodarczej.............................................. . . . §.14..Europejska.administracja.gospodarcza................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział IV. Prawne formy działania administracji gospodarczej ............................. . §.15...Pojęcia.podstawowe................................................................................................. . . §.16...Prawne.formy.działania.–.typologia.czy.klasyfikacja?....................................... . . . I... . Sfera.działania.zewnętrznego.i.wewnętrznego........................................... . II.... Czynności.prawne.i.działania.faktyczne...................................................... . . III... .Adresat.czynności.prawnej............................................................................ . . §.17...Indywidualne.akty.stosowania.prawa.................................................................. . . I... . Decyzja.administracyjna.(akt.administracyjny.sensu stricto)..................... . . II.... Przyrzeczenie.administracyjne...................................................................... . . III... .Ugoda.administracyjna................................................................................... . . . IV... .Porozumienie.administracyjne...................................................................... . V.... Umowy.cywilnoprawne................................................................................. . . VI... .Umowy.publicznoprawne.............................................................................. . . §.18...Generalne.akty.stosowania.prawa......................................................................... . . . I... . Akty.normatywne............................................................................................ . II.... Akty.generalne................................................................................................. . . §.19...Działania.faktyczne.................................................................................................. . . . I... . Czynności.materialno-techniczne.................................................................. . . II.... Działania.społeczno-organizatorskie............................................................ . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział V. Znaczenie Konstytucji RP dla gospodarki ................................................. . §.20...Dlaczego.Konstytucja.RP.jest.ważna.dla.przedsiębiorców?.............................. . . §.21...Społeczna.gospodarka.rynkowa............................................................................ . . . I... . Doktryna.społecznej.gospodarki.rynkowej................................................. . II.... Normatywne.znaczenie.społecznej.gospodarki.rynkowej........................ . . §.22...Elementy.społecznej.gospodarki.rynkowej.......................................................... . . . I... . Wolność.działalności.gospodarczej............................................................... . II.... Własność.prywatna......................................................................................... . . III... .Solidarność,.współpraca,.dialog.partnerów.społecznych......................... . . . §.23...Gospodarstwo.rodzinne.......................................................................................... . §.24...Ochrona.pracy........................................................................................................... . . . §.25...Inne.zasady.konstytucyjne...................................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . 31 33 35 36 36 37 38 39 41 42 43 48 48 49 49 50 51 51 52 54 54 54 55 55 57 57 58 58 59 60 60 65 66 68 69 70 72 73 VI Spis treści Rozdział VI. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza ................................................ . §.26...„Działalność.gospodarcza”.i.„przedsiębiorca”.w.systemie.prawa................... . . . §.27...Działalność.gospodarcza.w.ustawie.o.swobodzie.działalności.. gospodarczej.............................................................................................................. . I... . Zarobkowość.................................................................................................... . II.... Zorganizowanie............................................................................................... . III... .Ciągłość............................................................................................................. . IV... .Działalność.zawodowa................................................................................... . V.... Działalność.rolnicza.i.agroturystyczna......................................................... . VI... .Zarząd.własnym.majątkiem........................................................................... . VII....Działalność.nielegalna.................................................................................... . §.28...Przedsiębiorca.w.ustawie.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.................. . I... . Rodzaje.przedsiębiorców................................................................................ . II.... Mikroprzedsiębiorcy,.mali.i.średni.przedsiębiorcy.................................... . §.29...Inne.definicje.przedsiębiorcy.i.działalności.gospodarczej.. . . . . . . . . . . . w.systemie.prawa..................................................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział VII. Rejestry przedsiębiorców ........................................................................... . §.30...Założenia.i.cele.rejestracji.przedsiębiorców......................................................... . . §.31...Rejestracja.osób.fizycznych..................................................................................... . . . §.32...Rejestracja.osób.prawnych.i.innych.jednostek.organizacyjnych....................... . §.33...Pozostałe.czynności.konieczne.dla.rozpoczęcia.działalności.gospodarczej....... . . . §.34...Punkt.kontaktowy.................................................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział VIII. Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana ................................... . §.35...Reglamentacja.gospodarki...................................................................................... . . . §.36...Koncesje..................................................................................................................... . §.37...Zezwolenia................................................................................................................ . . . §.38...Działalność.regulowana.......................................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział IX. Kontrola i nadzór w gospodarce ................................................................. . . §.39...Pojęcia.podstawowe................................................................................................. . I... . Najwyższa.Izba.Kontroli................................................................................. . . II.... Kontrola.sądowa.............................................................................................. . . §.40...Kontrola.przedsiębiorców....................................................................................... . . . §.41...Nadzór.nad.przedsiębiorcami................................................................................ . 74 74 76 76 78 79 79 80 81 82 83 83 85 85 87 88 89 89 93 97 111 116 116 117 118 118 120 124 126 129 129 130 130 132 133 134 143 VII Spis treści . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział X. Samorząd gospodarczy i zawodowy ........................................................... . . §.42...Pojęcie.„samorząd”.................................................................................................. . §.43...Samorząd.zawodowy............................................................................................... . . I... . Samorząd.zawodowy.w.Konstytucji.RP...................................................... . . II.... Zadania.samorządu.zawodowego................................................................ . . . III... .Nadzór.nad.działalnością.samorządu.zawodowego................................. . IV... .Ustrój.samorządu.zawodowego.................................................................... . . V.... Sądownictwo.dyscyplinarne.......................................................................... . . . §.44...Samorząd.gospodarczy........................................................................................... . I... . Izby.gospodarcze............................................................................................. . . II.... Samorząd.rzemiosła........................................................................................ . . III... .Samorząd.zawodowy.niektórych.podmiotów.gospodarczych................ . . . IV... .Izby.rolnicze..................................................................................................... . . V.... Podsumowanie................................................................................................. . . Kazus................................................................................................................................... . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XI. Działalność gospodarcza osób zagranicznych ......................................... . §.45...Podstawowe.pojęcia................................................................................................. . . . §.46...Podmioty.przynależące.do.EOG............................................................................ . I... . Podjęcie.działalności.gospodarczej............................................................... . . . II.... Zakładanie.oddziałów.i.innych.jednostek.organizacyjnych.. 144 145 146 146 147 147 150 150 152 152 153 154 155 156 156 157 157 157 159 159 161 161 przez.podmioty.przynależące.do.EOG........................................................ . 163 . . . . . . . III... .Ograniczenia.w.podejmowaniu.działalności.gospodarczej.. przez.podmioty.przynależące.do.EOG........................................................ . §.47...Cudzoziemcy.posiadający.szczególny.status.prawny.nadany.przez.organy. administracji.publicznej.oraz.członkowie.rodzin.obywateli.państw.UE......... . §.48...Pozostałe.osoby.zagraniczne.................................................................................. . §.49...Oddział.przedsiębiorcy.zagranicznego................................................................. . §.50...Przedstawicielstwo.przedsiębiorcy.zagranicznego............................................. . §.51...Zmiany.spowodowane.implementacją.dyrektywy.usługowej.......................... . §.52...Ograniczenia.w.prowadzeniu.działalności.gospodarczej.przez.osoby.. zagraniczne................................................................................................................ . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XII. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa .............................................. . §.53...Cele.działalności.gospodarczej.Skarbu.Państwa................................................. . . . §.54...Podstawowe.pojęcia................................................................................................. . 164 165 166 168 172 173 175 176 176 178 178 181 VIII Spis treści . . . . . . §.55...Skarb.Państwa........................................................................................................... . I... . Organy.Skarbu.Państwa.................................................................................. . II.... Formy.organizacyjnoprawne......................................................................... . §.56...Formy.organizacyjnoprawne.prawa.prywatnego............................................... . I... . Tworzenie.form.organizacyjnoprawnych.prawa.prywatnego.................. . II.... Działalność.form.organizacyjnoprawnych.prawa.prywatnego.. z.udziałem.Skarbu.Państwa........................................................................... . §.57...Formy.organizacyjnoprawne.prawa.publicznego............................................... . . I... . Jednostki.sektora.finansów.publicznych...................................................... . . II.... Przedsiębiorstwa.państwowe......................................................................... . . . §.58...„Złote.weto”.Skarbu.Państwa................................................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XIII. Gospodarka komunalna ............................................................................ . . §.59...Podstawowe.pojęcia................................................................................................. . I... . Podstawy.prawne.działalności.jednostek.samorządu.terytorialnego..... . . II.... Samorządowa.osoba.prawna.i.przymiotnik.„komunalny”....................... . . . III... .Zadania.własne.i.zadania.zlecone................................................................. . IV... .Gospodarka.komunalna.–.definicja.i.charakter.prawny............................ . . V.... Działalność.poza.sferą.użyteczności.publicznej.......................................... . . . §.60...Formy.organizacyjnoprawne.gospodarki.komunalnej....................................... . . §.61...Określanie.cen.i.opłat............................................................................................... . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XIV. Komercjalizacja i prywatyzacja ................................................................ . §.62...Rodzaje.prywatyzacji.i.źródła.prawa.................................................................... . . §.63...Metody.i.cele.komercjalizacji.i.prywatyzacji........................................................ . . . I... . Komercjalizacja................................................................................................. . II.... Prywatyzacja.pośrednia.................................................................................. . . III... .Prywatyzacja.bezpośrednia............................................................................ . . . IV... .Wniesienie.przedsiębiorstwa.do.jednoosobowej.spółki.. Skarbu.Państwa................................................................................................ . . §.64...Zmiany.ogólnych.reguł.Kodeksu.spółek.handlowych....................................... . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XV. Prawo ochrony konkurencji ....................................................................... . §.65...O.ochronie.konkurencji.w.ogólności..................................................................... . . . I... . Przedmiot.prawa.konkurencji........................................................................ . 183 183 184 185 185 186 188 188 190 191 193 194 195 195 195 196 197 198 200 201 204 205 205 206 206 208 208 210 211 212 213 214 215 215 215 IX Spis treści II.... Źródła.prawa.................................................................................................... . . III... .Podstawowe.pojęcia........................................................................................ . . §.66...Praktyki.ograniczające.konkurencję...................................................................... . . I... . Porozumienia.................................................................................................... . . II.... Nadużywanie.pozycji.dominującej............................................................... . . III... .Decyzje.w.sprawie.praktyk.ograniczających.konkurencję........................ . . §.67...Zapobieganie.antykonkurencyjnym.koncentracjom........................................... . . §.68...Postępowanie.przed.Prezesem.UOKiK................................................................. . . . §.69...Postępowanie.przed.Komisją.................................................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XVI. Pomoc publiczna ......................................................................................... . §.70...Źródła.prawa............................................................................................................. . . §.71...Przesłanki.stosowania.art..107.TofUE.................................................................... . . . I... . Pomoc................................................................................................................ . II.... Państwo............................................................................................................. . . III... .Na.warunkach.korzystniejszych.niż.oferowane.na.rynku........................ . . . IV... .Selektywność.................................................................................................... . V.... Antykonkurencyjność.pomocy...................................................................... . . VI... .Pomoc.dopuszczalna.lub.dozwolona........................................................... . . §.72...Postępowanie.w.sprawie.udzielenia.pomocy.publicznej................................... . . . §.73...Specjalne.strefy.ekonomiczne................................................................................. . . Kazusy................................................................................................................................. . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XVII. Regulacja .................................................................................................... . §.74...Pojęcie.regulacji......................................................................................................... . . §.75...Niezależność.............................................................................................................. . . . §.76...Cele.regulacji............................................................................................................. . . §.77...Uznanie...................................................................................................................... . . Pytania................................................................................................................................. . Rozdział XVIII. Narodowy Bank Polski .......................................................................... . . §.78...Podstawowe.funkcje.i.zadania.banku.centralnego.............................................. . I... . Centralny.bank.państwa................................................................................. . . II.... Bank.emisyjny.................................................................................................. . . . III... .Bank.banków.................................................................................................... . §.79...Narodowy.Bank.Polski.–.pozycja.ustrojowa........................................................ . . §.80...Prawne.formy.działania.NBP................................................................................. . . . §.81...Unia.Gospodarcza.i.Walutowa............................................................................... . . Pytania................................................................................................................................. . 219 221 223 223 225 226 226 228 229 230 230 232 232 233 233 235 235 236 236 237 237 239 241 241 242 242 243 244 246 247 248 249 250 254 255 255 256 258 260 X Spis treści Rozdział XIX. Nadzór finansowy ....................................................................................... . §.82...Rynek.finansowy.–.integracja.nadzoru.finansowego......................................... . . §.83...Źródła.prawa............................................................................................................. . . . §.84...Komisja.Nadzoru.Finansowego............................................................................. . . §.85...Cele.i.środki.nadzoru............................................................................................... . . Pytania................................................................................................................................. . Indeks rzeczowy .................................................................................................................... . 262 262 265 267 268 270 271 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzU................................... . ustawa. z. 13.6.2003. r.. o. cudzoziemcach. (tekst. jedn.. Dz.U.. z.2011.r..Nr.264,.poz..1573.ze.zm.) DAdmRzU............................ . ustawa. z. 4.9.1997. r.. o. działach. administracji. rządowej. (tekst. jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.65,.poz..437.ze.zm.) FinPublU.............................. . ustawa. z. 27.8.2009. r.. o. finansach. publicznych. (Dz.U.. Nr. 157,. poz..1240.ze.zm.) GospKomU.......................... . ustawa.z.20.12.1996.r..o.gospodarce.komunalnej.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2011.r..Nr.45,.poz..236) KC.......................................... . Kodeks.cywilny KK.......................................... . Kodeks.karny KomPrywU.......................... . ustawa. z. 30.8.1996. r.. o. komercjalizacji. i. prywatyzacji. (tekst. jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..216) Konstytucja.RP.................... . Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.) KPA........................................ . Kodeks.postępowania.administracyjnego KPC....................................... . Kodeks.postępowania.cywilnego KrRejSU................................ . ustawa. z. 20.8.1997. r.. o. Krajowym. Rejestrze. Sądowym. (tekst. jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.) KSH....................................... . Kodeks.spółek.handlowych NBPU.................................... . ustawa. z. 29.8.1997. r.. o. Narodowym. Banku. Polskim. (tekst. jedn..Dz.U..z.2005.r..Nr.1,.poz..2.ze.zm.) OchrKonkurU...................... . ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów. (Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.) PartPPrU............................... . ustawa.z.19.12.2008.r..o.partnerstwie.publiczno-prywatnym. (Dz.U..z.2009.r..Nr.19,.poz..100.ze.zm.) PrBank................................... . ustawa. z. 29.8.1997. r.. –. Prawo. bankowe. (tekst. jedn.. Dz.U.. z.2012.r..poz..1376) XIII Wykaz skrótów PrBud.................................... . ustawa. z. 7.7.1994. r.. –. Prawo. budowlane. (tekst. jedn.. Dz.U.. z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.) PrEnerg................................. . ustawa.z.10.4.1997.r..–.Prawo.energetyczne.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2012.r..poz..1059) PrGosp.................................. . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) SamGminU........................... . ustawa. z. 8.3.1990. r.. o. samorządzie. gminnym. (tekst. jedn.. Dz.U..z.2013.r..poz..594). SamPowU............................. . ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2013.r..poz..595) SamWojU.............................. . ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2013.r..poz..596) SwobGospU......................... . ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(tekst. jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..672) TofUE.................................... . Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsoli- dowana,.Dz.Urz..UE.C.321E/2006,.s..1) TranspDrogU....................... . ustawa.z.6.9.2001.r..o.transporcie.drogowym.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2012.r..poz..1265.ze.zm.) WojAdmRzWU.................... . ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej. w.województwie.(Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U...................................... . Dziennik.Ustaw KPP........................................ . Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP....................................... . Monitor.Podatkowy M.P......................................... . Monitor.Polski ONSA.................................... . Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego OTK....................................... . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A................................... . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.Seria.A OTK-B................................... . Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.Seria.B Pal.......................................... . Palestra PB........................................... . Prawo.Bankowe PL........................................... . Przegląd.Legislacyjny PUG....................................... . Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego RPEiS..................................... . Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny 3. Inne skróty art........................................... . artykuł EDG....................................... . Ewidencja.Działalności.Gospodarczej EOG....................................... . Europejski.Obszar.Gospodarczy XIV Wykaz skrótów ESBC...................................... . Europejski.System.Banków.Centralnych KNF....................................... . Komisja.Nadzoru.Finansowego KRS........................................ . Krajowy.Rejestr.Sądowy nast........................................ . następny.(-a,.-e) NBP....................................... . Narodowy.Bank.Polski NIK........................................ . Najwyższa.Izba.Kontroli Nr........................................... . numer PARP..................................... . Polska.Agencja.Rozwoju.Przedsiębiorczości PEP........................................ . Polityka.Energetyczna.Państwa poz......................................... . pozycja RPP........................................ . Rada.Polityki.Pieniężnej SOKiK................................... . Sąd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów tekst.jedn.............................. . tekst.jednolity UKE....................................... . Urząd.Komunikacji.Elektronicznej UOKiK.................................. . Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów URE....................................... . Urząd.Regulacji.Energetyki Zb..Orz.................................. . Zbiór.Orzeczeń ze.sprost................................ . ze.sprostowaniem ze.zm..................................... . ze.zmianami XV Wykaz najważniejszej literatury H. Gronkiewicz-Waltz,.M. Wierzbowski.(red.),.Prawo.gospodarcze..Zagadnienia.administra- 2007. cyjnoprawne,.Warszawa.2011. M. Będkowski-Kozioł,.Ł. Gołąb,.Prawo.gospodarcze.publiczne,.Warszawa.2011. A. Borkowski,.A. Chełmoński,.M. Guziński,.K. Kiczka,.L. Kieres,.T. Kocowski,.M. Szydło,.Admini- stracyjne.prawo.gospodarcze,.Wrocław.2009. J. Grabowski.(red.),.Publiczne.prawo.gospodarcze..Zarys.wykładu,.Bydgoszcz–Katowice. S. Hoc,.Prawo.administracyjne.gospodarcze,.Warszawa.2013. C. Kosikowski,.Publiczne.prawo.gospodarcze.Polski.i.Unii.Europejskiej,.Warszawa.2010. J. Olszewski,.Prawo.gospodarcze..Kompendium,.Warszawa.2013. B. Popowska,.M. Strzelbicki.(red.),.Publiczne.prawo.gospodarcze..Część.ogólna.oraz.prawo. działalności.gospodarczej,.Poznań.2008. A. Powałowski,.Prawo.gospodarcze.publiczne,.Warszawa.2012. K. Strzyczkowski,.Prawo.gospodarcze.publiczne,.Warszawa.2010. XVII Przedmowa Oddajemy.w.ręce.Czytelników.„Wykłady.Becka”,.które,.mamy.nadzieję,.będą.stanowi- ły.pomoc.w.poznaniu.podstawowych.zagadnień.z.zakresu.publicznego.prawa.gospodar- czego. Staraliśmy.się,.by.wykład.był.możliwie.syntetyczny,.jednocześnie.wzbogacony.przykła- dami,.pozwalającymi.na.lepsze.zrozumienie.przedstawianych.treści..Niemal.każdy.roz- dział.zawiera.na.końcu.pytania.oraz.kazusy.. Wykład.nie.jest,.rzecz.jasna,.źródłem.prawa,.dlatego.też.stanowi.jedynie.pomoc.w.sa- modzielnym. zmaganiu. się. Czytelników. z. lekturą. mniej. lub. bardziej. skomplikowanych. aktów.normatywnych. Wszystkim,.którzy.wspierali.nas.w.przygotowaniu.niniejszej.pracy,.jesteśmy.wdzięczni.. Bez.ich.uwag,.życzliwej.i.krytycznej.lektury.oraz.poświęconego.przez.nich.czasu.ta.książ- ka.nie.mogłaby.powstać..Ostatecznie.za.jej.niedostatki.odpowiadają.wyłącznie.Autorzy. Niedoskonałości.poprzednich.wydań.oraz.wejście.w.życie.nowych.aktów.prawnych,. sprawiły,.że.kolejne.wydanie.stało.się.konieczne..Naszym.Kolegom.i.Studentom.dzięku- jemy.za.krytyczne.uwagi..Mamy.nadzieję,.że.piąte.wydanie.po.części.uczyni.im.zadość. Warszawa,.czerwiec.2013.r.. . . . . . . . . . . . . . . . Autorzy XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Publiczne prawo gospodarcze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: