Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03489 030698 23399682 na godz. na dobę w sumie
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II - ebook/pdf
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6361-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Popularność Pythona stale rośnie: jest wszechstronny i zoptymalizowany pod kątem efektywności pracy, czytelności kodu i jakości oprogramowania, do tego darmowy, łatwo przenośny i można się go szybko nauczyć. Nadaje się do tworzenia gier i aplikacji sieciowych, do wdrażania indywidualnych rozwiązań biznesowych, sprawdza się nawet jako bezcenne narzędzie badaczy różnych dziedzin nauki. Jeśli tylko programista trochę się postara, może w Pythonie łatwo pisać przejrzysty, zwięzły kod, który jest prosty w utrzymaniu i nie sprawia problemów przy rozwijaniu oprogramowania. Python to idealny wybór dla każdego, kto nie chce tracić dużo czasu na naukę i liczy na to, że szybko zacznie pisać poprawny i działający kod.

'Doskonałe przedstawienie materiału wraz z dobrym wyjaśnieniem przykładowych fragmentów kodu. Ta książka rozwija się wraz z czytelnikiem - poruszasz się małymi krokami do przodu, zaczynasz tworzyć coraz bardziej skomplikowany kod, a po drodze wszystko jest dokładnie wyjaśnione.'

FlickThrough Reviews

To drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie bestsellerowego podręcznika Programowania w Pythonie pozwoli Ci błyskawicznie zacząć tworzyć kod, który działa! Zaczniesz od zrozumienia podstawowych koncepcji programistycznych, następnie nauczysz się zapewniać programom interaktywność i wykształcisz nawyk starannego testowania kodu przed wdrożeniem. Poszczególne zagadnienia będziesz natychmiast utrwalać dzięki licznym ćwiczeniom. Kolejnym etapem nauki będą praktyczne projekty: gra zręcznościowa, wizualizacja danych oraz aplikacja internetowa. Umiejętności, które zdobędziesz w ramach tego błyskawicznego kursu Pythona, pozwolą Ci tworzyć własne, rzeczywiste i wykorzystywane w praktyce aplikacje!

W tej książce znajdziesz dokładne instrukcje, jak:

Zacznij programować w Pythonie! Szybko, już!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, 2nd Edition Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-6360-1 Copyright © 2019 by Eric Matthes. Title of English-language original: Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, ISBN 978-1-59327-928-8, published by No Starch Press. Polish-language edition copyright © 2020 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/blkpy2.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/blkpy2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O AUTORZE ............................................................................................. 23 O KOREKTORZE MERYTORYCZNYM ....................................................... 23 PODZIĘKOWANIA ................................................................................... 25 WPROWADZENIE DO DRUGIEGO WYDANIA KSIĄŻKI ............................ 27 WPROWADZENIE ..................................................................................... 31 Do kogo jest skierowana ta książka? ......................................................................................32 Czego nauczysz się z tej książki? ............................................................................................32 Zasoby w internecie ...............................................................................................................34 Dlaczego Python? ...................................................................................................................34 CZĘŚĆ I. PODSTAWY 1 ROZPOCZĘCIE PRACY ............................................................................. 39 Przygotowanie środowiska programistycznego .....................................................................39 Wersje Pythona ..................................................................................................................39 Wykonanie fragmentu kodu w Pythonie ............................................................................40 Edytor tekstu Sublime Text ...............................................................................................41 Python w różnych systemach operacyjnych ...........................................................................41 Python w systemie Windows .............................................................................................41 Python w systemie macOS ................................................................................................43 Python w systemach z rodziny Linux .................................................................................45 Poleć książkęKup książkę Uruchomienie programu typu „Witaj, świecie!” ................................................................... 46 Konfiguracja Sublime Text dla Pythona 3 .......................................................................... 46 Uruchomienie programu typu „Witaj, świecie!” ............................................................... 47 Rozwiązywanie problemów podczas instalacji ...................................................................... 47 Uruchamianie programów Pythona z poziomu powłoki ....................................................... 49 W systemie Windows ........................................................................................................ 49 W systemach macOS i Linux ............................................................................................. 49 Podsumowanie ...................................................................................................................... 51 2 ZMIENNE I PROSTE TYPY DANYCH ........................................................ 53 Co tak naprawdę dzieje się po uruchomieniu hello_world.py? ............................................. 53 Zmienne ................................................................................................................................ 54 Nadawanie nazw zmiennym i używanie zmiennych .......................................................... 55 Unikanie błędów związanych z nazwami podczas używania zmiennych ........................... 56 Zmienna to etykieta .......................................................................................................... 57 Ciągi tekstowe ....................................................................................................................... 58 Zmiana wielkości liter ciągu tekstowego za pomocą metod ............................................. 58 Używanie zmiennych w ciągach tekstowych ..................................................................... 60 Dodawanie białych znaków do ciągów tekstowych za pomocą tabulatora i znaku nowego wiersza .............................................................. 61 Usunięcie białych znaków ................................................................................................. 62 Unikanie błędów składni w ciągach tekstowych ............................................................... 63 Liczby ..................................................................................................................................... 65 Liczby całkowite ................................................................................................................ 66 Liczby zmiennoprzecinkowe ............................................................................................. 66 Liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe ........................................................................... 67 Znaki podkreślenia w liczbach ........................................................................................... 68 Wiele przypisań ................................................................................................................. 68 Stałe ................................................................................................................................... 68 Komentarze ........................................................................................................................... 69 Jak można utworzyć komentarz? ....................................................................................... 69 Jakiego rodzaju komentarze należy tworzyć? .................................................................... 70 Zen Pythona .......................................................................................................................... 70 Podsumowanie ...................................................................................................................... 72 3 WPROWADZENIE DO LIST ....................................................................... 73 Czym jest lista? ...................................................................................................................... 73 Uzyskanie dostępu do elementów listy ............................................................................. 74 Numeracja indeksu zaczyna się od 0, a nie od 1 ............................................................... 75 Użycie poszczególnych wartości listy ................................................................................ 75 8 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę Zmienianie, dodawanie i usuwanie elementów .....................................................................76 Modyfikowanie elementów na liście ..................................................................................76 Dodawanie elementów do listy .........................................................................................77 Usuwanie elementu z listy .................................................................................................79 Organizacja listy .....................................................................................................................84 Trwałe sortowanie listy za pomocą metody sort() ............................................................84 Tymczasowe sortowanie listy za pomocą funkcji sorted() ................................................85 Wyświetlanie listy w odwrotnej kolejności alfabetycznej ...................................................86 Określenie wielkości listy ...................................................................................................86 Unikanie błędów indeksu podczas pracy z listą .....................................................................88 Podsumowanie .......................................................................................................................89 4 PRACA Z LISTĄ ....................................................................................... 91 Iteracja przez całą listę ...........................................................................................................91 Dokładniejsza analiza pętli .................................................................................................92 Wykonanie większej liczby zadań w pętli for .....................................................................93 Wykonywanie operacji po pętli for ....................................................................................95 Unikanie błędów związanych z wcięciami .............................................................................96 Brak wcięcia .......................................................................................................................96 Brak wcięcia dodatkowych wierszy ...................................................................................97 Niepotrzebne wcięcie ........................................................................................................97 Niepotrzebne wcięcie po pętli ...........................................................................................98 Brak dwukropka .................................................................................................................99 Tworzenie list liczbowych ....................................................................................................100 Użycie funkcji range() .......................................................................................................100 Użycie funkcji range() do utworzenia listy liczb ...............................................................101 Proste dane statystyczne dotyczące listy liczb .................................................................103 Lista składana ...................................................................................................................103 Praca z fragmentami listy .....................................................................................................105 Wycinek listy ....................................................................................................................105 Iteracja przez wycinek .....................................................................................................107 Kopiowanie listy ...............................................................................................................107 Krotka ..................................................................................................................................110 Definiowanie krotki ..........................................................................................................111 Iteracja przez wszystkie wartości krotki ..........................................................................112 Nadpisanie krotki .............................................................................................................112 Styl tworzonego kodu ..........................................................................................................113 Konwencje stylu ...............................................................................................................114 Wcięcia .............................................................................................................................114 Długość wiersza ...............................................................................................................114 Puste wiersze ...................................................................................................................115 Inne specyfikacje stylu ......................................................................................................115 Podsumowanie .....................................................................................................................116 S p i s t r e ś c i 9 Poleć książkęKup książkę 5 KONSTRUKCJA IF .................................................................................. 117 Prosty przykład .................................................................................................................... 117 Test warunkowy .................................................................................................................. 118 Sprawdzenie równości .................................................................................................... 118 Ignorowanie wielkości liter podczas sprawdzania równości ........................................... 119 Sprawdzenie nierówności ................................................................................................ 120 Porównania liczbowe ...................................................................................................... 121 Sprawdzanie wielu warunków ......................................................................................... 122 Sprawdzanie, czy wartość znajduje się na liście .............................................................. 123 Sprawdzanie, czy wartość nie znajduje się na liście ......................................................... 124 Wyrażenie boolowskie .................................................................................................... 124 Polecenie if .......................................................................................................................... 125 Proste polecenia if ........................................................................................................... 125 Polecenia if-else ............................................................................................................... 127 Łańcuch if-elif-else ........................................................................................................... 127 Użycie wielu bloków elif ................................................................................................. 129 Pominięcie bloku else ...................................................................................................... 130 Sprawdzanie wielu warunków ......................................................................................... 130 Używanie poleceń if z listami .............................................................................................. 134 Sprawdzanie pod kątem wartości specjalnych ................................................................ 134 Sprawdzanie, czy lista nie jest pusta ................................................................................ 135 Użycie wielu list ............................................................................................................... 136 Nadawanie stylu poleceniom if ............................................................................................ 138 Podsumowanie .................................................................................................................... 139 6 SŁOWNIKI .............................................................................................. 141 Prosty słownik ..................................................................................................................... 142 Praca ze słownikami ............................................................................................................ 142 Uzyskiwanie dostępu do wartości słownika .................................................................... 143 Dodanie nowej pary klucz-wartość ................................................................................. 144 Rozpoczęcie pracy od pustego słownika ......................................................................... 145 Modyfikowanie wartości słownika .................................................................................. 145 Usuwanie pary klucz-wartość ......................................................................................... 147 Słownik podobnych obiektów ......................................................................................... 147 Używanie metody get() w celu uzyskania dostępu do wartości ...................................... 149 Iteracja przez słownik .......................................................................................................... 151 Iteracja przez wszystkie pary klucz-wartość ................................................................... 151 Iteracja przez wszystkie klucze słownika ........................................................................ 153 Iteracja przez uporządkowane klucze słownika .............................................................. 155 Iteracja przez wszystkie wartości słownika ..................................................................... 156 10 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę Zagnieżdżanie .......................................................................................................................158 Lista słowników ................................................................................................................158 Lista w słowniku ...............................................................................................................161 Słownik w słowniku .........................................................................................................164 Podsumowanie .....................................................................................................................166 7 DANE WEJŚCIOWE UŻYTKOWNIKA I PĘTLA WHILE .............................. 167 Jak działa funkcja input()? ......................................................................................................168 Przygotowanie jasnych i zrozumiałych komunikatów ......................................................169 Użycie funkcji int() do akceptowania liczbowych danych wejściowych ...........................170 Operator modulo .............................................................................................................171 Wprowadzenie do pętli while ..............................................................................................173 Pętla while w działaniu .....................................................................................................173 Umożliwienie użytkownikowi podjęcia decyzji o zakończeniu działania programu ........174 Użycie flagi .......................................................................................................................175 Użycie polecenia break do opuszczenia pętli ...................................................................177 Użycie polecenia continue w pętli ...................................................................................178 Unikanie pętli działającej w nieskończoność ....................................................................178 Użycie pętli while wraz z listami i słownikami .....................................................................180 Przenoszenie elementów z jednej listy na drugą .............................................................180 Usuwanie z listy wszystkich egzemplarzy określonej wartości ........................................182 Umieszczenie w słowniku danych wejściowych wprowadzonych przez użytkownika ...182 Podsumowanie .....................................................................................................................184 8 FUNKCJE ................................................................................................ 185 Definiowanie funkcji .............................................................................................................185 Przekazywanie informacji do funkcji ................................................................................186 Argumenty i parametry ....................................................................................................187 Przekazywanie argumentów ................................................................................................188 Argumenty pozycyjne ......................................................................................................188 Argumenty w postaci słów kluczowych ...........................................................................190 Wartości domyślne ...........................................................................................................191 Odpowiedniki wywołań funkcji ........................................................................................192 Unikanie błędów związanych z argumentami ..................................................................193 Wartość zwrotna .................................................................................................................194 Zwrot prostej wartości ....................................................................................................195 Definiowanie argumentu jako opcjonalnego ....................................................................196 Zwrot słownika ................................................................................................................197 Używanie funkcji wraz z pętlą while ................................................................................198 S p i s t r e ś c i 11 Poleć książkęKup książkę Przekazywanie listy .............................................................................................................. 201 Modyfikowanie listy w funkcji .......................................................................................... 201 Uniemożliwianie modyfikowania listy przez funkcję ....................................................... 204 Przekazywanie dowolnej liczby argumentów ...................................................................... 205 Argumenty pozycyjne i przekazywanie dowolnej liczby argumentów ............................ 207 Używanie dowolnej liczby argumentów w postaci słów kluczowych ............................. 208 Przechowywanie funkcji w modułach ................................................................................. 210 Import całego modułu ..................................................................................................... 210 Import określonych funkcji .............................................................................................. 211 Użycie słowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu funkcji .................................... 212 Użycie słowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu modułu .................................. 212 Import wszystkich funkcji modułu ................................................................................... 213 Nadawanie stylu funkcjom ................................................................................................... 214 Podsumowanie .................................................................................................................... 215 9 KLASY .................................................................................................... 217 Utworzenie i użycie klasy .................................................................................................... 218 Utworzenie klasy Dog ..................................................................................................... 218 Utworzenie egzemplarza na podstawie klasy ................................................................. 220 Praca z klasami i egzemplarzami ......................................................................................... 223 Klasa Car ......................................................................................................................... 223 Przypisanie atrybutowi wartości domyślnej .................................................................... 224 Modyfikacja wartości atrybutu ........................................................................................ 225 Dziedziczenie ...................................................................................................................... 229 Metoda __init__() w klasie potomnej .............................................................................. 229 Definiowanie atrybutów i metod dla klasy potomnej ...................................................... 231 Nadpisywanie metod klasy nadrzędnej ........................................................................... 232 Egzemplarz jako atrybut .................................................................................................. 233 Modelowanie rzeczywistych obiektów ........................................................................... 236 Import klas ........................................................................................................................... 236 Import pojedynczej klasy ................................................................................................. 236 Przechowywanie wielu klas w module ............................................................................ 239 Import wielu klas z modułu ............................................................................................. 240 Import całego modułu ..................................................................................................... 241 Import wszystkich klas z modułu .................................................................................... 242 Import modułu w module ............................................................................................... 242 Używanie aliasów ............................................................................................................ 243 Określenie swojego sposobu pracy ................................................................................. 244 Biblioteka standardowa Pythona ......................................................................................... 245 Nadawanie stylu klasom ...................................................................................................... 245 Podsumowanie .................................................................................................................... 247 12 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę 10 PLIKI I WYJĄTKI .................................................................................... 249 Odczytywanie danych z pliku ...............................................................................................250 Wczytywanie całego pliku ................................................................................................250 Ścieżka dostępu do pliku ..................................................................................................252 Odczytywanie wiersz po wierszu ....................................................................................253 Utworzenie listy wierszy na podstawie zawartości pliku .................................................255 Praca z zawartością pliku .................................................................................................255 Ogromne pliki, czyli na przykład milion cyfr ....................................................................256 Czy data Twoich urodzin znajduje się w liczbie pi? .........................................................257 Zapisywanie danych w pliku .................................................................................................259 Zapisywanie danych do pustego pliku ..............................................................................259 Zapisywanie wielu wierszy ...............................................................................................260 Dołączanie do pliku ..........................................................................................................261 Wyjątki .................................................................................................................................262 Obsługiwanie wyjątku ZeroDivisionError .......................................................................262 Używanie bloku try-except ..............................................................................................263 Używanie wyjątków w celu uniknięcia awarii programu .................................................263 Blok else ...........................................................................................................................264 Obsługa wyjątku FileNotFoundError ...............................................................................266 Analiza tekstu ...................................................................................................................267 Praca z wieloma plikami ...................................................................................................268 Ciche niepowodzenie .......................................................................................................270 Które błędy należy zgłaszać? ............................................................................................271 Przechowywanie danych ......................................................................................................272 Używanie json.dump() i json.load() ..................................................................................273 Zapisywanie i odczytywanie danych wygenerowanych przez użytkownika ....................274 Refaktoryzacja ..................................................................................................................276 Podsumowanie .....................................................................................................................279 11 TESTOWANIE KODU .............................................................................. 281 Testowanie funkcji ...............................................................................................................282 Test jednostkowy i zestaw testów ...................................................................................283 Zaliczenie testu ................................................................................................................283 Niezaliczenie testu ...........................................................................................................285 Reakcja na niezaliczony test .............................................................................................287 Dodanie nowego testu .....................................................................................................288 Testowanie klasy ..................................................................................................................290 Różne rodzaje metod asercji ............................................................................................290 Klasa do przetestowania ..................................................................................................290 Testowanie klasy AnonymousSurvey ...............................................................................293 Metoda setUp() ................................................................................................................295 Podsumowanie .....................................................................................................................297 S p i s t r e ś c i 13 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ II. PROJEKTY PROJEKT 1. INWAZJA OBCYCH ............................................................. 301 12 STATEK, KTÓRY STRZELA POCISKAMI ................................................. 303 Planowanie projektu ............................................................................................................ 304 Instalacja Pygame ................................................................................................................. 304 Rozpoczęcie pracy nad projektem gry ................................................................................ 305 Utworzenie okna Pygame i reagowanie na działania użytkownika ................................. 305 Zdefiniowanie koloru tła ................................................................................................. 307 Utworzenie klasy ustawień ............................................................................................. 308 Dodanie obrazu statku kosmicznego .................................................................................. 309 Utworzenie klasy statku kosmicznego ............................................................................ 310 Wyświetlenie statku kosmicznego na ekranie ................................................................. 312 Refaktoryzacja, czyli metody _check_events() i _update_screen() ..................................... 314 Metoda _check_events() ................................................................................................. 314 Metoda _update_screen() ............................................................................................... 315 Kierowanie statkiem kosmicznym ....................................................................................... 316 Reakcja na naciśnięcie klawisza ........................................................................................ 316 Umożliwienie nieustannego ruchu .................................................................................. 316 Poruszanie statkiem w obu kierunkach ........................................................................... 318 Dostosowanie szybkości statku ....................................................................................... 320 Ograniczenie zasięgu poruszania się statku ..................................................................... 322 Refaktoryzacja metody _check_events() ......................................................................... 323 Naciśnięcie klawisza Q w celu zakończenia gry .............................................................. 323 Uruchamianie gry w trybie pełnoekranowym ................................................................. 324 Krótkie powtórzenie ........................................................................................................... 325 alien_invasion.py .............................................................................................................. 325 settings.py ........................................................................................................................ 325 ship.py ............................................................................................................................. 325 Wystrzeliwanie pocisków .................................................................................................... 326 Dodawanie ustawień dotyczących pocisków .................................................................. 326 Utworzenie klasy Bullet ................................................................................................... 327 Przechowywanie pocisków w grupie .............................................................................. 328 Wystrzeliwanie pocisków ................................................................................................ 329 Usuwanie niewidocznych pocisków ................................................................................ 330 Ograniczenie liczby pocisków ......................................................................................... 332 Utworzenie metody _update_bullets() ........................................................................... 333 Podsumowanie .................................................................................................................... 334 14 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę 13 OBCY! .................................................................................................... 335 Przegląd projektu .................................................................................................................336 Utworzenie pierwszego obcego ..........................................................................................336 Utworzenie klasy Alien ....................................................................................................337 Utworzenie egzemplarza obcego ....................................................................................338 Utworzenie floty obcych ......................................................................................................339 Ustalenie maksymalnej liczby obcych wyświetlanych w jednym rzędzie .........................340 Utworzenie rzędów obcych ............................................................................................341 Refaktoryzacja metody _create_fleet() ............................................................................342 Dodawanie rzędów ..........................................................................................................343 Poruszanie flotą obcych .......................................................................................................345 Przesunięcie obcych w prawo .........................................................................................346 Zdefiniowanie ustawień dla kierunku poruszania się floty ...............................................347 Sprawdzenie, czy obcy dotarł do krawędzi ekranu .........................................................348 Przesunięcie floty w dół i zmiana kierunku ......................................................................349 Zestrzeliwanie obcych .........................................................................................................350 Wykrywanie kolizji z pociskiem .......................................................................................350 Utworzenie większych pocisków w celach testowych ....................................................351 Ponowne utworzenie floty ...............................................................................................353 Zwiększenie szybkości pocisku ........................................................................................353 Refaktoryzacja metody _update_bullets() ........................................................................354 Zakończenie gry ...................................................................................................................355 Wykrywanie kolizji między obcym i statkiem ..................................................................355 Reakcja na kolizję między obcym i statkiem ....................................................................356 Obcy, który dociera do dolnej krawędzi ekranu .............................................................359 Koniec gry! .......................................................................................................................360 Ustalenie, które komponenty gry powinny być uruchomione .........................................361 Podsumowanie .....................................................................................................................362 14 PUNKTACJA .......................................................................................... 363 Dodanie przycisku Gra .........................................................................................................363 Utworzenie klasy Button .................................................................................................364 Wyświetlenie przycisku na ekranie ..................................................................................366 Uruchomienie gry ............................................................................................................367 Zerowanie gry ..................................................................................................................368 Dezaktywacja przycisku Gra ............................................................................................369 Ukrycie kursora myszy .....................................................................................................369 Zmiana poziomu trudności ..................................................................................................371 Zmiana ustawień dotyczących szybkości .........................................................................371 Wyzerowanie szybkości ...................................................................................................373 S p i s t r e ś c i 15 Poleć książkęKup książkę Punktacja ............................................................................................................................. 373 Wyświetlanie punktacji .................................................................................................... 374 Utworzenie tablicy wyników ........................................................................................... 375 Uaktualnienie punktacji po zestrzeleniu obcego ............................................................. 377 Zerowanie wyniku ........................................................................................................... 378 Zagwarantowanie uwzględnienia wszystkich trafień ....................................................... 378 Zwiększenie liczby zdobywanych punktów .................................................................... 379 Zaokrąglanie punktacji ..................................................................................................... 380 Najlepsze wyniki .............................................................................................................. 381 Wyświetlenie aktualnego poziomu gry ............................................................................ 384 Wyświetlenie liczby statków ........................................................................................... 387 Podsumowanie .................................................................................................................... 390 PROJEKT 2. WIZUALIZACJA DANYCH .................................................. 391 15 GENEROWANIE DANYCH ...................................................................... 393 Instalacja matplotlib ............................................................................................................. 394 Wygenerowanie prostego wykresu liniowego .................................................................... 395 Zmienianie etykiety i grubości wykresu .......................................................................... 395 Poprawianie wykresu ...................................................................................................... 397 Używanie wbudowanych stylów ..................................................................................... 398 Używanie funkcji scatter() do wyświetlania poszczególnych punktów i nadawania im stylu ...................................................................................................... 400 Wyświetlanie serii punktów za pomocą funkcji scatter() ................................................ 401 Automatyczne obliczanie danych .................................................................................... 402 Definiowanie własnych kolorów ..................................................................................... 403 Użycie mapy kolorów ..................................................................................................... 404 Automatyczny zapis wykresu .......................................................................................... 404 Błądzenie losowe ................................................................................................................. 405 Utworzenie klasy RandomWalk ...................................................................................... 406 Wybór kierunku .............................................................................................................. 407 Wyświetlenie wykresu błądzenia losowego .................................................................... 408 Wygenerowanie wielu błądzeń losowych ....................................................................... 408 Nadawanie stylu danym wygenerowanym przez błądzenie losowe ............................... 410 Symulacja rzutu kością do gry za pomocą plotly ................................................................. 415 Instalacja plotly ................................................................................................................ 416 Utworzenie klasy Die ...................................................................................................... 416 Rzut kością do gry ........................................................................................................... 417 Analiza wyników .............................................................................................................. 417 Utworzenie histogramu ................................................................................................... 418 Rzut dwiema kośćmi ....................................................................................................... 420 Rzut kośćmi o różnej liczbie ścianek ............................................................................... 422 Podsumowanie .................................................................................................................... 424 16 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę 16 POBIERANIE DANYCH .......................................................................... 425 Format CSV ..........................................................................................................................426 Przetwarzanie nagłówków pliku CSV ..............................................................................426 Wyświetlanie nagłówków i ich położenia .........................................................................427 Wyodrębnienie i odczytanie danych ................................................................................428 Wyświetlenie danych na wykresie temperatury ..............................................................429 Moduł datetime ................................................................................................................430 Wyświetlanie daty ............................................................................................................431 Wyświetlenie dłuższego przedziału czasu ........................................................................432 Wyświetlenie drugiej serii danych ....................................................................................433 Nakładanie cienia na wykresie .........................................................................................435 Sprawdzenie pod kątem błędów .....................................................................................436 Samodzielne pobieranie danych .......................................................................................440 Mapowanie globalnych zbiorów danych — format JSON ...................................................441 Pobranie danych dotyczących trzęsień ziemi ...................................................................442 Analiza danych JSON ........................................................................................................442 Utworzenie listy trzęsień ziemi ........................................................................................445 Wyodrębnienie siły trzęsienia ziemi .................................................................................445 Wyodrębnienie danych o miejscu wystąpienia trzęsienia ziemi .......................................446 Budowanie mapy świata ...................................................................................................447 Inny sposób określenia danych wykresu ..........................................................................448 Dostosowanie wielkości punktu ......................................................................................449 Dostosowanie koloru punktu ...........................................................................................450 Inne skale kolorów ...........................................................................................................452 Dodanie tekstu wyświetlanego po wskazniu punktu na mapie ........................................452 Podsumowanie .....................................................................................................................454 17 PRACA Z API ......................................................................................... 455 Użycie Web API ...................................................................................................................455 Git i GitHub ......................................................................................................................456 Żądanie danych za pomocą wywołania API .....................................................................456 Instalacja requests ............................................................................................................457 Przetworzenie odpowiedzi API .......................................................................................458 Praca ze słownikiem odpowiedzi .....................................................................................459 Podsumowanie repozytoriów najczęściej oznaczanych gwiazdką ...................................461 Monitorowanie ograniczeń liczby wywołań API ..............................................................463 Wizualizacja repozytoriów za pomocą pakietu plotly ..........................................................463 Dopracowanie wykresów generowanych przez plotly ....................................................465 Dodanie własnych podpowiedzi ......................................................................................467 Dodawanie łączy do wykresu ..........................................................................................469 Więcej o plotly i API GitHub ............................................................................................470 Hacker News API ................................................................................................................470 Podsumowanie .....................................................................................................................475 S p i s t r e ś c i 17 Poleć książkęKup książkę PROJEKT 3. APLIKACJE INTERNETOWE ................................................ 477 18 ROZPOCZĘCIE PRACY Z DJANGO ......................................................... 479 Przygotowanie projektu ...................................................................................................... 480 Opracowanie specyfikacji ................................................................................................ 480 Utworzenie środowiska wirtualnego .............................................................................. 480 Aktywacja środowiska wirtualnego ................................................................................. 481 Instalacja frameworka Django ......................................................................................... 481 Utworzenie projektu w Django ...................................................................................... 482 Utworzenie bazy danych ................................................................................................. 483 Przegląd projektu ............................................................................................................ 484 Uruchomienie aplikacji ........................................................................................................ 485 Definiowanie modeli ........................................................................................................ 486 Aktywacja modeli ............................................................................................................ 487 Witryna administracyjna Django ...................................................................................... 489 Zdefiniowanie modelu Entry ........................................................................................... 492 Migracja modelu Entry ..................................................................................................... 493 Rejestracja modelu Entry w witrynie administracyjnej .................................................... 494 Powłoka Django .............................................................................................................. 495 Tworzenie stron internetowych — strona główna aplikacji ............................................... 496 Mapowanie adresu URL .................................................................................................. 498 Utworzenie widoku ......................................................................................................... 500 Utworzenie szablonu ...................................................................................................... 500 Utworzenie dodatkowych stron ......................................................................................... 502 Dziedziczenie szablonu ................................................................................................... 502 Strona tematów ............................................................................................................... 505 Strony poszczególnych tematów ..................................................................................... 508 Podsumowanie .................................................................................................................... 512 19 KONTA UŻYTKOWNIKÓW .................................................................... 513 Umożliwienie użytkownikom wprowadzania danych ......................................................... 514 Dodawanie nowego tematu ............................................................................................ 514 Dodawanie nowych wpisów ........................................................................................... 518 Edycja wpisu .................................................................................................................... 523 Konfiguracja kont użytkowników ........................................................................................ 527 Aplikacja users ................................................................................................................. 527 Strona logowania ............................................................................................................. 528 Wylogowanie ................................................................................................................... 531 Strona rejestracji użytkownika ........................................................................................ 532 Umożliwienie użytkownikom bycia właścicielami swoich danych ....................................... 536 Ograniczenie dostępu za pomocą dekoratora @login_required .................................... 536 Powiązanie danych z określonymi użytkownikami .......................................................... 538 Przyznanie dostępu jedynie odpowiednim użytkownikom ............................................. 541 18 S p i s t r e ś c i Poleć książkęKup książkę Ochrona tematów użytkownika ......................................................................................542 Ochrona strony edit_entry ..............................................................................................543 Powiązanie nowego tematu z bieżącym użytkownikiem .................................................544 Podsumowanie .....................................................................................................................545 20 NADANIE STYLU I WDROŻENIE APLIKACJI .......................................... 547 Nadanie stylu aplikacji Learning Log .....................................................................................548 Aplikacja django-bootstrap4 .............................................................................................548 Użycie Bootstrapa do nadania stylu aplikacji Learning Log ..............................................549 Modyfikacja pliku base.html .............................................................................................549 Użycie elementu Jumbotron do nadania stylu stronie głównej ........................................554 Nadanie stylu stronie logowania ......................................................................................556 Nadanie stylu stronie tematów ........................................................................................557 Nadanie stylów wpisom na stronie tematu ......................................................................558 Wdrożenie aplikacji Learning Log ........................................................................................560 Utworzenie konta w Heroku ...........................................................................................560 Instalacja Heroku CLI .......................................................................................................560 Instalacja wymaganych pakietów ......................................................................................560 Utworzenie listy pakietów w pliku requirements.txt ......................................................561 Określenie środowiska uruchomieniowego Pythona .......................................................562 Modyfikacja pliku settings.py dla Heroku .........................................................................562 Utworzenie pliku Procfie do uruchomienia procesu .......................................................563 Użycie Gita do monitorowania plików projektu ..............................................................563 Przekazanie projektu do Heroku .....................................................................................566 Konfiguracja bazy danych w Heroku ................................................................................567 Dopracowanie wdrożenia projektu w Heroku ................................................................568 Zabezpieczenie wdrożonego projektu ............................................................................570 Zatwierdzenie zmian i przekazanie ich do serwera .........................................................571 Zdefiniowanie zmiennej środowiskowej w Heroku ........................................................572 Utworzenie własnych stron błędu ...................................................................................573 Nieustanna rozbudowa ....................................................................................................576 Opcja SECRET_KEY ........................................................................................................577 Usunięcie projektu z Heroku ...........................................................................................577 Podsumowanie .....................................................................................................................578 POSŁOWIE .............................................................................................. 581 A INSTALACJA PYTHONA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................. 583 Python w Windows ..............................................................................................................583 Odszukanie interpretera Pythona ....................................................................................584 Dodanie Pythona do zmiennej Path .................................................................................584 Ponowna instalacja Pythona .............................................................................................585 S p i s t r e ś c i 19 Poleć książkęKup książkę Python w systemie macOS .................................................................................................. 585 Instalacja Homebrew ....................................................................................................... 586 Instalacja Pythona ............................................................................................................ 586 Python w systemie Linux ..................................................................................................... 587 Słowa kluczowe Pythona i wbudowane funkcje .................................................................. 587 Słowa kluczowe Pythona ................................................................................................. 588 Wbudowane funkcje Pythona .......................................................................................... 588 B EDYTORY TEKSTU I ŚRODOWISKA IDE ................................................. 589 Dostosowanie ustawień edytora Sublime Text ................................................................... 590 Konwersja tabulatorów na spacje .................................................................................... 590 Ustawianie wskaźnika długości linii ................................................................................. 590 Wcięcia i brak wcięć bloków kodu .................................................................................. 591 Umieszczenie bloku kodu w komentarzu ....................................................................... 591 Zapisywanie konfiguracji edytora Sublime Text .............................................................. 591 Dalsze konfigurowanie edytora Sublime Text ................................................................. 592 Inne edytory tekstu i środowiska IDE ................................................................................. 592 IDLE ................................................................................................................................ 592 Geany ...................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: