Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 006479 20508347 na godz. na dobę w sumie
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V - ebook/pdf
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6036-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Język Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany został na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i błyskawicznie zaczął zdobywać uznanie programistów na całym świecie. Python sprawdza się doskonale w pisaniu skryptów oraz narzędzi, a w dużym projekcie także nie zawiedzie oczekiwań. Język ten korzysta z automatycznego zarządzania pamięcią oraz umożliwia obiektowe i funkcyjne podejście do tworzonego programu. Jednym z jego najważniejszych atutów jest bardzo silna społeczność programistów, wymieniająca się na bieżąco informacjami na temat praktycznych zastosowań tego języka. Dzięki temu uzyskanie odpowiedzi na trapiące Cię pytania nie powinno stanowić problemu.

Jeżeli jednak chcesz mieć zawsze pod ręką sprawdzone źródło informacji, które pozwoli Ci w każdej sytuacji rozwiać wątpliwości, to trafiłeś na doskonałą pozycję. Należy ona do serii Leksykon kieszonkowy i charakteryzuje się niezwykle zwięzłym, przejrzystym układem najważniejszych treści oraz poręczną formą. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat typów wbudowanych, wyjątków, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i reguł zasięgu. Kolejne wydanie tej książki zostało ulepszone i zaktualizowane o mnóstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne reguły dziedziczenia. To doskonałe źródło informacji na temat języka Python!

Dzięki tej książce:

Najlepsze rozwiązania typowych problemów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Python Pocket Reference, Fifth Edition Tłumaczenie: Radosław Meryk ISBN: 978-83-283-6035-8 © 2014, 2019 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Python Pocket Reference, 5th Edition ISBN 9781449357016 © 2014 Mark Lutz. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/pylk5v Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Opcje polece(cid:254) Pythona Specyfikacja programu w wierszu polecenia Opcje polece(cid:254) Pythona 2.X Zmienne operacyjne Zmienne opcji wiersza polece(cid:254) Dyrektywy plikowe launchera Wiersz polece(cid:254) launchera Zmienne (cid:264)rodowiskowe launchera Wprowadzenie ...................................................................................................7 Konwencje ..........................................................................................................8 Opcje wiersza polece(cid:295) Pythona .........................................................................9 9 11 12 Zmienne (cid:316)rodowiskowe ................................................................................... 13 13 14 Python Launcher dla systemu Windows .......................................................... 15 15 16 17 Wbudowane typy i operatory ...........................................................................17 17 19 21 25 Specyficzne typy wbudowane .........................................................................26 26 29 46 50 56 60 61 66 68 Liczby Ci(cid:241)gi znaków (cid:227)a(cid:254)cuchy znaków Unicode Listy S(cid:228)owniki Krotki Pliki Zbiory Inne typy i konwersje Operatory i priorytet ich stosowania Uwagi na temat stosowania operatorów Operacje wed(cid:228)ug kategorii Uwagi na temat dzia(cid:228)a(cid:254) na sekwencjach 3 Poleć książkęKup książkę Instrukcja przypisania Instrukcja wyra(cid:276)eniowa Instrukcja print Instrukcja if Instrukcja while Instrukcja for Instrukcja pass Instrukcja break Instrukcja continue Instrukcja del Instrukcja def Instrukcja return Instrukcja yield Instrukcja global Instrukcja nonlocal Instrukcja import Instrukcja from Instrukcja class Instrukcja try Instrukcja raise Instrukcja assert Instrukcja with Instrukcje w Pythonie 2.X Instrukcje i ich sk(cid:293)adnia ....................................................................................70 70 72 Instrukcje ...........................................................................................................75 75 79 80 82 83 83 84 84 84 84 85 89 89 91 91 92 95 97 99 102 104 104 106 Przestrzenie nazw i regu(cid:293)y zasi(cid:253)gu ............................................................... 107 107 107 109 Programowanie obiektowe ............................................................................110 111 112 113 114 Nazwy kwalifikowane — przestrzenie nazw obiektów Nazwy niekwalifikowane — zasi(cid:246)gi leksykalne Zasi(cid:246)gi zagnie(cid:276)d(cid:276)one i domkni(cid:246)cia Regu(cid:228)y sk(cid:228)adniowe Regu(cid:228)y dotycz(cid:241)ce nazw Klasy i egzemplarze Atrybuty pseudoprywatne Klasy nowego stylu Formalne regu(cid:228)y dziedziczenia 4 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Funkcje wbudowane w Pythonie 2.X Klasy bazowe (kategorie) Wyj(cid:241)tki szczegó(cid:228)owe Szczegó(cid:228)owe wyj(cid:241)tki OSError Wyj(cid:241)tki kategorii ostrze(cid:276)e(cid:254) Framework ostrze(cid:276)e(cid:254) Wbudowane wyj(cid:241)tki w Pythonie 3.2 Wbudowane wyj(cid:241)tki w Pythonie 2.X Funkcje i klasy modu(cid:228)u Sta(cid:228)e Wszystkie typy Kolekcje (sekwencje, mapy) Liczby (operatory dwuargumentowe) Liczby (inne dzia(cid:228)ania) Deskryptory Mened(cid:276)ery kontekstu Metody przeci(cid:241)(cid:276)aj(cid:241)ce operatory w Pythonie 2.X Metody przeci(cid:233)(cid:348)aj(cid:233)ce operatory ....................................................................118 119 125 127 130 130 131 132 Funkcje wbudowane ...................................................................................... 135 157 Wbudowane wyj(cid:233)tki ...................................................................................... 163 163 165 169 170 171 172 173 Wbudowane atrybuty .....................................................................................173 Standardowe modu(cid:293)y biblioteczne ............................................................... 174 Modu(cid:293) sys .........................................................................................................175 Modu(cid:293) string ................................................................................................... 183 183 184 Modu(cid:293) systemowy os ...................................................................................... 185 186 187 188 190 191 194 198 201 Modu(cid:293) dopasowywania wzorców re .............................................................204 204 206 Narz(cid:246)dzia administracyjne Sta(cid:228)e wykorzystywane do zapewnienia przeno(cid:264)no(cid:264)ci Polecenia pow(cid:228)oki Narz(cid:246)dzia do obs(cid:228)ugi (cid:264)rodowiska Narz(cid:246)dzia do obs(cid:228)ugi deskryptorów plików Narz(cid:246)dzia do obs(cid:228)ugi nazw (cid:264)cie(cid:276)ek Zarz(cid:241)dzanie procesami Modu(cid:228) os.path Funkcje modu(cid:228)u Obiekty wyra(cid:276)e(cid:254) regularnych Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 5 Poleć książkęKup książkę Obiekty dopasowania Sk(cid:228)adnia wzorców Modu(cid:228)y dbm i shelve Modu(cid:228) pickle Przyk(cid:228)ad u(cid:276)ycia modu(cid:228)u tkinter Podstawowe widgety modu(cid:228)u tkinter Wywo(cid:228)ania okien dialogowych Dodatkowe klasy i narz(cid:246)dzia modu(cid:228)u tkinter Porównanie biblioteki Tcl/Tk z modu(cid:228)em tkinter Pythona 207 208 Modu(cid:293)y utrwalania obiektów ........................................................................ 210 212 214 Modu(cid:293) GUI tkinter i narz(cid:253)dzia .........................................................................217 217 218 218 220 220 Modu(cid:293)y i narz(cid:253)dzia do obs(cid:293)ugi internetu ......................................................222 Inne standardowe modu(cid:293)y biblioteczne ........................................................224 225 225 227 228 228 228 229 230 230 231 API baz danych Python SQL ...........................................................................232 233 234 234 235 236 Idiomy Pythona i dodatkowe wskazówki .....................................................236 236 238 239 241 Skorowidz .......................................................................................................243 Modu(cid:228) math Modu(cid:228) time Modu(cid:228) timeit Modu(cid:228) datetime Modu(cid:228) random Modu(cid:228) json Modu(cid:228) subprocess Modu(cid:228) enum Modu(cid:228) struct Modu(cid:228)y obs(cid:228)ugi w(cid:241)tków Przyk(cid:228)ad u(cid:276)ycia interfejsu API Interfejs modu(cid:228)u Obiekty po(cid:228)(cid:241)cze(cid:254) Obiekty kursora Obiekty typów i konstruktory Wskazówki dotycz(cid:241)ce rdzenia j(cid:246)zyka Wskazówki dotycz(cid:241)ce (cid:264)rodowiska Wskazówki dotycz(cid:241)ce u(cid:276)ytkowania Ró(cid:276)ne wskazówki 6 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Instrukcje W kolejnych podrozdzia(cid:228)ach zostan(cid:241) opisane wszystkie instrukcje wyst(cid:246)puj(cid:241)ce w Pythonie. W ka(cid:276)dym podrozdziale zamieszczono format sk(cid:228)adni instrukcji, a za nim szczegó(cid:228)owe informacje na temat jej wyko- rzystania. W przypadku instrukcji z(cid:228)o(cid:276)onych ka(cid:276)de wyst(cid:241)pienie ci(cid:241)gu grupa wewn(cid:241)trz formatu instrukcji oznacza jedn(cid:241) lub wi(cid:246)cej innych instrukcji. Instrukcje te mog(cid:241) tworzy(cid:232) blok pod wierszem nag(cid:228)ówka. Dla grupy trzeba zastosowa(cid:232) wci(cid:246)cie pod nag(cid:228)ówkiem, je(cid:264)li zawiera inn(cid:241) instrukcj(cid:246) z(cid:228)o(cid:276)on(cid:241) (if, while itp.). W przeciwnym razie mo(cid:276)e si(cid:246) znale(cid:274)(cid:232) w tym samym wierszu co nag(cid:228)ówek instrukcji. Obie poni(cid:276)- sze konstrukcje s(cid:241) prawid(cid:228)owe: if x 42: print(x) while x: x = x (cid:344) 1 if x 42: print(x) Poni(cid:276)ej zamieszczono szczegó(cid:228)owe informacje wspólne dla wersji Pytho- na 3.X i 2.X. Szczegó(cid:228)y obowi(cid:241)zuj(cid:241)ce jedynie w wersji 2.X zestawiono na ko(cid:254)cu podrozdzia(cid:228)u „Instrukcje w Pythonie 2.X”. Instrukcja przypisania cel = wyra(cid:285)enie cel1 = cel2 = wyra(cid:285)enie cel1, cel2 = wyra(cid:285)enie1, wyra(cid:285)enie2 cel1 += wyra(cid:285)enie cel1, cel2, ... = obiekt_iterowalny-o-tej-samej-d(cid:239)ugo(cid:258)ci (cel1, cel2, ...) = obiekt_iterowalny-o-tej-samej-d(cid:239)ugo(cid:258)ci [cel1, cel2, ...] = obiekt_iterowalny-o-tej-samej-d(cid:239)ugo(cid:258)ci cel1, *cel2, ... = obiekt_iterowalny-o-odpowiedniej-d(cid:239)ugo(cid:258)ci W instrukcjach przypisania cele zawieraj(cid:241) referencje do obiektów. Instruk- cje przypisania powinny mie(cid:232) jawny format zamieszczony powy(cid:276)ej, w którym: Instrukcje (cid:95) 75 Poleć książkęKup książkę (cid:120) wyra(cid:276)enia generuj(cid:241) obiekty; (cid:120) cele mog(cid:241) by(cid:232) prostymi nazwami (X), kwalifikowanymi atrybu- tami (X.attr) albo indeksami i wycinkami (X[i], X[i:j:k]); (cid:120) zmienne wewn(cid:241)trz celów nie s(cid:241) deklarowane wcze(cid:264)niej, ale przed u(cid:276)yciem ich w wyra(cid:276)eniu trzeba nada(cid:232) im warto(cid:264)(cid:232) (patrz podroz- dzia(cid:228) „Wyra(cid:276)enia atomowe i dynamiczne okre(cid:264)lanie typów”). Pierwszy format wymieniony powy(cid:276)ej to proste przypisanie. Drugi z formatów — przypisanie wielocelowe (ang. multiple-target) — s(cid:228)u(cid:276)y do przypisania tego samego wyra(cid:276)enia do ka(cid:276)dego z celów. Trzeci for- mat — przypisanie krotek — (cid:228)(cid:241)czy w pary cele z wyra(cid:276)eniami, od lewej do prawej. Czwarty format — przypisanie z aktualizacj(cid:241) — jest skrótem dla po(cid:228)(cid:241)czenia operacji dodawania z przypisaniem (patrz nast(cid:246)pny podrozdzia(cid:228)). Ostatnie cztery formaty to przypisanie sekwencji, które s(cid:228)u(cid:276)y do przy- pisywania komponentów dowolnej sekwencji (b(cid:241)d(cid:274) innego obiektu iterowalnego) do odpowiadaj(cid:241)cych im celów — od lewej do prawej. Sekwencja lub obiekt iterowalny wyst(cid:246)puj(cid:241)ce po prawej stronie mog(cid:241) by(cid:232) dowolnego typu, ale musz(cid:241) by(cid:232) tej samej d(cid:228)ugo(cid:264)ci, chyba (cid:276)e w(cid:264)ród celów z lewej strony znajdzie si(cid:246) nazwa rozpoczynaj(cid:241)ca si(cid:246) gwiazdk(cid:241) (*X), tak jak w ostatnim formacie. Ten ostatni format jest znany jako rozszerzone przypisanie sekwencji. Instrukcja o takim formacie jest dost(cid:246)pna wy(cid:228)(cid:241)cznie w Pythonie 3.X. Pozwala ona na pobranie dowolnej liczby elementów (patrz podrozdzia(cid:228) „Rozszerzone instrukcje przypisania sekwencji (3.X)”). Przypisania mog(cid:241) równie(cid:276) wyst(cid:246)powa(cid:232) niejawnie w innych kontekstach w Pythonie (np. zmienne p(cid:246)tli for oraz mechanizm przekazywania argumentów funkcji). Niektóre z formatów instrukcji przypisania mo(cid:276)na równie(cid:276) stosowa(cid:232) w innych miejscach (np. przypisania sekwencji w instrukcjach for). Przypisanie z aktualizacj(cid:233) W Pythonie dost(cid:246)pny jest zbiór dodatkowych formatów instrukcji przy- pisania. Zestawiono je w tabeli 13. S(cid:241) to tzw. przypisania z aktualizacj(cid:241) — formaty te implikuj(cid:241) wyra(cid:276)enie dwuargumentowe razem z przypi- saniem. Na przyk(cid:228)ad poni(cid:276)sze dwa formaty w przybli(cid:276)eniu s(cid:241) sobie równowa(cid:276)ne: X = X + Y X += Y 76 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Tabela 13. Instrukcje przypisania z aktualizacj(cid:241) X -= Y X /= Y X **= Y X = Y X ^= Y X = Y X += Y X *= Y X = Y X |= Y X = Y X //= Y Jednak warto(cid:264)(cid:232) celu X w instrukcji drugiego formatu mo(cid:276)e by(cid:232) wyzna- czona tylko raz. Dodatkowo format ten pozwala na zastosowanie dzia(cid:228)a(cid:254) w miejscu dla typów mutowalnych (np. wyra(cid:276)enie list1 += list2 auto- matycznie wywo(cid:228)uje metod(cid:246) list1.extend(list2) zamiast wolniejszej operacji konkatenacji implikowanej przez operator +). W klasach przypi- sania w miejscu mog(cid:241) by(cid:232) przeci(cid:241)(cid:276)ane za pomoc(cid:241) nazw metod roz- poczynaj(cid:241)cych si(cid:246) od i (np. __iadd__() dla operatora +=, __add__() dla operatora +). W Pythonie w wersji 2.2 wprowadzono nowy format: X //= Y (dzielenie ca(cid:228)kowite). Zwyk(cid:293)e instrukcje przypisania sekwencji W Pythonie 2.X i 3.X dowoln(cid:241) sekwencj(cid:246) (b(cid:241)d(cid:274) te(cid:276) inny obiekt itero- walny) z(cid:228)o(cid:276)on(cid:241) z warto(cid:264)ci mo(cid:276)na przypisa(cid:232) do dowolnej sekwencji nazw, pod warunkiem (cid:276)e ich d(cid:228)ugo(cid:264)ci s(cid:241) takie same. Podstawowa forma instrukcji przypisania sekwencji dzia(cid:228)a w wi(cid:246)kszo(cid:264)ci kontek- stów przypisania: a, b, c, d = [1, 2, 3, 4] a, d (1, 4) for (a, b, c) in [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]: ... print(a, b, c) ... 1 2 3 4 5 6 Rozszerzone instrukcje przypisania sekwencji (3.X) W Pythonie 3.X (wy(cid:228)(cid:241)cznie) instrukcja przypisania sekwencji zosta(cid:228)a rozszerzona, by umo(cid:276)liwi(cid:232) obs(cid:228)ug(cid:246) przypisania sekwencji o dowol- nej liczbie elementów — wystarczy poprzedzi(cid:232) gwiazdk(cid:241) jedn(cid:241) ze zmiennych celu przypisania. W takim przypadku d(cid:228)ugo(cid:264)ci sekwencji nie musz(cid:241) by(cid:232) identyczne, natomiast nazwa poprzedzona gwiazdk(cid:241) pobiera niepasuj(cid:241)ce elementy do nowej listy: a, *b = [1, 2, 3, 4] a, b (1, [2, 3, 4]) Instrukcje (cid:95) 77 Poleć książkęKup książkę a, *b, c = (1, 2, 3, 4) a, b, c (1, [2, 3], 4) *a, b = spam a, b ([ s , p , a ], m ) for (a, *b) in [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]: ... print(a, b) ... 1 [2, 3] 4 [5, 6] UWAGA Uogólnienie gwiazdki w Pythonie 3.5 lub w wersjach pó(cid:274)niejszych? W Pythonie 3.3 i wcze(cid:264)niejszych wersjach specjalne formy sk(cid:228)adni *X i **X mog(cid:241) wyst(cid:246)powa(cid:232) w trzech miejscach: w instrukcjach przypi- sania, gdzie *X pobiera niedopasowane elementy w instrukcjach przypisania sekwencji; w nag(cid:228)ówkach funkcji, w których te dwie formy s(cid:228)u(cid:276)(cid:241) do zbierania niepasuj(cid:241)cych argumentów pozycyjnych i argu- mentów w postaci s(cid:228)ów kluczowych; oraz w wywo(cid:228)aniach funkcji, gdzie wymienione dwie formy rozpakowuj(cid:241) obiekty iterowalne i s(cid:228)owniki do indywidualnych elementów (argumentów). W Pythonie 3.4 deweloperzy planowali uogólni(cid:232) sk(cid:228)adni(cid:246) z gwiazd- k(cid:241) w taki sposób, by mo(cid:276)na jej by(cid:228)o u(cid:276)ywa(cid:232) tak(cid:276)e w litera(cid:228)ach opisu- j(cid:241)cych struktury danych, w których mia(cid:228)aby ona powodowa(cid:232) rozpa- kowywanie kolekcji do postaci pojedynczych elementów, podobnie jak dzia(cid:228)a to obecnie w wywo(cid:228)aniach funkcji. Rozpakowuj(cid:241)ca sk(cid:228)ad- nia z gwiazdk(cid:241) b(cid:246)dzie mog(cid:228)a by(cid:232) wykorzystywana dla krotek, list, zbiorów, s(cid:228)owników i obiektów sk(cid:228)adanych. Na przyk(cid:228)ad: [x, *iter] # rozpakowanie elementów obiektu iterowalnego iter: lista (x, *iter), {x, *iter} # to samo dla krotki, zbiór { x : 1, **dict} # rozpakowanie elementów s(cid:228)ownika: s(cid:228)owniki [*iter for iter in x] # rozpakowanie elementów obiektu iterowalnego: obiekty sk(cid:225)adane S(cid:241) to dodatkowe miejsca zastosowania sk(cid:228)adni z gwiazdk(cid:241) oprócz instrukcji przypisania, nag(cid:228)ówków funkcji i wywo(cid:228)a(cid:254) funkcji. Dodat- kowo by(cid:232) mo(cid:276)e zostan(cid:241) zniesione niektóre obecne ograniczenia w zakresie korzystania z tej sk(cid:228)adni. Proponowana zmiana zosta(cid:228)a przesuni(cid:246)ta na wydanie po wersji 3.4, tu(cid:276) przed ukazaniem si(cid:246) niniejszej ksi(cid:241)(cid:276)ki, i pozostaje niepewna. W istocie dyskutowano o niej od 2008 roku. Zmiana ta nie b(cid:246)dzie rozpatrywana do wyda- nia Pythona 3.5 lub wersji pó(cid:274)niejszej i by(cid:232) mo(cid:276)e nie pojawi si(cid:246) w ogóle. Szczegó(cid:228)owe informacje mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w dokumencie „What’s New”. 78 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Instrukcja wyra(cid:348)eniowa wyra(cid:285)enie funkcja([warto(cid:258)(cid:202), nazwa=warto(cid:258)(cid:202), *nazwa, **nazwa...]) obiekt.metoda([warto(cid:258)(cid:202), nazwa=warto(cid:258)(cid:202), *nazwa, **nazwa...]) Dowolne wyra(cid:276)enie mo(cid:276)e by(cid:232) instrukcj(cid:241) (np. wyst(cid:246)puj(cid:241)ce samodziel- nie w wierszu). Z drugiej strony instrukcje nie mog(cid:241) wyst(cid:246)powa(cid:232) w (cid:276)adnym innym kontek(cid:264)cie wyra(cid:276)enia (np. instrukcje przypisania nie zwracaj(cid:241) wyników i nie mog(cid:241) by(cid:232) zagnie(cid:276)d(cid:276)ane). Wyra(cid:276)enia s(cid:241) powszechnie u(cid:276)ywane do wywo(cid:228)ywania funkcji i metod, które nie zwracaj(cid:241) warto(cid:264)ci, oraz do wy(cid:264)wietlania w trybie interak- tywnym. Instrukcje wyra(cid:276)eniowe s(cid:241) tak(cid:276)e najpopularniejszym sposo- bem kodowania dla wyra(cid:276)e(cid:254) yield oraz wywo(cid:228)a(cid:254) wbudowanej funkcji print() z Pythona 3.X (cho(cid:232) w tej ksi(cid:241)(cid:276)ce instrukcje te opisano osobno). Sk(cid:293)adnia wywo(cid:293)ania W wywo(cid:228)aniach funkcji i metod aktualne argumenty wywo(cid:228)ania s(cid:241) od siebie oddzielone przecinkami i zwykle s(cid:241) dopasowywane wed(cid:228)ug pozycji do argumentów w nag(cid:228)ówkach def funkcji. W wywo(cid:228)aniach mo(cid:276)na opcjonalnie wymieni(cid:232) specyficzne nazwy argumentów, do któ- rych b(cid:246)d(cid:241) przekazywane warto(cid:264)ci. W tym celu nale(cid:276)y skorzysta(cid:232) ze sk(cid:228)adni argumentu kluczowego nazwa=warto(cid:258)(cid:202). Argumenty kluczowe s(cid:241) dopasowywane wed(cid:228)ug nazwy zamiast pozycji. Sk(cid:293)adnia dowolnych argumentów wywo(cid:293)ania W listach argumentów wywo(cid:228)ania funkcji i metod mo(cid:276)na zastosowa(cid:232) specjaln(cid:241) sk(cid:228)adni(cid:246) w celu rozpakowania kolekcji do dowolnej liczby argumentów. Je(cid:264)li pargs i kargs to odpowiednio sekwencja (lub inny obiekt iterowalny) oraz s(cid:228)ownik: f(*pargs, **kargs) to instrukcja o tym formacie wywo(cid:228)a funkcj(cid:246) f z argumentami pozy- cyjnymi z obiektu iterowalnego pargs oraz z argumentami kluczowymi ze s(cid:228)ownika kargs. Na przyk(cid:228)ad: def f(a, b, c, d): print(a, b, c, d) ... f(*[1, 2], **dict(c=3, d=4)) 1 2 3 4 Sk(cid:228)adni(cid:246) t(cid:246) dodano po to, by by(cid:228)a symetryczna ze sk(cid:228)adni(cid:241) argumentów nag(cid:228)ówka funkcji, na przyk(cid:228)ad def f(*pargs, **kargs), która pobiera Instrukcje (cid:95) 79 Poleć książkęKup książkę niedopasowane argumenty. W wywo(cid:228)aniach elementy poprzedzone gwiazdkami s(cid:241) rozpakowywane do pojedynczych argumentów i mog(cid:241) by(cid:232) (cid:228)(cid:241)czone z innymi argumentami pozycyjnymi i kluczowymi zgodnie z regu(cid:228)ami porz(cid:241)dkowania (np. g(1, 2, foo=3, bar=4, *pargs, **kargs)). W Pythonie 2.X podobny efekt mo(cid:276)na osi(cid:241)gn(cid:241)(cid:232) za pomoc(cid:241) wbudo- wanej funkcji apply(), która w Pythonie 3.X zosta(cid:228)a usuni(cid:246)ta: apply(f, pargs, kargs) Wi(cid:246)cej informacji na temat sk(cid:228)adni wywo(cid:228)ania mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w pod- rozdziale „Instrukcja def” (w(cid:228)(cid:241)cznie z tabel(cid:241) 15.). Instrukcja print W Pythonie 3.X wy(cid:264)wietlanie tekstu do standardowego strumienia wyj(cid:264)ciowego przyj(cid:246)(cid:228)o posta(cid:232) wywo(cid:228)ania wbudowanej funkcji. Zwykle jest ona kodowana jako instrukcja wyra(cid:276)eniowa (w oddzielnym wier- szu). Jej sygnatura wywo(cid:228)ania jest nast(cid:246)puj(cid:241)ca: print([warto(cid:258)(cid:202) [, warto(cid:258)(cid:202)]*] [, sep=(cid:239)a(cid:241)cuch-znaków] [, end=(cid:239)a(cid:241)cuch-znaków] [, file=obiekt] [, flush=bool]) Ka(cid:276)da warto(cid:258)(cid:202) jest wyra(cid:276)eniem generuj(cid:241)cym obiekt, dla którego ma by(cid:232) wy(cid:264)wietlony (cid:228)a(cid:254)cuch znaków str(). To wywo(cid:228)anie konfiguruje si(cid:246) za pomoc(cid:241) trzech argumentów, które mog(cid:241) by(cid:232) wy(cid:228)(cid:241)cznie argumen- tami kluczowymi (je(cid:264)li argument b(cid:246)dzie pomini(cid:246)ty lub zostanie prze- kazana warto(cid:264)(cid:232) None, przyjmie on warto(cid:264)(cid:232) domy(cid:264)ln(cid:241)): sep (cid:227)a(cid:254)cuch znaków, który ma by(cid:232) umieszczony pomi(cid:246)dzy warto- (cid:264)ciami (domy(cid:264)lnie spacja: ). end file flush (cid:227)a(cid:254)cuch znaków do umieszczenia na ko(cid:254)cu wy(cid:264)wietlanego tekstu (domy(cid:264)lnie znak nowego wiersza: \n ). Obiekt postaci pliku, do którego jest zapisywany tekst (domy(cid:264)lnie standardowe wyj(cid:264)cie: sys.stdout). Warto(cid:264)(cid:232) true lub false umo(cid:276)liwiaj(cid:241)ca w(cid:228)(cid:241)czenie lub wy(cid:228)(cid:241)czenie wymuszonego opró(cid:276)nienia strumienia wyj(cid:264)ciowego (wprowa- dzone w Pythonie 3.3 — domy(cid:264)lnie False). 80 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Aby wy(cid:228)(cid:241)czy(cid:232) separatory w postaci spacji oraz znaki wysuwu wiersza, mo(cid:276)na przekaza(cid:232) puste lub dostosowane do w(cid:228)asnych potrzeb argu- menty sep i end. W celu przekierowania wyj(cid:264)cia mo(cid:276)na przekaza(cid:232) nazw(cid:246) pliku za pomoc(cid:241) argumentu file (patrz tak(cid:276)e podrozdzia(cid:228) „Pliki”): print(2 ** 32, spam ) 4294967296 spam print(2 ** 32, spam , sep= ) 4294967296spam print(2 ** 32, spam , end= ); print(1, 2, 3) 4294967296 spam 1 2 3 print(2 ** 32, spam , sep= , ... file=open( out , w )) open( out ).read() 4294967296spam\n Poniewa(cid:276) domy(cid:264)lnie funkcja print po prostu wywo(cid:228)uje metod(cid:246) write() obiektu, do którego w danym momencie odwo(cid:228)uje si(cid:246) urz(cid:241)dzenie sys. (cid:180)stdout, to poni(cid:276)sza sekwencja jest równowa(cid:276)na wywo(cid:228)aniu print(X): import sys sys.stdout.write(str(X) + \n ) Aby przekierowa(cid:232) polecenie wy(cid:264)wietlania tekstu do plików b(cid:241)d(cid:274) obiek- tów klasy, nale(cid:276)y albo przekaza(cid:232) dowolny obiekt z implementacj(cid:241) me- tody write() do argumentu kluczowego file, tak jak pokazano wcze- (cid:264)niej, albo przypisa(cid:232) urz(cid:241)dzenie sys.stdout do dowolnego takiego obiektu (patrz tak(cid:276)e podrozdzia(cid:228) „Pliki”): sys.stdout = open( log , a ) # dowolny obiekt z metod(cid:241) write() print( Ostrze(cid:285)enie: spam! ) # wywo(cid:228)anie jest kierowane do metody write() obiektu Poniewa(cid:276) do urz(cid:241)dzenia wyj(cid:264)ciowego sys.stdout mo(cid:276)na przypisa(cid:232) now(cid:241) warto(cid:264)(cid:232), argument kluczowy file nie jest konieczny. Cz(cid:246)sto jednak pozwala on na unikni(cid:246)cie zarówno jawnych wywo(cid:228)a(cid:254) metody write(), jak i zapisywania i odtwarzania oryginalnej warto(cid:264)ci sys.stdout wokó(cid:228) wywo(cid:228)ania metody print, w przypadku gdy pierwotny strumie(cid:254) danych jest w dalszym ci(cid:241)gu wymagany. Wi(cid:246)cej informacji na temat dzia(cid:228)a- nia instrukcji print() w Pythonie 3.X mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w podrozdziale „Funkcje wbudowane”. Instrukcja print w Pythonie 2.X W Pythonie 2.X wy(cid:264)wietlanie jest instrukcj(cid:241), a nie funkcj(cid:241) wbudo- wan(cid:241). Jest to instrukcja o nast(cid:246)puj(cid:241)cej postaci: Instrukcje (cid:95) 81 Poleć książkęKup książkę print [warto(cid:258)(cid:202) [, warto(cid:258)(cid:202)]* [,]] print plik [, warto(cid:258)(cid:202) [, warto(cid:258)(cid:202)]* [,]] Instrukcja print z Pythona 2.X wy(cid:264)wietla drukowalne reprezentacje warto(cid:264)ci w strumieniu stdout (u(cid:276)ywaj(cid:241)c bie(cid:276)(cid:241)cego ustawienia sys.stdout) oraz dodaje spacje pomi(cid:246)dzy warto(cid:264)ciami. Dodanie przecinka na ko(cid:254)cu powoduje wy(cid:228)(cid:241)czenie znaku wysuwu wiersza, który jest standardowo dodawany na ko(cid:254)cu listy. Jest to równowa(cid:276)ne u(cid:276)yciu klauzuli end= w Pythonie 3.X: print 2 ** 32, spam 4294967296 spam print 2 ** 32, spam ,; print 1, 2, 3 4294967296 spam 1 2 3 Instrukcja print z Pythona 2.X pozwala tak(cid:276)e na podanie nazwy pliku wyj(cid:264)ciowego (lub podobnego mu obiektu), który b(cid:246)dzie pe(cid:228)ni(cid:228) funk- cj(cid:246) celu dla wy(cid:264)wietlanego tekstu zamiast strumienia sys.stdout. fileobj = open( log , a ) print fileobj, Ostrze(cid:285)enie: spam! Je(cid:264)li obiekt pliku ma warto(cid:264)(cid:232) None, wykorzystywany jest strumie(cid:254) sys. (cid:180)stdout. Sk(cid:228)adnia Pythona 2.X jest równowa(cid:276)na u(cid:276)yciu argumentu kluczowego file=F z Pythona 3.X. W instrukcji print Pythona 2.X nie istnieje odpowiednik argumentu sep=S, chocia(cid:276) wiersze mog(cid:241) by(cid:232) sfor- matowane i wy(cid:264)wietlone jako pojedynczy element. W instrukcji print Pythona 2.X mo(cid:276)na u(cid:276)ywa(cid:232) nawiasów okr(cid:241)g(cid:228)ych. W przypadku wielu elementów tworz(cid:241) one krotki. Aby skorzysta(cid:232) z funkcji wy(cid:264)wietlania Pythona 3.X w Pythonie 2.X, nale(cid:276)y uruchomi(cid:232) poni(cid:276)sze instrukcje (w interaktywnej sesji lub na pocz(cid:241)tku skryptu) — z tego mechanizmu mo(cid:276)na skorzysta(cid:232) zarówno w Pythonie 2.X (w celu zachowania zgodno(cid:264)ci w przód z wersj(cid:241) 3.X), jak i w Pythonie 3.X (w celu zachowania wstecznej zgodno(cid:264)ci z Pythonem 2.X): from __future__ import print_function Instrukcja if if warunek: grupa [elif warunek: grupa]* [else: grupa] Instrukcja if pozwala na wybór jednego lub kilku dzia(cid:228)a(cid:254) (bloków instrukcji) i uruchamia grup(cid:246) instrukcji powi(cid:241)zan(cid:241) z pierwszym warun- 82 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę kiem if lub elif, który jest prawdziwy, albo wykonuje grup(cid:246) else, je(cid:264)li wszystkie warunki if (elif) maj(cid:241) warto(cid:264)(cid:232) false. Cz(cid:228)ony elif i else s(cid:241) opcjonalne. Instrukcja while while warunek: grupa [else: grupa] P(cid:246)tla while to instrukcja p(cid:246)tli ogólnego przeznaczenia, która wykonuje pierwsz(cid:241) grup(cid:246) instrukcji, gdy warunek na pocz(cid:241)tku instrukcji jest prawdziwy. Instrukcja uruchamia grup(cid:246) else, w przypadku gdy nast(cid:241)pi zako(cid:254)czenie dzia(cid:228)ania p(cid:246)tli bez wykonania instrukcji break. Instrukcja for for cel in obiekt_iterowalny: grupa [else: grupa] P(cid:246)tla for realizuje iteracj(cid:246) po sekwencji (b(cid:241)d(cid:274) innym obiekcie itero- walnym). Przypisuje elementy obiektu iterowalnego do zmiennej cel i w ka(cid:276)dej iteracji wykonuje pierwsz(cid:241) grup(cid:246) instrukcji. Instrukcja for uruchamia opcjonaln(cid:241) grup(cid:246) else, w przypadku gdy nast(cid:241)pi zako(cid:254)- czenie dzia(cid:228)ania p(cid:246)tli bez wykonania instrukcji break. Zmienn(cid:241) cel instrukcji for mo(cid:276)e by(cid:232) dowolny obiekt, który mo(cid:276)e si(cid:246) znale(cid:274)(cid:232) po lewej stronie instrukcji przypisania (np. for (x, y) in lista_krotek). Od Pythona w wersji 2.2 instrukcja for najpierw próbuje uzyska(cid:232) obiekt iteratora I za pomoc(cid:241) metody iter(obiekt_iterowalny), a nast(cid:246)pnie wielo- krotnie wywo(cid:228)uje metod(cid:246) I.__next__() obiektu — do czasu wyst(cid:241)pie- nia wyj(cid:241)tku StopIteration (w Pythonie 2.X metoda I.__next__() ma nazw(cid:246) I.next()). Je(cid:264)li nie mo(cid:276)na uzyska(cid:232) (cid:276)adnego obiektu iteratora (np. nie zdefiniowano metody __iter__), to instrukcja for dzia(cid:228)a poprzez wielokrotne indeksowanie obiektu obiekt_iterowalny z u(cid:276)yciem coraz wi(cid:246)kszych warto(cid:264)ci przesuni(cid:246)cia, a(cid:276) zostanie zg(cid:228)oszony wyj(cid:241)tek IndexError. Iteracja w Pythonie odbywa si(cid:246) w wielu kontekstach, w(cid:228)(cid:241)cznie z instruk- cjami p(cid:246)tli for, obiektami sk(cid:228)adanymi i instrukcjami map(). Wi(cid:246)cej infor- macji na temat mechanizmów u(cid:276)ywanych przez p(cid:246)tl(cid:246) for oraz w pozo- sta(cid:228)ych kontekstach iteracji mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) w podrozdziale „Protokó(cid:228) iteracji”. Instrukcje (cid:95) 83 Poleć książkęKup książkę Instrukcja pass pass Instrukcja-wype(cid:228)niacz, która nie wykonuje (cid:276)adnych dzia(cid:228)a(cid:254). U(cid:276)ywa si(cid:246) jej wtedy, gdy jest to syntaktycznie konieczne (np. w odniesieniu do namiastek funkcji). W Pythonie 3.X podobny efekt mo(cid:276)na uzyska(cid:232) za pomoc(cid:241) wielokropka (...). Instrukcja break break Powoduje natychmiastowe zako(cid:254)czenie najbli(cid:276)szej instrukcji p(cid:246)tli while lub for z pomini(cid:246)ciem powi(cid:241)zanych z nimi grup else (o ile takie ist- niej(cid:241)). Wskazówka: w celu wyj(cid:264)cia z wielopoziomowych p(cid:246)tli mo(cid:276)na skorzysta(cid:232) z instrukcji raise i try. Instrukcja continue continue Powoduje natychmiastowe przej(cid:264)cie na pocz(cid:241)tek najbli(cid:276)szej instrukcji p(cid:246)tli while lub for i wznowienie wykonywania grupy instrukcji w p(cid:246)tli. Instrukcja del del nazwa del nazwa[i] del nazwa[i:j:k] del nazwa.atrybut Instrukcja del usuwa nazwy, elementy, wycinki i atrybuty, a tak(cid:276)e powi(cid:241)zania. W pierwszej postaci nazwa jest dos(cid:228)own(cid:241) nazw(cid:241) zmien- nej. W ostatnich trzech formach instrukcji nazwa mo(cid:276)e by(cid:232) dowolnym wyra(cid:276)eniem (z u(cid:276)yciem nawiasów, je(cid:264)li s(cid:241) potrzebne do okre(cid:264)lenia priorytetu). Na przyk(cid:228)ad: del a.b()[1].c.d. Instrukcja ta s(cid:228)u(cid:276)y przede wszystkim do struktur danych, a nie zarz(cid:241)- dzania pami(cid:246)ci(cid:241). Usuwa równie(cid:276) referencje do obiektów wywo(cid:228)ywa- nych wcze(cid:264)niej. Mo(cid:276)e spowodowa(cid:232) ich usuni(cid:246)cie przez mechanizm od(cid:264)miecania, w przypadku gdy nie b(cid:246)dzie do nich odwo(cid:228)ania w innych miejscach. Proces od(cid:264)miecania zachodzi jednak automatycznie i nie musi by(cid:232) wymuszany za pomoc(cid:241) instrukcji del. 84 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę Skorowidz ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ , 184 formatowanie, 32, 33, 34 internowanie, 178 przestankowych, 185 D debugger, 182 decimal, Patrz: liczba dziesi(cid:246)tna dekodowanie Unicode, 153 dekorator, 88, 98, 110, 150 @staticmethod, 152 depth first left right, Patrz: DFLR deskryptor, 131 klas, 192 plików, 192 pliku, 191, 193, 200 destruktor, 120 DFLR, 114 diament, 113, 115 diamond pattern, Patrz: diament dictionary comprehension, Patrz: s(cid:228)ownik sk(cid:228)adany domkni(cid:246)cie, 109, 110 dowi(cid:241)zanie symboliczne, 202 dziedziczenie, 111, 114, 163, 192 nowego stylu, 115, 116, 117 wielokrotne, 113 A ASCII, Patrz: typ tekstowy ASCII asercja, 104 B backport, Patrz: poprawka bajt, 22, 23 baza danych relacyjna, 232 biblioteka Tk, 217, 220 tkinter, 217 b(cid:228)(cid:241)d interpretera, 168 sekwencji, 164 sk(cid:228)adni, 167, 171 systemowy, 164, 169 bufor, 158 C cel operatora , 33, 34 zagnie(cid:276)d(cid:276)anie, 35 zast(cid:246)powanie, 33, 35, 36 ci(cid:241)g pusty, 30 tekstowy, 39, 46 znaków, 22, 23, 30, 138, 159 \t\n\r\v\f , 185 01234567 , 185 0123456789 , 184 0123456789abcdefABCDEF , 185 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , 184 E egzemplarz atrybut, 117 tworzenie, 119 element widok, 57 243 Poleć książkęKup książkę F fraction, Patrz: u(cid:228)amek funkcja, Patrz te(cid:276): instrukcja, modu(cid:228) __import__, 141 abs, 135 adnotacja, 86 all, 135 anonimowa, 18 any, 135 apply, 157 argument, 85 domy(cid:264)lny, 87 kluczowy, 86 ascii, 136, 157 basestring, 158 bin, 136 bool, 121, 136 buffer, 158 bytearray, 136 bytes, 121, 136 callable, 137 chr, 137 classmethod, 89, 98, 137 cmp, 158 coerce, 158 compile, 106, 137, 204, 206 complex, 138 deklaracja opisuj(cid:241)ca, Patrz: dekorator delattr, 138 dict, 57, 138 dir, 125, 138 divmod, 138 enumerate, 138 eval, 106, 139, 150, 167 exec, 106, 139, 157, 167 execfile, 106, 158 execv, 198, 199 execve, 198 execvp, 198 fabryka, 88 file, 159 filter, 54, 139 float, 140 format, 121, 140 frozenset, 66, 140 244 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy generatora, 18, 89, 90 getattr, 140 getswitchinterval, 177, 178 globals, 140 hasattr, 140 hash, 140 help, 72, 141 hex, 134, 141 id, 141 imp.reload, 93, 160 importlib.import_module, 93 input, 141, 159, 160, 165 int, 142 intern, 159 isinstance, 142 issubclass, 142 iter, 54, 142 len, 125, 143 list, 143 locals, 143 lokalna, 85 long, 159 map, 53, 54, 143 max, 144 memoryview, 144, 157 metoda klasy, 75, 98 min, 144 namiastka, 84 next, 54, 55, 126, 142, 144, 167 normpath, 201 object, 145 oct, 145 okalaj(cid:241)ca, 108, 109 open, 61, 145, 149, 159, 162, 192 operator.index, 130 ord, 149, 160 os. popen, 189 os._exit, 199 os.abort, 198 os.access, 197 os.altsep, 187 os.chdir, 191, 194 os.chmod, 194 os.chown, 194 os.close, 192 os.defpath, 188 os.devnull, 188 Poleć książkęKup książkę os.dup, 192 os.environ, 190 os.execl, 198 os.execle, 198 os.execlp, 198 os.execv, 199 os.execve, 198 os.execvp, 199 os.execvpe, 199 os.extsep, 187 os.fdopen, 192 os.fork, 199 os.fstat, 192 os.ftruncate, 192 os.getcwd, 191, 194 os.getenv, 190 os.geteuid, 199 os.getpid, 199 os.getppid, 199 os.getuid, 199 os.isatty, 193 os.kill, 200 os.linesep, 188 os.link, 194 os.listdir, 194 os.lseek, 193 os.lstat, 195 os.makedirs, 195 os.mkdir, 195 os.mkfifo, 195, 200 os.nice, 200 os.open, 193, 194 os.path.abspath, 201 os.path.basename, 201 os.path.commonprefix, 201 os.path.dirname, 202 os.path.exists, 202 os.path.expanduser, 202 os.path.expandvars, 202 os.path.getatime, 202 os.path.getmtime, 202 os.path.getsize, 202 os.path.isabs, 202 os.path.isdir, 202 os.path.isfile, 202 os.path.islink, 202 os.path.ismount, 202 os.path.join, 203 os.path.normcase, 203 os.path.normpath, 203 os.path.realpath, 203 os.path.samefile, 203 os.path.sameopenfile, 203 os.path.samestat, 203 os.path.split, 203 os.path.splitdrive, 203 os.pathsep, 188 os.pipe, 193, 200 os.plock, 200 os.putenv, 190 os.read, 193 os.readlink, 196 os.remove, 196 os.removedirs, 196 os.rename, 196 os.renames, 196 os.rmdir, 196 os.spawnv, 200 os.spawnve, 200 os.startfile, 189 os.stat, 196 os.strerror, 191 os.symlink, 196 os.system, 188 os.times, 191 os.umask, 191 os.uname, 191 os.unlink, 196 os.utime, 197 os.wait, 200 os.waitpid, 201 os.walk, 197 os.write, 193 pow, 149 print, 149, 150, 157 property, 89, 113, 150 range, 150, 161 raw_input, 160, 165 re.compile, 106, 137, 204, 206 reduce, 160 reload, 93, 160 repr, 120, 136, 150, 157 reversed, 151 round, 151 Skorowidz (cid:95) 245 Poleć książkęKup książkę funkcja, Patrz te(cid:276): instrukcja, modu(cid:228) równoleg(cid:228)a, 231 set, 66, 151 setattr, 151 setcheckinterval, 232 setswitchinterval, 232 slice, 151 sorted, 152 staticmethod, 89, 98, 152 str, 121, 150, 152, 153, 161 string.capwords, 184 string.Formatter, 184 string.maketrans, 184 string.Template, 184 sum, 153 super, 8, 115, 153, 154 sys.__stderr__, 182 sys.__stdin__, 182 sys.__stdout__, 182 sys._getframe, 177 sys.argv, 175 sys.builtin_module_names, 175 sys.byteorder, 175 sys.copyright, 176 sys.displayhook, 176 sys.dont_write_bytecode, 176 sys.exc_info, 176 sys.excepthook, 176 sys.exec_prefix, 176 sys.executable, 177 sys.exit, 177 sys.flags, 177 sys.float_info, 177 sys.getcheckinterval, 177 sys.getdefaultencoding, 177 sys.getfilesystemencoding, 177 sys.getrecursionlimit, 178 sys.getrefcount, 178 sys.getsizeof, 178 sys.getswitchinterval, 177, 178 sys.getwindowsversion, 178 sys.hexversion, 178 sys.implementation, 178 sys.int_info, 178 sys.intern, 178 sys.last_traceback, 179 sys.last_type, 179 246 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy sys.last_value, 179 sys.maxsize, 179 sys.maxunicode, 179 sys.modules, 179 sys.path, 179 sys.platform, 180 sys.prefix, 180 sys.ps1, 180 sys.ps2, 180 sys.setcheckinterval, 180 sys.setdefaultencoding, 181 sys.setprofile, 181 sys.setrecursionlimit, 181 sys.setswitchinterval, 181 sys.settrace, 182 sys.stderr, 182 sys.stdin, 182 sys.stdout, 182 sys.sys.version, 183 sys.thread_info, 183 sys.tracebacklimit, 183 sys.version_info, 183 sys.winver, 183 (cid:264)ladu systemu, 182 tuple, 155 tworzenie, 85 type, 68, 113, 155 unichr, 160 unicode, 161 vars, 156 warnings.warn, 171 wbudowana, 108 nazwa, 74 wspó(cid:228)bie(cid:276)na, 231 xrange, 161 zagnie(cid:276)d(cid:276)ona, 91, 109 zip, 156 G garbage collector, Patrz: od(cid:264)miecanie geometry manager, Patrz: mened(cid:276)er geometrii gniazdo, 113 GUI, 15, 217 Poleć książkęKup książkę H hash, Patrz: skrót I indeksowanie, 19, 25 instrukcja, 71, 75, Patrz te(cid:276): funkcja assert, 104, 165 blok, 71 break, 84, 100 class, 74, 97, 98, 111 continue, 84, 100 def, 85, 87, 106, 111 del, 84, 138 exec, 106, 141 for, 53, 54, 83, 84, 90, 152 from, 95, 96, 97, 141, 165 global, 91 if, 82 import, 92, 93, 95, 141, 165 pakiet, 93 nonlocal, 91, 106, 109 pass, 84 print, 80, 81, 82, 106 przypisania, 75, 98, 107, 111 krotek, 76 sekwencji, 76, 77, 78 wielocelowego, 76 raise, 84, 100, 102, 103, 106 return, 89, 91, 100 sk(cid:228)adnia, 70 try, 84, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 109, 164, 168 klauzula, 100, 101 while, 83, 84 with, 104, 105, 106, 131 wyra(cid:276)eniowa, 79 yield, 20, 89, 90 interfejs API, 232, 233 Berkeley DB, 211 dopasowywania wyra(cid:276)e(cid:254) regularnych, 204 mened(cid:276)era geometrii, 218 modu(cid:228)u, 234 obiektów zwracanych, 148 PyDoc, 72 us(cid:228)ug systemu operacyjnego, 185 internet, 222 interpreter, 175, 178 interaktywny, 74 (cid:264)cie(cid:276)ka dost(cid:246)pu, 177 w(cid:241)tek, 181 wersja, 183 inwersja, Patrz: operacja bitowa NOT iteracja, 55, 138 kontekst, 54 protokó(cid:228), 54, 55, 89, 126 widoku, 57 iterator, 54, 83, 89 K klasa, 69, 97, 98, 110 atrybut, 98, 111, 117 prywatny, 112 bazowa, Patrz: klasa nadrz(cid:246)dna egzemplarz, 102, 111 Exception, 103 gniazdo, Patrz: gniazdo klasyczna, 113, 114 metoda, 111 nadrz(cid:246)dna, 97 nazwa, 74 nowego stylu, 103, 111, 113, 114, 116, 117, 150 Pickler, 216 String, 39 Unpickler, 216 wyj(cid:241)tków, Patrz: wyj(cid:241)tek klasa klasa-deskryptor, 130 klasa-w(cid:228)a(cid:264)ciciel, 130 klauzula as, 92, 96, 101, 104 else, 100 except, 100, 101, 102, 109 finally, 100, 102, 104, 168 from, 90, 102 klucz, 21, 23, 57, 126, 144, 212 krotki, 57 mapowania, 166 rejestru, 183 skrótu, 121 Skorowidz (cid:95) 247 Poleć książkęKup książkę klucz s(cid:228)ownika, 178 widok, 57 wyszukiwania, 178 klucz-warto(cid:264)(cid:232), 57 kod bajtowy, 92 blok wej(cid:264)ciowy, 104 zagnie(cid:276)d(cid:276)ony, 104 zamykaj(cid:241)cy, 104 wielokrotne wykorzystanie, 98 (cid:274)ród(cid:228)owy, 92 wci(cid:246)cia, 166 kolejka FIFO, 195 kolekcja, 125 d(cid:228)ugo(cid:264)(cid:232), 143 komentarz, 72 komunikat, 104 konstruktor, 120 krotka, 19, 22, 23, 33, 60, 61, 134, 155 klucz, 57 kodowanie, 33 przypisanie, 76 zagnie(cid:276)d(cid:276)ona, 33 kursor, 235 L launcher, 15, 17 liczba, 26 ca(cid:228)kowita, 142, 159 dziesi(cid:246)tna, 26, 28 u(cid:228)amkowa, Patrz: u(cid:228)amek zespolona, 26, 27, 138 zmiennoprzecinkowa, 27, 140, 142, 151 lista, 22, 23, 50, 156, 228 litera(cid:228), 50 obiekt wstawianie, 52 wyszukiwanie, 51 pozycja, 50 sk(cid:228)adana, 52, 53, 54, 55, 56, 110 z zagnie(cid:276)d(cid:276)onymi p(cid:246)tlami for, 53 sortowanie, 51 wyra(cid:276)e(cid:254), 52 248 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy litera(cid:228), 18, 26 b ccc , 49 bytes, 29 ccc , 46 listy, Patrz: lista litera(cid:228) (cid:228)a(cid:254)cuchowy, 31 s(cid:228)ownikowy, Patrz: s(cid:228)ownik litera(cid:228) tworzenie, 30 u ccc , 47, 49 znakowy, 31 (cid:292) (cid:228)a(cid:254)cuch wyj(cid:241)tków, Patrz: wyj(cid:241)tek (cid:228)a(cid:254)cuch znaków, Patrz: ci(cid:241)g znaków M mapa, 110, 125 indeksowanie, 126 mened(cid:276)er geometrii, 218 kontekstu, 104, 131 protokó(cid:228), 105 zagnie(cid:276)d(cid:276)ony, 105 metaklasa, 99, 156 Method Resolution Order, Patrz: MRO metoda, 21 __abs__, 24, 130 __add__, 119, 127 __and__, 128 __bool__, 121, 125, 132, 133 __bytes__, 121, 132 __call__, 99, 122, 137, 221 __cmp__, 22, 123, 124, 133, 158 __coerce__, 134 __complex__, 25, 130 __contains__, 22, 125 __del__, 120, 234, 235 __delattr__, 123 __delete__, 113, 131 __delitem__, 23, 24, 41, 127, 133 __delslice__, 23, 134 __dict__, 123 __dir__, 125, 132 __div__, 127, 134 Poleć książkęKup książkę __divmod__, 128 __enter__, 105, 131 __eq__, 121, 123, 124, 133 __exit__, 105, 106, 132 __float__, 25, 130 __floordiv__, 128 __format__, 121 __ge__, 123, 124, 133 __get__, 113, 116, 117, 131 __getattr__, 112, 113, 114, 116, 118, 122, 123, 125, 132 __getattribute__, 113, 116 __getitem__, 22, 23, 54, 118, 119, 125, 126, 127, 133, 151 __getslice__, 23, 133 __gt__, 123 __hash__, 57, 121, 140 __hex__, 130, 133, 134, 141 __iadd__, 41, 77, 129 __iand__, 129 __ifloordiv__, 129 __ilshift__, 129 __imod__, 129 __import__, 93 __imul__, 41, 129 __index__, 130, 133, 134, 136, 141, 145 __init__, 90, 93, 94, 99, 103, 119, 120, 156 __instancecheck__, 125, 132 __int__, 24, 130 __invert__, 24, 130 __ior__, 129 __ipow__, 129 __irshift__, 129 __isub__, 129 __iter__, 22, 23, 54, 55, 83, 90, 125, 126, 143 __itruediv__, 129, 134 __ixor__, 129 __le__, 123 __len__, 23, 24, 121, 125, 126, 127, 132, 133, 151 __long__, 24, 134 __lshift__, 128 __lt__, 22, 123, 124, 133 __metaclass__, 99, 135 __mod__, 128 __mul__, 127 __ne__, 123, 124 __neg__, 24, 130 __new__, 99, 119, 120, 156 __next__, 54, 90, 126, 132, 142, 144 __nonzero__, 121, 125, 132, 133 __oct__, 130, 133, 134, 145 __or__, 128 __pos__, 24, 130 __pow__, 128 __radd__, 128, 129 __rand__, 128 __rcmp__, 133 __rdivmod__, 128 __repr__, 120, 121 __reversed__, 127, 151 __rfloordiv__, 128 __rlshift__, 128 __rmod__, 41, 128 __rmul__, 128 __ror__, 128 __round__, 130, 132 __rpow__, 128 __rrshift__, 128 __rshift__, 128 __rsub__, 128 __rtruediv__, 128, 134 __rxor__, 128 __set__, 113, 117, 131 __setattr__, 112, 114, 117, 118, 122, 123 __setitem__, 23, 41, 126, 133 __setslice__, 23, 134 __slots__, 113, 124, 125, 132 __str__, 120, 121, 135, 153 __sub__, 127 __subclasscheck__, 125, 132 __truediv__, 127, 132 __unicode__, 135, 161 __X__, 98 __xor__, 128 bytes.translate, 184 close, 90, 165 D.clear, 58 D.copy, 58 D.get, 59 Skorowidz (cid:95) 249 Poleć książkęKup książkę metoda D.has_key, 59 D.items, 58 D.iteritems, 59 D.keys, 58 D.pop, 59 D.popitem, 59 D.setdefault, 59 D.update, 59 D.values, 58 D.viewitems, 59 delim.join, 46 destruktora, 120 dict.fromkeys, 59 dzia(cid:228)ania dwuargumentowego, 128, 129 dzia(cid:228)ania na zbiorach, 67 file, 61 file.close, 64 file.closed, 65 file.fileno, 64 file.flush, 64 file.isatty, 64 file.mode, 65 file.name, 65 file.seek, 64 file.tell, 64 file.truncate, 64 for line in infile, 63 formatuj(cid:241)ca, 34, 38 sk(cid:228)adnia, 36 generatora, 90 has_key, 56, 57 I.__class__, 113 I.__next__, 54, 55, 83, 142, 143, 167 I.next, 54, 55, 143 infile, 62 infile.read, 62 infile.readline, 63 infile.readlines, 63 io.BytesIO, 62, 148 io.StringIO, 62, 148 isinstance, 125 issubclass, 125 items, 56, 57 iter, 83 iteratora, 56 250 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy iteritems, 56 iterkeys, 56 itervalues, 56 keys, 56, 57 klasy, 137 abstrakcyjnej, 166 String, 39 konstruktora, 120 L.append, 51 L.clear, 52 L.copy, 52 L.count, 52 L.extend, 51 L.index, 51 L.insert, 52 L.pop, 52 L.remove, 52 L.reverse, 51 L.sort, 51, 52, 57 obiektgniazda.makefile, 62 obiektu string, 183 open, 61, 62, 63, 66, 212 outfile, 63 outfile.write, 63 outfile.writelines, 64 prawostronna, 128 przeci(cid:241)(cid:276)aj(cid:241)ca operator, 98 przeci(cid:241)(cid:276)ania klas, 118 przeci(cid:241)(cid:276)ania operatorów, 68, 118, 132 przypisania z aktualizacj(cid:241), 129 reversed, 51 s.capitalize, 184 S.capitalize, 44 S.casefold, 44 S.center, 45 S.count, 43 S.endswith, 43 S.expandtabs, 44 S.find, 42 S.format, 44 S.index, 42 s.join, 184 S.join, 43 S.ljust, 44 S.lower, 44 S.lstrip, 44 S.replace, 43 Poleć książkęKup książkę S.rfind, 42 S.rindex, 42 S.rjust, 45 S.rstrip, 44 s.split, 184 S.split, 43 S.splitlines, 43 S.startswith, 43 S.strip, 44 S.swapcase, 44 S.title, 45 S.translate, 45 S.upper, 44 S.zfill, 45 send, 90 separatora, 46 statyczna, 152 str.format, 38, 41, 121, 140, 184 StringIO.stringIO, 148 sys.exit, 168 T.count, 61 T.index, 61 throw, 90 values, 56, 57 viewitems, 57 viewkeys, 57 viewvalues, 57 write, 81 X.__iter__, 54 X.__round__, 151 xreadlines, 66 modu(cid:228), 94, Patrz te(cid:276): funkcja __builtin__, 135, 157 anydbm, 211 atrybut prywatny, 112 biblioteczny, 174, 175 builtins, 135 datetime, 228 dbm, 61, 210, 211, 212, 213 docelowy, 92 dopasowywania wzorców tekstowych re, 41 enum, 230 glob, 186 imp, 160 importowanie, 92, 95, 96 interfejs, 234 internetowy, 222 json, 228 kwalifikacja, 92 math, 225 multiprocessing, 186 nazwa, 75 obiekt, Patrz:(cid:3)obiekt modu(cid:371)u obs(cid:228)ugi w(cid:241)tków, 231 os, 62, 185 os.path, 185, 201 pickle, 61, 210, 211, 214, 215 queue, 186, 232 re, 204 shelve, 61, 211, 212 signal, 186 socket, 186 string, 183, 184 struct, 230 subprocess, 186, 229 sys, 159, 175, 186 tempfile, 186, 194 threading, 186, 232 time, 225 timeit, 227 tkinter, 217, 218, 219, 220 utrwalania obiektów, 210 weakref, 167 MRO, 8, 114, 115, 154 N nazwa kwalifikowana, 107 niekwalifikowana, 107, 108 zasi(cid:246)g, 108 O obiekt, 145 bufora, Patrz: bufor dopasowania, 207 egzemplarza, 98 file, 192 generatora, 55, 89 integer, 130 iteratora, 142 Skorowidz (cid:95) 251 Poleć książkęKup książkę obiekt iterowalny, 54, 66, 67, 83, 89, 143, 151, 156, 160 klasy, 97, 111 kursora, Patrz: kursor modu(cid:228)u, 92 NotImplemented, 124, 127 pliku, 61 ramki, 177 referencja, 75 rozmiar, 178 serializacja, 214 shelve, 212 sk(cid:228)adany, 109 str, 29, 39 string, 39, 183 utrwalanie, 210 widoku, 57 widoku pami(cid:246)ci, 144 wyra(cid:276)e(cid:254) regularnych, 206 object-oriented programming, Patrz: programowanie obiektowe od(cid:264)miecanie, 18, 120 odwzorowanie, 21, 23, 24 OOP, Patrz: programowanie obiektowe operacja bitowa AND, 18 NOT, 19 OR, 18 XOR, 18 katalogowa, 170 logiczna, 21, 22 AND, 18 negacja, 18 OR, 18 matematyczna, 225 plikowa, 170 porównania, 22 wej(cid:264)ciowa, 146 wycinania, 126 wyj(cid:264)ciowa, 147 zmiennoprzecinkowa, 165, 177 operator, 19, 127 , 33, 34 dwuargumentowy, 128 porównania, 20, 123 252 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy równo(cid:264)ci, 18 trójargumentowy, 18 wyra(cid:276)eniowy, 18, 19 ostrze(cid:276)enie, 170, 171 blokowanie, 171 P pakiet, 93, 94, 96 pami(cid:246)(cid:232) globalna, 231 wyczerpywanie si(cid:246), 166 parsowanie, 230 plik, 61 .pth, 92 .pyc, 93 __init__.py, 93, 94 buforowanie, 66 dbm, 213 deskryptor, 148, 191, 193, 200 JSON, 228 koniec, 165 modyfikacja, 202 otwieranie, 145, 162, 212 tryb, 146 py.exe, 15 pyw.exe, 15 rozmiar, 202 shelve, 213 (cid:264)cie(cid:276)ka, 194, 195, 196, 197, 201 tryb otwarcia, 65 tworzenie, 212 wej(cid:264)ciowy, 62 wykonywalny, 199 zamykanie, 192 polecenie help, 40 pow(cid:228)oki, 185, 188 python -m pydoc -b, 72 poprawka, 57 print, 121 proces potomny, 199, 200, 201 tworzenie, 198, 199 uprzejmo(cid:264)(cid:232), 200 Poleć książkęKup książkę programowanie funkcyjne, 110 obiektowe, 110 protokó(cid:228) iteracji, Patrz: iteracja protokó(cid:228) mened(cid:276)era kontekstu, Patrz: mened(cid:276)er kontekstu protokó(cid:228) sekwencji, Patrz: sekwencja protokó(cid:228) przepe(cid:228)nienie, 167 przerwanie, 166 przestrze(cid:254) nazw, 91, 94, 107, 111, 138, 160 obiektu, 107 punkt montowania, 202 Python idiomy, 236 implementacja, 7 launcher, Patrz: launcher rdze(cid:254) j(cid:246)zyka, 236 (cid:264)rodowisko, 238 u(cid:276)ytkowanie, 239, 240 wersja, 15, 178, 183 S sekwencja, 21, 22, 23, 25, 125 dzia(cid:228)anie, 32 indeksowanie, 126 modyfikowalna, Patrz: sekwencja mutowalna mutowalna, 23, 29, 46, 50 niemutowalna, 29, 46, 60 protokó(cid:228), 126 przypisanie, 77 serializacja, 214 set comprehension, Patrz: zbiór sk(cid:228)adany skrót, 121 slicing, Patrz: rozcinanie slot, 124, Patrz: gniazdo s(cid:228)ownik, 23, 24, 56, 138, 140, 156, 213, 228 litera(cid:228), 57 modu(cid:228)ów, 179 poprawka, Patrz: poprawka porównywanie, 57 sk(cid:228)adany, 56, 57 s(cid:228)owo zarezerwowane, 73, 74, 118 SQL, 232 SQLite, 233 sta(cid:228)a ascii_letters, 184 ascii_lowercase, 184 ascii_uppercase, 184 digits, 184 hexdigits, 185 octdigits, 185 printable, 185 punctuation, 185 tekstowa, 31 whitespace, 185 stos, 168, 177, 178, 181 strumie(cid:254), 229 standardowy, 182 symbol zach(cid:246)ty, 180 synonim, 92, 96 system, 180 operacyjny, 185 plików, 212 (cid:315) (cid:264)cie(cid:276)ka, 201 nazwa, 194, 195, 196, 197 T tabela translacji, 184 tablica bajtowa, 22, 23 target, Patrz: cel test diagnostyczny, 104 is*, 45 zawarto(cid:264)ci, 45 tryb otwarcia tekstowy Unicode, 63 typ, 113 Boolean, 21, 69 Ellipsis, 68 konwersja, 69 liczbowy, 24, 25, 26, 27 logiczny, 68 otwarcia plików, Patrz: plik tryb Skorowidz (cid:95) 253 Poleć książkęKup książkę typ (cid:228)a(cid:254)cuchowy, 29, 32 bytearray, 41, 46, 48, 49 bytes, 41, 46, 48 str, 29, 32, 41, 46 model dynamiczny, 17 None, 68 NotImplemented, 68 numeryczny, 21 obiektowy, 17 odpowiadaj(cid:241)cy jednostkom programu, 69 set, 28 tekstowy ASCII, 48, 136, 149 Unicode, 41, 46, 47, 48, 49, 135, 149, 153, 160, 161, 179 wbudowany, 127 wyliczeniowy, 230 U u(cid:228)amek, 26, 28 Unicode, Patrz: typ tekstowy Unicode uprawnienia dost(cid:246)pu, 170 W warto(cid:264)(cid:232) widok, 57 w(cid:241)tek, 183, 231 widget, 217, 218, 219, 220 widok elementu, 57 klucza, Patrz: klucz widok warto(cid:264)ci, 57 wiersz polece(cid:254), 175, 177, 186, 229 flaga -O, 104 format, 9, 12 opcja, 9, 12, 14 specyfikacja programu, 11 wycinanie, 126 wycinek, 151, 166 prosty, 25 przypisanie, 26 rozszerzony, 25 254 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy wyj(cid:241)tek, 103 ArithmeticError, 164 AssertionError, 104, 165 AttributeError, 165 BaseException, 163 BlockingIOError, 169 BrokenPipeError, 169 BufferError, 164 BytesWarning, 171 ChildProcessError, 169 ConnectionAbortedError, 169, 170 ConnectionError, 169 ConnectionRefusedError, 169, 170 ConnectionResetError, 170 DeprecationWarning, 171 EnvironmentError, 172 EOFError, 165 Exception, 164, 173 FileExistsError, 170 FileNotFoundError, 170 FloatingPointError, 164, 165 FutureWarning, 171 GeneratorExit, 90, 164, 165 ImportError, 165 ImportWarning, 171 IndentationError, 166 IndexError, 54, 166 InterruptedError, 170 IOError, 145, 162, 172 IsADirectoryError, 170 KeyboardInterrupt, 164, 166 KeyError, 166 klasa, 103 bazowa, 163 LookupError, 164 (cid:228)a(cid:254)cuch, 102 MemoryError, 166 NameError, 165, 166 nazwa, 74 nieobs(cid:228)u(cid:276)ony, 183 nieprzechwycony, 179 NotImplemented, 166 NotImplementedError, 166 OSError, 164, 172, 173 OverflowError, 164, 167 PendingDeprecationWarning, 171 Poleć książkęKup książkę PermissionError, 170 ProcessLookupError, 170 przechwytywanie, 100 ReferenceError, 167 ResourceWarning, 171 RuntimeError, 165, 167 RuntimeWarning, 171 StopIteration, 54, 91, 126, 142, 145, 167 SyntaxError, 165, 167 SyntaxWarning, 171 SystemError, 168 SystemExit, 164, 168 TabError, 168 TimeoutError, 170 TypeError, 168 UnboundLocalError, 168 UnicodeDecodeError, 169 UnicodeEncodeError, 169 UnicodeError, 168 UnicodeTranslateError, 169 UnicodeWarning, 171 UserWarning, 171 ValueError, 165, 169 VMSError, 173 Warning, 170 wbudowany, 163 WindowsError, 173 ZeroDivisionError, 164, 169 zg(cid:228)aszanie, 100, 102 wyra(cid:276)enie formatuj(cid:241)ce (cid:228)a(cid:254)cuch znaków, 33, 34, 38 generatorowe, 54, 55 in, 57 jako instrukcja, 79 lambda, 86, 87, 110 listowe, Patrz: lista sk(cid:228)adana regularne, 204, 206, 207, 208, 211 sk(cid:228)adnia, 209, 210 rozcinaj(cid:241)ce, 20 yield, 89 wywo(cid:228)anie zwrotne, 182 wzorzec diamentu, 113, 115 wyra(cid:276)e(cid:254) regularnych, 171, 204 Z zakres, 166 zasi(cid:246)g funkcji wbudowanych, 108 globalny, 108 leksykalny, 107 lokalny, 108 nazw niekwalifikowanych, 108 zagnie(cid:276)d(cid:276)ony statycznie, 109 zbiór, 66 dzia(cid:228)ania, 67 sk(cid:228)adany, 56 zamro(cid:276)ony, 140 zmienna, 17, 72 globalna, 91 lokalna, 107, 143 nazwa, 17, 72, 73, 74 operacyjna, 13 p(cid:246)tli wyra(cid:276)e(cid:254) generatorowych, 55 PYTHONCASEOK, 14 PYTHONDEBUG, 15 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 15 PYTHONFAULTHANDLER, 14 PYTHONHASHSEED, 14 PYTHONHOME, 14 PYTHONINSPECT, 15 PYTHONIOENCODING, 14 PYTHONNOUSERSITE, 15 PYTHONOPTIMIZE, 15 PYTHONPATH, 13, 92, 179 PYTHONSTARTUP, 14 PYTHONUNBUFFERED, 15 PYTHONVERBOSE, 15 PYTHONWARNINGS, 15 sys.path, 92 (cid:264)rodowiska pow(cid:228)oki, 198 (cid:264)rodowiskowa, 13 znak, 29 , 71 #, 72 $, 73 , 33, 34, 36 =, 129 =, 129 *, 33, 78, 86 Skorowidz (cid:95) 255 Poleć książkęKup książkę znak **, 78 **=, 129 *=, 129 ,, 36 ..., 68 /, 201 //=, 129 /=, 129 ;, 72 ?, 73 @, 88 [.], 52 ^=, 129 _, 74 __, 74, 118 {}, 56, Patrz: znak nawias klamrowy |=, 129 ~, 202 +=, 129 =, 129 -=, 129 =, 129 apostrof, 30 cudzys(cid:228)ów, 30 desygnatora, 30 nawias klamrowy, 34 oddzielaj(cid:241)cy komponenty (cid:264)cie(cid:276)ki wyszukiwania, 188 nazw(cid:246) pliku od rozszerzenia, 187 przestankowy, 185 spacja bia(cid:228)a, 42, 72 256 (cid:95) Python. Leksykon kieszonkowy Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: