Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 015968 24172985 na godz. na dobę w sumie
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map - książka
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8511-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twórz mapy i wykorzystuj je do swoich celów!

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań. Nieustannie się dokształcamy, poznajemy nowe obszary wiedzy. Uczymy się wykorzystywać je do własnych celów. Coraz rzadziej zwracamy się do profesjonalistów z problemami, gdyż dzięki technologii jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Odkrywamy przy tym mnóstwo nowych, inspirujących aspektów życia. Dzięki tej książce można opanować podstawy bardzo przydatnej, choć do tej pory specjalistycznej dziedziny - kartografii i analizy danych przestrzennych. W dodatku bez dodatkowych kosztów - w darmowym, intuicyjnym programie Quantum GIS.

Mapy potrzebne są wszystkim, nie tylko geografom! Jeśli pracujesz jako informatyk, logistyk, marketingowiec, dziennikarz, urzędnik czy architekt, prędzej czy później zechcesz przedstawić zgromadzone informacje w sposób wizualny, najlepiej na mapie. Dzięki tej książce bez większego trudu, a nawet z przyjemnością opanujesz zasady rysowania mapy, nanoszenia na nią obiektów według danych zawartych w tabeli, wyświetlania tych informacji, które są Ci potrzebne. Dowiesz się, jak planować trasę przewozu towarów, jak sprytnie policzyć budynki w każdej dzielnicy miasta czy jak najefektywniej rozsyłać ofertę handlową. Nauczysz się dowolnie zmieniać wygląd map, przekształcać je w obrazy i drukować lub umieszczać w Internecie.

Nie jest to zwyczajny podręcznik. Wraz z tą książką będziesz krok po kroku zdobywać nowe umiejętności. Towarzyszyć Ci będzie młoda dziewczyna, Ula. Niejeden raz podsunie Ci użyteczną wskazówkę albo podpowie, co warto zapamiętać. Dzięki atrakcyjnej formie graficznej i ponad 300 ilustracjom zawsze zorientujesz się, gdzie w programie można znaleźć odpowiednie narzędzie. Analiza danych przestrzennych nie będzie miała dla Ciebie żadnych tajemnic. Do dzieła!

Dzięki tej książce:

Odkryj dla siebie nową przestrzeń!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wewnątrz książki wykorzystano ilustracje pochodzące ze zbiorów bazy www.sxc.hu. Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Projekt składu i skład: Bartłomiej Iwańczak Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/qgisku Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8511-0 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS treści O czym jeSt ta kSiążka? Pomysł na książkę... A co to jest QWANTUM? Dlaczego QGIS? Kim jesteś czytelniku? O autorze WSzyStkO znajduje Się W przeStrzeni 8 Poznajmy Ulę 1 8 Ziemia jest okrągła 1 21 Odwzorowania Układy współrzędnych 23 No dobrze, ale gdzie w tym jest GIS? 25 25 Definicja GIS Kto korzysta z QGIS-a? 26 Oglądamy śWiat Interfejs programu Pierwszy rzut oka do środka Paski pełne narzędzi Warstwy GIS rastrowy GIS wektorowy Formaty plików Tu są myszy! Wyświetlanie mapy Powrót do warstw O skali Wybór obiektów Obliczanie odległości nOWy nieznany ląd, czyli rySujemy mapę Kiedy przydaje się digitalizacja? Poszukiwanie georeferencji Transformacje Przyciąganie Rysujemy mapę Rady bosmana Wyspy Narzędzia CAD OpenLayers WMS i WFS 30 32 33 36 38 39 43 46 47 49 51 53 55 10 11 12 13 15 58 60 64 66 69 72 73 75 79 86 87 120 121 129 133 136 140 145 153 163 165 169 miejSce danych jeSt W tabeli 92 Wywiad z tabelą 93 Atrybut... Typy atrybutów 94 95 Opowiedz o swoim wnętrzu 97 Zaznaczanie 99 Kreator zapytań Zapytanie filtrujące 103 105 Zmiany w tabeli 107 Kalkulator pól 112 Funkcja warunkowa Złączenia tabel 114 zaWód – analityk Tu zaczyna się poważna praca Geoprocessing Bufory Warstwa punktowa ze współrzędnych Geokodowanie Poligony Woronoja Analiza statystyczna Analiza geometrii Zmiana typu warstwy Wybór obiektów Operatory przestrzenne mój Szef chce mapę, a nie cyfry! 174 Wygląd mapy 180 Wbudowane style 181 Palety barwne Etykiety 184 Mapa jakościowa (chorochromatyczna) 188 190 Kartogram Kartodiagram 196 201 Mapa punktowa 204 Mapa kropkowa 208 Mapa sygnaturowa Mapa izolinii 212 być Słynnym malarzem (raStrOWym) Model rastrowy, czyli nasze płótno Palety z kolorami 222 226 4 Kup książkęPoleć książkę T y t u ł y m ó w i ą o f a b u l e , T y t u ł y m ó w i ą o f a b u l e , p o d r o z d z i a ł y t o j u ż k o n k r e t Bogactwo biblioteki GDAL Raster - Wektor Algebra map Reklasyfi kacja Numeryczny model terenu Narzędzia artystów Spadek Ekspozycja efekty naSzej pracy Zapisz mapę jako obraz Lekcja z redakcji mapy Wydruk Interaktywna mapa KML – wyświetl mapę w Google Serwer QGIS dWanaście rzeczy, których tu nie byłO Akcje GRASS Mapa termiczna Metadane Piramidy Postgis i SpatiaLite Przeglądarka QGIS-a Python Rozsunięcie punktów SEXTANTE Społeczność Zakładki dOdatki Indeks rzeczowy Zbiory danych w sieci 231 234 237 240 242 243 244 246 256 259 260 268 271 277 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 298 302 To jest Ula 5 Kup książkęPoleć książkę table Of cOntentS What iS thiS bOOk abOut? The idea for this book... 1 What is the QWANTUM? Why QGIS? Who are you, reader? 1 About the author everything iS in the Space Meet Ula 1 The Earth is round 1 Projections 2 Coordinate Systems 2 Okay, but where is GIS in it? 2 Definition of GIS 2 Who uses QGIS? 2 explOre the WOrld Interface of the program 3 A glance inside 3 Toolbars full of tools The layers Raster GIS 3 Vector GIS 3 File extensions 4 There are mice! 4 Map display Back to the layers About scale 5 Selecting objects 5 Calculating the distance 5 neW unknOWn land, Or We draW the map When digitization is useful? In search of georeferences 6 Transformations 6 Snapping 6 Draw the map 6 Ship’s officer advice 7 Islands 7 Other tools 7 CAD OpenLayers WMS and WFS 8 0 11 12 3 15 8 8 1 3 5 5 6 0 2 33 36 8 9 3 6 47 49 1 3 5 58 0 4 6 9 2 3 5 79 86 7 6 92 3 94 5 7 9 103 105 107 112 114 120 121 129 133 136 140 145 153 163 165 169 place the data iS in the table Interview with Table Attribute... 9 Types of attributes Tell us about your interior 9 Selecting 9 Query Wizard 9 Filtering request Changing the inside of the table Field calculator The conditional Join tables prOfeSSiOn - analySt Here begins the serious work Geoprocessing Buffers Point layer from coordinates Geocoding Voronoi polygons Statistical analysis Geometry analysis Changing the type of layer Advanced object selection Spatial operators my bOSS WantS the map, nOt numberS! Appearance of the map Embedded style Colour palettes Labels Chorochromatic maps Choropleth map Charts/Graphs map Proportional symbol map Dot map Symbol map Isarithmic map being a famOuS painter (raSter painter) Raster model, our canvas Palette of colors 174 180 181 184 188 190 196 201 204 208 212 222 226 Kup książkęPoleć książkę The potential of GDAL library Raster - Vector Map algebra Reclassifi cation Digital terrain model Tools of artists Slope Aspect reSultS Of Our WOrk Save your map as an image Lesson of the map edition Print Interactive map KML - see map on Google QGIS server tWelve miSSing thingS Actions GRASS Heatmap Metadata Pyramids Postgis and SpatiaLite QGIS Browser Python Point displacement labels SEXTANTE Community Bookmarks extraS Subject index Data sets on the Internet 231 234 237 240 242 243 244 246 256 259 260 268 271 277 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 298 302 This is Ula T i t l e c o n t a i n s t h e o u t l i n e o f t h e T i t l e c o n t a i n s t h e o u t l i n e o f t h e s t o r y . C o n c r e t e i n f o r m a t i o n c a n b e f o u n d i n s u b s e c t i o n s 7 Kup książkęPoleć książkę 2Oglądamy śWiat Aby móc wykorzystać potencjał QGIS-a, musisz najpierw oswoić się z interfejsem tego programu. W tym rozdziale będziesz w różny sposób manipulować tym, co QGIS wyświetla na ekranie. Poznasz sposoby przechowywania danych w warstwach i nauczysz się, jak pracować z obiektami. 2.OGlądamyśWiat 29 Kup książkęPoleć książkę GUI iNterfejs progrAMU , czyli DoMek czerWoNego kAptUrkA Ula korzysta z komputera do wielu czynności. Ogląda filmy, słucha muzyki, przegląda Internet, pisze teksty. Jest zatem przyzwyczajona do graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Ponieważ wykorzystuje okna, praca w QGIS-ie będzie dla niej taka sama jak w innych programach. Za to naprawdę warto docenić interfejs graficzny. W tym kursie będziemy pracować na wersji QGIS-a 1.8, mimo, że dostępna jest już wersja 2.0. Dlaczego? Ponieważ wersja 1.8 nie różni się znacząco od 2.0, a nadal jest dużo stabilniejsza. W czasach początków komputerów, aby zrobić coś na komputerze, należało wpisać polecenie słownie. Później pojawiły się systemy operacyjne: Microsoft Windows i MacOS. To dzięki nim praca z komputerem polega obecnie na klikaniu myszką w odpowiednie przyciski i podejmowaniu decyzji w oknach, które pojawiają się na ekranie. Natomiast GIS jeszcze kilkanaście lat temu używał poleceń tekstowych. Być może dlatego nie stał się popularny. W ostatnim czasie to się jednak zmieniło! Jaka jest jedna z największych zalet GUI? Jeżeli ktoś potrafi pracować w jednym programie z okienkami, odnajdzie się w każdym innym. 30 Kup książkęPoleć książkę Instalacja QGIS Program QGIS pobierzesz z: http://quantum-gis.pl/pliki Aby go zainstalować, musisz potwierdzić kolejne kroki przyciskiem dalej. Program zainstaluje się i pojawi w menu start. Aby go uruchomić, znajdź nazwę Quantum GIS Lisboa Quantum GIS Desktop. Oto licencja Jeżeli chcesz zainstalować przykładowe dane do ćwiczeń, zaznacz je. Zostaną one pobrane z Internetu podczas instalacji. 2.OGlądamyśWiat 31 Kup książkęPoleć książkę Interfejs QGIS pierWszy rzUt okA dOśrOdka Menu P a s k i p e ł n e n a r z ę d z i i t o t y l k o t e n a j w a ż n i e j s z e , Okno mapy (na razie dużo pustego miejsca) Okno warstw (o nim będzie za chwilę) Okno warstw (o nim będzie za chwilę) Okno warstw (o nim będzie za chwilę) Współrzędne kursora myszy Współrzędne kursora myszy Skala (do tego też przejdziemy niedługo) Skala (do tego też przejdziemy niedługo) 32 Kup książkęPoleć książkę paskipełnenarzędzi Paski narzędzi Opisane w tym kursie polecenia możesz wykonywać na dwa sposoby. Możesz wybierać kolejne opcje z menu. Nazwy pozycji menu będą zaczynały się od znaku „ ”. Drugi sposób to obrazek ikony na pasku narzędzi, w którą możesz kliknąć. Sugeruję stosowanie pasków narzędzi – jest to dużo szybsze rozwiązanie. s z a r e p o p j a p A l e m o n i ż n Początek paska Początek paska S k r ó c o n y p a s e k S k r ó c o n y p a s e k j e z c a ą i n j a d g l ą y z i w n i e o r d t ę z j s r a n i e k i n d e Potrafię wskazać cztery problemy: pasek jest w innym miejscu Paski możesz przemieszczać po ekranie i ustawiać w dowolnej kolejności. Ja na przykład lubię trzymać pasek edycji po lewej stronie w pionie. Każdy pasek na początku ma pionową punktowaną linię. Aby zmienić położenie paska, chwyć tę linię i przesuń myszką. pasek nie jest włączony Każdy z pasków narzędzi możesz włączyć lub wyłączyć w menu. Jeżeli nie możesz znaleźć paska na ekranie, upewnij się, że jest włączony. Widok Paski narzędzi widać tylko fragment paska Jeżeli masz mniejszy monitor niż ja, to być może nie zmieściły się wszystkie ikony (jest ich naprawdę dużo). Gdy pasek jest skrócony, pozostałe opcje pojawią się po wybraniu ikony strzałek na końcu paska. Aby zobaczyć wszystkie ikony paska, przenieś go w inne miejsce. ikony wyglądają inaczej Program QGIS ma kilka stylów, które możesz zmienić w menu Ustawienia Opcje Motyw ikon. Ja używam motywu „gis”. Jest on zalecany w wersjach 1.8 i 2.0. Skoro paski są takie fajne, to dlaczego podajesz polecenia z menu? Menu zawsze będzie na swoim miejscu. Nie ma problemu z paskiem wyłączonym albo schowanym za rogiem ekranu. 2.OGlądamyśWiat 33 Kup książkęPoleć książkę Wtyczki Drugie zagadnienie, o którym muszę na początku powiedzieć to wtyczki. Są to rozszerzenia (miniaplikacje, plug-iny), które znacznie zwiększają możliwości QGIS-a. Obecnie QGIS udostępnia prawie 300 wtyczek. Wtyczki mogą być wyłączone (nie widać ich w menu ani na pasku narzędzi) lub niezainstalowane. Wtyczkami zarządzasz przez menu Wtyczki. Jeżeli wtyczka jest zainstalowana i wyłączona, trzeba ją włączyć: Wtyczki Zarządzaj wtyczkami X przy wtyczce OK Wyłączona wtyczka Nazwa menu, w którym znajduje się wtyczka Włączona wtyczka Włączona wtyczka Większość wtyczek musisz pobrać, aby pojawiły się na tej liście. Zainstaluj niezainstalowaną wtyczkę z Internetu: Wtyczki Pobierz więcej wtyczek W tym oknie połączysz się z repozytoriami wtyczek, czyli z ich internetowymi zbiorami. Po zaznaczeniu potrzebnej wtyczki na liście wybierz zainStaLUJ WtyczKĘ Oprócz oficjalnego repozytorium istnieją także niezależne repozytoria, w których zgromadzone są wtyczki nieoficjalne. Repozytoria te domyślnie są wyłączone. Jeżeli chcesz połączyć się z tymi repozytoriami, zmień ustawienia w zakładce opcje. W dalszej części zakładam, że gdy będę mówił o wtyczce, to ją bez trudu zainstalujesz i/lub włączysz. 34 Kup książkęPoleć książkę Wtyczki -instalacja Nieoficjalne wtyczki mogą być sprawdzone lub mieć charakter eksperymentalny. Ten drugi status oznacza, że twórca jeszcze nad nią pracuje i wtyczka może zachowywać się niestabilnie. Sugerowane jest, aby korzystać tylko ze sprawdzonych wtyczek. Wyświetlanie wtyczek eksperymentalnych możesz również zmienić w zakładce opcje. U s t a w i e n i e w t y c z e k , U s t a w i e n i e w t y c z e k , k t ó r e b ę d ą w y ś w i e t l a n e O k n o i n s t a l a c j i O k n o i n s t a l a c j i n o w y c h w t y c z e k 2.OGlądamyśWiat 35 Kup książkęPoleć książkę Warstwy przepis bAbci NA tort, WArstWy czyli Pamiętasz znajdujące się po lewej stronie ekranu okno podpisane WarstWy? Jest ono bardzo ważne, ponieważ w QGIS-ie pracujesz z warstwami. Wyobraź sobie kilka kartek przezroczystej folii, położonych jedna na drugiej. Na jednej możesz narysować tajemnicze jezioro, na drugiej ścieżki w lesie, na trzeciej domek babci... Tak, w tym rozdziale motywem przewodnim jest las Czerwonego Kapturka. Słuchaj dalej. ...na trzeciej domek babci, domek leśniczego i domek Czerwonego Kapturka, na czwartej miejsca, gdzie widziano wilka, aż wreszcie na piątej cały obszar tajemniczego lasu. To są warstwy! C z y l i To brzmi jak bajka o Czerwonym Kapturku w a r s t w ą n a z y w a m y . . ? . Warstwa, to grupa informacji dotyczących przestrzeni, tego samego typu znaki drogowe ulice własność terenu ukształtowanie powierzchni typ użytkowania ziemi j e s t c a ł y p r e z e n t o w a n y T o o b s z a r ! 36 Kup książkęPoleć książkę rAster i Wektor Modele danych Uwaga – teraz bardzo ważna informacja! Rozróżniamy model rastrowy i wektorowy. Nim zajmiemy się dopiero Nim zajmiemy się dopiero w rozdziale siódmym y ł y ł y ł z z z s s s y y y z z z t t t r r r o w a o w a o w a z i a ł u z i a ł u d d k i k i ż ż s i ą s i ą a m a m a m z z o o r r k k a a c c n n n o o ń ń z i e z i e z i e e e t t k k g g o o B B B ę ę ę d d d d d o o d d o o Model rastrowy traktuje przestrzeń jak obraz złożony z regularnej siatki komórek. Każda komórka ma wymiary: szerokość i długość. Jest to najczęściej kwadrat. Komórka odpowiada obszarowi w terenie o określonych wymiarach. Może to być na przykład 100 x 100 metrów. Komórka przyjmuje wartość, która wynika z dominującego charakteru przestrzeni, którą reprezentuje. Model wektorowy tworzy przestrzeń z obiektów. Każdy obiekt w terenie to oddzielny obiekt w programie GIS. Przestrzeń jest odwzorowana prosto. Zachowane jest położenie i kształt obiektu. Wyróżniamy obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. Każdy obiekt może mieć charakterystyki, zwane atrybutami. Cechy: - analiza przestrzenna jest szybka - wymaga dużo pamięci RAM - powoduję utratę części informacji Cechy: - pliki zajmują mało miejsca na dysku - dobrze odzwierciedla rzeczywistość - wprowadzanie danych jest pracochłonne Najważniejsze podejścia w GIS-ie to model rastrowy i wektorowy 2.OGlądamyśWiat 37 Kup książkęPoleć książkę Rastrowy model gis rAstroWy Możesz to powiedzieć jeszcze raz, tylko dokładniej? Jasne! W przypadku GIS-u rastrowego dysponujesz siatką regularnych kwadratów, Są to komórki rastra, które ja będę nazywał pikselami. Tak samo zbudowane każde zdjęcie cyfrowe, wystarczy je bardzo powiększyć, a zobaczysz piksele Piksel to powierzchnia (ma dwa wymiary), a nie punkt (zero wymiarów)! Każdy piksel odpowiada pewnej przestrzeni w rzeczywistości. Na przykład piksel 1 mm x 1 mm może odpowiadać obszarowi tajemniczego lasu 100 m x 100 m. Im mniejszy obszar reprezentuje jeden piksel, tym mapa jest dokładniejsza. Mówimy wtedy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Piksel jest opisany przez trzy liczby: numer kolumny, numer wiersza oraz wartość piksela. Wartość odpowiada temu, co faktycznie znajduje się w tym miejscu. Na przykład 1 może oznaczać las, 2 jezioro, 3 ścieżkę itd. Problem pojawia się, gdy na obszarze, który reprezentuje piksel, jest kilka rodzajów pokrycia terenu (klas). Wcześniejszy przykład (100 m x 100 m lasu) może obejmować zarówno drzewa, jak i fragment jeziora. Ponieważ piksel na mapie może mieć tylko jedną wartość, program GIS musi ustalić, jaka klasa dominuje w tym fragmencie i ją wybrać, a pozostałe pominąć. Tym samym nastąpi utrata części informacji. Wielkość straty zależy od tego, jak duży obszar obejmuje jeden piksel – im będzie mniejszy, tym mniejsza będzie też utrata informacji. Ale uwaga: generalizowanie informacji nie jest nieuniknione. Możesz przecież rozdzielić drzewa i jeziora w osobnych warstwach rastrowych. 38 Kup książkęPoleć książkę Węzeł Krawędź Łamana gis WektoroWy Poligon Wektorowy model Punkt Linia Wyróżniamy obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe Obiekt: Zły Wilk atrybut: wielkie uszy GIS wektorowy to zupełnie coś innego. Przenosisz do programu GIS cały obiekt – jego kształt i położenie. Możesz dowolnie powiększać (przybliżać) obszar bez utraty jakości. Co więcej, możesz edytować każdy z obiektów osobno. W tym samym miejscu w jednej warstwie może znajdować się kilka obiektów. Nie utracisz żadnej informacji! Teraz coś, co należy zapamiętać. Obiekty dzielimy na punktowe, liniowe i powierzchniowe. Obiekty liniowe to najczęściej łamane, a nie linie proste. Z kolei obiekty powierzchniowe to wieloboki, nazywane w QGIS-ie poligonami. atrybut: zjada babcię atrybut: zjada babcię Punkt nie ma wymiarów, łamana Punkt nie ma wymiarów, łamana ma jeden wymiar (długość), ma jeden wymiar (długość), a poligon ma dwa wymiary a poligon ma dwa wymiary (szerokość i długość) (szerokość i długość) Każdy obiekt ma atrybuty, czyli pewne cechy. Będę o nich mówił szczegółowo w rozdziale czwartym. w i e l k i e z ę b y w i e l k i e z ę b y a t r y b u t : a t r y b u t : Właściwie każdy obiekt złożony jest z punktów (współrzędnych XY). W przypadku obiektu punktowego jeden obiekt to jeden punkt. W przypadku linii (łamanej) łączymy kilka punktów odcinkami. Punkty te nazywa się węzłami, a odcinki krawędziami (segmentami). Natomiast powierzchnia to obszar wyznaczony przez łamaną, w której połączono ostatni węzeł z pierwszym. Taki zapis przestrzeni w programie GIS nazywamy prostym modelem wektorowym. 2.OGlądamyśWiat 39 Kup książkęPoleć książkę Typy obiektów las Dopasuj warstwy do typu obiektów: punkty domki: babci, Czerwonego Kapturka i leśniczego ścieżki w lesie łamane poligony Coś mi się nie zgadza! Narysowałam domek babci. Domek ma zarówno szerokość, jak i długość i można obliczyć jego powierzchnię, a zatem jest to poligon, tak samo jak las! Masz rację! Typ obiektu jest w dużej mierze umowny i zależy od tego, jak dokładnie będziesz odwzorowywać przestrzeń. W przypadku mapy całej krainy Czerwonego Kapturka domek babci będzie tylko punktem. Jeżeli jednak będziesz zajmować się okolicami, gdzie mieszka babcia i leśniczy, to skala może być tak duża, że domek narysujesz jako poligon. Od Ciebie zależy, jak szczegółowych danych potrzebujesz do swojej pracy. B u d y n e k m o ż e b y ć p u n k t e m i g o n e m – t o u m o w n e l u b p o l 40 Kup książkęPoleć książkę Warstwa -opcje A teraz przydatna wskazówka. W jednej warstwie powinny znajdować się obiekty tylko jednego typu (np. tylko poligony) oraz tylko jednego rodzaju (np. tylko jeziora). Dlaczego to jest takie ważne? Podstawowym celem warstw jest oddzielenie obiektów różnego rodzaju (np. jezior i lasów) i możliwość wyświetlenia tylko tych warstw, które nas w danym momencie interesują, a ukrycia pozostałych. Pamiętaj, aby rozdzielać obiekty w swoich warstwach! W QGIS-ie obiekty w jednej warstwie muszą być tego samego typu. Podczas tworzenia warstwy, QGIS wymaga zdefiniowania, jaki będzie typ (punkt, linia, poligon). QGIS oznacza typ warstwy odpowiednią ikoną przy jej nazwie w oknie warstw: Warstwa powierzchniowa Warstwa powierzchniowa Warstwa powierzchniowa Warstwa powierzchniowa W arst w a pun kto w a Warstwa liniowa lasrOzszerzeń Dodaj warstwę wektorową Wyświetl teraz pierwszą mapę. Musisz wybrać, jakiego rodzaju dane chcesz otworzyć. Do otwierania warstw wektorowych służy menu: Warstwa Dodaj warstwę wektorową 2.OGlądamyśWiat 41 Kup książkęPoleć książkę Projekt w QGIS ż e w s z y s t k o t u d z i a ł a t a k s a m o , i n n y c h p r o g r a m a c h k o m p u t e r o w y c h . ł e ś , t o w y b i e r a m g d y c h c ę o t w o r z y ć p l i k O t w ó r z i k , M ó w i j a k w A t a m , P l Masz racje, ale w QGIS-ie pracujesz w projektach. Oznacza to, że wybierając z menu: Plik Nowy projekt Plik Otwórz projekt Plik Zapisz projekt P u s t y p r o j e k t Otwórz projekt Otwórz projekt otwierasz jakby segregator, do którego możesz wczytywać warstwy z danymi. Plik projektu jest właściwym plikiem QGIS-a (.qgs). Zapisz projekt Zapisz projekt Dobrym zwyczajem jest trzymanie wszystkich warstw z jednego wszystkich warstw z jednego projektu w tym samym folderze projektu w tym samym folderze w systemie Windows w systemie Windows Plik projektu zawiera informacje, jak wyglądał Widok Plik projektu zawiera informacje, jak wyglądał w chwili zapisania (czyli jaki obszar mapy było widać), jak zostały sformatowane obiekty (kolorystyka), w jakiej kolejności były ułożone warstwy i gdzie na dysku znajdują się pliki warstw. Nie przechowuje jednak danych z warstw. Dlatego, gdy chcesz komuś przekazać projekt, musisz przekazać mu też wszystkie pliki warstw. Możesz również przekazać pliki pojedynczej warstwy, bez projektu. Po uruchomieniu programu QGIS domyślnie będzie aktywny pierwszy pusty projekt. 42 Kup książkęPoleć książkę FOrmatyplikóW Rozszerzenia plików Shapefile Formaty danych wektorowych, które wektorowych, które możesz otworzyć w QGIS-ie .shp .mif, .tab .kml .dxf .csv .gpx Są to bardzo popularne pliki wektorowe, w formacie opracowanym przez firmę ESRI i wykorzystywane w programie ArcGIS. Pliki te możesz utworzyć w programie MapInfo, jeżeli planujesz przekazać komuś projekt (na przykład użytkownikowi QGIS-a). Format danych znacznikowych, opracowany przez Open Geospatial Consortium i wykorzystywany w takich aplikacjach jak Google Maps czy Wikimapia. Bardzo popularny format wektorowy, wykorzystywany nie tylko w GIS-ie, ale przede wszystkim w wektorowej grafice inżynierskiej (AutoCAD). Format przechowywania danych w zwykłym pliku tekstowym, gdzie informacje oddzielone są separatorem, najczęściej przecinkiem. Są to pliki wymiany danych między urządzeniami GPS, zawierające informacje o użytecznych miejscach (ang. waypoints) czy trasach (ang. tracks). Warstwa zazwyczaj składa się z kilku plików na dysku o tej samej nazwie, ale o różnych rozszerzeniach. Tworzą one całość, zatem przekazując je komuś, musisz mieć pewność, że wszystkie zostały dołączone. Przykładem jest format shapefile, w którym warstwę tworzą pliki .shp (obiekty), .dbf (atrybuty), .prj (odwzorowanie) i .shx (indeksy przyśpieszające wyszukiwanie). 2.OGlądamyśWiat 43 Kup książkęPoleć książkę Dodaj warstwę Jesteśmy dwie strony dalej, a warstwa nadal nie została dodana. Zrób to: Warstwa Dodaj warstwę wektorową Przeglądaj Pojawia się okno, w którym wskazujesz plik warstwy na dysku lokalnym. Upewnij się, że jest wybrane prawidłowe rozszerzenie na liście (np. shp). Wczytaj wybraną Wczytaj wybraną warstwę Jeżeli QGIS nie potrafi samodzielnie określić układu współrzędnych warstwy, pojawi się okno z dostępnymi układami do wyboru. Musisz wyszukać i wybrać ten właściwy: 44 i p o w c z y t a n i u t e k s t u z a m i a s t p o l s k i c h z n a k ó w J e ż e l , ” „ k r z a k i p o j a w i a j ą s i ę i n n ą t r z e b a w y p r ó b o w a ć s t r o n ę k o d o w ą . Pojawi się okno systemu Pojawi się okno systemu Windows, w którym wybierz odpowiednie rozszerzenie i znajdź plik na dysku S z u k a j n a z w y l u b k o d u E P S G Układy, które były Układy, które były ostatnio używane ostatnio używane Lista wszystkich Lista wszystkich dostępnych układów współrzędnych Kup książkęPoleć książkę Strona kodowa Każdy znak z klawiatury komputer koduje za pomocą ciągu cyfr. Ponieważ dawno temu „pamięć” komputerów była niewielka, trudno było zakodować wszystkie znaki z języków całego świata. Aby się nie pogubić, wymyślono strony kodowe. Obecnie komputery używają dużo pojemniejszego sposobu zapisu (np. kodowanie UTF-8 przechowuje znaki wielu alfabetów), ale konieczność wyboru jakiejś strony kodowej pozostała. W wersji QGIS-a 1.8 występują duże problemy z polskimi znakami. Najlepiej używać łacińskich odpowiedników, a jeżeli jest to niemożliwe, to należy „ręcznie” ustawić kodowanie w pliku .dbf. Służy do tego wtyczka shapefile encoding fixer. S k ą d m o g ę w z i ą ć p l i k i w a r s t w y , n a k t ó r y c h b ę d ę ć w i c z y ć ? W Internecie jest dużo miejsc, z których można pobrać darmowe pliki warstw. Najlepiej użyć słowa kluczowego „shapefile”. Przykładowo ze strony http://www.gadm.org/country możesz pobrać granice podziału administracyjnego wszystkich krajów na świecie. Zerknij na koniec tej książki - podałem tam kilka innych przydatnych zbiorów danych. Pogubiłam się: kodowanie, układy współrzędnych, formaty plików? To niestety zawsze był problem. Nie ma jednolitego standardu w GIS-ie. Natomiast QGIS i tak nieźle sobie z tym wszystkim radzi. Jeszcze parę lat temu trzeba był wykonać skomplikowane procedury konwersji plików, aby móc w ogóle wyświetlić warstwę. Nie ma jednolitego standardu w GIS-ie 2.OGlądamyśWiat 45 Kup książkęPoleć książkę Reprojekcja tusąmyszy! Mapa została wczytana. W ten sam sposób możesz dodać kolejne warstwy. Możesz wczytać je wszystkie naraz, jeżeli podczas wybierania plików na dysku przytrzymasz klawisz CTRL. Możesz również przeciągnąć pliki do okna z warstwami. W QGIS-ie współrzędne kursora pojawiają się na dole ekranu na pasku stanu. Powinny to być faktyczne współrzędne tego miejsca w przestrzeni. Jeżeli nie będą prawidłowe, cała późniejsza praca będzie nadaremna. Dobrym pomysłem jest zmiana układu i jednostek na takie, które Tobie odpowiadają, czyli reprojekcja w locie. Ustawienia Właściwości projektu Układ współrzędnych Reprojekcja w locie (zaznaczony) Dostępne układy współrzędnych (WGS84) OK 2. Włącz reprojekcję w locie i zmień układ na WGS 84 i zmień układ na WGS 84 i ś m y m a p ę w u k ł a d z i e i ś m y m a p ę w u k ł a d z i e i ś m y m a p ę w u k ł a d z i e i ś m y m a p ę w u k ł a d z i e l o m e t r o w a ) l o m e t r o w a ) ( s i a t k a k i ( s i a t k a k i 1 . W c z y t a l W c z y t a l W c z y t a l W c z y t a l P U W G 9 2 P U W G 9 2 3. Zmienił się kształt mapy, ale wszystko Zmienił się kształt mapy, ale wszystko jest nadal w dobrym miejscu. QGIS pokazuje teraz współrzędne geograficzne, pokazuje teraz współrzędne geograficzne, a nie kilometrowe. 46 Kup książkęPoleć książkę Nawigacja mapy Przesuwanie mapy WyśWietlaniemapy Nawigacja mapy to jej przesuwanie i skalowanie Mapa została wyświetlona po prawej stronie. Po lewej stronie w oknie warstw pojawiły się nazwy warstw. Zastanów się, czy możesz mapę: przesuwać? Widok Przesuń widok Tak. Ponieważ ekran monitora ma określone wymiary, czasem nie widać wszystkiego, co jest na mapie. Możesz chwycić mapę i przesunąć na środek ekranu jej dowolny fragment. obracać? Nie! W geografii kierunek północny zawsze powinien być „na górze mapy”. W QGIS-ie nie można mapy obrócić. Można natomiast obrócić mapę podczas tworzenia wydruku. wydruku. przybliżać i oddalać? przybliżać i oddalać? Widok Powiększ Widok Powiększ Widok Pomniejsz Tak. Czasem oglądasz dużą mapę i chcesz pewne rzeczy zobaczyć bardziej szczegółowo albo potrzebujesz zobaczyć cały obszar. Możliwość zmiany powiększenia mapy jest istotnym wkładem GIS-u w dzieje kartografii. 2.OGlądamyśWiat 47 Kup książkęPoleć książkę Przybliżanie mapy Widok mapy Warstwa aktywna A d o c z e g o s ł u ż ą p o z o s t a ł e i k o n y ? Do bardziej precyzyjnego wyświetlania. Zdarzają się sytuacje, że przesuniesz mapę poza zakres obszaru. Zwykle zobaczysz wtedy biały ekran (bo w tamtym miejscu nie będzie żadnych obiektów). Aby wrócić na swój obszar, możesz powiększyć do aktywnej warstwy. Wtedy mapa zostanie wyświetlona w taki sposób, że wszystkie obiekty z bieżącej warstwy znajdą się na ekranie: Widok Powiększ do warstwy Jeżeli masz zaznaczony jakiś obiekt (o zaznaczaniu będzie za moment), możesz tak go powiększyć, aby był widoczny na całym ekranie. Wtedy możesz mu się dobrze przyjrzeć: Widok Powiększ do zaznaczonych Jeżeli chcesz wyśrodkować zaznaczony obiekt, bez zmiany powiększenia, też możesz to zrobić: Widok Przesuń widok do zaznaczonych Wreszcie, jeżeli chcesz przywrócić widok (powiększenie, położenie mapy), jaki był przed chwilą, to istnieje możliwość cofnięcia się do wcześniejszego widoku: Widok Poprzedni widok Mam nadzieję, że mi wybaczysz, iż ten pasek narzędzi mam w układzie pionowym. To przyzwyczajenie z programów graficznych. Warstwa widoczna Warstwa widoczna 48 Przesuń widok Przesuń widok do zaznaczonych do zaznaczonych P o w i ę k s z d o z a z n a c z o n y c h P o w i ę k s z d o z a z n a c z o n y c h P o w i ę k s z d o z a z n a c z o n y c h Powiększ do warstwy Powiększ do warstwy P o p r z e d n i w i d o k P o p r z e d n i w i d o k W arst w a akty w na W arst w a akty w na Kup książkęPoleć książkę Warstwa aktywna Warstwa widoczna Kolejność warstw Warstwa -cechy pOWrótdOWarstW W oknie warstw wyświetlone są wszystkie wczytane warstwy (rastrowe, wektorowe i inne). Warstwa może mieć dwa stany: widoczna / niewidoczna Każda warstwa może zostać ukryta poprzez odznaczenie X po lewej stronie nazwy. Robisz tak wtedy, gdy wyświetlanie obiektów tej warstwy psuje czytelność mapy. Wyłączenie zbędnych warstw przyśpieszy również pracę QGIS-a. aktywna / nieaktywna W jednej chwili tylko jedna warstwa może być aktywna. Jeżeli chcesz zaznaczyć obiekt, sprawdzić jego właściwości albo coś dorysować, musisz to zrobić w aktywnej warstwie. Jeżeli „nie działa” zaznaczanie, upewnij się najpierw, że aktywna jest ta warstwa, z której obiekt chcesz zaznaczyć (kliknij w jej nazwę). Możliwe jest Możliwe jest wykonywanie działań wykonywanie działań na kilku warstwach, na kilku warstwach, ale o tym powiem ale o tym powiem dopiero w rozdziale piątym Jednocześnie tylko jedna warstwa jest aktywna a w i ć s t s ó w n i e ż u r M o ż e s z ć ś o c z y o t w y . D o w i e s z p r z e z r o z d z i a l e s r w a y m w t i ę o s y m . t s s z ó t r Ważne jest zrozumienie, czym jest kolejność. Warstwy to folie nałożone jedna na drugiej. Przypuśćmy, że na dole znajduje się warstwa z domkiem babci, a powyżej warstwa lasu. Czy dostrzegasz problem? Powierzchniowa warstwa lasu zasłania punktową warstwę domków. Przyjęto, że warstwy rastrowe umieszcza się na spodzie, następnie coraz wyżej poligony, linie, a na samej górze punkty. Aby zmienić kolejność warstw, należy „chwycić” nazwę warstwy w oknie warstw i przeciągnąć w górę lub w dół. 2.OGlądamyśWiat 49 Kup książkęPoleć książkę Zapisywanie jako Konwersja -OGR Są jeszcze dwie ważne operacje związane z warstwą. Zawsze możesz usunąć warstwę z projektu. Zniknie ona z listy po lewej stronie i z mapy: Warstwa Usuń warstwę Musisz jednak mieć świadomość, że usuwasz warstwę z projektu, a nie z dysku. Zawsze możesz ją ponownie wczytać. Druga przydatna czynność to zapisanie warstwy pod inną nazwą. Zastosowań jest mnóstwo! Najważniejsze to wykonanie kopii bieżącej mapy. O innych będę mówił w dalszych rozdziałach. Warstwa Zapisz jako e t z r u w a r a n p „ Z a j d ź s u ( ó w k l e a a Z n t w y s s a p z d z i i : r o 1 n i e e w a o g e n o d r j Z a d a c p o r ó w p g ź l e a z m e z d o n c s a z n ż ó r p o j d z i e ć u n p i e r o e , g d z i e m o c ) s o j k i e m i e a j n i e c y w a a s n p i o w i e d ź z a n i e , z ę d z i . O d p ” . e ą j z u t i l f n i e a t y c r Zadanie 2: Ułóż Zadanie 2: Ułóż warstwy w prawidłowej warstwy w prawidłowej kolejności: kolejności: las poligon domek babci, Czerwonego Kapturka i leśniczego punkty ścieżki w lesie łamane tajemnicze jezioro poligon miejsca, w których widziano wilka punkty 50 Kup książkęPoleć książkę Skala o skA l i bAbciU, czeMU MAsz takieWielkiezęby? Przecież Czerwony Kapturek Przecież Czerwony Kapturek nie będzie nosił mapy tak samo dużej jak cały las Pojęcie skali jest intuicyjne i nie będę podawał Pojęcie skali jest intuicyjne i nie będę podawał tu naukowej definicji. Skalę stosujemy wtedy, tu naukowej definicji. Skalę stosujemy wtedy, gdy proporcje 1:1 byłyby niepraktyczne. gdy proporcje 1:1 byłyby niepraktyczne. Jak łatwo zapamiętać, kiedy mówimy o dużej skali Jak łatwo zapamiętać, kiedy mówimy o (albo o mapie w dużej skali)? Bardzo prosto. Za każdym razem, gdy masz ten problem, wyobraź sobie tort, który upiekła babcia Czerwonego Kapturka. Jeżeli podzielisz go na pół, to każda część będzie duża. Zatem 1/2 = dużo. Natomiast gdy podzielisz go na dwadzieścia części, to każdy dostanie niewielki kawałek. Zatem 1/20 to mniej. 1 : 2 t o w i ę k s z a s k a l a n i ż 1 : 2 0 W geografii za mapy w dużych skalach uważa się mapy zasadnicze i geodezyjne (1:500 czy 1:1 000). Mapy w małych skalach to mapy zaczynające się od 1:100 000, na przykład mapy całego kraju. Pomiędzy nimi są mapy w średniej skali, na przykład mapy miast i mapy topograficzne. Odpowiadając na tytułowe pytanie: - Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? - Bo ustawiłaś zbyt dużą skalę, Kapturku. 2.OGlądamyśWiat 51 Kup książkęPoleć książkę Przeliczanie skali W większości przypadków chcesz używać skali pełnej, „okrągłej”, na przykład 1:50 000, a nie 1:49 519. W QGIS-ie możesz precyzyjnie podać skalę, wpisując wartość do pola skala lub wybierając jedną z wartości z listy rozwijanej. Miejsce na wpisanie skali Musisz jednak pamiętać, że powiększając lub pomniejszając mapę, zmieniasz właśnie skalę. Po każdej zmianie powiększenia upewnij się, czy skala jest „okrągła”. Potrenuj przeliczanie skali: Tajemnicze jezioro ma w rzeczywistości wymiary 20 metrów na 35 metrów. Ile będzie miało w skali 1:1000? Skala 1:1000 oznacza, że jednej jednostce na mapie (np. 1 cm) odpowiada tysiąc jednostek w rzeczywistości (1000 cm). Skalę najłatwiej przeliczać techniką po przekątnej. 1000 cm = 10 m 10 m (rzeczywistość) — 1 cm (mapa) 20 m — x1 x1 = 20 m * 1 cm / 10 m = 2 cm 35 m — x2 x2 = 35 m * 1 cm / 10 m = ____ cm 52 Kup książkęPoleć książkę WybórObiektóW Zaznaczanie obiektu Najczęściej, żeby zrobić coś z obiektem, trzeba go zaznaczyć. Metod zaznaczania (wyboru obiektów) zaznaczyć w QGIS-ie jest tak dużo, że poświęciłem temu sporo w QGIS-ie jest tak dużo, że poświęciłem temu sporo stron w rozdziale piątym. Tutaj pokażę jedynie stron w rozdziale piątym. Tutaj pokażę jedynie najprostsze narzędzia. najprostsze narzędzia. Możesz zaznaczyć obiekt poprzez wskazanie go kursorem myszy. Wybierz narzędzie zaznaczania i kliknij w obiekt. Aby zaznaczyć kilka obiektów, przytrzymaj klawisz CTRL: Widok Wybierz Wybierz jeden obiekt Możesz zaznaczyć obiekty poprzez obrysowanie ich figurą geometryczną: prostokątem (przeciągnij nad obszarem), wielobokiem (wstaw punkty tworzące wielobok, zakończ klikając prawym przyciskiem myszy), promieniem (wstaw środek koła i przeciągnij) oraz zaznaczeniem (narysuj kursorem dowolny kształt): Widok Wybierz Wybierz obiekty prostokątem Widok Wybierz Wybierz obiekty wielobokiem Widok Wybierz Wybierz obiekty promieniem Widok Wybierz Wybierz obiekty zaznaczeniem Aby usunąć zaznaczenie, wybierz: Widok Wybierz Zlikwiduj zaznaczenie obiektów ze wszystkich warstw Mam nadzieję, iż pamiętasz, Mam nadzieję, iż pamiętasz, że zaznaczać możesz tylko obiekty w aktywnej warstwie! Usuń zaznaczenie Zobacz informacje o obiekcie Zobacz informacje o obiekcie Zobacz informacje o obiekcie ( w i e l e m e t o d ) ( w i e l e m e t o d ) Z a z n a c z Z a z n a c z 2.OGlądamyśWiat 53 Kup książkęPoleć książkę Info o obiekcie Długość linii Powierzchnia poligonu sztUczki zAzNAczANiA i ć i ć T r z e b a g o p o d z i e l T r z e b a g o p o d z i e l d o p i e r o w t e d y d o p i e r o w t e d y i i n a m n i e j s z e n a m n i e j s z e O o p e r a c j a c h O o p e r a c j a c h z a z n a c z y ć . z a z n a c z y ć . n a o b i e k t a c h o p o w i e m w r o z d z i a l e t r z e c i m . Może sz zap i sa ć zazna czone ob iek ty jako nową wa r s twę Informacje o pewnym poligonie Używając narzędzia do zaznaczania obszarem, zaznaczasz wszystkie obiekty, których przynajmniej fragment znalazł się w zaznaczanym obszarze. Gdy chcesz zaznaczyć obiekty położone całkowicie wewnątrz obszaru, zajrzyj do rozdziału piątego. Aby odznaczyć pojedyncze obiekty, a resztę pozostawić zaznaczone, wskaż je narzędziem do zaznaczania pojedynczego z przytrzymanym klawiszem CTRL. Obiekt jest najmniejszym elementem w GIS-ie wektorowym. Nie można zatem zaznaczyć fragmentu wektorowym. Nie można zatem zaznaczyć fragmentu wektorowym. Nie można zatem zaznaczyć fragmentu obiektu. Często zaznaczam obiekty, aby je wybrać i pracować tylko na nich. Przydatna wtedy jest możliwość zapisania zaznaczonych obiektów jako nowej warstwy. Znacznie to przyśpieszy pracę programu. Warstwa Zapisz wybrane jako plik wektorowy Format (ESRI shapefile) Zapisz jako (nazwa_pliku) Kodowanie (UTF-8) Układ współrzędnych (układ warstwy) Dodaj zapisany plik do mapy (zaznaczony) P o w i e r z c h n i a i g o n u t e g o p o l Czym innym niż zaznaczanie jest wyświetlenie informacji o obiekcie, czyli odczytanie atrybutów obiektu. Pamiętasz, co to są atrybuty? W rozdziale czwartym opowiem o nich szczegółowo. Wyświetlenie informacji pozwala zidentyfikować obiekt na mapie. Pozwala też szybko odczytać długość linii lub powierzchnię poligonu. Widok Informacje o obiekcie 54 Kup książkęPoleć książkę Pomiar odległości ObliczanieOdleGłOści No, wreszcie coś praktycznego! QGIS pozwala w prosty sposób obliczyć odległość między dwoma punktami, długość łamanej, powierzchnię obszaru oraz kąt między dwoma odcinkami. Wynik zostanie podany w rzeczywistych jednostkach (np. kilometrach): Widok Pomiar Pomiar odległości Widok Pomiar Pomiar powierzchni Widok Pomiar Pomiar kąta N a r z ę d z i a d o m i e r z e n i a N a r z ę d z i a d o m i e r z e n i a D ł u g o ś ć k a ż d e g o ( o d c i n k a s e g m e n t u m i ę d z y p a r ą p u n k t ó w ) Do pomiaru odległości skorzystaj z narzędzia właśnie Do pomiaru odległości skorzystaj z narzędzia właśnie o takiej nazwie: poMiar oDLeGłoŚci. Wstaw punkty, zaczynając od chatki Czerwonego Kapturka, potem wzdłuż ścieżki, kończąc na domku babci. W oknie miara pojawi się długość całej trasy. Całkowita długość 2.OGlądamyśWiat 55 Kup książkęPoleć książkę 56 Kup książkęPoleć książkę iNDeks rzeczoWy Z i n d e k s u r z e c z o w e g o m o ż e s z k o r z y s t a ć n a d w a s p o s o b y : a l b o z p o n i ż s z e j l i s t y u ł o ż o n e j n a d w a s p o s o b y : a l b o z p o n i ż s z e j l i s t y u ł o ż o n e j a l f a b e t y c z n i e , a l b o z e s ł ó w k l u c z o w y c h w n a r o ż n i k u a l f a b e t y c z n i e , a l b o z e s ł ó w k l u c z o w y c h w n a r o ż n i k u k a ż d e j s t r o n y k a ż d e j s t r o n y $area i $length $area i $length $area i $length $area i $length Agreguj -geoprocessing Agreguj -geoprocessing Akcje Akcje Algebra map Algebra map -przykłady Aproksymacja area Atrybut -klasyfi kacja Atrybuty Atrybuty -dodaj Azymut Baza referencyjna BDL Błąd transformacji Błędy digitalizacji Bufor -geoprocessing Bufor -szerokość CAD -wtyczka Capabilities Centroidy Ciągłość danych Cięcie izohips Clip -geoprocessing Contains -operator Convex hulls -geoprocessing Crosses -operator CSV -import CSV -złączenie tabeli Część obiektu Część wspólna Dane liczbowe Dane tekstowe DBMS Decimal -formaty DEM Deniwelacja Diagram -atrybuty Diagram -typy Diagram -wielkość Difference -geoprocessing Digitalizacja 109 10 10 10 128 12 284 28 237 238 132 269 113 93 108 83 136 114 62 67 130 131 79 279 160 213 250 126 171 122 169 135 115 75 123 94 94 289 94 242 244 199 197 200 127 59 Digitalizacja -cofnij Digitalizacja -usuń Digitalizacja -zapisz Digitizer Dirichleta tesselacja Disjoint -operator Dissolve -geoprocessing Dla kogo książka? Długość geografi czna Długość linii Długość linii w poligonie Dobór obszaru badań Dobór przedziałów Dodaj pierścień Dodaj warstwę Dorysuj fragment obiektu DTM Edycja topologiczna Edycja węzłów Eksport do pliku Eksport -rodzaje Ekspozycja -kierunki Ekwidystanta Elementy mapy Elipsoida EPSG kody Equals -operator Etykiety Etykiety -otoczka Etykiety -położenie Etykiety -tło Etykiety -zaawansowane Filtr danych w tabeli Filtr liniowy Format papieru fTools -wtyczka Funcja warunkowa Funkcje liczbowe Funkcje tekstowe GDAL Geocode -wtyczka 72 72 72 59 140 169 128 13 19 54 147 144 195 74 44 76 242 68 73 256 259 247 129 262 18 24 171 184 185 186 185 187 99 244 263 120 112 110 111 231 139 298 Kup książkęPoleć książkę Geokodowanie Geometria Geoportal Geoprocessing Georeferencja Georeferencja -z mapy GIS definicja Google Maps GRASS GRID GUI Heatmap Histogram IDW -interpolacja Iloczyn -geoprocessing Info o obiekcie Inicjalny plik rastra Instalacja QGIS Integer -formaty Interfejs QGIS Interpolacja Interpolacja dyskretna Interpolacja liniowa Interpolacja szczegółowa Interpolacja -uproszczenia Intersect -geoprocessing Intersects -operator Jenks Jest rozłączne -operator Kadrowanie rastra Kalkulator pól Kalkulator rastra Kanały Kartodiagram Kartografia Kartogram Kartogram -cechy Kartogram -legenda Kartogram -podział Kąty proste -rysowanie Klucz podstawowy tabeli KML KML -edycja w Google KML -wczytywanie Kolejność warstw Kolumny geometrii Konkatenacja Konwersja -GDAL Konwersja -OGR Konwersja -tabela Krawędź 137 111 88 121 60 65 25 273 285 225 30 286 243 218 123 54 235 31 94 32 215 230 230 230 219 123 169 192 169 252 107 239 228 196 25 190 191 194 192 84 114 272 275 274 49 153 78 233 50 109 39 Kreator zapytań Kriging -interpolacja Kropki -położenie Kropki -waga Kropki -wielkość Kurs GIS Kwantyle Legenda Linia Linia -formatowanie Linia -ze znaczników Linie na poligony Linie nieciągłości Linie strukturalne Lista narzędzi Losowe punkty Losowy wybór Łamana Łączenie obiektów Łączenie tabel Łączenie tabel Łuk -rysowanie Macierz -dołączenie Macierz odległości Mapa bitowa Mapa chorochromatyczna Mapa ekspozycji Mapa gęstości Mapa interaktywna Mapa izohips Mapa izolinii Mapa kolorów Mapa kropkowa Mapa na stronie WWW Mapa punktowa Mapa spadków Mapa sygnaturowa Mapa termiczna Mapa zacienienia Maska zasięgu Menu kontekstowe Merge -geoprocessing Metadane Metody interpolacji Metody klasyfikacji MMQGIS -wtyczka Modele barw Modele danych Modele rastrowe Modele wektorowe Nachodzi na -operator 101 217 205 204 207 10 192 265 39 178 178 164 216 216 89 155 154 39 78 116 117 80 149 148 225 188 246 156 268 251 212 229 206 276 201 245 208 286 248 253 104 124 287 217 230 138 176 37 225 66 170 a.dOdatki 299 Kup książkęPoleć książkę Nawigacja mapy Nazwa mapy Nearest Neighbor Niedociągnięcia Nowa warstwa O autorze Obrót obiektu Odwzorowania Odwzorowania -raster OGR Ogranicz przeszukiwanie Okno wydruku Określona długość odcinka OpenLayers OpenSource Operacje logiczne Operator przestrzenny Operatory Operatory -lista Operatory -lista OSGeo4W Otoczka wypukła Otwieranie rastra Otwieranie tabeli Overlaps -operator Palety barwne -edycja Palety barwne -raster Paski narzędzi Percepcja mapy Piksel Piramidy rastra Podziałka liniowa Podziałka mapy Poligon Poligon -formatowanie Poligonizacja Poligony na linie Pomiar odległości Populacja Powierzchnia poligonu Projekcja Projekt w QGIS Prostopadła Prosty model wektorowy Próba Przecięcia linii Przecina -operator Przedłuż i połącz Przeliczanie skali Przestrzelenia Przesuwanie mapy 47 258 142 67 69 15 82 21 245 231 98 260 85 86 294 237 168 100 170 171 280 122 226 95 170 181 227 33 24 223 288 267 257 39 179 236 164 55 154 54 22 42 80 66 154 162 169 84 52 67 47 244 Przewyższenie 175 Przezroczystość warstwy 48 Przybliżanie mapy 68 Przyciąganie 126 Przytnij -geoprocessing 227 Pseudokolor 39 Punkt 177 Punkt -formatowanie 82 Punkt w oddaleniu 61 Punkty kontrolne 291 Python API 290 QGIS Browser 12 QGIS -cechy 11 QGIS Desktop 11 Quantum GIS 234 Rasteryzacja 38 Rastrowy model 222 Rastrowy model 158 Regularne poligony 157 Regularne punkty 241 Reklasyfikacja 46 Reprojekcja 63 Resampling -georegerencja 75 Ringer -wtyczka 77 Rozdzielanie -obiekty 224 Rozdzielczość przestrzenna 76 Rozdziel obiekt 292 Rozsunięcie punktów 232 Rozszerzenia GDAL 43 Rozszerzenia plików 81 Równoległa 127 Różnica -geoprocesing 125 Różnica symetryczna 71 Rysowanie 72 Rysowanie -rady 249 Rzeźba terenu 78 Scalanie -atrybuty 77 Scalanie -obiekty 134 Separator dziesiętny 279 Serwer -pliki 278 Serwer QGIS 293 SEXTANTE -wtyczka 43 Shapefile 22 Siatka geograficzna 22 Siatka kilometrowa -definicja 159 Siatka kilometrowa -utwórz 158 Siatka wektorowa Siatka współrzędnych 264 Simmetrical diff. -geoprocessing 125 51 Skala Skala ciągła 181 300 Kup książkęPoleć książkę Skala dyskretna Skala mapy Skala rozbieżna Skala zbieżna Sortowanie SQL Statystyki atrybutów Statystyki opisowe Statystyki warstwy String -formaty Strona kodowa Struktura tabeli Strzałka północy Strzałka północy Styka się z -operator Styl -duplikowanie Style wbudowane Suma -geoprocessing Sygnatury Sygnatury -edycja Sygnatury -legenda Symbole SVG Symbole -wielkość Symbolika Symbol stopniowy Szczegółowość rastra Szerokość geograficzna Szukanie złożone Średnie wartości Środek ciężkości Tabela atrybutów Thiessena wieloboki TIN -interpolacja Topologiczny model Touches -operator Tożsame -operator Transformacje Triangulacja Triangulacja Delone Tryb edycji Twój GIS Typy danych Typy obiektów Udostępnianie map Układy współrzędnych Unikalna wartość Union -geoprocessing Uprość geometrię Warstwa aktywna Warstwa -cechy Warstwa -opcje Warstwa widoczna Warstwa z tabeli Warstwy WCS WebGIS Web klient Wektorowy model Wektoryzacja -rysowanie Wektoryzacja -z rastra Węzeł Węzły na punkty WFS Widok mapy Within -operator Własna mapa WMS Woronoja poligony Współrzędne geograficzne Wtyczki Wtyczki -instalacja Wybór diagramu Wybór obiektów Wybór przez atrybuty Wybór przez lokalizację Wybór przez położenie Wybór warunkowy Wydobądź węzły Wydruk -tworzenie Wygląd mapy Wyspy Zakładki Zapętlenia Zapis dziesiętny Zapisywanie jako Zapytanie przestrzenne Zapytanie -tabela Zasięg mapy Zastosowania GIS Zastosowania Woronoja Zawiera -operator Zaznaczanie obiektu Zaznaczanie w tabeli Zdarzenia Javascript Zdjęcia satelitarne Zliczanie punktów Zmiany typu warstwy Zmiany wartości piksela Zmiany w tabeli 49 133 36 88 277 281 39 59 236 39 162 88 48 170 58 87 140 19 34 35 198 165 166 169 167 103 162 261 174 74 295 67 20 50 168 99 263 26 141 171 53 97 270 86 146 163 240 106 181 263 182 182 96 102 151 145 152 94 45 105 257 266 170 183 180 124 209 210 211 202 203 177 193 224 19 99 150 161 92 140 217 66 170 171 64 214 143 70 27 94 40 271 23 189 124 74 49 49 41 a.dOdatki 301 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Quantum GIS. Tworzenie i analiza map
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: