Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 005041 20484500 na godz. na dobę w sumie
Rachab. Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa - ebook/pdf
Rachab. Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Paganini Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89049-42-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Konsultacja Biblijna o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Szkic Debory o biblijnej Rachab jest opowieścią o przekraczającej wszelkie granice miłości Boga. Niechlubna, pełna zakrętów historia tej kobiety może być inspiracją dla wszystkich tych, którzy sami żyją na zakręcie, w poczuciu beznadziei czy zapętlenia. Napisana z wielką miłością do Boga i człowieka książka, delikatnie wprowadza czytelnika we wszystkie niuanse biblijnej historii, stopniowo odkrywając jej głęboki sens dla każdego, na dziś, na teraz. Książka jest zarazem wyzwaniem rzuconym czytelnikowi, bo perspektywa, z jakiej w tej książce patrzymy na Rachab, ustawiona jest w szczególny sposób. Z jednej strony - niewiarygodna miłość Boga, z drugiej - odważna, decyzyjna kobieta, która nie waha się porzucić swoje zniewolenia, gdy odkrywa 'perłę'. Czytając, mierzymy się nie tylko z historią Rachab, ale przede wszystkim z własną. Można stchórzyć albo zaryzykować i prześwietlić wszystkie strony swojego życia światłem Słowa. Konfrontacja może być bolesna, ale zarazem uzdrawiająca, zresztą tam, w tym Słowie, już czeka Bóg. Czeka, aż zaryzykujesz, jak Rachab.

Debora Sianożęcka - (ur. w 1981 r.) z wykształcenia psycholog. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Miłość do Biblii pociągnęła ją do poznawania biblijnego języka hebrajskiego i aramejskich komentarzy. 'Uzależniona' od Eucharystii. Prowadzone przez nią warsztaty biblijno-psychologiczne: Nie bądź lustrem weneckim, Drzewo twojego serca - o genogramach w świetle Biblii, Obraz malowany w sercu - o odkrywaniu obrazu Boga jako Ojca, Rodowód Jezusa Chrystusa i moje w nim miejsce oraz Rachab cieszyły się dużym zainteresowaniem. 'Rachab' to jej pierwsza książka. W przygotowaniu kolejne medytacje pełne miłości Bożego Słowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 O książce Szkic Debory o biblijnej Rachab jest opowieścią o przekraczającej wszelkie granice miłości Boga. Niechlubna, pełna zakrętów historia tej kobiety może być inspiracją dla wszystkich tych, którzy sami żyją na zakręcie, w poczuciu beznadziei czy zapętlenia. Napisana z wielką miłością do Boga i człowieka książka, delikatnie wprowadza czytelnika we wszystkie niuanse biblijnej historii, stopniowo odkrywając jej głęboki sens dla każdego, na dziś, na teraz. jest zarazem wyzwaniem rzuconym Książka czytelnikowi, bo perspektywa, z jakiej w tej książce patrzymy na Rachab ustawiona jest w szczególny sposób. Z jednej strony - niewiarygodna miłość Boga, z drugiej - odważna, decyzyjna kobieta, która nie waha się porzucić swoje zniewolenia, gdy odkrywa „perłę”. Czytając, mierzymy się nie tylko z historią Rachab, ale przede wszystkim z własną. Można stchórzyć albo zaryzykować i prześwietlić wszystkie strony swojego życia światłem Słowa. Konfrontacja może być bolesna, ale zarazem uzdrawiająca, zresztą tam, w tym Słowie już czeka Bóg. Czeka, aż zaryzykujesz, jak Rachab. 2 Debora Sianożęcka Rachab Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa wydanie elektroniczne paganini 3 O autorze Debora Sianożęcka (ur. w 1981 r.) Z wykształcenia psycholog, pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Miłość do Biblii pociągnęła ją do poznawania bib- lijnego języka hebrajskiego i aramejskich komentarzy. „Uzależniona” od Eucharystii. Prowadzone przez nią warsztaty biblijno-psychologiczne: Nie bądź lustrem weneckim; Drzewo twojego serca - o genogramach w świetle Biblii; Obraz malowany w sercu” - o odkrywaniu obrazu Boga jako Ojca; Rodowód Jezusa Chrystusa - i moje w nim miejsce cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rachab” to jej pierwsza książka. W przygotowaniu kolejne medytacje pełne miłości Bożego Słowa. 4 Redakcja i korekta: Kinga Wenklar Konsultacja biblijna: o. Augustyn Pelanowski osPPe Projekt okładki: Anna smak-Drewniak Rysunek „Rachab”: o. Augustyn Pelanowski osPPe © Copyright: paganini Kraków 2015 © Copyright: Debora sianożęcka IsBN 978-83-89049-25-4 IsBN pdf 9788389049421 IsBN epub 9788389049438 IsBN mobi 9788389049445 paganini sklep: ul. Batorego 19 31-135 Kraków Księgarnia internetowa: www.paganini.com.pl Dział handlowy: dystrybucja@paganini.com.pl tel. 12 423 42 77, 12 623 71 81 5 S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ PIERWSZA Gdy czytasz Biblię odkrywasz, że jesteś zapisany; a czytając, ty sam zostajesz odczytany Widząca ślepota On mówi do ciebie i za ciebie Tkanina pamięci Piotr - poznawać, by być poznanym Natanael – człowiek wolny od podstępu CZĘŚĆ DRUGA Rodowód Jezusa Rodowody w Biblii Wersja Łukasza Gdzie jesteś? Wersja Mateusza Córki Szalluma Pragnienie, które jest w nas CZĘŚĆ TRZECIA Rachab Odkryć swoje zniewolenie Czy jesteś szczęśliwy? Most – szansa na decyzję Jerycho - miasto księżyca Ciemna strona księżyca Cień Piotra Czy jest sens ukrywać siebie przed sobą, skoro widzi mnie Bóg? Widzi mnie z miłością Ukrywając się w Nilu Lekarza potrzebują chorzy Wiarygodność pokory Bez osądzania Ezer Kenegdo Zanim upadnie ten świat Spotkać kogoś, w kim spotka się Boga Jezus i Jozue Dom w murze Odrzucić nawet to, co o sobie myślę Powróz z nici Rachab i Jozue MODLITWA 6 7 9 13 15 16 19 23 25 34 37 41 46 48 53 55 58 61 62 68 70 72 74 75 78 79 81 86 91 94 99 101 104 107 117 121 dla Sary Kapery 7 Część pierwsza Gdy czytasz Biblię odkrywasz, że jesteś zapisany; a czytając, ty sam zostajesz odczytany 8 WIDZĄCA ŚLEPOTA Trzymając w rękach Biblię i przyglądając się jej Słowom, myślę o tym – i zarazem tego doświadczam – że powiedzieć o Biblii, a raczej wyznać o niej: Oto mój dom, oto mój rodowód, oto, skąd pochodzę, jest najgłębszą prawdą. Żyjąc w bliskości Biblii i jej Słowa, będąc z nią związanym, człowiek doświadcza tego, że Ktoś o nim pamięta, że jego życie zapisane jest na jej kartach, że wpisani w nią ludzie podobni są do niego w tym, co przeżywają, czego doświadczają, z czym się zmagają – czytając ją, jednocześnie jest się samemu odczytywanym. Może dla niektórych to bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, ale przecież chrześcijanin śmiało możne powiedzieć: To, co mi się przydarza, ktoś już kiedyś przeżywał, to, czego doświadczam, było już czyimś udziałem. Kluczem jest odnalezienie się w Słowach Biblii. W tym miejscu przypomina mi się wydarzenie opisane w Ewangelii według świętego Łukasza: „Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wy- chował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miej- sce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski u Pana». Zwi- nąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc 9 mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli»” (Łk 4, 16–21). Gdy rozmyślam nad tymi Słowami, zawsze wyraź- nie dostrzegam, że Jezus miał swoje zwyczaje, jak ten związany z przychodzeniem do synagogi, która nie była dla Niego zwykłym domem modlitwy, ale miejscem wypełnionym Obecnością Tego, przez którego został posłany (SZECHINA1). Uderza mnie także to, że Jezus wiedział o tym, że jest zapisany w Słowie i umiał to Słowo znaleźć, odkryć, odnieść do siebie. To bardzo ważne doświadczenie – poczucie, że jest się zapisanym w Słowach Boga. W tym miejscu warto choć krótko wspomnieć, że w tradycji hebrajskiej istnieje przekonanie, że każdy człowiek ma swoją literę w Torze. Tym bardziej więc człowiek czytający i przyjmujący do siebie Słowo odkrywa jed- nocześnie swoje własne istnienie, tak jakby odkrywał swoją literę w Biblii. W mistyce żydowskiej LESZON KADOSZ czyli „święty język”, to język, którego litery dają życie, ożywiają i podtrzymują przy życiu całe stworzenie, gdyż w tym języku przemawiał Bóg, stwarzając świat, powołując go do istnienia. Można więc powiedzieć, że jeśli człowiek żyje Słowem Boga i chce je odkrywać, to przez asymilowanie tego Słowa i przyjmowanie Ciała Boga człowiek przemienia się jakby w żywą księgę, w żywe Słowo Boga. 1 SZECHINA – słowo wywodzące się od hebr. SZAKAN znaczącego „mieszkać”, a także „przebywać”; w judaizmie jest to „Boża Obecność”, a dokładniej „Obecność Bożej Świętości” w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w czasie. 10 Najważniejsze jest pragnienie Słowa! Przypo- mnijmy w tym miejscu postać świętego Dydyma Aleksandryjskiego, zwanego Ślepym, który jest jed- nym z najważniejszych postaci Kościoła w Egipcie drugiej połowy IV w. Był on zwyczajnym mnichem żyjącym jednak nie na pustyni, ale w obrębie miasta. Dydym urodził się w Aleksandrii około 313 r. Jako dziecko, mając zaledwie cztery lata, stracił wzrok. To jego wielkie nieszczęście stało się jednak początkiem jeszcze większej przygody jego życia ze Słowem Bożym! Pomimo swego upośledzenia i pomimo tego, że nigdy nie chodził do żadnej szkoły, Dydym w niesamowity sposób opanował znajomość Pisma Świętego, które znał na pamięć i potrafił w Duchu Świętym głęboko komentować. Ten mnich, nazywa- ny „teologiem Ducha Świętego”, był człowiekiem głębokiej modlitwy i żył w bliskości z Bogiem. Odznaczał się wielką wnikliwością w sprawy du- chowe, a także jasnością objaśniania największych nawet tajników i zawiłości ludzkiej egzystencji. Święty Antoni, miał powiedzieć, że „Pan Bóg zabrał Dydymowi zdolność widzenia świata, ale dał mu za to oczy aniołów, którymi ogląda się samego Boga”. Dydym jest autorem obszernych komentarzy do Pi- sma Świętego, które interpretował bardzo dokładnie, dyktując pełne Ducha Świętego wyjaśnienia swoim uczniom. Historia św. Dydyma Aleksandryjskiego, który umarł w 398 r. jako 85-letni starzec, pokazuje, że można być fizycznie ślepym, ale mimo to widzieć Słowo! Można też mieć zdrowy wzrok, a oczy za- mknięte na Biblię. 11 Odwołam się do jeszcze jednego przykładu, tym razem z dziedziny kinematografii. W filmie Księga Ocalenia2 przedstawiony jest samotny, nikomu nie- znany wędrowiec o imieniu Eli, który przemierza świat wyniszczony po przejściu nuklearnej wojny. Wędrowiec jest w posiadaniu niezwykłej księgi. Nie- złomnie jej strzeże, gdyż ma ona moc ocalenia ginącej ludzkości. Posiadany przez Eliego egzemplarz, jest jedynym, jaki ocalał. Złe siły reprezentowane przez przywódcę bandytów skupionych wokół prowizo- rycznego miasteczka znajdującego się na drodze wę- drowca planują objąć w posiadanie księgę. Eli jednak nie zamierza się z nią rozstać. Okazuje się bowiem, że ową księgą jest Biblia, zapisana alfabetem Braille’a, a Eli to jedyna osoba, która jest w stanie ją odczytać. Co więcej, strzegąc księgi, czytając ją i rozważając, Eli zapamiętuje każde zapisane w niej Słowo, a to – ukryte w jego pamięci – nie może już ulec prawdziwemu zniszczeniu. Ważne jest, by strzec i zachowywać święte słowa, mieć je wyryte w pamięci, jak drogowskazy. Skoro zdolni jesteśmy głęboko zapamiętywać słowa, które nas zraniły, czy też słowa ukochanych przez nas osób, to o ileż bardziej powinniśmy strzec w pamięci serca świętych słów zapisanych w Biblii!3. 2 Księga ocalenia (2010), reż. A. Hughes, A. Hughes. 3 Konstytucja o Objawieniu Bożym. Zgodnie z zasadą, że natch- niony jest nade wszystko oryginalny tekst. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rachab. Odnajdź swoje miejsce w rodowodzie Jezusa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: