Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 003811 21722582 na godz. na dobę w sumie
Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic - ebook/pdf
Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-331-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Baza danych SQL Server programu Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) zawiera wiele cennych informacji na temat Twoich użytkowników, komputerów, sprzętu, systemów operacyjnych, aplikacji czy stanu zgodności. Aby umożliwić Ci efektywne wyodrębnianie tych danych, Microsoft dostarczył kilku doskonałych narzędzi, wliczając w to usługi raportowania SQL Server Reporting Services (SSRS) i dodatek SQL Server Data Tools Business Intelligence (SSDT-BI). Podręcznik Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic pokaże Ci, w jaki sposób możesz wykorzystać maksymalny potencjał tych narzędzi.
Światowej sławy guru raportowania, Garth Jones, wraz z będącymi ekspertami współautorami tego przewodnika poprowadzi Cię przez wszystkie aspekty niestandardowego raportowania w System Center. Poczynając od instalacji i konfiguracji usług SSRS, krok po kroku nauczysz się wykorzystywać widoki języka SQL do wyszukiwania potrzebnych Ci danych, budować zapytania SQL, tworzyć proste i zaawansowane raporty, a także wykorzystywać administrację opartą na rolach do bezpiecznego dostarczania tych raportów właściwym osobom.
W książce tej Jones zebrał aktualne, niezawodne i wszechstronne techniki raportowania w System Center, których na próżno szukać w innych podręcznikach i witrynach internetowych. Korzystając z tego przewodnika będziesz w stanie konsekwentnie pozyskiwać właściwe informacje, które pozwolą Ci rozwiązywać palące problemy i szybko reagować na ewentualne obawy zarządu.
Garth Jones, główny architekt w Enhansoft i Microsoft MVP, specjalizuje się w poszerzaniu wartości i znaczenia programu System Center Configuration Manager. Z rodziną produktów System Center pracuje od roku 1996, kiedy to występowała jeszcze pod nazwą SMS. Dan Toll jest administratorem programu Configuration Manager, z którym pracuje od wersji SMS 2003. Specjalizuje się we wdrożeniach systemów operacyjnych dla stacji roboczych i serwerów przy użyciu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit (MDT) oraz w raportowaniu w programie ConfigMgr. Kerrie Meyler, Microsoft MVP, jest wiodącą autorką wielu książek z serii System Center Unleashed. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant. W czasie trwającej ponad 17 lat kariery zawodowej ewangelizowała produkt SMS na stanowisku starszego specjalisty technologii w Microsoft i prezentowała technologie System Center na konferencjach TechEd i MMS.
Szczegółowe informacje na temat…
¦ Instalowania i konfigurowania usług SSRS pod kątem optymalnego raportowania w System Center i łatwiej-szego rozwiązywania problemów
¦ Danych przechowywanych w bazie lokacji programu ConfigMgr
¦ Wydajnego pozyskiwania danych programu ConfigMgr poprzez tworzenie zapytań SQL z poziomu SQL Server Management Studio
¦ Najlepszych praktyk w zakresie tworzenia i projektowania raportów w System Center
¦ Tworzenia szablonów raportów, dostosowywania treści z użyciem parametrów raportów oraz zagnieżdżania wykresów
¦ Dostosowywania logo, palet kolorów i pozostałych elementów raportów na potrzeby konkretnej organizacji
¦ Konstruowania zaawansowanych metod przeglądania szczegółowego w celu dostarczenia dodatkowych informacji
¦ Wzmacniania zabezpieczeń raportów poprzez integrowanie administracji programu ConfigMgr opartej na rolach w zapytaniach SQL
¦ Wykorzystywania raportowania do pomiaru kluczowych wskaźników wydajności i pogłębiania wiedzy na temat własnego środowiska
¦ Dostosowywania raportów do potrzeb użytkowników końcowych lub zarządu

W SIECI:
Wszystkie zaprezentowane w tej książce przykłady i skrypty dostępne są do pobrania na stronie
informit.com/title/9780672337789

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Garth Jones Dan Toll Kerrie Meyler Raportowanie w System Center Configuration Manager BEZ TAJEMNIC Przekład: Krzysztof Kapustka APN Promise Warszawa 2016 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic Authorized Polish translation of the English language edition entitled: System Center Configuration Manager Reporting Unleashed, ISBN: 978-0-672-33778-9, by Garth Jones, Dan Toll Kerrie Meyler, published by Pearson Education, Inc., publishing as Sams Publishing. Copyright © 2016 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by APN PROMISE SA Copyright © 2016 Autoryzowany przekład z wydania w języku angielskim, zatytułowanego: System Center Configuration Manager Reporting Unleashed, ISBN: 978-0-672-33778-9, by Garth Jones, Dan Toll Kerrie Meyler, opublikowanego przez Pearson Education, Inc, publikującego jako Sams Publishing. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. APN PROMISE SA, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie nazwy i znaki towarowe wymienione w książce mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odnośnych właścicieli i zostały użyte w celach identyfikacyjnych. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-210-9 Przekład: Krzysztof Kapustka Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Część I Instalowanie SSRS na potrzeby Configuration Manager 1 2 Instalowanie usług SQL Server Reporting Services . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services . . . . . . . . . . . . . . . .8 Konfigurowanie usług SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Konfigurowanie instalacji SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Konfigurowanie poczty e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Włączanie błędów zdalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Instalowanie narzędzi klienta do raportowania SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Instalowanie narzędzi klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Instalowanie narzędzia SQL Server Data Tools Business Intelligence. . .39 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Instalowanie i konfigurowanie raportowania w programie Configuration Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Tworzenie punktu usług raportowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Role zabezpieczeń w raportowaniu w programie ConfigMgr . . . . . . . . . . . . .52 Tworzenie roli zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Ograniczanie dostępu do raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Usuwanie roli zabezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Eksportowanie i importowanie ról zabezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Praca z rolami zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Przypisywanie roli zabezpieczeń do grupy zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . .64 Usuwanie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Uzyskiwanie dostępu do raportów programu ConfigMgr . . . . . . . . . . . . . . . .72 Zamiana logo raportu programu ConfigMgr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Demonstracja tworzenia i przypisywania ról zabezpieczeń programu ConfigMgr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Praca z rolą zabezpieczeń Report Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Praca z rolą zabezpieczeń Software Updates Report Reader . . . . . . . . . .78 Praca z rolą zabezpieczeń Inventory Report Reader . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic Część II Dane i ich pozyskiwanie 3 Wprowadzenie do danych programu Configuration Manager . . . . . . . 83 Korzystanie z klas danych i widoków SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Korzystanie z klas odnajdywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Korzystanie z klas spisu sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Korzystanie z klas spisu oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Korzystanie z klas spisu aktualizacji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . .90 Korzystanie z klas spisu pomiaru oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Korzystanie z klas komunikatów o stanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Korzystanie z komunikatów o stanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Korzystanie z klas danych kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Korzystanie z narzędzi do tworzenia raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Wprowadzenie do SQL Server Management Studio . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Łączenie z serwerem bazy danych programu ConfigMgr. . . . . . . . . . . . .97 Wykonywanie zapytań w SQL Server Management Studio . . . . . . . . . . .98 Korzystanie z panelu Object Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Demonstracja SQL Server Management Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Tworzenie i wykonywanie zapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Przeglądanie widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 4 Podstawy języka Transact-SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Podstawowe części składowe zapytania SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Instrukcja SELECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Instrukcja FROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Definiowanie kryteriów z wykorzystaniem instrukcji WHERE . . . . . . . . .106 Instrukcja ORDER BY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Operatory dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Operator DISTINCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Operator GROUP BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Aliasy widoków SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Korzystanie z operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Nazewnictwo kolumn w wynikach zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Funkcje agregujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Funkcja COUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Funkcja MIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Funkcja AVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Funkcja MAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Funkcja SUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Funkcje daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Wprowadzenie do składowych daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Powszechne funkcje daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Przekształcanie danych przechowywanych w bazie danych programu ConfigMgr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Funkcja CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Konwertowanie danych z użyciem funkcji CONVERT i CAST . . . . . . . . . . .117 Funkcja ISNULL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Wprowadzenie do instrukcji JOIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Czym jest sprzężenie JOIN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Korzystanie z kolumny ResourceID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Korzystanie z widoku v_R_System_Valid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Omówienie instrukcji JOIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Demonstracja operatorów SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Wykonywanie przykładowego pliku SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Edytowanie przykładowego zapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Tworzenie zapytania z wykorzystaniem aliasów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Demonstracja funkcji agregujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Tworzenie nowego zapytania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Korzystanie z funkcji COUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Demonstracja funkcji daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Demonstracja przekształcania danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Stosowanie funkcji CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Stosowanie funkcji CAST i CONVERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Stosowanie funkcji ISNULL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Demonstracja instrukcji JOIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Wykonywanie zapytania o niskiej wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Tworzenie wydajnego zapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Praca z instrukcjami JOIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Część III Usługi SSRS w raportowaniu w Configuration Manager 5 Projektowanie prostych raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Wprowadzenie do serii raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Korzystanie z raportów podsumowania danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Korzystanie z raportów listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Korzystanie ze szczegółowego raportu komputera . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Rozważania przy projektowaniu raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Dostarczanie spójnego wyglądu i sposobu działania. . . . . . . . . . . . . . . .142 Raporty drukowane a raporty interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Korzyści ze stosowania szablonów raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Eksport raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Korzystanie z niestandardowych żądań raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Zbieranie informacji o raporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Kwestionowanie wymagań raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic Weryfikowanie i dostarczanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Cykl życia i obsługa raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 6 Tworzenie prostego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Tworzenie projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Tworzenie prostego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Tworzenie źródła danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Tworzenie zestawu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Ustawianie rozmiaru raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Uzyskiwanie dostępu do elementów raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Dodawanie tabeli do raportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Podgląd raportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Dostosowywanie raportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Dodawanie kolorowego tła do wierszy tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Kolory naprzemiennych wierszy danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Dodawanie sortowania interaktywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Powtarzanie wiersza nagłówka tabeli na kolejnych stronach . . . . . . . . .191 Wstawianie do raportu nagłówka strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Wstawianie do raportu stopki strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Wstawianie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Demonstracja tworzenia prostego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Tworzenie nowego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Tworzenie raportu postępu zgodności poprawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Tworzenie raportu informacji o sprzęcie komputera. . . . . . . . . . . . . . . .200 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 7 Średniozaawansowane zagadnienia raportowania . . . . . . . . . . . . . . . 203 Tworzenie szablonów raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Tworzenie szablonu raportu (8,5×11 cali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Tworzenie nowego raportu z wykorzystaniem szablonu. . . . . . . . . . . . .208 Eksportowanie raportów z programu SSDT-BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Modyfikowanie rozmiaru strony istniejącego raportu. . . . . . . . . . . . . . .211 Korzystanie z parametrów raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Pola Value i Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Wartości domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Monity kaskadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Parametry wielowartościowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Dodawanie prostego monitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Dodawanie rozwijanego monitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Dodawanie wielowartościowego parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Dodawanie do raportu elementu wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Wykresy kolumnowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Wykresy słupkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Wykresy liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Wykresy kołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Wykresy pierścieniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Pozostałe typy wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Wstawianie elementu wykresu do raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Dostosowywanie elementów wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Dodawanie akcji do wykresu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Demonstracja tworzenia szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Tworzenie szablonów raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikowanie rozmiarów stron dla istniejących raportów . . . . . . . . .242 Demonstracja parametrów raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Aktualizowanie raportu Patch Compliance Progression. . . . . . . . . . . . .243 Aktualizowanie raportu Computer Hardware Information . . . . . . . . . .243 Demonstracja dodawania elementów wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Dodawanie wykresu do raportu Patch Compliance Progression. . . . . .244 Wstawianie wykresu do raportu Computer Hardware Information . .244 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 8 Funkcje raportowania SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Korzystanie z funkcji przeglądania szczegółowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Definiowanie akcji na wartości komórki tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Dodawanie hiperłączy do elementów raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Dodawanie elementu podraportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Tworzenie niestandardowych palet kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 Wbudowane palety kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Definiowanie niestandardowych kodów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Ustawianie niestandardowych kodów kolorów na podstawie wartości 270 Dodawanie raportów do witryny SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Ręczne dodawanie raportów do witryny SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Publikowanie raportów z programu SSDT-BI do witryny SSRS . . . . . .280 Tworzenie subskrypcji raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Demonstracja funkcji szczegółowego przeglądania raportów . . . . . . . . . . . .289 Seria raportów szczegółowych Patch Compliance Progression . . . . . . .289 Seria raportów Computer Hardware Information . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Demonstracja niestandardowych palet kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Stosowanie niestandardowej palety kolorów w celu cyklicznej zmiany kodów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Stosowanie niestandardowej palety kolorów na podstawie wartości. . .291 Demonstracja dodawania raportów do witryny SSRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Ręczne dodawanie raportów do witryny SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Publikowanie raportów w witrynie SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Tworzenie subskrypcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 9 Raportowanie i administracja oparta na rolach . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Zasada działania raportowania i administracji opartej na rolach . . . . . . . . .296 Zapytania SQL z wykorzystaniem RBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Konwertowanie zapytania SQL na zapytanie wykorzystujące RBA. . . .297 Testowanie zapytania SQL wykorzystującego RBA . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Raporty i administracja oparta na rolach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Aktualizowanie programu SSDT-BI pod RBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Dodawanie biblioteki DLL do raportu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Dodawanie zestawu danych RBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Dodawanie do raportu monitu RBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Wskazówki i rozwiązywanie problemów związanych z RBA . . . . . . . . . . . . .312 Wydajność zapytań SQL RBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Rozwiązywanie problemów i błędy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Demonstracja tworzenia raportu RBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Konwertowanie zapytania zgodności poprawek na zapytanie RBA. . . .322 Konwertowanie raportu zgodności poprawek na raport RBA . . . . . . . .322 Konwertowanie zapytania informacji o sprzęcie na zapytanie RBA . . .323 Dodawanie wykresu do raportu informacji o sprzęcie . . . . . . . . . . . . . .323 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Część IV Dodatki A Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Wykaz terminów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 B Wyniki demonstracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Wyniki demonstracji z rozdziału 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Praca z rolą zabezpieczeń Report Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Praca z rolą zabezpieczeń Software Updates Report Reader . . . . . . . . .330 Praca z rolą zabezpieczeń Inventory Report Reader . . . . . . . . . . . . . . . .331 Wyniki demonstracji z rozdziału 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Tworzenie i wykonywanie zapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Przeglądanie widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Wyniki demonstracji z rozdziału 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Demonstracja operatorów SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Demonstracja funkcji agregujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Demonstracja funkcji daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Demonstracja przekształcania danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Wykonywanie zapytania o niskiej wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Tworzenie wydajnego zapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Wyniki demonstracji z rozdziału 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Tworzenie nowego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Tworzenie raportu Patch Compliance Progression . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Tworzenie raportu Computer Hardware Information. . . . . . . . . . . . . . .344 Wyniki demonstracji z rozdziału 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Tworzenie szablonów raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Modyfikowanie rozmiarów stron dla istniejących raportów . . . . . . . . .346 Aktualizowanie raportu Patch Compliance Progression. . . . . . . . . . . . .347 Aktualizowanie raportu Computer Hardware Information . . . . . . . . . .348 Dodawanie wykresu do raportu Patch Compliance Progression. . . . . .348 Dodawanie wykresu do raportu Computer Hardware Information . . .348 Wyniki demonstracji z rozdziału 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Seria raportów szczegółowych Patch Compliance Progression . . . . . . .349 Seria raportów Computer Hardware Information . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Stosowanie niestandardowej palety kolorów w celu cyklicznej zmiany kodów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Stosowanie niestandardowej palety kolorów na podstawie wartości. . .352 Ręczne dodawanie raportów do witryny SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Publikowanie raportów w witrynie SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Tworzenie subskrypcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Wyniki demonstracji z rozdziału 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 C Materiały dostępne online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tworzenie i przypisywanie ról zabezpieczeń programu ConfigMgr . . . . . . .357 Wprowadzenie do danych programu Configuration Manager. . . . . . . . . . . .358 Podstawy języka Transact-SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Projektowanie prostych raportów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Tworzenie prostego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Średniozaawansowane zagadnienia raportowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 Funkcje raportowania SSRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 Raportowanie i administracja oparta na rolach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O autorach xi Garth Jones, MVP w kategorii System Center Enterprise Client Manager, jest głównym ar- chitektem w Enhansoft – firmie z siedzibą w Ottawie, która wytwarza produkty i usługi mając na celu zwiększanie wartości programu System Center Configuration Manager. Swoją pracę z produktem Garth rozpoczął w 1996 roku, a więc kiedy był on jeszcze znany pod nazwą SMS. Jest założycielem lokalnej grupy użytkowników systemu Windows Server (OWSUG) i po- wiązanej z nią grupy badawczej. Poza aktywnym uczestnictwem na forach Microsoft, Garth udziela się także na stronach OWSUG.ca, SMSug.ca, FAQshop.com oraz myITForum.com. Był prelegentem na konferencjach OWSUG, MMS, EnergizeIT, ITProTeach i Techdays, i jest autorem webcastów dla SMSUG.ca i myITForum.com. Dan Toll, administrator System Center Configuration Manager, pracował z kilkoma różny- mi wersjami produktu, rozpoczynając od wersji SMS 2003. Dan specjalizuje się we wdroże- niach systemów operacyjnych dla stacji roboczych i serwerów z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Deployment Toolkit (MDT) i programu ConfigMgr, jak również w raportowaniu w tym programie. Dan jest obecnie ekspertem w obszarze programu Configuration Manager oraz klienckiego środowiska obliczeniowego w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów, ich systemów operacyjnych, aplikacji, zgodności poprawek i raportowania. Kerrie Meyler, MVP w  kategorii System Center Cloud and Datacenter Management, jest wiodącą autorką wielu książek o  System Center należących do serii Unleashed, wliczając w to System Center 2012 Configuration Manager Unleashed (2012), System Center 2012 R2 Configuration Manager Unleashed Supplement (2014), System Center 2012 Service Manager Unleashed (2014), System Center 2012 Operations Manager Unleashed (2013) czy System Center 2012 Orchestrator Unleashed (2013). Jest niezależnym konsultantem z ponad 17-let- nim doświadczeniem w obszarze IT. Podczas pracy w Microsoft na stanowisku starszego spe- cjalisty technologii była odpowiedzialna za ewangelizację produktu SMS, a przy tym wielo- krotnie występowała w roli prelegenta na konferencjach TechEd i MMS, na których omawiała technologie z rodziny System Center. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Dedykacja Dla naszych współmałżonków za ich cierpliwość, a także dla zespołu w Enhansoft za ich pomoc. Podziękowania Pisanie książki to  wyczerpujący i  czasochłonny projekt, a  ten podręcznik z  całą pewnoś- cią to  potwierdza. Configuration Manager jest tematem niezwykle obszernym, przez co książka ta musiała powstać przy udziale wielu różnych osób. Autorzy i współautorzy prag- ną złożyć szczere podziękowania wszystkim tym, który pomogli w jej tworzeniu, wliczając w to Wally’ego Meada i Steve’a Rachui. Chcielibyśmy także podziękować naszym współmałżonkom i innym ważnym dla nas oso- bom za okazaną cierpliwość i zrozumienie podczas wielu godzin spędzonych nad opracowy- waniem tej książki. Dziękujemy również pracownikom Pearson, w szczególności Joan Murray i Cindy Teeters. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Przedmowa xiii Niektórzy uważają program Configuration Manager za straszny i złożony. I faktycznie, może on taki być, jeśli przed jego zastosowaniem w przedsiębiorstwie nie ma się solidnego i ugrun- towanego doświadczenia w pracy z nim. Moim zdaniem przed wdrożeniem go do środowiska produkcyjnego konieczne jest nabycie odpowiednich umiejętności. Gdy dołożymy do tego raportowanie, rzeczy komplikują się jeszcze bardziej. Dla większości administratorów programu Configuration Manager raportowanie jest tro- chę taką czarną skrzynką: poza uruchamianiem raportów domyślnych raczej nie korzystają oni z tej funkcji, a już na pewno nie potrafią tworzyć raportów niestandardowych. W każdej z wydanych wersji programu Configuration Manager mieliśmy do dyspozycji pokaźny ze- staw raportów domyślnych (obecnie jest ich prawie 500), pokrywających wszystkie istniejące funkcje tego produktu. Co jednak się stanie, gdy ktoś z zarządu przyjdzie do nas i powie: „Potrzebujemy raportu, który pokaże nam x oraz y”? Teraz zaczniemy się denerwować i za- stanawiać, w jaki sposób możemy to osiągnąć. Być może mamy pod ręką jakiegoś guru od baz danych, który nam w tym pomoże, ale przecież nie każdy będzie miał takie szczęście. Jeśli nie mamy obok siebie specjalisty SQL, zapewne przeczeszemy sieć w poszukiwaniu treści stworzonej przez innych, z nadzieją, że znajdziemy coś, co spełni oczekiwania zarządu. Często jednak potrzebne są pewne modyfikacje, takie jak dodanie wykresu, wstawienie logo, zmiana kolorów, zastosowanie przeglądania szczegółowego, itd. To właśnie w tym miejscu dla większo- ści z nas wszystko zaczyna się komplikować. Poza tym, w sieci nie ma zbyt dużej ilości zasobów pokazujących początkującym osobom, w jaki sposób szybko i wydajnie tworzyć raporty niestan- dardowe, które nie tylko sprostają oczekiwaniom zarządu, ale przede wszystkim sprawią, że ad- ministratorzy przestaną się bać tworzyć własne raporty, a być może nawet się do nich przekonają. I tu właśnie pojawia się ta książka, będąca wypełnioną złotem skrzynią dla administrato- rów potrzebujących tworzyć raporty w programie Configuration Manager, którzy mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia w korzystaniu z języka SQL, i którzy stronili do tej pory od tego typu żądań. Znając niektórych autorów tej książki mam absolutną pewność, że przy- gotowany przez nich podręcznik, mający za zadanie pomóc Ci w nauce tworzenia raportów w programie Configuration Manager, bardzo Ci się spodoba. Jestem również przekonany, że z zawartej tu wiedzy skorzystają także osoby zaznajomione już z procesem raportowania, co pozwoli im wznieść się na jeszcze wyższy poziom. A znając geniusz umysłu recenzenta tech- nicznego tej książki wiem, jak dokładny i szczegółowy będzie otrzymany rezultat końcowy. Steve na pewno nie przepuści czegoś, co nie jest na 100 poprawne. Podsumowując, mam szczerą nadzieję, że książka ta bardzo Ci się spodoba, i oczekuję, że w krótkim czasie będziesz w stanie tworzyć wspaniałe raporty. Wszystkiego dobrego, Wally Mead, (uprzednio) Senior Program Manager, Configuration Manager Product Group, Microsoft Corporation, obecnie Principal Program Manager w Cireson ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Czekamy na Twoją opinię! Jako czytelnik tej książki jesteś naszym najważniejszym krytykiem i komentatorem. Cenimy Twoją opinię i chcielibyśmy dowiedzieć się, co robimy dobrze, co moglibyśmy zrobić lepiej oraz publikacjami z jakich innych obszarów byłbyś najbardziej zainteresowany. Oczywiście chętnie przyjmiemy dowolne inne komentarze wysłane pod naszym adresem. Twoje opinie są zawsze mile widziane. Możesz do nas napisać lub wysłać nam wiadomość e-mail i poinformować nas, co Ci się podobało lub nie podobało w tej książce, a także co mo- żemy zrobić, aby nasze książki były jeszcze lepsze. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że nie jesteśmy w stanie nikomu pomóc przy rozwiązywa- niu problemów technicznych związanych z tematem tej książki. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, pamiętaj o zawarciu w treści wiadomości tytułu tej książki, nazwisk jej autorów, a także swojego imienia i adresu e-mail. Z uwagą przejrzymy Twoje komentarze i  podzielimy się nimi z  autorami i  recenzentami, którzy pracowali nad niniejszym podręcznikiem. E-mail: feedback@samspublishing.com Poczta: Sams Publishing ATTN: Reader Feedback 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Informacje dotyczące użytkowników, sprzętu, spisu oprogramowania, aplikacji, aktualizacji oprogramowania, stanu lokacji i pozostałych operacji programu System Center Configuration Manager (ConfigMgr) przechowywane są w relacyjnej bazie danych. Cała sztuka polega więc na sprawnym pozyskiwaniu tych danych z bazy, a następnie prezentowaniu ich w formie przy- datnych i czytelnych raportów wielokrotnego użytku. Microsoft dostarcza co prawda sporo raportów domyślnych, jednak stanowią one zaledwie ułamek możliwości dostępnych do wykorzystania przez zarząd, użytkowników końcowych i administratorów programu Configuration Manager. Książka ta bazuje na założeniu, że ra- portowanie w programie ConfigMgr nie będzie trudne, jeśli tylko skorzysta się z zagadnień, technik i narzędzi omówionych w poszczególnych jej rozdziałach. Omawia ona proces instala- cji usług SQL Server Reporting Services (SSRS), korzystanie z widoków SQL do wyszukiwania informacji w bazie danych lokacji programu Configuration Manager, tworzenie zapytań języ- ka SQL, projektowanie i tworzenie prostych raportów, zaawansowane techniki raportowania, a także korzystanie z administracji opartej na rolach, która umożliwia bezpieczne dostarczanie raportów do wyznaczonych osób. Podręcznik Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic oferuje następujące korzyści:  Umożliwia optymalną instalację usług SSRS i raportowania w programie Configuration Manager  Dostarcza narzędzi pozwalających zrozumieć sposób pozyskiwania danych z bazy SQL Server programu ConfigMgr i pozyskiwać je w najbardziej efektywny sposób  Upraszcza projektowanie i tworzenie raportów  Pokazuje sposób tworzenia raportów wykorzystujących administrację opartą na rolach, będącą funkcją zabezpieczeń programu ConfigMgr i usług SSRS Część I: Instalowanie i konfigurowanie usług SSRS na potrzeby Configuration Manager Podręcznik Raportowanie w  System Center Configuration Manager bez tajemnic rozpoczy- na się od przewodnika po instalacji i konfiguracji usług SSRS i raportowania w programie Configuration Manager. Rozdział 1, „Instalowanie usług SQL Server Reporting Services”, szczegółowo omawia proces instalacji i konfiguracji usług SSRS, wliczając w to konfigurowa- nie poczty e-mail oraz włączanie błędów zdalnych, które pomocne będą przy rozwiązywaniu napotkanych problemów. Rozdział 2, „Instalowanie i konfigurowanie raportowania w progra- mie Configuration Manager”, kontynuuje dyskusję w zakresie instalacji, demonstruje sposób konfiguracji punktu usług raportowania i omawia korzystanie z ról zabezpieczeń programu ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Wprowadzenie ConfigMgr w celu zapewnienia kontroli dostępu do raportów. Rozdział ten dostarcza również odpowiednich informacji odnośnie zmiany stosowanego w raportach logo na logo konkretnej organizacji. Część II: Dane i ich pozyskiwanie Zanim zaczniesz tworzyć raporty, musisz najpierw zrozumieć dane, jakie przechowywane są w  bazie danych lokacji programu ConfigMgr, poznać zapewniające do nich dostęp na- rzędzia firmy Microsoft, a także nauczyć się efektywnego pozyskiwania tych danych z wy- korzystaniem zapytań języka Transact-SQL. Rozdział 3, „Wprowadzenie do danych progra- mu Configuration Manager”, wyjaśnia gdzie, program ConfigMgr przechowuje swoje dane, a także omawia sposób ich wyszukiwania. Stanowi on ponadto wprowadzenie do programu SQL Server Management Studio, będącego narzędziem do tworzenia zapytań. Rozdział 4, „Podstawy języka Transact-SQL”, oferuje zwięzły samouczek w zakresie poszczególnych części zapytania SQL, najlepszych sposobów pozyskiwania danych, funkcji SQL, sposobów korzy- stania z różnych typów danych oraz łączenia danych pochodzących z różnych widoków. Część III: Usługi SSRS w raportowaniu w programie Configuration Manager Trzecia część tej książki skupia się w całości na raportowaniu, wliczając w to projektowanie raportów, najlepsze praktyki projektowania i tworzenia raportów, podstawowe i bardziej za- awansowane zagadnienia raportowania, funkcje raportowania SSRS oraz implementowanie w raportach administracji opartej na rolach. Rozdział 5, „Projektowanie prostych raportów”, zawiera rozważania dotyczące projektowania raportów, a przy tym omawia typy raportów, które możesz wykorzystać w  seriach raportów. Rozdział 6, „Tworzenie prostego raportu”, wprowadza zagadnienia projektów raportów, źródeł i  zestawów danych oraz elementów do wykorzystania przy tworzeniu raportów. Temat tworzenia raportów kontynuowany jest w rozdziale 7, „Średniozaawansowane zagadnienia raportowania”. Rozdział ten omawia pro- ces tworzenia szablonów raportów i dostosowywania treści raportów z użyciem parametrów, a także różne typy wykresów, które możesz zawrzeć w raportach SSRS. Rozdział 8, „Funkcje raportowania SSRS”, omawia kolejne zagadnienia raportowania, wliczając w to przeglądanie szczegółowe, korzystanie z niestandardowych palet kolorów i dodawanie raportów do usług SSRS. Rozdział 9, „Raportowanie i administracja oparta na rolach”, podsumowuje całą dysku- sję poprzez zademonstrowanie integracji administracji opartej na rolach z zapytaniami SQL, w celu dostarczenia dodatkowego poziomu zabezpieczeń w kontekście tego, kto ma dostęp do zasobów. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Część IV: Dodatki 3 Część IV: Dodatki Na tym etapie powinieneś mieć do dyspozycji wszystkie narzędzia, dzięki którym będziesz mógł zostać ekspertem w  zakresie raportowania w  programie Configuration Manager. Ostatnia część tej książki zawiera trzy dodatki:  Dodatek A, „Glosariusz”, zawiera wykaz akronimów i pojęć przydatnych w pracy z pro- gramem Configuration Manager i usługami SQL Server Reporting Services.  Dodatek B, „Wyniki demonstracji”, zawiera spodziewane rezultaty demonstracji zawar- tych w poszczególnych rozdziałach tej książki.  Dodatek C, „Materiały dostępne online”, omawia treści dodatkowe dostępne w dziale Download na stronie InformIT pod adresem www.informit.com/title/9780672337789. Książka ta dostarcza szczegółowych informacji technicznych na temat raportowania w pro- gramie System Center Configuration Manager, omawiając przy tym pozostałe produkty i technologie, które stanowią podstawę dla jego funkcji i komponentów. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia Autorzy książki Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic pragną zwrócić uwagę, że choć dołożyli oni wszelkich starań, aby zaprezentować w niej informacje aktualne i pozbawione błędów, to jednak nie są nieomylni. Poza tym, zawarte w książce zrzuty ekranu wykonane zostały przy wykorzystaniu wersji 1511 i jest bardzo prawdopodobne, że w kolejnych wersjach Microsoft dokona drobnych zmian w interfejsie użytkownika. Jakiekolwiek aktualizacje i poprawki dostarczane będą w formie erraty publikowanej na stronie internetowej InformIT. Dziękujemy za zakup książki Raportowanie w System Center Configuration Manager bez tajemnic. Autorzy mają nadzieję, że będziesz zadowolony. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== CZĘŚĆ I Instalowanie SSRS na potrzeby Configuration Manager ROZDZIAŁ 1 Instalowanie usług SQL Server Reporting Services 7 ROZDZIAŁ 2 Instalowanie i konfigurowanie raportowania w programie Configuration Manager 43 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAŁ 1 Instalowanie usług SQL Server Reporting Services W tym rozdziale Instalowanie komponentu SQL SSRS Konfigurowanie usług SSRS Instalowanie narzędzi klienta do raportowania SSRS Usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) stanowią opartą na serwerze kompleksową platformę raportowa- nia, która jako opcjonalny komponent programu System Center Configuration Manager (ConfigMgr) pozwala nam odpytywać bazę danych programu ConfigMgr z wykorzy- staniem standardowego i powszechnie stosowanego syste- mu raportowania. Ten rozdział poprowadzi nas przez proces instalacji funkcji wymaganych do działania usług SSRS oraz kon- figuracji programu ConfigMgr pod kątem wykorzystania tych usług do raportowania. Opisuje on sposób instalacji funkcji usług SSRS, konfiguracji tych usług, włączania błędów zdalnych oraz instalacji odpowiednich narzędzi klienta, które umożliwią nam przeglądanie istniejących raportów programu ConfigMgr oraz tworzenie własnych raportów niestandardowych. Choć z technicznego punktu widzenia usługi SSRS są komponentem opcjonalnym, ich wykorzystanie znacznie uprości nam pozyskiwanie danych programu ConfigMgr, co przełoży się na lepsze zrozumienie naszego środowi- ska obliczeniowego. Raportowanie w ramach usług SSRS w programie ConfigMgr pozwala przykładowo zrozumieć takie elementy, jak wdrażane aktualizacje oprogramowa- nia, komputery, na których są one wdrażane, a także opro- gramowanie zainstalowane na każdej z  maszyn. Usługi SSRS zapewniają praktycznie nieograniczone możliwości w kwestii tego, co możemy uwzględnić w raporcie. Usługi SSRS pomagają wyjawić informacje, jakie ukryte są w programie ConfigMgr, umożliwiając nam i naszemu zespołowi zarządzania podejmowanie bardziej świado- mych decyzji dotyczących wszystkich aspektów nasze- go środowiska ConfigMgr. Mogą to  być przykładowo ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services kluczowe wskaźniki wydajności (key performance indicators, KPI) dla wdrożeń czy aktualiza- cji oprogramowania, bądź też zwyczajne pozyskiwanie wiedzy na temat posiadanego sprzętu. Poprzez podejmowanie świadomych decyzji zapewniamy sobie wzrost poziomu efektywności i zgodności, co w efekcie końcowym przekłada się na większe zyski dla firmy. 1 Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services Choć usługi SSRS są funkcją opcjonalną, są one jedynym mechanizmem raportowania do- stępnym dla programu ConfigMgr. Jeśli więc nie zainstalujemy i nie skonfigurujemy usług SSRS, wówczas żadne, nawet domyślne raporty dostarczane z  programem ConfigMgr nie będą działać prawidłowo. Usługi raportowania SSRS umożliwiają nam wyświetlanie informacji pochodzących z bazy danych SQL w formie graficznej i odpowiednio sformatowanej. Zamiast wyświetlać kolej- no wiersze statycznych danych tabelarycznych, pozwalają nam one mieszać i dopasowywać w raportach wykresy, tabele i obrazy, a następnie publikować te raporty w witrynach inter- netowych, w programie SharePoint, a nawet w formie drukowanej. Raporty SSRS wyświetlają informacje w taki sposób, aby każdy mógł szybko je przyswoić i podjąć na ich podstawie właściwe decyzje. Zanim jednak będziemy mogli skorzystać z usług SSRS, musimy je najpierw prawidłowo zainstalować i skonfigurować. W tej części omówiony zostanie proces instalacji usług SSRS w  celu wykorzystania ich w  programie ConfigMgr. Autorzy rekomendują instalację usług SSRS na serwerze z systemem Windows Server, na którym zainstalowano i skonfigurowa- no bazę danych SQL Server 2014 bez komponentu SSRS. W optymalnym przypadku będzie to maszyna przechowująca bazę danych SQL programu ConfigMgr (serwer ten jest również określany jako serwer bazy danych lokacji programu ConfigMgr). Rozdział 2, „Instalowanie i konfigurowanie raportowania w programie Configuration Manager”, omawia proces instala- cji punktu usług raportowania programu ConfigMgr. WSKAZÓWKA: PRZED INSTALACJĄ USŁUG SSRS Przed rozpoczęciem instalacji usług SSRS autorzy zalecają zaktualizowanie systemu Windows Server i instancji bazy danych SQL Server o najnowsze aktualizacje oprogramowa- nia. Powinieneś się także upewnić, że zarówno w systemie Windows Server, jak i w ramach instancji SQL Server, w obrębie której usługi SSRS zostaną zainstalowane, posiadasz pełne uprawnienia administratora. Aby zainstalować usługi SSRS korzystając z domyślnej instancji SQL w systemie Windows Server, wykonaj poniższe kroki: 1 . Uruchom instalator SQL Server 2014, następnie z menu po lewej wybierz Installation (Instalacja; patrz rysunek 1.1), po czym wybierz New SQL Server stand-alone installa- tion or add features to an existing installation (Nowa samodzielna instalacja SQL Server lub dodaj funkcje do istniejącej instalacji), jak na rysunku 1.2. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services 9 1 RYSUNEK 1.1 Okno instalatora SQL Server Installation Center RYSUNEK 1.2 Wybieranie nowej instalacji SQL Server ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services 2 . Widoczna na rysunku 1.3 strona Global Rules (Reguły globalne) dokona sprawdzenia reguł pod kątem ewentualnych błędów. Jeśli widzisz tę stronę, kliknij Next (Dalej). Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, kreator instalacji automatycznie przejdzie do następ- nego kroku. 1 RYSUNEK 1.3 Strona Global Rules 3 . Na stronie Microsoft Update widocznej na rysunku 1.4 kliknij Next. 4 . Jeśli porty zapory sieciowej zostały wcześniej otwarte, na stronie Install Rules (Reguły instalacji) widocznej na rysunku 1.5 zignoruj ostrzeżenia dotyczące zapory. Aby konty- nuować, kliknij Next. WSKAZÓWKA: KORZYSTANIE Z USŁUGI MICROSOFT UPDATE Pole wyboru Use Microsoft Update to check for updates (recommended) (Sprawdzaj do- stępność aktualizacji w ramach usługi Microsoft Update) widoczne na rysunku 1.4 nie jest domyślnie zaznaczone. Autorzy zalecają zaznaczenie tej opcji, chyba że serwer jest już za- rządzany przez program ConfigMgr lub wewnętrzny serwer usług Windows Server Update Services (WSUS). Zwróć uwagę, że jeśli serwer nie ma dostępu do Internetu, zaznaczenie tego pola może spowodować w tym kroku błąd. Jeśli serwer zarządzany jest przez serwer WSUS lub program ConfigMgr, wówczas jakiekol- wiek brakujące aktualizacje oprogramowania zostaną zidentyfikowane w ramach kolejnego cyklu skanowania tego serwera, zaś informacje dotyczące brakujących aktualizacji oprogra- mowania zostaną zwrócone do serwera WSUS lub programu ConfigMgr. Na tym etapie aktua- lizacje te będą mogły zostać wdrożone na serwer w ramach standardowej strategii wdrażania aktualizacji oprogramowania. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services 11 1 RYSUNEK 1.4 Strona Microsoft Update RYSUNEK 1.5 Strona Install Rules ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services 5 . Na stronie Installation Type (Rodzaj instalacji) zaznacz Add feature to an existing in- stance of SQL 2014 (Dodaj funkcję do istniejącej instancji SQL Server 2014; patrz rysu- nek 1.6), po czym kliknij Next. 1 RYSUNEK 1.6 Wybieranie funkcji do zainstalowania W PRAKTYCE: LOKALIZACJA INSTALACJI BAZY SQL SERVER I PROGRAMU CONFIGMGR Z powodu negatywnego wpływu na wydajność autorzy nie zalecają instalacji bazy danych SQL Server lub programu ConfigMgr na dysku C:\. 6 . Jak pokazano na rysunku 1.7, na stronie Feature Selection (Wybór funkcji) zaznacz pole wyboru Reporting Services - Native. Jako że autorzy nie zalecają instalowania bazy SQL lub dowolnego z jej komponentów na dysku C: z powodów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem, powinieneś zmienić dysk\folder instalacji na bardziej odpowiednią lokalizację (w przykładzie z rysunku 1.7 baza SQL z usługami SSRS była instalowana dysku E:\). Po wskazaniu docelowej lokalizacji instalacji kliknij Next, aby kontynuować. 7 . Na stronie Server Configuration (Konfiguracja serwera; patrz rysunek 1.8) zaktualizuj usługi SQL Server Reporting Services, tak aby korzystały z konta NT AUTHORITY\ NETWORK SERVICES. Pole Startup Type pozostaw ustawione na domyślną wartość Automatic, a następnie kliknij Next. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services 13 1 RYSUNEK 1.7 Wybieranie funkcji Reporting Services i określanie docelowej lokalizacji RYSUNEK 1.8 Określanie konta usługi na stronie Server Configuration ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services 1 8 . Na stronie Reporting Services Configuration (Konfiguracja usług raportowania), wi- docznej na rysunku 1.9, upewnij się, że zaznaczono opcję Install only (Tylko zainsta- luj); później będziesz mógł skonfigurować opcjonalny komponent poczty e-mail, któ- ry omówiony został w kolejnej części tego rozdziału, zatytułowanej „Konfigurowanie poczty e-mail”. Kliknij Next. RYSUNEK 1.9 Wybieranie Install only na stronie Reporting Services Configuration 9 . Na stronie Ready to Install (Gotowe do instalacji, patrz rysunek 1.10) kliknij Install (Zainstaluj), aby rozpocząć proces instalacji. 10 . Poczekaj na zakończenie instalacji usług SQL Server Reporting Services. Rysunek 1.11 pokazuje przykładowy fragment procesu instalacji. 11 . Po zakończeniu instalacji kliknij Close (Zamknij). W przypadku pomyślnego ukończe- nia instalacji otrzymasz wynik zbliżony do rysunku 1.12. W tej części omówiliśmy sposób instalacji usług SSRS. Kolejna część omawia proces dostoso- wywania instalacji oraz włączanie subskrypcji e-mail dla usług SSRS. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Instalowanie komponentu SQL Server Reporting Services 15 1 RYSUNEK 1.10 Strona Ready to Install RYSUNEK 1.11 Postęp w instalacji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 16 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.12 Pomyślne zakończenie instalacji usług SQL Server Reporting Services Konfigurowanie usług SSRS Poniższe podrozdziały uzupełniają proces instalacji usług SSRS. Po zainstalowaniu usług SSRS, ale jeszcze przed ich użyciem, należy je odpowiednio skonfigurować poprzez zdefinio- wanie różnego rodzaju elementów, takich jak szczegóły konta wykonywania i lokalizacje bazy danych, włączenie funkcjonalności subskrypcji poczty e-mail i błędów zdalnych, itd. Konfigurowanie instalacji SSRS Konfigurowanie usług SSRS polega na zdefiniowaniu adresu URL usługi sieci Web, utworze- niu bazy danych serwera raportów oraz określeniu adresu URL menedżera raportów. Aby skonfigurować swoją instalację SSRS, wykonaj poniższe kroki: 1 . Z menu Start wybierz SQL Server Reporting Services Configuration Manager. Pojawi 2 . Kliknij Connect (Połącz), aby wyświetlić stronę Report Server Status (Stan serwera ra- się strona widoczna na rysunku 1.13. portów), widoczną na rysunku 1.14. 3 . Z  menu po lewej na stronie Report Server Status wybierz Service Account (Konto usługi). 4 . Upewnij się, że konto usługi Report Server Service Account wykorzystuje wbudowane konto Network Service, po czym w menu po lewej wybierz Web Service URL (adres URL usługi sieci Web; patrz rysunek 1.15). 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 17 1 RYSUNEK 1.13 Strona Reporting Services Configuration Connection RYSUNEK 1.14 Strona Report Server Status ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 18 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.15 Wybieranie wbudowanego konta Network Service 5 . Zaakceptuj wartości domyślne, jak na rysunku 1.16, po czym kliknij Apply (Zastosuj). 6 . Upewnij się, że w okienku Results (Wyniki), widocznym na rysunku 1.17, konfiguracja zakończyła się pomyślnie, po czym z menu po lewej wybierz Database (Baza danych), a następnie kliknij przycisk Change Database (Zmień bazę danych), jak na rysunku 1.18. 7 . Upewnij się, że wybrana jest opcja Create a new report server database (Utwórz nową bazę danych serwera raportów; patrz rysunek 1.19), a następnie kliknij Next. 8 . Zaakceptuj wartości domyślne z  rysunku 1.20, a  następnie kliknij Test Connection 9 . Gdy pojawi się komunikat Test Connection Succeeded (Test połączenia zakończony po- (Przetestuj połączenie). myślnie; patrz 1.21), kliknij OK. 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 19 1 RYSUNEK 1.16 Konfigurowanie wirtualnego katalogu usług raportowania i adresu URL RYSUNEK 1.17 Pomyślna konfiguracja adresu URL usługi sieci Web ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 20 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.18 Wybieranie Database z menu po lewej w celu zdefiniowania bazy danych serwera raportów RYSUNEK 1.19 Wybieranie Create a new report server database 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 21 1 RYSUNEK 1.20 Konfigurowanie serwera bazy danych RYSUNEK 1.21 Pomyślne wykonanie testu połączenia do serwera bazy danych 10 . Po pomyślnym przetestowaniu połączenia kliknij Next, aby kontynuować (patrz rysu- nek 1.22). 11 . Na stronie widocznej na rysunku 1.23 zaakceptuj wartości domyślne i kliknij Next. 12 . Na stronie Credentials (Poświadczenia), widocznej na rysunku 1.24, kliknij Next. 13 . Na stronie Summary (Podsumowanie), widocznej na rysunku 1.25, kliknij Next. 14 . Kliknij Finish (Zakończ, patrz rysunek 1.26), aby powrócić do menedżera Reporting Services Configuration Manager. 15 . Po skonfigurowaniu bazy danych serwera raportów z menu po lewej wybierz Report Manager URL (Adres URL menedżera raportów), po czym kliknij Apply (patrz rysunek 1.27). 16 . Zwróć uwagę na komunikat o pomyślnym zakończeniu instalacji, widoczny w okienku Results (rysunek 1.28). Na tym kończy się wstępna konfiguracja usług SRSS. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 22 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.22 Po pomyślnym zakończeniu testowania połączenia kliknij Next RYSUNEK 1.23 W celu zaakceptowania ustawień bazy danych serwera raportów kliknij Next 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 23 1 RYSUNEK 1.24 Akceptacja poświadczeń RYSUNEK 1.25 Wybrane opcje wyświetlane na stronie Summary ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 24 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.26 Po skonfigurowaniu bazy danych serwera raportów kliknij Finish RYSUNEK 1.27 Wybieranie Report Manager URL 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 25 1 RYSUNEK 1.28 Komunikat dotyczący pomyślnego zakończenia instalacji Konfigurowanie poczty e-mail Choć funkcjonalność subskrypcji poczty e-mail nie jest wymagana, zdecydowanie warto ją włączyć. Funkcja ta pozwala nam na automatyczne wysyłanie raportów SSRS poprzez e- -mail w zaplanowanym przez nas czasie na jedno lub więcej wskazanych kont pocztowych. Jeśli planujemy włączyć tę funkcję, powinniśmy najpierw uzyskać od administratora pocz- ty e-mail adres nadawcy oraz adres protokołu SMTP, które wymagane będą do skonfigurowa- nia tej funkcji. Następnie możemy rozpocząć wykonywanie poniższych czynności: 1 . (Ten krok jest opcjonalny, jednak autorzy zalecają jego wykonanie z uwagi na oferowane przez niego korzyści). Z menu po lewej wybierz E-Mail Settings (Ustawienia poczty e- -mail), jak to pokazano na rysunku 1.29. W widocznym oknie wprowadź odpowiednie informacje, po czym kliknij Apply (patrz rysunek 1.30). WSKAZÓWKA: PÓŹNIEJSZE WPROWADZANIE USTAWIEŃ POCZTY E-MAIL Jeśli w chwili obecnej nie dysponujesz odpowiednimi ustawieniami poczty e-mail, możesz po- wrócić do tego ekranu w późniejszym czasie pomijając wszystkie inne ustawienia i przecho- dząc bezpośrednio do strony E-Mail Settings. Pamiętaj o wprowadzeniu dokonanych zmian za pomocą przycisku Apply. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 26 Rozdział 1: Instalowanie usług SQL Server Reporting Services RYSUNEK 1.29 Strona E-mail Settings RYSUNEK 1.30 W celu zachowania wprowadzonych zmian kliknij Apply 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Konfigurowanie usług SSRS 27 2 . Zwróć uwagę na komunikat dotyczący pomyślnego zakończenia instalacji wyświet- lany w okienku Results (patrz rysunek 1.31). Jako że usługi SSRS nie wymagają żad- nych dodatkowych zmian w konfiguracji, kliknij Exit (Zakończ), aby zakończyć proces dostosowywania. 1 RYSUNEK 1.31 Pomyślne zastosowanie ustawień W tej części dokończyliśmy omawianie procesu instalacji i konfiguracji usług SSRS oraz kon- figuracji opcjonalnej funkcji poczty e-mail. W kolejnej części omówiony zostanie proces włą- czania błędów zdalnych, co może znacząco pomóc nam w rozwiązywaniu problemów z usłu- gami raportowania SSRS. Włączanie błędów zdalnych Rozwiązywanie problemów związanych z usługami SSRS może być trudne, jako że w większo- ści przypadków wyświetlane są tylko ogólne komunikaty błędów. Aby otrzymać nieco więcej szczegółów na temat zaistniałego problemu, musimy albo uruchomić raport lokalnie na ser- werze SSRS, albo też włączyć obsługę błędów zdalnych. Włączenie błędów zdalnych znosi konieczność zalogowania się na serwerze SSRS w celu przejrzenia komunikatu błędu. Listing 1.1 prezentuje przykładowy komunikat błędu. LISTING 1.1 Przykład komunikatu błędu An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted) Query execution failed for dataset DataSet0 . (rsErrorExecutingCommand) For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Raportowanie w System Center Configuration Manager Bez tajemnic
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: