Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 002828 21511868 na godz. na dobę w sumie
Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety - książka
Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5271-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> raspberry pi
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Raspberry Pi Zero W potrafi komunikować się z komputerem, ma wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth Low Energy (BLE), posiada także złącza służące do podłączania zewnętrznych elementów elektronicznych. Może posłużyć do budowy najprzeróżniejszych robotów, sterowników, czujników czy interfejsów do komunikacji z innymi urządzeniami. Przy tym wszystkim jest małe, tanie i energooszczędne. Dodatkowo praca z Raspberry Pi to znakomity i bardzo przyjemny sposób nauki podstaw elektroniki, informatyki czy programowania.

Dzięki tej niewielkiej książeczce błyskawicznie zaczniesz realizować własne projekty z zastosowaniem Raspberry Pi Zero W. Najpierw przygotujesz się do pracy, a następnie nauczysz się sterować pracą diod LED, i to zarówno z poziomu wiersza poleceń, jak i programu napisanego w Pythonie. Wykonasz monitor stanu środowiska wyposażony w sterownik, dzięki któremu możliwe będzie utrzymywanie temperatury w domu na żądanym poziomie - naturalnie z wykorzystaniem klimatyzatora lub wentylatora. Ostatnim projektem przedstawionym w książce jest bransoletka - pasek z diod LED, który monitoruje wybrane serwisy internetowe i powiadamia o ciekawych wydarzeniach. To, jak wykorzystasz wiedzę z tej książki, zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni!

Najważniejsze zagadnienia:

Raspberry Pi: małe wymagania, wiele świetnych zastosowań!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Control the World Around You with a $10 Computer Jumpstarting the Raspberry Pi Zero W: Tłumaczenie: Marek Serafin ISBN: 978-83-283-5271-1 © 2019 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Jumpstarting the Raspberry Pi Zero W ISBN 9781680454567 © 2017 Akkana Peck. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/rappiz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Podzi(cid:218)kowania ........................................................................................7 1. Zaczynamy .......................................................................................................9 Wymagania sprz(cid:218)towe .........................................................................10 Specyfikacja techniczna Raspberry Pi Zero W ...................................10 Instalacja Raspbiana ............................................................................12 Pod(cid:239)(cid:200)czanie klawiatury, myszy i monitora ..........................................14 Pod(cid:239)(cid:200)czenie bez monitora ....................................................................17 Odnajdywanie Raspberry Pi w sieci lokalnej ......................................20 Logowanie przez SSH do Raspberry Pi ...............................................21 Logowanie i zmiana domy(cid:258)lnego has(cid:239)a ..............................................22 Podstawowa konfiguracja ....................................................................23 (cid:165)rodowisko graficzne PIXEL ................................................................25 Wprowadzenie do wiersza polece(cid:241) systemu Linux ...........................26 Instalacja programów ...........................................................................28 Szukanie pomocy ..................................................................................29 2. Mrugaj(cid:200)ca dioda LED ...................................................................................31 Wymagany sprz(cid:218)t ..................................................................................31 Czym jest GPIO ......................................................................................32 Pod(cid:239)(cid:200)czanie do styków GPIO ...............................................................32 Pod(cid:239)(cid:200)czenia diody LED .........................................................................36 Oznaczenie pinów w Raspberry Pi ......................................................38 Sterowanie prac(cid:200) diody z linii komend ...............................................40 Miganie diody z poziomu linii komend ...............................................42 Mruganie diod(cid:200) LED za pomoc(cid:200) programu Pythona ........................44 Przygaszanie diody LED .......................................................................46 Mruganie diody w Pythonie z wykorzystaniem RPi-gpio ...................47 Przygaszanie diody z wykorzystaniem biblioteki RPi-gpio .................49 Odczytanie wej(cid:258)cia — obs(cid:239)uga przycisku ...........................................50 Inne j(cid:218)zyki programowania i inne interfejsy .......................................53 5 Poleć książkęKup książkę 3. Temperaturowy powiadamiacz i sterownik wentylatora ...........................55 Wymagania sprz(cid:218)towe .........................................................................56 Czym jest magistrala I²C ......................................................................57 Wybór czujnika ......................................................................................58 Twitterowy informator pogodowy ........................................................67 Sterowanie prac(cid:200) wentylatora lub klimatyzatora ...............................72 4. Inteligentny gad(cid:285)et .......................................................................................79 Wymagany sprz(cid:218)t ..................................................................................80 (cid:146)a(cid:241)cuch LED DotStar ...........................................................................83 Uk(cid:239)ad Neopixel ......................................................................................88 Wyszukiwanie s(cid:239)ów kluczowych na Twitterze .....................................94 Web Scraping w Pythonie ..................................................................100 Uczy(cid:241) to przeno(cid:258)nym: baterie ............................................................102 6 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę Zaczynamy Dlaczego warto wybra(cid:202) Raspberry Pi Zero W? Bo jest tanie, ma(cid:239)e i energo- oszcz(cid:218)dne. Ma wbudowane modu(cid:239)y WiFi i Bluetooth Low Energy (BLE). Po- siada tyle samo portów wej(cid:258)cia-wyj(cid:258)cia ogólnego przeznaczenia (GPIO), które stanowi(cid:200) bram(cid:218) do sterowania urz(cid:200)dzeniami zewn(cid:218)trznymi, co wi(cid:218)ksze p(cid:239)ytki z rodziny Raspberry Pi. (cid:146)atwo mo(cid:285)esz budowa(cid:202) gad(cid:285)ety, które wykorzystuj(cid:200) sie(cid:202) i sprz(cid:218)t w za- bawny sposób. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce zbudujesz trzy projekty za pomoc(cid:200) Pi Zero W: (cid:197) Migaj(cid:200)ce diody. (cid:197) Monitor (cid:258)rodowiska, który mo(cid:285)e (cid:258)ledzi(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) temperatury w Twoim domu, a nawet w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) wiatrak lub klimatyzacj(cid:218), zanim wrócisz z pracy. (cid:197) Pasek z diod LED, który mo(cid:285)esz za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) na r(cid:218)k(cid:218). B(cid:218)dzie monitorowa(cid:239) profile i strony internetowe oraz poinformuje Ci(cid:218) w przypadku, gdy co(cid:258) interesuj(cid:200)cego si(cid:218) wydarzy. Nie potrzebujesz du(cid:285)ego do(cid:258)wiadczenia zwi(cid:200)zanego ze znajomo(cid:258)ci(cid:200) sprz(cid:218)tu lub programowaniem, aczkolwiek do(cid:258)wiadczenie w lutowaniu b(cid:218)- dzie pomocne. Wiedz(cid:218), jak(cid:200) wyniesiesz z tych rozdzia(cid:239)ów, mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) w setkach innych przyk(cid:239)adów. 9 Poleć książkęKup książkę WYMAGANIA SPRZ(cid:125)TOWE Ka(cid:285)dy rozdzia(cid:239) rozpoczyna lista sprz(cid:218)tu, jaki potrzebny jestem w danym roz- dziale. Dzi(cid:218)ki temu od razu wiesz, co musisz kupi(cid:202), i unikniesz biegania do sklepu elektronicznego co pó(cid:239) godziny lub czekania na kolejn(cid:200) przesy(cid:239)k(cid:218), je(cid:258)li kupujesz online. Oto lista wymaganego sprz(cid:218)tu: (cid:197) Raspberry Pi Zero W (chocia(cid:285) mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) dowolnej innej wersji Raspberry Pi). (cid:197) Zasilacz 5 V o wydajno(cid:258)ci pr(cid:200)dowej przynajmniej 1 A. (cid:197) Karta SD o pojemno(cid:258)ci przynajmniej 8 GB (je(cid:258)li zamierzasz u(cid:285)ywa(cid:202) wersji systemu z graficznym interfejsem u(cid:285)ytkownika) lub 4 GB, je(cid:258)li wystarczy Ci tryb tekstowy. (cid:197) Komputer z kart(cid:200) WiFi i czytnikiem kart SD. W przypadku (cid:258)rodowiska graficznego (PIXEL) dodatkowo potrzebne b(cid:218)d(cid:200): (cid:197) Monitor, klawiatura i mysz. (cid:197) Kabel HDMI, którym po(cid:239)(cid:200)czysz Raspberry z monitorem. (cid:197) Hub USB, najlepiej aktywny (maj(cid:200)cy zewn(cid:218)trzne (cid:283)ród(cid:239)o zasilania) i nie w wersji 3. Hub powinien mie(cid:202) wtyk micro USB (je(cid:258)li nie ma, mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) przej(cid:258)ciówk(cid:218) On-the-Go (OTG). Spójrzmy teraz na sam(cid:200) p(cid:239)ytk(cid:218) SPECYFIKACJA TECHNICZNA RASPBERRY PI ZERO W (cid:197) Procesor ARM11 Broadcom 1 GHz, single-core (cid:197) 512 MB pami(cid:218)ci RAM (cid:197) Gniazdo kart pami(cid:218)ci micro SD (cid:197) Gniazdo zasilania typu micro USB (cid:197) Gniazdo mini HDMI 10 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę (cid:197) Gniazdo micro USB typu On-the-Go (OTG) (cid:197) 40-pinowe gniazdo kompatybilne z HAT (Hardware Attached on Top) (cid:197) Wyj(cid:258)cie wideo typu Composite (w postaci styków na p(cid:239)ytce — brak dedykowanego gniazda) (cid:197) Przycisk reset (cid:197) Z(cid:239)(cid:200)cze do pod(cid:239)(cid:200)czenia kamery (cid:197) Modu(cid:239) sieci bezprzewodowej 802.11n (cid:197) Modu(cid:239) Bluetooth Low Energy 4.0 Na rysunku 1.1 mo(cid:285)esz zobaczy(cid:202) Raspberry Pi Zero W. RYSUNEK 1.1. Ma(cid:239)e, ale pot(cid:218)(cid:285)ne Raspberry Pi Zero W Raspberry Pi Zero W ma dosy(cid:202) mocny procesor jak na tak niewielkie i nie- drogie urz(cid:200)dzenie. Nie jest on co prawda tak szybki jak w Pi 3, ale szybszy ni(cid:285) w oryginalnym Raspberry Pi, mo(cid:285)na na nim uruchomi(cid:202) pe(cid:239)n(cid:200) wersj(cid:218) Linuksa Zaczynamy 11 Poleć książkęKup książkę To oznacza, (cid:285)e masz do dyspozycji setki dost(cid:218)pnych programów i bibliotek. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e pisa(cid:202) w(cid:239)asne oprogramowanie w dowolnym j(cid:218)zyku. W wi(cid:218)k- szo(cid:258)ci przyk(cid:239)adów w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce u(cid:285)ywamy Pythona — jest najbardziej ela- styczny, naj(cid:239)atwiejszy do nauczenia i bardzo dobrze obs(cid:239)ugiwany. P(cid:239)ytka Pi Zero W nie ma wbudowanego systemu operacyjnego ani nawet wbudowa- nej pami(cid:218)ci na niego. Musi wystartowa(cid:202) z systemu zainstalowanego na karcie micro SD. Najpopularniejszym systemem dla Pi jest Raspbian. Jest to dystrybucja Linuksa oparta na systemie Debian, skompilowana pod procesory ARM i zoptymalizowana pod Raspberry Pi. Dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie jej b(cid:218)dziemy u(cid:285)ywa(cid:202) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e uruchamia(cid:202) inne wersje systemu Linux, takie jak Arch lub Gentoo, a tak(cid:285)e wyspecjalizowane dystrybucje zoptymalizowane pod k(cid:200)tem takich zada(cid:241) jak gry wideo na telewizorze. Pi Zero W nie jest jed- nak najlepszym rozwi(cid:200)zaniem dla obs(cid:239)ugi grafiki, w tym celu lepiej sprawdzi si(cid:218) szybsze Raspberry Pi 3. Mo(cid:285)esz kupi(cid:202) gotow(cid:200) kart(cid:218) SD z zainstalowanym Raspbianem, ale sa- modzielne przygotowanie karty nie jest trudnym zadaniem. Jedyne, czego potrzebujesz, to karta micro SD i komputer z czytnikiem takich kart. INSTALACJA RASPBIANA Poniewa(cid:285) nie mo(cid:285)esz uruchomi(cid:202) Pi Zero, zanim nie zainstalujesz systemu na karcie SD, poni(cid:285)szy krok nale(cid:285)y wykona(cid:202) na osobnym komputerze. Pliki Raspbiana mo(cid:285)esz pobra(cid:202) ze strony projektu Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (patrz rysunek 1.2). Masz dwie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci — instalacja samego Raspbiana lub instalacja tzw. NOOBS (ang. New Out Of the Box Software). NOOBS umo(cid:285)liwia instala- cj(cid:218) ró(cid:285)nych systemów operacyjnych, w tym Raspbiana, ale jest to wi(cid:218)ksza paczka, zatem wymaga wi(cid:218)cej miejsca i wi(cid:218)cej czasu. Na potrzeby tej ksi(cid:200)(cid:285)ki wybierzmy instalacj(cid:218) samego Raspbiana. Na stronie pobierania masz do dyspozycji dwie opcje: (cid:197) Raspbian Stretch with Desktop, bazuj(cid:200)cy na dystrybucji Stretch — zawieraj(cid:200)cy GUI, (cid:197) Raspbian Stretch Lite — wersja podstawowa. 12 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.2. Strona pobierania dystrybucji Raspbian Raspbian to dystrybucja Linuksa oparta na Debianie, a nazwy wersji De- biana pochodz(cid:200) od postaci z filmów Toy Story. Aktualny Raspbian oparty jest na wersji Debiana Stretch (nazwa pochodzi od fioletowej o(cid:258)miornicy wyst(cid:218)- puj(cid:200)cej w Toy Story 3). Je(cid:258)li zamierzasz pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do swojego Raspberry monitor i klawiatur(cid:218), powiniene(cid:258) pobra(cid:202) wersj(cid:218) Desktop zawieraj(cid:200)c(cid:200) graficzny interfejs u(cid:285)ytkow- nika. Z kolei je(cid:258)li planujesz wykorzysta(cid:202) Raspberry do lekkich sprz(cid:218)towych projektów, w których nie b(cid:218)dziesz wykorzystywa(cid:239) monitora, mo(cid:285)esz pobra(cid:202) wersj(cid:218) Lite. W przypadku wybrania wersji Desktop mo(cid:285)esz pomin(cid:200)(cid:202) pod- rozdzia(cid:239) „Pod(cid:239)(cid:200)czanie bez monitora”. Któr(cid:200)kolwiek z wersji wybierzesz, pobierz plik ZIP i rozpakuj go, aby wy- doby(cid:202) plik o nazwie 2018-06-27-raspbian-stretch.img (data mo(cid:285)e si(cid:218) ró(cid:285)ni(cid:202)). W przypadku pe(cid:239)nej wersji spakowany plik mo(cid:285)e by(cid:202) wi(cid:218)kszy ni(cid:285) 4 GB — gdyby(cid:258) mia(cid:239) problem z rozpakowaniem pliku, spróbuj u(cid:285)y(cid:202) nowszej wersji programu do dekompresji (niektóre starsze wersje nie radzi(cid:239)y sobie z plikami powy(cid:285)ej 4 GB). Zaczynamy 13 Poleć książkęKup książkę Nast(cid:218)pnie musisz wgra(cid:202) rozpakowany plik na kart(cid:218) SD. Jednak(cid:285)e nie wystarczy zwyk(cid:239)e skopiowanie pliku na partycj(cid:218) karty. Karta SD musi zosta(cid:202) nadpisana zawarto(cid:258)ci(cid:200) obrazu przy u(cid:285)yciu specjalnego programu. Spo(cid:239)ecz- no(cid:258)(cid:202) Raspbiana poleca u(cid:285)ycie w tym celu programu o nazwie Etcher, który mo(cid:285)esz pobra(cid:202) ze strony https://etcher.io/. Na stronie projektu Raspberry s(cid:200) te(cid:285) instrukcje dla osób, które chc(cid:200) mie(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) kontrol(cid:218) nad tym procesem. U(cid:285)ytkownicy Windows mog(cid:200) wykorzysta(cid:202) program Win32DiskImager, nato- miast u(cid:285)ytkownicy MacOS i Linuksa mog(cid:200) u(cid:285)y(cid:202) narz(cid:218)dzia dd. Dla u(cid:285)ytkowni- ków systemu Chromebook na stronie Raspbiana nie ma osobnej instrukcji, ale w trybie deweloperskim mo(cid:285)esz wywo(cid:239)a(cid:202) okno terminala i post(cid:218)powa(cid:202) zgodnie z instrukcj(cid:200) do programu dd dla Linuksa. POD(cid:146)(cid:107)CZANIE KLAWIATURY, MYSZY I MONITORA Teraz, gdy system Raspbian jest ju(cid:285) zainstalowany, mo(cid:285)esz go wypróbowa(cid:202). Je(cid:258)li nie masz pod r(cid:218)k(cid:200) monitora, mo(cid:285)esz pomin(cid:200)(cid:202) ten akapit i przeskoczy(cid:202) do podrozdzia(cid:239)u „Pod(cid:239)(cid:200)czenie bez monitora”. Pi Zero W ma wbudowany port wideo typu mini HDMI. B(cid:218)dziesz wi(cid:218)c potrzebowa(cid:239) kabla typu mini HDMI — HDMI lub DVI, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jaki rodzaj z(cid:239)(cid:200)cza masz w monitorze. By(cid:202) mo(cid:285)e b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) wyko- rzysta(cid:202) przej(cid:258)ciówk(cid:218) (patrz rysunki 1.3 i 1.4). B(cid:218)dziesz te(cid:285) potrzebowa(cid:239) huba USB. Pi Zero W ma tylko jeden port USB (plus port zasilania, który tak(cid:285)e jest typu mini USB), a potrzebujemy pod(cid:239)(cid:200)- czy(cid:202) klawiatur(cid:218) i mysz. Pod(cid:239)(cid:200)czanie huba mo(cid:285)e by(cid:202) czasem problematycz- ne, Raspberry Pi miewaj(cid:200) czasem problemy z tanimi pasywnymi hubami USB, jak i ze sterownikami wolnych urz(cid:200)dze(cid:241) (mysz, klawiatura) w przypad- ku hubów USB 3. Najlepszym rozwi(cid:200)zaniem b(cid:218)dzie aktywny hub USB 2.0 (patrz rysunek 1.5). By(cid:202) mo(cid:285)e b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:202) jeszcze specjalnego kabla USB. Wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) koncentratorów USB ma zwyk(cid:239)y wtyk USB typu A. B(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) albo specjalnie zaprojektowanego koncentratora dla komputerów z micro USB, albo kolejnej (cid:285)e(cid:241)skiej przej(cid:258)ciówki typu micro USB-USB, zwanej cza- sami adapterem OTG. Przej(cid:258)ciówki tego typu nie s(cid:200) drogie i prawdopodob- nie b(cid:218)d(cid:200) przydatne w ró(cid:285)nych celach z Raspberry Pi (patrz rysunek 1.6). 14 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.3. Kabel HDMI z przej(cid:258)ciówk(cid:200) mini HDMI RYSUNEK 1.4. Zestaw przej(cid:258)ciówek mini HDMI do HDMI, a nast(cid:218)pnie do DVI, a tak(cid:285)e przej(cid:258)ciówka USB OTG Zaczynamy 15 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.5. Aktywny koncentrator USB 2.0 pod(cid:239)(cid:200)czony do Pi poprzez przej(cid:258)ciówk(cid:218) OTG. Prze(cid:239)(cid:200)cznik KVM autora pod(cid:239)(cid:200)czony do z(cid:239)(cid:200)cza HDMI Pi przez dwie przej(cid:258)ciówki. Mysz i klawiatura pod(cid:239)(cid:200)czona do koncentratora USB. Uff! RYSUNEK 1.6. Przej(cid:258)ciówka USB typu OTG (On-the-Go) 16 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę Skoro ju(cid:285) wszystko jest pod(cid:239)(cid:200)czone, mo(cid:285)emy spróbowa(cid:202) uruchomi(cid:202) Raspberry. Mo(cid:285)esz przej(cid:258)(cid:202) teraz do podrozdzia(cid:239)u „Logowanie i zmiana do- my(cid:258)lnego has(cid:239)a”. POD(cid:146)(cid:107)CZENIE BEZ MONITORA Raspberry Pi Zero W to (cid:258)wietny mikrokontroler. Jest ma(cid:239)y, pobiera ma(cid:239)o energii i ma wiele wyj(cid:258)(cid:202) zewn(cid:218)trznych. By(cid:202) mo(cid:285)e kupi(cid:239)e(cid:258) go w(cid:239)a(cid:258)nie z tego powodu i nie masz nawet zamiaru pod(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) do niego monitora. Tylko jak w takim razie wgra(cid:202) i przetestowa(cid:202) na nim oprogramowanie? Na szcz(cid:218)(cid:258)cie istnieje kilka metod dostania si(cid:218) do Raspberry dzi(cid:218)ki wyko- rzystaniu wbudowanej karty WiFi. Najprostszy sposób to zalogowanie si(cid:218) przez protokó(cid:239) SSH (ang. Secure Shell). Zanim to jednak uczynimy, musimy skonfigurowa(cid:202) parametry sieci WiFi na karcie SD, tak aby Raspberry pod- czas uruchamiania samo po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)o si(cid:218) z nasz(cid:200) sieci(cid:200). Zacznij od w(cid:239)o(cid:285)enia karty SD do komputera. Je(cid:258)li dopiero co wgra(cid:239)e(cid:258) system Raspbian na kart(cid:218) SD, wyjmij j(cid:200) i po chwili w(cid:239)ó(cid:285) z powrotem — chodzi o to, aby komputer odczyta(cid:239) z karty nowy uk(cid:239)ad partycji. Standardowy Raspbian (nie wersja NOOBS) wykorzystuje dwie partycje na karcie SD. Pierwsza to partycja rozruchowa (ang. boot partition), na niej znajduje si(cid:218) j(cid:200)dro systemu oraz niektóre pliki potrzebne do prawid(cid:239)owego uruchomienia systemu, np. sterowniki urz(cid:200)dze(cid:241). Druga partycja, zwana par- tycj(cid:200) typu root (ang. root partition), to partycja, na której system Raspbian przechowuje wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) swoich plików. Poniewa(cid:285) na partycji „root” znaj- duje si(cid:218) typowy dla Linuksa system plików EXT4, prawdopodobnie tylko na komputerze z zainstalowanym Linuksem b(cid:218)dziesz móg(cid:239) zobaczy(cid:202) jej zawar- to(cid:258)(cid:202). Na szcz(cid:218)(cid:258)cie podstawow(cid:200) potrzebn(cid:200) konfiguracj(cid:218) mo(cid:285)esz stworzy(cid:202), wykorzystuj(cid:200)c tylko partycj(cid:218) rozruchow(cid:200), a ta powinna by(cid:202) widoczna na ka(cid:285)dym komputerze. Zamontuj teraz partycj(cid:218) rozruchow(cid:200) (w systemach Windows partycja powinna si(cid:218) pojawi(cid:202) jako kolejna litera dysku po w(cid:239)o(cid:285)eniu karty SD). Zaczynamy 17 Poleć książkęKup książkę Konfiguracja WiFi i SSH z innego komputera Raspbian ma zainstalowany program SSH, ale domy(cid:258)lnie jest on wy(cid:239)(cid:200)czony. Aby go za(cid:239)(cid:200)czy(cid:202), utwórz plik na partycji rozruchowej karty SD o nazwie ssh. Plik mo(cid:285)e by(cid:202) pusty, wa(cid:285)ne jest, aby nazywa(cid:239) si(cid:218) ssh. Teraz Raspbian uru- chomi dost(cid:218)p przez SSH przy ponownym uruchomieniu systemu1. To by(cid:239)a prostsza cz(cid:218)(cid:258)(cid:202). Teraz pora na konfiguracj(cid:218) WiFi. Je(cid:258)li Twoja sie(cid:202) WiFi u(cid:285)ywa automatycznego przydzielania adresów IP przez protokó(cid:239) DHCP i nie ma (cid:285)adnych zabezpiecze(cid:241) typu klucz WPA lub uwierzytelnianie przez przegl(cid:200)dark(cid:218), Raspberry powinno po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) auto- matycznie. W takim przypadku przejd(cid:283) od razu do podrozdzia(cid:239)u „Odnajdy- wanie Raspberry Pi w sieci lokalnej”. W przeciwnym razie mo(cid:285)esz skonfigu- rowa(cid:202) parametry sieci w pliku wpa_supplicant.conf. B(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) nazwy SSID swojej sieci — jest to nazwa, któr(cid:200) normalnie widzisz, wy(cid:258)wietlaj(cid:200)c na swoim komputerze dost(cid:218)pne sieci bezprze- wodowe. Je(cid:258)li sie(cid:202) jest zabezpieczona, b(cid:218)dziesz potrzebowa(cid:239) oczywi(cid:258)cie has(cid:239)a. Je(cid:258)li Twój punkt dost(cid:218)pu wymaga uwierzytelnienia przez przegl(cid:200)dark(cid:218), innymi s(cid:239)owy, samo po(cid:239)(cid:200)czenie z WiFi nast(cid:218)puje bez podania has(cid:239)a, ale fak- tyczny dost(cid:218)p do sieci uzyskujesz po zalogowaniu si(cid:218) na stronie WWW — w tym przypadku masz mniej szcz(cid:218)(cid:258)cia. Nie ma (cid:239)atwego sposobu na zauto- matyzowanie tego procesu. Je(cid:258)li pod(cid:239)(cid:200)czenie monitora nie wchodzi w gr(cid:218), pozostaje kilka innych opcji. Mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) adaptera USB na Ethernet pod(cid:239)(cid:200)czo- nego przez USB OTG. Inn(cid:200) opcj(cid:200) jest kupienie dedykowanego dla Raspberry kabla szeregowego. W takim przypadku, b(cid:218)dziesz musia(cid:239) doda(cid:202) dwie linie do pliku config.txt, który znajduje si(cid:218) tak(cid:285)e na partycji rozruchowej. Poni(cid:285)sze linie informuj(cid:200) Raspbiana, aby za(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) obs(cid:239)ug(cid:218) portu szeregowego i wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) obs(cid:239)ug(cid:218) Bluetooth. enable_uart=1 dtoverlay=pi3-disable-bt Wró(cid:202)my jednak do standardowej konfiguracji WiFi. Utwórz plik wpa_supplicant.conf w dowolnym edytorze tekstowym. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), aby by(cid:239) to edytor czystego tekstu, a nie np. Word z pakietu Office, który jest zaawansowanym procesorem tekstu. Je(cid:258)li nie masz swojego edytora, 1 W systemach Windows zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, czy do nazwy pliku nie doda(cid:239)o si(cid:218) automatycznie rozszerzenie .txt. — przyp. t(cid:239)um. 18 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) Notatnika w systemie Windows, TextEdit pod MacOS lub nano w Linuksie. Wstaw do pliku poni(cid:285)sze linie: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=PL network={ ssid= Nazwa SSID Sieci psk= Klucz zabezpieczaj(cid:200)cy } wstawiaj(cid:200)c oczywi(cid:258)cie w miejscu Nazwa SSID Sieci oraz Klucz zabezpieczaj(cid:200)cy odpowiednie dla Twojej sieci warto(cid:258)ci. Je(cid:258)li Twoja sie(cid:202) nie jest zabezpieczona kluczem dost(cid:218)pu, wstaw do pliku nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) zawarto(cid:258)(cid:202): network={ ssid= Nazwa SSID Sieci key_mgmt=NONE } Je(cid:258)li Twoja sie(cid:202) jest ukryta (nie pojawia si(cid:218) na li(cid:258)cie dost(cid:218)pnych sieci podczas wyszukiwania), dodaj do pliku nast(cid:218)puj(cid:200)cy po linii key_mgmt wpis: scan_ssid=1 Zapisz plik i zamknij edytor. Je(cid:258)li chcesz nada(cid:202) statyczny adres IP, zamiast wykorzystywa(cid:202) dyna- miczne przydzielanie przez DHCP, potrzebny jest jeszcze jeden krok. (Je(cid:258)li nie jeste(cid:258) pewien, prawdopodobnie mo(cid:285)esz go omin(cid:200)(cid:202)). Tym razem b(cid:218)dziesz musia(cid:239) dosta(cid:202) si(cid:218) do partycji „root”, na której znaj- duje si(cid:218) linuksowy system plików EXT4. W zwi(cid:200)zku z powy(cid:285)szym prawdopo- dobnie b(cid:218)dziesz musia(cid:239) wykorzysta(cid:202) komputer z Linuksem, aby zamontowa(cid:202) t(cid:218) partycj(cid:218). B(cid:218)dziesz musia(cid:239) wprowadzi(cid:202) zmiany w pliku dhcpcd.conf znajdu- j(cid:200)cym si(cid:218) w katalogu /etc/ partycji root. Dodaj poni(cid:285)sze linie na koniec tego pliku. interface wlan0 static ip_address=192.168.1.x static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=192.168.1.1 Zast(cid:200)p powy(cid:285)sze adresy adekwatnymi dla swojej sieci. Zapisz plik i wyjd(cid:283) z edytora. Jeste(cid:258) gotowy do uruchomienia Raspberry. Zaczynamy 19 Poleć książkęKup książkę ODNAJDYWANIE RASPBERRY PI W SIECI LOKALNEJ Je(cid:258)li zamierzasz pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) do swojego Raspberry poprzez sie(cid:202), za- miast logowa(cid:202) si(cid:218) lokalnie z wykorzystaniem monitora i klawiatury, b(cid:218)- dziesz musia(cid:239) ustali(cid:202), jaki adres IP zosta(cid:239) przydzielony przez serwer DHCP (je(cid:258)li nada(cid:239)e(cid:258) urz(cid:200)dzeniu statyczny adres zgodnie z wcze(cid:258)niejszym opi- sem, mo(cid:285)esz pomin(cid:200)(cid:202) ten podrozdzia(cid:239)). B(cid:218)d(cid:200) to cztery liczby rozdzielone kropk(cid:200), np. 192.168.1.125. Je(cid:258)li (cid:239)(cid:200)czysz si(cid:218) w swojej sieci domowej, mo(cid:285)esz zalogowa(cid:202) si(cid:218) do routera (zazwyczaj wpisuj(cid:200)c w przegl(cid:200)darce internetowej adres http://192.168.1.1). B(cid:218)dzie tam prawdopodobnie zak(cid:239)adka urz(cid:200)dzenia (ang. Devices), na której znajduje si(cid:218) lista wszystkich aktualnie pod(cid:239)(cid:200)czonych do routera urz(cid:200)dze(cid:241). Spróbuj odnale(cid:283)(cid:202) nowe, nieznane urz(cid:200)dzenie — b(cid:218)dzie to prawdopodobnie Twoje Pi. By(cid:202) mo(cid:285)e nawet w nazwie hosta pojawi si(cid:218) raspberrypi. Je(cid:258)li poszukasz w internecie informacji, jak odnale(cid:283)(cid:202) Raspberry Pi w sieci lokalnej, natrafisz na dedykowane programy takie jak np. Adafruit-Pi-Finder. S(cid:200) jednak inne niskopoziomowe metody wyszukania Raspberry. Wykorzystanie tabeli arp i programu fping Mo(cid:285)esz zainstalowa(cid:202) program fping, a nast(cid:218)pnie uruchomi(cid:202) go z nast(cid:218)pu- j(cid:200)cymi parametrami: fping -a -r1 -g 192.168.1.0/24 /dev/null arp -n | fgrep b8:27:eb Raspberry posiada modu(cid:239)y WiFi, których adresy sprz(cid:218)towe MAC rozpo- czynaj(cid:200) si(cid:218) od znaków b8:27:eb, tak wi(cid:218)c powy(cid:285)sze polecenie wy(cid:258)wietli tylko urz(cid:200)dzenia Raspberry pod(cid:239)(cid:200)czone do sieci. Je(cid:258)li nie uda Ci si(cid:218) zainstalowa(cid:202) programu fping, spróbuj wywo(cid:239)a(cid:202) po- lecenie arp mimo wszystko. Jest szansa, (cid:285)e urz(cid:200)dzenie pojawi si(cid:218) na li(cid:258)cie. Je(cid:258)li jednak nie uda(cid:239)o Ci si(cid:218) odnale(cid:283)(cid:202) urz(cid:200)dzenia, pewniejsz(cid:200) metod(cid:200) jest u(cid:285)ycie programu nmap. 20 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę U(cid:285)ycie programu Nmap Mo(cid:285)esz odnale(cid:283)(cid:202) wszystkie urz(cid:200)dzenia pod(cid:239)(cid:200)czone do swojej sieci przy u(cid:285)y- ciu programu Nmap. W systemach Linux program ten prawdopodobnie jest ju(cid:285) zainstalowany. U(cid:285)ytkownicy systemów Windows i Mac OS mog(cid:200) pobra(cid:202) program ze strony projektu https://nmap.org/download.html. Zak(cid:239)adaj(cid:200)c, (cid:285)e adresacja w Twojej sieci zaczyna si(cid:218) od 192.168.1, nale(cid:285)y wpisa(cid:202): $ sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 mo(cid:285)esz wyszuka(cid:202) tylko urz(cid:200)dze(cid:241) Raspberry, wpisuj(cid:200)c: $ sudo nmap -sn 192.168.1.0/24 | grep -i -B 2 B8:27:EB LOGOWANIE PRZEZ SSH DO RASPBERRY PI Po za(cid:239)(cid:200)czeniu Raspberry i ustaleniu przydzielonego adresu IP mo(cid:285)esz zalo- gowa(cid:202) si(cid:218) przez SSH. U(cid:285)ytkownicy Linuksa, MacOS i Chromebooka mog(cid:200) otworzy(cid:202) okno terminala i wpisa(cid:202) polecenie: ssh IP_Raspberry Windows nie ma wbudowanego klienta SSH, ale istnieje wiele dobrych programów. Najpopularniejszy z nich to Putty z graficznym interfejsem u(cid:285)ytkownika. Mo(cid:285)esz pobra(cid:202) tak(cid:285)e programy z graficznym interfejsem dla MacOS i Linuksa. SSH pozwala nawet uruchamia(cid:202) programy na Twoim komputerze z u(cid:285)yciem techniki o nazwie X-forwarding. Wymaga to uruchomienia tzw. X-serwera na Twoim lokalnym komputerze. W Linuksie X-serwer jest zainstalowany stan- dardowo. Dla MacOS mo(cid:285)esz pobra(cid:202) X11 ze strony Apple; dla Windowsa jest wiele dost(cid:218)pnych programów, jak np. Xming. Po uruchomieniu X-serwera na lokalnym komputerze zaloguj si(cid:218) przez ssh do Raspberry, u(cid:285)ywaj(cid:200)c parametru –X (X pisane wielk(cid:200) liter(cid:200)) z kompute- rów Linux lub Mac. W programie Putty w menu wska(cid:285) zak(cid:239)adk(cid:218) Connection, nast(cid:218)pnie SSH/X11/Enable X11 Forwarding. W wyniku przekierowania proto- ko(cid:239)u X mo(cid:285)esz uruchomi(cid:202) program zdalnie, a jego wynik zobaczysz na lo- kalnym komputerze. Zaczynamy 21 Poleć książkęKup książkę LOGOWANIE I ZMIANA DOMY(cid:165)LNEGO HAS(cid:146)A Po uruchomieniu Raspberry mo(cid:285)esz zalogowa(cid:202) si(cid:218) do systemu albo przez (cid:258)rodowisko graficzne, albo poprzez sie(cid:202) i SSH. Przy pierwszym logowaniu jako nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika podaj pi, a jako has(cid:239)o raspberry. Je(cid:258)li za(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)e(cid:258) SSH, zobaczysz napis informuj(cid:200)cy o potrzebie zmiany domy(cid:258)lnego has(cid:239)a. SSH is enabled and the default password for the pi user has not been changed. This is a security risk - please login as the pi user and type passwd to set a new password. Powiniene(cid:258) zmieni(cid:202) domy(cid:258)lne has(cid:239)o! Mo(cid:285)esz teraz zmieni(cid:202) has(cid:239)o przy u(cid:285)yciu linii komend. W tym celu otwórz okno terminala, klikaj(cid:200)c ikon(cid:218) terminala, która znajduje si(cid:218) na górze ekranu, tak jak pokazano na rysunku 1.7, lub wybieraj(cid:200)c z menu Akcesoria (Accessories)/Terminal. RYSUNEK 1.7. Okno terminala w graficznym interfejsie u(cid:285)ytkownika 22 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę W dalszych rozdzia(cid:239)ach ksi(cid:200)(cid:285)ki b(cid:218)dziemy cz(cid:218)sto korzysta(cid:202) z terminala. Tymczasem wpisz tylko polecenie passwd po znaku zach(cid:218)ty: $ passwd Changing password for pi. (current) UNIX password: Bie(cid:285)(cid:200)ce has(cid:239)o to raspberry. Po podaniu bie(cid:285)(cid:200)cego has(cid:239)a wprowad(cid:283) nowe. PODSTAWOWA KONFIGURACJA W konsolowym programie raspi-config mo(cid:285)esz skonfigurowa(cid:202) wiele pod- stawowych ustawie(cid:241). W wierszu polece(cid:241) wpisz: sudo raspi-config U(cid:285)ywaj(cid:200)c strza(cid:239)ek góra/dó(cid:239), mo(cid:285)esz porusza(cid:202) si(cid:218) po menu programu. Aby wybra(cid:202) konkretn(cid:200) pozycj(cid:218), naci(cid:258)nij Enter (patrz rysunek 1.8). RYSUNEK 1.8. Program raspi-config uruchomiony w (cid:258)rodowisku graficznym PIXEL Mo(cid:285)esz z tego miejsca zmieni(cid:202) has(cid:239)o (o ile jeszcze tego nie uczyni(cid:239)e(cid:258)) lub ustawi(cid:202) nazw(cid:218) komputera. Zaczynamy 23 Poleć książkęKup książkę W Boot Options (opcje rozruchu) mo(cid:285)esz wybra(cid:202), czy system ma urucha- mia(cid:202) pe(cid:239)ne (cid:258)rodowisko graficzne albo wystartowa(cid:202) tylko w trybie tekstowym (CLI) — jest to przydatne, je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz u(cid:285)ywa(cid:202) monitora. W ka(cid:285)dym przypadku mo(cid:285)esz okre(cid:258)li(cid:202), czy system b(cid:218)dzie automatycznie logowa(cid:239) si(cid:218) na konto u(cid:285)ytkownika pi, czy te(cid:285) b(cid:218)dzie wymaga(cid:239) zalogowania. Je(cid:258)li logujesz si(cid:218) przez SSH, to ustawienie nie ma wi(cid:218)kszego znaczenia — i tak b(cid:218)dziesz musia(cid:239) poda(cid:202) has(cid:239)o podczas logowania (jakkolwiek istniej(cid:200) metody automa- tycznego logowania po SSH). W Localisation Options (opcje lokalizacyjne) mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) ustawienia j(cid:218)zyka oraz kraju (tzw. locale). Przyk(cid:239)adowo dla Polski mo(cid:285)esz ustawi(cid:202) pl_PL.UTF-8. Warto(cid:258)(cid:202) domy(cid:258)lna to en_GB.UTF-8. Po wpisaniu nowej warto(cid:258)ci wci(cid:258)nij przycisk tabulacji, aby przenie(cid:258)(cid:202) pod(cid:258)wietlenie kursora w miejsce klawisza OK. Nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij klawisz Enter, aby zapisa(cid:202) zmiany. Po zachowaniu zmian powrócisz do menu w ustawieniach lokalizacyjnych. Pozycja Interfacing Options umo(cid:285)liwia Ci za(cid:239)(cid:200)czenie urz(cid:200)dze(cid:241) sprz(cid:218)to- wych takich jak kamera (je(cid:258)li j(cid:200) posiadasz), za(cid:239)(cid:200)czenie us(cid:239)ug takich jak SSH lub VNC (ang. virtual network computing), a tak(cid:285)e za(cid:239)(cid:200)czenie ustawie(cid:241) sprz(cid:218)- towych takich jak SPI lub I2C (wi(cid:218)cej na ich temat w rozdziale 3.), portu sze- regowego, protoko(cid:239)u 1Wire lub zdalnego dost(cid:218)pu do portów GPIO. Je(cid:258)li (cid:239)(cid:200)czysz si(cid:218) z Raspberry poprzez sie(cid:202), za(cid:239)(cid:200)cz koniecznie us(cid:239)ug(cid:218) SSH. Jest to wa(cid:285)ne, gdy(cid:285) trik z utworzeniem pliku ssh na partycji rozruchowej dzia(cid:239)a tylko jeden raz. Nie chcesz chyba powtarza(cid:202) tej procedury za ka(cid:285)- dym razem! S(cid:200) jeszcze pozosta(cid:239)e opcje takie jak Overclock (przetaktowywanie zegara) oraz Advanced Options (opcje zaawansowane), ale raczej nie b(cid:218)dziesz po- trzebowa(cid:239) zmienia(cid:202) tych parametrów. Je(cid:258)li sko(cid:241)czysz konfigurowanie, naci(cid:258)nij tabulacj(cid:218), a nast(cid:218)pnie przycisk Finish. Program raspi-config poprosi Ci(cid:218) o zrestartowanie, je(cid:258)li która(cid:258) z wprowadzonych zmian b(cid:218)dzie tego wymaga(cid:202). 24 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę (cid:165)RODOWISKO GRAFICZNE PIXEL (cid:165)rodowisko graficzne w Raspberry Pi nosi nazw(cid:218) PIXEL. Klikni(cid:218)cie ikony przedstawiaj(cid:200)cej malin(cid:218) (w lewym górnym rogu ekranu) spowoduje otwar- cie zestawu menu, po których mo(cid:285)esz si(cid:218) porusza(cid:202). Obok znajduj(cid:200) si(cid:218) ikony przegl(cid:200)darki WWW, mened(cid:285)era plików, jak i okna terminala. Tego ostatniego b(cid:218)dziemy u(cid:285)ywa(cid:202) najcz(cid:218)(cid:258)ciej. Dwie ostatnie ikony na górnym pasku to programy Wolfram i Mathema- tica. Wolfram Research udost(cid:218)pni(cid:239) te narz(cid:218)dzia za darmo dla u(cid:285)ytkowników Raspberry Pi; jednak uruchomienie ich na Pi Zero mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) frustru- j(cid:200)ce ze wzgl(cid:218)du na wolne dzia(cid:239)anie. Je(cid:258)li chcia(cid:239)by(cid:258) zg(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) (cid:258)wiat matematy- ki z programami Wolframa, lepiej wyjdzie Ci to z p(cid:239)ytk(cid:200) Raspberry Pi 3. W prawym górnym rogu znajduje si(cid:218) ikona po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) sieciowych, która pokazuje, czy Raspberry jest po(cid:239)(cid:200)czony z jak(cid:200)(cid:258) sieci(cid:200) WiFi. Je(cid:258)li jeszcze nie po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) z sieci(cid:200) WiFi, teraz mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202) w prosty sposób. Kliknij ikon(cid:218) WiFi w prawym górnym rogu ekranu, wska(cid:285) w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) sie(cid:202) i podaj has(cid:239)o zabezpiecze(cid:241) (patrz rysunek 1.9). RYSUNEK 1.9. Konfiguracja WiFi w (cid:258)rodowisku graficznym PIXEL Poznawanie (cid:258)rodowiska PIXEL Teraz, kiedy WiFi ju(cid:285) dzia(cid:239)a, mo(cid:285)esz odtr(cid:200)bi(cid:202) sukces. W Preferencjach jest wiele innych interesuj(cid:200)cych opcji. Mo(cid:285)esz dostosowa(cid:202) rozmiar i kolor czcion- ki, ustawi(cid:202) t(cid:239)o pulpitu, zmienia(cid:202) dzia(cid:239)anie myszy i klawiatury, a tak(cid:285)e dodawa(cid:202) pozycje do menu. Mo(cid:285)esz te(cid:285) instalowa(cid:202) nowe programy. Kliknij ikon(cid:218) przedstawiaj(cid:200)c(cid:200) malin(cid:218), nast(cid:218)pnie kliknij Preferences i znajd(cid:283) opcj(cid:218) Add/Remove Software (dodaj/usu(cid:241) programy). Dost(cid:218)pne s(cid:200) setki pakietów skategoryzowanych te- matycznie. Kilka z nich zainstalujesz w nast(cid:218)pnych rozdzia(cid:239)ach. Zaczynamy 25 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE DO WIERSZA POLECE(cid:148) SYSTEMU LINUX Programowanie w wielu miejscach wymaga u(cid:285)ycia wiersza polece(cid:241). W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)dziemy wielokrotnie u(cid:285)ywa(cid:202) terminala i wpisywa(cid:202) polecenia (wiersz polece(cid:241) jest te(cid:285) bardzo przydatny, je(cid:258)li pracujesz zdalnie albo gdy diagnozujesz co(cid:258) na urz(cid:200)dzeniu, które znajduje si(cid:218) na drugim ko(cid:241)cu domu lub w ogrodzie). Program, który odczytuje Twoje polecenia i je wykonuje, nazywamy po- w(cid:239)ok(cid:200) (ang. shell). B(cid:218)dziesz u(cid:285)ywa(cid:202) pow(cid:239)oki o nazwie Bash (jest to skrót od Bourne-Again Shell). To taka gra s(cid:239)ów, gdy(cid:285) oryginalna pow(cid:239)oka systemu Unix by(cid:239)a napisana przez cz(cid:239)owieka o imieniu Bourne. Nie by(cid:239)o to jednak opro- gramowanie otwarte (ang. open source), przez co nie mo(cid:285)na by(cid:239)o go u(cid:285)y(cid:202) w otwartych systemach operacyjnych, takich jak Linux. Oprogramowanie trzeba by(cid:239)o zatem napisa(cid:202) od nowa — st(cid:200)d nazwa Bourne-Again. Pierwsze s(cid:239)owo, które wprowadzasz w linii komend, to polecenie (ang. command). Wszystkie pozosta(cid:239)e s(cid:239)owa nast(cid:218)puj(cid:200)ce po poleceniu to jego parametry (ang. arguments). Je(cid:258)li chcesz wy(cid:258)wietli(cid:202) zawarto(cid:258)(cid:202) katalogu, wpisz ls (polecenie to skrót od angielskiego list — wy(cid:258)wietl list(cid:218) zawarto(cid:258)ci katalogu). Je(cid:258)li chcesz wy(cid:258)wietli(cid:202) zawarto(cid:258)(cid:202) katalogu o nazwie python_games, wpisz polecenie ls python_games. Poleceniem jest dalej s(cid:239)owo ls, natomiast python_games to argument. Niektóre polecenia wymagaj(cid:200) tzw. uprawnie(cid:241) roota (ang. root privilege). Jest to odpowiednik konta administratora znanego z systemów Windows. Takie polecenia poprzedzamy s(cid:239)owem sudo (skrót od ang. Super User DO, czyli wykonaj z uprawnieniami superu(cid:285)ytkownika). Wcze(cid:258)niej u(cid:285)yli(cid:258)my ju(cid:285) tej komendy, wpisuj(cid:200)c sudo raspi-config, w celu konfiguracji ustawie(cid:241). OSTRZE(cid:191)ENIE Uruchamianie komend poprzez sudo mo(cid:285)e skasowa(cid:202) pliki, usun(cid:200)(cid:202) programy lub w inny sposób uszkodzi(cid:202) system Raspbian. Nie u(cid:285)ywaj polecenia sudo, chyba (cid:285)e jaka(cid:258) operacja naprawd(cid:218) tego wymaga. 26 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę Edycja w wierszu polece(cid:241) Klawisze takie jak Backspace, Home, End, Delete, strza(cid:239)ka w gór(cid:218), strza(cid:239)ka w dó(cid:239) dzia(cid:239)aj(cid:200) standardowo w wierszu polece(cid:241). Jest jeszcze jednak kilka faj- nych w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pow(cid:239)oki. Jednym z przyk(cid:239)adów jest autouzupe(cid:239)nianie. Prawie nigdy nie ma po- trzeby wpisywania polecenia w ca(cid:239)o(cid:258)ci. W trakcie wpisywania mo(cid:285)esz naci- sn(cid:200)(cid:202) przycisk tabulacji, aby zobaczy(cid:202) dost(cid:218)pne opcje dope(cid:239)nienia. Przyk(cid:239)a- dowo po wpisaniu ls py i naci(cid:258)ni(cid:218)ciu przycisku tabulacji pow(cid:239)oka dope(cid:239)ni polecenie do ls python_games/ (znak slash na ko(cid:241)cu nazwy oznacza, (cid:285)e python_games jest katalogiem, a nie plikiem). Je(cid:258)li jest wi(cid:218)cej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci spe(cid:239)niaj(cid:200)cych warunki dope(cid:239)nienia, pow(cid:239)oka dope(cid:239)nipolecenie na tyle, na ile b(cid:218)dzie to mo(cid:285)liwe. Przyk(cid:239)adowo po wpisaniu ras i wci(cid:258)ni(cid:218)ciu tabulacji pow(cid:239)oka dope(cid:239)ni polecenie do raspi, poniewa(cid:285) istnieje ca(cid:239)a seria polece(cid:241) zaczynaj(cid:200)cych si(cid:218) od ci(cid:200)gu raspi. Je(cid:258)li jednak wci(cid:200)(cid:285) b(cid:218)dziesz naciska(cid:239) klawisz tabulacji (jeszcze dwukrotnie), pow(cid:239)oka wy- pisze wszystkie polecenia zaczynaj(cid:200)ce si(cid:218) od ci(cid:200)gu raspi: pi@raspberrypi:~ $ raspi raspi-config raspistill raspividyuv raspi-gpio raspivid raspiyuv pi@raspberrypi:~ $ raspi W tym momencie je(cid:258)li wpiszesz –c, pow(cid:239)oka dope(cid:239)ni polecenie do raspi-config, analogicznie je(cid:258)li naci(cid:258)niesz przycisk v polecenie zostanie dope(cid:239)nione do raspivid, które to polecenie umo(cid:285)liwia pobranie obrazu z ka- mery, je(cid:258)li takowa jest pod(cid:239)(cid:200)czona. Inne przydatne skróty u(cid:285)ywane w pow(cid:239)oce: (cid:197) Strza(cid:239)ka w gór(cid:218) — przywraca poprzednio wpisane polecenie, które mo(cid:285)esz edytowa(cid:202) lub zmieni(cid:202). (cid:197) Ctrl+W — usuwa ostatnie s(cid:239)owo. (cid:197) Ctrl+U — usuwa wszystko od znaku kursora do pocz(cid:200)tku linii. (cid:197) Ctrl+K — usuwa wszystko od znaku kursora do ko(cid:241)ca linii. Zaczynamy 27 Poleć książkęKup książkę (cid:197) Ctrl+A — przechodzi na pocz(cid:200)tek linii, Ctrl+E — na koniec, Ctrl+B — przesuwa kursor wstecz, Ctrl+F — przesuwa kursor na przód, Ctrl+H — usuwa poprzedzaj(cid:200)cy znak, Ctrl+D — usuwa znak za kur- sorem. Powy(cid:285)sze skróty robi(cid:200) to samo co klawisze Home, End, strza(cid:239)ka w lewo, strza(cid:239)ka w prawo, Backspace i Delete, ale mo(cid:285)esz je wcisn(cid:200)(cid:202) bez odrywania r(cid:200)k z pozycji normalnego pisania. (cid:197) Je(cid:258)li chcesz podejrze(cid:202) zawarto(cid:258)(cid:202) ekranu z poprzednich polece(cid:241), wci(cid:258)nij Shift+PageUp. INSTALACJA PROGRAMÓW Mo(cid:285)esz instalowa(cid:202) programy zarówno z wiersza polece(cid:241), jak i menu (cid:258)rodo- wiska graficznego. W Debianie narz(cid:218)dzie do instalowania programów nazy- wa si(cid:218) APT (od Advanced Package Tool) i wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) polece(cid:241) s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cych do in- stalacji czy szukania oprogramowania zaczyna si(cid:218) od s(cid:239)owa apt. Mo(cid:285)esz przeszuka(cid:202) baz(cid:218) oprogramowania przy u(cid:285)yciu polecenia aptitude search: pi@raspberrypi:~ $ aptitude search camera p camera.app - GNUstep application for digital still came p cameramonitor - Webcam monitoring in system tray p libomxil-bellagio0-components-c - Motorola Camera components for Bellagio Op i python-picamera - Pure Python interface to the Raspberry Pi’ p python-picamera-docs - Documentation for the Python interface to i python3-picamera - Pure Python interface to the Raspberry Pi p python3-snap-camera - A camera that uses PiFace Control and Disp Linie zaczynaj(cid:200)ce si(cid:218) od litery i (tutaj: python-picamera i python3-picamera) informuj(cid:200), (cid:285)e dana paczka jest ju(cid:285) zainstalowana. Pozosta(cid:239)e pakiety natomiast s(cid:200) mo(cid:285)liwe do zainstalowania. Mo(cid:285)esz zainstalowa(cid:202) który(cid:258) z nich, wpisuj(cid:200)c sudo apt-get install: sudo apt-get install cameramonitor APT ustali ewentualne zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzypakietowe i w razie potrzeby zapyta Ci(cid:218) o zgod(cid:218) na instalacj(cid:218) dodatkowych wymaganych pakietów. Je(cid:258)li wci(cid:258)niesz klawisz y (lub po prostu klawisz Enter), APT zainstaluje wszystkie potrzebne pakiety. 28 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę Niektóre pakiety s(cid:200) naprawd(cid:218) g(cid:239)upie. Na przyk(cid:239)ad wpisz w wierszu polece(cid:241) sudo apt-get install cowsay, a nast(cid:218)pnie sprawd(cid:283) polecenie: pi@raspberrypi:~ $ cowsay Raspberry Pi is cool ----------------- Raspberry Pi is cool ----------------- \ ^--^ \ (oo)\------- (__)\ )\/\ ||----w | || || Kolejnym (cid:258)miesznym programem jest sl. Je(cid:258)li chcia(cid:239)e(cid:258) wpisa(cid:202) polece- nie ls, a przypadkowo zamieni(cid:239)e(cid:258) kolejno(cid:258)(cid:202) literek, zamiast nudnego komu- nikatu o b(cid:239)(cid:218)dzie zobaczysz co(cid:258) wi(cid:218)cej. Je(cid:258)li jeste(cid:258) ciekawy, zainstaluj pro- gram i sprawd(cid:283), co si(cid:218) stanie. SZUKANIE POMOCY Kolejnym u(cid:285)ytecznym poleceniem jest man (od ang. manual — instrukcja). Polecenie s(cid:239)u(cid:285)y do wy(cid:258)wietlania pomocy na temat jakiego(cid:258) polecenia. Przy- k(cid:239)adowo man ls powie Ci wszystko o poleceniu ls (podczas przegl(cid:200)dania podr(cid:218)cznika naci(cid:258)ni(cid:218)cie spacji przesuwa ekran do nast(cid:218)pnej strony; naci- (cid:258)ni(cid:218)cie Q — przerywa i wychodzi do pow(cid:239)oki). Niestety wiele programów typowych dla Raspberry Pi nie ma swoich in- strukcji w podr(cid:218)czniku man. Przyk(cid:239)adowo program raspi-config nie ma swojej instrukcji man. Mimo wszystko mo(cid:285)esz si(cid:218) wiele nauczy(cid:202) w ten spo- sób o podstawowych poleceniach systemu Linux. Polecenie apropos pomaga w znalezieniu odpowiedniej instrukcji man. Na przyk(cid:239)ad apropos gpio powie Ci o instrukcjach podr(cid:218)cznika man, gdzie mo(cid:285)esz przeczyta(cid:202) o pinach GPIO w Raspberry Pi. Niektóre programy maj(cid:200) zaszyt(cid:200) w sobie stron(cid:218) pomocy. Je(cid:258)li zastana- wiasz si(cid:218) nad sk(cid:239)adn(cid:200) polecenia, spróbuj uruchomi(cid:202) program z parametrem -h lub --help (jeden my(cid:258)lnik z literk(cid:200) h lub dwa my(cid:258)lniki z wyrazem help). Niektóre z polece(cid:241) raspi* zachowuj(cid:200) si(cid:218) niestandardowo i wy(cid:258)wietlaj(cid:200) list(cid:218) pomocy po wpisaniu s(cid:239)owa help jako argumentem polecenia (b(cid:218)dziesz mia(cid:239) okazj(cid:218) spotka(cid:202) si(cid:218) z tym przypadkiem w nast(cid:218)pnym rozdziale). Zaczynamy 29 Poleć książkęKup książkę 30 Raspberry Pi Zero W Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: