Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 012871 23472030 na godz. na dobę w sumie
Raspberry Pi. Receptury - ebook/pdf
Raspberry Pi. Receptury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9625-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> raspberry pi
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Wyobraź sobie komputer o rozmiarach niewiele większych od karty kredytowej, posiadający całkiem sporą moc obliczeniową, pracujący pod kontrolą systemu Linux i kosztujący grosze. Tak, taki sprzęt istnieje naprawdę! Mowa o Raspberry Pi — urządzeniu zaprojektowanym z myślą o nauce programowania dla dzieci, które sprawdziło się w wielu zastosowaniach i odniosło ogromny sukces na rynku komercyjnym jako serwer WWW, odtwarzacz filmów oraz platforma do budowy niezwykłych projektów elektronicznych. Brzmi intrygująco?

Otwórz tę książkę i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie możliwości Raspberry Pi. Stąd dowiesz się wszystkiego o budowie i możliwościach tego urządzenia. Po lekturze kolejnych rozdziałów podłączysz Pi do sieci — zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz złącza GPIO. Ponadto poznasz podstawy języka Python i zobaczysz, jak zastosować go w Pi. Po lekturze tej książki będziesz umiał samodzielnie sterować sprzętem elektronicznym i silnikami oraz zbierać dane z czujników różnego typu. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego posiadacza tej niezwykłej platformy!    

Sięgnij po tę książkę i:
- poznaj budowę i podstawy korzystania z Raspberry Pi
- podłącz Raspberry Pi do sieci
- poznaj podstawy języka Python
- wykorzystaj potencjał platformy Raspberry Pi


Twój przewodnik po platformie Raspberry Pi!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Raspberry Pi Cookbook Tłumaczenie: Konrad Matuk ISBN: 978-83-246-9622-2 © 2014 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Raspberry Pi Cookbook, ISBN 9781449365226 © 2014 Simon Monk. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/raspre Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Wst(cid:253)p ............................................................................................................................11 1. Pod(cid:293)(cid:233)czanie i konfiguracja .......................................................................................... 15 15 15 17 18 19 20 22 23 25 26 27 1.0. Wprowadzenie 1.1. Wybór modelu Raspberry Pi 1.2. Zamkni(cid:246)cie Raspberry Pi w obudowie 1.3. Wybór zasilacza 1.4. Wybór dystrybucji systemu operacyjnego 1.5. NOOBS — zapis na kart(cid:246) SD 1.6. R(cid:246)czny zapis karty SD (komputery Macintosh) 1.7. R(cid:246)czny zapis karty SD (system Windows) 1.8. R(cid:246)czny zapis karty SD (Linux) 1.9. Pod(cid:228)(cid:241)czanie urz(cid:241)dze(cid:254) zewn(cid:246)trznych do Raspberry Pi 1.10. Pod(cid:228)(cid:241)czanie monitora wyposa(cid:276)onego w interfejs DVI lub VGA 1.11. Korzystanie z telewizora lub monitora pod(cid:228)(cid:241)czonego za po(cid:264)rednictwem z(cid:228)(cid:241)cza composite video 1.12. Korzystanie z ca(cid:228)ej pojemno(cid:264)ci karty SD 1.13. Zmiana rozmiaru obrazu wy(cid:264)wietlanego na monitorze 1.14. Maksymalizacja wydajno(cid:264)ci 1.15. Zmiana has(cid:228)a 1.16. Uruchamianie Raspberry Pi bezpo(cid:264)rednio w trybie graficznego interfejsu u(cid:276)ytkownika 1.17. Wy(cid:228)(cid:241)czanie Raspberry Pi 1.18. Instalacja modu(cid:228)u kamery 28 29 30 32 34 35 36 37 2. Praca w sieci ................................................................................................................. 41 41 41 43 44 2.0. Wprowadzenie 2.1. (cid:227)(cid:241)czenie z sieci(cid:241) przewodow(cid:241) 2.2. Ustalanie w(cid:228)asnego adresu IP 2.3. (cid:227)(cid:241)czenie z sieci(cid:241) przewodow(cid:241) 3 Kup książkęPoleć książkę 2.4. Zmiana nazwy, pod któr(cid:241) Raspberry Pi jest widoczne w sieci 2.5. Nawi(cid:241)zywanie po(cid:228)(cid:241)czenia z sieci(cid:241) bezprzewodow(cid:241) 2.6. Korzystanie z kabla konsolowego 2.7. Zdalne sterowanie Raspberry Pi za pomoc(cid:241) protoko(cid:228)u SSH 2.8. Sterowanie Raspberry Pi za pomoc(cid:241) VNC 2.9. Udost(cid:246)pnianie plików w sieci komputerów Macintosh 2.10. Udost(cid:246)pnianie ekranu Raspberry Pi na komputerze Macintosh 2.11. U(cid:276)ywanie Raspberry Pi jako magazynu NAS 2.12. Drukowanie sieciowe 45 46 48 50 51 52 54 56 59 3. System operacyjny ....................................................................................................... 61 61 3.0. Wprowadzenie 61 3.1. Przenoszenie plików w interfejsie graficznym 63 3.2. Uruchamianie sesji Terminala 64 3.3. Przegl(cid:241)danie plików i folderów za pomoc(cid:241) Terminala 66 3.4. Kopiowanie plików i folderów 67 3.5. Zmiana nazwy pliku lub folderu 68 3.6. Edycja pliku 70 3.7. Ogl(cid:241)danie zawarto(cid:264)ci pliku 71 3.8. Tworzenie plików bez u(cid:276)ycia edytora 71 3.9. Tworzenie katalogów 72 3.10. Kasowanie plików i katalogów 73 3.11. Wykonywanie zada(cid:254) z uprawnieniami administratora 74 3.12. Co oznaczaj(cid:241) atrybuty plików? 75 3.13. Modyfikacja atrybutów plików 76 3.14. Zmiana w(cid:228)a(cid:264)ciciela pliku 77 3.15. Wykonywanie zrzutów ekranu 78 3.16. Instalacja oprogramowania za pomoc(cid:241) polecenia apt-get 79 3.17. Usuwanie zainstalowanego oprogramowania za pomoc(cid:241) polecenia apt-get 79 3.18. Pobieranie plików za pomoc(cid:241) wiersza polece(cid:254) 80 3.19. Pobieranie kodu (cid:274)ród(cid:228)owego za pomoc(cid:241) polecenia git 3.20. Automatyczne uruchamianie programu lub skryptu podczas startu Raspberry Pi 81 3.21. Automatyczne uruchamianie programu lub skryptu w regularnych odst(cid:246)pach czasu 83 84 3.22. Wyszukiwanie 3.23. Korzystanie z historii wiersza polece(cid:254) 85 86 3.24. Monitorowanie aktywno(cid:264)ci procesora 88 3.25. Obs(cid:228)uga archiwów 3.26. Wy(cid:264)wietlanie listy pod(cid:228)(cid:241)czonych urz(cid:241)dze(cid:254) USB 89 89 3.27. Zapisywanie w pliku komunikatów wy(cid:264)wietlanych w wierszu polece(cid:254) 90 3.28. Obs(cid:228)uga archiwów 3.29. Korzystanie z potoków 90 4 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę 3.30. Ukrywanie danych wyj(cid:264)ciowych wy(cid:264)wietlanych w oknie Terminala 3.31. Uruchamianie programów w tle 3.32. Tworzenie aliasów polece(cid:254) 3.33. Ustawianie daty i godziny 3.34. Ustalanie ilo(cid:264)ci wolnego miejsca na karcie pami(cid:246)ci 91 92 93 93 94 4. Oprogramowanie ........................................................................................................95 95 95 98 99 101 102 104 105 106 107 109 110 4.0. Wprowadzenie 4.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki 4.2. Instalowanie oprogramowania biurowego 4.3. Instalowanie innych przegl(cid:241)darek internetowych 4.4. Korzystanie z Pi Store 4.5. Uruchamianie serwera kamery internetowej 4.6. Uruchamianie emulatora klasycznej konsoli do gier 4.7. Uruchamianie gry Minecraft 4.8. Uruchamianie gry Open Arena 4.9. Raspberry Pi jako nadajnik radiowy 4.10. Uruchamianie edytora grafiki GIMP 4.11. Radio internetowe 5. Podstawy Pythona ......................................................................................................113 113 113 114 116 117 117 118 119 119 120 121 122 122 123 124 124 125 126 127 128 129 5.0. Wprowadzenie 5.1. Wybór pomi(cid:246)dzy Pythonem 2 a 3 5.2. Pisanie aplikacji Pythona za pomoc(cid:241) IDLE 5.3. Korzystanie z konsoli Pythona 5.4. Uruchamianie programów napisanych w Pythonie za pomoc(cid:241) Terminala 5.5. Zmienne 5.6. Wy(cid:264)wietlanie danych generowanych przez program 5.7. Wczytywanie danych wprowadzonych przez u(cid:276)ytkownika 5.8. Dzia(cid:228)ania arytmetyczne 5.9. Tworzenie (cid:228)a(cid:254)cuchów 5.10. Scalanie ((cid:228)(cid:241)czenie) (cid:228)a(cid:254)cuchów 5.11. Konwersja liczb na (cid:228)a(cid:254)cuchy 5.12. Konwersja (cid:228)a(cid:254)cuchów na liczby 5.13. Ustalanie d(cid:228)ugo(cid:264)ci (cid:228)a(cid:254)cucha 5.14. Ustalanie pozycji (cid:228)a(cid:254)cucha w (cid:228)a(cid:254)cuchu 5.15. Wydobywanie fragmentu (cid:228)a(cid:254)cucha 5.16. Zast(cid:246)powanie fragmentu (cid:228)a(cid:254)cucha innym (cid:228)a(cid:254)cuchem 5.17. Zamiana znaków (cid:228)a(cid:254)cucha na wielkie lub ma(cid:228)e litery 5.18. Uruchamianie polece(cid:254) po spe(cid:228)nieniu okre(cid:264)lonych warunków 5.19. Porównywanie warto(cid:264)ci 5.20. Operatory logiczne Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 5 Kup książkęPoleć książkę 5.21. Powtarzanie instrukcji okre(cid:264)lon(cid:241) liczb(cid:246) razy 5.22. Powtarzanie instrukcji do momentu, w którym zostanie spe(cid:228)niony okre(cid:264)lony warunek 5.23. Przerywanie dzia(cid:228)ania p(cid:246)tli 5.24. Definiowanie funkcji 130 131 131 132 6. Python — listy i s(cid:293)owniki ........................................................................................... 135 135 135 136 136 137 138 138 139 140 141 141 142 143 144 145 146 6.0. Wprowadzenie 6.1. Tworzenie list 6.2. Uzyskiwanie dost(cid:246)pu do elementu znajduj(cid:241)cego si(cid:246) na li(cid:264)cie 6.3. Ustalanie d(cid:228)ugo(cid:264)ci listy 6.4. Dodawanie elementów do listy 6.5. Usuwanie elementów z listy 6.6. Tworzenie listy w wyniku przetwarzania (cid:228)a(cid:254)cucha 6.7. Iteracja listy 6.8. Numerowanie elementów listy 6.9. Sortowanie listy 6.10. Wycinanie fragmentu listy 6.11. Przetwarzanie elementów listy przez funkcj(cid:246) 6.12. Tworzenie s(cid:228)ownika 6.13. Uzyskiwanie dost(cid:246)pu do elementów znajduj(cid:241)cych si(cid:246) w s(cid:228)owniku 6.14. Usuwanie elementów ze s(cid:228)ownika 6.15. Iteracja s(cid:228)ownika 7. Python — zaawansowane funkcje ........................................................................... 147 147 147 148 149 149 151 152 153 154 154 155 157 158 159 159 160 161 7.0. Wprowadzenie 7.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki 7.2. Formatowanie dat 7.3. Zwracanie wi(cid:246)cej ni(cid:276) jednej warto(cid:264)ci 7.4. Definiowanie klasy 7.5. Definiowanie metody 7.6. Dziedziczenie 7.7. Zapis danych w pliku 7.8. Odczytywanie pliku 7.9. Serializacja 7.10. Obs(cid:228)uga wyj(cid:241)tków 7.11. Stosowanie modu(cid:228)ów 7.12. Liczby losowe 7.13. Wysy(cid:228)anie (cid:276)(cid:241)da(cid:254) do sieci Web 7.14. Argumenty Pythona w wierszu polece(cid:254) 7.15. Wysy(cid:228)anie wiadomo(cid:264)ci poczt(cid:241) elektroniczn(cid:241) z poziomu aplikacji Pythona 7.16. Prosty serwer sieci Web napisany w Pythonie 6 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę 8. Podstawowe zagadnienia dotycz(cid:233)ce z(cid:293)(cid:233)cza GPIO .................................................. 163 163 163 164 165 166 167 169 170 8.0. Wprowadzenie 8.1. Styki z(cid:228)(cid:241)cza GPIO 8.2. Bezpieczne korzystanie ze z(cid:228)(cid:241)cza GPIO 8.3. Instalacja biblioteki RPi.GPIO 8.4. Konfiguracja magistrali I2C 8.5. Korzystanie z narz(cid:246)dzi I2C 8.6. Przygotowanie do pracy interfejsu SPI 8.7. Zwalnianie portu szeregowego 8.8. Instalowanie biblioteki PySerial pozwalaj(cid:241)cej na korzystanie z portu szeregowego przez aplikacje Pythona 8.9. Testowanie portu szeregowego za pomoc(cid:241) aplikacji Minicom 8.10. (cid:227)(cid:241)czenie Raspberry Pi z p(cid:228)ytk(cid:241) prototypow(cid:241) za pomoc(cid:241) 171 172 przewodów po(cid:228)(cid:241)czeniowych 173 174 8.11. (cid:227)(cid:241)czenie modu(cid:228)u Pi Cobbler z p(cid:228)ytk(cid:241) prototypow(cid:241) 175 8.12. Zmniejszanie napi(cid:246)cia sygna(cid:228)ów z 5 do 3,3 V za pomoc(cid:241) dwóch rezystorów 8.13. Korzystanie z modu(cid:228)u przetwornika obni(cid:276)aj(cid:241)cego napi(cid:246)cie sygna(cid:228)ów z 5 do 3,3 V 177 8.14. Zasilanie Raspberry Pi za pomoc(cid:241) baterii 178 8.15. Zasilanie Raspberry Pi za pomoc(cid:241) akumulatora litowo-polimerowego (LiPo) 179 8.16. Rozpoczynanie pracy z p(cid:228)ytk(cid:241) PiFace 181 184 8.17. Rozpoczynanie pracy z p(cid:228)ytk(cid:241) Gertboard 186 8.18. Rozpoczynanie pracy z p(cid:228)ytk(cid:241) RaspiRobot 188 8.19. U(cid:276)ywanie p(cid:228)ytki prototypowej Humble Pi 8.20. U(cid:276)ywanie p(cid:228)ytki prototypowej Pi Plate 190 194 8.21. Pod(cid:228)(cid:241)czanie p(cid:228)ytki drukowanej z zaciskami spr(cid:246)(cid:276)ynowymi 9. Sterowanie sprz(cid:253)tem elektronicznym ...................................................................... 197 197 197 200 202 9.0. Wprowadzenie 9.1. Pod(cid:228)(cid:241)czanie diody LED 9.2. Regulacja jasno(cid:264)ci diody LED 9.3. Generowanie brz(cid:246)cz(cid:241)cego d(cid:274)wi(cid:246)ku 9.4. Sterowanie prac(cid:241) urz(cid:241)dzenia o du(cid:276)ej mocy zasilanego pr(cid:241)dem sta(cid:228)ym za po(cid:264)rednictwem tranzystora 9.5. W(cid:228)(cid:241)czanie urz(cid:241)dze(cid:254) o du(cid:276)ej mocy za pomoc(cid:241) przeka(cid:274)nika 9.6. Sterowanie urz(cid:241)dzeniami zasilanymi pr(cid:241)dem przemiennym o wysokim napi(cid:246)ciu 9.7. Tworzenie graficznego interfejsu pozwalaj(cid:241)cego na w(cid:228)(cid:241)czanie i wy(cid:228)(cid:241)czanie elektroniki pod(cid:228)(cid:241)czonej do Raspberry Pi 9.8. Tworzenie graficznego interfejsu u(cid:276)ytkownika pozwalaj(cid:241)cego na sterowanie moc(cid:241) diod i silników za pomoc(cid:241) modulacji czasu trwania impulsu 9.9. Zmiana koloru diody RGB LED 204 206 208 210 211 213 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 7 Kup książkęPoleć książkę 9.10. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki 9.11. Stosowanie analogowego woltomierza w charakterze wy(cid:264)wietlacza wskazówkowego 9.12. Tworzenie programów korzystaj(cid:241)cych z przerwa(cid:254) 9.13. Sterowanie z(cid:228)(cid:241)czem GPIO za pomoc(cid:241) sieci Web 215 218 220 223 10. Silniki ..........................................................................................................................227 227 227 230 233 235 240 244 10.0. Wprowadzenie 10.1. Sterowanie prac(cid:241) serwomotoru 10.2. Sterowanie prac(cid:241) wielu serwomotorów 10.3. Sterowanie pr(cid:246)dko(cid:264)ci(cid:241) obrotow(cid:241) silnika zasilanego pr(cid:241)dem sta(cid:228)ym 10.4. Zmienianie kierunku obrotów silnika zasilanego pr(cid:241)dem sta(cid:228)ym 10.5. U(cid:276)ywanie unipolarnych silników krokowych 10.6. Korzystanie z bipolarnych silników krokowych 10.7. Sterowanie prac(cid:241) bipolarnego silnika krokowego za po(cid:264)rednictwem p(cid:228)ytki RaspiRobot 10.8. Budowa prostego je(cid:276)d(cid:276)(cid:241)cego robota 246 248 11. Cyfrowe wej(cid:316)cia ........................................................................................................253 253 11.0. Wprowadzenie 253 11.1. Pod(cid:228)(cid:241)czanie prze(cid:228)(cid:241)cznika chwilowego 11.2. Korzystanie z prze(cid:228)(cid:241)cznika chwilowego 256 11.3. Korzystanie z dwupozycyjnego prze(cid:228)(cid:241)cznika dwustabilnego lub suwakowego 258 11.4. Korzystanie z prze(cid:228)(cid:241)cznika trójpozycyjnego 259 261 11.5. Redukcja stuków powstaj(cid:241)cych podczas wciskania przycisku 263 11.6. Korzystanie z zewn(cid:246)trznego rezystora podwy(cid:276)szaj(cid:241)cego 265 11.7. Korzystanie z (kwadratowego) kodera obrotowego 11.8. Korzystanie z bloku klawiszy 268 271 11.9. Wykrywanie ruchu 272 11.10. Raspberry Pi i modu(cid:228) GPS 275 11.11. Wprowadzanie danych z klawiatury 11.12. Przechwytywanie ruchów myszy 277 278 11.13. Korzystanie z modu(cid:228)u zegara czasu rzeczywistego 12. Czujniki .......................................................................................................................283 283 12.0. Wprowadzenie 283 12.1. Korzystanie z czujników rezystancyjnych 287 12.2. Pomiar jasno(cid:264)ci (cid:264)wiat(cid:228)a 288 12.3. Wykrywanie metanu 291 12.4. Pomiar napi(cid:246)cia 12.5. Stosowanie dzielnika napi(cid:246)cia 293 12.6. Pod(cid:228)(cid:241)czanie rezystancyjnego czujnika do przetwornika analogowo-cyfrowego 295 8 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę 12.7. Pomiar temperatury za pomoc(cid:241) przetwornika analogowo-cyfrowego 12.8. Pomiar przyspieszenia 12.9. Pomiar temperatury za pomoc(cid:241) cyfrowego czujnika 12.10. Pomiar odleg(cid:228)o(cid:264)ci 12.11. Wy(cid:264)wietlanie mierzonych wielko(cid:264)ci 12.12. Zapisywanie danych do dziennika utworzonego w pami(cid:246)ci USB 297 299 302 304 307 308 13. Wy(cid:316)wietlacze ..............................................................................................................311 311 311 13.0. Wprowadzenie 13.1. Korzystanie z czterocyfrowego wy(cid:264)wietlacza LED 13.2. Wy(cid:264)wietlanie komunikatów za pomoc(cid:241) wyposa(cid:276)onego w interfejs I2C wy(cid:264)wietlacza sk(cid:228)adaj(cid:241)cego si(cid:246) z matrycy diod LED 13.3. Korzystanie z p(cid:228)ytki Pi-Lite 13.4. Wy(cid:264)wietlanie komunikatów na alfanumerycznym wy(cid:264)wietlaczu LCD 314 316 318 14. Raspberry Pi i Arduino ...............................................................................................323 323 324 326 14.0. Wprowadzenie 14.1. Programowanie Arduino za po(cid:264)rednictwem Raspberry Pi 14.2. Komunikacja z Arduino za po(cid:264)rednictwem monitora portu szeregowego 14.3. Sterowanie Arduino za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata zainstalowanej na Raspberry Pi 14.4. Sterowanie prac(cid:241) cyfrowych wyj(cid:264)(cid:232) Arduino za pomoc(cid:241) Raspberry Pi 14.5. Sterowanie Arduino za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata za po(cid:264)rednictwem portu szeregowego 14.6. Odczytywanie danych z cyfrowych wej(cid:264)(cid:232) Arduino za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata 14.7. Odczytywanie danych z analogowych wej(cid:264)(cid:232) Arduino za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata 14.8. Obs(cid:228)uga wyj(cid:264)(cid:232) analogowych (PWM) za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata 14.9. Sterowanie prac(cid:241) serwomotoru za pomoc(cid:241) biblioteki PyFirmata 14.10. Komunikacja pomi(cid:246)dzy Raspberry Pi a Arduino za po(cid:264)rednictwem interfejsu szeregowego bez u(cid:276)ycia biblioteki PyFirmata 14.11. Tworzenie programu komunikuj(cid:241)cego si(cid:246) z Arduino za po(cid:264)rednictwem magistrali I2C 14.12. Pod(cid:228)(cid:241)czanie do Raspberry Pi mniejszych p(cid:228)ytek Arduino 14.13. Pod(cid:228)(cid:241)czanie p(cid:228)ytki aLaMode do Raspberry Pi 14.14. Korzystanie z shieldów Arduino i p(cid:228)ytki aLaMode pod(cid:228)(cid:241)czonej do Raspberry Pi 14.15. Stosowanie p(cid:228)ytki Gertboard w roli interfejsu Arduino 328 330 331 334 336 337 339 341 345 349 350 353 354 A Komponenty i dystrybutorzy ....................................................................................355 Skorowidz .................................................................................................................. 361 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 9 Kup książkęPoleć książkę 10 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:292) 4. Oprogramowanie 4.0. Wprowadzenie Receptury przedstawione w tym rozdziale wi(cid:241)(cid:276)(cid:241) si(cid:246) z u(cid:276)ywaniem gotowego oprogramowania dost(cid:246)pnego na platform(cid:246) Raspberry Pi. Niektóre sekcje dotycz(cid:241) zamiany Raspberry Pi w wyspecjalizowane urz(cid:241)dzenie s(cid:228)u(cid:276)(cid:241)ce jedne- mu, konkretnemu celowi, a niektóre s(cid:241) zwi(cid:241)zane z aplikacjami u(cid:276)ytkowymi przeznaczonymi dla Raspberry Pi. 4.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki Problem Chcesz zamieni(cid:232) swoje Raspberry Pi w wypasione centrum rozrywki. Rozwi(cid:233)zanie Raspberry Pi ca(cid:228)kiem dobrze sprawdza si(cid:246) w roli multimedialnego centrum rozrywki. Na ry- sunku 4.1 pokazano uruchomiony program XBMC (Xbox Media Center). Raspberry Pi potrafi odtwarza(cid:232) filmy w rozdzielczo(cid:264)ci full HD, strumieniowa(cid:232) muzyk(cid:246) zapi- san(cid:241) w formacie MP3, a tak(cid:276)e obs(cid:228)ugiwa(cid:232) radia internetowe. XBMC jest oprogramowaniem otwartym, które powsta(cid:228)o w celu zamiany konsoli Xbox w od- twarzacz multimedialny. Program ten zosta(cid:228) przystosowany do pracy na wielu ró(cid:276)nych plat- formach, w tym na Raspberry Pi. Aby zamieni(cid:232) Raspberry Pi w odtwarzacz multimedialny, musisz utworzy(cid:232) now(cid:241) kart(cid:246) SD zawieraj(cid:241)c(cid:241) system operacyjny oraz XBMC. Pos(cid:228)u(cid:276)ymy si(cid:246) dystrybucj(cid:241) Raspbmc. 95 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.1. Raspberry Pi w roli multimedialnego centrum rozrywki 1. Pobierz z internetu obraz dysku. W celu zapisania systemu na karcie pami(cid:246)ci niezb(cid:246)dny b(cid:246)dzie komputer z systemem Win- dows, Mac OS X lub Linux, wyposa(cid:276)ony w kontroler kart SD. Pobierz plik-obraz z systemem Raspbmc ze strony http://www.raspbmc.com/download. Na dole strony znajd(cid:274) sekcj(cid:246) Just want an image without a fancy installer? i pobierz plik pod- pisany has(cid:228)em Standalone Image. 2. Zapisz obraz na karcie SD. W celu zapisania systemu na karcie SD wykonaj czynno(cid:264)ci opisane w recepturze 1.6. Korzystaj z karty pami(cid:246)ci o pojemno(cid:264)ci co najmniej 4 GB. 3. W(cid:228)ó(cid:276) kart(cid:246) SD do Raspberry Pi i uruchom je. Podczas pierwszego uruchomienia systemu b(cid:246)dziesz musia(cid:228) go skonfigurowa(cid:232). Po chwili b(cid:246)dzie gotowy do pracy. Omówienie XBMC jest oprogramowaniem maj(cid:241)cym wiele mo(cid:276)liwo(cid:264)ci. Jego dzia(cid:228)anie naj(cid:228)atwiej sprawdzi(cid:232), zapisuj(cid:241)c pliki z muzyk(cid:241) i filmami na dysku USB. Taki dysk nale(cid:276)y pod(cid:228)(cid:241)czy(cid:232) do Raspberry Pi. XBMC powinno odtworzy(cid:232) pliki. Prawdopodobnie u(cid:276)ywasz Raspberry Pi w s(cid:241)siedztwie telewizora. Mo(cid:276)e by(cid:232) on wyposa(cid:276)ony w gniazdo USB, które mo(cid:276)e dostarcza(cid:232) pr(cid:241)d o nat(cid:246)(cid:276)eniu pozwalaj(cid:241)cym na zasilenie Raspberry Pi, a w takim przypadku nie musisz mie(cid:232) zasilacza. Warto rozwa(cid:276)y(cid:232) zakup zestawu sk(cid:228)adaj(cid:241)cego si(cid:246) z bezprzewodowej klawiatury i myszy. Odbiornik takiego zestawu b(cid:246)dzie zajmowa(cid:228) jedno gniazdo USB. Dzi(cid:246)ki takiemu rozwi(cid:241)za- niu nie b(cid:246)dziesz mie(cid:232) w swoim pokoju pl(cid:241)taniny kabli. Innym dobrym rozwi(cid:241)zaniem mo(cid:276)e si(cid:246) okaza(cid:232) zakup klawiatury wyposa(cid:276)onej w g(cid:228)adzik. 96 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Pod(cid:228)(cid:241)czenie Raspberry Pi do internetu za pomoc(cid:241) kabla jest rozwi(cid:241)zaniem pewniejszym, po- zwalaj(cid:241)cym na uzyskanie wi(cid:246)kszego transferu. Jednak urz(cid:241)dzenie to nie zawsze mo(cid:276)na po- (cid:228)o(cid:276)y(cid:232) w pobli(cid:276)u gniazdka sieci Ethernet. Wtedy musisz skorzysta(cid:232) z kontrolera sieci Wi-Fi. XBMC obs(cid:228)uguje sieci bezprzewodowe po odpowiednim skonfigurowaniu. Skonfigurowanie sieci radiowej w XBMC i Raspbmc jest (cid:228)atwiejsze ni(cid:276) w systemie Raspbian lub Occidentalis (receptura 2.5) — XBMC ma przejrzysty interfejs u(cid:276)ytkownika. W celu skon- figurowania po(cid:228)(cid:241)czenia sieciowego musisz przej(cid:264)(cid:232) do menu Ustawienia (zobacz rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Konfiguracja systemu Raspbmc Po przej(cid:264)ciu do ustawie(cid:254) sieci Wi-Fi b(cid:246)dziesz musia(cid:228) poda(cid:232) jej nazw(cid:246) i has(cid:228)o dost(cid:246)pu. Zobacz równie(cid:348) Zapoznaj si(cid:246) z poradnikiem u(cid:276)ytkownika programu XBMC — http://wiki.xbmc.org/. Raspbmc nie jest jedyn(cid:241) dystrybucj(cid:241) systemu operacyjnego przeznaczon(cid:241) do u(cid:276)ytkowania w roli domowego centrum rozrywki. Istniej(cid:241) jeszcze dwie inne dystrybucje: (cid:120) OpenElec (http://www.openelec.tv/), (cid:120) XBian (http://www.xbian.org/). XBMC mo(cid:276)e by(cid:232) obs(cid:228)ugiwane za pomoc(cid:241) pilota — https://learn.adafruit.com/using-an-ir-remote- with-a-raspberry-pi-media-center. 4.1. Tworzenie multimedialnego centrum rozrywki (cid:95) 97 Kup książkęPoleć książkę 4.2. Instalowanie oprogramowania biurowego Problem Chcesz otwiera(cid:232) dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne na swoim Raspberry Pi. Rozwi(cid:233)zanie Tak naprawd(cid:246) Raspberry Pi jest komputerem dzia(cid:228)aj(cid:241)cym pod kontrol(cid:241) systemu Linux, a wi(cid:246)c istnieje kilka aplikacji biurowych, które mo(cid:276)esz zainstalowa(cid:232) w celu edycji dokumentów tek- stowych i arkuszy kalkulacyjnych. Raspberry Pi pobiera oprogramowanie z internetu, a zatem b(cid:246)dziesz potrzebowa(cid:228) po(cid:228)(cid:241)czenia z sieci(cid:241). Przed instalacj(cid:241) jakiegokolwiek nowego oprogramowania warto otworzy(cid:232) Terminal i wpisa(cid:232) w nim nast(cid:246)puj(cid:241)ce polecenie: $ sudo apt-get update Aby zainstalowa(cid:232) edytor AbiWord, uruchom polecenie: $ sudo apt-get install abiword Zostaniesz poproszony o potwierdzenie ch(cid:246)ci zainstalowania tego programu. Wci(cid:264)nij przy- cisk Y. Instalacja zajmie kilka chwil. Teraz w Twoim menu Start pojawi si(cid:246) sekcja Biuro. To w niej znajdziesz skrót do programu AbiWord (zobacz rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Edytor AbiWord AbiWord potrafi otwiera(cid:232) popularne formaty dokumentów, takie jak np. .doc i .docx. Je(cid:276)eli potrzebujesz równie(cid:276) arkusza kalkulacyjnego, polecam program Gnumeric. Zainstalu- jesz go za pomoc(cid:241) poni(cid:276)szego polecenia. $ sudo apt-get install gnumeric 98 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Omówienie Je(cid:276)eli aplikacje biurowe dzia(cid:228)aj(cid:241) zbyt wolno, spróbuj przetaktowa(cid:232) swoje Raspberry Pi (zobacz receptura 1.14). Zabieg ten z pewno(cid:264)ci(cid:241) przyspieszy dzia(cid:228)anie aplikacji. Zobacz równie(cid:348) Istniej(cid:241) próby przeniesienia pakietu LibreOffice (wywodz(cid:241)cego si(cid:246) z pakietu OpenOffice) na platform(cid:246) Raspberry Pi. Poszukaj w internecie najnowszych informacji dotycz(cid:241)cych tego projektu. Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.3. Instalowanie innych przegl(cid:233)darek internetowych Problem Chcesz korzysta(cid:232) z przegl(cid:241)darki innej ni(cid:276) Midori. Rozwi(cid:233)zanie Na Raspberry Pi mo(cid:276)esz zainstalowa(cid:232) ró(cid:276)ne przegl(cid:241)darki internetowe. Niestety nie jest to kom- puter dysponuj(cid:241)cy du(cid:276)(cid:241) moc(cid:241) obliczeniow(cid:241) i oprogramowanie tego typu mo(cid:276)e go znacznie obci(cid:241)(cid:276)a(cid:232). Oznacza to, (cid:276)e dzia(cid:228)anie przegl(cid:241)darki wymaga odpowiedniego kompromisu pomi(cid:246)dzy funkcjonalno(cid:264)ci(cid:241) a wydajno(cid:264)ci(cid:241). Przegl(cid:241)darka Chromium (zobacz rysunek 4.4), tak jak sugeruje jej nazwa, przypomina przegl(cid:241)- dark(cid:246) Google Chrome. Obs(cid:228)uguje ona praktycznie wszystko, ale przewijanie (góra – dó(cid:228)) roz- budowanych stron mo(cid:276)e by(cid:232) do(cid:264)(cid:232) powolne. Poni(cid:276)ej przedstawiono polecenie, dzi(cid:246)ki któremu zainstalujesz t(cid:246) przegl(cid:241)dark(cid:246). Skrót do niej zostanie umieszczony w menu Start w sekcji Internet. $ sudo apt-get install chromium-browser Inn(cid:241) popularn(cid:241) alternatyw(cid:241) dla Midori jest przegl(cid:241)darka Iceweasel (zobacz rysunek 4.5). Program ten jest oparty na przegl(cid:241)darce Firefox i b(cid:246)dzie dzia(cid:228)a(cid:228) szybciej od Chromium, po- niewa(cid:276) je(cid:264)li tylko ma tak(cid:241) mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232), korzysta z mobilnych wersji witryn, które nie maj(cid:241) zwy- kle bardzo z(cid:228)o(cid:276)onej budowy. Poni(cid:276)ej przedstawiono polecenie, dzi(cid:246)ki któremu zainstalujesz t(cid:246) przegl(cid:241)dark(cid:246). $ sudo apt-get install iceweasel Omówienie Przegl(cid:241)darki internetowe wymagaj(cid:241) do(cid:264)(cid:232) du(cid:276)ej mocy obliczeniowej. Zakup Raspberry Pi model B wyposa(cid:276)onego w 512 MB pami(cid:246)ci podr(cid:246)cznej pozwoli na przegl(cid:241)danie internetu w spo- sób wyra(cid:274)nie szybszy. Dodatkowo warto przetaktowa(cid:232) zegar procesora Raspberry Pi (zobacz receptura 1.14). Zobacz równie(cid:348) Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.3. Instalowanie innych przegl(cid:233)darek internetowych (cid:95) 99 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.4. Przegl(cid:241)darka internetowa Chromium Rysunek 4.5. Przegl(cid:241)darka internetowa Iceweasel 100 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę 4.4. Korzystanie z Pi Store Problem Chcesz instalowa(cid:232) gry i oprogramowanie za po(cid:264)rednictwem Pi Store. Rozwi(cid:233)zanie Pi Store jest odpowiednikiem App Store (firmy Apple) i Play Store (firmy Google) — jest to miejsce, z którego mo(cid:276)esz pobiera(cid:232), instalowa(cid:232) i uruchamia(cid:232) ró(cid:276)ne aplikacje (zarówno dar- mowe, jak i p(cid:228)atne). Je(cid:276)eli chcesz korzysta(cid:232) z Pi Store, najpierw musisz pobra(cid:232) aplikacj(cid:246) klienck(cid:241), która po uru- chomieniu na Twoim Raspberry Pi pozwoli Ci na przegl(cid:241)danie dost(cid:246)pnych aplikacji. Aby zain- stalowa(cid:232) ten program, otwórz sesj(cid:246) Terminala i uruchom poni(cid:276)sze polecenie. $ sudo apt-get install pistore Skrót do zainstalowanego oprogramowania zostanie automatycznie umieszczony na pulpicie (zobacz rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Pi Store Przy pierwszej próbie pobrania jakiej(cid:264) aplikacji zostaniesz poproszony o rejestracj(cid:246). Nast(cid:246)pnie aplikacja zostanie pobrana i wy(cid:264)wietlona w zak(cid:228)adce My Library. Kliknij j(cid:241) dwukrotnie w celu jej uruchomienia. 4.4. Korzystanie z Pi Store (cid:95) 101 Kup książkęPoleć książkę Omówienie Korzystanie z Pi Store jest wygodnym sposobem na znalezienie interesuj(cid:241)cych programów, które mog(cid:241) zosta(cid:232) uruchomione na Raspberry Pi. Pi Store stale poszerza swój asortyment. Zobacz równie(cid:348) Zajrzyj na oficjaln(cid:241) witryn(cid:246) Pi Store — http://store.raspberrypi.com/. Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.5. Uruchamianie serwera kamery internetowej Problem Chcesz, (cid:276)eby Raspberry Pi funkcjonowa(cid:228)o jako serwer kamery sieciowej. Rozwi(cid:233)zanie Pobierz oprogramowanie motion, które pozwoli Ci na obs(cid:228)ug(cid:246) kamery pod(cid:228)(cid:241)czonej do gniazda USB — obraz widziany przez kamer(cid:246) b(cid:246)dziesz móg(cid:228) ogl(cid:241)da(cid:232) za pomoc(cid:241) przegl(cid:241)darki inter- netowej zainstalowanej na innym komputerze. Aby zainstalowa(cid:232) to oprogramowanie, wpisz w oknie Terminala poni(cid:276)sze polecenie. $ sudo apt-get install motion Pod(cid:228)(cid:241)cz kamer(cid:246) internetow(cid:241) do gniazda USB i sprawd(cid:274), czy jest ona wykrywana przez Ra- spberry Pi, za pomoc(cid:241) polecenia lsusb: $ lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 004: ID 3538:0059 Power Quotient International Co., Ltd Bus 001 Device 006: ID eb1a:299f eMPIA Technology, Inc Je(cid:276)eli patrz(cid:241)c na wy(cid:264)wietlon(cid:241) list(cid:246), nie jeste(cid:264) pewien, czy kamera jest widziana przez Raspber- ry Pi, to wyci(cid:241)gnij wtyczk(cid:246) kamery z gniazda USB i zobacz, czy jaki(cid:264) element znikn(cid:241)(cid:228) z listy. W przytoczonym przyk(cid:228)adzie kamera jest ostatnim elementem wymienionym na li(cid:264)cie. Teraz musisz przeprowadzi(cid:232) pewne konfiguracje. Zacznij od otwarcia w edytorze pliku /etc/motion/motion.conf za pomoc(cid:241) polecenia: $ sudo nano /etc/motion/motion.conf Jest to do(cid:264)(cid:232) obszerny plik konfiguracyjny. W górnej cz(cid:246)(cid:264)ci pliku powiniene(cid:264) znale(cid:274)(cid:232) lini(cid:246) deamon off. Zmie(cid:254) j(cid:241) na deamon on. Pozosta(cid:228)e zmiany b(cid:246)d(cid:241) dokonywane w du(cid:276)o dalszych cz(cid:246)(cid:264)ciach pliku. Zmie(cid:254) lini(cid:246) webcam_ localhost = on na webcam_localhost = off. Musisz dokona(cid:232) zmian w jeszcze jednym pliku. Uruchom polecenie: $ sudo nano /etc/default/motion 102 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Zmie(cid:254) lini(cid:246) start_motion_deamon=no na start_motion_deamon=yes. Uruchom us(cid:228)ug(cid:246) sieciow(cid:241) za pomoc(cid:241) polecenia: $ sudo service motion start Teraz powiniene(cid:264) ju(cid:276) mie(cid:232) mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232) ogl(cid:241)dania obrazu z kamery za po(cid:264)rednictwem prze- gl(cid:241)darki internetowej. W tym celu musisz zna(cid:232) adres IP swojego Raspberry Pi (zobacz re- ceptura 2.2). Uruchom przegl(cid:241)dark(cid:246) internetow(cid:241) na innym komputerze pracuj(cid:241)cym w tej samej sieci. W prze- gl(cid:241)darce wpisz adres http://192.168.1.16:8081/. Oczywi(cid:264)cie we wpisywanym adresie musisz poda(cid:232) adres IP Twojego Raspberry Pi. Na ko(cid:254)cu adresu pozostaw :8081. Je(cid:276)eli wszystko dzia(cid:228)a poprawnie, w przegl(cid:241)darce powiniene(cid:264) widzie(cid:232) obraz z kamery (zobacz rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Obraz widziany przez kamer(cid:246) pod(cid:228)(cid:241)czon(cid:241) do Raspberry Pi Omówienie Oprogramowanie motion jest tak naprawd(cid:246) bardzo rozbudowane i posiada wiele funkcji, które mog(cid:241) wp(cid:228)ywa(cid:232) na prac(cid:246) Twojej kamery. Domy(cid:264)lnie obraz z kamery b(cid:246)dzie móg(cid:228) by(cid:232) odbierany tylko przez komputery pod(cid:228)(cid:241)czone do Twojej sieci domowej. Je(cid:276)eli chcesz, aby dowolny komputer pod(cid:228)(cid:241)czony do internetu mia(cid:228) do- st(cid:246)p do Twojej kamery, to musisz ustawi(cid:232) odpowiednie przekierowanie portu na swoim do- mowym routerze. W tym celu zaloguj si(cid:246) do konsoli administracyjnej routera, znajd(cid:274) opcj(cid:246) przekierowania portów i przekieruj port o numerze 8081 na adres IP Twojego Raspberry Pi. Teraz b(cid:246)dziesz móg(cid:228) ogl(cid:241)da(cid:232) obraz rejestrowany przez kamer(cid:246), korzystaj(cid:241)c z zewn(cid:246)trznego adresu IP Twojego routera. Adres ten jest zwykle widoczny na g(cid:228)ównej stronie panelu admi- nistracyjnego. Uwaga! Je(cid:276)eli nie posiadasz sta(cid:228)ego adresu IP, to adres ten b(cid:246)dzie ulega(cid:228) zmianie po ka(cid:276)dorazowym uruchomieniu routera lub modemu. 4.5. Uruchamianie serwera kamery internetowej (cid:95) 103 Kup książkęPoleć książkę Zobacz równie(cid:348) Dok(cid:228)adn(cid:241) dokumentacj(cid:246) programu motion znajdziesz pod adresem http://www.lavrsen.dk/ foswiki/bin/view/Motion/MotionGuide. Istnieje specjalna kamera dedykowana dla Raspberry Pi (zobacz rysunek 1.18). W chwili pi- sania tej ksi(cid:241)(cid:276)ki nie jest ona jeszcze kompatybilna z programem motion, jednak w chwili gdy j(cid:241) czytasz, by(cid:232) mo(cid:276)e program jest ju(cid:276) w stanie obs(cid:228)u(cid:276)y(cid:232) wspomnian(cid:241) kamer(cid:246). Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.6. Uruchamianie emulatora klasycznej konsoli do gier Problem Chcesz korzysta(cid:232) z emulatora uruchamiaj(cid:241)cego gry przeznaczone na klasyczne konsole. Rozwi(cid:233)zanie Istnieje wiele emulatorów konsol do gier popularnych w latach 80. ubieg(cid:228)ego wieku. Jednym z naj- popularniejszych programów tego typu jest Stella — emulator Atari 2600 (zobacz rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Gra Asteroids uruchomiona w programie Stella — emulatorze Atari 2600 Pami(cid:246)taj o tym, (cid:276)e kto(cid:264) posiada prawa autorskie nawet do tak starych gier. Pliki ROM z grami przeznaczone na emulatory takie jak Stella s(cid:241) (cid:228)atwe do znalezienia w internecie. Nie oznacza to jednak, (cid:276)e ich u(cid:276)ywanie jest zgodne z prawem. Przestrzegaj prawa! 104 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Aby zainstalowa(cid:232) emulator Stella w oknie Terminala, wprowad(cid:274) nast(cid:246)puj(cid:241)ce polecenie: $ sudo apt-get install stella Po zainstalowaniu w menu Start w grupie Gry znajdziesz skrót do tej aplikacji. Nie uruchamiaj jeszcze tego programu. Najpierw musisz znale(cid:274)(cid:232) pliki ROM zawieraj(cid:241)ce obrazy gier. Je(cid:276)eli mieszkasz poza terytorium Stanów Zjednoczonych i masz oryginaln(cid:241) gr(cid:246), to w wi(cid:246)k- szo(cid:264)ci krajów masz prawo do posiadania jej kopii zapasowej w postaci pliku ROM. Mo(cid:276)esz znale(cid:274)(cid:232) równie(cid:276) obrazy gier, do których prawa nie zosta(cid:228)y zastrze(cid:276)one. Skoro masz ju(cid:276) obraz poszukiwanej przez Ciebie gry, stwórz folder o nazwie romy, w którym b(cid:246)dziesz przechowywa(cid:232) pliki ROM. Teraz mo(cid:276)esz uruchomi(cid:232) program Stella. Aby uruchomi(cid:232) gr(cid:246), kliknij plik obrazu. Domy(cid:264)lnie sterowanie odbywa si(cid:246) za pomoc(cid:241) klawiszy strza(cid:228)ek, a spacji przypisano funkcj(cid:246) klawisza spustu. Emulator posiada wiele opcji. Z pewno- (cid:264)ci(cid:241) zechcesz zapozna(cid:232) si(cid:246) z ustawieniami wideo i w(cid:228)(cid:241)czy(cid:232) tryb pe(cid:228)noekranowy (ang. fullscreen). Je(cid:264)li chcesz zmieni(cid:232) klawisze u(cid:276)ywane podczas gry, zajrzyj do zak(cid:228)adki Emul Events znajdu- j(cid:241)cej si(cid:246) w menu Input Settings. Omówienie Emulator korzysta z zadziwiaj(cid:241)co du(cid:276)ej ilo(cid:264)ci zasobów sprz(cid:246)towych, a wi(cid:246)c prawdopodobnie b(cid:246)dziesz musia(cid:228) przetaktowa(cid:232) Raspberry Pi w celu uzyskania odpowiedniej wydajno(cid:264)ci pracy programu (zobacz receptura 1.14). W internecie mo(cid:276)na znale(cid:274)(cid:232) projekty, w których ludzie pod(cid:228)(cid:241)czyli do Raspberry Pi do(cid:264)(cid:232) tanie kontrolery przypominaj(cid:241)ce swym wygl(cid:241)dem klasyczne pady (np. Nintendo Retrolink USB Super SNES Classic Controller), a urz(cid:241)dzenie wraz z monitorem zosta(cid:228)o umieszczone w du(cid:276)ej obudowie przypominaj(cid:241)cej automat do gier. Zobacz równie(cid:348) Istnieje wiele innych emulatorów konsol przeznaczonych dla Raspberry Pi. Programy te s(cid:241) w ró(cid:276)- nych stadiach rozwoju, a wi(cid:246)c ich funkcjonalno(cid:264)(cid:232) mo(cid:276)e by(cid:232) czasami ograniczona. Programem wartym uwagi jest Mame (http://www.mamedev.org/) — emuluje on wiele ró(cid:276)nych platform. Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.7. Uruchamianie gry Minecraft Problem Chcesz uruchomi(cid:232) popularn(cid:241) gr(cid:246) Minecraft na swoim Raspberry Pi. Rozwi(cid:233)zanie Firma Mojang — wykonawca gry Minecraft — przenios(cid:228)a j(cid:241) na platform(cid:246) Raspberry Pi. 4.7. Uruchamianie gry Minecraft (cid:95) 105 Kup książkęPoleć książkę Aby zainstalowa(cid:232) t(cid:246) gr(cid:246), musisz mie(cid:232) system operacyjny Raspbian (zobacz receptura 1.4). W celu zainstalowania gry (zobacz rysunek 4.9) wpisz poni(cid:276)sze polecenie. $ wget https://s3.amazonaws.com/assets.minecraft.net/pi/minecraft-pi-0.1.1.tar.gz $ tar -zxvf minecraft-pi-0.1.1.tar.gz $ cd mcpi $ ./minecraft-pi Rysunek 4.9. Gra Minecraft uruchomiona na Raspberry Pi Omówienie Twórcy gry Minecraft w celu przeniesienia jej na platform(cid:246) Raspberry Pi musieli wnie(cid:264)(cid:232) pew- ne ograniczenia do jej kodu graficznego. W gr(cid:246) mo(cid:276)na gra(cid:232) tylko na Raspberry Pi za pomoc(cid:241) bezpo(cid:264)rednio pod(cid:228)(cid:241)czonych urz(cid:241)dze(cid:254) peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz i monitor. Nie mo(cid:276)esz w tym celu korzysta(cid:232) z po(cid:228)(cid:241)czenia sieciowego. Zobacz równie(cid:348) Wi(cid:246)cej informacji na temat gry Minecraft przeznaczonej na platform(cid:246) Raspberry Pi znajdziesz pod adresem http://pi.minecraft.net/. 4.8. Uruchamianie gry Open Arena Problem Chcesz uruchomi(cid:232) pochodn(cid:241) gry Quake — gr(cid:246) Open Arena. Rozwi(cid:233)zanie Pobierz gr(cid:246) Open Arena z serwisu Pi Store. 106 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.10. Gra Open Arena uruchomiona na Raspberry Omówienie Aplikacj(cid:246) Open Arena znajdziesz w dziale Games serwisu Pi Store. Uwaga! Gra jest do(cid:264)(cid:232) bru- talna i krwawa. Zobacz równie(cid:348) Wi(cid:246)cej informacji na temat gry Open Arena znajdziesz na stronie http://www.openarena.ws/ smfnews.php. Wi(cid:246)cej informacji na temat serwisu Pi Store znajdziesz w recepturze 4.4. 4.9. Raspberry Pi jako nadajnik radiowy Problem Chcesz zamieni(cid:232) swoje Raspberry Pi w nadajnik FM du(cid:276)ej mocy. Oczekujesz, (cid:276)e nada- wany sygna(cid:228) b(cid:246)dzie odbierany za pomoc(cid:241) zwyczajnych odbiorników radiowych (zobacz rysunek 4.11). 4.9. Raspberry Pi jako nadajnik radiowy (cid:95) 107 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.11. Raspberry Pi w roli nadajnika radiowego Rozwi(cid:233)zanie Sprytni kolesie z londy(cid:254)skiego Imperial College stworzyli kod w j(cid:246)zyku C, który zosta(cid:228) opa- kowany kodem Pythona pozwalaj(cid:241)cym na przekszta(cid:228)cenie Raspberry Pi w nadajnik FM. Do stworzonego oprogramowania do(cid:228)(cid:241)czyli oni nawet próbk(cid:246) d(cid:274)wi(cid:246)ku w postaci motywu prze- wodniego z filmu Gwiezdne wojny. B(cid:246)dziesz potrzebowa(cid:228) krótkiego kabla pod(cid:228)(cid:241)czonego do styku o numerze 4 z(cid:228)(cid:241)cza GPIO. Dobrze sprawdzi si(cid:246) tutaj kabel zako(cid:254)czony dwoma (cid:276)e(cid:254)skimi ko(cid:254)cówkami przeznaczonymi do pinów. Tak naprawd(cid:246) nadawany sygna(cid:228) jest tak silny, (cid:276)e powinien by(cid:232) odbierany przez radio stoj(cid:241)ce w pobli(cid:276)u Raspberry Pi nawet bez zastosowania anteny. Przekszta(cid:228)canie Raspberry Pi w nadajnik radiowy zacznij od zainstalowania biblioteki pifm. W tym celu skorzystaj z poni(cid:276)szego polecenia. $ mkdir pifm $ cd pifm $ wget http://www.icrobotics.co.uk/wiki/images/c/c3/Pifm.tar.gz $ tar -xzf Pifm.tar.gz Nast(cid:246)pnie przygotuj jaki(cid:264) radioodbiornik i ustaw go na cz(cid:246)stotliwo(cid:264)(cid:232) 103,0 MHz. Je(cid:276)eli na tej cz(cid:246)- stotliwo(cid:264)ci odbierana jest jaka(cid:264) stacja radiowa, znajd(cid:274) jak(cid:241)(cid:264) inn(cid:241) woln(cid:241) cz(cid:246)stotliwo(cid:264)(cid:232) i zapisz j(cid:241). Teraz uruchom poni(cid:276)sze polecenie. Je(cid:276)eli chcesz nadawa(cid:232) sygna(cid:228) na innej cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci ni(cid:276) 103,0 MHz, to zmie(cid:254) warto(cid:264)(cid:232) ostatniego parametru. sudo ./pifm sound.wav 103.0 Je(cid:276)eli wszystko dzia(cid:228)a poprawnie, z Twojego radioodbiornika powinien dobiega(cid:232) motyw przewodni z filmu Gwiezdne wojny. 108 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Omówienie W niektórych pa(cid:254)stwach u(cid:276)ywanie radionadajników bez odpowiednich zezwole(cid:254) jest niele- galne. Moc nadajnika opartego na Raspberry Pi jest znacznie wi(cid:246)ksza od mocy standardo- wych nadajników u(cid:276)ywanych z odtwarzaczami plików MP3. Mo(cid:276)esz odtwarza(cid:232) równie(cid:276) inne pliki .wav, ale musz(cid:241) to by(cid:232) pliki monofoniczne zapisane z rozdzielczo(cid:264)ci(cid:241) 16 bitów i cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci(cid:241) próbkowania 44,1 kHz. Do kodu do(cid:228)(cid:241)czona jest biblioteka, któr(cid:241) mo(cid:276)esz stosowa(cid:232) w swoich w(cid:228)asnych programach napisanych w Pythonie. Mo(cid:276)esz wi(cid:246)c stworzy(cid:232) aplikacj(cid:246) przeznaczon(cid:241) do nadawania muzyki, zawieraj(cid:241)c(cid:241) graficzny interfejs u(cid:276)ytkownika. Poni(cid:276)szy kod ilustruje zastosowanie interfejsu Pythona. pi@raspberrypi ~/pifm $ sudo python Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46) [GCC 4.6.3] on linux2 Type help , copyright , credits or license for more information. import PiFm PiFm.play_sound( sound.wav ) Gdyby(cid:264) korzysta(cid:228) z Raspberry Pi w samochodzie, to w(cid:228)a(cid:264)nie w ten sposób móg(cid:228)by(cid:264) odtwarza(cid:232) d(cid:274)wi(cid:246)k przez samochodowy system nag(cid:228)o(cid:264)nieniowy. Zobacz równie(cid:348) Niniejsza sekcja powsta(cid:228)a w oparciu o artyku(cid:228) napisany przez autorów pomys(cid:228)u na prze- kszta(cid:228)cenie Raspberry Pi w nadajnik radiowy — http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/ Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter. 4.10. Uruchamianie edytora grafiki GIMP Problem Chcesz pracowa(cid:232) w edytorze grafiki. Rozwi(cid:233)zanie (cid:263)ci(cid:241)gnij program GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program) — zobacz rysunek 4.12. Aby zainstalowa(cid:232) program GIMP, otwórz sesj(cid:246) Terminala i wpisz nast(cid:246)puj(cid:241)ce polecenie: $ sudo apt-get install gimp Po zainstalowaniu aplikacji w menu Start pojawi si(cid:246) nowa sekcja — Grafika. To w(cid:228)a(cid:264)nie tam b(cid:246)dzie si(cid:246) znajdowa(cid:228) skrót do programu GIMP. Omówienie GIMP znacznie obci(cid:241)(cid:276)a procesor i pami(cid:246)(cid:232). Program ten dzia(cid:228)a jednak ca(cid:228)kiem sprawnie na Raspberry Pi model B. 4.10. Uruchamianie edytora grafiki GIMP (cid:95) 109 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 4.12. GIMP uruchomiony na Raspberry Pi Zobacz równie(cid:348) Wi(cid:246)cej informacji na temat edytora graficznego GIMP znajdziesz na jego witrynie internetowej — http://www.gimp.org/. Edytor ten jest bardzo rozbudowany i posiada wiele funkcji, a wi(cid:246)c nauka jego obs(cid:228)ugi mo(cid:276)e si(cid:246) okaza(cid:232) czasoch(cid:228)onna. We wspomnianej wcze(cid:264)niej witrynie w zak(cid:228)adce Documentation znajdziesz obszerny podr(cid:246)cznik u(cid:276)ytkownika. Zajrzyj do receptury 3.16, aby uzyska(cid:232) wi(cid:246)cej informacji na temat polecenia apt-get. 4.11. Radio internetowe Problem Chcesz s(cid:228)ucha(cid:232) radia internetowego za pomoc(cid:241) swojego Raspberry Pi. Rozwi(cid:233)zanie Zastosuj poni(cid:276)sze polecenie i zainstaluj program VLC media player. sudo apt-get install vlc Skrót do tego programu zostanie automatycznie umieszczony w menu Start w sekcji D(cid:274)wi(cid:246)k i obraz. 110 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Uruchom program i w menu Plik wybierz opcj(cid:246) Otwórz strumie(cid:254) w sieci. Otworzysz w ten spo- sób okno dialogowe (zobacz rysunek 4.13). Wprowad(cid:274) w nim adres internetowej radiostacji, której chcesz pos(cid:228)ucha(cid:232). Rysunek 4.13. Odtwarzacz multimedialny VLC uruchomiony na Raspberry Pi Do Raspberry Pi b(cid:246)dziesz musia(cid:228) jeszcze pod(cid:228)(cid:241)czy(cid:232) s(cid:228)uchawki lub g(cid:228)o(cid:264)niki wyposa(cid:276)one we wzmacniacz. Omówienie VLC media player mo(cid:276)esz uruchomi(cid:232) równie(cid:276) z poziomu wiersza polece(cid:254): $ vlc http://www.a-1radio.com/listen.pls -I dummy Program pocz(cid:241)tkowo wy(cid:264)wietli seri(cid:246) komunikatów informuj(cid:241)cych Ci(cid:246) o ró(cid:276)nych b(cid:228)(cid:246)dach, ale pó(cid:274)niej d(cid:274)wi(cid:246)k b(cid:246)dzie odtwarzany poprawnie. Zobacz równie(cid:348) Niniejsza sekcja zosta(cid:228)a oparta na projekcie Jana Holsta (http://www.jan-holst.dk/pi-radio/pi-radio.html), który poszed(cid:228) o krok dalej i doda(cid:228) do Raspberry Pi pokr(cid:246)t(cid:228)a steruj(cid:241)ce przypominaj(cid:241)ce swym wy- gl(cid:241)dem pokr(cid:246)t(cid:228)a umieszczane na radioodbiornikach. Na forum serwisu chuby.com w w(cid:241)tku http://forum.chumby.com/viewtopic.php?id=7054 znajduje si(cid:246) lista adresów URL rozg(cid:228)o(cid:264)ni radiowych BBC strumieniowanych w sieci. 4.11. Radio internetowe (cid:95) 111 Kup książkęPoleć książkę 112 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 4. Oprogramowanie Kup książkęPoleć książkę Skorowidz dost(cid:246)p do adresu URL, 226 elementów s(cid:228)ownika, 144 elementów listy, 136 dostosowywanie funkcji overscan, 31 drukowanie sieciowe, 59 dwupozycyjny prze(cid:228)(cid:241)cznik dwustabilny, 258 suwakowy, 258 dystrybucje systemu, 19 dystrybutorzy, 355 dzia(cid:228)ania arytmetyczne, 119 dzia(cid:228)anie kodera kwadratowego, 267 modu(cid:228)u GPS, 273 p(cid:228)ytki aLaMode, 351 serwomotoru, 230 dziedziczenie, 152 dzielnik napi(cid:246)cia, 293, 295 E edycja pliku, 68, 69 edytor AbiWord, 98 grafiki, 109 IDLE, 115 nano, 68, 116 tekstowy, 69 vim, 70 efekty przetaktowania, 33 ekran powitalny NOOBS, 21 emulator Atari 2600, 104 p(cid:228)ytki PiFace, 182 Stella, 105 C Charlieplexing, 215 cyfrowe wej(cid:264)cia, 253 czarna lista, blacklist, 169 czas trwania impulsu, 201, 338 czujnik cyfrowy, 302 metanu, 288, 290 rezystancyjny, 283, 295 ruchu, 161, 271 (cid:264)wiat(cid:228)a, 287 temperatury, 297, 302 TMP36, 297 D dalmierz, 304 dane GPS, 275 data i godziny, 93, 148 definiowanie funkcji, 132 klasy, 149 metody, 151 detektor ruchu, 271 DHCP, 42 diody, 357 LED, 197–200 pod(cid:228)(cid:241)czanie, 197 regulacja jasno(cid:264)ci, 200 wy(cid:264)wietlanie komunikatów, 314 zmiana koloru, 213 RGB LED, 213 rozpraszaj(cid:241)ce, 215 d(cid:228)ugo(cid:264)(cid:232) (cid:228)a(cid:254)cucha, 123 dodawanie elementów do listy, 137 A adapter Pi-View, 27 administrator, 73 adres IP, 43, 45 akumulator LiPo, 179 aliasy polece(cid:254), 93 archiwa, 88, 90 Arduino, 323–354 Arduino Pro Mini, 349 arkusze kalkulacyjne, 98 ASCII, 276 atrybuty pliku, 74 automatyczne uruchamianie programu, 81, 83 B baterie, 178 biblioteka, 157 Adafruit, 232, 313 bottle, 161, 223, 226 PyFirmata, 328, 331–339 Pygame, 277 PySerial, 171, 316 random, 158 RPi.GPIO, 165, 169, 185 smtplib, 161 SoftwareSerial, 345 tkinter, 211 Tkinter, 307 Wiring Pi, 185 bit banging, 169 blok klawiszy, 268 b(cid:228)(cid:241)d key error, 144 unexpected indent, 115 brz(cid:246)czyk, 202 361 Kup książkęPoleć książkę F Finder, 53 formatowanie dat, 148 fotorezystor, 287, 296 funkcja, 132 add_event_detect, 220 digital_read, 183 digital_write, 183 forward, 243 get_encoder_turn, 267 index, 226 int, 122 lower, 126 open, 154 overscan, 30 pop, 138 replace, 124, 125 send_email, 161 split, 138 str, 122 switch_status, 226 sys.stdin.read, 275 update_leds, 226 upper, 126 funkcje zaawansowane Pythona, 147 G generowanie gniazdo RJ45, 352 goldpiny, 173 GPIO, 163 GPS, 272, 273 gra brz(cid:246)cz(cid:241)cego d(cid:274)wi(cid:246)ku, 202 liczb, 158 sygna(cid:228)u PWM, 338 Asteroids, 104 Minecraft, 105, 106 Open Arena, 106, 107 graficzny interfejs u(cid:276)ytkownika, 35, 210, 211 H harmonogram uruchamianych 345 programów, 83 has(cid:228)o, 34 historia wiersza polece(cid:254), 85 362 (cid:95) Skorowidz I identyfikacja styków, 174 IDLE, 114, 183 instalowanie biblioteki PySerial, 171 biblioteki RPi.GPIO, 165 gier, 101 modu(cid:228)u kamery, 37 oprogramowania, 78 oprogramowania biurowego, 98 interfejs przegl(cid:241)darek, 99 Arduino, 354 graficzny, 51 SPI, 169 szeregowy, 341 iteracja listy, 139 s(cid:228)ownika, 146 j(cid:246)zyk Python, 113 Scratch, 183 J K kabel konsolowy, 48 kamera, 37 kamera internetowa, 102 kana(cid:228) PWM, 215 karta SD, 20, 29, 94 kasowanie plików, 72 katalog, 71 domowy, 64 init.d, 81 klasy, 149 klawiatura, 275 kod programu, Patrz plik koder obrotowy, 265 komenda sudo, 73 komponenty, 355, 359 komputery Macintosh, 52, 54, 57 komunikacja z Arduino, 326, 341, komunikaty, 89 komunikaty o b(cid:228)(cid:246)dach, 156 koncentrator sieciowy, 42 kondensatory, 356 konfiguracja, 15 konfiguracja magistrali I2C, 166 systemu Raspbmc, 97 konsola IDLE, 114 Pythona, 116 konstrukcja try – except, 155 kontroler Wi-Fi, 251 konwersja liczb, 122 (cid:228)a(cid:254)cuchów, 122 kopiowanie plików, 66 L liczby losowe, 158 lista modu(cid:228)ów, 158 urz(cid:241)dze(cid:254), 89 listy, 135 dodawanie elementów, 137 dost(cid:246)p do elementu, 136 iteracja, 139 numerowanie elementów, 140 przetwarzanie elementów, 142 sortowanie, 141 ustalanie d(cid:228)ugo(cid:264)ci, 136 usuwanie elementów, 138 wycinanie fragmentu, 141 logowanie, 49, 50, 52 LXTerminal, 63 (cid:292) (cid:228)adowanie kondensatora, 286 pulpitu, 35 (cid:228)a(cid:254)cuchy konwersja liczb, 122 (cid:228)(cid:241)czenie, 121 tworzenie, 120 ustalanie d(cid:228)ugo(cid:264)ci, 123 ustalanie pozycji, 124 wydobywanie fragmentu, 124 zamiana znaków, 126 zast(cid:246)powanie fragmentu, 125 (cid:228)(cid:241)czenie z serwerem, 57, 58 z sieci(cid:241) bezprzewodow(cid:241), 46 przewodow(cid:241), 41, 44 Kup książkęPoleć książkę M magazyn NAS, 56 magistrala I2C, 166, 345 maksymalizacja wydajno(cid:264)ci, 32 matryca diod LED, 314, 315 Mened(cid:276)er pakietów, 78 plików, 61, 62 zada(cid:254), 86 metody, 151 modele Raspberry Pi, 16 modulacja czasu trwania impulsu, 202, 338 modu(cid:228), 157, 358 Gertboard, 185 GPS, 272, 273 kamery, 38 konwertuj(cid:241)cy sygna(cid:228), 342 Pi Cobbler, 174 PiFace, 181 PowerSwitch Tail II, 208 RaspiRobot, 187, 248 sterownika silnika, 237 zegara czasu rzeczywistego, 278, 281 modu(cid:228)y I2C, 166, 167 przetworników, 177 modyfikacje (cid:228)a(cid:254)cuchów, 121 monitor, 27 CCTV, 28 portu szeregowego, 326 monitorowanie aktywno(cid:264)ci procesora, 86 mostek H, 239 multimedialne centrum rozrywki, 95, 147, 215 mysza, 277 N nadajnik radiowy, 107 napi(cid:246)cie, 291 napi(cid:246)cie sygna(cid:228)ów, 175, 177 narz(cid:246)dzia I2C, 167 i2c-tools, 168 narz(cid:246)dzie, Patrz tak(cid:276)e program apt-get, 78 crontab, 84 Git, 169 gpsd, 274 IDLE, 114 ImageWriter, 25 Minicom, 172 raspi-config, 29–35, 39, 50 Samba, 57 SD Association, 22 WiFi Config, 46, 47 NAS, Network Attached Storage, 54, 56 nawiasy kwadratowe, 135 nazwy zmiennych, 118 NOOBS, 20 notacja [:], 124, 141 numer identyfikacyjny procesu, 87 O obiekt object, 152 obni(cid:276)anie napi(cid:246)cia, 175–177, 294 obs(cid:228)uga archiwów, 88, 90 DHCP, 42 konsoli szeregowej, 172 modu(cid:228)u PiFace, 181 sieci Web, 162 SSH, 50 urz(cid:241)dze(cid:254) drukuj(cid:241)cych, 59 wyj(cid:241)tków, 155 wyj(cid:264)(cid:232) analogowych, 337 obudowa, 17 obudowa typu DIL, 174 odczytywanie danych, 334, 336 pliku, 154 odpowied(cid:274) skokowa, 285 odtwarzacz multimedialny, 111 ogl(cid:241)danie zawarto(cid:264)ci pliku, 70 okno opcja LXTerminal, 63 Python Shell, 115 boot_behaviour, 35 expand_rootfs, 29 overclock, 32 overscan, 30 opcje przetaktowywania, 32 operator =, 117 dodawania, 119 dzielenia, 119 mno(cid:276)enia, 119 odejmowania, 119 operatory logiczne, 129 porównuj(cid:241)ce, 128 oprogramowanie, 95 biurowe, 98 NOOBS, 20 optoelektronika, 357 optoizolator, 209 oscyloskop, 306 P pakiet LibreOffice, 99 parametr, 133 partycja g(cid:228)ówna, 29 p(cid:246)tla aLaMode, 350–353 Arduino, 323–354 Arduino Uno, 323 Gertboard, 184, 186, 354 Humble Pi, 188 Pi Plate, 190–194 PiFace, 181 Pi-Lite, 316 RaspiRobot, 186, 246, 251 p(cid:228)ytki prototypowe, 173, 188, 190 pobieranie kodu (cid:274)ród(cid:228)owego, 80 plików, 79 poczta elektroniczna, 160 for, 115, 130 while, 131 Pi Cobbler, 174 Pi Store, 101 piny modu(cid:228)u wy(cid:264)wietlacza, 321 pliki atrybuty, 74 edycja, 68 kasowanie, 72 kopiowanie, 66 modyfikacja atrybutów, 75 przegl(cid:241)danie, 64, 70 przenoszenie, 61 tworzenie, 71 wyszukiwanie, 84 zmiana nazwy, 67 zmiana w(cid:228)a(cid:264)ciciela, 76 pliki p(cid:228)ytka .wav, 109 NOOBS, 21 Skorowidz (cid:95) 363 Kup książkęPoleć książkę pod(cid:228)(cid:241)czanie Arduino, 325 czujnika rezystancyjnego, 295 diody LED, 197 do internetu, 41 do p(cid:228)ytki prototypowej, 174 modu(cid:228)u kamery, 38 monitora, 27 p(cid:228)ytek Arduino, 349 p(cid:228)ytki aLaMode, 350 p(cid:228)ytki drukowanej, 194 prze(cid:228)(cid:241)cznika chwilowego, 253 silnika, 237 telewizora, 28 urz(cid:241)dze(cid:254), 26 woltomierza, 220 pod(cid:228)(cid:241)czone urz(cid:241)dzenia USB, 89 polecenia apt-gee, 78 , 92 @route, 162 , 71, 89, 91 append, 137 apt-get, 79 apt-get search, 78 apt-get update, 73 cat, 70, 71, 90 cd, 65 close, 153 cp, 68 crontab, 83 date, 280 df, 94 enumerate, 140 exception, 156 find, 84, 92 float, 123 for, 139, 140 git, 80 GPIO.PUD_UP, 255 grep, 85 gunzip, 88 halt, 36 history, 85 if, 127 ifconfig, 44 input, 119, 131 insert, 137 int, 122 kill, 87 killall, 88 ls, 65 man, 88 364 (cid:95) Skorowidz mkdir, 71 more, 70 mv, 68 open, 153 passwd, 34 pipe, 91 print, 115, 118 ps, 88 python, 117 range, 130 raspi-config, 35 raspistill, 40 raspivid, 40 readline, 154 rm, 72 scrot, 77 sleep, 270 sort, 141 tar, 88 time.sleep, 262 top, 87 wget, 79 po(cid:228)(cid:241)czenie szeregowe, 49 po(cid:228)o(cid:276)enie prze(cid:228)(cid:241)cznika, 259 pomiar jasno(cid:264)ci (cid:264)wiat(cid:228)a, 287, 288 napi(cid:246)cia, 291, 293 nat(cid:246)(cid:276)enia pr(cid:241)du, 18 odleg(cid:228)o(cid:264)ci, 304 przyspieszenia, 299 rezystancji, 284, 285 temperatury, 297, 302 porównywanie warto(cid:264)ci, 128 port szeregowy, 170, 172, 331, 333 potencjometr dostrojczy, 283, 319, 336 potok, 90 powtarzanie instrukcji, 130 pr(cid:246)dko(cid:264)(cid:232) obrotowa, 233 program, Patrz tak(cid:276)e narz(cid:246)dzie AbiWord, 60 Fedora ARM Installer, 24 Finder, 53 GIMP, 109 Gnumeric, 98 Minicom, 172 motion, 102, 104 Putty, 49 PyFirmata, 327 scrot, 77 vim, 70 VLC media player, 110 VNC, 51 programowanie Arduino, 324 protokó(cid:228) XBMC, 95, 97 xgps, 275 SMTP, 160 SSH, 43, 50 przechwytywanie ruchów myszy, 277 przegl(cid:241)danie plików, 64 przegl(cid:241)darka internetowa Chromium, 99 Iceweasel, 59, 100 przeka(cid:274)nik, 206 prze(cid:228)(cid:241)cznik chwilowy, 253, 256, 334 dwupozycyjny, 258 SPDT, 260 trójpozycyjny, 259 przenoszenie plików, 61 przerwania, 220 przerywanie dzia(cid:228)ania p(cid:246)tli, 131 przetaktowywanie, 32 przetwornik A/C, 293, 295 przyspieszeniomierz, 299–302 pulpit zdalny, 55 Python, 113 R radio internetowe, 110 redukcja stuków, 261 regulacja jasno(cid:264)ci, 200 rezystor podwy(cid:276)szaj(cid:241)cy, 263 rezystory, 356 robot, 248, 249 rodzaje prze(cid:228)(cid:241)czników, 261 rozmiar partycji g(cid:228)ównej, 29 ruch obrotowy, 265 S scalanie (cid:228)a(cid:254)cuchów, 121 schemat po(cid:228)(cid:241)cze(cid:254) robota, 249 z(cid:228)(cid:241)cza GPIO, 164 serializacja, 154 serwer, 43 kamery internetowej, 102 NAS, 54, 58 sieci Web, 161 SMTP, 161 VNC, 43, 51 Kup książkęPoleć książkę serwomotor, 227, 230 shieldy Arduino, 353 sie(cid:232) bezprzewodowa, 46 przewodowa, 41 radiowa, 97 silnik krokowy bipolarny, 244 unipolarny, 240 silniki, 227 krokowe, 240, 244 przek(cid:228)adniowe, 237 sk(cid:228)adnia [:], 141 skrypt uruchamiaj(cid:241)cy serwer, 81 s(cid:228)ownik, 135 iteracja, 146 tworzenie, 143 usuwanie elementów, 145 uzyskiwanie dost(cid:246)pu, 144 s(cid:228)owo kluczowe as, 157 sortowanie listy, 141 spe(cid:228)nianie warunków, 127 sterowanie Arduino, 328, 331 diod(cid:241) LED, 338 diod(cid:241) RGB LED, 214 jasno(cid:264)ci(cid:241) diody, 339 kierunkiem obrotów, 235 moc(cid:241) diod, 211 prac(cid:241) serwomotoru, 227, 339 prac(cid:241) urz(cid:241)dzenia, 204 prac(cid:241) wielu serwomotorów, 230 pr(cid:246)dko(cid:264)ci(cid:241) obrotow(cid:241), 233 przep(cid:228)ywem pr(cid:241)du, 204 robotem, 251 serwomotorem, 228 silnikiem, 188 o du(cid:276)ej mocy, 234 o ma(cid:228)ej mocy, 235 silnikiem krokowym, 241, 245, 246 sprz(cid:246)tem elektronicznym, 197 urz(cid:241)dzeniami, 208 woltomierzem, 219 wyj(cid:264)ciami Arduino, 330 z(cid:228)(cid:241)czem GPIO, 223 sterownik Darlingtona ULN2803, 240 st(cid:246)(cid:276)enie gazu, 288 stosowanie modu(cid:228)ów, 157 struktura Tkinter, 210 styki z(cid:228)(cid:241)cza GPIO, 163 system Adafruit Occidentalis, 166 CUPS, 59, 60 operacyjny, 61 plików FAT, 22 Raspberry Pi, 26 Raspbian, 166 szkice, 326 (cid:315) (cid:264)cie(cid:276)ka, 153 (cid:264)lad wci(cid:264)ni(cid:246)cia przycisku, 263 (cid:264)lady sygna(cid:228)ów, 306 (cid:264)rodowisko IDLE, 114, 183 programistyczne Arduino, 351 (cid:264)wiat(cid:228)o, 287 T tablica mieszaj(cid:241)ca, 144 technika bit banging, 169 Charlieplexing, 216, 217, 218 odpowiedzi skokowej, 285 zapytywania, 222 telewizor, 28 temperatura, 297, 302 Terminal, 63, 64 testowanie portu szeregowego, 172 tranzystor, 204, 357 tranzystor typu MOSFET, 205 tworzenie aliasów polece(cid:254), 93 egzemplarzy klasy, 150 graficznego interfejsu u(cid:276)ytkownika, 210 katalogów, 71 list, 135 (cid:228)a(cid:254)cuchów, 120 multimedialnego centrum rozrywki, 95, 215 plików, 71 s(cid:228)ownika, 143 (cid:276)(cid:241)da(cid:254), 159 U udost(cid:246)pnianie ekranu, 54 plików, 52 uk(cid:228)ad ATmega, 354 DS1307, 279 DS18B20, 302, 304 HD44780, 318 L293D, 236, 240, 245 MCP3008, 291, 294, 296 PWM, 211, 229, 337 TMP36, 298, 299 ULN2803, 241 uk(cid:228)ady scalone, 357 ukrywanie danych wyj(cid:264)ciowych, 91 uprawnienia administratora, 73 uruchamianie urz(cid:241)dzenia programów, 81, 83, 117 programów w tle, 92 serwera, 51 sesji Terminala, 63 o du(cid:276)ej mocy, 204, 206 zasilane pr(cid:241)dem przemiennym, 208 zewn(cid:246)trzne, 26 usuwanie elementów z listy, 138 elementów ze s(cid:228)ownika, 145 oprogramowania, 79 V VNC, Virtual Network Connection, 51 W warto(cid:264)ci logiczne, 118 warunek, 127 w(cid:241)tek Iterator, 335 wczytywanie danych, 119 wej(cid:264)cia Arduino analogowe, 336 cyfrowe, 334 wieloznacznik, 66 wiersz polece(cid:254) argumenty Pythona, 159 historia, 85 pobieranie plików, 79 Skorowidz (cid:95) 365 Kup książkęPoleć książkę wy(cid:264)wietlanie danych, 118 komunikatów, 314, 317, 321 listy urz(cid:241)dze(cid:254), 89 mierzonych wielko(cid:264)ci, 307 HDMI, 27 Rx Arduino, 341 VGA, 27 z(cid:228)o(cid:276)enie, 142 zmiana Z zaciski spr(cid:246)(cid:276)ynowe, 194 zamiana znaków, 126 zapis do pliku, 153 karty SD, 20–25 komunikatów, 89 plików, 65 wyników pomiarów, 308 zapytywanie, 222 zarz(cid:241)dzanie plikami, 61 zasilacz, 18 zasilanie, 178–180 zdalne sterowanie, 50 zegar czasu rzeczywistego, 278, zintegrowane (cid:264)rodowisko programistyczne, 325 281 z(cid:228)(cid:241)cza z(cid:228)(cid:241)cze Arduino, 329 bloku klawiszy, 269 composite video, 28 DVI, 27 GPIO, 163 has(cid:228)a, 34 kierunku obrotów, 235, 239 nazwy, 45 nazwy pliku, 67 rozmiaru obrazu, 30 rozmiaru partycji, 29 w(cid:228)a(cid:264)ciciela pliku, 76 zmienna, 117 self, 150 this, 150 znak #, 166 /, 153 :, 162 apostrofu, 120 zach(cid:246)ty, 115 znaki ASCII, 276 specjalne, 121 zrzut ekranu, 77 zwracanie warto(cid:264)ci, 149 (cid:347) (cid:276)(cid:241)dania HTTP, 159 w(cid:228)(cid:241)czanie elektroniki, 210, 331 urz(cid:241)dze(cid:254), 206 woltomierz analogowy, 218, 291 wprowadzanie danych, 275 wybór dystrybucji systemu, 19 modelu, 15 zasilacza, 18 wydajno(cid:264)(cid:232), 32, 86 wyj(cid:241)tki, 155 wyj(cid:264)cia analogowe, 337 wykonywanie prototypów, 356 wykorzystanie karty SD, 29 narz(cid:246)dzi I2C, 167 schowka, 70 wykres, 310 wykrywanie metanu, 288 przechylenia, 301 ruchu, 271 wy(cid:228)(cid:241)czanie procesu, 87 Raspberry Pi, 36 wysy(cid:228)anie wiadomo(cid:264)ci, 160 wyszukiwanie plików, 84 wy(cid:264)wietlacz, 311 ciek(cid:228)okrystaliczny, 319 LCD, 318, 353 LED, 312 wskazówkowy, 218 366 (cid:95) Skorowidz Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Raspberry Pi. Receptury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: