Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 005354 21532196 na godz. na dobę w sumie
React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW. Wydanie II - książka
React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4726-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

React służy do budowy złożonych jednostronicowych aplikacji WWW. Jest biblioteką języka JavaScript, utworzoną i udostępnianą przez Facebook na licencji open source. Biblioteka ta oferuje wiele gotowych komponentów i innych przydatnych funkcji. Pozwala rozwiązywać często powtarzające się i uciążliwe problemy programistyczne w zaskakująco prosty sposób. Pierwsze próby programowania przy użyciu biblioteki React mogą jednak sprawiać trudności. Podobnie jak z innymi narzędziami dla profesjonalistów - aby docenić jej zalety, trzeba ją poznać.

Ta książka jest jedynym w swoim rodzaju praktycznym przewodnikiem po bibliotece React - przejrzystym i przystępnym. Zawiera wskazówki ułatwiające błyskawiczny start w tworzeniu efektownych i efektywnych aplikacji WWW. Nawet programista, który pierwszy raz ma do czynienia z tym narzędziem, będzie mógł w krótkim czasie napisać i uruchomić swoją aplikację. W książce zamieszczono setki przykładów omawiających krok po kroku zastosowanie poszczególnych funkcji, a złożone pojęcia wyjaśniono za pomocą trafnych ilustracji. W ten sposób można sobie znacznie uprościć tworzenie nawet bardzo skomplikowanych elementów interfejsu aplikacji!

W tej książce między innymi:

Oto React: znakomity efekt w krótkim czasie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux (2nd Edition) Tłumaczenie: Andrzej Watrak ISBN: 978-83-283-4726-7 Authorized translatlon from the English language edition, entitIed: LEARNING REACT: A HANDS-ON GUIDE TO BUILDING WEB APPLICATIONS USING REACT AND REDUX, Second Edition; ISBN 013484355X; by Kirupa Chinnathambi; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison-Wesley Professional. Copyright © 2018 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, elcetronie or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION SA. Copyright ©2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/rerew2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze ................................................................................11 Podziękowania ........................................................................11 Rozdział 1. Wstęp do biblioteki React ........................................................13 Stara szkoła — witryny wielostronowe ...................................................14 Nowa szkoła — witryny jednostronowe ..................................................15 Przedstawiamy React ...........................................................................18 Automatyczne zarządzanie stanem interfejsu użytkownika .................18 Błyskawiczne modyfikowanie modelu DOM .......................................19 Interfejsy API do tworzenia naprawdę rozbudowanych interfejsów użytkownika .........................................20 Elementy interfejsu zdefiniowane całkowicie w języku JavaScript ........21 Tylko V w architekturze MVC ...........................................................22 Podsumowanie ....................................................................................23 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React ...............................................25 Język JSX ............................................................................................26 Pierwsze kroki z React .........................................................................27 Wyświetlenie imienia ...........................................................................28 To wszystko jest dobrze znane .............................................................30 Zmiana miejsca docelowego ...........................................................30 Trochę stylu! ..................................................................................31 Podsumowanie ....................................................................................33 Rozdział 3. Komponenty biblioteki React ...................................................35 Krótkie przypomnienie funkcji ...............................................................36 Zmiana obsługi interfejsu użytkownika ..................................................37 Komponent React ................................................................................39 Utworzenie komponentu „Witaj, świecie!” ........................................40 Właściwości ...................................................................................43 Operacja 1.: zmiana definicji komponentu ........................................43 Operacja 2.: zmiana wywołania komponentu ....................................43 Dzieci komponentu ..............................................................................44 Podsumowanie ....................................................................................45 Poleć książkęKup książkę 6 React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW Rozdział 4. Style w bibliotece React ..........................................................47 Wyświetlenie kilku samogłosek ............................................................ 47 Stylizowanie treści za pomocą reguł CSS ............................................... 49 Struktura generowanego kodu HTML ............................................... 49 Nadajmy styl wreszcie! ................................................................... 50 Stylizowanie treści według React .......................................................... 51 Tworzenie obiektu stylizującego ....................................................... 52 Właściwa stylizacja treści ............................................................... 53 Dostosowywanie koloru tła ............................................................. 54 Podsumowanie ................................................................................... 54 Rozdział 5. Tworzenie złożonych komponentów ...........................................57 Od elementów interfejsu do komponentów ............................................ 57 Określenie głównych elementów wizualnych ..................................... 58 Określenie potrzebnych komponentów ............................................. 61 Tworzenie komponentów ...................................................................... 63 Komponent Card ................................................................................. 64 Komponent Square ............................................................................. 65 Komponent Label ................................................................................ 66 Znowu przekazywanie właściwości! .................................................. 68 Dlaczego możliwość łączenia komponentów jest super? ......................... 70 Podsumowanie ................................................................................... 71 Rozdział 6. Przekazywanie właściwości ......................................................73 Opis problemu .................................................................................... 73 Szczegółowy opis problemu .................................................................. 75 Poznaj operator rozciągania ................................................................. 79 Lepszy sposób przekazywania właściwości ............................................ 80 Podsumowanie ................................................................................... 82 Rozdział 7. Witamy ponownie JSX! .............................................................83 Co się dzieje z kodem JSX? .................................................................. 83 Atuty JSX, które trzeba znać ................................................................. 84 Wyrażenia ...................................................................................... 85 Zwracanie wielu elementów ............................................................ 85 Nie można definiować stylów CSS w kodzie ...................................... 87 Komentarze ................................................................................... 87 Wielkości liter, elementy HTML i komponenty ........................................ 88 Kod JSX można stosować wszędzie ...................................................... 89 Podsumowanie ................................................................................... 89 Rozdział 8. Obsługa stanów w React .........................................................91 Stosowanie stanów ............................................................................. 91 Punkt wyjścia ................................................................................. 91 Włączenie licznika ............................................................................... 93 Określanie początkowej wartości stanu ............................................ 94 Uruchomienie czasomierza i ustawienie stanu .................................. 95 Wizualizacja zmiany stanu ............................................................... 97 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Opcja: pełny kod ..................................................................................97 Podsumowanie ....................................................................................99 Rozdział 9. Od danych do interfejsu użytkownika ......................................101 Przykład ............................................................................................101 Kod JSX można stosować wszędzie (część II) .......................................103 Tablice .............................................................................................104 Podsumowanie ..................................................................................106 Rozdział 10. Zdarzenia w React ................................................................109 Nasłuchiwanie i obsługiwanie zdarzeń .................................................109 Punkt wyjścia ...............................................................................110 Przygotowanie przycisku do reagowania na kliknięcie ............................112 Właściwości zdarzenia .......................................................................113 Poznaj zdarzenia syntetyczne ........................................................114 Korzystanie z właściwości zdarzeń .................................................115 Więcej o zawiłościach zdarzeń ............................................................116 Zdarzeń nie można nasłuchiwać bezpośrednio w komponentach ......116 Nasłuchiwanie zwykłych zdarzeń modelu DOM ................................118 Obiekt this w procedurze obsługi zdarzenia ....................................119 React, ale dlaczego? .........................................................................120 Kompatybilność ze starszymi przeglądarkami .................................120 Większa wydajność ......................................................................120 Podsumowanie ..................................................................................120 Rozdział 11. Cykl życia komponentu ..........................................................123 Poznaj metody cyklu życia ..................................................................123 Metody cyklu życia w akcji .............................................................124 Faza pierwszego wyświetlenia .......................................................127 Faza aktualizacji ...........................................................................128 Faza odmontowania .....................................................................131 Podsumowanie ..................................................................................131 Rozdział 12. Dostęp do elementów DOM w bibliotece React ......................133 Aplikacja Koloryzator ..........................................................................135 Poznaj referencje ...............................................................................137 Portale .............................................................................................140 Podsumowanie ..................................................................................143 Rozdział 13. Konfiguracja środowiska React bez stresu ..............................145 Przedstawiamy projekt Create React ...................................................147 Opis utworzonego projektu ............................................................149 Utworzenie aplikacji „Witaj, świecie!” ..................................................152 Kompilacja wersji produkcyjnej ...........................................................155 Podsumowanie ..................................................................................155 Poleć książkęKup książkę 8 React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW Rozdział 14. Przetwarzanie zewnętrznych danych w aplikacji React ............157 Podstawy zapytań HTTP ..................................................................... 159 Czas na React! ................................................................................. 160 Pierwsze kroki ............................................................................. 161 Uzyskanie adresu IP ..................................................................... 162 Upiększenie aplikacji .................................................................... 164 Podsumowanie ................................................................................. 167 Rozdział 15. Niebanalna lista zadań ...........................................................169 Pierwsze kroki ................................................................................... 171 Utworzenie początkowego interfejsu użytkownika ................................. 172 Utworzenie pozostałej części aplikacji ................................................. 173 Dodawanie zadań ......................................................................... 173 Wyświetlanie zadań ...................................................................... 176 Stylizacja aplikacji ........................................................................ 179 Usuwanie zadań .......................................................................... 180 Animacje! .................................................................................... 182 Podsumowanie ................................................................................. 184 Rozdział 16. Tworzenie wysuwanego menu za pomocą biblioteki React ......185 Jak działa wysuwane menu? ............................................................... 185 Przygotowanie wysuwanego menu ....................................................... 188 Pierwsze kroki ................................................................................... 190 Wyświetlanie i ukrywanie menu .......................................................... 192 Utworzenie przycisku .................................................................... 193 Utworzenie menu ......................................................................... 194 Podsumowanie ................................................................................. 196 Rozdział 17. Zapobieganie niepotrzebnemu wyświetlaniu komponentów .....197 Metoda render() ................................................................................ 197 Optymalizacja wywołań metody render() ............................................... 199 Kontynuacja przykładu .................................................................. 199 Monitorowanie wywołań metod render() ......................................... 200 Modyfikacja aktualizacji komponentu ............................................. 203 Komponent PureComponent ......................................................... 204 Podsumowanie ................................................................................. 205 Rozdział 18. Tworzenie jednostronowej aplikacji za pomocą biblioteki React Router .........................................207 Przykład ............................................................................................ 208 Pierwsze kroki ................................................................................... 209 Tworzenie jednostronowej aplikacji ..................................................... 210 Wyświetlenie początkowej ramki .................................................... 210 Utworzenie widoków z treścią ........................................................ 211 Biblioteka React Router ................................................................ 213 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Kilka poprawek .................................................................................215 Korekta procesu kierowania ..........................................................215 Dodanie stylu ..............................................................................216 Wyróżnienie aktywnego odnośnika .................................................217 Podsumowanie ..................................................................................218 Rozdział 19. Wprowadzenie do biblioteki Redux .........................................219 Czym jest Redux? ..............................................................................220 Prosta aplikacja wykorzystująca bibliotekę Redux .................................223 Czas na bibliotekę Redux ..............................................................223 Światło, kamera, akcja! ................................................................224 Reduktor .....................................................................................225 Magazyn ......................................................................................227 Podsumowanie ..................................................................................228 Rozdział 20. Stosowanie bibliotek React i Redux .......................................229 Biblioteki React i Redux oraz zarządzanie stanem aplikacji ...................234 Wspólne funkcjonalności bibliotek React i Redux ............................234 Przygotowanie ..............................................................................237 Utworzenie aplikacji ......................................................................237 Skorowidz .............................................................................243 Poleć książkęKup książkę 10 React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW Poleć książkęKup książkę 2 Twoja pierwsza aplikacja React o przeczytaniu poprzedniego rozdziału prawdopodobnie znasz już całą historię biblioteki React i wiesz, że pomaga ona tworzyć najbardziej skomplikowane interfejsy użytkownika. P Jednak z powodu mnogości niezwykłych funkcjonalności, jakie ta biblioteka oferuje, rozpoczęcie korzystania z niej nie jest proste. Droga do poznania tej biblioteki jest stroma, pełna mniejszych i większych przeszkód, co pokazuje rysunek 2.1. Rysunek 2.1. Przeszkody są różne, jedne małe, inne duże W tym rozdziale zaczniemy od podstaw i utrudzimy się trochę, tworząc pierwszą prostą aplikację opartą na bibliotece React. Napotkasz przeszkody, z których kilku na razie nie będziesz usuwał. W tym rozdziale nie tylko zbudujesz coś, co z dumą będziesz mógł pokazać rodzinie i przyjaciołom, lecz także porządnie przygotujesz się do następnych rozdziałów, w których będziesz zgłębiał wszystko to, co biblioteka React ma do zaoferowania. Poleć książkęKup książkę 26 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React Język JSX Zanim zaczniesz tworzyć swoją pierwszą aplikację, musisz dowiedzieć się o jednej ważnej rzeczy. Biblioteka React jest niepodobna do innych bibliotek utworzonych w JavaScript, których prawdopodobnie wcześniej używałeś. Zawiedziesz się, jeżeli będziesz ją wprost odnosił do kodu, który napisałeś wcześniej, wykorzystując znacznik script . Biblioteka React jest pod tym względem irytująco wyjątkowa i zmienia sposób tworzenia aplikacji. Jak wiesz, aplikacja WWW (i wszystko inne, co wyświetla przeglądarka) składa się z kodów HTML, CSS i JavaScript (patrz rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Aplikacja WWW składa się z kodów HTML, CSS i JavaScript Nie ma znaczenia, czy aplikacja została napisana z użyciem biblioteki React czy innej, na przykład Angular, Knockout lub jQuery. Końcowy produkt musi być kombinacją kodów HTML, CSS i JavaScript. W przeciwnym wypadku przeglądarka nie będzie „wiedzieć”, co ma robić. W tym momencie ujawnia się wyjątkowa natura biblioteki React. W kodzie aplikacji, owszem, wykorzystuje się języki HTML, CSS i JavaScript, ale głównie stosuje się język JSX. Jak wspomniałem w rozdziale 1. „Wstęp do biblioteki React”, JSX jest językiem, w którym łatwo definiuje się elementy i funkcjonalności interfejsu użytkownika, łącząc kod JavaScript ze znacznikami HTML. Brzmi to ciekawie (język JSX zobaczysz w akcji już za chwilę), ale pojawia się pewien mały problem. Twoja przeglądarka nie ma pojęcia, co ma robić z kodem JSX. Aby utworzyć aplikację przy użyciu biblioteki React, trzeba znaleźć sposób na przekształcenie kodu JSX na stary, dobry, zrozumiały dla przeglądarki kod JavaScript (patrz rysunek 2.3). Jeżeli się tego nie zrobi, aplikacja React po prostu nie będzie działać. Nie brzmi to dobrze. Na szczęście istnieją dwa rozwiązania tego problemu: 1. Utworzenie środowiska programistycznego opartego na platformie Node i kilku dodatkowych narzędziach. W takim przypadku przy każdej kompilacji kod JSX będzie automatycznie przekształcany w kod JavaScript i zapisywany w pliku podobnym do wielu innych plików tego rodzaju. 2. Automatyczne przekształcanie kodu JSX w JavaScript przez przeglądarkę w trakcie działania aplikacji. W takim przypadku kod aplikacji pisze się zwyczajnie w języku JSX, tak jak w JavaScript, a całą resztą zajmuje się przeglądarka. Poleć książkęKup książkę Pierwsze kroki z React 27 Rysunek 2.3. Kod JSX trzeba zamienić w coś, co przeglądarka rozumie Oba rozwiązania mają swoje miejsce w naszym świecie, musisz jednak poznać skutki stosowania każdego z nich. Pierwsze rozwiązanie, na pozór dość skomplikowane i czasochłonne, jest obecnie stosowane przy tworzeniu nowoczesnych aplikacji WWW. Poza tym, że wymaga ono kompilowania (a ściślej: transpilowania) kodu JSX na JavaScript, pozwala także wykorzystywać różne moduły, narzędzia programistyczne i różnorakie funkcjonalności, dzięki którym tworzenie skomplikowanych aplikacji WWW jest prostsze. W drugim rozwiązaniu droga do celu jest szybsza i prostsza. Wprawdzie więcej czasu trzeba poświęcić na pisanie kodu, ale za to mniej na majstrowanie przy środowisku programistycznym. Aby wykorzystać ten sposób, wystarczy w kodzie aplikacji umieścić odwołanie do pewnego pliku ze skryptem. Skrypt ten zamienia kod JSX na JavaScript podczas ładowania strony. Dzięki temu Twoja aplikacja zacznie żyć, mimo że nie musiałeś nic specjalnego robić ze środowiskiem programistycznym. W swojej pierwszej przygodzie z biblioteką React wykorzystasz drugie rozwiązanie. Zapewne dziwisz się, że nie można zawsze z niego korzystać. Powód jest taki, że Twoja przeglądarka przy każdym użyciu aplikacji będzie dodatkowo obciążana przekształcaniem kodu JSX w JavaScript. Jest to rozwiązanie całkowicie do przyjęcia w trakcie nauki, ale niedopuszczalne w rzeczywistych aplikacjach. Dlatego później, gdy już dobrze zaznajomisz się z biblioteką React, przejrzymy jeszcze raz cały przerobiony materiał i przygotujemy środowisko programistyczne. Pierwsze kroki z React W poprzedniej części rozdziału poznałeś dwa sposoby uczynienia aplikacji React zrozumiałą dla przeglądarki. W tej części przekujemy teorię na praktykę. Na początku będzie potrzebna pusta strona HTML. Utwórz nowy dokument HTML zawierający następujący treść: !DOCTYPE html html head meta charset= utf-8 title React! React! React! /title Poleć książkęKup książkę 28 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React /head body script /script /body /html Ta strona nie ma w sobie nic ciekawego, więc dodajmy do niej odwołanie do biblioteki React. Zaraz pod znacznikiem title wpisz następujące wiersze: script src= https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js /script script src= https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js /script Powyższy kod ładuje podstawową bibliotekę React oraz różne dodatkowe rzeczy niezbędne do korzystania z modelu DOM. Bez tych wierszy w ogóle nie da się utworzyć aplikacji opartej na bibliotece React. Ale to nie wszystko. Trzeba dodać odwołanie do jeszcze jednej biblioteki. Tuż pod powyższymi znacznikami script wpisz następujący wiersz: script src= https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js /script Jest to odwołanie do kompilatora Babel (http://babeljs.io). Kompilator ten robi wiele fajnych rzeczy, z których najważniejszą dla nas jest przekształcanie kodu JSX na JavaScript. W tym momencie Twoja strona HTML powinna wyglądać jak niżej: !DOCTYPE html html head meta charset= utf-8 title React! React! React! /title script src= https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js /script script src= https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js /script script src= https://unpkg.com/babel-standalone@6.15.0/babel.min.js /script /head body script /script /body /html Jeżeli otworzysz teraz tę stronę w przeglądarce stwierdzisz, że jest pusta. To prawidłowy efekt. Zaraz się tym zajmiemy. Wyświetlenie imienia Teraz za pomocą biblioteki React umieścisz na stronie swoje imię. W tym celu użyjesz metody render(). Wewnątrz pustego znacznika script wpisz następujący kod: Poleć książkęKup książkę Wyświetlenie imienia 29 ReactDOM.render( h1 Sherlock Holmes /h1 , document.body ); Nie przejmuj się, jeżeli coś wydaje Ci się bez sensu. Naszym celem jest wyświetlenie na stronie czegokolwiek. Sens temu nadamy później. Teraz, zanim otworzysz stronę i sprawdzisz, co się dzieje, musisz oznakować swój skrypt, aby kompilator mógł użyć całej swojej magii. Umieść w znaczniku script atrybut type z wartością text/babel: script type= text/babel ReactDOM.render( h1 Sherlock Holmes /h1 , document.body ); /script Po wprowadzeniu powyższych zmian otwórz stronę w przeglądarce. Zobaczysz wypisane ogromnymi literami słowa Sherlock Holmes, jak na rysunku 2.4. Rysunek 2.4. Twoja przeglądarka powinna wyświetlić słowa „Sherlock Holmes” Gratulacje! Właśnie utworzyłeś przy użyciu biblioteki React swoją pierwszą aplikację. W tej aplikacji nie ma się czym ekscytować. Zacznijmy od tego, że raczej nie nazywasz się Sherlock Holmes. Aplikacja wprawdzie niewiele robi, ale stanowi wprowadzenie do jednej z najczęściej stosowanych metod w świecie React: ReactDOM.render(). Metoda render() ma dwa argumenty: 1. kod podobny do HTML (czyli JSX), który ma być wyświetlony 2. miejsce w modelu DOM, w którym biblioteka React ma wyświetlić kod Nasza metoda render() wygląda tak: ReactDOM.render( h1 Sherlock Holmes /h1 , document.body ); Poleć książkęKup książkę 30 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React Pierwszym argumentem metody jest tekst Sherlock Holmes umieszczony wewnątrz znaczników h1 . Ten osadzony w kodzie JavaScript kod podobny do HTML to jest właśnie język JSX. W dalszej części książki poświęcimy mnóstwo czasu na zgłębianie tego języka, ale jedną rzecz muszę Ci oznajmić już teraz: właśnie tak przedziwnie wygląda ten kod. Zawsze, gdy w kodzie JavaScript widzę nawiasy i ukośniki, coś we mnie w środku zamiera, bo jazgot cudzysłowów i znaków wyjścia zagłusza to, co chcę wyrazić. W języku JSX jest inaczej. Wpisuje się po prostu kod HTML tak jak wyżej. W jakiś magiczny sposób to działa. Drugi argument metody to document.body. Nic w nim nadzwyczajnego nie ma. Argument ten po prostu określa miejsce w modelu DOM, w którym zostaną umieszczone znaczniki powstałe z przekształcenia kodu JSX. W tym przykładzie znacznik h1 (i wszystko wewnątrz niego) zostanie umieszczony w elemencie body dokumentu. Wróćmy do pierwotnego celu, którym było wyświetlenie na stronie nie dowolnego, ale Twojego imienia. Zmień zatem odpowiednio swój kod. W moim przypadku metoda render() wygląda następująco: ReactDOM.render( h1 Batman /h1 , document.body ); Wyszło na to, że mam na imię Batman! Tak czy owak, jeżeli teraz otworzysz stronę, zobaczysz zamiast Sherlock Holmes swoje imię. To wszystko jest dobrze znane Dzięki językowi JSX kod JavaScript wygląda jak nowy, a końcowy produkt trafiający do przeglądarki jest czystą i schludną kombinacją kodów HTML, CSS i JavaScript. Aby się o tym przekonać, wprowadźmy w wyglądzie i działaniu aplikacji kilka zmian. Zmiana miejsca docelowego Najpierw zmienimy miejsce, w którym będzie umieszczony wynik kodu JSX. Umieszczanie treści bezpośrednio w elemencie body jest zdecydowanie złą praktyką. Wiele rzeczy może pójść nie tak jak trzeba, szczególnie gdy miesza się bibliotekę React z innymi bibliotekami i platformami. Zaleca się więc tworzenie osobnego elementu pełniącego funkcję nowego elementu głównego. Staje się on nowym miejscem docelowym wykorzystywanym przez metodę render(). Aby zastosować się do tych zaleceń, wróć do kodu HTML i umieścić w nim element div z atrybutem id o wartości container, jak niżej: body div id= container /div script type= text/babel ReactDOM.render( h1 Batman /h1 , document.body ); /script /body Poleć książkęKup książkę To wszystko jest dobrze znane 31 Po zdefiniowaniu bezpiecznego elementu div zmodyfikujmy metodę render() tak, aby korzystała z tego elementu zamiast z document.body. Poniżej przedstawiony jest jeden ze sposobów, jak to zrobić: ReactDOM.render( h1 Batman /h1 , document.querySelector( #container ) ); Innym rozwiązaniem jest dodanie nieco kodu poza samą metodą render(): var destination = document.querySelector( #container ); ReactDOM.render( h1 Batman /h1 , destination ); Zwróć uwagę, że zmienna destination zawiera referencję do elementu container w modelu DOM. Dzięki temu wewnątrz metody render() zamiast pełnej nazwy elementu wystarczy użyć zmiennej destination. Powód wykonania tej operacji jest prosty: chciałem w ten sposób pokazać Ci, że cały czas używasz języka JavaScript, a render() jest następną nudną metodą z dwoma argumentami. Trochę stylu! Wprowadźmy jeszcze jedną zmianę, zanim skończymy na dziś. W tej chwili przeglądarka wyświetla Twoje imię, wykorzystując domyślny styl nagłówka h1 . Wygląda on okropnie, więc zmieńmy go, dodając nieco kodu CSS. Wewnątrz znacznika head wstaw blok style z następującą zawartością: style #container { padding: 50px; background-color: #EEE; } #container h1 { font-size: 144px; font-family: sans-serif; color: #0080A8; } /style Po wprowadzeniu zmian otwórz stronę w przeglądarce. Zwróć uwagę, że teraz tekst wygląda nieco okazalej niż wcześniej, gdy zastosowany był domyślny styl nagłówka h1 (patrz rysunek 2.5). To działa, ponieważ kiedy został wykonany kod biblioteki React, w elemencie body znalazł się element container ze znacznikiem h1 w środku. Nie ma znaczenia, że znacznik ten został w pełni zdefiniowany za pomocą języków JavaScript i JSX ani że style CSS znajdują się zupełnie poza metodą render(). Końcowa aplikacja React składa się w 100 z czystej kombinacji kodów HTML, CSS i JavaScript. Wynik transpilacji wygląda mniej więcej tak: Poleć książkęKup książkę 32 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React Rysunek 2.5. Efekt dodania stylu CSS !DOCTYPE html html head meta charset= utf-8 title React! React! React! /title style #container { padding: 50px; background-color: #EEE; } #container h1 { font-size: 144px; font-family: sans-serif; color: #0080A8; } /style /head body div id= container h1 Batman /h1 /div /body /html Zauważ, że w powyższym kodzie nie ma ani śladu po bibliotece React. Poleć książkęKup książkę Podsumowanie 33 Podsumowanie Jeżeli była to Twoja pierwsza aplikacja React, dowiedziałeś się o niej mnóstwa podstawowych rzeczy. Jedną z najważniejszych jest to, że React różni się od innych bibliotek, ponieważ do definiowania elementów interfejsu użytkownika wykorzystuje się w niej całkowicie nowy język JSX. Poznałeś już go nieco, gdy definiowałeś znacznik h1 wewnątrz metody render(). Możliwości języka JSX wykraczają daleko poza definiowanie elementów interfejsu użytkownika. Przede wszystkim całkowicie zmienia on sposób tworzenia aplikacji. Ponieważ przeglądarka „nie rozumie” kodu JSX w jego naturalnej postaci, trzeba wykonywać pośredni krok i przekształcać go na kod JavaScript. Jedno z podejść polega na transpilowaniu kodu JSX na odpowiadający mu kod JavaScript. Innym rozwiązaniem (wykorzystanym w tym rozdziale) jest zastosowanie kompilatora Babel, który przekształca kod JSX na JavaScript w samej przeglądarce. Ponieważ to podejście ma negatywny wpływ na wydajność przeglądarki, jego stosowanie nie jest zalecane w rzeczywistych, produkcyjnych aplikacjach. Jednak w trakcie poznawania biblioteki React możesz sobie pozwolić na ten luksus. W następnych rozdziałach poświęcimy nieco czasu na zgłębianie języka JSX i innych metod, które obok render() stanowią o zaletach biblioteki React. Jeżeli napotkasz problemy, pytaj! Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania albo Twój kod nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, pytaj śmiało! Wejdź na forum https://forum.kirupa.com i korzystaj z pomocy najsympatyczniejszych i najbardziej kompetentnych ludzi w internecie! Poleć książkęKup książkę 34 Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja React Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: