Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 004671 22931899 na godz. na dobę w sumie
Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska - książka
Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska - książka
Autor: , Liczba stron: 1016
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1552-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Profesjonalne techniki projektowania i składu publikacji

Adobe InDesign CS3 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych programów służących do projektowania i składu publikacji. Za pomocą tej aplikacji można przygotować zarówno prostą ulotkę, jak i tysiącstronicową książkę, a ukończony dokument zapisać w formie przeznaczonej do druku, w postaci pliku PDF lub elementów witryny WWW. Dla każdego z tych zastosowań InDesign oferuje doskonale dopracowane narzędzia oraz funkcje przyspieszające i ułatwiające pracę projektanta. Do jego niezaprzeczalnych atutów należy zaliczyć niesamowitą precyzję, ogromną kontrolę nad wyglądem projektowanej publikacji oraz pełną integrację z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera zupełnie nowe, szersze horyzonty.

W książce 'Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska' opisano szczegółowo możliwości tej znakomitej aplikacji. Czytając ją, poznasz jednak nie tylko funkcje programu, ale przede wszystkim stosowane przez profesjonalistów techniki, dzięki którym Twoja praca zyska na szybkości oraz wydajności. Nauczysz się korzystać z narzędzi InDesigna i określać atrybuty projektowanej publikacji. Dowiesz się, jak umieszczać w publikacji tekst i odpowiednio go formatować. Przeczytasz o wstawianiu do projektu elementów graficznych tworzonych za pomocą narzędzi rysunkowych oraz importowanych z plików zewnętrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracę do naświetlania i druku oraz wyeksportujesz ją do formatu PDF.

Dołącz do grona profesjonalnych użytkowników InDesigna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska Autor: Olav Martin Kvern, David Blatner ISBN: 978-83-246-1552-0 Tytu‡ orygina‡u: Real World Adobe InDesign CS3 (Real World) Format: 172x245, stron: 1008 Profesjonalne techniki projektowania i sk‡adu publikacji (cid:149) Jak zdefiniowa(cid:230) atrybuty publikacji? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b formatowa(cid:230) tekst i umieszcza(cid:230) elementy graficzne? (cid:149) Jak przygotowa(cid:230) pracŒ do druku? Adobe InDesign CS3 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych program(cid:243)w s‡u¿„cych do projektowania i sk‡adu publikacji. Za pomoc„ tej aplikacji mo¿na przygotowa(cid:230) zar(cid:243)wno prost„ ulotkŒ, jak i tysi„cstronicow„ ksi„¿kŒ, a ukoæczony dokument zapisa(cid:230) w formie przeznaczonej do druku, w postaci pliku PDF lub element(cid:243)w witryny WWW. Dla ka¿dego z tych zastosowaæ InDesign oferuje doskonale dopracowane narzŒdzia oraz funkcje przyspieszaj„ce i u‡atwiaj„ce pracŒ projektanta. Do jego niezaprzeczalnych atut(cid:243)w nale¿y zaliczy(cid:230) niesamowit„ precyzjŒ, ogromn„ kontrolŒ nad wygl„dem projektowanej publikacji oraz pe‡n„ integracjŒ z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera zupe‡nie nowe, szersze horyzonty. W ksi„¿ce (cid:132)Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska(cid:148) opisano szczeg(cid:243)‡owo mo¿liwo(cid:156)ci tej znakomitej aplikacji. Czytaj„c j„, poznasz jednak nie tylko funkcje programu, ale przede wszystkim stosowane przez profesjonalist(cid:243)w techniki, dziŒki kt(cid:243)rym Twoja praca zyska na szybko(cid:156)ci oraz wydajno(cid:156)ci. Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z narzŒdzi InDesigna i okre(cid:156)la(cid:230) atrybuty projektowanej publikacji. Dowiesz siŒ, jak umieszcza(cid:230) w publikacji tekst i odpowiednio go formatowa(cid:230). Przeczytasz o wstawianiu do projektu element(cid:243)w graficznych tworzonych za pomoc„ narzŒdzi rysunkowych oraz importowanych z plik(cid:243)w zewnŒtrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracŒ do na(cid:156)wietlania i druku oraz wyeksportujesz j„ do formatu PDF. (cid:149) Korzystanie z interfejsu u¿ytkownika, menu i palet (cid:149) Konfigurowanie programu (cid:149) Definiowanie parametr(cid:243)w nowej publikacji (cid:149) Projektowanie stron wzorcowych (cid:149) Korzystanie z warstw (cid:149) Importowanie tekstu do publikacji (cid:149) Formatowanie tekstu (cid:149) Definiowanie styl(cid:243)w (cid:149) Tworzenie i importowanie element(cid:243)w graficznych (cid:149) Eksport do formatu PDF (cid:149) Tworzenie spis(cid:243)w tre(cid:156)ci i skorowidz(cid:243)w (cid:149) Praca z kolorami (cid:149) Drukowanie publikacji (cid:149) Korzystanie z plik(cid:243)w XML (cid:149) Automatyzacja zadaæ za pomoc„ skrypt(cid:243)w Do‡„cz do grona profesjonalnych u¿ytkownik(cid:243)w InDesigna Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jak powstała ta książka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rozdział 1 . Przestrzeń robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Okna układu i wątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pasek tytułowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Stół montażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Paski przewijania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pole i przyciski strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pole Magnification (Powiększenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozwijane menu statusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Miarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Punkt zerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zarządzanie wieloma oknami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Panele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wszystko o uaktywnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wyświetlanie i ukrywanie paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Panel Tools (Narzędzia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Narzędzie Selection (zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Narzędzie direct Selection (zaznaczanie bezpośrednie) . . . . . . . . . . . . 52 Narzędzie Position (Położenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Narzędzie Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Narzędzie Type (Tekst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7 8 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska Narzędzie Path Type (Tekst na ścieżce). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Narzędzie Note (Uwaga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Narzędzie Pencil (ołówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Narzędzie Smooth (Gładzik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Eraser (Gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Line (Linia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Ellipse (Elipsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Rectangle (Prostokąt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Polygon (Wielokąt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Narzędzie Rotate (obracanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Narzędzie Scale (Skalowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Narzędzie Shear (Ścinanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Narzędzie Free Transform (Przekształcanie swobodne) . . . . . . . . . . . . 57 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Narzędzie Measure (Miarka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Narzędzia Gradient oraz Gradient Feather (Wtapianie gradientowe) . 59 Narzędzie Button (Przycisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Narzędzie Scissors (Nożyczki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Narzędzie Hand (Rączka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Narzędzie zoom (Lupka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Przyciski Fill (Wypełnienie) i Stroke (obrys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inne panele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pasek opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Panel info (informacje). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Panel Library (Biblioteka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Panel Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Menu kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Dopasowywanie menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Dostosowywanie panelu Control (Sterowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Zapisywanie i wczytywanie przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Definiowanie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Preferencje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Preferencje interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Preferencje tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 zaawansowane preferencje tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Preferencje składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Preferencje jednostek i skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Preferencje siatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Preferencje linii pomocniczych i stół montażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Preferencje słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Preferencje pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Preferencje autokorekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Preferencje uwag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Preferencje wyświetlania edytora wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Spis treści 9 Preferencje wydajności wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ustawienia wyglądu czerni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Ustawienia obsługi plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Preferencje obsługi schowka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ustawienia domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Przywracanie domyślnych ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Powiększanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przeskakiwanie między stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Ikony umieszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Zarządzanie wtyczkami InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Dalszy ciąg wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział 2 . Układ graficzny strony . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tworzenie nowej publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Ustawienia dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 zmienianie domyślnych rozmiarów stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 definiowanie ustawień domyślnych nowego dokumentu. . . . . . . . . . . 114 Otwieranie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Pliki programu QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Pliki programu PageMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zapisywanie publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Szablony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 zapisywanie plików w wersji indesign CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Odzyskiwanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Podstawowe opcje układu graficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozmiar i orientacja strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Marginesy i łamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Strony i rozkładówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 zaznaczanie stron i rozkładówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Dodawanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozmieszczanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Rekonfigurowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Definiowanie podrozdziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Numerowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Wprowadzanie tekstu znacznika podrozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rozkładówki wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 indesign to nie QuarkXPress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Tworzenie stron wzorcowych rozkładówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 importowanie rozkładówek wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Tworzenie rozkładówki wzorcowej na podstawie innego wzorca. . . . 144 10 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska Nadawanie wzorca stronom i rozkładówkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Edycja rozkładówek wzorcowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Usuwanie rozkładówek wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Ukrywanie elementów wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Kopiowanie rozkładówek wzorcowych między dokumentami . . . . . . 147 Przesłanianie elementów stron wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Warstwy i strony wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Dopasowywanie układów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 zaznaczanie przez obiekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 zaznaczanie obiektów za pomocą skrótów klawiszowych . . . . . . . . . . 157 zaznaczanie wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Linie pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ukrywanie i wyświetlanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Linie pomocnicze łamów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Blokowanie i odblokowywanie linii pomocniczych łamów . . . . . . . . . 163 Tworzenie nowej linii pomocniczej miarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Polecenie Create Guides (Utwórz linie pomocnicze) . . . . . . . . . . . . . . 164 Przyciąganie linii pomocniczych do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 dodawanie linii pomocniczych miarek wokół obiektów. . . . . . . . . . . . 165 zaznaczanie linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Edycja linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Przenoszenie linii pomocniczej miarki do wybranej warstwy. . . . . . . 167 opcje linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Blokowanie linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Usuwanie linii pomocniczych miarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Kopiowanie linii pomocniczych miarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Tworzenie stosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 oblewanie tekstem i kolejność obiektów na stosie . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Panel Layers (Warstwy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 opcje warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Usuwanie warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 zmienianie kolejności warstw na stosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 łączenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Przenoszenie warstw między publikacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Grupowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Blokowanie pozycji obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Usuwanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wyszukiwanie i modyfikowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Solidne podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Spis treści 11 Rozdział 3 . Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Tworzenie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Opcje ramki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 łamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ustalanie marginesów wewnętrznych ramek tekstowych . . . . . . . . . . 193 określanie pozycji pierwszej linii bazowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ignorowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Vertical Justification (Justowanie pionowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Łączenie i odłączanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 łączenie ramek tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 zrywanie łączy między ramkami tekstowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wycinanie i wklejanie ramek tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 dodawanie nowej ramki do wątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wpisywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Wstawianie znaków specjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Wstawianie glifów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tekst zastępczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Zmienne tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Wyświetlanie wystąpień zmiennych tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 opcje zmiennych tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstawianie zmiennej tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Tworzenie zmiennej tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Edytowanie zmiennych tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Wczytywanie zmiennych tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Usuwanie zmiennych tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Konwertowanie wystąpień zmiennych tekstowych na tekst . . . . . . . . 226 Przykłady zmiennych tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Importowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 opcje importu plików Microsoft Word i RTF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 opcje importu zwykłego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 opcje importu programu Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 opcje importu tekstu oznakowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Pliki tekstowe i tworzenie łączy do plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Eksportowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Edycja tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Przemieszczanie kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Wyświetlanie i ukrywanie niewidocznych znaków. . . . . . . . . . . . . . . . 249 Przeciąganie i upuszczanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Edytor wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 otwieranie wielu okien naraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Przypisy dolne w edytorze wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 opcje edytora wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 12 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Tworzenie uwag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Edytowanie uwag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Usuwanie uwag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Konwertowanie uwag na tekst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Adobe InCopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 dodawanie słów do słownika użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Usuwanie słów ze słownika użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Przypisy dolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Tworzenie przypisu dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 opcje przypisu dolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 zakładka Numbering and Formatting (Numeracja i formatowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 zakładka Layout (Układ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Find/Change (Znajdź/Zastąp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 opcje wyszukiwania i zmieniania tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 opcje wyszukiwania metody Text (Tekst). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 zakresy wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Wyszukiwanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Wieloznaczniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 zastępowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Skróty klawiszowe ułatwiające wyszukiwanie i zmienianie tekstu. . . . 279 Wyszukiwanie i zmienianie atrybutów formatowania . . . . . . . . . . . . . 280 zastępowanie tekstu zawartością schowka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Wyszukiwanie tekstu na podstawie jego wartości w kodzie Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 automatyczne tworzenie nagłówków w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Żegnajcie akapity! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Metoda GREP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Wyszukiwanie i zmienianie tekstu metodą GREP . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Podwyrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Proste operacje wyszukiwania ulepszone za pomocą metody GREP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Więcej informacji na temat metody GREP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Wyszukiwanie i zmienianie glifów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 zapisywanie zapytań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Tekst oznakowany Adobe InDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 ziemie zapomniane przez WYSiWYG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Po co zawracać sobie głowę znacznikami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Na początek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Co mogą zawierać znaczniki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Struktura znaczników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 znaczniki stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 znaczniki XPress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Podsumowując . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Spis treści 13 Rozdział 4 . Czcionki i style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 zaznaczanie i formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Formatowanie typografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Elementy sterujące formatowania typografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Rodziny czcionek i czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Rozmiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 interlinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Kerning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Ręczne definiowanie kerningu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Kerning automatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Światło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Skalowanie poziome i pionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Przesunięcie linii bazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Pochylanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Język. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Wielkość znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 zmienianie wielkości znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Podkreślanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Przekreślanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Ligatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 indeksy górny i dolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Bez dzielenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Czcionki OpenType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 znaki alternatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 znaki podniesione i opuszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Formatowanie cyfr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Wyszukiwanie czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Wypełnianie i nadawanie obrysu znakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Formatowanie akapitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wyrównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wcięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Tworzenie wcięcia wiszącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Tabulatory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Wyrównywanie tabulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Tworzenie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 dodawanie odstępów przed akapitami i po nich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Wyrównywanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 inicjały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Style zagnieżdżone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Układanie wielu wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Kontrolowanie odstępów między literami i wyrazami . . . . . . . . . . . . . 362 Polecenie Balance Ragged Lines (Balans nierównych wierszy) . . . . . 365 Wyróżnianie problemów typograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 opcje przenoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 14 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska Punktory i numeracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Wstawianie punktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Numeracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Usuwanie punktorów i numeracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Konwertowanie punktorów i numeracji na zwykły tekst . . . . . . . . . . . 377 Punktory i numeracja w stylach akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Style znakowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Style akapitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Style akapitowe i style zagnieżdżone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Tworzenie związków między stylami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Grupy stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Kopiowanie stylów z innych publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Optyczne wyrównanie marginesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Rozdział 5 . Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Rysowanie podstawowych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Punkty i ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Myśleć jak linia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Rodzaje punktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Kierunek ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Uchwyty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Rysowanie ścieżek narzędziem Pencil (Ołówek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Techniki rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 Porady dotyczące rysowania ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Uchwyty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 dodawanie punktów do ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Usuwanie punktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 zaznaczanie i przesuwanie punktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 otwieranie i zamykanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 łączenie otwartych ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Ścieżki złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Edycja ścieżek złożonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 dzielenie ścieżek złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Wypełnianie ścieżek złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Wygładzanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 Usuwanie ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Operacje na ścieżkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Korzystanie z panelu Pathfinder (Filtry ścieżek). . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 add (dodaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Subtract (odjęcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 intersect (Przecięcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Exclude overlap (Wyłączenie nakładki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Spis treści 15 Minus Back (odjęcie spodu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 operacje Convert Shape (Konwersja kształtu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Opcje narożnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Weight (Grubość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Wyrównanie obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Cap (Koniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Join (złączenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Miter Limit (Próg ścięcia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 obrysy kreskowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Tworzenie obrysów warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Strzałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Nadruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Kolor i tinta odstępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 dopasowywanie narożników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Edycja obrysu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Usuwanie obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Style obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Stosowanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edytowanie stylów obrysu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Usuwanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 zapisywanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Wczytywanie stylów obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Usuwanie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Gradienty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Nadawanie gradientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Elementy sterujące gradientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Tworzenie próbki gradientu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Panel Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Edycja gradientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Nadawanie gradientu wielu ścieżkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Nadawanie przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 opcje przezroczystości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Nadawanie przezroczystości grupom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Efekty przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Cienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Cień wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Blask wewnętrzny i zewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Faza i płaskorzeźba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Satyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Wtapianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Rozmywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Kopiowanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Edytowanie lub usuwanie efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Podsumowując . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 16 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska Rozdział 6 . Łączenie tekstu z grafiką . . . . . . . . . . . . . . 471 Linie akapitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Wstawianie linii akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Podstawowe zasady dotyczące linii akapitowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Tworzenie kolorowego tła akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Umieszczanie akapitu w ramce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 dwie linie górne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 anatomia tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Tabele w programie indesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Tworzenie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Tekst zakryty w komórkach tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Konwertowanie tabel na tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Edycja tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 zaznaczanie i edycja elementów tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Wstawianie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Wklejanie danych do tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Umieszczanie grafiki w komórkach tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Elementy sterujące tabeli na panelu Control (Sterowanie). . . . . . . . . . 487 Nagłówki i stopki tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Edycja wierszy nagłówka i stopki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 zmienianie rozmiaru tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 zmienianie rozmiarów wierszy i kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 dodawanie wierszy lub kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Usuwanie wierszy, kolumn i tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Scalanie i rozłączanie komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 dzielenie komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 obracanie zawartości komórek tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Tworzenie ramki wokół akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Formatowanie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 obrysy i wypełnienia komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Style tabel i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 definiowanie stylów komórek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 definiowanie stylów tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Oblewanie tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 opcje konturu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 ignorowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 odwrócone oblewanie tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Edytowanie oblewania tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 oblewanie tekstem na stronach wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 opcje menu Wrap To (oblewaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Konwertowanie tekstu na krzywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Jeśli konwersja znaków jest niemożliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Spis treści 17 Ramki w wierszu oraz obiekty zakotwiczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Tworzenie ramki w wierszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Ramki w wierszu a interlinia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Tworzenie wiszących nagłówków bocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 zaznaczanie i usuwanie obiektów zakotwiczonych oraz umieszczonych w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Tworzenie obiektów nad wierszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Tworzenie obiektów zakotwiczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 oblewanie tekstem a obiekty zakotwiczone i umieszczone w wierszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Tworzenie wiszących nagłówków bocznych za pomocą obiektów zakotwiczonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Umieszczanie tekstu w ramce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Style obiektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Tworzenie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Style domyślne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Nadawanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Edytowanie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Usuwanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 importowanie stylów obiektowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Umieszczanie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 opcje ścieżki tekstowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Usuwanie tekstu ze ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Szybkie nadawanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Alternatywna rzeczywistość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Rozdział 7 . Importowanie i eksportowanie . . . . . . . . . . 565 Importowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Umieszczanie dowolnych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 ikona umieszczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Umieszczanie wielu plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Kilka słów o formatach graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Kilka uwag natury filozoficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Pliki EPS i PdF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Który format plików najlepiej wykorzystać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Właściwości wyświetlania grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Lokalne przesłanianie ustawień wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Opcje importu obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Grafiki rastrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Pliki EPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Pliki PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Łączenie i osadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Panel Links (łącza). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 informacje o łączu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 18 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska informacje o pliku łącza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Wyszukiwanie łączy na dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 aktualizowanie łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Tworzenie łącza do kolejnego pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Edytowanie oryginału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 osadzanie grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Usuwanie osadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Nawigacja za pomocą panelu Links (łącza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Kupowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Gromadzenie połączonych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Praca z obrazami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 obrazy i rastry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Poziomy szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Częstotliwość i rozdzielczość rastra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Grafika wektorowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Skalowanie w programie indesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Ramki graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 zaznaczanie ramek i grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 zmienianie rozmiarów zaimportowanych grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Przesuwanie grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 dopasowywanie ramek i grafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Informacje o pliku i metadane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 dodawanie metadanych do plików indesign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 odczytywanie metadanych zaimportowanych obrazów. . . . . . . . . . . . 603 Wyszukiwanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Opcje warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 do czego przydają się ścieżki odcinania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 zaznaczanie ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Tworzenie ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Usuwanie ścieżki odcinania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Konwertowanie ścieżek odcinania na ramki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Nadawanie koloru zaimportowanej grafice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Eksportowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Eksportowanie plików JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Eksportowanie plików EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 General (ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 dygresja na temat formatu EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Eksportowanie plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 General (ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Compression (Kompresja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Marks and Bleeds (znaczniki i spady) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 output (Wyjście) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 advanced (zaawansowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Security (zabezpieczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Summary (Podsumowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Spis treści 19 definiowanie ustawień eksportu PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 zarządzanie ustawieniami eksportu PdF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Data Merge (Scalanie danych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Przygotowywanie danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Tworzenie szablonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 łączenie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 opcje łączenia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 aktualizowanie danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Format InDesign Interchange (INX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Urywki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Eksportowanie plików HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Eksportowanie do pliku XHTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 inne techniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Wydania elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Eksportowanie plików SVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 Najlepszy z możliwych światów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Rozdział 8 . Długie dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Tworzenie książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 dodawanie i usuwanie dokumentów książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Konwertowanie książek z poprzednich wersji programu indesign . . 661 Nawigacja z wykorzystaniem książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Edycja książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Status pliku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Książki w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 Synchronizowanie dokumentów książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 dokument wzorcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Polecenie Synchronize (Synchronizuj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Numerowanie stron i sekcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Strony parzyste kontra nieparzyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Numerowanie rozdziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 drukowanie i eksportowanie książek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Tworzenie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 dodatkowe opcje spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Wykorzystywanie tekstu zastępczego w listach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Tworzenie i edycja spisów treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 Style spisów treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Indeksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 dodawanie nowej pozycji pierwszego poziomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Przyciski add (dodaj) oraz add all (dodaj wszystkie) . . . . . . . . . . . 682 odsyłacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 dodawanie nowego odsyłacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 dodawanie nowej pozycji drugiego poziomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 20 Real World Adobe InDesign CS3 . Edycja polska importowanie tematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: