Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 004544 22927995 na godz. na dobę w sumie
Real World Adobe Photoshop CS5 dla fotografów - ebook/pdf
Real World Adobe Photoshop CS5 dla fotografów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-184-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Adobe Photoshop® CS5 dla fotografów
Wyostrz swoje umiejętności pracy z Photoshopem dzięki wyczerpującym wskazówkom Conrada Chaveza, przeznaczonym przede wszystkim dla fotografów wykorzystujących technikę cyfrową. Począwszy od pobierania zdjęć, po budowanie wydajnego warsztatu pracy, autor prezentuje praktyczne techniki korekcji tonalnej i barwnej, przetwarzania surowych obrazów, zarządzania kolorem, jak również wskazówkami ułatwiającymi zarządzanie tysiącami zdjęć za pomocą Adobe Bridge. Książka pełna jest barwnych i objaśniających ilustracji, rad i skrótów, które pozwolą szybko tworzyć lepsze obrazy w krótszym czasie.
Dowiedz się, jak:
Zoptymalizować komputer do pracy z Photoshopem i opracować wydajny sposób przetwarzania z zachowaniem jakości obrazu
Zrozumieć zasady zarządzania kolorem i wybierać właściwe ustawienia
Przetwarzać surowe pliki za pomocą Adobe Camera Raw 6
Korzystać z nowych i usprawnionych narzędzi, takich jak Refine Edge, Merge to HDR Pro, wypełnianie/skalowanie z uwzględnieniem zawartości czy profile obiektywów
Neutralizować przebarwienia i poprawiać kontrast
Pracować z warstwami, maskami, zaznaczeniami, kanałami i wiele więcej
Optymalizować obrazy na potrzeby druku, sieci Web lub innych nośników
CONRAD CHAVEZ jest artystą-fotografikiem i autorem książek Color Management without the Jargon oraz Adobe Creative Suite 5 Design Premium Classroom in a Book. Jest też współautorem książki Real World Adobe Photoshop CS4 dla fotografów oraz Adobe Photoshop CS/CS2 Breakthroughs. Współpracował przy trzecim wydaniu książki Real World Scanning and Halftones, a także przy Adobe Illustrator Wow! Book.
Można się z nim porozumieć za pośrednictwem strony conradchavez.com.
Poziom książki: Średniozaawansowany, zaawansowany
Kategoria: Photoshop / Fotografia cyfrowa
Obejmuje: Adobe Photoshop CS5 dla Mac OS X oraz Windows

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Real World Photoshop® CS5 E B O D A ® dla fotografów ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Real World Photoshop® CS5 E B O D A ® dla fotografów C O N R A D C H AV E Z Przekład: Marek Włodarz APN PROMISE Warszawa 2011 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Authorized translation from the English language edition, entitled: Real World Adobe Photoshop CS5 for Photographers; ISBN 978-0-321-71983-6; by Conrad Chavez; published by Pearson Education,Inc, publishing as Peachpit Press. Copyright © 2011 by Conrad Chavez and David Blatner All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish Language edidtion published by APN PROMISE SA Copyright © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszech- niana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopio- waniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. APN PROMISE SA, ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. (22) 355-16-00; fax (22) 355-16-99 e-mail: mspress@promise.pl APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. Adobe, logo Adobe oraz Photoshop są zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich fi rm odnośnych właścicieli. ISBN: 978-83-7541-076-1 Projekt grafi czny okładki: Charlene Charles-Will Ilustracja na okładce: John Weber Projekt układu: Conrad Chavez, WolfsonDesign Przekład: Marek Włodarz Konsultacja merytoryczna: Michał W. Dagajew, Błażej Pajda Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWART Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Pamięci Bruce’a Frasera 1954–2006 Przyjaciela, współautora, eksperta, mentora i demistyfi katora www.brucefr aserlegacy.com ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Podziękowania Chciałbym złożyć szczególne podziękowania przynajmniej nielicznym spośród wielu osób, które pomogły stworzyć tę książkę: Susan Rimerman, redaktorce tego wydania, za jej nieustanną pomoc i cierpliwość; realizatorce Lisie Brazieal wraz z Charlene Carles-Will z fi rmy WolfsonDesign, Scoutowi Festa, Elisabeth Kuball, Johnowi Weberowi i Jamesowi Minkinowi oraz innym przyjaciołom z Peachpit Press, którzy sprawili, że praca ta ujrzała światło dzienne. Wielkie podziękowania należą się Th omasowi i Johnowi Knoll. Bez nich nie byłoby Photoshopa. Chcę również podziękować Johnowi Nackowi, Brianowi O’Neill Hughesowi i całemu zespołowi Photoshopa. Moja wdzięczność należy się też Scottowi Byerowi, Marcowi Pawligerowi, Chrisowi Coxowi, Ericowi Chan, Jeff owi Tanberry’emu i wielu innym za ich otwartość i chęć pomocy. Podzielili się swoją głęboką wiedzą nie tylko ze mną, ale z całym światem poprzez swoje blogi i udział w forum użytkowników Adobe. Jeśli widzę dalej niż inni, to dzięki temu, że mogłem stanąć na ramionach gigantów Photoshopa, takich jak Ben Willmore, Julianne Kost, Katrin Eismann, Jeff Schewe, Martin Evening, Andrew Rodney, Stephen Johnson, Michael Nin- ness, Greg Corman, Russel Brown, Scott Kelby i Deke McClelland – mistrzowie pikseli. Nie mogę też zapomnieć o Pat Herold z fi rmy Chromix. Przede wszystkim mam ogromny dług wdzięczności wobec Bruce’a Frasera, który był współautorem pierwszych siedmiu wydań tej książki wraz Davidem Blatnerem. Bruce dał niezastąpioną wiedzę, wskazówki i jasność całej społecz- ności cyfrowego obrazowania. Oprócz pomagania ludziom w zrozumieniu koloru poprzez książki, artykuły i szkolenia, Bruce doradzał też wielu producentom sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu możemy teraz znacznie łatwiej tworzyć wspaniałe obrazy na naszych ekranach i drukarkach. Na koniec chciałbym podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie i cierpliwość podczas długiego i wymagającego procesu powstawania książki. Dodatkowo chcę podziękować zespołowi programistów Photoshopa, a także bezgranicznie kreatywnej społeczności użytkowników, za ciągłe rozszerzanie granic tego, co Photoshop potrafi zrobić, a w rezultacie za rozszerzanie możli- wości fotografi i. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vii Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wybór platformy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Procesory i rdzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 64 bity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pamięć wirtualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Monitory i karty grafi czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział 2: Podstawy nauki o obrazach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Piksele i ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Piksele i obrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Okno dialogowe Image Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ponowne próbkowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tryb obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozdział 3: Podstawy nauki o kolorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kolory podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Koło barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Jak kolory wpływają na siebie nawzajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Niezależna od urządzenia przestrzeń Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kolory w świecie rzeczywistym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rozdział 4: Ustawienia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Czym naprawdę jest zarządzanie kolorami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Systemy zarządzania kolorami – podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Wybieranie przestrzeni roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Obsługiwanie konwersji pomiędzy przestrzeniami barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Photoshop i nasz monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Przypisywanie profi lu i konwertowanie do profi lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Próba kolorów w innych przestrzeniach barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Konwertowanie kolorów podczas drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Rozdział 5: Budowanie cyfrowego warsztatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wybieranie elementów cyfrowego warsztatu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Kopiowanie plików z aparatu fotografi cznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Weryfi kowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Selekcjonowanie serii zdjęć przy użyciu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Otwieranie obrazów w Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Elementy sterujące w Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Preferencje programu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Przyciski wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Opcje robocze Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Zakładki sterujące panelu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Zakładka Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Zakładka Tone Curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zakładka Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zakładka HSL / Grayscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Zakładka Split Toning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Zakładka Lens Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Zakładka Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Zakładka Camera Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zakładka Presets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Zakładka Snapshots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Tryb paska kadrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Kopiowanie ustawień do większej liczby obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Generowanie skorygowanych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Korzystanie z Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Okna programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zarządzanie plikami w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Podglądy obrazów i bufor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ocenianie i porównywanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Klasyfi kowanie i etykietowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Dodawanie metadanych i słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wyszukiwanie i fi ltrowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Prezentowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Eksportowanie obrazów do albumów online i folderów dyskowych . . . . . . . . . . . . 247 Image Processor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Automatyzowanie zadań przy użyciu akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Korzystanie z Mini Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rozdział 6: Podstawowe sztuczki i triki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Okna dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Prowadnice i siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Dialogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Nowy dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Dostosowywanie menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Panele i przestrzenie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Ustawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Gdy coś pójdzie źle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Rozdział 7: Podstawy korekcji obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Czym właściwie jest jakość obrazu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Wizualizacja wartości tonalnych jako histogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Wielka trójka: podstawowe dostosowania tonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Wykonywanie korekcji przy użyciu poziomów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Korygowanie poziomów w obrazach kolorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Kontrolowanie automatycznych korekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Panel Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Poziomy wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Kroplomierze w narzędziach Levels i Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Zachowywanie jakości w trakcie edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wykonywanie korekcji przy użyciu krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Krzywe w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Korzystanie z próbników kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Polecenie Shadows / Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Barwa, nasycenie i jasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Vibrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Wybieranie trybu koloru dla edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Szybkie poprawki w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Photo Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Replace Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Selective Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Channel Mixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Narzędzia o ograniczonej użyteczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Rozdział 8: Cyfrowa ciemnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Warstwy korekcyjne: podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Tworzenie warstw korekcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Sterowanie warstwami korekcyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Zaznaczenia, maski i kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Korzystanie z panelu Masks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Korygowanie obrazów przy użyciu trybów mieszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Ręczne rozjaśnianie i przyciemnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Wykorzystanie historii do łączenia korekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Soft proofi ng obrazu przed drukiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Rozdział 9: Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Przypomnienie podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Strategie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Ręczne zaznaczanie obszarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Zaznaczanie przy użyciu narzędzi wykrywania krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Wskazówki korzystania z narzędzi zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Zaznaczanie na podstawie tonu lub koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Antyalising i wtapianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Zaznaczanie trudnych krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Podmenu Modify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Pływające zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Szybkie maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Zaznaczanie przy użyciu kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Zaznaczenia, warstwy i maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Rozdział 10: Wyostrzanie, detale i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O co naprawdę chodzi w wyostrzaniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Dlaczego Unsharp Mask? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Praktyczny proces wyostrzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Techniki wyostrzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Wyostrzanie: Photoshop czy Camera Raw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Inteligentne wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Rozdział 11: Podstawowe techniki przetwarzania obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Kolor szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Tworzenie obrazów HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Retusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Korzystanie z panelu Clone Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Korygowanie dystorsji obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Automatyczne scalanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Efekty głębi ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Skalowanie z uwzględnieniem zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Wektory kontra piksele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Obiekty inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Niedestrukcyjny tryb postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Filtry i efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Akcje i skrypty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Rozdział 12: Przechowywanie obrazów i produkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Zapisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Otwieranie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Drukowanie z programu Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Przygotowywanie obrazów dla usług online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Przygotowywanie wyjścia dla potrzeb druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Tworzenie obrazów dla stron Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Zapisywanie obrazów dla sieci Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Kompresowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Rozdział 13: Przetwarzanie wsadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Reguły wsadowego przetwarzania plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Rejestrowanie akcji dla przetwarzania wsadowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Wsadowe uruchamianie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Wprowadzenie Jeśli ktoś sięgnął po tę książkę, gdyż chce nauczyć się tworzyć efektowne uwy- puklone napisy, fraktalne sady owocowe czy trójwymiarowe logo, to znalazł się w niewłaściwym miejscu. Istnieje co najmniej kilkanaście książek poświęconych takim tematom i to nimi należy się zainteresować. Jednak jeśli ten ktoś szuka sposobów, aby usprawnić przetwarzanie fotografi cznych obrazów za pomocą Photoshopa – importować cyfrowe zdjęcia lub skany, naginać je do swoich potrzeb i produkować najlepsze możliwe obrazy wyjściowe – ta książka jest dla niego. Powodem jej istnienia jest próba odpowiedzi na pytania, przed którymi każdego dnia stają osoby zajmujące się produkcją i przetwarzanie fotografi i (to jedynie część znacznie dłuższej listy): • Jak szybko i wydajnie przetworzyć pięćset zdjęć z mojego aparatu? • Jak skonfi gurować komputer, aby Photoshop dobrze działał? • Jakich ustawień użyć w opcjach koloru? • Jak wydobyć detale w cieniach, nie wypalając świateł? • Jak zneutralizować przebarwienia? • Jak skalibrować monitor (i czy powinienem)? Mój cel Książka ta nie jest po prostu omówieniem programu Photoshop; aby wydobyć najwięcej korzyści z oprogramowania, musimy znać kontekst, w jakim będzie ono używane. Tak więc książka ta dotyczy też fotografowania, obrazów jako takich, a także sposobu pracy. Nie zajmuję się tylko tym, co i jak trzeba zrobić w Photoshopie, ale również tym, jak wyglądają zależności pomiędzy programem, a używanym przez nas aparatem bądź skanerem, ekranem i drukarką. Bez względu na to, czy nasz aparat przechwytuje fotony dzięki emulsji nało- żonej na celuloid, czy poprzez fotoelektryczne sensory, fotografi a jest fotografi ą. Zmienił się tylko sposób, w jaki fotograf przenosi obraz z aparatu do końcowego wydruku lub odbitki (o ile w ogóle będzie jakiś wydruk) – kiedyś używaliśmy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xiii chemii, dziś technik cyfrowych, z Photoshopem w centrum procesu przetwarza- nia. To prowadzi nas do innego celu, któremu ma służyć ta książka: pomóc fotogra- fom przetłumaczyć ich własne rozumienie obrazu na cyfrowy świat Photoshopa. Przy podejmowaniu rozstrzygających decyzji musimy mieć intuicyjne, niemal instynktowne zrozumienie, co program naprawdę robi, aby móc dopasować go do naszych potrzeb. Gotowe przepisy tego nie zapewnią. Z tego powodu Czytelnik znajdzie tu wiele rozważań na temat tego, jak Photoshop interpretuje obrazy, a także sugestie, jak my powinniśmy o nich myśleć. Nie jest moim celem narzucanie jakiegoś „jedynie słusznego” sposobu postępo- wania i odwodzenie Czytelnika od tego, jak postępował dotychczas. Chciałbym pomóc w zrozumieniu, jak narzędzia programu mogą ułatwić osiągnięcie celów fotografa – nie tylko pokazać, co one robią, ale także, dlaczego powinniśmy się nimi zajmować – oraz jak nowe narzędzia odnoszą się do tradycyjnych technik. To(cid:98)wydanie Gdybym próbował szczegółowo omówić każdą funkcję Adobe Photoshop CS5, potrzebna byłaby furgonetka, aby dowieźć tę książkę do domu. Aby zachować rozsądne rozmiary, książka koncentruje się na edycji fotografi i wysokiej jakości dla celów druku i zastosowań online, stąd tytuł dwóch ostatnich wydań brzmi „Real World Adobe Photoshop dla fotografów”. Druga strona medalu jest taka, że książka nie zawiera omówienia zagadnień, które są zbyt oddalone od fotografi i jako takiej. Jeśli ktoś poszukuje informacji o funkcjach wersji Photoshop Exten- ded, które pozwalają usprawnić pracę nad obrazami medycznymi, tworzeniu efektów trójwymiarowych albo projektowaniu stron internetowych z pomocą Photoshopa, powinien sięgnąć po jedną ze specjalistycznych książek poświęco- nych tym zagadnieniom (jakkolwiek uwzględniłem w książce niektóre funkcje wersji Extended, które mogą być przydatne dla fotografi ków, takich jak wykorzy- stanie stosu obrazów do redukcji szumów). W miarę jak Photoshop zmieniał się z upływem lat, wiele technik, które kiedyś były najlepsze, zostało zastąpionych nowymi funkcjami – tak było przy każdej aktualizacji programu. Jest to dobra rzecz – doświadczeni użytkownicy prze- konają się, że niektóre techniki, które wymagały tajemnych kombinacji trudno zrozumiałych funkcji, zostały skondensowane w poręczne, jednokrokowe narzę- dzia, które działają co najmniej tak samo dobrze. Będę starał się pokazać takie przypadki w różnych miejscach książki. Wiele się zmienia pomiędzy kolejnymi wydaniami Photoshopa. Zmieniają się systemy operacyjne, wydawane są poprawki, nowe wtyczki, a także nowe wska- zówki. Aby być na bieżąco, Czytelnik może zasubskrybować mój blog, dostępny pod adresem blog.conradchavez.com. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Wprowadzenie Aktualizacja do nowej wersji Podobnie jak śmierć i podatki, aktualizowanie oprogramowania jest zarazem nieuniknione, jak i niezbyt przyjemne, zanim naprawdę zaczniemy doceniać nowe funkcje. Wcześniej lub później każdy staje przed nowymi wyzwaniami, nieznanymi opcjami i nową paczką tabletek na ból głowy. Na szczęście mam kilka wskazówek, które mogą ułatwić przejście do nowej wersji. Migrowanie istniejących ustawień do CS5 Radość poznawania nowych funkcji zaktualizowanej aplikacji często jest przy- ćmiewana frustracją, wynikającą ze zrozumienia, że żadnego z naszych, pracowi- cie dopracowanych osobistych dopasowań nie ma w nowo zainstalowanej wersji. Czy naprawdę musimy od nowa konfi gurować każdą, najdrobniejszą preferencję i ustawienie Photoshopa? Odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nie. Możemy przywrócić swój wypróbowany styl działania znacznie szybciej, jeśli będziemy postępować z odrobiną cierpliwości i przygotowań, zamiast zainstalowania nowej wersji i wyrzucenia starej. Wskazówka Nie powin- niśmy usuwać starej wersji Photoshopa, dopóki nie skopiujemy istniejących ustawień i(cid:98)nie przeniesiemy ulubionych wtyczek do no- wego folderu programu. Preferencje. Nie istnieje sposób bezpośredniego przeniesienia bieżących usta- wień preferencji do nowej wersji programu. Zamiast notowania dotychczasowych ustawień, można jednak zrobić zrzuty ekranu każdej zakładki dialogu preferencji i użyć ich jako punktu odniesienia przy ustawianiu opcji w nowej wersji. Możemy w tym celu wykorzystać Adobe Bridge, przeglądając zrzuty ekranu jeden po dru- gim w trakcie dostosowywania poszczególnych ustawień. Ustawienia predefi niowane i inne dostosowania. Niestandardowe ustawienia, takie jak skróty klawiszowe, akcje, domyślne ustawienia dialogów i predefi nio- wane ustawienia narzędzi, są przechowywane w określonych lokalizacjach dla konta użytkownika. Możemy skopiować wersje CS4 tych plików do lokalizacji, w których Photoshop CS5 będzie mógł je znaleźć. Aby ustalić te lokalizacje dla poszczególnych wersji systemów operacyjnych, należy zapoznać się z dokumen- tem Adobe Preference fi les in Photoshop CS5: functions, names and locations. W momencie pisania tych słów wersja tego dokumentu dla Photoshop CS5 znaj- dowała się pod adresem kb2.adobe.com/cps/828/cpsid_82893.html, zaś wersja dla Photoshop CS4 pod adresem www.adobe.com/go/kb4050121. Niektóre predefi niowane ustawienia mogą nie działać poprawnie w wersji Photoshop CS5, jeśli funkcje przez nie obsługiwane uległy zmianie, zatem na- leży uważnie przyjrzeć się, jak działają, gdy spróbujemy użyć przemigrowanych 1 Dokumenty te są dostępne tylko w języku angielskim (wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza). Uwaga Nie możemy oczekiwać, że ustawie- nia przestrzeni roboczych i(cid:98)rozmieszczenie paneli prze- trwa przejście z(cid:98)jednej wersji do drugiej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xv Wskazówka Najbar- dziej prawdopodobne problemy mogą dotyczyć wtyczek innych fi rm, szcze- gólnie jeśli jednocześnie wykonamy aktualizację sa- mego systemu operacyjnego. Na przykład, jeśli poprzednia wersja Photoshopa praco- wała w(cid:98)systemie 32-bitowym i(cid:98)zastąpiliśmy go systemem 64-bitowym, najprawdopo- dobniej będziemy używali również 64-bitowej wersji Photoshopa, w(cid:98)której nie działają starsze, 32-bitowe wtyczki. ustawień w codziennej pracy. Jeśli zauważymy poważny problem z określonym ustawieniem, najlepszym wyjściem będzie usunięcie tego pliku z folderu ustawień i odtworzenie go w wersji CS5. Wtyczki. Wszystkie wtyczki Photoshopa są instalowane w folderze Plug-ins wewnątrz folderu aplikacji dla każdej wersji Photoshopa. Oznacza to, że starsze wtyczki nie pojawią się automatycznie w nowszej wersji Photoshopa; musimy przenieść je ręcznie. Przed usunięciem folderu zawierającego starszą wersję, należy zlokalizować każdą wtyczkę innej fi rmy (nie Adobe) i skopiować ją do odpowiedniego podkatalogu w folderze wtyczek Photoshopa CS5. Nie gwarantuje to, że wtyczka będzie działać w nowej wersji Photoshopa. Jeśli okaże się, że nie działa, możemy się skontaktować z jej producentem (autorem), aby dowiedzieć się, czy istnieje zaktualizowana wersja. Nowości w(cid:98)Adobe Photoshop CS5 Oto kilka najważniejszych zmian, które pojawiły się w wersji Photoshop CS5. Nie przedstawiam tu wszystkich nowych funkcjonalności, ale tylko te, które warto poznać przed rozpoczęciem lektury zasadniczej części książki. Wydajność. Photoshop CS5 w znacznie większym stopniu wykorzystuje OpenGL i procesory kart grafi cznych, niż wersje wcześniejsze, zapewniając szybsze i płyn- niejsze wyświetlanie. Photoshop CS5 jest w pełni kompatybilny z 64-bitowymi wersjami Mac OS X oraz Windows 7, zatem na obu platformach przetwarzanie ob- razów może korzystać z większych wielkości pamięci RAM, które pozwalają wy- korzystać te systemy. Pogłębione omówienie tych możliwości zawiera rozdział 1. Inteligentna technika zaznaczania. Jeśli ktoś chciałby spytać, co się stało ze starym dialogiem Extract, oto odpowiedź: dialog Refi ne Edge (Popraw krawędź) został całkowicie przebudowany, znacznie ułatwiając maskowanie trudnych krawędzi, takich jak włosy. Omówienie tej funkcji zawiera rozdział 9. Wypełnianie i korygowanie z uwzględnieniem zawartości. Jeśli usuniemy frag- ment tła lub użyjemy narzędzia obsługującego funkcję Content-Aware (uwzględ- nianie zawartości), Photoshop zsyntetyzuje wypełnienie na podstawie zawartości otaczającego obszaru. Oznacza to, że usunięcie drzewa sprzed muru da w rezulta- cie to, czego oczekiwalibyśmy w świecie rzeczywistym: widok muru, a nie pustą dziurę. Funkcje te omówiłem w rozdziale 11. Adobe Camera Raw 6. Firma Adobe całkowicie przebudowała silnik rendero- wania surowych obrazów, co, oprócz innych rzeczy, daje lepsze wyostrzanie i znacznie (naprawdę znacznie!) usprawnioną redukcję szumów. Omówienie tych (i innych) funkcji Camera Raw zawiera rozdział 5. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Wprowadzenie Nowe funkcje HDR. Wtyczka Merge to HDR Pro (Scal do HDR Pro) znacznie usprawnia funkcje budowania obrazów HDR w porównaniu z tymi, które były dostępne w Photoshop CS4. Funkcja HDR Toning (Tonowanie HDR) umożliwia optymalizację i uzyskanie efektów podobnych do HDR dla pojedynczego obrazu i stała się już naprawdę użyteczna. Obie funkcje omawiam w rozdziale 11. Automatyczna korekcja obiektywu. Możemy teraz usunąć dystorsję barył- kową lub poduszkową, aberrację chromatyczną, winietowanie i zniekształcenia geometryczne w jednym kroku, stosując profi l obiektywu w Camera Raw lub Photoshopie. Korekcje te nadal można również stosować ręcznie. Omówienie korekcji obiektywu w Camera Raw zawiera rozdział 5, zaś w samym Photosho- pie – rozdział 11. Adobe Bridge CS5 i Mini Bridge. Przeglądarka plików i organizator dla Pho- toshopa (i innych programów z rodziny Creative Suite) ułatwia eksportowanie i synchronizowanie obrazów z galeriami online, takimi jak Flickr, jak również inne zabiegi, takie jak wsadowe zastępowanie nazw. Mini Bridge udostępnia prawie wszystkie funkcje Bridge, ale jako panel wewnątrz Photoshopa, zatem umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie plików bez potrzeby przełączania się do innego programu. Omówienie obu komponentów zawiera rozdział 5. Inne nowości. Photoshop CS5 zawiera wiele innych, drobnych zmian, z których wiele powstało dzięki wewnętrznej inicjatywie Adobe, nazywanej JDI („Just Do It”2) i mają na celu zajęcie się drobiazgami, które może nie mają wielkiego znaczenia, ale usprawniają pracę. Na przykład nie musimy już konwertować obrazu w trybie 16 bitów na kanał do trybu 8-bitowego, aby móc zapisać go jako JPEG, a profi l dla aktualnie wybranej drukarki pojawia się na początku listy profi li w dialogu Print. Czego nie omówiłem. Ponieważ tematyka książki ogniskuje się wokół fotografi i, nie próbuję w niej omawiać wszystkich nowych funkcji Photoshopa. Dla przykładu, nie wspominam nawet o takich funkcjach, jak Mixer Brush (Pędzel mieszający), Puppet Warp (Zniekształcenie marionetkowe) czy usprawnieniach edycji wideo lub efektów 3D. To wspaniałe i zadziwiające funkcje, ale znajdują się poza obsza- rem moich zainteresowań i nie są związane z tematyką tej książki. 2 „Zróbmy to!” ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Budowanie systemu dla Photoshopa 1 1 Adobe Photoshop CS5 to jeden z najbardziej wymagających programów, jakie można w ogóle spotkać. Znaczna część tej książki koncentruje się na tym, jak skutecznie wykorzystać jego możliwości. Żadne jednak wskazówki, triki czy zastępcze rozwiązania nie skompensują niedostatecznych parametrów sprzętu lub złej konfi guracji systemu. Rozdział ten poświęcę zatem na budowę takiego środowiska, w którym Photoshop – i sam użytkownik – będzie działać doskonale. Przy wybieraniu nowego komputera większość klientów skupia się na „suro- wej” prędkości procesora. Jednak Photoshop ma również wielkie wymagania pod względem pamięci fi zycznej (RAM) i dysków. Bez względu na to, jakie rozwiązanie sprzętowe zostanie wybrane, osiągnięcie zadowalającej sprawności Photoshopa wymaga takiego dobrania parametrów procesora, pamięci i dysków, aby żaden z tych trzech elementów nie tworzył niepotrzebnego wąskiego gardła dla pozostałych. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa Wskazówka Jeśli decy- dujemy się na zmianę platformy, często nie jest konieczne ponowne kupowa- nie Photoshopa (ani innych programów z(cid:98)rodziny Creative Suite). Warto skontaktować się z(cid:98)obsługą klienta fi rmy Adobe(cid:98)– za minimalną opłatą powinni być w(cid:98)stanie prze- transferować na inną plat- formę posiadaną przez nas licencję. Wybór platformy Dyskusje pomiędzy zwolennikami Macintoshy i pecetów nieodmiennie kończą się argumentami typu „mój system pobije twój” i powodują wiele hałasu, ale nie wynikają z nich żadne konstruktywne wnioski. Oprogramowanie i sprzęt wykorzystywane w (szeroko pojętej) fotografi i są niezależne od platformy, a gdy spojrzymy z większej perspektywy, ceny i wydajność sprzętu o dostatecznie wy- sokiej wydajności są porównywalne. Komputery Apple wydają się być prostsze w obsłudze, za to PC oferują większy zakres opcji sprzętowych oraz programów ogólnego przeznaczenia – szczególnie do celów biznesowych czy biurowych. Warto zapamiętać: jeśli czujemy się pewnie i potrafi my sprawnie pracować w aktualnie używanym środowisku, raczej nie ma żadnego powodu, aby przesia- dać się na inną platformę. Wysiłek potrzebny do zmiany nawyków znacznie obniży rzekome korzyści, jakie można by z tego uzyskać. Należy jednak zastanowić się nad wymianą lub modernizacją komputera, jeśli ma on więcej niż trzy – cztery lata. Photoshop CS5 i najnowsze wersje systemów operacyjnych stawiają naprawdę wielkie wymagania sprzętowi, na którym mają być uruchamiane. Planując przejście do systemu Windows 7 lub Mac OS X 10.6 warto wybrać taki komputer, który został zaprojektowany pod kątem nowego systemu operacyjnego. W ten sposób można oszczędzić sobie mnóstwo czasu i nerwów. Oczywiście, moż- liwe jest uruchomienie Photoshopa CS5 na komputerze, który ma już ładnych kilka lat. Minimalne wymagania systemu Apple to Mac OS X 10.5.7, zaś w przypadku systemów Microsoft  – Windows XP z Service Pack 3, jednak z własnego doświad- czenia mogę powiedzieć, że opieranie się na starszych konstrukcjach może być męczarnią. Jeśli ktoś ceni swój czas, uruchamianie tak wymagających aplikacji jak Photoshop CS5 na przestarzałym sprzęcie jest ekonomicznym nonsensem. Oto kilka kluczowych czynników, które warto rozważyć podczas wybierania komputera dla każdej platformy: Mac. Wiele funkcji Photoshopa wymaga bardzo złożonych obliczeń, zatem szyb- kość procesora może sprawiać wielką różnicę. Photoshop CS5 jednoznacznie wymaga wielordzeniowego procesora Intela – nie da się go uruchomić na niczym słabszym. To zła wiadomość dla posiadaczy Macintoshy z procesorami PowerPC, ale trzeba pamiętać, że najnowsze wersje Mac OS X również nie dadzą się uru- chomić na tych maszynach. Windows. Minimalna konfi guracja sprzętowa, na której można uruchomić Pho- toshopa CS5, to procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64, ale działać będzie znacząco lepiej na procesorze wielordzeniowym, takim jak Intel Core 2 Duo lub Xeon. Jeśli dysponujemy sprzętem 64-bitowym i chcemy wykorzystać więcej niż 2 GB pamięci RAM, zdecydowanie należy wybrać 64-bitową wersję Windows 7 lub Windows Vista. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Procesory i(cid:98)rdzenie 3 Procesory i(cid:98)rdzenie Photoshop bardzo lubi szybkie procesory, szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z dziesiątkami megapikseli, warstwami czy elementami typu Smart Object (Obiekty inteligentne)1. Konstruktorzy procesorów od lat zwykli osiągać większą wydajność poprzez zwiększanie prędkości (częstotliwości taktowania) procesorów, wchodząc już w zakresy liczone w gigahercach, ale od pewnego czasu wielkim problemem stała się bariera cieplna – wielka prędkość oznacza wielki pobór mocy, a ten objawia się silnym nagrzewaniem układów, stawiając wielkie wyzwania elementom chłodzącym. W ostatnich latach projektanci nie koncentrują się już na zwiększaniu częstotliwości taktowania pojedynczego procesora, ale na umieszczeniu wielu indywidualnych procesorów (rdzeni – ang. core) w jed- nym układzie scalonym. W rezultacie dziś łatwiejsze jest znalezienie komputera z dwoma rdzeniami 2 GHz niż z pojedynczym rdzeniem 4 GHz. Photoshop potrafi rozpoznać i wykorzystać wiele procesorów (lub rdzeni) już od kilku wersji. Trzeba jednak pamiętać, że dwa rdzenie o prędkości 2 GHz nie są równie szybkie, jak jeden o prędkości 4 GHz. Dzielenie obciążenia po- między procesory wymaga dodatkowej pracy; także wymiana danych pomiędzy rdzeniami potrzebuje dodatkowego czasu. Ponadto niektóre operacje nie mogą zostać podzielone pomiędzy rdzenie (albo też zabieg taki jest niepraktyczny, bo czas równoległego wykonania okazuje się dłuższy, niż pozostawienie danego działania w jednym rdzeniu). Dostępne dziś cztero- lub ośmiordzeniowe proce- sory potrafi ą (w niektórych przypadkach) wykonywać obliczenia szybciej, niż magistrala pamięci jest w stanie przekazywać kolejne piksele do przetworzenia, co prowadzi do sytuacji, w której rdzenie muszą czekać na dane, nic nie robiąc. Wielordzeniowe procesory są jednak bardzo użyteczne, jeśli zechcemy równocze- śnie używać kilku aplikacji, z których każda ma duże wymagania przetwarzania danych, lub przy wielu procesach, które nie są zależne od siebie nawzajem, tak jak przy renderowaniu klatek wideo. Kilka rdzeni daje największe korzyści, gdy wykonywanych jest wiele operacji na stosunkowo małych zbiorach danych. Jednak praca w Photoshopie zazwyczaj wymaga przerzucania wielkich zbiorów danych obrazów pomiędzy procesorem, pamięcią i dyskiem, zatem to prędkość transferu danych jest najczęstszym wąskim gardłem. Aby móc naprawdę wykorzystać wielordzeniowy komputer w Photosho- pie, potrzeba dostatecznej ilości pamięci, aby zminimalizować dostęp do dysku. Zaś w tych sytuacjach, gdy odwołanie się do dysku jest nieuniknione, chcieliby- śmy, aby dysk (czy też dyski) był dostatecznie szybki, aby ograniczyć opóźnienia 1 Nazwy poleceń menu, paneli, przycisków i innych elementów interfejsu są podawane w postaci English name (Nazwa polska) – najpierw nazwa z wersji anglojęzycznej, a później z polskiej, przy czym polską nazwę podaję tylko przy pierwszym użyciu. Wybrałem taką konwencję, gdyż wersja angielska programu jest znacznie bardziej rozpowszechniona, a ponadto polskie terminy są często niezrozumiałe lub zwyczajnie błędne (przyp. tłum.). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa wynikające z pobierania lub zapisywania danych. Jeżeli planujemy używać przede wszystkim (lub wyłącznie) Photoshopa, korzyści wynikające z zastosowania ośmiordzeniowego procesora w porównaniu do czterordzeniowego w żaden sposób nie usprawiedliwiają różnicy kosztów, jakkolwiek to może się zmienić w przyszłości w miarę rozwoju konstrukcji płyt głównych i architektury systemów operacyjnych. Próbując dokonać optymalnego wyboru, należy z ostrożnością podchodzić do specyfi kacji koncentrujących się na samej prędkości procesora, bez uwzględniania pozostałych komponentów. Warto przed zakupem poszukać testów wydajności zorientowanych na działanie Photoshopa dla tych modeli, które bierzemy pod uwagę. 64 bity Wiele osób spodziewa się znacznej poprawy wydajności dzięki stosowaniu no- wych procesorów, które są w stanie pracować w trybie 64-bitowym, czyli prze- twarzać dane w paczkach o długości 64 bitów na raz – dwukrotnie większych, niż w 32-bitowych systemach, do których przyzwyczailiśmy się od lat. Wyda- wałoby się, że powinno być dwa razy szybciej, prawda? Niestety, nie automa- tycznie. Aby wydobyć całą siłę 64-bitowego procesora, potrzebnych jest jeszcze kilka składników: 64-bitowy system operacyjny. Dla przykładu, nie wystarczy, że będziemy uży- wać Windows 7; potrzebujemy 64-bitowej wersji Windows 7, aby Photoshop pracował w trybie 64-bitowym (ofi cjalnie Photoshop CS5 nie wspiera 64-bitowej wersji Windows XP, zatem do wyboru mamy Windows Vista lub Windows 7, jeśli chcemy użyć tego trybu). W przypadku komputerów Macintosh pełne wsparcie dla środowiska 64-bitowego zapewnia dopiero wersja Mac OS X 10.6. Więcej niż 4 GB pamięci RAM. Jedną z największych przewag 64-bitowych systemów jest to, że umożliwiają one bezpośrednie adresowanie znacznie więk- szych (w istocie tak dużych, że niewykonalnych technicznie) wielkości pamięci. To wielki postęp w porównaniu do około 3 GB, które było dostępne dla Photo- shopa w środowisku 32-bitowym. Jednak aby zauważyć różnicę, trzeba zainsta- lować więcej pamięci niż 4 GB. Na początek warto zacząć od 8 GB, rozszerzając pamięć dalej, jeśli pliki, z którymi pracujemy, są tak duże, że taka wielkość pamięci będzie potrzebna. W 64-bitowej wersji Windows 7 wielkość obsługiwanej pamięci limitowana jest przez wybrane wydanie systemu, poczynając od 8 GB dostępnych dla edycji Home Basic, aż do 192 GB w edycji Ultimate. Naprawdę wielkie pliki. Możliwość bezpośredniego adresowania wielkich pamięci przez 64-bitowy procesor zdecydowanie przyśpiesza przetwarzanie Wskazówka Jeśli mamy problemy z(cid:98)uru- chomieniem jakiejś wtyczki w(cid:98)Adobe Photoshop CS5 w(cid:98)systemie Mac OS X, warto sprawdzić, czy jest to(cid:98)32-bi- towa wersja wtyczki. Jeżeli tak, możliwe, że jej producent udostępnia już zaktualizo- waną wersję. Można też pró- bować uruchomić wtyczkę, przełączając Photoshopa do trybu 32-bitowego: w(cid:98)tym celu w(cid:98)należy zaznaczyć ikonę aplikacji Adobe Photo- shop w(cid:98)Finderze, wybrać polecenie File Get Info, po czym zaznaczyć opcję Open in 32-bit Mode. Trzeba jednak pamiętać, że włączenie tej opcji pozbawia nas korzyści zapewnianych przez pracę w(cid:98)trybie 64-bitowym. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== RAM 5 Wskazówka Ktoś, kto używał wtyczki Bigger Tiles w(cid:98)Adobe Photoshop CS4, nie potrzebuje jej już w(cid:98)CS5. Wielkość segmentów (płytek) bufora można obec- nie ustalić w(cid:98)opcjach wydaj- ności dialogu Preferences. bardzo dużych plików. Jeśli pliki, z którymi pracujemy, przekraczają 1 gigabajt, zauważymy znaczący zysk prędkości po przejściu na 64-bitową wersję programu. Jeśli jednak zajmujemy się głównie prostą edycją zdjęć z aparatu cyfrowego, bez korzystania z wielu warstw, masek lub obiektów inteligentnych, prawdopodobnie nie uda nam się zauważyć żadnego przyśpieszenia. Wybór trybu 64-bitowego można porównać do zamiany 32-osobowego au- tobusu na taki z 64 miejscami. Potencjalnie możemy przewieźć jednorazowo dwa razy więcej pasażerów, niż poprzednio. Jednak na mało uczęszczanej trasie rzadko będziemy mieli tak wielu chętnych. W takim przypadku większy autobus nie będzie pod żadnym względem lepszym środkiem transportu, niż 32-osobowy, a ponieważ jest większy, zapewne będzie również więcej kosztował – również w eksploatacji. Wracając do świata informatyki – wykorzystanie 64-bitowego sys- temu wiąże się z dodatkowym obciążeniem, jeśli nie jest on w pełni wykorzysty- wany. 64-bitowy system może być w pewnych okolicznościach nawet wolniejszy od 32-bitowego – tak będzie przy edytowaniu małych plików albo wtedy, gdy nie zainstalujemy w komputerze dostatecznej ilości pamięci RAM. RAM Stare powiedzenie, że nikt nigdy nie jest wystarczająco bogaty lub (to głównie o kobietach) dość szczupły, można przełożyć na równie prawdziwe stwierdzenie, że pamięci nigdy nie jest za dużo (przynajmniej jeśli chodzi o Photoshopa). To, ile rzeczywiście pamięci potrzebujemy, zależy od typowych wielkości plików i rodzaju wykonywanej pracy. Absolutne minimum dla Photoshopa CS5 wy- nosi, zgodnie z informacjami pochodzącymi z fi rmy Adobe, 1 GB. Tak, to jest wykonalne... ale przypominałoby to próbę czyszczenia podłogi szczoteczką do zębów. Jeśli zechcemy cokolwiek zrobić ze zdjęciami z dzisiejszych aparatów cyfrowych, 2 GB zainstalowanej pamięci to dolna granica. Dla prostej edycji punktem wyjścia będą 4 GB, a znacznie więcej potrzeba, jeśli chcemy prze- twarzać bardzo duże pliki albo po prostu wykorzystać możliwości oferowane przez 64-bitową wersję Photoshopa. Najogólniej mówiąc, im więcej megapiskeli, warstw, inteligentnych obiektów i fi ltrów chcemy użyć, tym więcej pamięci RAM potrzebujemy. Praca w trybie 32-bitowym. Photoshop potrafi użyć do 2 GB pamięci w 32-bi- towych wersjach Windows lub nieco ponad 3 GB w  Mac OS X. Ponadto wersje wcześniejsze niż CS4 działają tylko jako 32-bitowe aplikacje, nawet w 64-bitowych systemach. Jeśli pamięci jest niewiele (zaś w przypadku Photoshopa i plików RAW z apa- ratów cyfrowych „niewiele” oznacza 4 GB lub mniej), trzeba pozostawić miejsce dla samego systemu i (być może) innych programów, które również mają być Wskazówka Często pojawia się pytanie, czy ustawienie RAM-dysku jako dysku podręcznego przyśpieszy działanie Photo- shopa. W(cid:98)rzeczywistości nie jest to(cid:98)potrzebne, jeśli ist- nieje dostatecznie dużo pa- mięci poza obszarem, którego Photoshop używa bezpośred- nio. W(cid:98)takiej sytuacji Photo- shop sam zaalokuje dostępną pamięć RAM jako szybki bufor dla własnego dysku podręcznego, dzięki czemu będzie mógł szybciej sięgać po często potrzebne frag- menty danych. Efekt jest zatem identyczny, jak zade- klarowanie RAM-dysku, ale bez konieczności dodatko- wych zabiegów i(cid:98)ogranicza- nia pamięci dostępnej dla innych aplikacji lub systemu operacyjnego. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa Uwaga W(cid:98)Mac OS X można zauważyć, że dla Photoshopa CS5 zostaje nieco mniej wolnej pamięci niż w(cid:98)przypadku Photoshopa CS4. Jest to(cid:98)skutek uboczny „przepisania” kodu Photo- shopa na platformę Cocoa. Wymaga ona więcej pamięci, niż wcześniejsza wersja Car- bon. Różnica ta(cid:98)jednak będzie dostrzegalna jedynie wów- czas, gdy wielkość zainstalo- wanej pamięci nie pozosta- wia zbyt wiele miejsca dla Photoshopa(cid:98)– na przykład gdy wynosi 4 GB lub mniej. W(cid:98)istocie jest to(cid:98)kolejny powód, aby zainstalować tyle pamięci, ile się da (albo na ile nas stać). Uwaga Często można spotkać mylny pogląd, że ustawienie Memory Usage (Zużycie pamięci) pozwala ręcznie przydzielić Photosho- powi więcej pamięci. Nie jest to(cid:98)prawdą(cid:98)– Photoshop auto- matycznie używa tyle pa- mięci RAM, ile udostępnia mu system operacyjny. Ustawie- nie to(cid:98)określa jedynie górną granicę pamięci, której Pho- toshop może zażądać od systemu. W(cid:98)ten sposób mo- żemy określić wielkość pa- mięci, która pozostanie do- stępna dla systemu i(cid:98)innych programów, które (być może) będziemy chcieli uruchomić w(cid:98)tym samym czasie. uruchamiane. Zakładka Performance (Wydajność) w dialogu2 Preferences umoż- liwia określenie górnej granicy pamięci, której może użyć Photoshop (patrz podpunkt „Przydzielanie pamięci” w dalszej części tego rozdziału). Choć Photoshop w systemie Mac OS X w trybie 32-bitowym nie jest w stanie zobaczyć więcej niż około 3 GB fi zycznej pamięci, ma możliwość nakazania sys- temowi operacyjnemu użycia dodatkowej pamięci jako bufora dysku wymiany (scratch disk)3. Może to dać znaczący zysk wydajności przy edytowaniu bardzo dużych plików, ale by naprawdę zobaczyć różnicę, trzeba mieć zainstalowane od 6 do 8 GB pamięci RAM. Ponadto wiąże się to z pewnym ryzykiem – więcej informacji zawiera podpunkt „Wtyczki buforowania pamięci wirtualnej w Mac OS X” dalej w tym rozdziale. Praca w trybie 64-bitowym. Adobe Photoshop pracujący w trybie 64-bitowym (czyli na 64-bitowym sprzęcie i systemie operacyjnym) może wykorzystać całą dostępną pamięć. Trzeba jednak pracować z naprawdę dużymi plikami, aby na- prawdę użyć tej pamięci. Jeśli edytujemy obrazki na potrzeby Web, o wymiarach 300 na 200 pikseli, bez warstw, dodanie kolejnych gigabajtów nie przyśpieszy pracy w najmniejszym stopniu. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy naprawdę skorzystamy z dołożenia dodatkowej pamięci RAM, jest zwrócenie uwagi na wskaźnik Effi ciency (Wydaj- ność). Aby włączyć ten wskaźnik, należy kliknąć ikonę strzałki w pasku stanu poniżej okna obrazu i wybrać polecenie Effi ciency z menu (rysunek 1-1). Jeśli wskaźnik ten stale zawiera wartość 100 procent, nic nie zyskamy na zwiększeniu pamięci RAM. Jeśli jednak odczyt często spada poniżej 100 , warto spróbować przydzielić Photoshopowi większą pamięć (patrz kolejny podpunkt). Jeśli zaś aktualny przydział już sięga całej dostępnej wielkości, konieczne będzie zainsta- lowanie dodatkowej pamięci fi zycznej. Przydzielanie pamięci. Zarówno Mac OS X, jak i Windows automatycznie dobierają wielkość pamięci wykorzystywanej przez każdą aplikację. W mo- mencie uruchomienia Photoshop alokuje pewną minimalną wielkość pamięci, a gdy w późniejszym czasie potrzebuje więcej, jest ona przydzielana przez sys- tem. W praktyce jednak nie chcielibyśmy, aby Photoshop zużył całą pamięć 2 Firma Microsoft nazywa tego typu okna „oknami dialogowymi”, podczas gdy w Mac OS X (a także w innych systemach uniksowych) używany jest termin „dialog”, choć w istocie chodzi o to samo. Używam terminu „dialog”, gdyż jest po prostu krótszy. 3 W polskiej wersji interfejsu Photoshopa CS5 występuje termin dysk magazynujący, co jest tłumaczeniem co najmniej dziwnym (scratch znaczy tyle, co „bazgroły”), a nawet może wprowadzać w błąd, gdyż nie chodzi tu o dysk, na którym przechowywane są pliki dokumentów, ale o miejsce używane przez program na informacje bieżące (np. historię) oraz jako bufor pamięci podobny do systemowej pamięci wirtualnej, przechowywanej w  plikach wymiany (swap file)  – dlatego zgodnie z  logiką używać będę termin „dysk wymiany”. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== komputera – spowodowałoby to drastyczny spadek wydajności, jako że sam system również potrzebuje pamięci do sterowania komputerem. W takiej sytuacji system zacząłby używać pamięci wirtualnej, czyli własnych plików wymiany zlokalizowanych na dyskach, co jest znacznie powolniejsze, niż korzystanie z pamięci fi zycznej. Rysunek 1-1 W(cid:98)celu monitorowania wykorzystania pamięci RAM można użyć wskaźnika Effi ciency, dostępnego w(cid:98)menu podręcznego paska stanu okna obrazu. Ustawienia dostępne w zakładce Performance dialogu Preferences pozwalają okre- ślić górną granicę pamięci wykorzystywanej przez Photoshop (rysunek 1-2). Panel ten zawiera sugestię optymalnej wartości, wynikającą z wielkości zainstalowanej pamięci fi zycznej, wersji systemu operacyjnego i aktualnie uruchomionych w tle programów. Przy pierwszym uruchomieniu zawiera domyślne ustawienie, które jest dobrym punktem wyjścia w większości przypadków. W przypadku systemu z zainstalowaną większą ilością pamięci – 3 GB lub więcej – można próbować zwiększyć tę wartość. Jeśli jednak przesadzimy, zaczniemy słyszeć warkot gło- wic dysków za każdym razem, gdy system operacyjny lub inna aplikacja będzie potrzebowała przejąć trochę pamięci. Mac OS X daje dodatkową wskazówkę: jeśli opóźnienie działania jest zawi- nione przez Photoshopa, pojawi się obracające się kółko z białych pasków; jeśli winowajcą jest sam system operacyjny, zobaczymy wirujący wielokolorowy dysk. Gdy zobaczymy go w Mac OS X albo gdy (w dowolnym systemie) usłyszymy zrzucanie pamięci na dysk podczas pracy z obrazem, który powinien zmieścić się w pamięci RAM, należy zazwyczaj nieco zmniejszyć alokację pamięci przydzie- lonej dla Photoshopa. Ustawienia te można dostrajać stosownie do cech danego systemu, wielkości pamięci i sposobu, w jaki wykorzystywany jest Photoshop. Zależnie od liczby procesów systemowych i aplikacji, które są zwykle uruchamiane, można pró- bować stopniowo zwiększać przydział pamięci, jednocześnie sprawdzając wiel- kość dostępnej, nieużywanej pamięci narzędziami systemowymi. W Mac OS X można do tego wykorzystać Activity Monitor (wbudowany w system). W Windows można posłużyć się narzędziem Performance Monitor (Monitor wydajności), które również stanowi część systemu. Ponieważ w 32-bitowym systemie pamięć dostępna dla procesu jest ograniczona do 2 GB, nie należy nigdy alokować 100 RAM 7 Wskazówka Jeśli w(cid:98)trakcie pracy pojawi się alert „out of memory” (brak pamięci), można spró- bować użyć jednego z(cid:98)pole- ceń dostępnych w(cid:98)podmenu Edit Purge (Edycja Wy- czyść): Clipboard, Histories, Pattern, Undo albo All (Scho- wek, Historia, Wzorek, Cofnij lub Wszystko). Jeśli jedna z(cid:98)tych opcji jest wyszarzona, oznacza to, że ten konkretny typ bufora jest już pusty i(cid:98)nie ma niczego, co można by wyczyścić. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa pamięci RAM dla Photoshopa – zawsze trzeba zostawić paręset megabajtów, aby uniknąć wyczerpywania zasobów systemu. Nawet w systemie 64-bitowym z pamięcią przekraczającą 4 GB Adobe zaleca, aby zawsze ustawiać alokację na „trochę poniżej” 100 . Rysunek 1-2 Ustawianie maksymalnej pamięci dostępnej dla Photoshopa Przy 2 GB zainstalowanej pamięci RAM dostępna pamięć wynosi około 1,8 GB (po odliczeniu pamięci już używanej przez system operacyjny). Jeśli zamierzamy korzystać z(cid:98)innych programów równolegle do Photoshopa, należy obniżyć limit pamięci wykorzystywanej przez program. Na tym 64-bitowym komputerze z(cid:98)64-bitowym systemem i(cid:98)zainstalowaną pamięcią 7 GB dostępna pamięć wynosi około 6,5 GB. W(cid:98)systemie 32-bitowym osiągalna pamięć nie przekroczyłaby 3 GB. Trzeba pamiętać o innych programach, które możemy chcieć uruchamiać w tym samym czasie, takie jak InDesign, Illustrator, przeglądarka Web (zaskakujące, jak wiele pamięci potrafi ą zużyć!) i tak dalej. Im więcej równocześnie uruchomio- nych programów, tym mniejszy powinien być przydział pamięci dla Photoshopa. Z drugiej strony, jeśli bieżąca praca wymaga przydzielenia mu więcej pamięci, możemy zawsze pozamykać pozostałe programy i zwiększyć limit. Historia i bufor. Zakładka History Cache (Historia i bufor) dialogu Performance (rysunek 1-3) także ma wpływ na sposób wykorzystania pamięci RAM. Zakładka ta zawiera trzy przyciski, które w istocie włączają predefi niowane ustawienia parametrów History States (Stany historii), Cache Levels (Poziomy bufora) oraz Cache Tile Size (Rozmiar płytki bufora), które są jawnie widoczne w dolnej części. Jeśli mamy nadmiar pamięci do roztrwonienia, możemy poprawić wydajność zwiększając parametry Cache Levels i Cache Tile Size. Wpisy historii (czyli zapis ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kolejnych czynności, widoczny w palecie History) przechowywane są na dysku wy- miany, ale też mogą znaleźć się w pamięci RAM, jeśli będzie wystarczająco dużo nieużywanej pamięci, ab
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Real World Adobe Photoshop CS5 dla fotografów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: