Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 010989 24121705 na godz. na dobę w sumie
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz - ebook/pdf
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-987-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prezentowanym komentarzu zostały omówione dwa podstawowe akty z dziedziny gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji:

W publikacji zwrócono uwagę zwłaszcza na opłaty ponoszone przez przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Szczegółowo omówiono również opłaty nałożone na posiadaczy pojazdów oddających je do punktów zbierania pojazdów i przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Komentarz został uzupełniony wzorami dokumentów określonymi w aktach wykonawczych do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wzorami decyzji opracowanymi na podstawie pierwszych decyzji administracyjnych, jakie zostały wydane pod rządami komentowanej ustawy.

Książka jest przydatna zarówno przedsiębiorcom zajmującym się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak i pracownikom organów administracji publicznej zajmujących się tą tematyką.


Stan prawny: Styczeń 2006 r.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA ________________ Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Polecamy w serii: Bartosz Draniewicz GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OPAKOWANIAMI – OP£ATY Jerzy Kopyra USTAWA O DZIA£ALNOŒCI PO¯YTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W³adys³aw Patulski PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŒÆ ODSZKODOWAWCZA Alicja Kopeæ, Marcin Wojewódka PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE Tomasz Robaczyñski, Piotr Gryska DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wojciech Kotowski WYKROCZENIA DROGOWE Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM www.sklep.beck.pl Poœwiêcam pamiêci mojej Babci Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Komentarz Bartosz Draniewicz Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Stan prawny: 1 stycznia 2006 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83-7387-987-0 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Spis treœci XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 202 ze zm.) . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Obowi¹zki wprowadzaj¹cych pojazdy . . . . . . . . Art. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Art. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Art. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Art. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Obowi¹zki w³aœcicieli pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Art. 19. Art. 20. Rozdzia³ 4. Obowi¹zki przedsiêbiorców prowadz¹cych stacje demonta¿u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 33 35 35 37 38 69 71 72 72 73 78 80 82 83 84 95 97 101 102 103 108 108 109 110 111 111 VII Spis treœci Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Obowi¹zki przedsiêbiorców prowadz¹cych punkty zbierania pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Art. 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Obowi¹zki przedsiêbiorców prowadz¹cych strzêpiarki Art. 37. Art. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Obowi¹zki organów administracji publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Rozdzia³ 8. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. Art. 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 113 117 124 127 129 129 132 138 140 142 143 143 145 148 149 151 153 153 154 156 156 158 168 169 171 171 171 176 176 178 178 179 179 187 187 188 Spis treœci Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Rozdzia³ 9. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 10. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. 194 194 196 196 200 205 213 215 215 215 217 218 C. Regulacje europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 wrzeœnia 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . 223 2. Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniaj¹ca za³¹cznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omówienie Dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z dnia 18.9.2000 r. w sprawie pojazdów wycofa- nych z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Za³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wzór zaœwiadczenia o demonta¿u pojazdu . . . . . . . . . . 2. Wzór zaœwiadczenia o przyjêciu niekompletnego 243 251 273 275 pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3. Wzór rocznego sprawozdania o wysokoœci nale¿nej op³aty za brak sieci zbierania pojazdów . . . . . . . . . . . . 280 4. Wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 5. Wykaz przedmiotów wyposa¿enia i czêœci wymontowa- nych z pojazdów, których ponowne u¿ycie zagra¿a bez- pieczeñstwu ruchu drogowego lub negatywnie wp³ywa na œrodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 6. Wzór decyzji w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zwi¹zku z prowadzeniem stacji demonta¿u. . . 289 IX Spis treœci 7. Wzór decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki odpa- dami niebezpiecznymi w zwi¹zku z prowadzeniem stacji demonta¿u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Wzór postanowienia uzgadniaj¹cego punkt zbierania po- jazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 302 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 X Przedmowa Przedmowa Przedmowa Wed³ug ró¿nych szacunków w roku 2004 sprowadzonych zosta³o do Pol- ski oko³o 800 tysiêcy u¿ywanych pojazdów. W pierwszych dwóch mie- si¹cach roku 2005 iloœæ ta wynios³a oko³o 123 tysi¹ce. W skali roku (liczo- nego od 1.5.2004 r. do 30.4.2005 r.) trafi³o do Polski prawdopodobnie ponad milion sztuk u¿ywanych pojazdów. Iloœæ ta w roku kalendarzowym 2005 bêdzie zapewne jeszcze wiêksza. Prócz tego, co roku w Polsce sprzedawa- nych jest kilkaset tysiêcy nowych sztuk samochodów. Szacowano, i¿ w skali Unii Europejskiej (dawnej „15”) liczba pojazdów, których w³aœciciele pozbywaj¹ siê, waha siê pomiêdzy 8 a 9 milionów sztuk rocznie. Bez wiêkszego ryzyka mo¿na stwierdziæ, ¿e iloœæ ta bêdzie ros³a. Jak bowiem wynika z badañ przeprowadzanych przez OECD, liczba samo- chodów w latach 1997–2020 wzroœnie o oko³o 20 (Industry as a Partner for Sustainable Development, Automotive Report, ACEA, JAMAand AAA – raport opublikowany w Wielkiej Brytanii w 2002 r.). Pojazdy te rzecz ja- sna po okresie eksploatacji stan¹ siê odpadami. Pojazdy wycofywane z eksploatacji s¹ Ÿród³em odpadów niebezpiecz- nych i toksycznych emisji. Materia³y, z których s¹ wykonane pojazdy a¿ w oko³o 25 wagi pojazdu s¹ nastêpnie klasyfikowane jako odpady niebez- pieczne, co oznacza, i¿ blisko 10 odpadów niebezpiecznych generowa- nych rocznie w Unii Europejskiej pochodzi w³aœnie z pojazdów wycofa- nych z eksploatacji. Powsta³a wiêc potrzeba stworzenia systemu instrumentów prawnych, któ- rych zadaniem jest zminimalizowanie negatywnego wp³ywu na œrodowisko samochodów wycofanych z eksploatacji. System taki ma na celu stworzenie odpowiedniego re¿imu prawnego dotycz¹cego nie tylko etapu po wycofaniu pojazdu z eksploatacji, ale ju¿ fazy jego projektowania, a nastêpnie produko- wania i u¿ytkowania. Wymagania te w sferze legislacji znalaz³y wyraz w postanowieniach tzw. Dyrektywy wrakowej. Jej celem jest zharmonizowanie regulacji krajowych dotycz¹cych pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby: – zminimalizowaæ ich szkodliwy wp³yw na œrodowisko naturalne, przyczyniaj¹c siê tym samym do zachowania, ochrony i poprawy stanu œrodowiska naturalnego oraz oszczêdzania energii, zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie rynku wewnêtrznego oraz unikaæ zak³óceñ konkurencji na obszarze Wspólnoty (punkt 1 preambu³y Dy- rektywy wrakowej). – XI Przedmowa Dyrektywa wrakowa ma w swoim za³o¿eniu realizowaæ zasadê rozszerzo- nej odpowiedzialnoœci producenta extended producent responsibility. Ozna- cza ona ponoszenie odpowiedzialnoœci za œrodowisko nie tylko na etapie pro- jektowania, produkowania danej rzeczy, ale i w czasie eksploatacji i w okresie poeksploatacyjnym (D. Pyæ, w: Ochrona œrodowiska, s. 253–256). Mówi¹c obrazowo, producent ponosi odpowiedzialnoœæ za swój produkt od „ko³yski a¿ po grób”. Art. 5 ust. 4 Dyrektywy wrakowej stanowi bowiem, i¿ pañstwa cz³on- kowskie podejm¹ niezbêdne œrodki, aby zapewniæ, ¿e dostarczenie pojaz- dów do uprawnionych zak³adów przetwarzania bêdzie siê odbywaæ bez ¿adnych kosztów obci¹¿aj¹cych ostatniego posiadacza i/lub w³aœciciela ze wzglêdu na to, ¿e pojazd nie posiada ¿adnej wartoœci rynkowej lub jest ona ujemna. Zgodnie zaœ ze zdaniem drugim tego¿ ustêpu Pañstwa Cz³onkow- skie podejm¹ niezbêdne œrodki, aby zapewniæ, ¿e producenci pokryj¹ wszystkie lub znaczn¹ czêœæ kosztów zwi¹zanych z wykonaniem tych zadañ i/lub bêd¹ odbieraæ pojazdy wycofane z eksploatacji na tych samych warunkach, jak okreœlono w akapicie pierwszym. W dniu 14.3.2005 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która ma celu implementowanie do prawa polskiego postanowieñ Dyrektywy wrakowej. Ju¿ na wstêpie nale¿y wskazaæ, i¿ obowi¹zki wynikaj¹ce z WrakU s¹ jed- nak skierowane nie tylko do przedsiêbiorców, którzy w sposób zawodowy zajmuj¹ siê pojazdami pocz¹wszy od ich powstawania (producenci pojaz- dów – vide rozdzia³ 2 WrakU), przedsiêbiorców, którzy bêd¹ zajmowaæ siê zbiórk¹ pojazdów, ich demonta¿em i strzêpieniem (vide rozdzia³ 4, 5 i 6 WrakU), ale i w³aœcicieli pojazdów, czyli bardzo szerokiej grupy adresatów (vide rozdzia³ 3 WrakU), jak równie¿ organów administracji publicznej (vide rozdzia³ 7 WrakU). Uregulowania dotycz¹ce pojazdów wycofanych z eksploatacji a ogólne przepisy o odpadach Dyrektywa wrakowa, jak i komentowana ustawa s¹ elementami ogólne- go systemu prawnego dotycz¹cego zasad postêpowania z odpadami. Europejski model prawnego uregulowania zagadnieñ zwi¹zanych z go- spodark¹ odpadami zak³ada istnienie aktu prawnego maj¹cego walor ogólny (Dyrektywa odpadowa) oraz dyrektyw poœwiêconych poszczególnym stru- mieniom odpadów. Tytu³em przyk³adu nale¿y wskazaæ, i¿ zagadnienie odpa- dów opakowaniowych zosta³o uregulowane w Dyrektywie opakowaniowej, odpadów – pojazdów wycofanych z eksploatacji w Dyrektywie wrakowej, zaœ odpadów pochodz¹cych ze zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz- nego w Dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia XII Przedmowa 27.1.2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrotechnicznego i elektroniczne- go (Dz.Urz. UE Nr L 37, 13.12.2003). Oczywiœcie sama Dyrektywa odpadowa jako regulacja ramowa pozosta- je istotnym Ÿród³em prawa dla gospodarki odpadami pochodz¹cymi z po- jazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególnoœci z punktu widzenia in- terpretacji pojêæ maj¹cych ogólne znaczenie. Bez w¹tpienia Dyrektywa wrakowa stanowi unormowanie szczególne (lex specialis) w stosunku do Dyrektywy odpadowej (lex generalis). Takim samym schematem regulacji ram prawnych gospodarki odpadami pos³uguje siê polski ustawodawca. W pierwszej kolejnoœci zosta³a uchwa- lona ustawa z dnia 27.4.2001 r. o odpadach, a nastêpnie ustawy poœwiêcone poszczególnym strumieniom odpadów jak m.in. WrakU, ustawa z dnia 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.), czy te¿ ustawa z dnia 29.7.2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1494). Dyrektywy poœwiêcone poszczególnym strumieniom odpadów, a na ich wzór polskie ustawy transponuj¹ce do wewnêtrznego porz¹dku prawnego ich postanowienia w zakresie podstawowych pojêæ takich jak: „odpad”, „odzysk” i „recykling” odsy³aj¹ do uregulowañ ramowych (Dyrektywy od- padowej, OdpadU). W zwi¹zku z tym w komentarzu zosta³o wykorzystane orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, dotycz¹ce wy¿ej wymienio- nych kluczowych pojêæ. Tytu³em wstêpu nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ WrakU w wielu miejscach nie tylko nie transponuje do wewnêtrznego porz¹dku prawnego postanowieñ Dyrektywy wrakowej, ale i budzi w¹tpliwoœci w zakresie zgodnoœci ze wspólnotowym porz¹dkiem prawnym. Na te kwestie zwrócono szczególn¹ uwagê w opracowaniu. Bartosz Draniewicz XIII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Dz.Urz. WE . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej (od 1.2.2003 r.) 2. Akty prawne Dyrektywa homologacyjna . . . . . Dyrektywa Rady 70/156/EWG w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich w odniesie- niu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, Dz.Urz. WE Nr L 42, 23.2.1970, s. 1 Dyrektywa odpadowa . . . . . . . . . Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15.7.1975 r. w sprawie odpadów, Dz.Urz. WE Nr L 194, 25.7.1975, s. 39 Dyrektywa opakowaniowa . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20.12.1994 r. w sprawie opako- wañ i odpadów opakowaniowych, Dz.Urz. WE Nr L 365, 31.12.1994, s. 10 Dyrektywa RoHS . . . dyrektywa 2002/95/WE z dnia 27.1.2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.Urz. UE Nr L 37, 13.2.2003, s. 19 Dyrektywa wrakowa . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eks- ploatacji, Dz.Urz. WE Nr L 269, 21.10.2000, s. 34 Dyrektywa WEEE . . . Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z dnia 27.1.2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), Dz.Urz. UE Nr L 37, 13.2.2003, s. 24 KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. XV Wykaz skrótów KPW . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 20.4.1971 r. – Kodeks wykroczeñ, Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm. ObPrzedU . . . . . . . . . ustawa z dnia 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiê- biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie de- pozytowej, Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm. OchrŒrodU . . . . . . . . ustawa z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodo- wiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm. OdpadyU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 27.4.2001 r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm. OpakU . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpa- dach opakowaniowych, Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm. OrdPodU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z dnia 16.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. PrCelne . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 19.3.2004 r. – Prawo celne, Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm. PrRDrU . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogo- wym, t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. SGospU . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm. TWE . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ Ustawa wprowadzaj¹ca . . . . . ustawa z dnia 27.7.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 100, poz. 1085 WrakU . . . . . . . . . . . . ustawa z dnia 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. Nr 25, poz. 202 XVI Literatura Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- Literatura Literatura mentarz, Warszawa 1998. Boæ J., Nowacki K., Samborska-Boæ, Ochrona œrodowiska. Wroc³aw 2004. Bojarski P., Samochód jako odpad w œwietle ustawy o odpadach z 1997 i 2001 r., Samorz¹d Terytorialny 2002, Nr 3. Brodecki Z., Dereziñska M., Prawo integracji europejskiej. Zarys wyk³adu z wyborem Ÿróde³. Sopot 1999. Bukowski Z., Pojêcie zrównowa¿onego rozwoju w prawie miêdzynarodo- wym, w: Ksiêga pami¹tkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Byd- goszcz-Toruñ 2004. Ciechanowicz-MacLean J., Finansowanie i obci¹¿anie dzia³alnoœci gos- podarczej zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, w: Ksiêga Pami¹tkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Bydgoszcz–Toruñ 2004. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona œrodowiska w dzia³alnoœci gospodar- czej, Warszawa 2003. Clementz B., Praktyka prawa ochrony srodowiska w Polsce w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej, Radca Prawny 2004, Nr 5. Draniewicz B., Op³ata produktowa jako koszt uzyskania przychodu, Eko- finanse 2002, Nr 9/88. Draniewicz B., Recykling – orzeczenie w sprawie Mayer Parry z dnia 19 czerwca 2003 r., cz. 1, Prawo Unii Europejskiej, 2004, Nr 12; cz. 2, Prawo Unii Europejskiej 2005, Nr 1. Draniewicz B., Pojazdy wycofane z eksploatacji – nowe obowi¹zki przed- siêbiorców, PUG 2005, Nr 5. Draniewicz B., Nowe pozwolenia, Recykling 2005, Nr 5. Draniewicz B., Ochrona Œrodowiska w Unii Europejskiej – zarys ewolucji regulacji, Prawo i Œrodowisko 2005, Nr 2. Draniewicz B., „Porozumienia dobrowolne” w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/53/WE, Ekopartner, 2005, Nr 6. Duczmal M., Pojazdy wycofane z eksploatacji – projekt regulacji, Prawo i Œrodowisko 2002, Nr 4. Fiedor B., w: B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 2002. Koz³owski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Warszawa 2002. Gach J., Gomu³owicz A., Ma³ecki J., Podatek dochodowy od osób fizycz- nych. Komentarz, Warszawa 1998. XVII Literatura Gomu³owicz A., Ma³ecki J., Podatki i prawo podatkowe, Poznañ 1996. G³uchowski J., Podatki ekologiczne, Warszawa 2002. Grzelak A., Opinia prawna do projektu ustawy o recyklingu pojazdów wy- cofanych z eksploatacji (sprawozdanie podkomisji z dnia 21.9.2004 r., Ÿród³o: www.sejm.gov.pl) Gwiazdowicz M., Problematyka recyklingu pojazdów w Polsce oraz w projektowanych przepisach Unii Europejskiej, Ÿród³o: www.biuro- se.sejm.gov.pl Industry as a Partner for Sustainable Development, Automotive Report, ACEA, JAMA and AAA – raport opublikowany w Wielkiej Brytanii w 2002 r. Helios J., Jedlecka W., Swobodny przep³yw towarów w Unii Europej- skiej, Radca Prawny 2003, Nr 1. Jerzmañski J., Opinia prawna w sprawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk senacki Nr 848), Kancelaria Senatu, Warszawa 2004. Kanari N., Pineau J. L, Shallari S., End-of-life vehicles recycling in the Eu- ropean Union. www.tms.org/pubs/journals/JOM/0308/Kanari-0308.html Kosikowski C., Ruœkowski E., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1994. KuŸniak B., Capik A., Traktat Amsterdamski. Komentarz, Tom I, Warsza- wa 2000. Lewiñski J., Komentarz do kodeksu postêpowania w sprawach o wykro- czenia z 2001 r., Warszawa 2002. £ukaszewicz A., Producenci i importerzy gotowi p³aciæ za z³omowanie, Rzeczpospolita z dnia 14.3.2005 r. Ma³ecki J., Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kszta³towania œrodo- wiska, Poznañ 1982. Marek A., Prawo wykroczeñ, Warszawa 1999. Massarrat M., Sustainability through Cost Internalisation, Ecological Economics 22, 1997, Nr 1. M¹czyñski D., Op³ata produktowa – podatek œrodowiskowy, Monitor Po- datkowy 2002, Nr 4. McIntyre O., Dyrektywa w sprawie zu¿ytych samochodów – opinia zre- alizowana na rzecz Komitetu Integracji Europejskiej. Opinia zosta³a wydana na zlecenie UKIE, Ÿród³o: www.ukie.gov.pl. Opinia nosi datê 1.2.2003 r. Nowe regulacje ochrony œrodowiska w Polsce – dostosowanie do wyma- gañ Unii Europejskiej (red. J. Jendroœka), Wroc³aw 2001. Ocena gospodarki przepracowanymi olejami i zu¿ytymi akumulatorami z eksploatowanych i z³omowanych pojazdów mechanicznych. Raport z cyklu kontrolnego przeprowadzonego w 1996 r. Pañstwowa In- spekcja Ochrony Œrodowiska, Warszawa, lipiec 1997 r. XVIII Literatura Ochrona œrodowiska (red. Z. Brodecki), Warszawa 2005. Opinia o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk Nr 2597) z dnia 22.10.2004 r., Ÿród³o: www.sejm.gov.pl. Prawo ochrony œrodowiska. Komentarz (red. J. Jerzmañski), Wroc³aw 2001. Radecki W., Zagadnienia prawne ochrony przed odpadami, Zielona Góra 1991. Radecki W., Prawo ochrony œrodowiska w praktyce, (100 pytañ –100 od- powiedzi), Wroc³aw 1994. Radecki W., Glosa do wyroku NSA z dnia 1.4.1996 r., IV SA 1145/94, Ochrona Œrodowiska. Prawo i Polityka, 1997, Nr 1. Radecki W., Przestêpstwa przeciwko œrodowisku. Rozdzia³ XXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001. Radecki W., Komentarze do ustawy – prawo ochrony œrodowiska. Œrodki finansowo – prawne. Tytu³ V ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, Wroc³aw 2002. Radecki W., Odpowiedzialnoœæ prawna w ochronie œrodowiska, Warszawa 2002. Sobiecki M., Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Prawo i Œrodowisko 2001, Nr 4(28). Tymczasowe wytyczne (obowi¹zuj¹ce do 31.12.2005) do przeprowadza- nia przez Inspekcjê Ochrony Œrodowiska w 2005 r. kontroli stacji de- monta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji (G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska), Warszawa 2005. Ustawa o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska. Komentarz (red. J. Som- mer), Wroc³aw 1999. Wasilewski A., Glosa do wyroku NSA z dnia 19.7.1999 r. (I SA/Ka 2252/98), OSP 2000, Nr 3, poz. 39. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys czêœci ogól- nej, Warszawa 1996. Wronkowska S., Ziembiñski Z., Zarys teorii prawa, Poznañ 1997. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: