Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01037 010205 22751602 na godz. na dobę w sumie
Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady - książka
Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8770-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skuteczne kampanie na platformie Google Adwords!

Google Adwords to skuteczne i niezwykle elastyczne narzędzie, dzięki któremu każdy może zareklamować się w sieci. Pozwala na dotarcie do pożądanej grupy docelowej, odgórne ustalenie ponoszonych kosztów oraz czasowe zaplanowanie emisji reklam. Ale to nie wszystko! Google Adwords to dziesiątki opcji, które mają znaczący wpływ na skuteczność Twojej reklamy. Dowiedz się, jak optymalnie wykorzystać Twoje środki na reklamę.

W tej książce znajdziesz ponad sto najlepszych porad, które pozwolą Ci zoptymalizować Twoje działania reklamowe. W trakcie lektury nauczysz się badać rynek i konkurencję oraz ustalać cele. Dowiesz się, jak założyć konto w Google Adwords oraz przygotować pierwszą kampanię reklamową. Istotne jest, żebyś wiedział, jak wielu użytkowników klika Twoje reklamy oraz jak duży zysk to przynosi. Analizy współczynników konwersji pomogą Ci odpowiedzieć na to i wiele innych pytań. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, w jaki sposób wybierać słowa kluczowe, określać budżety i stawki oraz korzystać z remarketingu. Książka ta jest bogatym źródłem informacji dla wszystkich Czytelników mających ambicję poprowadzić własną, skuteczną kampanię reklamową w Google Adwords.

Dzięki tej książce:

Wykorzystaj potencjał reklam Google Adwords!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright © Packt Publishing 2013. First published in the English language under the title ‘Advertising on Google: The High Performance Cookbook’. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/rekgoo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorce O recenzentach Wprowadzenie 9 11 13 Rozdzia(cid:239) 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów 17 17 Wst(cid:218)p 18 Koncentracja na trafno(cid:258)ci 19 Identyfikowanie konkurentów przy u(cid:285)yciu wyników wyszukiwania w Google’u 21 Korzystanie z narz(cid:218)dzi innych firm w celu zbadania konkurentów 23 Analizowanie bud(cid:285)etu i ofert w celu okre(cid:258)lenia nasycenia rynku Ustalanie celów reklamowych 26 Przewidywanie, czy AdWords przyniesie zyski, oraz kalkulowanie potencjalnych dochodów 28 Rozdzia(cid:239) 2. Zak(cid:239)adanie konta Wst(cid:218)p Tworzenie konta w AdWords Wybranie odpowiedniej dla Twoich potrzeb opcji p(cid:239)atno(cid:258)ci Udzielanie innym u(cid:285)ytkownikom dost(cid:218)pu do Twojego konta Zmienianie poziomu dost(cid:218)pu u(cid:285)ytkowników i kasowanie u(cid:285)ytkowników Zezwalanie na automatyczne tagowanie z poziomu konta Zmienianie ustawie(cid:241) powiadomie(cid:241) Rozdzia(cid:239) 3. (cid:165)ledzenie nie tylko klikni(cid:218)(cid:202) Wst(cid:218)p Powi(cid:200)zanie konta w AdWords z Google Analytics Stworzenie celu konwersji w AdWords, pozwalaj(cid:200)cego (cid:258)ledzi(cid:202) sprzeda(cid:285) lub potencjaln(cid:200) sprzeda(cid:285) Importowanie celów z Google Analytics do AdWords 31 31 31 33 36 39 40 41 45 45 46 49 52 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Sprawdzenie, czy (cid:258)ledzenie konwersji dzia(cid:239)a poprawnie Analizowanie, ile czasu zajmuje konwersja klientów Analizowanie klikni(cid:218)(cid:202) i wy(cid:258)wietle(cid:241) wspomagaj(cid:200)cych Analizowanie danych z AdWords w Google Analytics Analizowanie danych zwi(cid:200)zanych z czasem odwiedzin i wspó(cid:239)czynnikiem odrzuce(cid:241) Rozdzia(cid:239) 4. Struktura konta Wst(cid:218)p Planowanie struktury konta Popularne sposoby organizowania kampanii Wybór miejsca wy(cid:258)wietlania reklam Opcje kierowania reklam na urz(cid:200)dzenia Wybór lokalizacji docelowych Wykluczanie reklam z wybranej lokalizacji Wybór j(cid:218)zyków docelowych Tworzenie grup reklam tematycznych Zmiana nazwy kampanii i grup reklam Rozdzia(cid:239) 5. Tworzenie trafnych s(cid:239)ów kluczowych Wst(cid:218)p Skuteczne korzystanie z opcji dopasowania s(cid:239)ów kluczowych Znajdowanie trafnych s(cid:239)ów kluczowych Analizowanie s(cid:239)ów kluczowych konkurentów za pomoc(cid:200) spyfu.com i podobnych narz(cid:218)dzi Generowanie wykluczaj(cid:200)cych s(cid:239)ów kluczowych Identyfikowanie duplikatów s(cid:239)ów kluczowych Powielanie wyra(cid:285)e(cid:241) kluczowych Zmienianie s(cid:239)ów kluczowych o dopasowaniu przybli(cid:285)onym w modyfikator dopasowania przybli(cid:285)onego Dodawanie nowych s(cid:239)ów kluczowych do istniej(cid:200)cej grupy reklam Edytowanie, wstrzymywanie lub usuwanie s(cid:239)ów kluczowych Rozdzia(cid:239) 6. Tworzenie reklam przykuwaj(cid:200)cych uwag(cid:218) Wst(cid:218)p Badanie reklam konkurentów Ustawianie rotacji reklam w kampanii Tworzenie skutecznych og(cid:239)osze(cid:241) reklamowych Wybieranie strony docelowej Implementowanie dynamicznego wstawienia s(cid:239)owa kluczowego w reklamach Unikanie popularnych b(cid:239)(cid:218)dów w og(cid:239)oszeniach reklamowych Przeprowadzanie testów A/B og(cid:239)osze(cid:241) reklamowych Edytowanie reklamy tekstowej Wstrzymywanie lub usuwanie reklam 4 54 57 60 62 66 69 69 70 72 74 77 79 83 84 86 88 91 91 92 95 100 102 107 109 111 113 116 119 119 120 122 124 127 129 132 134 137 139 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Rozdzia(cid:239) 7. Bud(cid:285)ety i stawki Wst(cid:218)p Ustawianie i dostosowywanie bud(cid:285)etów kampanii Ocenianie aktualnego bud(cid:285)etu i potencjalnych skutków jego zmiany Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie s(cid:239)owa kluczowego Uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek Uaktywnianie Optymalizatora konwersji Dostosowywanie stawek CPA Tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych Przewidywanie skutków zmiany stawek przy u(cid:285)yciu Symulatora stawek Modyfikowanie stawek mobilnych Dostosowywanie stawek dla lokalizacji Dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia Rozdzia(cid:239) 8. Tworzenie reklam w sieci reklamowej Wst(cid:218)p Tworzenie kampanii z automatycznymi miejscami docelowymi Tworzenie kampanii w sieci reklamowej z wybranymi miejscami docelowymi Badanie i dodawanie miejsc docelowych w sieci reklamowej Kierowanie reklam na strony w sieci reklamowej na podstawie tematyki Wykluczanie nietrafionych i (cid:283)le dzia(cid:239)aj(cid:200)cych miejsc docelowych Unikanie wy(cid:258)wietlania reklam na okre(cid:258)lonych stronach Wykluczanie kategorii stron i potencjalnie dra(cid:285)liwych tematów Dodawanie reklam graficznych do kampanii w sieci reklamowej Tworzenie bogatych reklam graficznych za pomoc(cid:200) Narz(cid:218)dzia do tworzenia reklam displayowych Analizowanie wzgl(cid:218)dnego CTR jako miary skuteczno(cid:258)ci reklam w sieci reklamowej Rozdzia(cid:239) 9. Docieranie do osób, które odwiedzi(cid:239)y Twoj(cid:200) stron(cid:218), za pomoc(cid:200) remarketingu Wst(cid:218)p Generowanie kodu remarketingowego Tworzenie list remarketingowych z odbiorcami w AdWords Tworzenie niestandardowych kombinacji remarketingowych za pomoc(cid:200) regu(cid:239) Ustawianie kampanii remarketingowej Ustawianie stawek remarketingowych Ustawianie ograniczenia liczby wy(cid:258)wietle(cid:241) reklam Zwi(cid:218)kszanie ruchu w kampanii remarketingowej Docieranie do u(cid:285)ytkowników YouTube’a za pomoc(cid:200) remarketingu Rozdzia(cid:239) 10. Raporty i analizy Wst(cid:218)p Zarz(cid:200)dzanie raportami i ich harmonogramem Dostosowywanie widoku danych w kolumnach do swoich potrzeb 141 141 142 144 145 147 149 150 153 155 156 158 160 163 167 167 168 171 175 177 179 182 184 186 189 192 195 195 196 200 203 207 209 211 213 214 219 219 220 223 5 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Analizowanie dni i godzin, w których reklamy najlepiej sobie radz(cid:200) Analizowanie danych geograficznych Przegl(cid:200)danie danych dotycz(cid:200)cych rozmów telefonicznych Sprawdzanie, gdzie w sieci reklamowej pojawiaj(cid:200) si(cid:218) Twoje og(cid:239)oszenia Podzia(cid:239) raportów z wynikami na segmenty Tworzenie filtrów w raportach Przegl(cid:200)danie danych w formie wykresów Ocenianie rozszerze(cid:241) linków do podstron Korzystanie ze wska(cid:283)ników (cid:258)ledzenia udzia(cid:239)u w wy(cid:258)wietleniach w celu zwi(cid:218)kszenia liczby konwersji Rozdzia(cid:239) 11. Optymalizacja wyników Wst(cid:218)p Ulepszanie trafno(cid:258)ci i Wyniku Jako(cid:258)ci Ulepszanie pozycji reklamy Zmienianie typu dopasowania s(cid:239)ów kluczowych Ustawianie harmonogramu reklam pod k(cid:200)tem kluczowych dni i godzin Rozszerzanie listy s(cid:239)ów kluczowych Analizowanie skuteczno(cid:258)ci og(cid:239)osze(cid:241) reklamowych i wybieranie najefektywniejszych Dostosowywanie bud(cid:285)etów w celu zmaksymalizowania ruchu i konwersji Wskazówki pomocne w zwi(cid:218)kszaniu ruchu Analizowanie raportów wyszukiwanych hase(cid:239) w celu zoptymalizowania s(cid:239)ów kluczowych Optymalizowanie stawek w celu zwi(cid:218)kszenia zwrotów z inwestycji Optymalizowanie s(cid:239)ów kluczowych w celu zwi(cid:218)kszenia zwrotów z inwestycji Wykluczanie adresów IP z grona odbiorców Twoich reklam Optymalizowanie stron docelowych Rozdzia(cid:239) 12. Zaawansowane strategie i funkcje Wst(cid:218)p Tworzenie linków do podstron Ustawianie rozszerzenia rozmów telefonicznych Implementowanie rozszerze(cid:241) spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych Ustawianie rozszerze(cid:241) lokalizacji Promowanie pobierania aplikacji Ustawianie dynamicznych reklam w wyszukiwarce Tworzenie reklam produktu Korzystanie z eksperymentów do testowania zmian w kampanii Korzystanie z zaawansowanego dopasowania wykluczaj(cid:200)cego s(cid:239)ów kluczowych Akcje automatyczne oparte na regu(cid:239)ach i celach Popularne b(cid:239)(cid:218)dy pope(cid:239)niane w AdWords Rozdzia(cid:239) 13. Zarz(cid:200)dzanie AdWords Wst(cid:218)p Rozwi(cid:200)zywanie problemów z niewy(cid:258)wietlaniem reklam Sprawdzanie stanu zatwierdzenia reklamy Tworzenie alertów niestandardowych w celu monitorowania efektywno(cid:258)ci dzia(cid:239)a(cid:241) 226 227 229 232 234 236 239 240 242 247 247 248 252 254 256 258 261 263 265 268 271 273 275 277 279 279 280 283 286 288 290 292 296 301 305 308 311 315 315 316 317 319 6 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Przegl(cid:200)danie ostatnio wprowadzonych zmian i poprawek Wy(cid:258)wietlanie i ukrywanie wstrzymanych lub usuni(cid:218)tych elementów Pierwsze kroki z Edytorem AdWords Dokonywanie zmian w ustawieniach kampanii za po(cid:258)rednictwem Edytora AdWords Przegl(cid:200)danie statystyk konta za pomoc(cid:200) Edytora AdWords Kopiowanie kampanii lub grup reklam za pomoc(cid:200) Edytora AdWords Zbiorcze dodawanie s(cid:239)ów kluczowych za pomoc(cid:200) Edytora AdWords Zbiorcze aktualizowanie reklam za pomoc(cid:200) Edytora AdWords Skorowidz 321 324 326 328 330 332 334 338 343 7 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci 8 Kup książkęPoleć książkę 7 Bud(cid:285)ety i stawki W tym rozdziale zajmiemy si(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)cymi tematami: (cid:81) ustawianie i dostosowywanie bud(cid:285)etów kampanii; (cid:81) ocenianie aktualnego bud(cid:285)etu i potencjalnych skutków jego zmiany; (cid:81) ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam; (cid:81) ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie s(cid:239)owa kluczowego; (cid:81) uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek; (cid:81) uaktywnianie Optymalizatora konwersji; (cid:81) dostosowywanie stawek CPA; (cid:81) tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych; (cid:81) przewidywanie skutków zmiany stawek przy u(cid:285)yciu Symulatora stawek; (cid:81) modyfikowanie stawek mobilnych; (cid:81) dostosowywanie stawek dla lokalizacji; (cid:81) dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia. Wst(cid:218)p Jedn(cid:200) z najwi(cid:218)kszych zalet AdWords s(cid:200) elastyczne bud(cid:285)ety, dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)esz rozpocz(cid:200)(cid:202) reklamowanie si(cid:218) i testowanie systemu, maj(cid:200)c jedynie kilka z(cid:239)otych do dyspozycji. Mo(cid:285)esz zdecydowa(cid:202), ile jeste(cid:258) gotów zap(cid:239)aci(cid:202) za pojedyncze klikni(cid:218)cie. Reklamodawcy w dowolnym czasie mog(cid:200) zmniejsza(cid:202) lub zwi(cid:218)ksza(cid:202) bud(cid:285)ety stawek AdWords w zale(cid:285)no(cid:258)ci od zmieniaj(cid:200)- cych si(cid:218) potrzeb ich biznesów. Jest to rozwi(cid:200)zanie niezwykle efektywne z finansowego punktu widzenia, (cid:239)atwe do modyfikowania i dopasowywania, niewymagaj(cid:200)ce d(cid:239)ugoterminowych kon- traktów czy zobowi(cid:200)za(cid:241) bud(cid:285)etowych. Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Ustawianie i dostosowywanie bud(cid:285)etów kampanii Wszyscy reklamodawcy maj(cid:200) bud(cid:285)ety przeznaczone na prowadzenie poszczególnych dzia(cid:239)a(cid:241) marketingowych, w tym AdWords. Je(cid:258)li stawiasz pierwsze kroki na tej platformie, Twój bud(cid:285)et powinien zamyka(cid:202) si(cid:218) w kwocie, jak(cid:200) gotów jeste(cid:258) przeznaczy(cid:202) na testowanie kampanii i prób(cid:218) dowiedzenia si(cid:218), jak dzia(cid:239)a ten system i co sprawdza si(cid:218) w przypadku Twojej firmy. Bud(cid:285)et AdWords kontroluje cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) prezentowania reklam. Im wi(cid:218)kszy bud(cid:285)et, tym wi(cid:218)cej ods(cid:239)on otrzyma dane og(cid:239)oszenie. Pami(cid:218)taj jednak, (cid:285)e powinna by(cid:202) to kwota, jak(cid:200) jeste(cid:258) gotów wyda(cid:202) w AdWords. Testuj(cid:200)c s(cid:239)owa kluczowe i og(cid:239)oszenia, zacznij od drobnych sum, by dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jakie rozwi(cid:200)zania przyci(cid:200)gaj(cid:200) najwi(cid:218)cej u(cid:285)ytkowników. Gdy zorientujesz si(cid:218), które kampanie przynosz(cid:200) najwi(cid:218)cej konwersji, mo(cid:285)esz z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) zwi(cid:218)kszy(cid:202) ich dzienne bud(cid:285)ety. Przygotowanie Zdecyduj, ile jeste(cid:258) gotów wyda(cid:202) na ka(cid:285)d(cid:200) kategori(cid:218) produktów b(cid:200)d(cid:283) us(cid:239)ug. Czy cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich ma wi(cid:218)kszy priorytet ni(cid:285) pozosta(cid:239)e? Je(cid:258)li tak, upewnij si(cid:218), (cid:285)e zaplanowa(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) struktur(cid:218) i przydzieli(cid:239)e(cid:258) odpowiednie bud(cid:285)ety do poszczególnych kampanii, tak aby ka(cid:285)da kategoria dysponowa(cid:239)a od- dzielnymi finansami. Jak to zrobi(cid:202)? Aby ustali(cid:202) bud(cid:285)et nowej kampanii, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i kliknij przycisk + Kampania. 2. W Ustawieniach danej kampanii przewi(cid:241) ekran w dó(cid:239) do sekcji Stawki i bud(cid:285)et. 3. Wprowad(cid:283) bud(cid:285)et dzienny dla danej kampanii w oknie sekcji Bud(cid:285)et. 142 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki 4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj. Aby dostosowa(cid:202) bud(cid:285)et kampanii, wykonaj kroki: 1. Zaloguj si(cid:218) do konta AdWords i przejd(cid:283) do zak(cid:239)adki Kampanie. 2. Na stronie ze spisem kampanii przytrzymaj kursor obok pola Bud(cid:285)et tej kampanii, któr(cid:200) chcesz edytowa(cid:202), po czym kliknij kwot(cid:218). Na poni(cid:285)szym przyk(cid:239)adzie wida(cid:202) dzienny bud(cid:285)et w wysoko(cid:258)ci 10 z(cid:239), który mo(cid:285)na zmieni(cid:202) na dowoln(cid:200) inn(cid:200) kwot(cid:218). 3. Bud(cid:285)et mo(cid:285)na dostosowa(cid:202) tak(cid:285)e w zak(cid:239)adce Ustawienia danej kampanii. 4. Wpisz now(cid:200) sum(cid:218) i kliknij przycisk Zapisz. Jak to dzia(cid:239)a? Bud(cid:285)ety AdWords ustala si(cid:218) z regu(cid:239)y w wymiarze dziennym, a nie miesi(cid:218)cznym. Aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218), ile pieni(cid:218)dzy wydasz w danym miesi(cid:200)cu, pomnó(cid:285) ustalony dzienny bud(cid:285)et przez liczb(cid:218) dni miesi(cid:200)ca. Dzienne bud(cid:285)ety ustawia si(cid:218) na poziomie kampanii i dotycz(cid:200) one wszystkich grup reklam i s(cid:239)ów kluczowych znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w obr(cid:218)bie kampanii. Je(cid:258)li prowadzisz wi(cid:218)cej ni(cid:285) jedn(cid:200) kampani(cid:218), zsumuj bud(cid:285)ety wszystkich, by dowiedzie(cid:202) si(cid:218), ile wynosi Twój ca(cid:239)o(cid:258)ciowy bud(cid:285)et w AdWords. Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li prowadzisz pi(cid:218)(cid:202) kampanii, a bud(cid:285)et ka(cid:285)dej z nich ustali(cid:239)e(cid:258) na 10 z(cid:239), Twój ca(cid:239)kowity dzienny bud(cid:285)et wyniesie 50 z(cid:239), czyli 1500 z(cid:239) miesi(cid:218)cznie. Jako (cid:285)e dzienne wzorce ruchu zmieniaj(cid:200) si(cid:218), AdWords mo(cid:285)e dostarczy(cid:202) wi(cid:218)cej klikni(cid:218)(cid:202) i prze- kroczy(cid:202) Twój faktyczny bud(cid:285)et podczas bardziej intensywnego dnia, gdy dost(cid:218)pny jest wi(cid:218)k- szy ruch. Dzi(cid:218)ki temu nadrobi niedobory z mniej intensywnych dni, kiedy nie dostarczy(cid:239) wy- starczaj(cid:200)cego ruchu, by wykorzysta(cid:202) w pe(cid:239)ni dzienny bud(cid:285)et. 143 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady To jeszcze nie wszystko… Twój bud(cid:285)et kontroluje dystrybucj(cid:218) reklam, czyli to, jak cz(cid:218)sto b(cid:218)d(cid:200) one prezentowane. Je(cid:258)li jest on raczej zachowawczy i ni(cid:285)szy od rekomendowanej kwoty, AdWords spowolni wy(cid:258)wie- tlanie reklam i b(cid:218)dzie pokazywa(cid:239) je jedynie co pewien czas, tak by nie przekroczy(cid:202) ustalonego bud(cid:285)etu. Oznacza to, (cid:285)e Twoje og(cid:239)oszenie nie pojawi si(cid:218) w wyszukiwarce za ka(cid:285)dym razem, gdy u(cid:285)ytkownik wpisze odpowiednie s(cid:239)owo kluczowe. Ograniczony bud(cid:285)et jest jednym z naj- powszechniejszych powodów niewidzenia przez reklamodawców ich reklam w wyszukiwarce Google.com. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Ocenianie aktualnego bud(cid:285)etu i potencjalnych skutków jego zmiany”. Ocenianie aktualnego bud(cid:285)etu i potencjalnych skutków jego zmiany Narz(cid:218)dzie propozycji bud(cid:285)etu w AdWords mo(cid:285)e pomóc Ci oceni(cid:202), czy w ruchu, jaki otrzymuj(cid:200) Twoje kampanie, kryje si(cid:218) wi(cid:218)cej potencja(cid:239)u, oraz ile dodatkowych klikni(cid:218)(cid:202) móg(cid:239)by(cid:258) zdoby(cid:202), gdyby(cid:258) zwi(cid:218)kszy(cid:239) bud(cid:285)et. Przygotowanie Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) reklamodawców nie dysponuje nielimitowanym bud(cid:285)etem i nie mo(cid:285)e sobie po- zwoli(cid:202) na zwi(cid:218)kszanie wydatków, by wykorzysta(cid:202) wszystkie mo(cid:285)liwe klikni(cid:218)cia. Zanim zwi(cid:218)k- szysz swój limit finansowy, najpierw upewnij si(cid:218), (cid:285)e takie dzia(cid:239)anie Ci si(cid:218) op(cid:239)aca. Przejrzyj wyniki konwersji oraz dane dotycz(cid:200)ce kosztu pojedynczej konwersji i rozwa(cid:285) zwi(cid:218)kszenie bu- d(cid:285)etu dopiero wtedy, gdy kampania wyda Ci si(cid:218) op(cid:239)acalna i warta inwestowania w ni(cid:200). Jak to zrobi(cid:202)? Aby oceni(cid:202) swój aktualny bud(cid:285)et i potencjalne skutki jego zmiany, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i sprawd(cid:283), czy która(cid:258) z Twoich kampanii ma status Ograniczenie z powodu bud(cid:285)etu (zobacz rysunek na kolejnej stronie). 2. Kliknij ikon(cid:218) wykresu znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) obok napisu Ograniczenie z powodu bud(cid:285)etu, by sprawdzi(cid:202), w jaki sposób zwi(cid:218)kszenie bud(cid:285)etu o okre(cid:258)lon(cid:200) sum(cid:218) mo(cid:285)e wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na klikni(cid:218)cia i koszty. 144 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki 3. Przejrzyj dane przedstawione na wykresie i porównaj, jak bud(cid:285)et o okre(cid:258)lonej wysoko(cid:258)ci wp(cid:239)ynie na wyniki Twoich reklam. Wybierz now(cid:200) kwot(cid:218) dziennego bud(cid:285)etu i kliknij przycisk Zastosuj, by zwi(cid:218)kszy(cid:202) swój bud(cid:285)et. Jak to dzia(cid:239)a? Wy(cid:258)wietlany przez AdWords komunikat Ograniczenie z powodu bud(cid:285)etu oznacza, (cid:285)e Twoje reklamy nie s(cid:200) wy(cid:258)wietlane tak cz(cid:218)sto, jak by mog(cid:239)y, gdyby bud(cid:285)et zosta(cid:239) zwi(cid:218)kszony. Twój obecny bud(cid:285)et jest ni(cid:285)szy od kwoty rekomendowanej przez system, maj(cid:200)cej zmaksymalizowa(cid:202) ods(cid:239)ony i klikni(cid:218)cia. Wy(cid:258)wietlanie Twoich reklam w ci(cid:200)gu dnia jest spowalniane, aby unikn(cid:200)(cid:202) przekroczenia ustalonego bud(cid:285)etu, a og(cid:239)oszenia nie s(cid:200) prezentowane za ka(cid:285)dym razem, gdy potencjalny szukaj(cid:200)cy wpisuje odpowiednie s(cid:239)owa kluczowe w wyszukiwarce. To jeszcze nie wszystko… Je(cid:258)li nie jeste(cid:258) w stanie zwi(cid:218)kszy(cid:202) bud(cid:285)etu do warto(cid:258)ci rekomendowanej przez system, mo(cid:285)esz obni(cid:285)y(cid:202) stawki, aby otrzymywa(cid:202) wi(cid:218)cej klikni(cid:218)(cid:202) przy tym samym bud(cid:285)ecie. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Ustawianie i dostosowywanie bud(cid:285)etów kampanii”. (cid:81) Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”. Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam Ustalanie konkurencyjnych stawek w aukcjach reklam jest kluczowym elementem zdobywa- nia wymarzonej pozycji og(cid:239)osze(cid:241) i przyci(cid:200)gania ruchu do Twojej witryny. Bud(cid:285)et kontroluje, jak cz(cid:218)sto prezentowane s(cid:200) Twoje reklamy, ale to Maksymalna stawka CPC decyduje o tym, na jakiej pozycji lub w jakim miejscu na Google.com pojawi si(cid:218) og(cid:239)oszenie. 145 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Przygotowanie Zdecyduj, ile pieni(cid:218)dzy jeste(cid:258) gotów wyda(cid:202) na ka(cid:285)dy zestaw s(cid:239)ów kluczowych. Korzystaj(cid:200)c z Narz(cid:218)dzia planowania s(cid:239)ów kluczowych Google’a oraz narz(cid:218)dzi innych firm, takich jak SpyFu (znajduj(cid:200)cy si(cid:218) pod adresem http://www.spyfu.com/), przeanalizuj (cid:258)redni CPC podobnych ter- minów. Pami(cid:218)taj o tym, (cid:285)e SpyFu dostarcza jedynie danych dotycz(cid:200)cych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Je(cid:258)li potrzebujesz informacji z innych krajów, u(cid:285)yj KeywordSpy znaj- duj(cid:200)cego si(cid:218) pod adresem http://www.keywordspy.com/ lub SEMrush pod adresem http:// www.semrush.com/. Jak to zrobi(cid:202)? Aby ustawi(cid:202) stawk(cid:218) dla grupy reklam, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i kliknij przycisk + Kampania. 2. W Ustawieniach danej kampanii przewi(cid:241) ekran w dó(cid:239) do sekcji Stawki i bud(cid:285)et. 3. Podaj Stawk(cid:218) domy(cid:258)ln(cid:200), która b(cid:218)dzie dotyczy(cid:202) pierwszej stworzonej grupy reklam. 4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj. Aby dostosowa(cid:202) stawk(cid:218) dla grupy reklam, wykonaj poni(cid:285)sze kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) Grupy reklam. 3. Wybierz grup(cid:218) reklam, któr(cid:200) pragniesz podda(cid:202) edycji, a nast(cid:218)pnie kliknij kwot(cid:218) w kolumnie Domy(cid:258)lny maks. CPC, by j(cid:200) zmieni(cid:202). 4. Wprowad(cid:283) now(cid:200) kwot(cid:218) i kliknij przycisk Zapisz. 146 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Jak to dzia(cid:239)a? Twoja stawka dla grupy reklam to najwy(cid:285)sza kwota, jak(cid:200) jeste(cid:258) gotowy zap(cid:239)aci(cid:202) za klikni(cid:218)cie ka(cid:285)dego ze s(cid:239)ów kluczowych danej grupy reklam. Maksymalny CPC b(cid:218)dzie odnosi(cid:202) si(cid:218) do wszystkich s(cid:239)ów kluczowych w obr(cid:218)bie grupy, o ile na poziomie s(cid:239)ów kluczowych nie ustawisz stawek, które b(cid:218)d(cid:200) nadrz(cid:218)dne w stosunku do stawek na poziomie grupy reklam. Im wy(cid:285)szy maksymalny CPC, tym wi(cid:218)ksze s(cid:200) szanse osi(cid:200)gni(cid:218)cia lepszego miejsca przez wy(cid:258)wietlane og(cid:239)oszenia. To jeszcze nie wszystko… Je(cid:258)li chcesz edytowa(cid:202) kilka grup reklamowych jednocze(cid:258)nie, mo(cid:285)esz zmienia(cid:202) stawki hurtowo. Zaznacz wszystkie grupy, w których chcesz wprowadzi(cid:202) poprawki, a nast(cid:218)pnie z rozwijanego menu Edytuj wybierz opcj(cid:218) Zmiana stawek…. B(cid:218)dziesz móg(cid:239) podejrze(cid:202) zmiany przed ich za- pisaniem. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Analizowanie bud(cid:285)etu i ofert w celu okre(cid:258)lenia nasycenia rynku” w rozdziale 1., „Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów”. (cid:81) Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie s(cid:239)owa kluczowego”. Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie s(cid:239)owa kluczowego AdWords pozwala ustala(cid:202) stawki nie tylko na poziomie grupy reklam, które dotycz(cid:200) wszyst- kich s(cid:239)ów kluczowych w obr(cid:218)bie danej grupy, lecz tak(cid:285)e oddzielnie dla ka(cid:285)dego wyrazu. Po- szczególne s(cid:239)owa kluczowe w grupie reklam maj(cid:200) inn(cid:200) skuteczno(cid:258)(cid:202), warto wi(cid:218)c rozwa(cid:285)y(cid:202) 147 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady opcj(cid:218) zwi(cid:218)kszenia stawek dla tych z nisk(cid:200) pozycj(cid:200) lub zmniejszenia maksymalnego CPC fraz nieprzynosz(cid:200)cych zysków. Przygotowanie Zanim dostosujesz stawki, zbadaj efektywno(cid:258)(cid:202) s(cid:239)ów kluczowych. Zwró(cid:202) szczególn(cid:200) uwag(cid:218) na nast(cid:218)puj(cid:200)ce wyrazy: (cid:81) S(cid:239)owa kluczowe o wysokim koszcie i niewielkiej lub zerowej liczbie konwersji: zmniejsz stawki dla tych s(cid:239)ów kluczowych, na które wydajesz du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy, a w zamian nie otrzymujesz konwersji. Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li Twoim docelowym CPA jest 10 z(cid:239), zmniejsz stawki s(cid:239)ów kluczowych generuj(cid:200)cych konwersje przy 15 z(cid:239) za CPA. (cid:81) S(cid:239)owa kluczowe poni(cid:285)ej pierwszej strony: rozwa(cid:285) zwi(cid:218)kszenie stawek dla tych fraz, które nie wy(cid:258)wietlaj(cid:200) si(cid:218) na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w Google’u. (cid:81) S(cid:239)owa kluczowe wydajne pod wzgl(cid:218)dem kosztów: zwi(cid:218)ksz stawki dla tych wyrazów, które generuj(cid:200) zyskowne konwersje, aby podnie(cid:258)(cid:202) pozycj(cid:218) reklamy i otrzyma(cid:202) wi(cid:218)cej klikni(cid:218)(cid:202). Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li Twoim docelowym CPA jest 10 z(cid:239), zwi(cid:218)ksz stawki s(cid:239)ów kluczowych generuj(cid:200)cych konwersje przy 7 z(cid:239) za CPA. Jak to zrobi(cid:202)? Aby ustawi(cid:202) lub dostosowa(cid:202) stawki na poziomie s(cid:239)ów kluczowych, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) S(cid:239)owa kluczowe. 3. Znajd(cid:283) s(cid:239)owo kluczowe, którego stawk(cid:218) chcesz dostosowa(cid:202), i kliknij w polu Maks. CPC. Wpisz now(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) maksymalnego CPC i kliknij przycisk Zapisz. 4. Mo(cid:285)esz te(cid:285) dostosowa(cid:202) stawki dla s(cid:239)ów kluczowych, zaznaczaj(cid:200)c co najmniej jedno wyra(cid:285)enie i wybieraj(cid:200)c opcj(cid:218) Zmie(cid:241) maks. stawki CPC… z rozwijanego menu Edytuj. 148 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Jak to dzia(cid:239)a? Ka(cid:285)da grupa reklam ma swoj(cid:200) stawk(cid:218) domy(cid:258)ln(cid:200), która dotyczy wszystkich s(cid:239)ów kluczowych nale(cid:285)(cid:200)cych do tej grupy, o ile nie ustawisz stawek na poziomie s(cid:239)ów kluczowych. Je(cid:285)eli okre- (cid:258)lisz maksymalny CPC dla s(cid:239)owa kluczowego, to stawka ta b(cid:218)dzie nadrz(cid:218)dna w stosunku do domy(cid:258)lnych warto(cid:258)ci na poziomie grupy reklam. To jeszcze nie wszystko… Mo(cid:285)esz zmienia(cid:202) hurtowo stawki s(cid:239)ów kluczowych, zaznaczaj(cid:200)c kilka s(cid:239)ów i wybieraj(cid:200)c opcj(cid:218) Zmie(cid:241) maks. stawki CPC… z rozwijanego menu Edytuj na stronie Zarz(cid:200)dzanie kampani(cid:200). Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”. Uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek AdWords oferuje kilka narz(cid:218)dzi przydatnych do maksymalizowania konwersji i czerpania wi(cid:218)k- szych korzy(cid:258)ci ze swojego bud(cid:285)etu. Ulepszone CPC (eCPC) zmienia Twoje stawki, obni(cid:285)aj(cid:200)c je w przypadku tych s(cid:239)ów kluczowych, które przynosz(cid:200) mniej konwersji, a podnosz(cid:200)c dla tych wyrazów, które dostarczaj(cid:200) wiele konwersji. Przygotowanie Na koncie AdWords musisz mie(cid:202) zaimplementowane (cid:258)ledzenie konwersji. Nie istniej(cid:200) wyma- gania minimalne dotycz(cid:200)ce konwersji, pozwalaj(cid:200)ce na u(cid:285)ycie eCPC, co oznacza, (cid:285)e mo(cid:285)esz sko- rzysta(cid:202) z tej funkcji tak szybko, jak tylko Twoje kampanie zaczn(cid:200) generowa(cid:202) konwersje. Jak to zrobi(cid:202)? Aby uaktywni(cid:202) ulepszone ustalanie stawek, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i kliknij nazw(cid:218) kampanii, w której chcesz uaktywni(cid:202) eCPC. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) Ustawienia. 3. Na stronie Ustawie(cid:241) kampanii przewi(cid:241) ekran w dó(cid:239) do sekcji Stawki i bud(cid:285)et. 4. W sekcji Strategia okre(cid:258)lania stawek zaznacz pole W(cid:239)(cid:200)cz Ulepszone CPC. 5. Kliknij przycisk Zapisz. 149 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Jak to dzia(cid:239)a? Ulepszone CPC automatycznie dostosowuje poziom Twoich maksymalnych CPC, obni(cid:285)aj(cid:200)c je lub podnosz(cid:200)c przed ka(cid:285)d(cid:200) aukcj(cid:200), tak aby zwi(cid:218)ksza(cid:202) konwersje przy jednoczesnym utrzyma- niu CPA. Je(cid:258)li uaktywnisz opcj(cid:218) eCPC, AdWords mo(cid:285)e zwi(cid:218)kszy(cid:202) Twoje stawki o maksymalnie 30 procent ponad pierwotn(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Stworzenie celu konwersji w AdWords, pozwalaj(cid:200)cego (cid:258)ledzi(cid:202) sprzeda(cid:285) lub potencjaln(cid:200) sprzeda(cid:285)” w rozdziale 3., „(cid:165)ledzenie nie tylko klikni(cid:218)(cid:202)”. (cid:81) Przepis „Uaktywnianie Optymalizatora konwersji”. Uaktywnianie Optymalizatora konwersji Sprytni reklamodawcy mierz(cid:200) liczb(cid:218) konwersji i dostosowuj(cid:200) stawki w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jak du(cid:285)o s(cid:200) gotowi zap(cid:239)aci(cid:202) za ka(cid:285)d(cid:200) konwersj(cid:218). Mo(cid:285)na to robi(cid:202) r(cid:218)cznie, regularnie przegl(cid:200)daj(cid:200)c dane o konwersji, lub te(cid:285) skorzysta(cid:202) z Optymalizatora konwersji w AdWords. Narz(cid:218)dzie to wykorzystuje dane z przesz(cid:239)o(cid:258)ci, by przewidywa(cid:202), które klikni(cid:218)cia s(cid:200) dla Ciebie cenniejsze, i dostosowuje stawki w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizowa(cid:202) liczb(cid:218) konwersji, co nie wymaga od Ciebie (cid:285)adnej dodatkowej pracy. 150 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Przygotowanie Aby skorzysta(cid:202) z Optymalizatora konwersji, zaimplementuj (cid:258)ledzenie konwersji na koncie AdWords, a Twoja kampania b(cid:218)dzie musia(cid:239)a zebra(cid:202) co najmniej 15 konwersji w ci(cid:200)gu ostatnich 30 dni. Je(cid:258)li Twoja kampania nie wygenerowa(cid:239)a 15 konwersji w ci(cid:200)gu ostatnich 30 dni, nie b(cid:218)dziesz móg(cid:239) uaktywni(cid:202) Optymalizatora konwersji i wówczas trzeba poczeka(cid:202) na przekro- czenie tego minimalnego progu. Jak to zrobi(cid:202)? Aby aktywowa(cid:202) Optymalizator konwersji, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz kampani(cid:218), dla której chcia(cid:239)by(cid:258) aktywowa(cid:202) Optymalizator konwersji. 3. Przejd(cid:283) do zak(cid:239)adki Ustawienia. 4. Przewi(cid:241) ekran w dó(cid:239) do sekcji Stawki i bud(cid:285)et i rozpocznij edycj(cid:218) opcji Strategia okre(cid:258)lania stawek. 5. Wybierz Nacisk na konwersje (Optymalizator konwersji). Je(cid:258)li w przypadku danej kampanii u(cid:285)ycie Optymalizatora konwersji nie b(cid:218)dzie dost(cid:218)pne, to nie b(cid:218)dziesz móg(cid:239) wybra(cid:202) tej opcji. 6. Wybierz jedn(cid:200) z nast(cid:218)puj(cid:200)cych opcji: (cid:81) Zacznij od stawki zalecanej: AdWords poka(cid:285)e Ci, jaki docelowy CPA zaleca na podstawie danych o konwersji z ostatnich 30 dni. Je(cid:258)li jeste(cid:258) pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy w temacie stawek CPA, rekomenduj(cid:218) wybór tej opcji. (cid:81) Zacznij od stawki niestandardowej: mo(cid:285)esz poda(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) stawk(cid:218) docelowego CPA, któr(cid:200) AdWords zoptymalizuje dla Ciebie. By(cid:202) mo(cid:285)e odpowiada Ci nieco wy(cid:285)szy CPA ni(cid:285) ten rekomendowany przez system. Je(cid:285)eli zdecydujesz si(cid:218) na wy(cid:285)sz(cid:200) stawk(cid:218) ni(cid:285) proponowana, Twój CPA wzro(cid:258)nie, otrzymasz tak(cid:285)e wi(cid:218)cej klikni(cid:218)(cid:202). Jednak(cid:285)e je(cid:258)li ostatni (cid:258)redni CPA jest zbyt wysoki, mo(cid:285)esz poda(cid:202) ni(cid:285)sz(cid:200) stawk(cid:218). Pami(cid:218)taj o tym, (cid:285)e podanie stawki ni(cid:285)szej od rekomendowanej mo(cid:285)e pomóc w obni(cid:285)eniu CPA, ale z kolei ograniczy otrzymywany ruch, poniewa(cid:285) Optymalizator konwersji b(cid:218)dzie musia(cid:239) podawa(cid:202) ni(cid:285)sze stawki, aby nie przekracza(cid:202) Twojego ni(cid:285)szego docelowego CPA (zobacz rysunek na kolejnej stronie). 7. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Zapisz. 8. Wybrana przez Ciebie docelowa stawka CPA zostanie zastosowana do wszystkich grup reklamowych w obr(cid:218)bie danej kampanii. 151 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Jak to dzia(cid:239)a? Optymalizator konwersji automatycznie dostosowuje Twoje stawki, maj(cid:200)c na celu uzyskanie najwi(cid:218)kszej mo(cid:285)liwej liczby konwersji z bud(cid:285)etu. Obni(cid:285)a stawki mniej dochodowych s(cid:239)ów kluczowych i zwi(cid:218)ksza je w przypadku wyrazów maj(cid:200)cych wi(cid:218)ksz(cid:200) szans(cid:218) na generowanie konwersji. Optymalizator konwersji bierze pod uwag(cid:218) informacje o przesz(cid:239)ych konwersjach, takie jak lokalizacja klientów czy pora dnia, kiedy konwersja mia(cid:239)a miejsce. Im wi(cid:218)cej danych na temat konwersji posiadasz, tym lepiej narz(cid:218)dzie b(cid:218)dzie w stanie przewidzie(cid:202), które klikni(cid:218)cia s(cid:200) cenne. Reklamodawcy dysponuj(cid:200)cy mniejsz(cid:200) ilo(cid:258)ci(cid:200) danych na temat konwersji mog(cid:200) nie otrzyma(cid:202) najlepszych rezultatów, wi(cid:218)c nie spiesz si(cid:218) z korzystaniem z tego narz(cid:218)dzia. Je(cid:258)li nie jeste(cid:258) zadowolony z rezultatów otrzymywanych podczas korzystania z Optymalizato- ra konwersji, mo(cid:285)esz wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) go na dowolnie wybrany czas. Twoje stawki powróc(cid:200) do mak- symalnych CPC, które wyznaczy(cid:239)e(cid:258) przed zaimplementowaniem Optymalizatora konwersji. Musi min(cid:200)(cid:202) co najmniej kilka tygodni — zale(cid:285)nie od ilo(cid:258)ci ruchu, jaki otrzymuj(cid:200) Twoje kampanie — zanim b(cid:218)dziesz móg(cid:239) zmierzy(cid:202) efekty korzystania z Optymalizatora konwersji. Przeanalizuj swój CPA i wspó(cid:239)- czynnik konwersji przed uaktywnieniem Optymalizatora konwersji oraz po jego aktywacji, by oceni(cid:202) jego efektywno(cid:258)(cid:202) i zdecydowa(cid:202), czy powiniene(cid:258) zaimplementowa(cid:202) go tak(cid:285)e w pozosta(cid:239)ych kampaniach. 152 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki To jeszcze nie wszystko… Twój wspó(cid:239)czynnik konwersji i (cid:258)redni CPA zale(cid:285)(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ciowo od innych elementów — nie tylko od opcji dostosowywania stawek, lecz tak(cid:285)e od danego okresu, poczyna(cid:241) konkurentów, zmian w cenach, w witrynie czy s(cid:239)owach kluczowych i reklamach. Po aktywowaniu stawek CPA nie dokonuj zbyt wielu zmian w kampaniach, gdy b(cid:218)dziesz ocenia(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) Optymalizatora konwersji. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Dostosowywanie stawek CPA”. Dostosowywanie stawek CPA Je(cid:258)li korzystasz z Optymalizatora konwersji AdWords, powiniene(cid:258) stale dostosowywa(cid:202) stawki CPA, by gromadzi(cid:202) ruch i osi(cid:200)ga(cid:202) po(cid:285)(cid:200)dane rezultaty. Przygotowanie Przejrzyj, jak radz(cid:200) sobie grupy reklamowe w obr(cid:218)bie kampanii, w której korzystasz z Opty- malizatora konwersji. Mo(cid:285)esz posortowa(cid:202) dane na podstawie ró(cid:285)nych wska(cid:283)ników, tak by wyizolowa(cid:202) grupy reklam wymagaj(cid:200)ce dostosowania CPA. Trend w funkcjonowaniu grupy reklamowej Konwersja przy wy(cid:285)szym CPA ni(cid:285) po(cid:285)(cid:200)dane Generowanie wielu klikni(cid:218)(cid:202) i wysokich kosztów przy braku konwersji Konwersja poni(cid:285)ej po(cid:285)(cid:200)danego CPA Brak wystarczaj(cid:200)cego ruchu Pojawianie si(cid:218) cz(cid:218)sto na niskiej pozycji w ramach lub poni(cid:285)ej docelowego CPA Zalecana zmiana CPA Obni(cid:285) stawk(cid:218) CPA Obni(cid:285) stawk(cid:218) CPA Zwi(cid:218)ksz stawk(cid:218) CPA Zwi(cid:218)ksz stawk(cid:218) CPA Zwi(cid:218)ksz stawk(cid:218) CPA Jak to zrobi(cid:202)? Aby dokona(cid:202) edycji stawki CPA dla grupy reklam, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i kliknij nazw(cid:218) kampanii, w której korzystasz z Optymalizatora konwersji. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) Grupy reklam. 3. Zidentyfikuj grupy, które chcia(cid:239)by(cid:258) dostosowa(cid:202), na przyk(cid:239)ad te, w których konwersja nast(cid:218)puje przy CPA wy(cid:285)szym ni(cid:285) po(cid:285)(cid:200)dane. 153 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady 4. Kliknij w polu Maks. CPA lub Docelowy CPA. Wprowad(cid:283) now(cid:200) stawk(cid:218) CPA i kliknij przycisk Zapisz. 5. Mo(cid:285)esz te(cid:285) zmieni(cid:202) stawki CPA, wybieraj(cid:200)c co najmniej jedn(cid:200) grup(cid:218) reklam i wskazuj(cid:200)c opcj(cid:218) Zmiana stawek… w rozwijanym menu Edytuj. Jak to dzia(cid:239)a? Zwi(cid:218)kszanie stawek CPA sygnalizuje AdWords, (cid:285)e odpowiada Ci wy(cid:285)szy CPA, serwis zwi(cid:218)kszy wi(cid:218)c Twoje maksymalne CPC, by zdoby(cid:202) dla Ciebie wi(cid:218)cej klikni(cid:218)(cid:202). Odnotujesz wzrost w liczbie konwersji przy wy(cid:285)szym CPA. Obni(cid:285)anie stawek CPA skutkuje obni(cid:285)eniem Twoich maksymalnych CPC przez AdWords. B(cid:218)dziesz otrzymywa(cid:202) mniej ruchu i mniej klikni(cid:218)(cid:202), ale przy ni(cid:285)szym CPA. To jeszcze nie wszystko… Poni(cid:285)sze opcje zaawansowane dost(cid:218)pne s(cid:200) w ustawieniach stawek kampanii dla Optymalizatora konwersji: (cid:81) Maks. CPA: najwi(cid:218)ksza suma, jak(cid:200) jeste(cid:258) gotów zap(cid:239)aci(cid:202) za dowoln(cid:200) konwersj(cid:218); (cid:81) Docelowy CPA: (cid:258)rednia kwota, jak(cid:200) chcia(cid:239)by(cid:258) p(cid:239)aci(cid:202) za ka(cid:285)d(cid:200) konwersj(cid:218). W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, który wska(cid:283)nik jest dla Ciebie wa(cid:285)niejszy, mo(cid:285)esz w dowolnej chwili prze(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) si(cid:218) mi(cid:218)dzy Docelowym CPA a Maks. CPA, wchodz(cid:200)c na stron(cid:218) Ustawie(cid:241) kampanii. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Tworzenie skutecznych og(cid:239)osze(cid:241) reklamowych” w rozdziale 6., „Tworzenie reklam przykuwaj(cid:200)cych uwag(cid:218)”. 154 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych Dla wielu biznesów rozmowy telefoniczne s(cid:200) znacznie wa(cid:285)niejsze ni(cid:285) klikni(cid:218)cia czy nawet potencjalna sprzeda(cid:285) oparta na czynno(cid:258)ciach internetowych. Bezpo(cid:258)rednia rozmowa z osob(cid:200) rozwa(cid:285)aj(cid:200)c(cid:200) zakup Twojego produktu b(cid:200)d(cid:283) skorzystanie z Twoich us(cid:239)ug mo(cid:285)e zawa(cid:285)y(cid:202) na tym, czy przemieni si(cid:218) ona w klienta firmy na ca(cid:239)e (cid:285)ycie, czy te(cid:285) pójdzie do konkurencji. Jako (cid:285)e Google rozumie, jak cenne s(cid:200) rozmowy telefoniczne, AdWords oferuje opcj(cid:218) Maks. CPP (ang. cost-per-phone call — koszt rozmowy telefonicznej), która pozwala ustawi(cid:202) oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych. Przygotowanie B(cid:218)dziesz musia(cid:239) aktywowa(cid:202) rozszerzenie po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) z numerami przekierowania w AdWords i skorzysta(cid:202) z opcji Google’a do przekierowywania rozmów. Aktualnie funkcja ta dost(cid:218)pna jest jedynie w niektórych krajach. Zanim b(cid:218)dziesz móg(cid:239) ustawia(cid:202) oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych, musisz przepro- wadzi(cid:202) odpowiedni(cid:200) liczb(cid:218) rozmów, korzystaj(cid:200)c z rozszerzenia Google’a. Je(cid:285)eli nie przekroczysz wymaganego progu, w kolumnie Stawka CPP ujrzysz opis Stawka niedost(cid:218)pna. Jak to zrobi(cid:202)? Aby ustawi(cid:202) maksymaln(cid:200) stawk(cid:218) CPP, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie, a nast(cid:218)pnie kliknij nazw(cid:218) kampanii, w której chcesz ustawi(cid:202) oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) Grupa reklam. 3. Kliknij bezpo(cid:258)rednio w tabeli grupy reklam w komórce w kolumnie Maks. CPP i wprowad(cid:283) now(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) maksymalnego CPP dla danej grupy. Kliknij przycisk Zapisz. 4. Mo(cid:285)esz te(cid:285) zaznaczy(cid:202) grupy reklam, w których chcesz zmieni(cid:202) stawki, i wybra(cid:202) opcj(cid:218) Zmiana stawek… z rozwijanego menu Edytuj. 5. Kliknij przycisk Podejrzyj zmiany, aby zobaczy(cid:202), które grupy reklam zostan(cid:200) poddane edycji, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Wprowad(cid:283) zmiany, by zaimplementowa(cid:202) nowe stawki. Jak to dzia(cid:239)a? Maksymalny CPP (koszt rozmowy telefonicznej) to maksymalna kwota, któr(cid:200) jeste(cid:258) gotów za- p(cid:239)aci(cid:202) za przekierowanie do Ciebie jednej rozmowy. Minimalna stawka CPP, jak(cid:200) mo(cid:285)esz po- da(cid:202), to 1 dolar. Twój maksymalny CPC, czyli maksymalna kwota, któr(cid:200) jeste(cid:258) gotowy zap(cid:239)aci(cid:202) za klikni(cid:218)cie, mo(cid:285)e by(cid:202) ni(cid:285)szy od wybranego maksymalnego CPP. 155 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Aby móc ustawi(cid:202) maksymalne CPP, musisz korzysta(cid:202) z rozszerzenia po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) wraz z nume- rami przekierowania Google’a. Po ustawieniu tej opcji Google zaprezentuje w Twoich og(cid:239)o- szeniach reklamowych bezp(cid:239)atny numer, z którego b(cid:218)d(cid:200) do Ciebie przekierowywane rozmowy biznesowe. To jeszcze nie wszystko… Je(cid:258)li zdecydujesz si(cid:218) wykorzysta(cid:202) maksymalny CPP, zap(cid:239)acisz tylko wtedy, gdy kto(cid:258) postanowi zadzwoni(cid:202) do Ciebie, wybieraj(cid:200)c numer zaprezentowany w og(cid:239)oszeniu reklamowym. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik wejdzie na Twoj(cid:200) witryn(cid:218) i zatelefonuje pod podany tam numer obs(cid:239)ugi klienta, nie b(cid:218)dziesz musia(cid:239) p(cid:239)aci(cid:202) za to Google’owi. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Ustawianie rozszerzenia rozmów telefonicznych” w rozdziale 12., „Zaawansowane strategie i funkcje”. Przewidywanie skutków zmiany stawek przy u(cid:285)yciu Symulatora stawek Zastanawia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) kiedy(cid:258), w jaki sposób zmiana stawek mo(cid:285)e wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na ruch? Cho(cid:202) nie ma mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, by by(cid:202) tego ca(cid:239)kowicie pewnym, Symulator stawek Google’a mo(cid:285)e pomóc Ci w przewidywaniach, opieraj(cid:200)c si(cid:218) na ostatnich wynikach. Przygotowanie Wybierz grup(cid:218) reklam lub kilka grup, dla których chcia(cid:239)by(cid:258) edytowa(cid:202) stawki. Poni(cid:285)ej przed- stawiam grupy reklam, dla których by(cid:202) mo(cid:285)e warto zwi(cid:218)kszy(cid:202) stawki: (cid:81) grupy reklam pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) na niskich pozycjach; (cid:81) grupy reklam generuj(cid:200)ce konwersje przynosz(cid:200)ce zyski. Oto grupy reklam, w przypadku których warto rozwa(cid:285)y(cid:202) obni(cid:285)enie stawek: (cid:81) grupy reklam niegeneruj(cid:200)ce konwersji pomimo wysokich kosztów; (cid:81) grupy reklam generuj(cid:200)ce konwersje przy wysokim CPA. 156 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Jak to zrobi(cid:202)? Aby skorzysta(cid:202) z Symulatora stawek, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz zak(cid:239)adk(cid:218) Grupy reklam. 3. Kliknij ikon(cid:218) wykresu znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) poni(cid:285)ej stawki grupy reklam i sprawd(cid:283), w jaki sposób ró(cid:285)ne stawki mog(cid:239)yby wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na Twój ruch. 4. Przejrzyj dane przedstawione na wykresie i porównaj, jak stawka o okre(cid:258)lonej wysoko(cid:258)ci wp(cid:239)ynie na wyniki Twoich reklam. Wybierz nowe maksymalne CPC i kliknij przycisk Zapisz, aby wprowadzi(cid:202) zmiany w swojej grupie reklam. Jak to dzia(cid:239)a? Symulator stawek pozwala Ci oszacowa(cid:202), jak zmiana konkretnej stawki mog(cid:239)aby wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na Twój ruch. Narz(cid:218)dzie analizuje wyniki z ostatnich siedmiu dni i oblicza, jak zmieni(cid:239)yby si(cid:218) one, gdyby(cid:258) zastosowa(cid:239) inn(cid:200) stawk(cid:218). Mo(cid:285)esz te(cid:285) sprawdzi(cid:202), o ile wi(cid:218)cej ods(cid:239)on na pierwszej stronie odnotowa(cid:239)yby Twoje reklamy przy innej stawce. To jeszcze nie wszystko… Szacunki ograniczone s(cid:200) do sieci wyszukiwania i nie uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200) sieci reklamowej. Symulator stawek nie dzia(cid:239)a w przypadku kampanii, w których aktywowano automatyczne dostosowywanie stawek lub Optymalizator konwersji. Nie jest te(cid:285) dost(cid:218)pny dla kampanii o ogra- niczonym bud(cid:285)ecie, które stale osi(cid:200)ga(cid:239)y swój dzienny bud(cid:285)et w ci(cid:200)gu ostatnich siedmiu dni. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”. 157 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Modyfikowanie stawek mobilnych Zgodnie z domy(cid:258)lnymi opcjami nowi reklamodawcy tworz(cid:200)cy konta przeprowadzaj(cid:200) kampa- nie na wszystkich dost(cid:218)pnych urz(cid:200)dzeniach, czyli komputerach stacjonarnych, tabletach i te- lefonach komórkowych. Mo(cid:285)esz jednak — i powiniene(cid:258) — dostosowywa(cid:202) stawki dla urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych, zale(cid:285)nie od tego, jakie wyniki otrzymujesz. Przygotowanie Przeanalizuj ostatnie wyniki urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych, by zdecydowa(cid:202), jak wiele ruchu otrzymu- jesz z tego typu sprz(cid:218)tu i w jakim stopniu przyczynia(cid:239) si(cid:218) on do generowania konwersji. Je(cid:258)li mobilne wspó(cid:239)czynniki konwersji stoj(cid:200) na równi z danymi dotycz(cid:200)cymi komputerów i tabletów, pozostaw domy(cid:258)lne ustawienia stawek mobilnych. Je(cid:285)eli wspó(cid:239)czynnik konwersji z telefonów komórkowych jest wyra(cid:283)nie ni(cid:285)szy, obni(cid:285) stawki, z kolei gdy wybija si(cid:218) znacznie ponad inne urz(cid:200)dzenia, mo(cid:285)esz go zwi(cid:218)kszy(cid:202), by jeszcze lepiej wykorzysta(cid:202) ten ruch. Urz(cid:200)dzenie Wspó(cid:239)czynnik konwersji Komputery Tablety Komórki Komórki 3 procent 3,5 procent 1,5 procent 4 procent Dostosowywanie stawki Domy(cid:258)lna Nie mo(cid:285)na jej dostosowa(cid:202) Obni(cid:285) Zwi(cid:218)ksz Odwied(cid:283) swoj(cid:200) witryn(cid:218) z telefonu komórkowego, by sprawdzi(cid:202), czy jest przystosowana do obs(cid:239)ugi urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych. Je(cid:258)li do(cid:258)wiadczenie u(cid:285)ytkownika jest dalekie od idea(cid:239)u, a po stronie trudno nawigowa(cid:202) z poziomu smartfona, obni(cid:285) stawki. Rozwa(cid:285) te(cid:285) zainwestowanie w witry- n(cid:218) zoptymalizowan(cid:200) mobilnie, poniewa(cid:285) wraz ze wzrostem bazy u(cid:285)ytkowników mobilnych aspekt ten odgrywa coraz wa(cid:285)niejsz(cid:200) rol(cid:218). Zajrzyj na http://www.howtogomo.com/, by sprawdzi(cid:202), jak Twoja strona prezentuje si(cid:218) na ekranach urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych i znale(cid:283)(cid:202) dodatkowe pomoce. Jak to zrobi(cid:202)? Aby zmodyfikowa(cid:202) stawki mobilne, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz kampani(cid:218), któr(cid:200) chcesz edytowa(cid:202). 3. Przejd(cid:283) do zak(cid:239)adki Ustawienia i wybierz podzak(cid:239)adk(cid:218) Urz(cid:200)dzenia. 4. Na ekranie ujrzysz dane dotycz(cid:200)ce kampanii z podzia(cid:239)em na wszystkie trzy typy urz(cid:200)dze(cid:241). Na górze karty Kampanie dostosuj zakres danych i wybierz Maks. zakres dat, tak aby widzie(cid:202) informacje z przesz(cid:239)o(cid:258)ci. 158 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki 5. W rz(cid:218)dzie Komórki wyposa(cid:285)one w przegl(cid:200)dark(cid:218) z pe(cid:239)n(cid:200) funkcjonalno(cid:258)ci(cid:200) kliknij w polu w kolumnie Dost. stawek. 6. Wybierz Zwi(cid:218)kszenie o lub Zmniejszenie o i podaj warto(cid:258)(cid:202) w procentach. 7. Aby ca(cid:239)kowicie wyeliminowa(cid:202) dan(cid:200) kampani(cid:218) z wy(cid:258)wietlania na telefonach komórkowych, wybierz Zmniejszenie o i podaj warto(cid:258)(cid:202) 100 . 8. Kliknij przycisk Zapisz. Jak to dzia(cid:239)a? Dostosowywanie stawek mobilnych pomo(cid:285)e Ci obni(cid:285)y(cid:202) lub podwy(cid:285)szy(cid:202) stawki dla telefonów komórkowych. Dzia(cid:239)anie to polega na podaniu warto(cid:258)ci procentowej odnosz(cid:200)cej si(cid:218) do kwoty domy(cid:258)lnej. Dostosowywanie stawek mobilnych nie jest kompatybilne z Optymalizatorem konwersji, je(cid:258)li wi(cid:218)c Twoje kampanie czerpi(cid:200) korzy(cid:258)ci z ustalania stawek CPA, r(cid:218)czne dostosowanie stawek mobilnych nie przyniesie efektu. Wci(cid:200)(cid:285) mo(cid:285)esz jednak ustawi(cid:202) w kampanii, w której aktywny jest Optymalizator konwersji, zmniejszenie stawki mobilnej o 100 procent, co sprawi, (cid:285)e reklamy nie b(cid:218)d(cid:200) pojawia(cid:202) si(cid:218) na telefonach komórkowych. Dostosowywanie stawek mobilnych nie jest kompatybilne z Optymalizatorem konwersji, poniewa(cid:285) ustalaj(cid:200)c kwoty, to narz(cid:218)dzie bierze ju(cid:285) pod uwag(cid:218) urz(cid:200)dzenia, na których u(cid:285)ytkownicy dokonuj(cid:200) wyszukiwa(cid:241). To jeszcze nie wszystko… Obecnie AdWords nie udost(cid:218)pnia opcji modyfikowania stawek dla tabletów. S(cid:200) one takie same jak domy(cid:258)lne stawki na komputerach. 159 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Optymalizowanie stawek w celu zwi(cid:218)kszenia zwrotów z inwestycji” w rozdziale 11., „Optymalizacja wyników”. Dostosowywanie stawek dla lokalizacji Dzi(cid:218)ki ostatnim ulepszeniom w AdWords reklamodawcy mog(cid:200) teraz modyfikowa(cid:202) stawki dla ró(cid:285)nych lokalizacji w tej samej kampanii. Stawki dla lokalizacji pomog(cid:200) Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wy(cid:285)sz(cid:200) pozycj(cid:218) og(cid:239)osze(cid:241) na tych obszarach, gdzie otrzymujesz najlepsze reakcje, a zarazem wydawa(cid:202) mniej pieni(cid:218)dzy w regionach i miastach, które nie sprawdzaj(cid:200) si(cid:218) równie dobrze. Na przyk(cid:239)ad sprzedawca opon zimowych mo(cid:285)e ustawi(cid:202) wy(cid:285)sze stawki dla klientów szukaj(cid:200)cych jego pro- duktów w za(cid:258)nie(cid:285)onym Colorado ni(cid:285) dla mieszka(cid:241)ców s(cid:239)onecznej Kalifornii. Przygotowanie W pierwszej kolejno(cid:258)ci musisz przeanalizowa(cid:202) rezultaty, które otrzymujesz z obecnych lokali- zacji docelowych. Aby pozna(cid:202) dane dotycz(cid:200)ce okre(cid:258)lonych miejsc, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie. 2. Wybierz kampani(cid:218), na której chcesz si(cid:218) skoncentrowa(cid:202), i przejd(cid:283) do zak(cid:239)adki Ustawienia. 3. Wybierz podzak(cid:239)adk(cid:218) Lokalizacje. 4. Z rozwijanego menu Szczegó(cid:239)y lokalizacji wybierz Co spowodowa(cid:239)o wy(cid:258)wietlenie reklamy lub Gdzie byli u(cid:285)ytkownicy. Opcja Gdzie byli u(cid:285)ytkownicy wy(cid:258)wietla raport o fizycznej lokalizacji u(cid:285)ytkowników, którzy zobaczyli Twoje og(cid:239)oszenie. Opcja Co spowodowa(cid:239)o wy(cid:258)wietlenie reklamy uwzgl(cid:218)dnia tak(cid:285)e lokalizacj(cid:218) osób, które dokona(cid:239)y wyszukiwania lub przegl(cid:200)da(cid:239)y strony. 5. Wybierz poziom szczegó(cid:239)owo(cid:258)ci danych geograficznych. Dost(cid:218)pne opcje to: 160 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki (cid:81) Kraj/terytorium; (cid:81) Region; (cid:81) Miasto; (cid:81) Najdok(cid:239)adniejsza lokalizacja. 6. Przejrzyj dane o skuteczno(cid:258)ci reklam powi(cid:200)zanych z lokalizacj(cid:200) (na przyk(cid:239)ad wed(cid:239)ug miast), w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c w to informacje na temat konwersji. Czy niektóre regiony radz(cid:200) sobie lepiej ni(cid:285) inne? Je(cid:258)li nie dysponujesz danymi z przesz(cid:239)o(cid:258)ci, pomy(cid:258)l o tym, gdzie Twoje produkty lub us(cid:239)ugi mog(cid:239)yby cieszy(cid:202) si(cid:218) najwi(cid:218)kszym zainteresowaniem. Jak to zrobi(cid:202)? Teraz, gdy wiesz ju(cid:285), które lokalizacje radz(cid:200) sobie lepiej, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) dostosowa(cid:202) stawki poprzez ustawienia Lokalizacji Twojej kampanii. 1. Przejd(cid:283) do podzak(cid:239)adki Lokalizacje, by wy(cid:258)wietli(cid:202) szczegó(cid:239)y. 2. Posortuj wyniki zgodnie z interesuj(cid:200)cym Ci(cid:218) wska(cid:283)nikiem, na przyk(cid:239)ad Koszt konw. (1/klikni(cid:218)cie). 3. Wybierz lokalizacje o s(cid:239)abych wynikach i kliknij przycisk Dodaj cele i ustaw dostosowanie stawek. W przypadku miejsc, które nie radz(cid:200) sobie zbyt dobrze, wybierz Zmniejszenie o i podaj warto(cid:258)(cid:202) w procentach. Kliknij przycisk Wprowad(cid:283) zmiany. 4. Nast(cid:218)pnie wybierz te rejony, które zebra(cid:239)y dobre wyniki, kliknij przycisk Dodaj cele i ustaw dostosowanie stawek i wybierz Zwi(cid:218)kszenie o. Podaj warto(cid:258)(cid:202) w procentach, po czym kliknij przycisk Wprowad(cid:283) zmiany. 161 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Stawki dla lokalizacji s(cid:200) dostosowywane na poziomie kampanii, trzeba wi(cid:218)c powtórzy(cid:202) ten proces dla ka(cid:285)dej kampanii, w której pragniesz zmodyfikowa(cid:202) stawki. Jak to dzia(cid:239)a? Dostosowywanie stawek do lokalizacji pozwala Ci na zwi(cid:218)kszanie i zmniejszanie stawek dla konkretnych miejsc w ramach pojedynczej kampanii. Wprowadzane stawki definiowane s(cid:200) jako odsetek Twojej kwoty domy(cid:258)lnej. To jeszcze nie wszystko… Mo(cid:285)esz nie tylko zmniejszy(cid:202) lub zwi(cid:218)kszy(cid:202) stawki, lecz tak(cid:285)e wykluczy(cid:202) wybran(cid:200) lokalizacj(cid:218), by Twoje og(cid:239)oszenia nie by(cid:239)y wy(cid:258)wietlane na tych obszarach geograficznych, na których s(cid:239)abo sobie radz(cid:200). Poni(cid:285)szy zrzut ekranu prezentuje po(cid:239)o(cid:285)enie opcji Wyklucz w zak(cid:239)adce Lokalizacje, s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cej do blokowania wybranych rejonów: 162 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Modyfikowanie stawek mobilnych”. Dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia Je(cid:258)li wypatrzysz trend, zgodnie z którym okre(cid:258)lone dni czy pory doby generuj(cid:200) wi(cid:218)ksz(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) cennego ruchu, mo(cid:285)esz w AdWords automatycznie dostosowa(cid:202) swoje stawki, aby czerpa(cid:202) z tych wzorców jak najwi(cid:218)ksze korzy(cid:258)ci. Na przyk(cid:239)ad kawiarnia mog(cid:239)aby chcie(cid:202) reklamowa(cid:202) si(cid:218) bar- dziej intensywnie podczas porannych godzin szczytu. Przygotowanie Zorientuj si(cid:218), kiedy otrzymujesz najcenniejszy ruch. Mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) dane z zak(cid:239)adki Wymiary w AdWords, by przeanalizowa(cid:202) dane wed(cid:239)ug poszczególnych dni czy godzin. Przydatne dane znajdziesz tak(cid:285)e w zak(cid:239)adce Ustawienia kampanii, w podzak(cid:239)adce Harmonogram reklam. Kliknij rozwijane menu Szczegó(cid:239)y harmonogramu i wybierz opcj(cid:218) Dzie(cid:241) tygodnia lub Godzina i dzie(cid:241) tygodnia. 163 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Jak to zrobi(cid:202)? Aby dopasowa(cid:202) stawki dla okre(cid:258)lonych dni tygodnia czy pór dnia, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) do karty Kampanie i wybierz t(cid:218) kampani(cid:218), któr(cid:200) chcesz edytowa(cid:202). 2. Przejd(cid:283) do zak(cid:239)adki Ustawienia. 3. Wybierz Harmonogram reklam. 4. Kliknij przycisk + Harmonogram reklam. 5. Kliknij przycisk + Utwórz w(cid:239)asny harmonogram. 6. Wybierz dni, w które chcesz wy(cid:258)wietla(cid:202) reklamy. Aby dostosowa(cid:202) stawki do okre(cid:258)lonych godzin, musisz utworzy(cid:202) kilka harmonogramów, a nast(cid:218)pnie dostosowa(cid:202) ich stawki. Dla naszej przyk(cid:239)adowej kawiarni utworzymy trzy ró(cid:285)ne pory dnia (zobacz pierwszy rysunek na kolejnej stronie). Pora dnia 6.00 – 10.00 10.00 – 15.00 15.00 – 18.00 Dostosowanie stawki Zwi(cid:218)kszenie stawki o 10 procent Brak dostosowania stawki Zmniejszenie stawki o 10 procent 7. Po okre(cid:258)leniu po(cid:285)(cid:200)danych dni i godzin kliknij przycisk Zapisz. 8. Nast(cid:218)pnie ujrzysz list(cid:218) dni i godzin, podczas których Twoje reklamy b(cid:218)d(cid:200) wy(cid:258)wietlane. Klikni(cid:218)cie w polu w kolumnie Dost. stawek przy ka(cid:285)dej porze pozwoli Ci zmniejszy(cid:202) lub zwi(cid:218)kszy(cid:202) dan(cid:200) stawk(cid:218) (zobacz drugi rysunek na kolejnej stronie). 9. Po zmodyfikowaniu ka(cid:285)dej stawki kliknij przycisk Zapisz. Stawki, których nie zmodyfikujesz, przyjm(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) domy(cid:258)ln(cid:200). 164 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:225) 7. • Bud(cid:298)ety i stawki 165 Kup książkęPoleć książkę Reklamuj si(cid:266) z Google. Skuteczne rozwi(cid:261)zania i przyk(cid:225)ady Jak to dzia(cid:239)a? Dodanie stawek dla okre(cid:258)lonych pór harmonogramu pozwoli Ci zwi(cid:218)kszy(cid:202) lub zmniejszy(cid:202) stawki dla danych dni tygodnia lub godzin, aby zmaksymalizowa(cid:202) widoczno(cid:258)(cid:202) og(cid:239)osze(cid:241) w naj- wa(cid:285)niejszych dla Ciebie okresach. Wprowadzane stawki definiowane s(cid:200) jako odsetek Twojej kwoty domy(cid:258)lnej. To jeszcze nie wszystko… Je(cid:258)li korzystasz z Optymalizatora konwersji, by dostosowywa(cid:202) stawki, nie b(cid:218)dziesz móg(cid:239) ustawi(cid:202) modyfikacji dla poszczególnych dni i godzin. Optymalizator konwersji jest wszech- stronnym narz(cid:218)dziem, które bierze pod uwag(cid:218) pory konwersji i optymalizuje stawki, by zmak- symalizowa(cid:202) zwrot z inwestycji. Zobacz te(cid:285) (cid:81) Przepis „Uaktywnianie Optymalizatora konwersji”. 166 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz udost(cid:218)pnianie danych, 52 wsparcie dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych u(cid:285)ytkowników, 33 wy(cid:258)wietlanie reklam, 85 zak(cid:239)adanie konta, 31 AdWords Keyword Tool, 25 akcje automatyczne oparte na regu(cid:239)ach i celach, 308 alerty niestandardowe monitorowanie efektywno(cid:258)ci dzia(cid:239)a(cid:241), 319 analizowanie, 219 bud(cid:285)etu i ofert, 23 KeywordSpy, 24 narz(cid:218)dzie planowania s(cid:239)ów kluczowych, 25 zwrot z inwestycji, 26 czasu konwersji klientów, 57 danych geograficznych, 227 dostosowanie widoku kolumn, 228 dzia(cid:239)anie, 229 post(cid:218)powanie, 228 przygotowanie, 227 raport geograficzny, 229 sortowanie danych, 229 danych o miejscach docelowych posortuj dane wed(cid:239)ug liczby konwersji, 233 posortuj dane wed(cid:239)ug liczby po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241), 233 posortuj dane wed(cid:239)ug ponoszonych kosztów, 233 danych z AdWords w Google Analytics, 62 kroki, 63 danych zwi(cid:200)zanych z czasem odwiedzin, 66 danych zwi(cid:200)zanych ze wspó(cid:239)czynnikiem odrzuce(cid:241), 66 dni i godzin, 226 dzia(cid:239)anie, 227 harmonogram reklam, 227 przygotowanie, 226 sortowanie danych, 227 wyniki, 226 dostosowywanie widoku danych, 223 klikni(cid:218)(cid:202), 60 raportów wyszukiwanych hase(cid:239) w celu zoptymalizowania s(cid:239)ów kluczowych, 268 skuteczno(cid:258)ci og(cid:239)osze(cid:241) reklamowych, 261 s(cid:239)ów kluczowych, 60, 100 dopasowanie przybli(cid:285)one, 102 strony docelowej, 129 wy(cid:258)wietle(cid:241) wspomagaj(cid:200)cych, 60 wzgl(cid:218)dnego CTR, 192 zaanga(cid:285)owania u(cid:285)ytkowników, 67 animowane reklamy graficzne, 188 AOL, 276 aukcja og(cid:239)osze(cid:241) sieciowych, 21 udzia(cid:239) reklamodawców, 24 reklam, 121 automatyczne harmonogramy dla reklam promocji, 308 miejsca docelowe, 168, 170 powiadomienia e-mailowe, 319 przyk(cid:239)ady wykorzystania, 320 ustawianie, 320 regu(cid:239)y, 308 aktywowanie, 308 bud(cid:285)ety, 308 dostosowywanie stawek, 308 dzia(cid:239)anie, 310 monitorowanie, 310 przyk(cid:239)ady wykorzystania, 308 nowych odwiedzaj(cid:200)cych, 62 [Tag], 199 A Acquisio, 112 Add Exact Match, 110 Add Phrase Match, 110 AdGooroo, 100 Adnotacje +1, 235 adres IP, 81 275 dzia(cid:239)anie, 276 kroki, 275 przygotowanie, 275 AdWords, 13 wykluczanie z grona odbiorców, analiza czasu konwersji klientów, 59 automatyczne regu(cid:239)y, 308 data konwersji, 54 dodawanie kodu do witryny, 51 elastyczne bud(cid:285)ety, 141 importowanie celów z Google Analytics, 52 komponenty konta, 70 najdro(cid:285)sze s(cid:239)owa kluczowe, 25 okre(cid:258)lenie bud(cid:285)etu, 28 opcje zaawansowane, 279 op(cid:239)acalno(cid:258)(cid:202), 29 powi(cid:200)zanie z Centrum Sprzedawcy w Google, 297 z Google Analytics, 46 z kontem YouTube, 214 z Miejscami Google, 288 z profilem Google+, 286 przewidywanie zysków, 28 raporty i analizy, 219 rozpoznawanie lokalizacji, 81 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz automatyczne regu(cid:239)y ustawienia, 310 wstrzymywanie i aktywowanie elementów, 308 sugestie s(cid:239)ów kluczowych, 258 tagowanie, 40, 48 aktywowanie, 40 Automatyczne miejsca docelowe wstrzymane lub usuni(cid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: