Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 002636 20673104 na godz. na dobę w sumie
Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-615-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawnoporównawczym prezentuje przekrój rozwiązań prawnych w materii rent strukturalnych w systemie prawnym Unii Europejskiej (w latach 1972-2011) oraz na gruncie systemów prawnych Polski, Francji i Niemiec, ze wskazaniem instrumentów alternatywnych oraz rozwiązań prawnych gwarantujących największą skuteczność instrumentu z punktu widzenia przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Monografia przedstawia etapy rozwoju i specyfikę unijnej polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako II filaru wspólnej polityki rolnej, szczególną uwagę poświęcając pojęciu i roli obszarów wiejskich w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do: pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządu terytorialnego, praktyków prawa, praw-ników-legislatorów, a także studentów na kierunkach prawo, administracja i ekonomia.
Dorota Milanowska – doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Białymstoku); pracownik Służby Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli; autorka publikacji dotyczących tematyki prawa europejskiego oraz wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Renty strukturalne jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Dorota Milanowska Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-615-6 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ I. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Polityka struktur rolnych (polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich) – fazy rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. Plan Mansholta i lata 1962–1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.3. Lata 1972–1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.4. Reforma MacSharry’ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.5. Agenda 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.6. Reforma Fischera z lat 2003–2004 oraz reforma z 2008 r. („health check”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Podstawy prawne polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich . . . 28 4. Autonomia państw członkowskich w kształtowaniu krajowej polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. Regionalizacja polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich . . . . 32 6. Finansowanie instrumentów wspierania rozwoju obszarów wiejskich 35 6.1. Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ROZDZIAŁ II. Obszary wiejskie w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Struktury agrarne sensu stricto i sensu largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Pojęcie obszarów wiejskich w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . 42 3. Obszary wiejskie w ustawodawstwach krajowych . . . . . . . . . . . . . . . 44 5 Spis treści 4. Rola obszarów wiejskich w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego . . . . 46 5. Prawo rolne a prawo obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ III. Instytucja rolniczych rent strukturalnych . . . . . . . . . 51 1. Pojęcie i geneza rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2. Podstawa wprowadzenia rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.1. Przyczyny wprowadzenia rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2. Cele rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.2.1. Wymiana pokoleń i odmłodzenie aktywnej populacji wiejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.2.2. Poprawa struktury obszarowej i modernizacja gospodarstw rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.2.3. Cele socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2.2.4. Wyłączanie gruntów z produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.2.5. Działania na rzecz środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . 57 2.2.6. Podniesienie konkurencyjności sektora rolnego . . . . . . . . 57 3. Renty strukturalne jako instrument polityczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.1. Renty strukturalne jako instrument polityki rolnej . . . . . . . . . . . 59 3.2. Renty strukturalne jako instrument polityki społecznej . . . . . . . 59 3.3. Renty strukturalne jako instrument polityki zatrudnienia . . . . . 60 3.4. Renty strukturalne jako instrument prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.5. Ekonomiczny wymiar rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ROZDZIAŁ IV. Ewolucja unormowań prawnych wcześniejszych emerytur w prawodawstwie unijnym . . . . . . . . . . . . . 65 1. Założenia planu Mansholta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2. Dyrektywa odstąpieniowa 72/160/EWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.2. Podmioty uprawnione i warunki uzyskania świadczenia . . . . . . . . 68 2.3. Warunek zaprzestania działalności rolniczej i przekazania gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.4. Charakter świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.5. Zasady finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3. Rozporządzenie (EWG) nr 1096/88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.2. Podmioty uprawnione i warunki uzyskania świadczenia . . . . . . . . 73 3.3. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.4. Charakter świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.5. Zasady finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4. Wcześniejsze emerytury w rozporządzeniu (EWG) nr 2079/92 . . . . . 77 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.2. Podmioty uprawnione i warunki uzyskania świadczenia . . . . . . 78 6 Spis treści 4.3. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.4. Charakter świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.5. Zasady finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5. Wcześniejsze emerytury w rozporządzeniu (WE) nr 1257/99 . . . . . . 82 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.2. Podmioty uprawnione i warunki uzyskania świadczenia . . . . . . 83 5.3. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.4. Charakter świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5.5. Zasady finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6. Wcześniejsze emerytury w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 . . . . 86 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.2. Podmioty uprawnione i warunki uzyskania świadczenia . . . . . . 86 6.3. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.4. Charakter świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.5. Zasady finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ROZDZIAŁ V. System rent strukturalnych w prawie polskim . . . . . . 90 1. Instytucje emerytalnego świadczenia pieniężnego za przekazanie ziemi w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2. Renty strukturalne jako element systemu zabezpieczenia społecznego rolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3. Zasadność i cele wprowadzenia rent strukturalnych do prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4. Ramy prawne instytucji rent strukturalnych w prawie polskim (2001 r., 2004 r. i 2007 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5. Definicja normatywna renty strukturalnej i podmioty uprawnione do jej uzyskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6. Przesłanki uzyskania renty strukturalnej w prawie polskim . . . . . . . 102 7. Przesłanki podmiotowe po stronie rolnika przekazującego gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 7.1. Wiek przedemerytalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 7.2. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu i brak zaległości w opłacaniu składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7.3. Prowadzenie działalności rolniczej przez ustawowo określony czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 7.4. Nieustalone prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 7.5. Wpis do ewidencji producentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 8. Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe po stronie osoby fizycznej przejmującej użytki rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 8.1. Wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 8.2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych i brak ustalonego prawa do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 7 Spis treści 8.3. Zobowiązanie do prowadzenia działalności na przejętych gruntach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 9. Przesłanki przedmiotowe po stronie rolnika przekazującego gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 9.1. Zaprzestanie działalności rolniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 9.2. Przekazanie gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 9.2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 9.2.2. Przedmiot przekazania: gospodarstwo rolne i użytki rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 9.2.3. Przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 9.2.4. Przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie rozporządzenia z 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9.2.5. Przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie rozporządzenia z 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 9.2.6. Zagospodarowanie przekazanych użytków rolnych . . . . . 124 9.2.7. Przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze umowy lub decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 10. Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej . . . . . . . . . 129 11. Oddziaływanie rent strukturalnych na przemiany strukturalne w rolnictwie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 ROZDZIAŁ VI. System rent za przekazanie ziemi w prawie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 1. Wcześniejsze emerytury w prawie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2. Federalne i związkowe programy rozwoju obszarów wiejskich w Niemczech (2011–2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3. System świadczeń pieniężnych z tytułu przekazania ziemi . . . . . . . . 139 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.2. Renta za przekazanie ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3.3. Renta z tytułu zaprzestania produkcji i wyrównanie pieniężne 148 4. Skuteczność świadczeń rentowych z punktu widzenia przemian strukturalnych w rolnictwie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ROZDZIAŁ VII. Wcześniejsze emerytury rolnicze w prawie francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1. Polityka poprawy struktur rolnych we Francji i tło regulacji . . . . . . . 152 2. System świadczeń pieniężnych z tytułu zaprzestania działalności rolniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.2. Odszkodowanie za zaprzestanie działalności rolniczej . . . . . . . . 156 8 Spis treści 2.3. Premia z tytułu przekazania ziemi na cele strukturalne . . . . . . 159 2.4. Pomoc na przekwalifikowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3. Świadczenia związane z przekazaniem ziemi w obowiązującym prawie francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1. Wcześniejsza emerytura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1.2. Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury . . . . . . . . . . 162 3.1.3. Finansowanie wcześniejszych emerytur i ich wysokość . . . 167 3.2. Świadczenie związane z przekazaniem gospodarstwa rolnego . . . . 168 3.3. Oddziaływanie wcześniejszych emerytur na przemiany strukturalne w rolnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ROZDZIAŁ VIII. Wymiana pokoleń w rolnictwie i rozwój gospodarstw rolnych w okresie programowania 2014–2020 . . . . 172 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 2. Instrumenty wymiany pokoleń w rolnictwie i rozwoju gospodarstw rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 ROZDZIAŁ IX. Skuteczność rent strukturalnych z punktu widzenia przekształceń struktur agrarnych . . . . . . . . . . . . . . . . 178 1. Wnioski z analizy prawnoporównawczej regulacji rent strukturalnych w Polsce, Niemczech i Francji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2. Stosowanie rent strukturalnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i jego fakultatywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3. Renty strukturalne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4. Determinanty skorzystania z rent strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5. Oddziaływanie rent strukturalnych na rolnictwo europejskie . . . . . . 193 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Wykaz skrótów BfA CdDE CMLR Dz.U. Dz.Urz. dyrektywa 72/159/EWG – dyrektywa 72/159/EWG w sprawie modernizacji gospo- – „Blätter für Agrarrecht” – „Cahiers de Droit Européen” – „Common Market Law Review” – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy WE lub UE darstw rolnych (Dz.Urz. WE 1972 L 96/1) dyrektywa 72/160/EWG – dyrektywa 72/160/EWG w sprawie wsparcia zaprzesta- nia prowadzenia działalności rolniczej i  wykorzystania gruntów rolnych na cele poprawy struktur agrarnych (Dz.Urz. WE 1972 L 96/9) EPS ER EFOGR EFRG EFRROW ERAE EWG JAE k.c. Legalis LUP NP OECD ONSAiWSA PiP RDUE RHDI RMC RMCUE RTDeur. – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Économie Rural” – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – „European Review of Agricultural Economics” – Europejska Wspólnota Gospodarcza – „Journal of Agricultural Economics” – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – System informacji prawnej – „Land Use Policy” – „Nowe Prawo” – Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wo- jewódzkich Sądów Administracyjnych – „Państwo i prawo” – „Revue de droit de l’Union Européenne” – „Revue Helletique de Droit International” – „Revue de Marché Commun” – „Revue de Marché Commun de l’Union Européenne” – „Revue trimestrielle de droit européen” 11 rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 r.r.s. z 2004 r. lub rozporządzenie z 2004 r. r.r.s. z 2007 r. lub rozporządzenie z 2007 r. SR TEWG TFUE TWE UE ustawa z 2001 r. WE WiR WPR Wykaz skrótów – rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza- rów Wiejskich (EFRROW), Dz.Urz. 2005 L 277/1 – rozporządzenie Rady (WE) nr  1257/1999 z  17  maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i  uchylające niektóre rozpo- rządzenia (Dz.Urz. WE 1999 L 160/80) – rozporządzenie Rady Ministrów z  30  kwietnia 2004  r. w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu udziela- nia pomocy finansowej na uzyskiwanie rent struktu- ralnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191) – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia- łania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U.  Nr  109, poz. 750 ze zm.). – „Sociologia Ruralis” – Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej z 1957 r. (Traktat rzymski) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Traktat o Wspólnocie Europejskiej z 1992 r. – Unia Europejska – ustawa z  26  kwietnia 2001  r. o  rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539 ze zm.) – Wspólnota Europejska – „Wieś i Rolnictwo” – wspólna polityka rolna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: