Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 004028 21765442 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych - ebook/pdf
Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4424-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z okazji świąt wielu przedsiębiorców organizuje uroczyste spotkania z pracownikami i kontrahentami. Podatnicy muszą pamiętać, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu przygotowania imprezy. Organizacja przyjęcia w restauracji nie pozwoli na odliczenie podatku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-4424-6 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 „Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji „Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Towary w paczce świątecznej objęte różnymi stawkami są rozliczane odrębnie Przekazanie pracownikom i członkom ich rodzin paczek świątecznych zakupionych ze środ- ków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega VAT. Zakup tych towarów ze środków obrotowych pozwoli na odliczenie podatku. Nabycie upominków przekazywanych pracow- nikom oraz członkom ich rodzin z okazji świąt może być sfinansowane ze środków obrotowych firmy bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Obowiązek jego two- rzenia nakładają na pracodawców przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fun- duszu świadczeń socjalnych. Fundusz taki muszą tworzyć pracodawcy zatrud- niający (według stanu na 1 stycznia danego roku) co najmniej 20 pracowników (w prze- liczeniu na pełne etaty). Mniejsze podmioty mogą utworzyć fundusz, choć nie muszą. Nie dotyczy to jednostek budżetowych i samorzą- dowych zakładów budżetowych, którzy mają obowiązek utworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Podmio- tami uprawnionymi do korzystania z funduszu są przede wszystkim pracownicy i ich rodziny (także emeryci i renciści) oraz byli pracownicy z rodzinami. Firma jest administratorem środków ZFŚS Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa o VAT obej- muje swoim zakresem także niektóre czyn- ności nieodpłatne. Aby jednak dana czynność prowadziła do powstania obowiązku podat- kowego w VAT, musi zostać wykonana przez ZAKUP PACZEK FINANSOWANY Z FUNDUSZU Spółka ABC w grudniu kupiła dla swoich pracowników paczki świąteczne. Wydatek został sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podatek naliczony w cenie tych towarów nie będzie podlegał odliczeniu. Także przekazanie tych paczek pracownikom nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty VAT. Y D A Ł K Y Z R P ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W spółce ABZ z okazji świąt zostały zakupione paczki ze słodyczami i innymi artykułami żywnościowymi. Wartość paczek brutto 10.701 zł ( w tym VAT 2.001 zł) została sfinansowana w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nabycie paczek i ich wydanie pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego zostanie ujęte w księgach. 1. Faktura za paczki świąteczne: ■ Wn „Rozliczenia zakupu” 10.701 zł, ■ Ma „Rozrachunki z dostawcami” 10.701 zł. ■ Wn „ZFŚS” 10.701 zł, ■ Ma „Rozliczenia zakupu” 10.701 zł. ■ Wn „Rozrachunki z dostawcami” 10.701 zł, ■ Ma „Rachunek bankowy ZFŚS” 10.701 zł. 3. Zapłata za fakturę z rachunku ZFŚS: 2. Wydanie paczek na podstawie listy, na której pracownicy potwierdzili odbiór 3 Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie VAT od wydatków świątecznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: