Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 008714 22999781 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie VAT w działalności sezonowej - ebook/pdf
Rozliczanie VAT w działalności sezonowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 10
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-342-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wakacje to okres, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie działalności sezonowej. W związku z tym mają oni wątpliwości, czy powinni się z tego tytułu rejestrować do VAT, czy muszą mieć kasę fiskalną oraz jakie stawki VAT zastosować do wykonywanych przez siebie czynności. Niezależnie od tego, czy podatnik prowadzi działalność zarejestrowaną, czy też nie dla celów rozliczeń VAT traktowany jest jako podatnik. Obowiązki w zakresie VAT zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości osiąganych obrotów.
W publikacji przedstawiamy kompleksowe omówienie zasad rozliczania VAT w działalności sezonowej dotyczące:
•  rejestracji w zakresie podatku VAT,
• wypełniania deklaracji VAT,
• ewidencji obrotu  na kasie fiskalnej,
• przekazywania JPK_VAT,
• zastosowania prawidłowych stawek VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RozlICzAnIEVATwdzIAłAlnoŚCISEzonowEj RozliczanieVATwdziałalnościsezonowej Wakacje to okres, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie działalności sezonowej. W związku z tym mają oni wątpliwości, czy powinni się z tego tytułu rejestrować do VAT, czy muszą mieć kasę fiskalną oraz jakie stawki VAT zastosować do wykonywanych przez siebie czynności. W artykule przedsta- wiamy kompleksowe omówienie zasad rozliczania VAT w działalności sezonowej. Niezależnie od tego, czy podatnik prowadzi działalność zarejestrowaną, czy też tzw. nie- ewidencjonowaną, tj. bez rejestracji (co umożliwia nowe Prawo przedsiębiorców), dla ce- lów rozliczeń VAT traktowany jest jako podatnik. Obowiązki w zakresie VAT zależą od ro- dzaju prowadzonej działalności i wysokości osiąganych obrotów. 1. wybórzwolnieniapodmiotowegoprzezpodatnika prowadzącegodziałalnośćsezonową Podatnicy, którzy w trakcie roku rozpoczynają prowadzenie działalności sezonowej, mogą  skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy  o VAT. Co do zasady zwolnienie to przysługuje w kwocie 200 000 zł netto rocznie. Jednak  w przypadku gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku, limit ten jest ustalany  w proporcji  do  okresu  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Proporcję  tę  ustala  się  w stosunku dziennym, nie miesięcznym, nawet gdy podatnik rozpoczyna działalność od  pełnego  miesiąca.  Ta  pierwsza  metoda  jest  bowiem  dokładniejsza.  Zdaniem  organów  podatkowych, ustalając okres prowadzenia działalności gospodarczej, należy brać pod  uwagę  faktyczną  datę  rozpoczęcia  tej  działalności,  a nie  np.  datę  złożenia  zgłoszenia  rejestracyjnego.  W interpretacji  indywidualnej  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w Bydgoszczy  z 11 maja 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-232/15/MN) czytamy: Za moment rozpoczęcia działalności należy przyjąć datę faktycznego wykonania pierwszej czynności (np. podpisania umowy, dokonania zakupu itp.) związanej z pro- MF wadzoną działalnością. Podatnik rozpoczynający działalność sezonową może wyliczyć limit przysługującego mu  zwolnienia podmiotowego, posługując się poniższym wzorem. wzórnaobliczenielimituzwolnieniapodmiotowegowprzypadkupodatnikówroz- poczynającychdziałalnośćgospodarcząwtrakcieroku Kwotalimitu=200000×liczbadniodrozpoczęciadziałalnościdokońcaroku/365 Przykład Podatnik  rozpoczął  działalność  sezonową  1  lipca  2018  r.  Zakończy  ją  30  wrześ- nia 2018 r. Będzie ją zatem prowadził 92 dni. W związku z tym limit przysługującego  mu zwolnienia podmiotowego w 2018 r. wyniesie 50 410,96 zł. Wynika to z następu- jącego wyliczenia: 200 000 x 92/365 = 50 410,96 zł  l i i p e c 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie VAT w działalności sezonowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: