Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 003484 21725558 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie dotacji unijnych - ebook/pdf
Rozliczanie dotacji unijnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4015-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z publikacji 'Rozliczanie dotacji unijnych' dowiesz się, jak prawidłowo należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie. Eksperci wyjaśniają m.in., w jaki sposób beneficjent funduszy europejskich musi ująć jednorazowe odpisy amortyzacyjne, sprzedaż środków trwałych, czy też kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem od podatku VAT. Dodatkowo formuła tej publikacji polegająca na tym, że każde zagadnienie jest przedstawione w formie pytania i odpowiedzi wraz z uzasadanieniem i podaniem podstawy prawnej czyni ją bardzo przystępną i praktyczną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Katarzyna Trzpioła Rozliczanie dotacji unijnych 1 zakresie kosztów funduszy europejskich oraz obejmuje Przy rozliczaniu refundacji wynagrodzeń trzeba uwzględnić pierwotne koszty Pytanie Nasza spółka otrzymuje dotacje ze środków unijnych, które mają na celu realizację i współfinansowanie projektu w stworzenia nowych miejsc pracy. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji refinansowanej z część kosztów wynagrodzeń pracowniczych poniesionych przez spółkę w ramach realizacji całego przedsięwzięcia. Czy podatkowo musimy skorygować koszty za 2012 oraz 2013 rok? Czy powinniśmy zmienić sprawozdanie finansowe za te wskazane lata? Odpowiedź W opisanej w pytaniu sytuacji beneficjent funduszy unijnych korzysta ze zwolnienia z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych bezpośrednio z już otrzymanej refundacji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wykazane pierwotne koszty. Wyjaśnienie Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym wypadku środki korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 updop. Ważne! Wolne od podatku są m.in. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. 2 podatnik jest zobowiązany dofinansowania Konieczność skorygowania podatku Przepisy prawa podatkowego wskazują, iż skorygowanie kosztów powinno następować w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wykazane pierwotne koszty. Otrzymanie dofinansowania i związana tym korekta kosztów nie zmieniają momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. zatem koszty powinny być pomniejszone w okresie A sprawozdawczym, w którym zostały wykazane. Oznacza to, że po otrzymaniu do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc miesiąca (roku), w którym koszty zostały ujęte podatkowo. Pozostały przychód operacyjny Inaczej wygląda kwestia na gruncie prawa bilansowego. Tu kluczowa jest zasada zawarta w art. 54 ust 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Wskazuje ona, że nie wolno zmieniać zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Sprawozdania za 2012 oraz 2013 rok zostały sporządzone zgodnie zasadami rachunkowości i należy je uznać za wierne i rzetelnie odzwierciedlające obraz jednostki. Konieczność skorygowania zeznań podatkowych za wskazane lata nie przesądza jednak o braku należytej staranności w rachunkowości. Tym bardziej iż korekta jest efektem otrzymania dotacji, które rachunkowo należy ujmować, kierując się zasadą ostrożności. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie dotacji unijnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: