Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02004 015716 23562806 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenia VAT - ebook/pdf
Rozliczenia VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962080 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-56%), audiobook).

Publikacja zawiera zbiór orzeczeń i interpretacji podatkowych w zakresie VAT opatrzonych komentarzem ekspertów, aby bez kłopotów rozliczać podatek od towarów i usług.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

R O Z L I C Z E N A V A T I § VAT Rozliczenia W y j a ś n e n a o r g a n ó w p o d a t k o w y c h i i i w y r o k i s ą d ó w z k o m e n t a r z e m e k s p e r t ó w Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA SPRAWDŹ NASZE PUBLIKACJE NA: UOM129 Cena brutto 79,00 zł OM129-Okladka.indd 1 OM129-Okladka.indd 1 17.03.2017 12:53:50 17.03.2017 12:53:50 Rozliczenia VAT Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów UOM129-Srodki.indb 1 UOM129-Srodki.indb 1 17.03.2017 12:54:18 17.03.2017 12:54:18 Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6208-0 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e–mail: portalĤ @wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks. 22 617 60 10 e–mail: cok@wip.pl „Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. UOM129-Srodki.indb 2 UOM129-Srodki.indb 2 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 SPIS TREŚCI Orzeczenia i Interpretacje .......................................................................... Dostaw, które da się wyodrębnić, nie można rozliczać w sposób ciągły .... Usługi edukacyjne wykonywane przez nauczyciela akademickiego są zwolnione z VAT ............................................................................................. 0 VAT do zaliczki tylko po spełnieniu ustawowych warunków ............... Sprzedaż biletów przez Internet wymaga ewidencji na kasie rejestrującej ............................................................................................................ W niektórych sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić ulgę na zakup kasy ......................................................................................................................... Zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie tylko po spełnieniu warunków ............................................................................................................. Prywatne przejazdy pracowników służbowymi autami wymagają rejestracji na kasie ................................................................................................ Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy ........................................................ Ulga na kasę fiskalną przysługuje dopiero po pierwszej sprzedaży ........... Działalność społecznie użyteczna bez korzyści w VAT ................................. Sprzedaż bitcoinów nie podlega opodatkowaniu VAT .................................. Paragon z NIP nabywcy to nie to samo co faktura uproszczona .................. Autoresponder jest podstawą do obniżenia kwoty podatku należnego ..... Status kontrahenta do celów VAT można zweryfikować, korzystając z usługi Ministerstwa Finansów ........................................................................ Nieodpłatne przekazanie prezentów na zlecenie kontrahenta podlega VAT .......................................................................................................... Podział zysku w konsorcjum bez VAT .............................................................. Zmiana przeznaczenia nabytych części samochodowych bez obowiązku korekty ................................................................................................................... Nadpłata za przesyłkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .............................................................................................. 9 9 11 13 16 22 26 32 35 38 42 45 48 50 52 55 57 59 61 UOM129-Srodki.indb 3 UOM129-Srodki.indb 3 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 Orzeczenia i interpretacje Fakturę można anulować tylko w wyjątkowych sytuacjach ......................... Przedsiębiorca odliczy VAT od remontu wynajmowanego lokalu .............. Niektóre błędy formalne nie pozbawią możliwości odliczenia VAT ........... Zmiana przeznaczenia wykorzystywania auta nie pozbawi prawa do odliczenia VAT ...................................................................................................... Po spełnieniu warunków sprzedaż budynku wraz z gruntem jest zwolniona z VAT ........................................................................................... Odliczanie 100 tylko od samochodu wykorzystywanego wyłącznie w działalności ....................................................................................................... Reklama na samochodzie to za mało, aby odliczać VAT w 100 ................. TSUE: Przedsiębiorca może zdecydować, w jakim języku wypełni dane na fakturze VAT .......................................................................................... Od wydatków na modernizację targowiska można odliczyć VAT ........................................................................................... Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki .................................................................. Faktura pierwotna i duplikat muszą mieć takie same dane .......................... Podatnik sam musi przyporządkować posiłki do PKWiU ........................... Do opłaty za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi w szpitalu nie dolicza się VAT ............................................................................................... Działalność menedżera na kontrakcie jest opodatkowana VAT ................... Przepisy o prewspółczynniku mają zastosowanie tylko w określonych sytuacjach .............................................................................................................. Nieodliczony VAT od samochodów pomniejszy przychód .......................... Gmina nie odzyska VAT od poniesionej inwestycji ....................................... 63 65 67 69 71 74 76 78 80 82 85 87 89 91 94 96 98 Późniejsze badanie techniczne auta nie pozbawi prawa do odliczenia pełnego VAT .......................................................................................................... 100 Szkolenie przez Internet nie zawsze korzysta ze zwolnienia z VAT ............ 102 Do zastosowania 0 stawki VAT w transporcie towarów niezbędna jest właściwa dokumentacja ............................................................................... 105 Karton z produktami nie podlega VAT ............................................................ 108 4 UOM129-Srodki.indb 4 UOM129-Srodki.indb 4 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 Spis treści Przy całkowitej zmianie danych nabywcy konieczna jest faktura korygująca ............................................................................................................. 110 Ważny wyrok TSUE: Likwidacja szkód z 23 stawką VAT .......................... 112 Z utratą towaru może wiązać się obowiązek korekty VAT ........................... 114 Podpisany protokół nie decyduje o wykonaniu usługi .................................. 116 Faktury elektroniczne mogą być przechowywane w formie papierowej .... 119 Pożyczki dla pracowników bez obowiązków w VAT ..................................... 122 Prewspółczynnik nie ma zastosowania przy usługach marketingowych ................................................................................................... 124 Faktura za bezumowne korzystanie z gruntu nie musi uwzględniać powierzchni gruntu oraz stawki za metr kwadratowy ................................. 127 Zaplecze techniczne i personalne przesądza o miejscu opodatkowania .... 129 Przy zwrocie zaliczki fakturę trzeba skorygować .......................................... 132 Zwolnienie chorobowe nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT ................................................................................................ 134 Obrona naruszonego dobrego imienia spółki ma związek z jej działalnością gospodarczą .......................................................................... 137 Pomyłka nie przekreśli szans na odliczenie VAT ............................................ 139 Dodatkowe koszty powiększą podstawę opodatkowania przy imporcie towarów ....................................................................................... 141 Podejrzane faktury wymagają sprawdzenia .................................................... 144 Parkowanie poza firmą nie przekreśli szans na odliczenie pełnego VAT ................................................................................. 145 Zawieszenie firmy nie przekreśli prawa do odliczenia VAT ........................ 148 Kopie faktur można przechowywać elektronicznie ....................................... 150 Przy sprzedaży samochodu VAT-26 wymaga aktualizacji ............................ 153 Odpłatne udostępnienie samochodów pracownikom nie przekreśli szans na pełne odliczenie VAT ........................................................................... 155 Dla określenia obowiązku podatkowego w VAT istotne znaczenie ma dzień wydania przesyłki kurierowi ........................................................... 157 5 UOM129-Srodki.indb 5 UOM129-Srodki.indb 5 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 Orzeczenia i interpretacje Tylko pakiet obejmujący usługę noclegową ze śniadaniem z preferencyjną stawką VAT ............................................................................... 160 W niektórych sytuacjach podstawą do odliczenia VAT jest duplikat faktury ............................................................................................. 162 Darmowy dowóz pracowników do firmy bez podatku od towarów i usług .............................................................................................. 165 Brak ewidencji pozbawi prawa do odliczania 100 VAT od samochodów demonstracyjnych ................................................................. 167 Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu ma swoje konsekwencje w VAT ..................................................................................................................... 170 W niektórych przypadkach VAT-26 przedsiębiorca musi zaktualizować ....................................................................................................... 172 6 UOM129-Srodki.indb 6 UOM129-Srodki.indb 6 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 WSTĘP Podatek od towarów i usług sprawia podatnikom najwięcej kłopotów, o czym świadczą liczne interpretacje podatkowe wydawane właśnie w za- kresie VAT. Prawidłowość rozliczeń tego podatku jest też przyczyną licz- nych sporów, które znajdują swój finał w sądzie. Do Państwa rąk oddajemy zbiór wybranych interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądów dotyczących VAT, wszystkie opatrzone komentarzem ekspertów. Dzięki temu Państwa rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług będą przebiegały bez kłopotów. Życzę udanej lektury Sylwia Maliszewska redaktor prowadzący 7 UOM129-Srodki.indb 7 UOM129-Srodki.indb 7 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 UOM129-Srodki.indb 8 UOM129-Srodki.indb 8 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 ORZECZENIA I INTERPRETACJE Dostaw, które da się wyodrębnić, nie można rozliczać w sposób ciągły O usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególnych czyn- ności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. ZAGADNIENIE SPORNE W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka (m.in. dosta- wa farb i lakierów drukarskich) posiada magazyny konsygnacyjne, będące składem towarów własnych przetrzymywanych u odbiorców. Magazyny mieszczą się u poszczególnych klientów i stanowią wyodrębnioną część, którą spółka wynajmuje i ponosi z tytułu tego wynajmu opłaty określone w umowach z klientami. Do momentu pobrania przez klienta towaru po- zostaje on w dyspozycji spółki. Dopiero z chwilą pobrania towaru z ma- gazynu klient nabywa prawo do dysponowania towarem jak właściciel, czyli następuje dostawa. Pobranie towaru z magazynu jest za każdym ra- zem potwierdzane odpowiednim dokumentem. Równocześnie strony ustaliły, że będą się rozliczać w okresach rozliczeniowych, maksymalnie miesięcznych. Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka prawidłowo rozpoznaje obowią- zek podatkowy w VAT, uznając, że powstaje on z upływem każdego okre- su rozliczeniowego, w którym towar opuści magazyn, czy prawidłowe jest wskazywanie na fakturze, jako daty zakończenia dostawy towarów, ostat- niego dnia okresu rozliczeniowego. Izba skarbowa uznała, że dostawy towarów, chociaż są powtarzalne i sta- łe, to jednak można każdą z nich wyodrębnić jako samodzielną, która jest określona jednoznacznie co do przedmiotu oraz czasu jej realizacji. STANOWISKO SĄDU Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał rację organom podatko- wym. Sąd uznał, że spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw i jednoznacznie określić jej przedmiot. Trudno w tej sytuacji uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem wykonywanym 9 UOM129-Srodki.indb 9 UOM129-Srodki.indb 9 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20 Orzeczenia i interpretacje w sposób ciągły. Słusznie zatem organ stwierdził, że w przedstawionym sta- nie faktycznym zastosowanie będzie miał art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. KOMENTARZ EKSPERTA Cezary Młotek radca prawny W komentowanej sprawie nie można odmówić słuszności stanowisku NSA. Sąd trafnie zauważył, że art. 19a ust. 3 ustawy o VAT odnosi się w ca- łości do usług ciągłych. Pomimo że tylko w drugim zdaniu tego przepisu jest mowa o „usłudze świadczonej w sposób ciągły”, to jednak cały przepis odnosi się do usług ciągłych, a nie tylko jego drugie zdanie. Nie od dziś wiadomo, że ustawa o VAT sprawia mnóstwo problemów in- terpretacyjnych. Stanowi obecnie „zlepek” różnych nowelizacji oraz imple- mentacji przepisów unijnych i niestety zdarza się, że owe implementacje są przeprowadzane w sposób mało precyzyjny, który potem prowadzi do trud- ności. Pomimo starań legislatorów (a może nawet wbrew nim) przepisy prawa np. używają różnej terminologii w tych samych zagadnieniach bądź „gubią” pewne słowa, co nie byłoby zgubne w języku potocznym, niestety w języ- ku prawniczym może mieć negatywne skutki. Nie inaczej jest i tym razem. W art. 19a ust. 3 ustawy o VAT zdanie drugie rozwija tylko myśl zawar- tą w zdaniu pierwszym, jest jego dopełnieniem. Chodzi bowiem o usłu- gi, które ze względu na swą istotę wymagają ustalenia terminu płatności lub rozliczeń. Cały przepis w zamiarze ustawodawcy ma odzwierciedlać postanowienia Dyrektywy Rady nr 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu, a przede wszystkim jej art. 64 ust. 2. Wy- nika to z uzasadnienia projektu do ustawy, która wprowadziła do ustawy o VAT art. 19a. Skoro więc przepis ten stanowi implementację przepisów unijnych, to według NSA należy go interpretować zgodnie z wykładnią prowspólnotową. Zwróćmy także uwagę, że zgodnie nie tylko z zasadami techniki prawo- dawczej, ale także zgodnie z orzecznictwem m.in. naszego Trybunału Kon- stytucyjnego, jeżeli dana jednostka redakcyjna zawiera dwa zdania, to treść zdania drugiego musi pozostawać w ścisłym związku ze zdaniem poprze- dzającym (pierwszym). Jeśli przyjmiemy tę zasadę, to okaże się, że przepis jest w rzeczywistości jasny i nie zawiera żadnych wątpliwości interpreta- cyjnych, tak jak chciałby to skarżący w tej konkretnej sprawie. Gdyby jednak przepis był sformułowany nieco inaczej, nie byłoby żad- nych wątpliwości, a sprawa być może nie wędrowałaby przez wszystkie in- stancje sądownictwa administracyjnego, co trwało ponad dwa lata. 10 UOM129-Srodki.indb 10 UOM129-Srodki.indb 10 17.03.2017 12:54:20 17.03.2017 12:54:20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenia VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: