Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 002562 22737147 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-87-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Z początkiem kwietnia 2017 r. został uruchomiony „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Program ten jest skierowany do urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. Wprowadza możliwość bezgotówkowego dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet (płatność mobilna, tj. płatność telefonem). W urządzenia te urzędy będą wyposażone bezkosztowo. Docelowo program ma objąć wszystkie urzędy w Polsce. Planuje się również wdrożenie do programu Policji i udostępnienia możliwości opłacania mandatów w terminalach POS.

W publikacji omówiono m.in.:

regulacje prawne dotyczące obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,

kartę płatniczą jako instrument płatniczy,

ewidencję księgową operacji bezgotówkowych w księgach rachunkowych jednostki.

Publikacja skierowana jest do służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P O L E C A RENATA NIEMIEC ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH e-BOOK STAN PRAWNY – WRZESIEŃ 2017 R. ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE w jednostce sektora finansów publicznych RENATA NIEMIEC – finansista, posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych Z początkiem kwietnia br. został uruchomiony „Program upowszechniania płatności bezgotów- kowych w administracji publicznej” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Program ten jest skierowany do urzędów wojewódzkich, mar- szałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. Wprowadza możliwość bez- gotówkowego dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet (płatność mobilna – płatność telefonem), w które urzędy będą wyposażone bezkosztowo. Docelowo program ma objąć wszystkie urzędy w Pol- sce. Planuje się również wdrożenie do programu Policji i udostępnienia możliwości opłacania mandatów w terminalach POS. R ozbudowanie infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych pomoże zwiększyć popularność płatności elektronicznych i zredu- kować płatności gotówkowe w urzędach administra- cji publicznej. Dzięki możliwości skorzystania z terminali płatniczych lub z usługi WebPOS Paybynet sprawę w urzędzie będzie można załatwić szybciej, spraw- niej i bez dodatkowego wyjścia do kasy urzędu lub banku. ZAPAMIĘTAJ! Płatności kartą w urzędach mają być bezpłatne zarówno dla klientów, jak i dla urzędu. Opłaty za terminale i prowi- zje za przeprowadzone transakcje uiszczać będzie Mini- sterstwo Rozwoju oraz KIR. Wprowadzenie do urzędów terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet stanowić będzie ogromną zmianę dla administracji, przede wszyst- kim dlatego, że rozliczenia bezgotówkowe będą wprowadzone do małych miast i wsi. 2 Obrót gotówkowy i bezgotówkowy – regulacje prawne Wykonywanie zadań budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego wymaga gro- madzenia i wydatkowania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rozliczenia pieniężne w jednostkach budżetowych i samorządo- wych zakładach budżetowych przeprowadzane są za- równo w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. ZAPAMIĘTAJ! Obrót bezgotówkowy jest prowadzony za pośrednictwem banków, w których prowadzone są rachunki bankowe jed- nostek budżetowych i samorządowych zakładów budżeto- wych oraz ich kontrahentów. Zgodnie z zapisem art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe), rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się: ●● za pomocą polecenia przelewu, ●● za pomocą polecenia zapłaty, ●● czekiem rozrachunkowym, ●● kartą płatniczą.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenia bezgotówkowe w jednostce sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: