Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 008134 21564480 na godz. na dobę w sumie
Rozmowa kwalifikacyjna - ebook/pdf
Rozmowa kwalifikacyjna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377013212 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmowa kwalifikacyjna to nie jest zwykła formalność. Odpowiedzi, jakich udzielisz rekruterowi, zadecydują o tym, czy zobaczy on w Tobie idealnego kandydata na proponowane stanowisko, czy może beznadziejny przypadek, którym nie warto sobie zawracać głowy.

Postaw się przez chwilę na miejscu pracodawcy, który potrzebuje pracownika. Z setek kandydatów musi wybrać tego jednego, z którym ma zamiar związać się na dłużej. Chce mieć pewność, że to będzie możliwie najlepszy wybór. I dlatego na podstawie krótkiej rozmowy chce wyciągnąć jak najwięcej wniosków.

Możesz się spodziewać:

    * Pytań o Twoje cechy osobowości.

    * Pytań dotyczących Twojej wiedzy i doświadczenia.

    * Pytań dotyczących miejsca pracy.

    * Pytań podchwytliwych.

    * Pytań wyprowadzających z równowagi.

    * Pytań, które nie powinny paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej (!).

    * Pytań testujących uległość.

    * A na koniec pytań o oczekiwaną wysokość wynagrodzenia.

Dzięki publikacji 'Rozmowa kwalifikacyjna. Przekonujące odpowiedzi na trudne pytania' dowiesz się, jak odpowiadać na te pytania i jak je wykorzystać do własnych celów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp ............................................................................................5 1. Co musisz wiedzieć ..................................................................9 Używaj historii do opisu swoich dokonań ........................ 11 Każdy pracownik musi mieć to coś ................................. 12 Wiedza i kompetencje ..................................................... 13 Zdolność współpracy ....................................................... 13 Profesjonalizm ................................................................. 14 Rozwiązywanie problemów ............................................... 16 Zapał do pracy ............................................................... 17 2. Profil psychologiczny idealnego kandydata .............................. 19 3. Ogólny podział pytań ............................................................. 25 Pytania otwarte .............................................................. 25 Pytania sugerujące .......................................................... 26 Pytania projekcyjne ........................................................ 27 Pytania zamknięte .......................................................... 29 4. Dwie osobowości, które dostają pracę ..................................... 31 Osobowość kandydata ...................................................... 32 Osobowość pracownika .................................................... 33 5. Jak mówić o sobie i być wiarygodnym ................................... 41 6. Najtrudniejsze pytania, których możesz się spodziewać ........... 45 7. Pytania „wprost”.................................................................... 49 8. Pytania o doświadczenie i wiedzę .......................................... 67 9. Pytania dotyczące miejsca pracy ............................................ 91 10. Pytania podchwytliwe ........................................................... 97 11. Pytania wyprowadzające z równowagi ................................. 111 12. Pytania, które nie powinny paść......................................... 135 13. Pytania testujące uległość .................................................. 141 14. Zadawanie pytań osobie rekrutującej .................................. 143 15. Porady dla absolwentów ..................................................... 145 16. Pytania do absolwentów ..................................................... 151 17. Przygotowanie do negocjacji wynagrodzenia ........................ 161 18. Negocjowanie wynagrodzenia bez ujawniania oczekiwań ...... 163 19. Negocjowanie wynagrodzenia z ujawnionymi oczekiwaniami .171 20. Pytania dotyczące wynagrodzenia ....................................... 175 21. Zaawansowane techniki oceny kandydatów do pracy ........... 177 Assessment Center ......................................................... 177 Testy psychologiczne ..................................................... 179 Kwestionariusze osobowości ........................................... 180 Testy zdolności.............................................................. 182 Próbki pracy ................................................................. 184 Testy wiedzy ................................................................. 185 Zakończenie ................................................................................ 187 Wstęp Czytasz ten tekst, więc prawdopodobnie szukasz pracy, ciekawego zajęcia. Choć możliwe także, że rekrutujesz w swojej firmie i chcesz znaleźć inspirację dotyczącą tego, o co pytać kandydatów. Książka ta skierowana jest do osób przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej i oby- dwie strony w niej uczestniczące znajdą coś dla siebie. Możliwe, że czujesz się niepewny i zarazem zjada Cię cie- kawość, o co mogą Cię zapytać. Być może też rozmowy kwalifikacyjne nie są Ci obce i wiesz, na czym polegają. Z drugiej strony masz świadomość, że na rozmowie od- powiada się raz lepiej, raz gorzej. Są takie odpowiedzi, z których nie jesteśmy zadowoleni. Dlatego lepiej się przy- gotować, przemyśleć odpowiednio ofertę, własną wiedzę, doświadczenie i unikatowe atuty. Książka, którą dla Ciebie przygotowałem, zawiera trochę teorii i wiele praktycznych informacji, ćwiczeń i przede wszystkim wyjaśnienia pytań, które możesz usłyszeć podczas rekrutacji. Wiele opowieści znajomych, jak i własne perypetie z roz- mowami kwalifikacyjnymi i najdziwniejszymi pytaniami, jakie można usłyszeć, skłoniły mnie do napisania tego opracowania. Jestem psychologiem i od wielu lat wykorzy- 5 Marcin Wiśniowski stuję swoją wiedzę w udoskonalaniu własnych biznesów i biznesów innych ludzi. Chciałbym podzielić się z Tobą swoją praktyczną wiedzą dotyczącą rekrutacji, żeby uła- twić Ci dostanie dobrej pracy. Obecnie bezrobocie w Pol- sce jest bardzo wysokie, warunki makroekonomiczne nie za dobre, firmy nie zawsze chcą zwiększać zatrudnienie. Ciekawe stanowiska często dostają znajomi innych osób już pracujących lub rodzina wysoko postawionych w hie- rarchii firmy. Dlatego daję Ci coś, co może wyróżnić Cię z tłumu i pozwoli dostać wymarzoną pracę. W dalszych częściach książki dowiesz się, na czym polega istota rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza od strony oso- by rekrutującej. Dowiesz się, co interesuje pracodawcę, ja- kich cech osobowości szuka i jak zaprezentować się jako taka osoba. Dużą część opracowania stanowią przykładowe pytania wraz z ich omówieniem, najtrudniejsze zawierają przykła- dy najlepszej i najgorszej odpowiedzi. Wiele z tych pytań ma na celu odkrycie prawdziwego oblicza kandydata, po- siadanej przez niego wiedzy, umiejętności oraz osobistych predyspozycji zawodowych. Dlatego warto być przygo- towanym i odpowiadać sprawnie, bez problemów. Od tego zależy, czy Ty i pracodawca będziecie zadowoleni ze współpracy. W firmach dobrze zarządzających kadrami zwraca się uwa- gę na dostosowanie pracownika do stanowiska — zwłasz- cza chodzi o dopasowanie psychiczne. Gdy każemy osobie 6 Wstęp nieśmiałej codziennie występować publicznie przed dużą grupą nieznanych ludzi, jest bardzo prawdopodobne, że związany z tym stres negatywnie odbije się na jej zdrowiu. A tym samym pracownika trzeba będzie zastąpić. Dlatego ważne jest, żeby pasować do danej pracy pod względem psychofizycznym i czerpać radość ze swojego zawodu. Można to osiągnąć, odpowiednio dobierając pracownika i pracę. 2. Profil psychologiczny idealnego kandydata Profil psychologiczny kandydata tworzy się na podstawie analizy stanowiska pracy. Żeby wiedzieć, kto będzie naj- lepiej wykonywał dane czynności, trzeba wiedzieć, jakich czynności dana praca wymaga. Dodatkowo, w jakim kon- tekście te czynności będą wykonywane. Najczęściej analizę stanowiska pracy tworzy się na podsta- wie: Ç Umiejscowienia w strukturze organizacji — jaki dział w firmie, komu jesteśmy podlegli, kto jest podległy nam. Wykonywanych obowiązków — czynności, jakie wy- konujemy i jak często, co wiąże się z wagą konkretnych umiejętności, jakie musimy posiadać. Metod pracy i wykorzystywanych narzędzi — są to specjalistyczne umiejętności, jakie musimy mieć, na przykład znajomość pisania na komputerze czy obsłu- gi programów, znajomość języków obcych, języków programowania. Warunków pracy — czas pracy, potrzeba wyjazdów. Ç Ç Ç 19 Marcin Wiśniowski Ćwiczenie 1. Jak przygotować opis stanowiska pracy i wy- maganych kompetencji Przeanalizuj ofertę pracy pod względem powyższych punktów. Wypisz, czy to praca zależna, czy wymagająca bycia liderem. Opracuj dobrze wszystkie obowiązki, jakie sądzisz, że osoba na takim stanowisku wykonuje. Ustal wszystkie metody pracy i narzędzia, jakie są wymagane. Zastanów się także nad warunkami pracy. Do każdego obowiązku dodaj, ile uda Ci się wymyślić, wy- magane umiejętności, kompetencje, wiedzę, doświadcze- nie, jakie może się przydać. Ustal, które programy kom- puterowe musisz umieć obsługiwać, jakie języki obce będą wymagane. Jeśli masz braki w którymś z tych programów, poćwicz przed rozmową. Podobnie z językiem. Gdy masz możliwość zapytać kogoś znajomego z tej firmy o powyższe zagadnienia, zrób to. Jak nie, może któryś zna- jomy wykonuje podobną pracę w innej firmie — zapytaj, jak to wygląda w jego przypadku. Takie ćwiczenie pomoże Ci lepiej zrozumieć pracę, o którą się starasz, i trafniej opi- sywać siebie i swoje predyspozycje. Mając już opis stanowiska pracy, czas zastanowić się, jakich umiejętności i wiedzy będzie ta praca od Ciebie wymagać. Tu zaczyna się tworzenie profilu psychologicznego. Taki profil pozwala dobrze dobrać osobę do stanowiska. Chodzi o odpowiedni poziom energii do działania, umie- jętność współpracy z ludźmi, odporność na stres i wiele innych. 20 2. Profil psychologiczny idealnego kandydata Inną osobowość powinien mieć informatyk zarządzający bazami danych, a inną przedstawiciel handlowy będący cały czas w trasie i przedstawiający oferty klientom. Kolej- nym krokiem jest rozwinięcie wymagań z oferty rekru- tacyjnej i uzupełnienie ich o dodatkowe punkty z profilu psychologicznego. Profil kandydata zawiera potrzebne składniki osobowości, zdobytą wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywa- nia danych czynności, zwane w psychologii kompetencja- mi. Jak nietrudno się domyślić, kompetencje do wykony- wania jakiejś pracy to nic innego jak wiedza i umiejętności, które potrzebne są do realizowania powierzonych nam za- dań w miejscu pracy. Przykład. Zawód adwokata dobrze zobrazuje, czym się to różni. Podstawowa sprawa: jeśli prawnik nie skończył pra- wa, nie mógł zdobyć dalszych uprawnień i zostać adwoka- tem. Jednak żeby być dobrym adwokatem, nie wystarczy znać prawo, trzeba też w sposób zrozumiały formułować swoje myśli, odpowiednio argumentować. Ważne jest też rozumienie, na czym polega problem klienta w kontek- ście ustaw obowiązujących w danym kraju. Jak widać na przykładzie, adwokat musi posiadać konkretne dokumen- ty świadczące o ukończonych studiach czy posiadanych uprawnieniach, ale co ważniejsze, jeśli chodzi o jego sku- teczność, musi umieć rozmawiać z klientem i ocenić jego problem. Istotne jest również, aby jasno się wypowiadał i umiejętnie poruszał się w gąszczu przepisów prawnych. 21 Marcin Wiśniowski Każdy ubiegający się o jakieś stanowisko mniej więcej wie, jakie powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego specjalistyczną wiedzę i jakich umiejętności zawodowych się wymaga (znajomość prawa, anatomii człowieka, pisa- nia na komputerze, znajomość obsługi programów kom- puterowych). Sytuacja gorzej wygląda ze znajomością wymaganych umiejętności dodatkowych, kompetencji psychologicz- nych potrzebnych do sprawnej realizacji obowiązków. Nie jestem w stanie opisać ich w kontekście każdego możliwe- go zawodu, jednak postaram się scharakteryzować je ogól- nie, żeby każdy mógł samodzielnie ocenić, które są ważne w jego zawodzie. Ogólnie można podzielić umiejętności psychologiczne na trzy kategorie: Ç Ç Ç potrzebne na każdym stanowisku, wymagane do pracy z ludźmi, ułatwiające pracę z zaawansowanymi technologiami lub abstrakcyjnymi zagadnieniami. Niektóre stanowiska wymagają osoby posiadającej silnie rozwinięty jeden z obszarów, inne preferują połączenie wielu kompetencji. Wszystko uzależnione jest od specyfiki pracy, czy polega na wykonywaniu jednej głównej czynno- ści, czy pracownik musi co jakiś czas zmieniać charakter pracy i przechodzi z pracy przy komputerze do na przy- kład negocjacji handlowych z grupą kontrahentów. 22 2. Profil psychologiczny idealnego kandydata Kompetencje potrzebne na każdym stanowisku to: Ç panowanie nad sobą, motywowanie się do pracy, odpo- wiednie nastawienie do pracy mimo złego dnia, panowanie nad pracą, organizowanie jej, ustalanie prio- rytetów, odporność na stres, który często działa dezorganizu- jąco, motywacja osiągnięć i nastawienie na realizację zada- nia, komunikatywność, sumienność, gotowość do uczenia się. Ç Ç Ç Ç Kompetencje wymagane do pracy z ludźmi: Ç Ç Ç Ç Ç zrozumiałe formułowanie własnych myśli, umiejętność przekonywania, umiejętność słuchania, umiejętność przyjmowania krytyki, zdolność do krytykowania innych bez wzbudzania konfliktów, zdolność do budowania relacji z innymi, umiejętność wzbudzania motywacji u współpracowni- ków, inspirowanie do działania (bardzo ważne na sta- nowiskach wymagających bycia liderem), zdolność do koordynowania pracy zespołu. Ç Ç Ç 23 Marcin Wiśniowski Kompetencje z zaawansowanymi technologiami lub abstrakcyjnymi zagadnieniami (na przykład operator specjalistycznych urządzeń produkcyjnych, kontroler lo- tów, programista PHP): Ç Ç sprawne przetwarzanie informacji, umiejętność szybkiego łączenia aktualnych zdarzeń (nagłych problemów) z wiedzą teoretyczną i praktycz- ną, szybkie wyciąganie wniosków, analiza i synteza infor- macji. Ç Idealny pracownik posiada wszystkie wymagane kompe- tencje, ma je rozwinięte i jest ich świadom. Potrafi w do- wolnej chwili korzystać z nich i osiągać konkretne rezulta- ty. Zaskocz osobę rekrutującą i mów o tym, o czym myśli. Zaprezentuj takie przykłady z życia, które jednoznacznie świadczą o ich posiadaniu. Dodaj parę zdań od siebie, rozwijając wymagania z oferty i zaprezentuj, że wiesz do- kładnie, na jakie stanowisko aplikujesz i bezproblemowo wymieniasz wymagane kompetencje. 10. Pytania podchwytliwe Ta grupa pytań ma za zadanie ujawnić jak najwięcej infor- macji, którymi niekoniecznie chcesz się dzielić. Zalecam szczególną ostrożność przy odpowiedziach. Nie warto wprost odpowiadać na takie podchwytliwe pytania. Trze- ba wykazać się elastycznością i przekierować je na obszar, który przedstawi Cię w dobrym świetle. Jak oceniasz rozwój swojej kariery? Pytanie da odpowiedź na to, jak oceniasz samego siebie jako pracownika. Prezentuje Twoje poczucie własnej war- tości i samospełnienia. Jeśli pokażesz, że na razie nic nie udało Ci się osiągnąć, podobnie gdy będziesz się prezen- tował jako geniusz swojej branży i najlepszy z najlepszych, prawdopodobnie zostaniesz odrzucony. Z reguły tak się dzieje z najbardziej skrajnymi kandydaturami. W pracy potrzeba zrównoważonych osobowości mających poczucie własnej wartości, ale też skromnych i chcących się rozwijać. Powiedz, że każdy dzień uczy Cię czegoś no- wego. Z każdym dniem coraz lepiej wiesz, że warto praco- wać nad sobą i się rozwijać, bo to daje pożądane efekty. 97 Marcin Wiśniowski Możesz ogólnie opisać karierę, co specjalnego dało Ci każde z miejsc. Możesz również wybrać konkretne projek- ty i opisać, czego udało Ci się tam nauczyć, jakie problemy rozwiązywałeś najczęściej i z jakimi rezultatami. A przede wszystkim dlaczego uważasz te wydarzenia za istotne. Co potrafisz zrobić, czego nie umieją inni? Jeśli masz specyficzne umiejętności i wiesz, że inni nie mogą się tym pochwalić, podziel się tym z osobą rekru- tującą. Jednak gdy nie wiesz, co to mogłoby być, warto powiedzieć o swoim zdecydowaniu w osiąganiu celów, po- nadprzeciętnych umiejętnościach w pracy z ludźmi, zarzą- dzaniu czasem itp. Jeżeli możesz podać dobry przykład z poprzedniej pracy, gdy ewidentnie coś wyróżniało Cię na tle innych, to jest to moment, żeby o tym powiedzieć. Ważne, żeby się nie przechwalać i długo nie myśleć nad odpowiedzią — szyb- ka i zwięzła da znać osobie prowadzącej, że znasz swoją wartość i umiesz się dobrze sprzedać. Co w twojej pracy jest najistotniejsze? Celem uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest określenie tego, jak zarządzasz zadaniami, jak ustalasz priorytety, co robisz z czasem. Odpowiedź może także pokazać Twój 98 10. Pytania podchwytliwe stosunek do niektórych obowiązków. Nie mów, co jest najistotniejsze dla Ciebie, niekoniecznie może to być to, czego szukają u kandydatów. Pomyśl, co może być istotne dla nich. Jakie są najistotniejsze cechy z perspektywy or- ganizacji, co dzięki Twojej pracy się zmienia, jaki problem zostaje rozwiązany. Możesz także opowiedzieć o tym, które z Twoich obo- wiązków są najważniejsze, co wykonujesz najpierw, jakie sprawy mogą Cię odciągnąć od danej czynności, a które są mniej ważne i robisz je w drugiej kolejności. Ze sposobu ustalania priorytetów można wywnioskować, co wzbudza niechęć. Jeśli jakaś czynność jest obiektywnie ważna i war- ta wykonania w pierwszej kolejności, a Ty ustalasz jej miej- sce z dala od spraw pierwszorzędnych, to znak, że masz z tym problem. Co chcesz robić za pięć lat? Są tu dwie strategie: albo mów o Twojej sytuacji zawo- dowej za pięć lat, albo o sytuacji w danej firmie. Musisz wyczuć, czy jest szansa pracować dłużej niż parę miesię- cy. Dodatkowo dobrze byłoby wypytać, jakie perspektywy awansu daje dana firma. Powiedz, że chcesz wykonywać swój zawód na jeszcze lepszym poziomie, interesuje Cię dalsze dokształcanie i rozwijanie umiejętności. Chcesz wykonywać swoją pracę jak najlepiej i być za to uczciwie wynagradzany. Zakomunikuj, że zależy Ci na zaangażowa- 99 Marcin Wiśniowski niu się w pracę dla uzyskania efektów, ale też masz świa- domość, że Twoja praca przekłada się również na sytuację firmy w przyszłości. Chcesz brać czynny udział w rozwo- ju swojego miejsca pracy i być przydatny. Czy pojedziesz wszędzie tam, gdzie firma będzie chciała cię wysłać? Z pewnością są takie miejsca, w które nie warto byłoby się przenosić dla pracy, jednak z reguły dobrze odpowiedzieć, że pojedziesz wszędzie. Nie warto pokazywać tu całkowitej ule- głości i poddańczości. To może być także test na uległość. Jeśli wiesz, że Twoja praca nie będzie wymagała wyjazdów, może być to test. Wtedy powiedz, że nie wszystkie miej- sca na ziemi warto odwiedzić, ale gdyby od tego zależa- ła przyszłość firmy, to taką propozycję rozważysz. Warto zapytać, czy chodzi o wyjazdy służbowe, czy przeprowa- dzenie się w inne miejsce na stałe. Pokażesz wtedy, że nie jest Ci obojętne, co firma z Tobą zrobi i chcesz wiedzieć, czy dana praca będzie dla Ciebie dobra i będziesz w stanie całkowicie się zaangażować. Co udało ci się najlepszego zrealizować w życiu? Bynajmniej nie chodzi w tym pytaniu o życie prywatne. Jak zaczniesz o nim mówić, to masz nikłe szanse. To pytanie 100 10. Pytania podchwytliwe sugerujące, więc wiele osób się na nie złapie. Jeśli dobrze wypadniesz przy takim pytaniu, masz plus. Sugeruje ono, że coś najlepszego udało się już zrealizować. Dla każdego może być to coś innego, jednak tu chodzi o test naszych ambicji. Jeśli powiemy: „Najlepsze było ukończenie studiów lub dostanie pracy w firmie X”, to znaczy, że nie mamy dużych ambicji, a tym samym nasza motywacja do pracy będzie mała. Dobrą odpowiedzią będzie powiedze- nie, że wiele swoich osiągnięć uważasz za najlepsze, jednak wiesz, że ciągła praca i doskonalenie się daje jeszcze lepsze rezultaty. Praca jest dla Ciebie miejscem do realizacji swoich potrzeb i zawsze dajesz z siebie wszystko, aby zadania zo- stały wykonane na najwyższym poziomie. Dlaczego cię zwolniono z poprzedniej pracy? Jeśli tak nie było, to wyjaśnij sytuację i czekaj na następne pytanie. W innym przypadku musisz powiedzieć coś wię- cej. Najgorsze są zwolnienia dyscyplinarne. Jeśli tak Cię zwolnili, to przede wszystkim mów spokojnie. Emocjo- nowanie się tematem może świadczyć, że sprawa było po- ważna i wszystkich kosztowała trochę nerwów. W każdej pracy zdarzają się lepsze i gorsze dni, dlatego spokojne wyjaśnienie sytuacji zrobi dobre wrażenie. Nie zdradzaj wielu szczegółów, staraj się rozmyć odpowiedzialność na różne osoby. 101 Marcin Wiśniowski W sytuacji, gdy stwierdzisz, że lepiej wyjaśnić szczerze i uczciwie całą sytuację, zrób to. Wyjdziesz na osobę, która nie ma kompleksów. W niektórych firmach lepiej mówić wprost o powodach zwolnienia. Próby jakiegoś „przenie- sienia” pytania na inny temat mogą być źle odebrane. Zwolnienia grupowe nie są żadną ujmą, więc jeśli masz takie doświadczenia, opisz je krótko, z uwzględnieniem tego, ile osób zostało zwolnionych (łącznie). Jakie związki ma wykonywana przez ciebie praca z głównymi zadaniami twojego obecnego działu i całej firmy? Pytanie ma na celu pokazanie Twojej wiedzy o funkcjo- nowaniu działu, w którym aktualnie pracujesz. Osoba re- krutująca zwróci uwagę, na ile rozumiesz znaczenie swojej pracy w kontekście pracy innych. Czy wiesz, jaki wpływ mają Twoje działania na pracę całego działu i jak widzisz swoją pracę w kontekście osiąganych przez firmę efektów. Wiele zawodów wymaga współpracy i świadomego bycia częścią organizacji. Dlatego ważne jest, żeby przedstawić się jako osoba dobrze współpracująca w grupie, wiedzą- ca, gdzie jest jej miejsce, za co odpowiada i ewentualnie, w czym może pomóc innym. Unikaj ogólników i mówienia po prostu, że Twoja pra- ca przekłada się na zyski czy realizację ważnych zadań. 102 10. Pytania podchwytliwe Musisz wykazać się zrozumieniem swojego miejsca pracy i roli, jaką pełnisz w zespole. Co jest dla ciebie najbardziej interesujące w tej pracy? Przede wszystkim musisz wiedzieć, na czym Twoja przy- szła praca w tej firmie będzie polegać. Zapytaj, jeśli jeszcze nie wiesz lub masz wątpliwości, jaką pracę będzie trzeba wykonywać najczęściej, które zadania przekładają się na rezultaty finansowe firmy. Powiedz, że interesują Cię najbardziej te obszary, które są ważne z punktu widzenia organizacji i jej celów strategicz- nych. Dobre wyniki firmy oznaczają także stabilność Twoje- go miejsca pracy i dają szansę na udział w zyskach. Opowiedz o swoim doświadczeniu w innej pracy, co było priorytetami — najlepiej jeśli było nimi rozwiązywanie najważniejszych problemów pracodawcy. Podaj parę przykładów, jakie pro- blemy do rozwiązania miałeś Ty i jak Ci się to udało. Czego szukasz w nowej pracy? Osoba rekrutująca chce się dowiedzieć, jakie masz prefe- rencje odnośnie miejsca pracy, jakie aspekty zatrudnienia są ważne dla Ciebie. Bardzo łatwo w odpowiedzi zawrzeć informacje o swoich słabych stronach i trudnościach w poprzednim miejscu zatrudnienia. 103 Marcin Wiśniowski Najprawdopodobniej szukasz lepszych zarobków czy lepszej atmosfery pracy. Jednak wiadomo — każdy tego szuka. Żeby wybić się z grupy konkurentów, powiedz to, co rekrutujący chcą usłyszeć. Nie to, czego oczekujesz od nowej firmy. Powiedz o tym, co da pracodawcy zatrudnienie Cię na tym stanowisku. Daj do zrozumienia, że szukasz nowych moż- liwości wykorzystania swojego potencjału. Widzisz pewne obszary w tej firmie i jesteś w stanie się nimi zająć oraz pro- wadzić je na najwyższym poziomie. Szukasz nowych wy- zwań i ambitnych projektów, w których możesz wykorzy- stać swoją wiedzę. Powiedz, że interesuje Cię ciekawa praca, w której będziesz używał wszystkich swoich umiejętności. Jakie decyzje były podejmowane przez ciebie w poprzedniej pracy? Osoba prowadząca rozmowę chce się dowiedzieć, na ile samodzielnym pracownikiem jesteś. Czy podejmowanie decyzji to norma czy wyjątek w Twojej pracy? To pyta- nie to kolejna szansa na pokazanie siebie z jak najlepszej strony. Jeśli poprzednia praca wymagała podejmowania dużej ilości decyzji, po prostu wymień to, co jest najbar- dziej zgodne z obowiązkami i decyzjami, jakie będziesz podejmować w nowej pracy. Jeśli jednak nie wymagano tego od Ciebie, przewartościuj pytanie. Wytłumacz, jakie podejmujesz decyzje. To mogą 104 10. Pytania podchwytliwe być chociażby decyzje o zmianie organizacji własnej pra- cy czy sugestie odnośnie poprawy przepływu informacji. Nawet portier w firmie ma prawo do proponowania roz- wiązań zwiększających efektywność pracy. Proszę porównać tę ofertę pracy z innymi, o które się starasz. Rekrutujący chce się dowiedzieć, jakie inne oferty Cię inte- resują. Jak aktualna wypada na tle innych. Kandydowanie na wysokie stanowiska może świadczyć o dużej ambicji i pewności siebie, jednak może być także oznaką wygóro- wanych wymagań. Wszystko zależy od poziomu Twoje- go doświadczenia i innych wykonywanych prac. W pracy wymagającej różnorodnie uzdolnionej osoby, powinno się wskazać na odmienność wybieranych stanowisk. Warto podać, że praca, o którą się starasz, wymaga dużej samo- dzielności i umiejętności współdziałania w zespole. Z kolei osoba specjalizująca się w danym obszarze powinna wspominać tylko o pracy w tej specjalności. Prezentowanie się w inny sposób może zmniejszyć Twoją wiarygodność jako specjalisty lub „złotej rączki” od wszystkiego. Inną możliwością jest niewspominanie o ofertach, tylko o tym, że ciężko je porównywać; że są to stanowiska istniejące w innych branżach. 105 Marcin Wiśniowski Jednak weź pod uwagę, że osoba rekrutująca może stwier- dzić, że skoro jesteś na kolejnej rozmowie, pewnie tamte nie poszły najlepiej. Zastanów się nad tym przy omawia- niu innych ofert pracy, jakie bierzesz pod uwagę. Możesz zawsze powiedzieć, że czekasz na odpowiedź z tamtych firm, a oferta ich organizacji zrobiła na Tobie wrażenie i dlatego rozmawiacie. Które z poprzednich miejsc pracy najmniej ci się podobało? Mów tylko o tych miejscach, które masz w CV, inaczej wiarygodność tego dokumentu i Twoja spadnie. Jeśli fak- tycznie któraś praca była ewidentnie nieprzyjemna i nie wynikało to z Twoich niedociągnięć, powiedz o tym. Mogą być to sytuacje, gdy na przykład pracujesz na zewnątrz i warunki atmosferyczne mocno utrudniają wykonywanie obowiązków lub biurowiec nie miał klimatyzacji, był przy ruchliwej ulicy i panował upał itp. Warto jednak mówić, że ogólnie każda praca czegoś uczy i jest pożyteczna. Nawet nieprzyjemne doświadczenia stanowią naukę na przyszłość i pozwalają lepiej dobierać miejsca pracy. Nie warto zwracać uwagi na negatywne strony zawodu. Każda praca wiąże się z bardziej i mniej interesującymi zajęciami. Tak po prostu jest i dobry pracownik powinien 106 10. Pytania podchwytliwe takie kwestie przemilczeć. Monotonia pewnych czynności, biurokracja, potrzeba kontaktowania się z tymi samymi ludźmi każdego dnia czy przyjmowania osób z zewnątrz firmy to częste bolączki wielu pracowników. Jednak narze- kanie na tego typu problemy w poprzednim miejscu za- trudnienia da osobie rekrutującej informację, że absorbują Cię sprawy drugorzędne i nie masz wystarczającej moty- wacji do pracy oraz emanujesz zniechęceniem. Proszę wskazać różnice między pracą, o którą się starasz, a aktualną. Najważniejsze — musisz mieć wiedzę, na czym dokład- nie polega nowa praca, żeby ją porównać z obecną. Twoja odpowiedź pokaże, jak bardzo obydwie prace są podobne i czy szybko uda Ci się wdrożyć w nowym miejscu. Jeśli oba zawody minimalnie różnią się od siebie i stare umie- jętności przydadzą się w nowej pracy, porównaj dokładnie wymaganie do wymagania. Jednak w sytuacji, gdy są pew- ne obszary, których brak w poprzedniej pracy, postaraj się nie wymieniać szczegółowo wszystkiego punkt po punk- cie. Opisz wszystko słowami i postaraj się odszukać jak najwięcej podobnych płaszczyzn. Przedstawienie poprzedniej pracy jako zgoła innej może skutkować długim procesem wdrażania się nowej osoby w miejscu pracy. A co za tym idzie, dalsze nawarstwienie się problemów, które nasza osoba miała pomóc rozwią- 107 Marcin Wiśniowski zać. Pamiętaj, Twoja odpowiedź da znak rekrutującym, czy masz i jak wielkie braki w doświadczeniu. Dlaczego mamy zatrudnić akurat ciebie? Przypomnij sobie wszystko, co rekrutujący powiedział o stanowisku, na które kandydujesz. Krótko i zwięźle po- równaj to, co wiesz o tej pracy, z własnymi atutami pa- sującymi do profilu idealnego kandydata. Nie rozgaduj się, powtórzenie cech idealnego kandydata pokaże, że wiesz, o jaką pracę się starasz, a zestawienie ich z własny- mi kompetencjami zrobi dobre wrażenie. Nie zachwalaj swojej osoby bez podania konkretnego przykładu czy licz- by potwierdzającej to, co mówisz. Wszystko niepoparte argumentem czy przykładem będzie odebrane jako prze- chwałki. Natomiast jasne porównanie siebie z cechami kandydata, jakiego szukają, świadczy o profesjonalizmie i o zrozumieniu specyfiki rozmowy kwalifikacyjnej. Co ci się podobało, a co nie w poprzednim miejscu pracy? Przede wszystkim nie wolno wylewać smutków z poprzed- niej pracy. Na pewno nie mówimy o złych stronach po- przedniego miejsca zatrudnienia, nawet gdy pracowało się nam fatalnie. Jeśli tak zrobisz, to jest duże prawdopodo- bieństwo, że podobne historie będziesz opowiadać także 108 10. Pytania podchwytliwe o nowym miejscu pracy. Ogólnie: trzeba odpowiedzieć, że masz pozytywne wspomnienia dotyczące tej firmy, dobrze o tej firmie myślisz i dużo udało Ci się nauczyć, pracując tam. Można wymienić jeden negatywny aspekt, najlepiej wynikający ze specyfiki branży lub wielkości przedsiębior- stwa. Jeśli nowa praca daje Ci szansę wykonywania obo- wiązków w biurze i poza nim, powiedz, że poprzednie stanowisko ograniczało Cię pod tym względem i że lubisz pracować z ludźmi w terenie. Jeśli na przykład wymaga- no od Ciebie zajmowania się wieloma sprawami naraz, a w nowej pracy proponują Ci konkretny, jeden obszar od- powiedzialności, to możesz powiedzieć, że męczące w po- przedniej firmie było ciągłe bombardowanie Cię nowymi poleceniami z coraz to innych obszarów. Masz nadzieję, że nowa praca pozwoli Ci się bardziej skoncentrować. Nie mów dużo, raczej hasłowo, zwłaszcza to, co przedsta- wi nową firmę w dobrym świetle, ale nie pogrąży i obna- ży słabości starej. Żaden pracodawca nie chce zatrudnić kogoś, kto później będzie rozpowiadał wszystkim, co się w tej firmie dzieje. Jak długo szukasz pracy? Jeśli szukasz pracy od tygodnia i idziesz na rozmowę o pracy, po prostu powiedz wprost. Jednak jeżeli poszu- kujesz pracy od dłuższego czasu, postaraj się nie mówić, że na przykład od półtora roku. Lepiej odwlekać podanie 109 Marcin Wiśniowski takich informacji. Prowadzący rozmowę może nie zadać tego pytania jeszcze raz. Osoba szukająca pracy nie znajduje jej, ponieważ nie ma odpowiedniej wiedzy, umiejętności, doświadczenia na dane stanowisko. Jednak może to także znaczyć, że nie szukasz pracy w pierwszej lepszej firmie czy instytucji. Po- każ, że masz pomysł na siebie, na swoją karierę i co naj- ważniejsze, przedstaw, jakie są korzyści zatrudnienia takie- go pracownika jak Ty. Możesz dopowiedzieć, że szukasz firmy wyznającej podobne do Twoich wartości, wymień je najogólniej jak się da. Odpowiedź na to pytanie pokaże, jak bardzo kandydat jest zdesperowany, żeby dostać pracę. Jeśli bardzo potrzebu- jesz tej pracy, nie okazuj tego. Jeżeli twardo negocjujesz, mówisz o osobie pewnym głosem i nie zmieniasz postawy przy trudnych pytaniach, to masz szansę wypaść bardzo dobrze. Jednak gdy przy bardziej wymagającym pytaniu skulisz się w sobie, nerwowo skrzyżujesz nogi lub ręce, to osoba rekrutująca uzna to jako oznakę poruszenia trud- nego tematu. Gdy po serii takich pytań ciężko Ci będzie mówić wciąż tak samo głośno i pewnie oraz kontrolować postawę ciała, jest duża „szansa” na niepowodzenie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowa kwalifikacyjna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: