Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 003438 22432306 na godz. na dobę w sumie
Rozmowa kwalifikacyjna - książka
Rozmowa kwalifikacyjna - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-570-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmowy kwalifikacyjne stały się elementem współczesnego życia i nie sposób ich uniknąć. Niezależnie od tego, czy ubiegasz się o pracę, awans, staż czy miejsce na uczelni, przebieg rozmowy jest zawsze podobny.

Za każdym razem musisz prezentować się doskonale, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie. Rebecca Corfiled, ekspert w dziedzinie doradztwa zawodowego, podpowie Ci, jak nabrać pewności siebie i przeprowadzić każdą rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z planem.

'Rozmowa kwalifikacyjna' zwięźle omawia kluczowe elementy procesu rekrutacji. Zawiera gotowe odpowiedzi na takie pytania, jak:

Nie podejmuj zbędnego ryzyka, przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej bez zapoznania się z tą użyteczną i obowiązkową dla każdego kandydata lekturą. Znajdziesz tu także dodatek poświęcony poszukiwaniu pracy przez internet.


'Książka autorstwa Rebeki Corfiled pomoże Ci sprzedawać swoje kwalifikacje profesjonalnie i w dobrym stylu.'
Evening Standard
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp 5 1. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 9 Czym jest rozmowa kwalifikacyjna? .............................................. 9 Typy rozmów kwalifikacyjnych...................................................r..10 Inne metody oceny...................................................r....................... 11 Czemu służą rozmowy kwalifikacyjne?...........................................12 Jaki jest przebieg rozmowy kwalifikacyjnej? ................................13 Czego możesz się spodziewać po rozmowie kwalifikacyjnej?...14 Klucz do sukcesu w rozmowie kwalifikacyjnej ...........................14 2. Czego oczekują pracodawcy 17 Jak udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem? ...............18 Najczęściej popełniane błędy...................................................r..... 20 Po drugiej stronie biurka ...................................................r.............21 Podkreślanie własnej inicjatywy ...................................................r 22 3. Prezentacja 25 Przeprowadzanie prezentacji ...................................................r..... 25 Znaczenie przygotowania i planowania .................................... 25 Typy prezentacji...................................................r........................... 27 Przygotowanie prezentacji...................................................r.......... 29 Ćwiczenie prezentacji ...................................................r................. 29 Wykorzystanie pomocy wizualnych............................................ 30 4. Planowanie i przygotowanie 33 Twój wizerunek...................................................r.............................33 Jak postrzegasz pracodawcę...................................................r.........33 4 R O Z M O W A K W A L I F I K A C Y J N A Opracowywanie systemu ...................................................r............ 34 Analiza stanowiska...................................................r.......................35 Jak zdobyć więcej informacji? ...................................................r.... 37 Prawdopodobny zakres zadawanych pytań................................ 39 Uwaga, dziury! Maskowanie niedoskonałości ........................... 42 Maksymalne eksponowanie mocnych stron .............................. 43 Podstawowe zasady...................................................r...................... 44 Jakie zadawać pytania? ...................................................r................ 45 5. Wywieranie dobrego wrażenia 47 Znaczenie autoprezentacji...................................................r.......... 47 Wywieranie korzystnego pierwszego wrażenia........................... 48 Wygląd zewnętrzny...................................................r...................... 50 Sposób bycia...................................................r................................. 56 Pewność siebie ...................................................r.............................. 58 Pozytywne nastawienie ...................................................r............... 59 Jak dotrzeć na czas...................................................r........................61 Sposób mówienia...................................................r......................... 62 Panowanie nad stresem...................................................r................63 6. Jak odpowiadać na pytania 69 Przykłady pytań i odpowiedzi...................................................r.... 69 Jak radzić sobie w kłopotliwych sytuacjach?............................... 90 Pieniądze...................................................r....................................... 92 7. Podsumowanie 95 Vademecum kandydata...................................................r............... 95 Wyciąganie odpowiednich wniosków ......................................... 99 Inne źródła pomocy ...................................................r.................... 99 A Zasoby internetowe 101 Wykorzystanie internetu w poszukiwaniu pracy......................101 Czego oczekują pracodawcy Jedyny powód, dla którego zostajesz zaproszony na rozmowę kwa- lifikacyjną jest taki, że pracodawca pragnie dowiedzieć się czegoś więcej na twój temat, aby ustalić, czy jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko. Niektórzy kandydaci są przekonani, że celem rozmowy jest zadawanie podchwytliwych pytań lub stawianie ich w stresowej sytuacji. Tak naprawdę nie w tym rzecz, ponieważ ża- den rozsądny pracodawca nie może sobie pozwolić na poświęca- nie czasu i pieniędzy na tego rodzaju zagrywki. Zapraszając cię na rozmowę, pracodawca ma na uwadze tylko jeden cel — dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś i jak poradziłbyś sobie z określonymi sy- tuacjami charakterystycznymi dla danego stanowiska. Uczestniczysz w rozmowie kwalifikacyjnej wyłącznie dlatego, że twoje pierwsze podejście — udane CV lub podanie o pracę — na tyle zainteresowało pracodawcę, że zechciał lepiej cię poznać. Co- kolwiek zrobiłeś do tej pory, odniosło pozytywny skutek. Analiza przypadku Dyrektor pewnej firmy zwanej Stephens’ Circuits poszukiwał nowego kierownika głównego magazynu. Rozważał kandydaturę jednego z obecnych pracowników, który przez ostatnie pół roku okresowo pracował na tym stanowisku i zdaniem dyrekcji idealnie nadawałby się do sprawowania tej funkcji na stałe. Mimo to dyrek- cja postanowiła przeprowadzić proces rekrutacji, aby dać szansę in- nym kandydatom, więc zamieszczono ogłoszenia w lokalnej prasie 1 8 R O Z M O W A K W A L I F I K A C Y J N A i w biurze pośrednictwa pracy. Spośród dwudziestu kandydatów wybrano cztery osoby. W dniu, w którym przeprowadzano rozmo- wy kwalifikacyjne, pewna kandydatka zaprezentowała się tak do- skonale, że pokonała faworyzowanego konkurenta i to właśnie ona otrzymała propozycję objęcia tego stanowiska. Jej przygotowanie do rozmowy, znajomość zakresu obowiązków i zapał do pracy zna- lazły uznanie w oczach pracodawców. Natomiast wyżej wspomnia- ny kandydat był zakłopotany koniecznością sprzedawania swoich umiejętności na oczach znajomych z pracy i nie zdołał przedstawić dowodów poświadczających, że to właśnie on byłby najlepszym kandydatem. Nawet gdy twoje szanse na tle innych kandydatów wydają się ograniczone, jeśli w dniu rozmowy pokażesz, co naprawdę potra- fisz, możesz zdobyć tę pracę, niezależnie od tego, jak obiecująco zapowiadali się na początku twoi konkurenci. Jak udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem? Jeśli zostałeś już zaproszony na rozmowę, nie ma powodu, dla którego miałbyś nie dostać tej pracy. Aby najlepiej wykorzystać fakt, że już zrobiłeś wrażenie na pracodawcy, dokładnie przejrzyj informacje, które zawarłeś w CV lub podaniu o pracę. Zastanów- my się przez chwilę nad samą rozmową kwalifikacyjną. O co tak naprawdę chodzi? Nagle znajdujesz się w dziwacznej sytuacji — za- zwyczaj nie rozmawiasz z kompletnie obcymi osobami na temat swojej przeszłości, doświadczeń i osobowości w tak jednostronny sposób. Taka nienaturalna sytuacja ma miejsce, ponieważ pracodawca ma coś, czego potrzebujesz — pracę, a ty występujesz w teatrze jed- nego aktora, aby przekonać go, że to właśnie twoja kandydatura jest idealna do objęcia tego szczególnego stanowiska. Tak na- prawdę najbardziej odpowiedni kandydat niekoniecznie musi być najlepszy pod względem doświadczenia i umiejętności, ale po- winien zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej i sprawiać wra- żenie osoby, która doskonale odnajdzie się w danej pracy. C Z E G O O C Z E K U J Ą P R A C O D A W C Y 1 9 2 0 R O Z M O W A K W A L I F I K A C Y J N A Pracodawców interesują trzy zagadnienia: ♦ twoje kwalifikacje i umiejętności ♦ twoje doświadczenie i historia zawodowa ♦ twoja osobowość i charakter Spośród wszystkich czynników najważniejszy są dwa ostatnie. Po- znałam wielu kandydatów, których umiejętności i kwalifikacje nie spełniały wymagań przedstawionych w ofercie pracy, ich doświad- czenie również pozostawiało wiele do życzenia, a jednak udało im się przekonać pracodawcę, że to oni są najlepszymi kandydatami. W jaki sposób? Podkreślając, że posiadane cechy osobowości po- zwolą im świetnie się odnaleźć na danym stanowisku i osiągnąć doskonałe wyniki pracy, co przyczyni się do sukcesu firmy. Pamię- taj, że umiejętności można przekazywać, a doświadczenie — jeśli jest konieczne — zdobywać w czasie pracy, ale nie sposób tak ła- two zmienić swojego charakteru. Najczęściej popełniane błędy W wyniku badań przeprowadzanych z udziałem pracodawców uda- ło mi się ustalić, jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń w roz- mowach kwalifikacyjnych: ♦ Brak pełnej lub sensownej odpowiedzi na zadane pytanie — odpowiedzi zbyt lakoniczne lub mało treściwe. ♦ Brak entuzjazmu i zapału do danej pracy. ♦ Brak precyzji w prezentowaniu własnych umiejętności i uzdolnień — wypowiedzi mało konkretne lub przesadnie skromne. ♦ Używanie pretensjonalnych sformułowań lub żargonu zamiast naturalnego języka. ♦ Nieumiejętność wykazania, że rozważyło się wszystkie aspekty tego stanowiska, np. wyrażanie niechęci do roboty papierkowej, podczas gdy jest oczywiste, że to jeden z najważniejszych elementów danej pracy. ♦ Niechlujny wygląd i zbyt luźne podejście do danego stanowiska. C Z E G O O C Z E K U J Ą P R A C O D A W C Y 2 1 Klucz do sukcesu Kandydaci poszukiwani przez większość pracodawców powinni być elastyczni, mieć przyjazne i pomocne podejście do klientów i współ- pracowników, dobrze czuć się w zespole, mieć schludny wygląd oraz wykazywać gotowość do brania odpowiedzialności za pracę zespołu i za wdrażanie nowych projektów. Powinni także być na- stawieni pozytywnie do ewentualnych trudności lub zmian i wyka- zywać entuzjazm i zapał do pracy. Jeśli kandydat potrafi także udo- wodnić, że nadal się szkoli, z pewnością znajdzie to uznanie w oczach pracodawcy, ponieważ świadczy o umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Po drugiej stronie biurka Prawdą jest, że niektórzy pracodawcy nie potrafią przeprowadzać rozmów kwalifikacyjnych. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w roz- mowie, podczas której pracodawca nie pozwolił ci dojść do głosu lub nie zrobił nic, aby nieco cię rozluźnić albo spóźnił się na spo- tkanie i sprawiał wrażenie, że nie do końca wie, o jakie stanowisko się ubiegasz? Takie sytuacje mogą się zdarzyć, gdy twój rozmówca nie jest kompetentny w tych sprawach, nie został odpowiednio przeszkolony albo po prostu nie jest przygotowany do tej roz- mowy. Wiele osób werbowanych do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych przechodzi jedynie pobieżne szkolenie w tym zakresie, a często w ogóle nie ma o tym pojęcia. Nawet przeszkole- ni pracownicy nie zawsze nadają się do tej roli, ponieważ umie- jętność przeprowadzania takiej rozmowy i wydobywania na świa- tło dzienne najlepszych cech kandydatów zależy w dużej mierze od predyspozycji psychologicznych rozmówcy. Być może zaskoczy cię fakt, że większość występujących w tej roli osób obawia się prze- prowadzania rozmów i podobnie jak ty odczuwa niepokój na myśl o tym zadaniu. Niezależnie od tego, jakie błędy popełnia twój rozmówca, nie powinny one mieć większego wpływu na przebieg rozmowy, cho- ciaż dobrze jest uświadamiać sobie taką ewentualność. Ostatecznie to zależy wyłącznie od ciebie, czy przygotujesz się na tyle dobrze, 2 2 R O Z M O W A K W A L I F I K A C Y J N A aby niedociągnięcia rozmówcy nie były w stanie przeszkodzić ci w korzystnym zaprezentowaniu swoich umiejętności, doświadcze- nia i cech charakteru. Musisz przekonać pracodawcę, że jego firma skorzysta na zatrudnieniu ciebie. Przyjrzyjmy się temu bliżej z punktu widzenia pracodawcy. Podkreślanie własnej inicjatywy Wyobraź sobie, że masz własną firmę i poszukujesz kandydata na stanowisko administratora. Jesteś przekonany, że każdej osobie, która ubiega się o to stanowisko, naprawdę zależy na tej pracy. Wiesz rów- nież, że objęcie tej posady jest dla nich równoznaczne z szansą na dalszy rozwój zawodowy. W związku z tym niekoniecznie pragniesz usłyszeć, jak korzystna byłaby ta praca z punktu widzenia ich ka- riery zawodowej, ponieważ prawdopodobnie wszyscy kandydaci będą mieli podobną motywację. Dlatego też ubiegając się o pra- cę, nie próbuj wyjaśniać pracodawcy, że dokładnie takiego sta- nowiska poszukujesz, ponieważ idealnie dopasowuje się do ścieżki kariery, którą obrałeś. Będąc na miejscu pracodawcy chciałbyś prawdopodobnie usły- szeć, co kandydaci mają do zaoferowania tobie i jakie korzyści może przynieść firmie współpraca z nimi. Dawno minęły już czasy, gdy pracodawcy mieli trudności ze znalezieniem odpowiedniego per- sonelu. Obecnie, zakładając, że odpowiednio nagłośniłeś nabór na dane stanowisko, będziesz mógł swobodnie wybierać spośród rzeszy osób zainteresowanych jego objęciem. Na niektóre ogła- szane stanowiska zgłaszają się setki chętnych. Podstawowe pyta- nie, na które chcesz uzyskać odpowiedź, brzmi: która z osób uczest- niczących w dzisiejszych rozmowach może zaoferować mi najwięcej, jeśli zdecyduję się ją zatrudnić? C Z E G O O C Z E K U J Ą P R A C O D A W C Y 2 3 2 4 R O Z M O W A K W A L I F I K A C Y J N A Punkty do zapamiętania 1. 2. 3. 4. 5. Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, nie istnieje powód, dla którego miałbyś nie dostać tej pracy. Kandydat, który najlepiej zaprezentuje się w dniu rozmowy, zazwyczaj zostaje zatrudniony. Najważniejszą informacją, jaką powinieneś przekazać pracodawcy jest zapewnienie, że idealnie nadajesz się na dane stanowisko. Niektórzy pracodawcy nie są wprawieni w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych. Musisz przekonać pracodawcę, że masz mu wiele do zaoferowania Zalecenia i przeciwwskazania: ♦ Poświęć trochę czasu na przemyślenie swojej przeszłości za- wodowej i swoich mocnych stron. ♦ Od czasu do czasu popieraj wypowiedzi na swój temat odpo- wiednimi przykładami. ♦ Jeśli zastanawiasz się, jak skutecznie podejść do tej rozmo- wy, spróbuj wczuć się w rolę pracodawcy. ♦ Zdobywanie informacji na temat danego pracodawcy i stano- wiska może być czasochłonne — nie zostawiaj tego na ostat- nią chwilę. ♦ Nie opowiadaj wszystkim naokoło, że wybierasz się na roz- mowę w sprawie pracy — jak będziesz się czuł, jeśli ci się nie powiedzie? ♦ Nie wpadaj w panikę. Przecież interesuje cię ta praca, więc podejdź do niej z entuzjazmem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowa kwalifikacyjna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: