Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 003072 21325997 na godz. na dobę w sumie
Rozmowy o rynku książki 12 - ebook/pdf
Rozmowy o rynku książki 12 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-98-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kolejny, dwunasty już tom publikacji „Rozmowy o rynku książki” to zbiór 32 wywiadów publikowanych w dwutygodniku „Biblioteka Analiz” w 2012 roku.  Bohaterami drukowanych w tomie obszernych rozmów byli przedstawiciele wydawnictw i księgarń, firm dystrybucyjnych oraz instytucji kultury, a także sektora poligraficznego, firm małych i dużych, osoby z dużym doświadczeniem w branży, których głos jest dla środowiska ważny, ale i nowicjusze, którzy często borykają się z zupełnie innymi problemami, próbując stawiać swoje pierwsze kroki na rynku książki.

Nie ingerowaliśmy w tekst autoryzowanych rozmów, nie ma tu żadnych skrótów ani zmian, choć czas zweryfikował część zapowiedzi i prognoz.
Wywiady, które otwierają każdy numer „Biblioteki Analiz”, z jednej strony zawsze poruszają tematy „gorące”, a więc aktualne wydarzenia na rynku,
z drugiej – dotyczą problemów uniwersalnych. Nawet po wielu miesiącach warto wrócić do ocen rynku stawianych przez fachowców. Tematy poruszane
w rozmowach w 2012 roku to m.in. kryzys na rynku dystrybucji, zagrożenia związane ze zmianami w prawie autorskim, zagadnienia digitalizacji
kultury, dystrybucji treści w pliku, w tym modeli abonamentowej sprzedaży i przyszłości książki w dobie konwergencji mediów – jak połączyć dwie
sprzeczna zdawałoby się potrzeby, z jednej strony biznesowe oczekiwania wydawców i dystrybutorów, z drugiej – coraz większy nacisk ze strony konsumentów kultury by ta była w internecie za darmo? Ten temat na pewno będzie powracał także w debatach w kolejnym roku.

Tradycyjnie wiele miejsca zajmował problem trudności związanych z dystrybucją, zatowarowaniem księgarń i płatnościami.

Lektura głosów z poprzednich lat, przyjrzenie się dominującym tematom – dają dobry obraz przekształceń w branży wydawniczo-księgarskiej. Staje
się ona coraz bardziej nowoczesna, coraz bardziej cyfrowa, coraz bardziej skoncentrowana wokół ochrony praw autorskich, a także wizji biznesu przyszłości, kiedy pomiędzy autorem a czytelnikiem swoje miejsce znajdzie nie tylko wydawca i księgarz, ale też dostawca technologii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biblioteka Analiz przedstawia 12ROZMOWY O RYNKU KSIĄŻKI Rozmowy przeprowadzili: Paweł Waszczyk, Piotr Dobrołęcki, Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow Biblioteka Analiz przedstawia 12ROZMOWY O RYNKU KSIĄŻKI 12ROZMOWY O RYNKU KSIĄŻKI Rozmowy przeprowadzili: Paweł Waszczyk, Piotr Dobrołęcki, Biblioteka Analiz przedstawia Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow Biblioteka Analiz Warszawa 2013 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Skład i łamanie: Tatsu Łukasz Gołębiewski tatsu@tatsu.pl ISBN 978-83-62948-98-7 Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Wydanie I Warszawa 2013 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Spis treści Wprowadzenie 7 Joanna Smolińska, Andrzej Kosiński (rozmawiali Piotr Dobrołęcki i Paweł Waszczyk) 9 Tadeusz Zysk (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 19 Marek Pakosz (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 23 Joanna Ćwiklak, Marek Korczak (rozmawiał Paweł Waszczyk) 36 Adam Błażowski, Piotr Stankiewicz (rozmawiał Paweł Waszczyk) 39 Marek Kasperski (rozmawiał Paweł Waszczyk) 44 Ewa Holewińska, Anna Pawłowicz (rozmawiali Piotr Dobrołęcki i Paweł Waszczyk) 56 Wiesław Uchański (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 70 Robert Chojnacki (rozmawiał Paweł Waszczyk) 80 Jerzy Garlicki (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 96 Jarosław Perzyński (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 104 Anita Musioł, Paweł Wojciechowski (rozmawiał Paweł Waszczyk) 116 Janusz Przeorek, Rafał Tyksiński (rozmawiał Paweł Waszczyk) 124 Elżbieta Stefańczyk (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 133 Renata Łapińska (rozmawiał Łukasz Gołębiewski) 150 Piotr Treszczotko (rozmawiali Piotr Dobrołęcki i Paweł Waszczyk) 156 Marian Kotarski (rozmawiali Piotr Dobrołęcki i Paweł Waszczyk) 170 Andrzej Głuchowski (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 179 Marek Żakowski (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 190 Monika Sznajderman (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 198 Maria Strarz-Kańska, Zbigniew Kański (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 206 Aldona Zawadzka (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 221 Klára Molnár, Jacek Marciniak (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 229 Przemysław Januszko (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 242 Marcin Śnieć (rozmawiał Paweł Waszczyk) 255 Aldona Zawadzka (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 260 Bartłomiej Roszkowski (rozmawiał Paweł Waszczyk) 264 Janusz Cymanek (rozmawiał Piotr Dobrołęcki) 267 Paweł Książkiewicz, Marek Korczak (rozmawiał Paweł Waszczyk) 277 Robert Rybski, Mariusz Prema, Małgorzata Błaszczyk (rozmawiał Paweł Waszczyk) 288 Ewa Świerżewska (rozmawiał Kuba Frołow) 297 Marcin Beme (rozmawiał Paweł Waszczyk) 302 Wprowadzenie Oddajemy Państwu dwunaste już wydanie naszego zbioru wywiadów dru- kowanych w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”. Tak jak w latach poprzed- nich, bohaterami drukowanych w tomie obszernych rozmów byli przedsta- wiciele wydawnictw i księgarń, firm dystrybucyjnych oraz instytucji kul- tury, a także stosunkowo licznie firm z sektora poligraficznego i papierni- czego. Firm małych i dużych, osoby z dużym doświadczeniem w branży, których głos jest dla środowiska ważny, ale i nowicjusze, którzy często bo- rykają się z zupełnie innymi problemami, próbując stawiać swoje pierwsze kroki na rynku książki. Nie ingerowaliśmy w tekst autoryzowanych rozmów, nie ma tu żadnych skrótów ani zmian, choć czas zweryfikował część zapowiedzi i prognoz. Wywiady, które otwierają każdy numer „Biblioteki Analiz”, z jednej strony zawsze poruszają tematy „gorące”, a więc aktualne wydarzenia na rynku, z drugiej – dotyczą problemów uniwersalnych. Nawet po wielu miesiącach warto wrócić do ocen rynku stawianych przez fachowców. Tematy porusza- ne w rozmowach w 2012 roku to m.in. kryzys na rynku dystrybucji, zagro- żenia związane ze zmianami w prawie autorskim, zagadnienia digitalizacji kultury, dystrybucji treści w pliku, w tym modeli abonamentowej sprzeda- ży i przyszłości książki w dobie konwergencji mediów – jak połączyć dwie sprzeczna zdawałoby się potrzeby, z jednej strony biznesowe oczekiwania wydawców i dystrybutorów, z drugiej – coraz większy nacisk ze strony kon- sumentów kultury by ta była w internecie za darmo? Ten temat na pewno bę- dzie powracał także w debatach w kolejnym roku. Tradycyjnie wiele miejsca 8 Rozmowy o rynku książki zajmował problem trudności związanych z dystrybucją, zatowarowaniem księgarń i płatnościami. Rozmowy „Biblioteki Analiz” będą stałym elementem pisma także w 2013 roku, już teraz zapowiadamy zatem trzynasty tom, który ukaże się w styczniu 2014 roku. Tymczasem w sprzedaży cały czas dostępne są po- przednie edycje – całość to już 315 wywiadów, ponad 3300 stron tekstu. Lektura głosów z poprzednich lat, przyjrzenie się dominującym tematom – dają dobry obraz przekształceń w branży wydawniczo-księgarskiej. Staje się ona coraz bardziej nowoczesna, coraz bardziej cyfrowa, coraz bardziej skoncentrowana wokół ochrony praw autorskich, a także wizji biznesu przy- szłości, kiedy pomiędzy autorem a czytelnikiem swoje miejsce znajdzie nie tylko wydawca i księgarz, ale też dostawca technologii. Życzymy miłej lektury Redakcja Joanna Smolińska prezes firm Map i Antalis Andrzej Kosiński menedżer działu książek w Empik Sp z o o Czytelnikom należy się wyjaśnienie, na temat tego, jak w ogóle doszło do tego spotkania? Joanna Smolińska: Wszystko zaczęło się od wywiadu, jakiego udzieliłam „Bi- bliotece Analiz” jesienią tego roku. Chodziło o wypowiedź na temat Empiku, jaka pojawiła się w tej rozmowie. Po publikacji materiału zadzwonił do mnie pan dyrektor Kosiński i zaproponował rozmowę ponieważ, jak wówczas stwier- dził, nie zgadza się z tym, co powiedziałam, a co zostało opublikowane. O którą wypowiedź chodziło? JS: W rozmowie tej stwierdziłam, że na rynku słyszy się, że Empik płaci wydawcom po 300 dniach. Chodzi konkretnie o cytat: „Jeżeli się słyszy, że Empik płaci po 300, a nawet 360 dniach…”. Tak jak wynika to z zacyto- wanej wypowiedzi oparłam się na informacjach rynkowych docierających z różnych stron. I spotkaliście się państwo? JS: Tak. Podczas tej, skądinąd bardzo interesującej rozmowy, dyrektor Ko- siński odniósł się do mojej wypowiedzi i stwierdził, że zarzut o terminach płatności dochodzących do wskazanego przeze mnie okresu, jest całkowicie nieuzasadniony oraz, że Empik płaci najdalej po 180-190 dniach. Przyjmuję te wyjaśnienia, ale jednocześnie w ostatnich tygodniach ro- ku, po raz kolejny wiele słyszało się i czytało – przede wszystkim w mediach, o tym, że Empik „źle płaci”. Z drugiej strony firmy Map i Antalis, jako dostaw- 10 Rozmowy o rynku książki cy papieru także do druku książek znajdują się na końcu łańcucha płatności, dlatego jesteśmy żywotnie zainteresowani, aby wszystkie jego elementy doko- nywały terminowych płatności. Każde przedsiębiorstwo musi przede wszyst- kim dbać o własną płynność finansową, a zwłaszcza w przypadku małych firm, jak duża część wydawców, z którymi współpracuje Empik, to średnie bądź mniejsze podmioty, które wyraźnie odczuwają każde opóźnienie. W związku z tym oboje uznaliśmy, że o rynku książki warto rozmawiać w większym gronie, że warto wspólnie zastanowić się nad źródłami licz- nych niedomówień i plotek, które w wyraźny sposób szkodzą atmosferze panującej na rynku. Wreszcie, że lepiej wspólnie porozmawiać o sytuacji i polityce Empiku u źródła, niż spekulować. W takim razie pierwsze pytanie do Andrzeja Kosińskiego: czy 300 a 360 dni to według ciebie tak duża różnica? Andrzej Kosiński: Zacznijmy od tego, że nigdy w swoim zawodowym ży- ciu nie płaciłem dostawcom po tak długim okresie… Nic nie wiem także, na temat stosowania takich praktyk przez Empik. Czy w takim razie mógłbyś powtórzyć argumenty, które przekazałeś pani prezes podczas waszego wcześniejszego spotkania? Argumenty na to, że spo- soby działania Empiku są inne niż powszechny pogląd na tę kwestię? AK: Pierwsza sprawa, która związana jest z tymi kwestiami, to wysokość współczynnika rotacji przy sprzedaży książek. Okres płacenia przez Empik za książki normalizują umowy z wydawcami, które sami podpisują. Potwier- dzają też, że bardzo często okres, w którym zamówiony nakład się sprzedaje, znacznie przewyższa okres zapisany w umowie. Druga kwestia to spoczy- wający na Empiku obowiązek finansowania okresu wynikającego z różnicy pomiędzy faktyczną sprzedażą a ustalonym umownie terminem płatności. Mówiąc inaczej: chcąc utrzymać szeroki wybór książek dla klientów – Empik finansuje kilkadziesiąt milionów zapasu towaru (czyli „mrozi” pieniądze), bo średnio licząc, płacimy wydawcom wcześniej niż sprzedajemy książki. Jednocześnie na bieżąco i nformujemy dostawców jak wygląda rotacja ich tytułów, jak kształtuje się sprzedaż i siłą rzeczy zgadzamy się, że czę- sto umowny termin płatności jest nieadekwatny w stosunku do faktycz- nej sprzedaży. Przy okazji chciałbym podkreślić, że płatności w branży książkowej na całym świecie są albo wydłużone co wynika z długiego cyklu rotacji pro- Rozmowy o rynku książki 11 duktu, jakim jest książka (w Polsce niski poziom czytelnictwa jeszcze tą rotację wydłuża) albo następują dopiero po rzeczywistej sprzedaży książki do klienta (tzw. consignement – sprzedaż komisowa). Dodam jeszcze, że w trakcie dokonywania akwizycji na rynku wydaw- niczym szczegółowo zapoznaliśmy się ze stanem rozliczeń wielu analizo- wanych wydawnictw z ich kontrahentami. Mamy zatem potwierdzoną wie- dzę, że realna gotówka od wielu hurtowników i sieci księgarskich wpływa do wydawców nieporównywalnie później niż od Empiku… Polskie prawo normalizuje kwestię tego, że nie można przekraczać pew- nych terminów. Jest to określone ustawowo. Z tego co pamiętam, jest to ter- min 180 dni. Zatem pogłoski, że Empik płaci po 300 a nawet 360 dniach są kłamliwe! Empik nigdy nie przekracza tej granicy. Ponadto na rynku utarło się stwierdzenie „Empik nie płaci”. Jest ono z natury fałszywe, dlatego że Empik zawsze płaci. Nawet jeżeli dochodzi do ewentualnych opóźnień w płatnościach, to są to sporadyczne przypad- ki – mogą powstawać np. gdy pojawiają się rozbieżności co do stanu wza- jemnych rozliczeń. Jednocześnie korzystacie z prawa zwrotu… AK: Oczywiście, aczkolwiek zmiany, które obecnie wprowadzamy będą dążyły w dalszym ciągu do ograniczenia liczby zwrotów i mówię to z peł- ną świadomością, chociażby z tego względu, że Empik chce oferować jak najszerszy asortyment w salonach. To znaczy, że będziecie chcieli renegocjować dotychczasowe umowy, wpro- wadzając w nich zmiany dotyczące wysokości możliwych do realizacji zwrotów? Szczegółowe rozwiązania będziemy prezentować wydawcom na początku 2012 roku… Zatem czy planujecie renegocjacje umów? AK: Tego nie mogę obecnie jednoznacznie stwierdzić. Czy w obliczu tego, o czym już mówiłeś, myślicie o zaproponowaniu dostaw- com wydłużenia umownych terminów płatności w celu ich „urealnienia”? AK: Co do terminu płatności, będą to decyzje indywidualne, podejmowane bezpośrednio w porozumieniu z danym dostawcą. Oczywiście terminy te 12 Rozmowy o rynku książki zależeć będą od tempa rotacji oferty danego partnera. Decydujące będzie m.in. to, czy książka szybko się sprzedaje i ma większą szansę na długofa- lową sprzedaż. Jeżeli wydawca zdecyduje się na to, aby wydłużyć termin płatności, będziemy to respektować. Ale wielu wydawców już od dłuższego czasu wskazuje na następujące po- stępowanie Empiku. Firma zamawia książki, po pewnym czasie korzysta z dużego prawa zwrotu, a następnie zamawia te same pozycje. Przez co, w zasadzie, wydłużacie sobie terminy płatności… AK: Tego typu logika nie ma żadnego uzasadnienia w faktach. Zwroty to częsty temat moich rozmów z wydawcami, w tym pierwszym okresie pracy w Empiku. Wspólnie próbujemy te problemy rozwiązywać. Przy tej okazji udało się zaimplementować „logikę” w sposobie zamawiania, która wyklu- cza przypadki błędnego generowania zwrotów z poszczególnych salonów, które weszły do systemu clusteringu. Najogólniej rzecz biorąc chodzi o systemy związane z personalizacją zamówień w poszczególnych salonach i automatycznymi domówieniami. Obecnie pracujemy nad likwidacją przyczyn zaistniałych już z tego powo- du problemów. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o zwroty jesteśmy w ciągłym kon- takcie z dostawcami, aby wiedzieć czy dany tytuł nie sprzedaje się na całym rynku, czy niska sprzedaż dotyczy wyłącznie sieci Empik. Jeżeli sprawdzi się ten drugi scenariusz, wówczas wspólnie będziemy starali się dojść dlaczego tak się dzieje – zrozumieć źródło problemu, czy zawiniła zła ekspozycja czy promocja. Nie chcielibyśmy zwracać towaru, który notuje u nas dobrą sprzedaż. Dlatego powszechna na rynku teza wy- dłużenia płatności poprzez generowanie zwrotów i ponowne zamawianie tych samych tytułów jest naciągana, bo dotyczyła wspomnianych błędów systemowych a nie intencjonalnego działania. Przy czym nie jest to „idea” tegoroczna, tylko pogląd istniejący na rynku od dawna… AK: Nie wiem nic, aby takie praktyki miały miejsce wcześniej. Natomiast tegoroczne zwroty, o których już wspomniałem, a które polegały na zwró- ceniu do dostawców kilku egzemplarzy danego tytułu i ich ponownym zamawianiu, wynikały wyłącznie z błędu systemu komputerowego, który również już przywoływałem. Rozmowy o rynku książki 13 Często przywołujesz zmiany, jakie w tych ostatnich miesiącach następują i nowe rozwiązania, które Empik ma zamiar wprowadzić. Czy rynek mo- że to traktować jako znak nowej jakości w stosunkach między siecią a do- stawcami książkowymi? Masz bardzo duże doświadczenie, w tym wydaw- nicze. Czy masz je wykorzystywać w tym, co robisz teraz? AK: Z tego co wiem, jestem pierwszym dyrektorem działu książki właśnie z doświadczeniem wydawniczym. Na pewno zrozumienie specyfiki sytu- acji i potrzeb wydawców jest w tej pracy niezbędne. Czy fakt, że od kilku miesięcy Empik funkcjonuje w jednej grupie kapi- tałowej z trzema oficynami, oznacza, że firma może zacząć bardziej pa- trzeć na rynek książki „oczami wydawców”? AK: Dla nas to oczywiście źródło bogatej wiedzy o tym, jak wydawnic- twa pracują. Już teraz mamy znacznie szerszą wiedzę: o procesach, jakie związane są z ich funkcjonowaniem, o cechach charakterystycznych, jakie wpływają na cash flow, na rachunek wyników itd. A jakie najważniejsze problemy sygnalizują książkowi dostawcy od po- czątku twojej pracy w Empiku? AK: Oczywiście istnieje taki katalog największych bolączek wydawców, ale nie wiem czy ich omawianie jest zgodne z ideą naszego dzisiejszego spotkania… Sądzę, że mieliśmy rozmawiać o problemach na linii Empik-dostawcy książek… AK: W zasadzie mieliśmy rozmawiać o tematach takich jak płatności czy sposób postrzegania i kreowania wizerunku Empiku wśród uczestników rynku. A temat płatności nie należy do wspomnianego katalogu problemów? AK: Oczywiście że się w nim mieści, a skoro już o tym rozmawiamy, to obecnie bardzo intensywnie pracujemy nad systemem, który rozwiąże wszelkie problemy na tym polu. W lecie Andrzej Rosner, prezes zarządu wydawnictwa Pascal, w wywia- dzie udzielonym Bibliotece Analiz mówił, że w zasadzie problemem nie jest wydłużanie przez Empik terminów płatności, kłopot w tym, że wy- dawca nie zna dokładnej daty, kiedy trafią do niego pieniądze. Chodzi 14 Rozmowy o rynku książki na przykład o sytuacje, w których ustalany jest jakiś termin, a mimo to sieć go nie dotrzymuje… AK: To rzeczywiście główna bolączka, jaka w tej chwili istnieje, a któ- rą określam terminem „przewidywalność”. Bardzo intensywnie pracuję właśnie nad tym, aby Empik był jeszcze bardziej precyzyjny w planowa- niu wspólnie z wydawcami harmonogramów płatności. Druga sprawa, to pewnego rodzaju mechanizmy, które już powoli zaczęliśmy wprowadzać, a które mają pomóc wydawcom w opanowaniu ich cash flow. Mówię tu konkretnie o faktoringu odwrotnym, którego koszty administracyjne Em- pik przejmuje na siebie. Od kiedy to narzędzie miałoby funkcjonować na szeroką skalę? AK: Obecnie prowadzimy w tej sprawie rozmowy z wieloma partnerami. Mamy też kilku dostawców, którzy zdążyli już podpisać z nami stosowną umowę w tym zakresie. Wróćmy do tegorocznych wydawniczych zakupów NFI EM F. Na rynku cały czas istnieje obawa, że te przejęte oficyny będą w przyszłości cieszyły się uprzywilejowaną pozycją w sieci… AK: Posłużę się faktami i odwołam się do planów rozwoju tych wydaw- nictw, a także moimi obserwacjami jako członka zarządu jednej z tych ofi- cyny czyli wydawnictwa Buchmann. Na sierpniowej konferencji prasowej poświęconej tym inwestycjom EM F, prezes Maciej Szymański powiedział, że liczy na to, iż w ciągu czterech-pięciu lat te wydawnictwa dwukrotnie zwiększą swoje obroty. W 2010 roku udział tych trzech wydawnictw, a więc W.A.B, Wilgi i Buch- manna w sprzedaży Empiku, w cenach detalicznych, stanowiły 3,12 proc. Jeżeli w perspektywie pięciu lat pomnożymy ten wynik dwukrotnie, biorąc pod uwagę wzrost innych dostawców oraz znacznie większą liczbę salonów działających w ramach sieci, to udział ten będzie stanowił ok. 5-6 proc. ca- łych obrotów Empiku ze sprzedaży książek. Myślę, że każdy wydawca może odpowiedzieć sobie sam, czy ma realne powody do obaw. Niektórzy wydawcy szerzą na rynku tezę, jakoby Empik poprzez prze- jęcia wydawnictw zmierzał do samowystarczalności – a to jest dalekie od prawdy! Mamy świadomość, że klienci oczekują od Empiku jak najszer- szej, różnorodnej oferty, a taką może zapewnić zróżnicowana grupa wy- dawnictw.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowy o rynku książki 12
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: