Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 002809 21538107 na godz. na dobę w sumie
Różnice kursowe - ebook/pdf
Różnice kursowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4299-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej otrzymywanie należności i ponoszenie kosztów w walucie obcej jest coraz powszechniejsze. Wiąże się to nie tylko z dokonywaniem transakcji z kontrahentami zagranicznymi, ale również z podróżami służbowymi, czy zaciąganymi kredytami. Zagadnienie to przysparza wielu księgowym dużo problemów, szczególnie na gruncie podatkowym.

Poradnik 'Różnice kursowe bez tajemnic' stanowi kompleksowe omówienie zasad ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Autorzy szczegółowo omówili zasady ustalania różnic kursowych powstających przy zapłacie należności oraz zobowiązań, kompensacie rozrachunków zagranicznych, a także od własnych środków pieniężnych oraz od kredytów i pożyczek.

Z publikacji dowiesz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki Część II: Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4299-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI 5 Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego ............. 7 7 1. Wprowadzenie ................................................................................... 2. Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową ........ 8 3. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności (przychody) .... 15 4. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań (kosztów) ...... 18 5. Różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych ... 21 6. Różnice kursowe od kredytów i pożyczek ......................................... 26 7. Kompensata rozrachunków zagranicznych ........................................ 29 8. Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą bilansową ......... 31 Część II Różnice kursowe w pytaniach i odpowiedziach ....................................... 35 1. Jak należy rozliczać wpływ należności na rachunek z saldem ujemnym? ........................................................................................... 35 Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznej pracownika? ................. 38 2. 3. Czy stosując metodę stornowania należy wycofać wszystkie zapisy wyceny walut na koniec roku? ........................................................... 42 Jaki kurs zastosować do faktury korygującej WNT? ......................... 44 4. 5. Co należy rozumieć pod pojęciem „5 powiększenia lub pomniejszenia wartości kursu” w przypadku różnic kursowych? ..... 47 6. Czy można zaksięgować w PKPiR, tzw. per saldo różnic kursowych, jeżeli wynika ono z płatności dokonanych w tym samym dniu i do tego samego kontrahenta? ...................................... 50 WYKAZ SKRÓTÓW u.o.r. – u.p.d.o.p. – u.p.d.o.f. – u.p.t.u. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: