Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003257 24074326 na godz. na dobę w sumie
Rozrachunki z właścicielem firmy - ebook/pdf
Rozrachunki z właścicielem firmy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 21
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3657-8958-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pieniężnych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały główne tytuły rozliczeń z właścicielem takie jak rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właściciela samochodu osobowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 1. Rozrachunki z właścicielem firmy Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizycz- na, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pienięż- nych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W opracowaniu tym przedstawiamy główne tytuły rozliczeń z właścicielem, takie jak: rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadza- nie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właś- ciciela samochodu osobowego. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych dokonane przez właściciela powinny być ujęte w księ- gach rachunkowych na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z właś- cicielem), przy czym zaewidencjonowaniu podlegają zarówno wydatki firmowe właściciela, jak i prywatne. Ewidencja analityczna (szczegółowa) do konta rozrachunków z właścicielem powin- na być rozbudowana odpowiednio do potrzeb, czyli np. z uwzględnieniem podziału na rodzaje wpływów lub wydatków. 1. Rozrachunki z tytułu składek ZUS właściciela Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy w tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej obejmują: ■■■ składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualne dobrowolne chorobowe), ■■■ składki na ubezpieczenie zdrowotne, ■■■ składki na Fundusz Pracy – w przypadku gdy właściciel opłaca za siebie składki ZUS na zasa- dach ogólnych (a nie na preferencyjnych warunkach). Wymienione składki dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od tego czy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, czy np. podatkową księgę przychodów i rozcho- dów, podlegają: ■■■ w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne – zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych lub odliczeniu od dochodu, ■■■ w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne – odliczeniu od podatku dochodowego (w wysokości 7,75 podstawy wymiaru składki), ■■■ w przypadku składek na Fundusz Pracy – zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych. Wskazany podział składek ZUS oraz sposób ich rozliczenia znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach dokonanych w księgach rachunkowych. Ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz ust. 13a updof zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy mogą być przez niego zaliczone do kosztów kwiecień 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozrachunki z właścicielem firmy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: