Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 011013 24121806 na godz. na dobę w sumie
Rozrachunki z właścicielem firmy - ebook/pdf
Rozrachunki z właścicielem firmy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789587 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pieniężnych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały główne tytuły rozliczeń z właścicielem takie jak rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właściciela samochodu osobowego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZRACHUNKI Z WŁAŚCICIELEM FIRMYANETA SZWĘCHisbn 978-83-65789-58-7stan prawny 4 kwietnia 2017 r. 2kwiecień 2017 r.IFK1. Rozrachunki z właścicielem firmy 1. Rozrachunki z tytułu składek ZUS właściciela ............................ 3 2. Rozrachunki z tytułu płatnych zaliczek na podatek dochodowy właściciela ....... 7 3. Rozrachunki z tytułu wypłaty zaliczek na poczet zysku ...................... 9 4. Rozrachunki z tytułu firmowych wydatków właściciela ...................... 11 4.1. Firmowe zakupy właściciela sfinansowane z pobranej przez niego zaliczki .... 11 4.2. Firmowe zakupy właściciela uregulowane kartą płatniczą ................ 13 5. Pobranie przez właściciela środków na utworzenie prywatnej lokaty ............ 15 6. Rozrachunki z tytułu używania przez właściciela prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych ........................... 16 7. Rozrachunki z właścicielem, gdy wprowadza do firmy prywatny samochód ...... 19SPIS TREŚCI 3RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGOkwiecień 2017 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO1. Rozrachunki z właścicielem firmyPrzedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizycz-na, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu środków pienięż-nych posiadanych na firmowym rachunku bankowym lub w kasie. Środki te są składnikiem jego majątku. Dlatego ważna jest prawidłowa ewidencja tych transakcji. W opracowaniu tym przedstawiamy główne tytuły rozliczeń z właścicielem, takie jak: rozliczanie składek ZUS właściciela, odprowadza-nie zaliczek na podatek dochodowy, wypłaty z zysku, rozliczanie transakcji dokonanych przez właściciela gotówką i kartami płatniczymi (firmowymi i prywatnymi), a także rozrachunki wynikające z tytułu używania przez właś-ciciela samochodu osobowego.Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych dokonane przez właściciela powinny być ujęte w księ-gach rachunkowych na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Rozrachunki z właś-cicielem), przy czym zaewidencjonowaniu podlegają zarówno wydatki firmowe właściciela, jak i prywatne. Ewidencja analityczna (szczegółowa) do konta rozrachunków z właścicielem powin-na być rozbudowana odpowiednio do potrzeb, czyli np. z uwzględnieniem podziału na rodzaje wpływów lub wydatków.1. Rozrachunki z tytułu składek ZUS właścicielaSkładki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy w tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej obejmują:■■■składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualne dobrowolne chorobowe),■■■składki na ubezpieczenie zdrowotne,■■■składki na Fundusz Pracy – w przypadku gdy właściciel opłaca za siebie składki ZUS na zasa-dach ogólnych (a nie na preferencyjnych warunkach).Wymienione składki dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od tego czy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, czy np. podatkową księgę przychodów i rozcho-dów, podlegają:■■■w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne – zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych lub odliczeniu od dochodu,■■■w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne – odliczeniu od podatku dochodowego (w wysokości 7,75 podstawy wymiaru składki),■■■w przypadku składek na Fundusz Pracy – zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych.Wskazany podział składek ZUS oraz sposób ich rozliczenia znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach dokonanych w księgach rachunkowych.Ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz ust. 13a updof zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy mogą być przez niego zaliczone do kosztów Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozrachunki z właścicielem firmy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: