Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00653 013241 21065763 na godz. na dobę w sumie
Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych. - ebook/pdf
Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-708-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych to publikacja przygotowana z myślą o ułatwieniu przeprowadzenia likwidacji spółek. Ostatnia faza funkcjonowania przedsiębiorcy, która ma de facto doprowadzić do zakończenia jego działalności oraz zaspokojenia wierzycieli, w praktyce przysparza wiele kłopotów. Autor opracowania omawia nie tylko zagadnienia typowe, takie jak przyczyny rozwiązania spółki czy czynności likwidacyjne, ale także mogące pojawić się w praktyce problemy nietypowe, np. postępowanie z majątkiem ujawnionym po wykreśleniu spółki z rejestru, odpowiedzialność likwidatorów na podstawie art. 299 k.s.h. czy likwidację spółki w organizacji.
W związku z tym, że Kodeks spółek handlowych w wielu omawianych przypadkach milczy lub daje podstawy do celowościowej wykładni jego przepisów, Autor monografii zgłasza także wnioski de lege ferenda, które mają przyczynić się do większej przejrzystości norm dotyczących likwidacji spółek oraz poprawienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Książka jest adresowana do prawników zajmujących się przede wszystkim prawem handlowym – adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków. Z pewnością przyda się ona osobom pełniącym funkcję likwidatorów, a także tym, którzy zasiadają w zarządach spółek kapitałowych lub są wspólnikami spółek osobowych.
Prof. dr hab. Antoni Witosz – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest radcą prawnym i arbitrem. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek (szczególnie w zakresie restrukturyzacji), prawa upadłościowego i naprawczego oraz w zagadnieniach ADR-ów i GDR-ów.

Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

® LexisNexis ® Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku ® LexisNexis ® Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Opracowanie techniczne: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7620-708-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uwagi ogólne. Założenia, cele i hipoteza robocza . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Przyczyny rozwiązania spółek handlowych . . . . . . . . . . 15 1. Rozwiązanie a likwidacja – próba delimitacji i zdefiniowania . . . . . 15 1.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2. Rozwiązanie a likwidacja – charakter prawny. . . . . . . . . . . . . . 16 2. Rodzaje przyczyn rozwiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1. Przyczyny wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych. . . . . 21 2.2. Przyczyny wspólne dla spółek osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.3. Przyczyny wspólne dla spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.4. Przyczyny wyłączne dla poszczególnych rodzajów spółek. . . . . 41 2.5. Przyczyny jednostkowe rozwiązania spółek osobowych . . . . . . 45 3. Upadłość jako przyczyna rozwiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ROZDZIAŁ II. Zakres regulacji likwidacji w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie handlowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1. Zakres regulacji w odniesieniu do spółek kapitałowych . . . . . . . . . . 52 2. Zakres regulacji w odniesieniu do spółek osobowych . . . . . . . . . . . . 55 3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ROZDZIAŁ III. Pozycja prawna spółki handlowej po zaistnieniu przyczyn jej rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1. Chwila otwarcia likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2. Podmiotowość prawna spółki handlowej w likwidacji . . . . . . . . . . . 64 ROZDZIAŁ IV. Likwidatorzy spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Zakres podmiotowy likwidatorów spółek handlowych . . . . . . . . . . . 67 1.1. Wymogi uzależniające powołanie lub ustanowienie likwidatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.2. Relacja wspólnik spółki osobowej – likwidator . . . . . . . . . . . . . 68 1.3. Likwidatorzy w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . 71 5 Spis treści 1.4. Przyczyny dyferencjacji likwidatora w spółkach osobowych . . . 74 1.5. Problem wspólnika-likwidatora niebędącego osobą fizyczną . . 78 1.6. Inne wymogi stawiane likwidatorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1.7. Powołanie i ustanowienie likwidatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. Kompetencje wspólników prowadzących sprawy spółki i pozycja prawna zarządu w spółkach handlowych w likwidacji . . . . . . . . . . . 84 2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.2. Kompetencje likwidatorów w spółkach handlowych . . . . . . . . . 85 2.3. Pozycja prawna likwidatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3. Obowiązki informacyjne likwidatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.1. Obowiązek zgłoszenia otwarcia likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.2. Obowiązek publicznego ogłoszenia o otwarciu likwidacji. . . . . 99 4. Staranność likwidatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.2. Staranność likwidatorów spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . 103 4.3. Staranność likwidatorów spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . 106 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ROZDZIAŁ V. Likwidacja a czynności likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . 112 1. Ustalenie zakresu pojęć i chwili likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2. Czynności likwidacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3. Czynności likwidacyjne a procesy restrukturyzacyjne spółki w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4. Sposoby spieniężania majątku spółki w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . 131 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6. Bilanse i sprawozdania likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.1. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6.2. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności likwidatorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6.3. Sprawozdanie likwidacyjne i inne czynności związane z zakończeniem likwidacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 7. Majątek spółki w likwidacji po jego spieniężeniu . . . . . . . . . . . . . . . 151 7.1. Zaspokojenie wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 7.1.1. Konstrukcja wspólna dla wszystkich spółek w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 7.1.2. Konstrukcje odmienne z uwagi na typ spółki w likwidacji . . . 155 7.2. Wierzytelności niewymagalne i sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 7.3. Zaspokojenie wierzycieli spóźnionych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6 Spis treści 7.4. Podział majątku spółki pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 8. Rozdział niedoborów w spółkach osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 9. Ściągnięcie wpłat od akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 ROZDZIAŁ VI. Czynności likwidatorów po ukończeniu likwidacji . . . 179 1. Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Przechowywanie ksiąg i dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ROZDZIAŁ VII. Spółka handlowa w likwidacji a jej pełnomocnicy . . . 190 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 2. Likwidacja a prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3. Likwidacja a pełnomocnictwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 ROZDZIAŁ VIII. Majątek spółki ujawniony po jej wykreśleniu z rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ROZDZIAŁ IX. Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2. Własne przyczyny rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3. Warunkowo obligatoryjna likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4. Zwrot wkładów a podział kwoty likwidacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ROZDZIAŁ X. Art. 299 k.s.h. a likwidatorzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wykaz skrótów k.c. k.h. k.k. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. – Ko- deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – nie obowiązuje – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” KPP LexPolonica – System Prawniczy LexisNexis MoP OSA OSNC OSNC-ZD OSNP – „Monitor Prawniczy” – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór dodatkowy” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” OSP p.u.n. – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PiP PPH Pr.Sp. PUG R.Pr. SA SN tekst jedn. u.k.r.s. – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Radca Prawny” – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) u.rach. – ustawa z 20 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 9 Uwagi ogólne. Założenia, cele i hipoteza robocza Problematyka rozwiązania, zwłaszcza zaś likwidacji spółek handlo- wych, nie posiada w polskiej literaturze prawa spółek znaczących opracowań, które ujmowałyby ją zarówno w sposób syntetyczny, jak i w kontekście instytucji prawnych zawartych w innych aktach praw- nych niż Kodeks spółek handlowych, które prowadzą właściwie do rozwiązania i likwidacji spółki handlowej. Z zasady są to uwagi o cha- rakterze komentatorskim bądź opracowania podręcznikowe. Z tego też powodu rozważania w nich zawarte obejmują jedynie analizę i ocenę przyczyn rozwiązania oraz przebieg postępowania likwida- cyjnego w odniesieniu do poszczególnych typów spółek w takim za- kresie, w jakim regulacja tych dwóch instytucji znajduje swój wyraz w Kodeksie spółek handlowych. Zagadnienie jest zaś interesujące i zasługuje na odrębne opracowa- nie z kilku innych powodów aniżeli jedynie dogmatyczna jego anali- za, która nie niesie jednak za sobą wniosków de lege ferenda. Kodeks spółek handlowych dokonał bowiem dość daleko idącego zbliżenia konstrukcyjnego spółek osobowych i spółek kapitałowych. Zwłaszcza zasada swobody umów w spółkach osobowych pozwala ukształtować je niemalże w sposób identyczny z istotą i celem, dla jakich skonstru- owano spółki kapitałowe. Natomiast regulacja rozwiązania i likwi- dacji spółek w Kodeksie spółek handlowych stanowi właściwie kon- tynuację regulacji zawartej w Kodeksie handlowym, co musi budzić istotne wątpliwości o przyczynę tego stanu rzeczy. Rodzi się bowiem pytanie, czy poprzednia i obecna regulacja wskazanych zagadnień ma optymalny i wystarczający charakter, czy też raczej jest ona wyrazem swego rodzaju oportunizmu ustawodawcy Kodeksu spółek handlo- wych, który na zasadzie automatyzmu przejął rozwiązania z Kodeksu handlowego. 11 Uwagi ogólne. Założenia, cele i hipoteza robocza Po pierwsze, brak więc syntetycznego ujęcia przyczyn rozwiązania i li- kwidacji spółek handlowych. Dotychczasowe opracowania i wypowie- dzi komentatorskie zajmują się tym zagadnieniem odrębnie dla każdej ze spółek, taka jest bowiem systematyka Kodeksu spółek handlowych. Zasadne jednak wydaje się spojrzenie na zagadnienie w sposób syn- tetyczny i ustalenie pewnych wspólnych punktów bez względu na to, o jaki typ spółki w zakresie jej rozwiązania i likwidacji w regulacji kodeksowej chodzi. Po drugie, dotychczasowe opracowania tej problematyki zdają się opierać swoją inspirację i uzasadnienie pewnych poglądów doty- czących rozwiązania i likwidacji spółek handlowych czynionych na gruncie Kodeksu handlowego, co wydaje się być przyjęciem nietraf- nego założenia, że w tej problematyce nie nastąpiły żadne zasadnicze zmiany. Należy jednak wskazać, że aczkolwiek jednym z założeń le- gislacyjnych Kodeksu spółek handlowych była zasada kontynuacji, to jednak ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych zerwał z tą zasa- dą, zwłaszcza w odniesieniu do spółek osobowych, w granicach przy- jętych i podstawowych w tym zakresie konstrukcji obowiązujących w Kodeksie handlowym. Przepisy art. 8–10 k.s.h. są w tym zakresie przekonywające bez konieczności odsyłania czytelnika do doktryny prawa handlowego. Jednak brakuje analizy i refleksji, czy to zerwanie nie pociąga za sobą konieczności zrewidowania także pewnych konse- kwencji wobec faktu przyjęcia normatywnej (nie tylko doktrynalnej) konstrukcji ułomnych osób prawnych (ustawowych podmiotów pra- wa) dla spółek osobowych. Po trzecie, rodzi się pytanie, czy wobec daleko idącego zrównania ułomnych osób prawnych z osobami prawnymi na gruncie Kodeksu spółek handlowych (choć nie tylko tutaj) istnieje w dalszym ciągu potrzeba odrębnej regulacji, zwłaszcza likwidacji spółek z uwagi na ich osobowy bądź kapitałowy charakter, a także, czy uzasadnione jest odrębne jej uregulowanie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialno- ścią i spółki akcyjnej. W tym względzie wiele instytucji obydwu typów spółek kapitałowych wykazuje, jeżeli nie tożsamość, to daleko idącą zbieżność. 12 Uwagi ogólne. Założenia, cele i hipoteza robocza Po czwarte, powstaje istotna kwestia, czy wobec dość daleko idą- cej zmiany w zakresie regulacji upadłości nie są konieczne zmiany w Kodeksie spółek handlowych także w zakresie przyczyn rozwiąza- nia, a tym samym likwidacji spółek handlowych. Zwłaszcza zaś po- wstaje pytanie, czy wobec płynności przechodzenia z upadłości ma- jącej na celu likwidację majątku upadłego (dalej: „upadłość likwida- cyjna”) w upadłość z możliwością zawarcia układu (dalej: „upadłość układowa”) nie należałoby uznać za celowe wprowadzenia także płyn- nego przechodzenia z likwidacji spółki w funkcjonowanie takiej spółki w drugiej (właściwej) fazie (formie) jej funkcjonowania, jak to określa się w literaturze, czyli w celu kontynuacji przez spółkę działalności. Zamierzony cel badawczy determinuje jednak konieczność przyjęcia odmiennej, w stosunku do dotychczas przyjmowanej, metody badaw- czej. Badanie tak zakreślonego celu badawczego musi bowiem wyjść od uprzedniego przedstawienia i analizy przyczyn rozwiązania spółek handlowych i spojrzenia na nie przez pryzmat ich konieczności i odpo- wiedniości do sytuacji faktycznych, mając na uwadze okoliczność da- leko idącej identyczności zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób prawnych i ułomnych osób prawnych. Z kolei analiza problematyki likwidacji i czynności likwidacyjnych musi być dokona- na przez pryzmat trzech zasadniczych punktów odniesienia, które po- winny być brane pod uwagę w każdej likwidacji niezależnie od rodza- ju i typu spółki, i to nie tylko na gruncie Kodeksu spółek handlowych, lecz także na gruncie Prawa upadłościowego i naprawczego. Konieczna będzie analiza likwidacji i czynności likwidacyjnych (prze- biegu likwidacji) oraz konsekwencji, jakie pociągają one dla samej spółki jako podmiotu prawa. Drugim aspektem analizy i oceny likwi- dacji i czynności likwidacyjnych powinien być ich wpływ na prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy spółki. Trzecim aspektem rozważań musi być wpływ likwidacji i czynności likwidacyjnych na prawa wierzycieli. Nie przesądzając wagi i znaczenia tych trzech aspektów (choć być może ustawodawca ustalił w ramach poszczególnych regulacji likwi- dacji takie priorytety), należy stwierdzić, że każdy z nich powinien 13 Uwagi ogólne. Założenia, cele i hipoteza robocza być poddany analizie i ocenie. Dopiero takie ujęcie problematyki po- zwoli uzyskać całościową ocenę analizowanej instytucji, aby w dalszej (a końcowej w tej pracy) części starać się odpowiedzieć na pytanie, czy regulacja tej instytucji w każdym z tych trzech aspektów jest wy- starczająca, czy dyferencjacja, jaka ma miejsce w obecnej regulacji, jest uzasadniona. Ponadto analiza ta powinna pozwolić na ustalenie, gdzie tkwią ewentualne ułomności, i zaproponować zmiany, które być może przyjmą postać wniosków de lege ferenda. Rozdział I Przyczyny rozwiązania spółek handlowych 1. Rozwiązanie a likwidacja – próba delimitacji i zdefiniowania 1.1. Uwagi wprowadzające Powstanie bytu prawnego w postaci spółki handlowej, bez względu na jej osobowy lub kapitałowy charakter, zawsze mieści w sobie przy- szłe, choć nieraz niepewne co do czasu jego wystąpienia, zdarzenie w postaci jego ustania. Ustanie bytu prawnego może być bowiem wskazane już w dacie powstania tego bytu prawnego albo co do cza- su jego zaistnienia, albo jedynie przyczyny, której spełnienie wywoła taki skutek. W każdym zaś razie, w obydwu wskazanych zdarzeniach nastąpi zapoczątkowanie czynności mających na celu doprowadzenie do takiego skutku. Likwidacja spółek handlowych stanowi, a w każdym bądź razie po- winna być uznana za taką, formę (fazę) ustrojową każdej z nich, tyle że jest to forma, która ma z zasady prowadzić do ustania bytu praw- nego danej spółki handlowej poprzez wykreślenie każdej z nich, bez względu na osobowy lub kapitałowy charakter, z rejestru przedsiębior- ców. Przełamanie tej zasady poprzez powrót spółki w likwidacji do formy jej normalnego funkcjonowania jako przedsiębiorcy jest jednak dopuszczalne i czasami ten stan należy uznać za konieczność gospo- darczą, co w obecnym stanie prawnym jest dość zawężająco limitowa- ne przez ustawodawcę. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: