Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 007918 23354865 na godz. na dobę w sumie
Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury - ebook/pdf
Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3639-6252-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Podstawowym celem naukowym monografii jest przedstawienie głównych nurtów wielowątkowej dyskusji w zakresie rozwoju rynku kapitałowego w okresie ogólnej dekoniunktury oraz przegląd wyników badań prowadzonych w środowisku naukowym. W pierwszej części analizie poddano wybrane zjawiska i tendencje rozwojowe rynku kapitałowego. W drugiej, przedmiotem badań jest modelowanie zjawisk na rynku kapitałowym w warunkach niepewności i ryzyka.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:258)ci Rynek kapita(cid:239)owy w(cid:98) okresie dekoniunktury – wprowadzenie (Teresa Czerwi(cid:241)ska, Alojzy Z. Nowak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I TENDENCJE ROZWOJU RYNKU KAPITA(cid:146)OWEGO ROZDZIA(cid:146) I Zastosowanie koncepcji zarz(cid:200)dzania warto(cid:258)ci(cid:200) w najwi(cid:218)kszych spó(cid:239)kach notowanych na GPW w(cid:98) Warszawie (Dariusz Zarzecki) . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ROZDZIA(cid:146) II Pozytywistyczny paradygmat warto(cid:258)ci (Katarzyna W(cid:239)odarczyk) . . . . . . . . . . . 33 ROZDZIA(cid:146) III Asymetria informacji na gie(cid:239)dowym rynku akcji – raportowanie danych pozafinansowych przez spó(cid:239)ki publiczne na Gie(cid:239)dzie Papierów Warto(cid:258)ciowych w(cid:98) Warszawie (Teresa Czerwi(cid:241)ska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ROZDZIA(cid:146) IV Katastroficzne instrumenty pochodne – stan rynku i(cid:98) perspektywy rozwoju (Agnieszka Majewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ROZDZIA(cid:146) V Determinanty raportowania transakcji podejrzanych przez sektor bankowy (Patrycja Chodnicka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ROZDZIA(cid:146) VI Rola repozytoriów transakcji w zwi(cid:218)kszeniu transparentno(cid:258)ci rynku derywatów (Iwona Sroka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZDZIA(cid:146) VII Niski poziom alfabetyzacji finansowej spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa jako bariera ograniczaj(cid:200)ca rozwój rynku kapita(cid:239)owego (Bo(cid:285)ena Fr(cid:200)czek). . . . . . . . . . . . . 113 6 Spis tre(cid:258)ci CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II MODELOWANIE ZJAWISK NA RYNKU KAPITA(cid:146)OWYM W(cid:98) WARUNKACH NIEPEWNO(cid:165)CI I RYZYKA ROZDZIA(cid:146) VIII Ryzyko rynku akcji mi(cid:218)dzynarodowych rynków gie(cid:239)dowych (Alojzy Z.(cid:98) Nowak, Tadeusz Winkler-Drews). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ROZDZIA(cid:146) IX Zastosowanie rozk(cid:239)adu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i(cid:98) maksymalnych (Grzegorz Perczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ROZDZIA(cid:146) X Wp(cid:239)yw informacji nieekonomicznych na kszta(cid:239)towanie si(cid:218) kursów akcji spó(cid:239)ek prowadz(cid:200)cych dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) sportow(cid:200) (Sebastian Majewski). . . . . . . . 179 ROZDZIA(cid:146) XI Rynkowe wykorzystanie kointegracji – osi(cid:200)ganie absolutnych stóp zwrotu z kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie (Piotr Jaworski, Hubert Wi(cid:258)niewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ROZDZIA(cid:146) XII Niestabilno(cid:258)(cid:202) wspó(cid:239)czynnika beta w sektorze finansowym – analiza dla wybranych rynków europejskich (Renata Karkowska, Katarzyna Niewi(cid:241)ska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ROZDZIA(cid:146) XIII Ocena efektywno(cid:258)ci strategii inwestycji spo(cid:239)ecznie odpowiedzialnych na(cid:98) przyk(cid:239)adzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych (Tomasz Jedynak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: