Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 002584 22737887 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 588
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-34-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dwunasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. Omówione w niej zostały zmiany, jakie zaszły na rynku książki w Polsce w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku.

Tom I Wydawnictwa

Istotną część publikacji stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki (literatura piękna, książka dziecięca, szkolna, naukowa, literatura religijna, kartografia i przewodniki, albumy). Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej, zatrudnieniu). Książkę uzupełniają liczne tabele i zestawienia – m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek. Dodatkowo tematyka została znacząco poszerzona o zagadnnienia związane z digitalizacją treści i jej dystrybucją w nowych kanałach dystrybucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 W Y D AW N I C T WA RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 W Y D AW N I C T WA Łukasz Gołębiewski Kuba Frołow Paweł Waszczyk Biblioteka฀Analiz Warszawa 2009 © Copyright by Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk, 2009 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graiczne: Stanisław Małecki, Tatsu Łamanie: Grzegorz Zychowicz, Krzysztof Strużyński | Tatsu tatsu@tatsu.com.pl Druk i oprawa: www.opolgraf.com.pl Wydrukowano na papierze ISBN 978-83-61154-34-1 Wydanie I Warszawa 2009 Tom XLIII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Od wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2008 roku . . . . . . . . . . . . . . 9 Część pierwsza Wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział drugi Prognozy dla rynku wydawniczego . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozdział trzeci Ranking wydawnictw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rozdział czwarty Największe wydawnictwa książkowe w 2008 roku . . . . . . . . . 183 Wykaz tekstów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Indeks pierwszego tomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Od wydawcy Dwunasta już edycja „Rynku książki w Polsce” zachowuje strukturalny układ poprzedniego wydania i podział zagadnień na tomy, z których dwa pierw- sze są ściśle ze sobą powiązane nie tylko osobami autorów, ale także analizą rynkowych trendów. Tom „Poligraia”, nad którym pieczę merytoryczną po raz trzeci objął Tomasz Nowak, koncentruje się głównie na procesach pro- dukcyjnych, zaś przygotowany przez Piotra Dobrołęckiego, Ewę Tenderendę i Pawła Waszczyka tom „Who is Who” wypełniają sylwetki uczestników ryn- ku – zarówno związanych z wydawaniem, jak i dystrybucją, a nawet bibliote- karstwem czy promocją książki. Po raz pierwszy natomiast zdecydowaliśmy się opublikować osobny, piąty tom, poświęcony rynkowi papierniczemu, któ- ry w naturalny sposób uzupełnia zagadnienia z tomu „Poligraia”. Nowa edycja wprowadza szerzej tematy związane ze zmieniającymi się technologiami dystrybucji treści. Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju rynku książek audio oraz w przededniu cyfrowej rewolucji, która spowodu- je głębokie zmiany w modelach biznesowych irm wydawniczych. Książka w pliku, której powielenie, dystrybucja i składowanie nic nie kosztują, coraz częściej zaczyna być przedmiotem transakcji handlowych, a nie tylko ele- mentem nielegalnej wymiany w sieciach peer - to - peer. Wydawca pragnie podziękować osobom, które przyczyniły się do powsta- nia kolejnego „Rynku książki w Polsce”, w szczególności tym wszystkim, któ- rzy skrupulatnie co roku odpowiadają na nasze ankiety, gdyż bez Państwa pomocy książka nie mogłaby zachować aktualnego charakteru rocznika. O d w y d a w c y 7 R o k 2 0 0 8 n a r y n k u k s i ę g a r s k i m Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2008 roku Styczeń • W nocy z 25 na 26 stycznia księgarnie w całym kraju rozpoczęły sprzedaż ostatniego tomu z najsłynniejszego cyklu ostatnich lat zatytułowanego „Harry Potter i Insygnia Śmierci” (wydawnictwo Media Rodzina). Książ- ka dostępna była nie tylko w księgarniach, ale też na ulicznych straganach, w sieciach super - i hipermarketów, a nawet dużych sklepach specjalizu- jących się w sprzedaży sprzętu elektronicznego. Jak i poprzednio, była to okazja do wykreowania wielkiego wydarzenia czytelniczego nie tylko dla miłośników prozy Joanne K. Rowling. • W ciągu miesiąca sprzedano 20 tys. egz. zbioru wierszy „Miłość szczęśli- wa” Wisławy Szymborskiej (wydawnictwo a5). • Edycją „Cesarza” Agora zainaugurowała kolekcję obejmującą twórczość Ryszarda Kapuścińskiego w nowych opracowaniach redakcyjnych. Pierw- szy tom wydany w nakładzie 80 tys. egz. zniknął z punktów sprzedaży prasy w ciągu kilku godzin. • Resort kultury ogłosił, że na program promocji czytelnictwa przeznaczo- no 39,2 mln zł, w tym na rozwój księgozbiorów bibliotek 28,5 mln zł, na rozwój sektora książki i promocji czytelnictwa 6,7 mln zł oraz na rozwój czasopism kulturalnych 4 mln zł. • W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się sesja „Rola katalo- gu centralnego Nukat w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce”. Okazją była piąta rocznica powstania katalogu liczącego 900 tys. rekordów bibliograicznych, wykorzystywanych w katalogach bibliotecznych ponad 2,5 mln razy i dostarczającego „centralnej informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych”. • Podczas uroczystości w Bibliotece Narodowej zostały wręczone Nagro- dy „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za „Książki Roku 2007”, które 9 przyznano za: album „W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce” pod red. Anny Lewickiej - Morawskiej (Arkady), „Dzienniki 1911 - 1955” Jarosła- wa Iwaszkiewicza (Czytelnik), „Wielki podróżniczy atlas świata”, pod red. Katarzyny Duran i w tłumaczeniu Jacka Sikory (Langenscheidt Polska), powieść „Terrorysta” Johna Updike’a w przekładzie Jerzego Kozłowskiego (Rebis) oraz za „Dziennik z internowania” Władysława Bartoszewskiego (Świat Książki). Tytuł Wydawcy Roku „za umiejętne połączenie najlep- szych tradycji z sukcesem komercyjnym nowoczesnego wydawnictwa” otrzymały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, a Fundacja Nowoczesna Polska uhonorowała dyplomem Wydawnictwo Biały Kruk za działalność wydawniczą wspierającą rozwój polskiej edukacji. • Nagrodę „Nowych Książek” za 2007 rok otrzymała Urszula Kozioł za tom poetycki „Przelotem” (Wydawnictwo Literackie). • Laureatem nagrody „Paszport Polityki” w kategorii literackiej został Mi- chał Witkowski, nominowany do tej nagrody już po raz trzeci, tym razem za powieść „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna - Szczakowej” (W.A.B.). • Nagrody im. Władysława Reymonta otrzymali: Marek Wawrzkiewicz, Ryszard Przybylski i Bogdan Loebl. • W Poznaniu odbyła się uroczystość 110. rocznicy powstania Wydawnic- twa Święty Wojciech. • Gliwicka oicyna Helion kupiła 85 proc. udziałów w Wydawnictwie Bez- droża, specjalizującym się w edycji przewodników. • Hachette Livre Polska kupiła majątek spółki Larousse Polska, poszerzając w ten sposób swoją ofertę o publikacje tego wydawnictwa. • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sprzedały na rzecz spółki Wkra Management wszystkie akcje hurtowni książek Wkra. • Marian Bornakowski, pracujący od 15 lat w poznańskim wydawnictwie LektorKlett, odszedł ze stanowiska dyrektora działu handlu i marketingu. Zastąpił go Mikołaj Burchard, zostając także członkiem zarządu spółki. • Tomasz Gigol zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu kieleckiej Gru- py Edukacyjnej (dawniej MAC Edukacja). 9 0 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: