Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003755 22408283 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2011. Who is who - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2011. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 466
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-02-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Czternasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2010 i pierwszej połowie 2011 roku.

Tom „Who is who” to leksykon biograficzny poświęcony osobom, które w największym stopniu wpłynęły na obraz polskiej branży książki w ostatnich latach. W publikacji przedstawiono sylwetki założycieli, właścicieli, członków zarządów oraz menedżerów wydawnictw, hurtowni, firm logistycznych i księgarskich, a także członków organizacji branżowych i pracowników mediów związanych z rynkiem wydawniczym. “Who is who” to kilkaset opisów biograficznych, zawierających informacje o karierze zawodowej, życiu prywatnym, zainteresowaniach, a także wypowiedzi portretowanych osób dotyczące różnorodnych kwestii związanych z funkcjonowaniem książki w polskiej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział drugi targi książki w polsce Ruch w targowym interesie Zeszłoroczny tekst wprowadzający do rozdziału o targach książki zatytu- łowaliśmy „Niewiele zmian – niepewne perspektywy”. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie różna, aż nie można uwierzyć, że w ciągu jednego roku mo- gło dojść do tak zasadniczych zamian. Po raz pierwszy od ponad pół wieku nie odbyły się Międzynarodowe Tar- gi Książki w Warszawie. Historia ich spektakularnego upadku weszła już do biznesowej kroniki nieszczęśliwych wypadków, bo z pewnością jest to wy- darzenie wyjątkowe. Jedyny pożytek będą z tego mieli wyłącznie wykładow- cy szkół ekonomicznych oraz ich studenci studiując ten zadziwiający „case”. Przyroda, a i biznes, nie znoszą próżni, a więc w miejsce tej tradycyjnej i ugruntowanej w końcu w europejskim kalendarzu targowym imprezy dynamicznie wkroczyła nowa inicjatywa czyli Warszawskie Targi Książki. Targi niezwykle młode, powołane na początku 2010 roku nie tylko przez konkurencyjnego organizatora, ale też z dużym udziałem i zaangażowa- niem wydawców, czyli naturalnych klientów. Wydawcy ci podjęli inicjatywę zorganizowania nowej imprezy targowej po kilkuletnich niepowodzeniach w porozumieniu się z Ars Poloną, która zwyczajnie zapomniała, kto jest usługodawcą a kto usługobiorcą. I stało się. Teraz mamy nowy twór targowy w stolicy, który niewątpliwie odniósł w 2011 roku znaczący sukces, głównie dlatego, że został sam na placu boju, ale też uczestnicy targów dostrzegli i docenili nową energię, jaka była niezbędna, aby osiągnąć obecne wyniki i wiele pozytywnych ocen. Do tego optymistycznym aspektem jest okazy- wana przez organizatorów Warszawskich Targów Książki świadomość po- trzeby dalszych udoskonaleń, zmian i rozwoju, co powinno w miarę szybko wprowadzić tę młodą formułę do europejskiego towarzystwa targowego. A pamiętajmy, że jeszcze dziesięć lat temu przyjmowaliśmy za prawdzi- we hasło, że targi książki w Warszawie są największą imprezą targową na wschód od Frankfurtu. Teraz powrót do tej pozycji będzie bardzo trudny po rozkwicie Targów Książki w Lipsku jako regionalnego lidera promocji książki i czytelnictwa, a także po rozwoju targów w krajach sąsiednich – od Budapesztu po Moskwę. t a R g I k S I ą ż k I W p O l S C e 367 A przecież o miano głównego miejsca targowego w Europie Środko- wo - Wschodniej walczy od lat Kraków, gdzie rozwój Targów Książki jest bardzo dynamiczny, a długo oczekiwana realizacja planów budowy no- wej hali doda tej inicjatywie kolejnych atutów. Nie możemy zapominać, że Kraków palmę pierwszeństwa wśród organizatorów targów książki w Pol- sce dzierży już od kilku lat, od kiedy pod Wawelem zaczęło pojawiać się więcej polskich wydawnictw niż na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Co poza tym? Wspaniale! Okazuje się, że teraz każde miasto – no, niemal każde, ale na pewno wszystkie najważniejsze – będzie miało targi książki. Organizatorów targów w Polsce mamy co najmniej kilkunastu, w każdym razie tych najważniejszych, i wielu z nich – obserwując sukces krakow- skich targów książki czy zamieszanie w Warszawie zakończone pozytyw- nymi wynikami dla Muratora Expo i jego wydawniczych partnerów ze spółki Targi Książki – doszło do wniosku że na książkowych imprezach można zarobić. I co się dzieje? Będziemy mieli targi w Katowicach – tuż przed Krakowem, targi w Łodzi – już po Krakowie, a do tego od 2012 roku targi w Białymstoku. Do tego dochodzą Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, które ze zmiennym szczęściem, ale zawsze walczą o każdą kolejną edycję, Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, rozwijające się dzięki wsparciu największego polskiego organizatora targo- wego, czyli Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także targi Eduka- cyjne „Edukacja” w Kielcach, do których drugie pod względem wyników przedsiębiorstwo targowe w Polsce, czyli Targi Kielce, przywiązuje dużą wagę i silnie je promuje. Do klęski urodzaju brakuje tylko wskrzeszenia inicjatywy targowej w Gdyni. A mamy jeszcze targi Wydawców Katolickich, od 2009 roku rozkwitające w nowych i pełnych uroku pomieszczeniach Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie i odbywające się również tam Targi Książki Hi- storycznej. To nowe miejsce w samym centrum starej Warszawy wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie obu imprezami ze strony czytelników, do czego – również w obu przypadkach dostosowali się organizatorzy przez znaczące rozszerzenie i uatrakcyjnienie programów towarzyszących. I jeszcze jedna grupa imprez targowych – targi wydawców akademickich i naukowych. Pomimo, że w tym segmencie wszyscy organizatorzy borykają się z wieloma trudnościami – zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrzny- mi, jak to enigmatycznie nazwiemy, to jednak co roku ten cykl specyficz- nych i bardzo pożytecznych z punktu widzenia rozwoju nauki i edukacji imprez trwa. Rozpoczyna się tradycyjnie na wiosnę od spotkania we Wro- cławiu, aby na jesieni przenieść się do Poznania, Warszawy i na końcu do- łączyć do Targów Książki w Krakowie w formie wydzielonego Salonu Wy- 1 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 368 dawców Akademickich. Do tego dodajmy, że Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, które jest głównym animatorem większości tych wyda- rzeń, organizuje jeszcze coroczne zagraniczne Wystawy Polskiej Książki Naukowej. W 2011 roku odbyła się ich XVIII edycja w Paryżu, a plany na przyszłość są interesujące. W 2011 roku rozkwitła, żeby nie powiedzieć wybuchła, nowa moda na targi książki dziecięcej. Nie wszyscy jeszcze to dostrzegają, ale wydaje się, że zbieramy pierwsze poważne plony takich inicjatyw jak „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie dzieciom stało się – chociażby w pewnych krę- gach młodego społeczeństwa – stylem życia i wychowania i coraz więcej rodziców (a także dziadków) kupuje swoim dzieciom (i wnukom) książki, a oferta wydawnicza w tym segmencie jest przecież bogata i z roku na rok coraz bogatsza. Udane w czerwcu 2011 roku imprezy w Krakowie (zwłasz- cza) i Wrocławiu, a także tradycyjne wiosenne poznańskie spotkanie mo- gą spowodować powtórzenie tych pomysłów również w innych miastach. I chyba wszyscy powinni być z tego zadowoleni. targowe poświęcone książce. Wygląda na to, że jest już najwyższy czas aby stworzyć forum porozu- mienia wszystkich organizatorów targów książki w Polsce, bo do tej pory nic takiego nie było. Nie chodzi przecież o kartelowy podział rynku, ale chociażby o uzgodnienie kalendarza targowego, aby strony wiedziały na czym stoją. Na następnych stronach przedstawiamy najważniejsze w Polsce imprezy t a R g I k S I ą ż k I W p O l S C e 369 1 XI Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży Termin: 3 - 5 lutego 2012 Organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Centrum Kultury Zamek Biuro targów: 60 - 734 Poznań, ul. Głogowska 14 tel. (61) 869 21 38, 0503 349 953 http://www.ksiazka.mtp.pl, www.targiksiazki.pl, e - mail ksiazka@mtp.pl Dyrektor – Zofia Strzyż Komisarz targów – Olcha Sikorska W 2011 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży zostały objęte honorowym patronatem: Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Liczba wystawców (2008): blisko 50 (w tym z Ukrainy i z Węgier) Liczba wystawców (2009): blisko 40 Liczba wystawców (2010): blisko 40 wydawnictw polskich i kilkanaście wydawnictw zagranicznych (z Węgier, Ukrainy i Czech) Liczba wystawców (2011): 60 wystawców, w tym z Czech, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Hiszpanii i Francji Liczba odwiedzających (2007): 50 tys. Liczba odwiedzających (2008): 50 tys. Liczba odwiedzających (2009): 40 tys. Liczba odwiedzających (2010): blisko 40 tys. Liczba odwiedzających (2011): 45 tys. Impreza pomyślana jako polski odpowiednik największych na świecie tar- gów książki dla dzieci w Bolonii. Po raz pierwszy zorganizowana zosta- ła w 2002 roku głównie siłami PTWK i dzięki uporowi Olchy Sikorskiej. Pierwsze trzy edycje odbyły się na poznańskim Zamku. W 2005 roku uzy- skano wsparcie największego polskiego organizatora targowego, czyli Mię- dzynarodowych Targów Poznańskich, i spotkania przeniesiono na profe- sjonalny teren targowy, łącząc je z istniejącymi już Targami Edukacyjnymi, które są przeglądem ofert szkół i uczelni, głównie wielkopolskich, oraz 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 370 z Salonem Wyposażenia Szkół. Spotkania zachowały jednak samodzielny charakter i specyficzną atmosferę. Targom towarzyszy interesujący pro- gram wystaw, dyskusji i spotkań autorskich. Nagroda: „Pegazik” dla twórców i popularyzatorów literatury dziecię- cej i młodzieżowej. Przyznawana jest w kategoriach: „Twórca książki dla dzieci” i „Przyjaciel książki dla dzieci”. W 2011 roku „Pegazika” w kategorii „Twórca Książki dla Dzieci” przyznano Lilianie Bardijewskiej, a w kategorii „Przyjaciel Książki dla Dzieci” statuetkę otrzymał Jerzy Hamerski. Podczas X edycji Spotkań Targowych w 2011 roku odbyła się zorganizo- wana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzy- stwo Wydawców Książek i Międzynarodowe Targi Poznańskie wystawa bogatej twórczości Bohdana Butenki z okazji jubileuszu jego osiemdziesią- tych urodzin. Ponadto wydarzeniem była także prezentacja ilustracji zna- nego polskiego grafika, malarza, rzeźbiarza i poety prof. Andrzeja Stru- miłły, a także wystawa Nagród Polskiej Sekcji IBBY (książek i ilustracji) oraz zorganizowana przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych i Biblio- tekę Śląską pokonkursowa wystawa „Książka dobrze zaprojektowana – za- cznijmy od dzieci”. Tradycyjnie targom towarzyszył Salon Ilustratorów, którego celem jest promocja młodych polskich twórców – wystawa stanowiła przegląd doko- nań 44 debiutujących artystów, można było obejrzeć prawie 200 niezwy- kłych ilustracji. t a R g I k S I ą ż k I W p O l S C e 371 1 14. Targi Edukacyjne w Krakowie Edu.pl Termin: 21 - 23 marca 2012 Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o. Biuro targów: 31 - 586 Kraków, ul. Centralna 41 A tel. (12) 6445932, 6864025, 0501 691232, faks (12) 6446141 http://www.targi.krakow.pl, e - mail kmiecik@targi.krakow.pl Prezes – Grażyna Grabowska Komisarz targów – Katarzyna Popieluch - Kmiecik Honorowy patronat (2011): Aleksander Palczewski, małopolski kurator oświaty Liczba wystawców (2009): 250, w tym wystawcy zagraniczni Liczba wystawców (2010): ponad 200, w tym wystawcy zagraniczni Liczba wystawców (2011): 200, w tym wystawcy zagraniczni Liczba odwiedzających (2010): 11 tys. Liczba odwiedzających (2011): 11 tys. Powierzchnia (2010): 1450 mkw. „Mniejsze dziecko” Targów Książki w Krakowie organizowanych tradycyj- nie na jesieni. Impreza wykracza poza wymiar lokalny i rywalizuje o pozy- cję najważniejszego przeglądu książki szkolnej. Aktualnie zdobyła pozycję największej imprezy poświęconej oświacie w południowej Polsce. Wystaw- cami są głównie szkoły – uniwersytety, politechniki, szkoły średnie i języ- kowe, centra treningowe, a także wydawcy edukacyjni, producenci pomocy dydaktycznych i instytucje związane z programami edukacyjnymi. Orga- nizatorzy oferują wystawcom wynajęcie stoiska lub udział w „Salonie Moż- liwości”, a także organizację prelekcji w salach seminaryjnych. 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 372 XVII. Targi Edukacyjne Edukacja w Kielcach Termin: 28 - 30 marca 2012 Organizator: Targi Kielce Sp. z o.o. Biuro targów: 25 - 672 Kielce, ul. Zakładowa 1, tel. (41) 365 12 21, faks (41) 365 12 10 http://www.ctk.com.pl, e - mail edukacja@targikielce.pl Prezes – Andrzej Mochoń Dyrektor ds. targów – Dariusz Michalak Manager projektu – Aldona Matla Patronat honorowy: minister edukacji narodowej, Polska Izba Książki, Instytut Książki, współpraca: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Rada Programowa składa się głównie z osób reprezentujących najważniejsze instytucje regionalne. Przewodniczący: Piotr Dobrołęcki, wiceprzewodniczący: Roman Ostrowski. Liczba wystawców (2009): blisko 160 Liczba wystawców (2010): ponad 160 Liczba wystawców (2011): ponad 210 Liczba odwiedzających (2009): ponad 10 tys. Liczba odwiedzających (2010): ponad 10,5 tys. Liczba odwiedzających (2011): ponad 11 tys. Powierzchnia (2010): 2680 mkw. Kielecka impreza stopniowo zdobywa pozycję najważniejszego regionalne- go przeglądu publikacji edukacyjnych. Po połączeniu z regionalną giełdą szkół i uczelni nabrała specyficznego kolorytu. Organizatorzy z roku na rok rozszerzają program towarzyszący, który obejmuje również imprezy poza terenem targów z udziałem znanych osobistości ze świata kultury. Nagroda za najlepsze produkty prezentowane w trakcie imprezy: Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Marszałka Województwa Święto- krzyskiego, Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Puchar Prezydenta Kielc, nagroda Produkt Klasy Marzeń, Medal Targów Kielce. Od 2010 targom towarzyszy Nagroda Kalimacha przyznawana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. t a R g I k S I ą ż k I W p O l S C e 373 1 18. Wrocławskie Targi Książki Naukowej Termin: marzec 2012 Organizator: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych oraz z „Forum Akademickim” Biuro targów: 53 - 370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 tel. (71) 320 23 04, tel./faks (71) 328 29 40 http://www.oficyna.pwr.wroc.pl, e - mail oficwyd@pwr.wroc.pl Dyrektor – Halina Dudek Patronat: minister nauki i szkolnictwa wyższego, wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk i rektor Politechniki Wrocławskiej. Liczba wystawców (2009): ponad 60 Tradycyjne spotkanie wydawców akademickich rozpoczynające sezon tar- gowy w tym segmencie rynku. Bogaty program towarzyszący skierowany głównie do wystawców i profesjonalistów. Targom towarzyszą nagrody w konkursie na najtrafniejszą szatę edytor- ską książki naukowej, na najbardziej atrakcyjne stoisko oraz na najlepszą książkę w opinii czytelników. 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 374
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2011. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: