Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 003393 21348635 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2012. Poligrafia - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2012. Poligrafia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-84-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach publikacji omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej.

Tom III Poligrafia
Próba całościowego ujęcia zagadnień związanych z ekonomiką i organizacją rynku drukarń dziełowych. Scharakteryzowano zmiany i trendy technologiczne dotyczące poligrafii, omówiono prowadzone od kilku lat rankingi drukarń. Podjęto też próbę sformułowania zestawienia w oparciu o przychody poszczególnych zakładów. Część analityczną uzupełnia ranking największych drukarń wraz z ich szerszą charakterystyką. W osobnych rozdziałach scharakteryzowano pokrótce najważniejsze targi poligraficzne, nagrody i portale branżowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P O L I G R A F I A RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P O L I G R A F I A Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki Warszawa 2012 © Copyright by Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki 2012 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN 978-83-62948-84-0 Wydanie I Warszawa 2012 Tom LXII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Część trzecia Poligrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział pierwszy Makrootoczenie poligrafii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział drugi Rynek wydawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział trzeci Drukarnie dziełowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział czwarty Producenci i dystrybutorzy maszyn i materiałów poligraficznych . . 177 Rozdział piąty Instytucje, organizacje i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . 241 Rozdział szósty Szkolnictwo wyższe – kierunki poligraficzne . . . . . . . . . . . . 265 Rozdział siódmy Średnie szkolnictwo poligraficzne. . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Rozdział ósmy Czasopisma i portale branżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Wykaz tekstów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Oferta Biblioteki Analiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Indeks firm omawianych w książce . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Część trzecia POLIGRAFIA Opracowanie ubiegłoroczne było pierwszym w nowej wersji, obecne będzie z jednej strony odniesieniem się do historii i prognoz, ale w niektórych ob- szarach będzie pogłębiało temat rynku książki widzianego od strony po- ligraficznej. Toczy się dyskusja – czy książka elektroniczna zastąpi książkę papiero- wą. Jednym z celów niniejszego opracowania jest pomoc w znalezieniu ar- gumentów do tej dyskusji – nie przesądzając, kto ma rację. Ważnym elementem funkcjonowania rynku książki jest kryzys finan- sowo-gospodarczy, szczególnie w strefie euro Unii Europejskiej. Rzeczy- wisty wpływ tego kryzysu na polską poligrafię jest kolejnym celem opra- cowania. I trzeci z najważniejszych obszarów, które decydują o obliczu tego ryn- ku, to sytuacja polskich drukarń dziełowych. Opracowanie dotyczy 2011 roku, ale pierwsza połowa 2012 roku przy- niosła wiele zdarzeń, których nie sposób pominąć opisując aktualny stan rynku poligraficznego. Należy przypomnieć o nieprecyzyjnych lub niedostatecznych danych GUS, na podstawie których wykonuje się różnorodne analizy i formułuje wnioski. Sama definicja poligrafii w statystyce GUS jest nieprecyzyjna, bo zawiera również produkcję nośników informacji, a jeszcze czasami dane prezentowane są łącznie z wydawnictwami. Ponadto dla mikroprzedsię- biorstw zatrudniających mniej niż 10 osób GUS nie podaje wyników. Bernard Jóźwiak W P R O W A d z e n I e 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2012. Poligrafia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: