Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 002737 20658060 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2012. Who is who - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2012. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 480
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-86-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Piętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały zmiany, jakie zaszły na rynku książki w Polsce.

Leksykon biograficzny poświęcony osobom, których działanie w największym stopniu wpłynęło na obraz polskiej branży książkowej w ostatnich latach. Druga część tomu poświęcona jest najważniejszym imprezom targowym w naszej branży, wszystkim ważniejszym instytucjom, organizacjom i czasopismom branżowym, a także internetowym serwisom o książkach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 W H O I S W H O Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Warszawa 2012 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg, 2012 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze VIVID 90g, wol. 1.2, produkowanym przez STORA ENSO, dostarczonym przez Zing Sp. z o.o. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN 978-83-62948-86-4 Wydanie I Warszawa 2012 Tom LXIV w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział pierwszy Who is who na rynku książki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Skróty występujące w książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Rozdział drugi Targi książki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Rozdział trzeci Organizacje i instytucje rynku książki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozdział czwarty Czasopisma oraz dodatki do gazet codziennych poświęconych książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Rozdział piąty Internetowe serwisy o książkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Oferta Biblioteki Analiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Indeks firm omawianych w książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Część piąta WHO IS WHO Wstęp A więc „zmiany, zmiany, zmiany”, jak głosi znany cytat z klasycznego już filmu. Zmiany dopadły też nasze środowisko. Zawsze były w nim obecne, przecież dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich dwudziestu i dwóch już lat przynosił, a czasem też wymuszał, zmiany, jednak ostatni rok był ich pełen. Zmieniali się prezesi firm, zmieniali się członkowie zarządów, zmieniali się inni kluczowi pracownicy. Jedni przechodzili do kolejnych firm, inni zo- stawali „na lodzie” lub szukali pracy poza branżą. Powód tych wszystkich ruchów wydaje się dość prosty, chociaż dla wielu osób bardzo dotkliwy. Po prostu zmniejsza się liczba firm na rynku, a te, które trwają zmniejszają zatrudnienie, czasem dość radykalnie. I jeszcze dochodzi do konsolidacji, czyli łączenia się, chociaż nie jest to tak częste, choć od dawna zapowiadane zjawisko. Chyba jednak najczęstszym powodem zwolnień jest poszukiwanie dróg dla ratowania zagrożonych firm, a bardzo rzadko w rozmowach z sze- fami firm słyszymy, że nie mają zagrożeń. Dlatego zmniejszają zatrudnienie, ograniczają koszty i szukają w ten sposób wyjścia z kłopotów. Życzymy im, ale nam w Bibliotece Analiz też, aby z tych wszystkich problemów wybrnąć, żeby dożyć tak pięknych lat jak na początku przemian w latach dziewięć- dziesiątych, gdy wszystko rosło i pieniądze same trafiały do kasy. Dochodzi jeszcze jeden trudny czynnik, który wiele osób nazywa „zmę- czeniem materiału”. Weźmy pod uwagę, że bardzo wielu szefów firm i in- nych odpowiedzialnych pracowników zaczęło swoją karierę przed dwu- dziestu i więcej laty, a niektórzy jeszcze wcześniej. Teraz, po tym niezwykle trudnym i pełnym napięć okresie, „bohaterowie są zmęczeni”. Wielu jest jeszcze gotowych prowadzić biznesy, ale już nie być za nie bezpośrednio i właścicielsko odpowiedzialnych. Stąd coraz liczniejsze głosy o poszuki- waniu nabywców dla mniejszych i większych oficyn, a także zapowiedzi odejścia na emeryturę. I najsmutniejsze. Odchodzą na zawsze nasi koledzy i przyjaciele, z który- mi pracowaliśmy i spotykaliśmy się na imprezach branżowych. Wymieni- my tutaj tylko trzy osoby z coraz dłuższej, niestety, listy pożegnań. W tym roku niespodziewanie pozostawiła nas Renata Łapińska, osoba niezwykle W S t ę p 9 2 zasłużona dla książki edukacyjnej, a także Karol Marzec, autorytet w po- ligrafii oraz prof. Marcin Drzewiecki, wielka postać w nauce o książce. Bę- dziemy o nich pamiętać. 1 0 2 Jednak są też weselsze tematy. Rodzi się kolejne pokolenie ludzi książki! Coraz więcej osób zgłasza nam radosne informacje o powiększeniu rodziny. Rodzą się dzieci, inne dorastają i żenią się lub wychodzą za mąż, pojawia- ją się wnuki. Okazuje się, że po względem przyrostu naturalnego nie jest więc jeszcze tak źle u nas, jak w całym społeczeństwie. Może ciągle służy nam pod tym względem miłość do książek, która przenosi się też na ludzi, zwłaszcza młodych i miłych. Jednak faktem jest, że liczba biogramów w tym roku spadła. W poprzed- nich wydaniach stale rosła – z 438 przed czterema laty, przez 529 rok póź- niej, a potem w dwóch kolejnych latach było 614 i 664 biogramów. Teraz jed- nak jest tych biogramów nieco mniej, bo 655. Ale z każdego się cieszymy. Przez lata przybyło nam przy opracowywaniu biogramów doświadcze- nia, ale czasem pojawiają się zdziwienia. Nie zawsze możemy zrozumieć, że niektóre bardzo eksponowane w branży osoby nie przesyłają nam wy- pełnionych ankiet i nie jest to tylko kwestia braku czasu czy wrodzonej skromności. Niektóre osoby mają problemy chociażby z podaniem daty urodzenia i to wbrew pozorom nie chodzi najczęściej o doświadczone pa- nie, lecz o panie znacznie młodsze, a także – co nas najbardziej dziwi – pa- nów i to w różnym wieku. Widać jest to informacja bardzo, a może naj- bardziej poufna. Ale jeżeli znani (i to niezbyt mali) wydawcy „zapominają” o podaniu wielkości przychodów, to co się dziwić, że data urodzenia też jest ukryta w sejfie. Zaskakuje nas też niezbyt duża reprezentacja osób pracujących w dzia- łach promocji czy marketingu, którzy z natury swojej pracy powinni być znani szerszemu ogółowi, a pamiętajmy, że nasza publikacja trafia również do wielu redakcji mediów drukowanych i elektronicznych, gdzie dobrze jest przedstawić siebie, uśmiechnąć się ze zdjęcia i zaprezentować swoją karie- rę zawodową. To jest już uwaga na przyszłość, którą prosimy uwzględnić przy kolejnej edycji „Who is who”. Nie oznacza to wcale jednak, że jest na to sporo czasu, bo publikację przygotowujemy przez wiele miesięcy, sami kompletując i porządkując informacje napływające z rynku. Obecne wydanie „Who is who” jest już szóstą z kolei edycją naszej publi- kacji, przy czym cały „Rynek książki w Polsce” ukazuje się po raz piętna- sty! Mamy świadomość, że Polska jest jedynym z nielicznych krajów, który posiada tego rodzaju doroczny raport, a z pewnością jest jedynym krajem, który może się poszczycić takim słownikiem osób aktywnych w branży książkowej. Bardzo nas to cieszy. e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2012. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: