Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 009415 23472843 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 560
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-82-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Piętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2011 i pierwszej połowie 2012 roku.

Istotną część tomu pierwszego publikacji – „Wydawnictwa” - stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki (literatura piękna, książka dziecięca, szkolna, naukowa, literatura religijna, kartografia i przewodniki, albumy). Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej, zatrudnieniu). Książkę uzupełniają liczne tabele i zestawienia – m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek. Dodatkowo tematyka została znacząco poszerzona o zagadnnienia związane z digitalizacją treści i jej dystrybucją w nowych kanałach dystrybucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 W YDAW N I C T WA RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 W Y DAW N I C T WA Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Warszawa 2012 © Copyright by Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk 2012 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN 978-83-62948-82-6 Wydanie I Warszawa 2012 Tom LX w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2011 roku. . . . . . . . . . . . . . . 7 Część pierwsza Wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozdział drugi Prognozy dla rynku wydawniczego . . . . . . . . . . . . . . . 215 Rozdział trzeci Wydawniczy biznes na świecie w 2011 roku . . . . . . . . . . . 227 Rozdział czwarty Ranking wydawnictw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział piąty Największe wydawnictwa książkowe w 2011 roku . . . . . . . . . 247 Wykaz tekstów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Oferta Biblioteki Analiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Indeks pierwszego tomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Rok 2011 na rynku księgarskim Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2011 roku Styczeń • Rozpoczął się Rok Miłosza w stulecie urodzin poety. • Prezydent Bronisław Komorowski wręczył Wisławie Szymborskiej Or- der Orła Białego. • Ignacy Karpowicz otrzymał Paszport „Polityki” w kategorii literatura za powieść „Balladyny i romanse” (Wydawnictwo Literackie). • Dziennik. Tom 1. 1962-1969” Sławomira Mrożka (Wydawnictwo Literackie), „Dzicy detektywi” Roberta Bolaño (Muza), „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” Wiesława Adamczyka (Rebis), „Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich” (Arkady) oraz „Wielki słownik niemiecko-polski” (Wydawnictwo Naukowe PWN) zostały ogłoszone Książkami Roku 2010 „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Tytuł Wydawcy Roku otrzymała oficy- na Zysk i S-ka, za Wydarzenie Roku uznano publikację książki „Kapuściński non-fiction” Artura Domosławskiego (Świat Książki). „Notes Wydawniczy” przyznał Nagrody wydawnictwom Znak i Sonia Draga. • Zmarł Jerzy S. Sito, poeta, dramatopisarz, tłumacz, krytyk. W latach 1990-1991 był prezesem wydawnictwa Czytelnik. Luty • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyraził zgody na prze- jęcie spółki Merlin przez NFI Empik, motywując decyzję ograniczeniem konkurencji. R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 7 1 0 2 2 • Redakcja „Nowych Książek” przyznała doroczną nagrodę Andrzejowi Bieńkowskiemu za „1000 kilometrów muzyki. Warszawa-Kijów” (Ma- zowieckie Centrum Kultury i Sztuki). • Klub Dla Ciebie – marka handlowa katalogu wysyłkowego, sklepu in- ternetowego, wydawnictwa książkowego oraz sieci księgarń – zmienił nazwę na Weltbild. e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 8 Marzec • Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję o likwidacji wydawnic- twa Wiedza Powszechna. • Książka „A House of the Mind: Maum” z ilustracjami Iwony Chmie- lewskiej i tekstem Kim Hee-Kyung (wydawnictwo Changbi Publishers, Korea) zdobyła główną nagrodę w kategorii Non Fiction w konkursie Bologna Ragazzi Award 2011, a wyróżnienie przyznano książce „Co z ciebie wyrośnie?” Aleksandry i Daniela Mizielińskich (Dwie Sio- stry). • Laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa dla polskich i niemieckich tłumaczy zostali Esther Kinsky i Ryszard Turczyn. • Nagrodę miesięcznika „Odra” otrzymał Jerzy Pomianowski. • Henryk Samsonowicz został laureatem Nagrody im. Ksawerego i Mie- czysława Pruszyńskich za szeroko rozumianą twórczość eseistyczną. • Robert Makłowicz otrzymał Nagrodę Literacką Srebrnego Kałamarza im. Hermenegildy Kociubińskiej, przyznanej przez Fundację Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za książkę „Cafe Muzeum” (Czarne). Nagrodę Zielonej Gąski za najlepszą książkę dla dzieci przy- znano za „Piosenkę dla Karla” Jana Karpa (Bajka). • Podczas XVI Targów Książki Edukacyjnej „Edukacja” w Kielcach Na- grody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji, ustanowione przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, wręczo- no: Marcie Bogdanowicz, Zofii Dobkowskiej, Annie Dubieckiej, Felicji Kalinowskiej, Feliksowi Szlajferowi oraz autorkom programu nauczania języka niemieckiego „Der Die Das Neu” – Magdalenie Ptak, Halinie So- wie-Babik i Elżbiecie Świerczyńskiej. • Zmarła Ewa Nowacka, powieściopisarka, krytyk, eseistka, autorka po- wieści dla młodzieży „Małgosia contra Małgosia” czy „Kilka miesięcy, całe życie”. Kwiecień • Ars Polona ogłosiła decyzję o zawieszeniu Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które odbywały się nieprzerwanie od 56 lat. • Spółka Weltbild Polska przejęła od koncernu Direct Group Bertelsmann wydawnictwo Świat Książki. • Podpisano umowę sprzedaży 85 proc. akcji Białostockich Zakładów Gra- ficznych spółce OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. za ponad 6,6 mln zł. Właścicielem 85 proc. akcji OZGrafu jest spółka Kompap. • Drukarnia Opolgraf zakupiła Prasowe Zakłady Graficzne we Wrocławiu. • Podczas Targów Wydawców Katolickich, w których uczestniczyło ponad 140 wystawców, Nagrodę Główną Feniks 2011 otrzymała siostra Zofia Józefa Zdybicka USJK. Feniksem Diamentowym uhonorowano s. Mał- gorzatę Borkowską OSB, zaś Feniksy Specjalne otrzymały wydawnictwa: M za „Dzieła zebrane Jana Pawła II” i Biały Kruk za „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II”. • Inga Iwasiów została laureatką nagrody Bank Austria Literaris w kate- gorii literatura środkowoeuropejska za powieść „Bambino” (w Polsce wydaną przez Świat Książki) przetłumaczoną na niemiecki przez Es- ter Kinsky. • W Brukseli w wieku 92 lat zmarł Marian Pankowski, pisarz uważany za „konsekwentnego demaskatora polskich mitów narodowych” oraz „najmłodszego polskiego pisarza, który uprawiał wieczną w polszczyź- nie rozróbę”. R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 9 2 Maj 1 0 2 • II Warszawskie Targi Książki odwiedziło ponad 35,6 tys. osób, zgroma- dziły 621 wystawców z 14 krajów oraz blisko 360 autorów. Odbyło się ponad 650 wydarzeń, w tym 128 dla dzieci. • We Wrocławiu zorganizowano II edycję ogólnopolskich Targów Książ- ki Dla Dzieci i Młodzieży „Dobre strony”. Zwycięzcą konkursu „Dobre strony” zostało wydawnictwo W.A.B. za książkę „Lotnik” Eoina Colfera w tłumaczeniu Rafała Lisowskiego. • Ogłoszono, że Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „mając na uwadze zachowanie 65-letniego dorobku wydawnictwa, prowadzą proces zmian w formule działalności Państwowego Instytutu Wydawniczego”. • Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki przyjęło zmia- ny w statucie przewidujące rozszerzenie składu Rady PIK oraz nowy system naliczania podwyższonych składek. Izba wystosowała apel do rządu w sprawie zrównania podatku VAT na wszystkie rodzaje publi- kacji. • Julia Hartwig została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodze- nia Polski. • Nagrodę Transatlantyk otrzymała Vlasta Dvořáčková, tłumaczka lite- ratury polskiej na czeski. • Swietłana Aleksijewicz, białoruska dziennikarka i pisarka, autorka książ- ki „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” (Czarne) oraz jej tłumacz Jerzy Czech zostali laureatami drugiej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuściń- skiego za reportaż literacki. • Laureatką Nagrody Poetyckiej Silesius za debiut roku została Kira Pie- trek za tomik „Język korzyści” (WBP i CAK). W kategorii książka roku nagrodzono Bohdana Zadurę za „Nocne życie” (Biuro Literackie). Na- grodę za całokształt pracy otrzymała Urszula Kozioł. • Nagrodą Dużego Donga wyróżniono Instytut Wydawniczy Latarnik za powieść „Za niebieskimi drzwiami” Marcina Szczygielskiego. Niezależ- e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 10 nie dziecięce jury przyznało Małego Donga wydawnictwu Znak za „Jaś- ki” Jean-Philippe Arrou-Vignod z ilustracjami Dominique Corbasson i w tłumaczeniu Joanny Schoen. • Książka „Co za szczęście! Co za pech!” Thomasa Hallinga z ilustracjami Evy Eriksson, opublikowana przez wydawnictwo EneDueRabe z Gdań- ska otrzymała tytuł Najlepszej Książki Dziecięcej 2010 w konkursie Em- piku „Przecinek i Kropka”.  • Jury Nagrody Sezonu Księgarsko-Wydawniczego Ikar przyznało nagro- dę Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu, a wyróżnienia Drukarni Opolgraf SA i Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Nominowano też Księgarnię „Z Bajki” w Poznaniu, Olchę Sikorską, organizatorkę „Poznańskich Spotkań Tar- gowych” oraz ministra Michała Boniego. • Trzy Nagrody Magellana za najlepsze publikacje turystyczne ustano- wione przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” otrzymało wydawnictwo ExpressMap, a po jednej: WAM, Langenscheidt, Agencja TD, TerraQu- est, Iskry, Pascal oraz Hachette Polska. Nagrodami specjalnymi uho- norowano Olgierda Budrewicza i Martynę Wojciechowską za wytrwałe kreowanie mody na podróżowanie. • Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla tłumacza literatury na- ukowej przyznano Annie Binder i Markowi Binderowi. • Wśród laureatów nagród „Złotego Gryfa” przyznawanych przez Polską Izbę Druku wyróżniono drukarnie dziełowe: Pozkal (dwie nagrody), Druk-Intro S.A. oraz Drukarnię Wydawniczą im. W.L. Anczyca S.A. • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego, najstar- sza polska organizacja związkowa i jedna z najstarszych w Europie, ob- chodziła jubileusz 140-lecia. • Marek Wawrzkiewicz został wybrany po raz trzeci prezesem Związku Literatów Polskich. • We Wrocławiu zmarła Ewa Szumańska, dziennikarka, felietonistka „Ty- godnika Powszechnego”, autorka cyklu „Ze wspomnień młodej lekarki”, a także książek podróżniczych. R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 11 2 Czerwiec 1 0 2 • Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało pakiet 510 tys. akcji, stanowią- cych 85 proc. kapitału zakładowego wydawnictwa Bellona S.A. Nabyw- cą było konsorcjum Creditero Holdings Limited i spółki Wydawnictwo Bellona. • Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Książki. Magazyn do Czyta- nia”, którego wydawcą jest Agora S.A. • Obchodzono jubileusz 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW połączony z I Zjazdem Absolwentów Instytutu. • Joanna Olczak-Ronikier została laureatką włoskiej nagrody literackiej Premio Acerbi za książkę „W ogrodzie pamięci”, którą przetłumaczono też na angielski, francuski, hebrajski, niderlandzki i szwedzki. • „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego został nominowa- ny do francuskiej nagrody Prix Jean Monnet de Littérature Européen- ne (Prix Cognac). Książkę w przekładzie Margot Carlier opublikowało Actes de Sud. • „Piaskową Górę” Joanny Bator w tłumaczeniu Esther Kinsky (Suhr- kamp Verlag 2011) nominowano do międzynarodowej nagrody literac- kiej przyznawanej przez Haus der Kulturen der Welt i fundację „Elemen- tarteilchen” (German International Literary Award Haus der Kulturen der Welt 2011). • Laureatami nagrody Found in Translation Award zostali Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak za przekład tomu „Tutaj” („Here”) Wisławy Szym- borskiej, opublikowany przez Houghton Mifflin Harcourt (USA). • Nagrody Literackie Gdynia otrzymali: Justyna Bargielska (proza), Ewa Lipska (poezja) i Stefan Chwin (eseistyka) oraz Andrzej Sosnowski, któ- rego wyróżniono „Nagrodą Osobnego”. • Wśród 11 mazowieckich twórców nominowanych do Nagród im. Cypria- na Norwida w kategorii literatura wyróżniono: Krzysztofa Boczkowskie- go za tom wierszy „Dźwięki i echo” (Wydawnictwo Adam Marszałek), Grzegorza Łatuszyńskiego za przekład, posłowie i noty biograficzne do książki „W skwarze słońca, w chłodzie nocy. Antologia poezji chorwac- e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 12 kiej XX wieku” (Agawa) oraz Eustachego Rylskiego za powieść „Na gro- bli” (Świat Książki). • Minister Bogdan Zdrojewski przyznał złote Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis Olgierdowi Budrewiczowi, podróżnikowi, pisarzowi i dzien- nikarzowi oraz prof. Januszowi Deglerowi, historykowi literatury i te- atrologowi związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim. • Wydawnictwo Bosz jako jedyna firma z branży kulturalnej zostało lau- reatem 21. edycji Konkursu „Teraz Polska”. • W wieku 85 lat zmarł w Jerozolimie Zev Birger, wieloletni dyrektor Mię- dzynarodowych Targów Książki w Jerozolimie. Lipiec • Pisarz Eustachy Ryski oraz slawista i tłumacz Branislav Branko Cirlic zostali odznaczeni Złotymi Medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Srebrnymi medalami uhonorowano: germanistę i tłumacza literatury niemieckojęzycznej Jacka St. Burasa oraz historyka muzyki, pedagoga i redaktor naczelną serii „Dzieła Fryderyka Chopina. Wydanie faksymi- lowe” Zofię Chechlińską. • W wieku 67 lat zmarł Maciej Zębaty. • Zmarła Ewa Karska, była prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Tłu- maczy Polskich. Sierpień • NFI Empik Media Fashion kupił wydawnictwo Wilga za 7,25 mln zł, z czego zapłacił wydawnictwu Muza 4,54 mln. Fundusz nabył też 70 proc. udziałów w wydawnictwie Buchmann za 7 mln zł oraz 87,5 proc. udziałów w wydawnictwie W.A.B. za 11,095 mln zł. Funkcje pre- zesów w poszczególnych firmach objęli: Beata Stasińska (W.A.B.), Ma- ciej Płonczyński (Buchmann) i Jan Wojniłko (Wilga), będący również współwłaścicielami oficyn, którymi kierują. Wcześniej fundusz kupił pakiet kontrolny 70 proc. udziałów księgarni internetowej Gandalf R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 13 za 12 mln zł, którą mają dalej zarządzać Anetta Wilczyńska i Paweł Goszczyński. • Nagrodę „Literatury na Świecie” w kategorii „proza” otrzymała Hanna Igalson-Tygielska za przekład „Wdowy Couderc” Georges’a Simenona (W.A.B.) oraz Jakub Ekier za przekład „Wulkanu i wiersza” Dursa Grün- beina (Ars Cameralis), w kategorii „nowy głos”: Maria Fengler za „Mię- dzy Itaką a Belfastem” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Jakub Momro za „Literaturę świadomości” (Universitas), w kategorii „translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo” Marian Bielecki za „Historię – Dialog – Literaturę” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław- skiego), a w kategorii „inicjatywy wydawnicze” Biuro Literackie we Wro- cławiu za edycje poezji obcej. Laureatem Nagrody im. Andrzeja Siemka został Tomasz Swoboda za „Historie oka” (słowo/obraz terytoria). • Podczas Festiwalu Polcon 2011 w Poznaniu laureatami Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla zostali: Anna Kańtoch za opowiadanie „Du- chy w maszynach” z antologii „Jeszcze nie zginęła” (Fabryka Słów) oraz Jacek Dukaj za powieść „Król bólu i pasikonik” (Wydawnictwo Literackie). • Ryszard Maćkowiak odszedł z drukarni OZGraf, gdzie pracował od 1968 roku, a jej prezesem był od 1993 roku. Wrzesień • Herta Müller i Wiesław Myśliwski zostali laureatami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. • Andrzej Stasiuk otrzymał jedną z Nagród Ministra Kultury, przyznawa- nych za całokształt działalności, wybitne osiągnięcia w twórczości artys- tycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. • Ks. Roman Szpakowski SDB został ponownie wybrany prezesem Stowa- rzyszenia Wydawców Katolickich. Październik • Odbyła się jubileuszowa edycja Poznańskich Dni Książki Naukowej, któ- rej główna organizatorka Iwona Wagner-Maruszewska, dyrektor Wy- 2 1 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 14 dawnictwa Naukowego UAM, zakończyła w grudniu pracę w tej oficy- nie. • Podczas warszawskich Targów Academia, w których uczestniczyło 86 wystawców, nagrodę w konkursie na najlepszą książkę akademicką i na- ukową Academia przyznano Wydawnictwu Naukowemu PWN za pracę Teresy Michałowskiej „Literatura polskiego średniowiecza”. • 7 tys. osób odwiedziło premierową edycję Targów Książki w katowickim Spodku, w której uczestniczyło 75 wystawców i 80 autorów. • Instytut Książki poinformował, że ponad 3200 bibliotek w małych miej- scowościach uzyskało dostęp do szerokopasmowego internetu, a 465 pla- cówek zostało zmodernizowanych w ramach Programu Biblioteka+. • Laureatem literackiej nagrody Nike został Marian Pilot za powieść „Pió- ropusz” (Wydawnictwo Literackie). Nagrodę czytelników otrzymał Sła- womir Mrożek za tom pierwszy „Dziennika” (Wydawnictwo Literac- kie). • Andrzej Franaszek odebrał w Miłosławiu Nagrodę Kościelskich, którą otrzymał za książkę „Miłosz. Biografia” (Znak). • Janusz Głowacki został laureatem Nagrody Literackiej Miasta Stołeczne- go Warszawy w kategorii „Warszawski twórca”, a w innych kategoriach uhonorowano Joannę Papuzińską i Macieja Szymonowicza, Jarosława Mikołajewskiego oraz Eustachego Ryskiego, a także Magdalenę Stopę i Jana Brykczyńskiego. • Prezesem WSiP został Jerzy Garlicki, poprzednio prezes polskiego od- działu firmy farmaceutycznej Astra Zeneca. • Zmarł Bohdan Osadczuk (91 lat), ukraiński publicysta i dziennikarz, sowietolog, badacz historii Europy Środkowo-Wschodniej, nazywany „atamanem polsko-ukraińskiego pojednania”. Listopad • 34 tys. osób odwiedziło 15. Targi Książki w Krakowie, w których uczest- niczyło 536 wystawców i blisko 400 autorów. R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 15 2 • Odbyły się jubileuszowe XX Targi Książki Historycznej, które odwiedzi- 1 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 16 ło prawie 21 tys. osób, uczestniczyło w nich 196 wydawców. • Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK rezygnację zło- żył prezes Piotr Marciszuk, nie przyjęto natomiast rezygnacji pozosta- łych ośmiu członków Rady. Nowym prezesem wybrano Grażynę Szar- szewską, poprzednio związaną z wydawnictwem Langenscheidt Polska. Przyjęto formalnie zmiany w statucie, o których zdecydowano podczas majowego Walnego Zgromadzenia. • Złote Berło Fundacji Kultury Polskiej otrzymał Wiesław Myśliwski. • Hanna Świda-Ziemba, autorka książki „Młodzież PRL. Portrety poko- leń w kontekście historii” (Wydawnictwo Literackie) została uhonoro- wana Nagrodą im. Jana Długosza za najlepszą książkę humanistyczną 2010 roku. • Janusz Głowacki został laureatem nagrody im. Czesława Miłosza przy- znawanej przez ambasadę USA w Polsce za wkład w porozumienie ame- rykańsko-polskie. • Laureatem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza został Wojciech Wencel, którego uhonorowano za tom „De profundis” (Arkana). • Zmarł Olgierd Budrewicz, podróżnik, autor reportaży z wielu krajów, ale i książek o Warszawie i jej mieszkańcach. Dotarł do 160 państw, do niektórych jako pierwszy polski dziennikarz. • W Warszawie w wieku 85 lat zmarł poeta i tłumacz Andrzej Manda- lian. Grudzień • W Łodzi odbył się I Salon Ciekawej Książki z udziałem 63 wystawców. • W warszawskim Klubie Księgarza obchodzono 55-lecie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i 90-lecie Towarzystwa Bibliofilów Polskich. • Anna Bikont odebrała w Brukseli nagrodę Książka Europejska za repor- taż „My z Jedwabnego” (Prószyński i S-ka). • Białoruska pisarka Swietłana Aleksijewicz otrzymała Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus za powieść „Wojna nie ma w sobie nic z ko- biety” (Czarne). • W Kijowie po raz trzeci wręczono ufundowaną przez Instytut Polski na- grodę literacką im. Josepha Conrada, którą otrzymała lwowska pisarka Natalka Sniadanko. • Nagrodę Polskiego PEN Clubu za wybitne dokonania translatorskie otrzymał Martin Pollack – za przekład na język niemiecki współczes- nej prozy polskiej. • W konkursie „Pióro Fredry” towarzyszącemu dwudziestej edycji Wro- cławskich Promocji Dobrych Książek nagrodę główną otrzymało wy- dawnictwo słowo/obraz terytoria „Popiół i diament Andrzeja Wajdy” Krzysztofa Kornackiego. • W konkursie Książka Roku 2011 organizowanym przez Polską Sekcję IBBY nagrody otrzymały: Joanna Klara Teske za „Pies w Krainie Wę- drującej Nocy” (Mimochodem) i Zofia Beszczyńska za „Jajko księżyca” (Akapit Press), Iwona Chmielewska za ilustracje i tekst „Pamiętnika Blumki” w opracowaniu graficznym Doroty Nowackiej (Media Rodzina) oraz Agata Dudek za ilustracje do książki „Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem” Anny Czerwińskiej-Rydel według projektu Małgorza- ty Frąckiewicz/Poważne Studio (Muchomor). Nagrodę za upowszech- nianie czytelnictwa przyznano Ewie Świerżewskiej, redaktor naczelnej portalu Qlturka.pl. Wręczono też nagrody za całokształt twórczości – Medale Polskiej Sekcji IBBY – Annie Onichimowskiej i Stasysowi Eidri- geviciusowi. • Dom Wydawniczy Rebis po raz dwunasty otrzymał certyfikat „Przed- siębiorstwo Fair Play”, zaś wyróżnieniem „Ambasador Fair Play w Biz- nesie” uhonorowano prezesa oficyny Tomasza Szpondera. • Księgarska firma Książnica Polska z Olsztyna otrzymała tytuł Geparda Biznesu, wyróżnienie w konkursie Magazynu Przedsiębiorców „Euro- pejska Firma”. • Elżbieta Stefańczyk, dotychczasowa zastępczyni dyrektora Biblioteki Narodowej została pełnomocnikiem dyrektora ds. współpracy z biblio- tekami publicznymi. Zastępcą dyrektora ds. rozwoju mianowano Mi- R o k 2 0 1 1 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 17 kołaja Baliszewskiego, a Katarzyna Ślaska objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. cyfrowych. • W Brukseli w wieku 89 lat zmarł Leopold Unger, dziennikarz, publicysta belgijskiego „Le Soir”, paryskiej „Kultury” (pod pseudonimem Bruksel- czyk), a także „Gazety Wyborczej”. • W wieku 89 lat zmarł Zbigniew Safian, pisarz i scenarzysta, który wspól- nie z Andrzejem Szypulskim jako Andrzej Zbych, byli twórcami „Staw- ki większej niż życie”. Opracował Piotr Dobrołęcki 2 1 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 18 Część pierwsza WYDAWNICTWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: