Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 004071 21775036 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2013. Papier - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2013. Papier - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 421
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-21-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-28%), audiobook).

Tom Papier

Tom poświęcony rynkowi papierów graficznych przeznaczonych do druku książek. Zawiera zarys problematyki jaka pojawia się przy produkcji i dystrybucji papierów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:27)(cid:22)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:21)(cid:20)(cid:20)(cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:16)(cid:21)(cid:20)(cid:16)(cid:20)PAPIERW POLSCE2013Piotr Dobrołęcki Daria DobrołęckaPatronat medialny RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka ze specjalnym appendixem Stefana Jakucewicza Warszawa 2013 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, 2013 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-21-1 Wydanie I Warszawa 2013 Tom LXIX w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści Wstęp ............................................................................................................ 9 Zdani tylko na siebie .............................................................................. 9 Producenci i dystrybutorzy ................................................................... 14 Źródła i materiały .................................................................................. 15 Rozdział pierwszy. Papier do książek ....................................................... 17 Masy włókniste....................................................................................... 20 Papier ....................................................................................................... 22 Rodzaje i parametry papieru ................................................................ 29 Tektura introligatorska na okładki ...................................................... 34 Rozdział drugi. Mity o przemyśle papierniczym ................................... 37 Rozdział trzeci. Rynek papieru na świecie, w Europie i w Polsce ....... 43 Wstęp ....................................................................................................... 45 Rynek światowy...................................................................................... 55 Drewno .............................................................................................. 56 Masy włókniste ................................................................................. 60 Makulatura ....................................................................................... 63 Papier i tektura ................................................................................. 65 Spadki i wzrosty ............................................................................... 70 Najwięksi producenci ...................................................................... 73 Prognozy i inwestycje ...................................................................... 76 Masy włókniste .......................................................................... 80 Makulatura .................................................................................. 84 Papier i tektura ............................................................................ 85 Nowe gatunki papieru ..................................................................... 92 Rynek europejski .................................................................................... 97 Masy włókniste ................................................................................. 101 Makulatura ....................................................................................... 106 Papier i tektura ................................................................................. 112 Papiery graficzne .............................................................................. 115 Zużycie papieru i tektury ................................................................ 120 Eksport i import .............................................................................. 122 Zagrożenia ........................................................................................ 124 Koncentracje i redukcje ................................................................... 124 Import papierów z Chin .................................................................. 130 Opłaty za emisję CO2 ....................................................................... 130 Prognozy i inwestycje ...................................................................... 131 Dystrybucja w Europie .................................................................... 132 Rynek polski ........................................................................................... 134 Drewno .............................................................................................. 137 Negatywne skutki polityki Lasów Państwowych ........................ 142 Masy włókniste ................................................................................. 143 Makulatura ....................................................................................... 145 Produkcja papieru ............................................................................ 152 Papiery graficzne ............................................................................. 155 Zużycie papieru i tektury ................................................................ 157 Eksport i import papieru ................................................................. 159 Przedsiębiorstwa w przemyśle papierniczym .............................. 162 Kapitał zagraniczny i zmiany kapitałowe ..................................... 164 Inwestycje i zapowiedzi .................................................................. 165 Dystrybucja papieru ......................................................................... 166 Ceny na rynku papieru i jego surowców ...................................... 179 Ceny mas włóknistych .............................................................. 180 Ceny makulatury ........................................................................ 182 Ceny papieru i tektury ............................................................... 183 Rozdział czwarty. Producenci papieru w Polsce .................................... 187 Rozdział piąty. Zagraniczni producenci papieru ................................... 217 Rozdział szósty. Dystrybutorzy papieru w Polsce ................................ 265 Rozdział siódmy. Międzynarodowe organizacje, instytucje i firmy badawcze… w przemyśle papierniczym .................................. 311 Rozdział ósmy. Instytucje, organizacje i media branżowe w Polsce ................................................................................................... 325 Appendix I. Kłopoty ze współczesną klasyfikacją papieru ................. 357 Appendix II. Normy, certyfikaty i atesty stosowane przy opisie papieru ........................................................................................ 369 Wykaz tekstów źródłowych ...................................................................... 387 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................ 399 Indeks firm omawianych w książce ......................................................... 409 3 1 0 2 E C S L O P W I K Ż Ą I S K K E N Y R 6 Część czwarta PAPIER Wstęp Zdani tylko na siebie Papier nie jest już jedynym wehikułem kultury pisanej, ale czy to już koniec epoki Gutenberga? Czy może istnieć świat bez prasy papierowej i bez druku? „Papier nie zginie. Był, jest i będzie. Książka się zmieni, ale nie zniknie” – sły- szę to często u znajomych drukarzy. „Skąd ta wiara, że papier jest wieczny, że przetrwa cyfrowy huragan?”, pyta jeden z ekspertów i zaraz sobie odpo- wiada, że „wraz z e-bookami i tabletami za 1 złoty kończy się epoka zapo- czątkowana wynalazkiem Gutenberga, dzięki któremu dominacja druku zrewolucjonizowała nasz stosunek do pisania, do tekstów i zmieniła nasze widzenie świata”. Era cyfrowa, w którą wkroczyliśmy, nie wymaże pięciu wieków kultury książki drukowanej, ale będzie miała równie głębokie skut- ki jak te, które od pierwszej Biblii do nouveau roman ukształtowały naszą myśl i naszą wrażliwość – mówił Krzysztof Urbanowicz podczas konferen- cji poligraficznej Polskiej Izby Druku w maju tego roku1. Jego referat nosił znamienny tytuł „Żegnaj Gutenberg”. Pomimo spadku zapotrzebowania na papier, które jest faktem, ale głów- nie odnosi się do papierów graficznych, a zwłaszcza papieru gazetowego, przemysł papierniczy w ostatnich latach notuje stały wzrost produkcji. Naj- bardziej widoczne potwierdzenie tej tendencji wynika z analizy danych omówionych w rozdziale „Najwięksi producenci”. Przedstawione tam wy- niki wykazują stały wzrost produkcji niemal we wszystkich firmach. Doty- czy to również poszczególnych regionów geograficznych, w których wszę- dzie doszło do wzrostu produkcji, wbrew szerzącym się opiniom o recesji w tym przemyśle w Europie czy Ameryce Północnej. Najwięksi produ- cenci zwiększyli sprzedaż w Europie o 12,4 proc., w Ameryce Łacińskiej o 11,2 proc., w Azji o 9,4 proc., w Ameryce Północnej o 7,5 proc. Dlatego wszystkie opinie zebrane w niniejszym opracowaniu należy przyjmować zawsze na tle przedstawionej tutaj tendencji wzrostowej wśród największych \\ 1. Pełny tekst wystąpienia Krzysztofa Urbanowicza można znaleźć na stronie Polskiej Izby Druku: http://www.izbadruku.org.pl/component/content/article/153-egnaj-gutenberg/333-egnaj- gutenberg. W S t ę P 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2013. Papier
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: