Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 011179 21736291 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2013. Poligrafia - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2013. Poligrafia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 389
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-20-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).

Tom III Poligrafia
Próba całościowego ujęcia zagadnień związanych z ekonomiką i organizacją rynku drukarń dziełowych. Scharakteryzowano zmiany i trendy technologiczne dotyczące poligrafii, omówiono prowadzone od kilku lat rankingi drukarń. Podjęto też próbę sformułowania zestawienia w oparciu o przychody poszczególnych zakładów. Część analityczną uzupełnia ranking największych drukarń wraz z ich szerszą charakterystyką. W osobnych rozdziałach scharakteryzowano pokrótce najważniejsze targi poligraficzne, nagrody i portale branżowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Europapier-Impapnajlepsze media do druku i reklamy(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:27)(cid:22)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:21)(cid:19)(cid:23)(cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:16)(cid:21)(cid:19)(cid:16)(cid:23)POLIGRAFIAW POLSCE2013Bernard Jóźwiak Piotr DobrołęckiPatronat medialny RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P O L I G R A F I A RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P O L I G R A F I A Bernard Jóźwiak Piotr Dobrołęcki współpraca Daria Dobrołęcka Warszawa 2013 © Copyright by Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki 2013 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-20-4 Wydanie I Warszawa 2013 Tom LXVIII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści Rozdział pierwszy Makrootoczenie poligrafii ......................................................................... 11 Rozdział drugi Metoda pięciu sił Portera ........................................................................... 23 Rozdział trzeci Analiza drukarń dziełowych..................................................................... 49 Rozdział czwarty Ranking drukarń „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” ...................... 63 Rozdział piąty Drukarnie dziełowe .................................................................................... 71 Rozdział szósty Producenci i dystrybutorzy maszyn i materiałów poligraficznych .... 205 Rozdział siódmy Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i targi ...................................... 285 Rozdział ósmy Szkolnictwo wyższe– kierunki poligraficzne ......................................... 311 Rozdział dziewiąty Międzynarodowe i krajowe targi poligraficzne ..................................... 327 Rozdział dziesiąty Czasopisma i portale branżowe ............................................................... 341 Wykaz tekstów źródłowych ....................................................................... 359 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................. 363 Indeks firm omawianych w książce .......................................................... 373 Część trzecia POLIGRAFIA Wprowadzenie Spojrzenie na rynek książki od strony poligraficznej pozwala obejrzeć za- gadnienia związane z książką jeszcze z jednej strony, a więc pełniej. Poli- grafia jako jeden z uczestników gry rynkowej, ma niemały wpływ na cykl wydawniczy książki. Wcześniej wpływ ten z powodów technologicznych oraz organizacyjnych był w zakresie czasu i terminowości czynnikiem ne- gatywnym – zapewne część z czytelników pamięta średni cykl produk- cyjny bliski 6 miesięcy, obecnie książkę można wyprodukować w 6 dni, a nawet krócej. Z dotrzymywaniem terminów też nie było najlepiej – dziś jeżeli drukarnia nie dotrzymuje terminów, w zasadzie nie ma czego szu- kać na rynku. Dyskusja – czy książka elektroniczna zastąpi książkę papierową – jest też dyskusją czy książka „wyjdzie” z poligrafii. Pojęcie (obszar działania) poligrafii znacznie się rozszerzyło i procesy prepressu dla jednej i drugiej postaci to też procesy poligraficzne. Poszerzenie obszaru działania poligra- fii wynika również z konieczności oferowania usług dodatkowych, w tym przygotowywanie książki elektronicznej. Kryzys finansowo-gospodarczy w Unii Europejskiej się nie kończy, szcze- gólnie w strefie euro. W polskiej gospodarce w drugiej połowie 2012 roku oraz na początku 2013 roku ujawniły się wpływy światowego kryzysu. Jak ten „kryzys” wygląda w polskiej poligrafii, to kolejny temat opracowania. Być może niektórzy będą zawiedzeni powtórzeniem wykresów z lat ubieg- łych, tylko uzupełnionymi danymi z kolejnego roku. Ale spojrzenie hi- storyczne, zmiany w czasie, dają więcej informacji o stanie poligrafii niż szukanie coraz to nowych perspektyw oglądania tej poligrafii. Oczywiście będą też nowe spojrzenia. Należy przypomnieć o nieprecyzyjnych lub niedostatecznych danych GUS, na podstawie których dokonywane są analizy. Sama definicja poli- grafii w statystyce GUS jest nieprecyzyjna, bo zawiera również produkcję nośników informacji, a czasami dane podawane są łącznie dla poligrafii i wydawnictw. Ponadto dane statystyczne są opracowywane dla firm za- W P R O W A d z e n I e 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2013. Poligrafia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: