Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 019334 23379317 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 521
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-18-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-58%), audiobook).

Szesnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2012 roku.

Istotną część tomu pierwszego publikacji – „Wydawnictwa” - stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki (literatura piękna, książka dziecięca, szkolna, naukowa, literatura religijna, kartografia i przewodniki, albumy). Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej, zatrudnieniu). Książkę uzupełniają liczne tabele i zestawienia – m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek. Dodatkowo tematyka została znacząco poszerzona o zagadnnienia związane z digitalizacją treści i jej dystrybucją w nowych kanałach dystrybucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:22)(cid:163)(cid:18)(cid:36)(cid:15)(cid:215)(cid:19)(cid:30)(cid:39)(cid:163)(cid:3)(cid:14)(cid:32)(cid:29)(cid:31)(cid:23)(cid:36)(cid:22)(cid:15)(cid:163)(cid:3)(cid:19)(cid:30)(cid:15)(cid:213)(cid:183)(cid:9)(cid:19)(cid:3)(cid:36)(cid:3)(cid:27)(cid:23)(cid:20)(cid:30)(cid:6)(cid:9)(cid:158)(cid:158)(cid:158)(cid:124)(cid:113)(cid:105)(cid:75)(cid:141)(cid:100)(cid:75)(cid:103)(cid:153)(cid:104)(cid:124)(cid:119)(cid:105)(cid:12)(cid:100)(cid:139)(cid:108)(cid:40)(cid:3)(cid:19)(cid:141)(cid:100)(cid:216)(cid:89)(cid:40)(cid:139)(cid:141)(cid:104)(cid:40)(cid:3)(cid:23)(cid:105)(cid:75)(cid:141)(cid:100)(cid:75)(cid:103)(cid:153)(cid:104)(cid:3)(cid:30)(cid:119)(cid:114)(cid:173)(cid:104)(cid:40)(cid:3)(cid:161)(cid:3)(cid:113)(cid:89)(cid:139)(cid:40)(cid:110)(cid:100)(cid:59)(cid:161)(cid:113)(cid:110)(cid:214)(cid:3)(cid:113)(cid:67)(cid:119)(cid:113)(cid:158)(cid:100)(cid:75)(cid:67)(cid:161)(cid:100)(cid:40)(cid:105)(cid:110)(cid:113)(cid:180)(cid:59)(cid:100)(cid:214)(cid:3)(cid:30)(cid:124)(cid:19)(cid:124)(cid:163)(cid:124)(cid:153)(cid:105)(cid:124)(cid:3)(cid:27)(cid:113)(cid:161)(cid:110)(cid:40)(cid:207)(cid:141)(cid:104)(cid:40)(cid:3)(cid:111)(cid:118)(cid:65)(cid:3)(cid:162)(cid:86)(cid:99)(cid:78)(cid:86)(cid:162)(cid:3)(cid:23)(cid:186)(cid:40)(cid:139)(cid:114)(cid:158)(cid:3)(cid:21)(cid:40)(cid:161)(cid:113)(cid:158)(cid:100)(cid:75)(cid:59)(cid:104)(cid:100)(cid:3)(cid:148)(cid:75)(cid:105)(cid:124)(cid:3)(cid:127)(cid:88)(cid:78)(cid:3)(cid:152)(cid:152)(cid:3)(cid:144)(cid:152)(cid:118)(cid:3)(cid:149)(cid:162)(cid:3)(cid:118)(cid:118)(cid:65)(cid:3)(cid:84)(cid:40)(cid:159)(cid:3)(cid:127)(cid:88)(cid:78)(cid:3)(cid:152)(cid:152)(cid:3)(cid:144)(cid:152)(cid:118)(cid:3)(cid:149)(cid:162)(cid:3)(cid:162)(cid:118)(cid:75)(cid:99)(cid:108)(cid:40)(cid:100)(cid:105)(cid:64)(cid:3)(cid:84)(cid:104)(cid:49)(cid:113)(cid:105)(cid:75)(cid:141)(cid:100)(cid:75)(cid:103)(cid:153)(cid:104)(cid:124)(cid:119)(cid:105)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:27)(cid:22)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:20)(cid:27)(cid:20)(cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:25)(cid:22)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:16)(cid:20)(cid:27)(cid:16)(cid:20)WYDAWNICTWAW POLSCE2013Łukasz Gołębiewski Paweł WaszczykPatronat medialny RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W YDAW N I C T WA RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 W Y DAW N I C T WA Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Warszawa 2013 © Copyright by Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk 2013 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-18-1 Wydanie I Warszawa 2013 Tom LXVI w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2012 roku .................................................. 7 Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym ................................................ 25 Rozdział drugi Prognozy dla rynku wydawniczego (współpraca: Bernard Jóźwiak) ...... 215 Rozdział trzeci Wydawniczy biznes na świecie w 2012 roku ......................................... 239 Rozdział czwarty Ranking wydawnictw ............................................................................... 247 Rozdział piąty Największe wydawnictwa książkowe w 2012 roku ............................... 253 Wykaz tekstów źródłowych ...................................................................... 485 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................ 491 Indeks firm omawianych w książce ......................................................... 501 Rok 2012 na rynku księgarskim Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2012 roku Styczeń • Rok 2012 był Rokiem Janusza Korczaka. • W „Przewodniku Bibliograficznym” Biblioteki Narodowej odnotowano ponad 33,5 tys. tytułów książek wydanych w roku 2011. • Polska Izba Książki oświadczyła, że ACTA jako instrument zgodny z pra- wem polskim oraz prawem UE, stanowiący pierwszy wyraz kompromisu w zakresie minimalnego standardu ochrony dochodzenia praw własno- ści intelektualnej osiągniętego na arenie międzynarodowej, powinien zostać podpisany i ratyfikowany przez Polskę. • MEN ogłosiło program stworzenia e-podręczników dla szkół od 2015 ro- ku, jednak sposób ich wprowadzenia wywołał w następnych miesiącach liczne protesty i zastrzeżenia, a nawet doniesienie do prokuratury. • Mikołaj Łoziński otrzymał nagrodę Paszport Polityki w kategorii lite- rackiej za „Książkę” (Wydawnictwo Literackie). • Nagrody „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za „Książki roku 2011” przyznano za: „Małą maturę” Janusza Majewskiego (Marginesy), „Polę Negri” Mariusza Kotowskiego (Prószyński Media), „Wolność” Jonathana Franzena (Sonia Draga), „Ostatni krzyk” Barbary Stanisławczyk (Rebis) oraz „Polskę. Panoramy” (Biały Kruk). Nagrodę za Wydarzenie Roku 2011 otrzymała Książnica Polska za „tworzenie nowoczesnych standar- dów w księgarstwie”, a wyróżnienie specjalne za „odwagę i niezależność” otrzymało wydawnictwo Biały Kruk. R o k 2 0 1 2 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 7 E C s L o P W 1 0 2 3 • Tytuł Wydawca Roku 2011, przyznawany przez Bibliotekę Analiz, otrzyma- ło Wydawnictwo Arkady za „popularyzowanie polskiej kultury i sztuki”. • Nagrodami „Notesu Wydawniczego” uhonorowano Znak za publika- cję Andrzeja Franaszka „Miłosz. Biografia” oraz Jedność za „kreowanie wartościowej merytorycznie i estetycznie oferty”. • Nabywcą praw wynikających z umów wydawniczych, praw autorskich i znaku towarowego zlikwidowanych Wydawnictw Naukowo-Technicz- nych została firma M-Partner Jarosław Perzyński, który jest również właś- cicielem księgarni internetowej Drops.pl. • Podjęto decyzję o likwidacji Drukarni Naukowo-Technicznej w War- szawie. • Zmarli: Krzysztof Gąsiorowski, poeta, eseista i krytyk literacki, związa- ny przed laty z Orientacją Poetycką Hybrydy, Małgorzata Baranowska, poetka i znawczyni poezji, pisarka i eseistka, miłośniczka Warszawy oraz Anna Kanior-Knap, w przeszłości współwłaścicielka firm dystrybucyj- nych MarKa i Akrybia. i k Ż Ą i s k k E n y R Luty • Zmarła Wisława Szymborska. • Państwowy Instytut Wydawniczy został postawiony w stan likwidacji, a jego likwidatorem został Rafał Skąpski, który od siedmiu lat był dy- rektorem wydawnictwa. • Biografia Jerzego Nowosielskiego „Nietoperz w świątyni” Krystyny Czer- ni (Znak) została wyróżniona nagrodą miesięcznika „Nowe Książki”. • Podczas XI Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Mło- dzieży najważniejsze nagrody, czyli statuetki Pegazików, otrzymały: Iwo- na Chmielewska, autorka i ilustratorka oraz Krystyna Adamczak, wła- ścicielka dwóch księgarni w Poznaniu nazwanych „Z Bajki”. • Dyrektorem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego została Anna Szemberg, przez wiele lat związana z Wydawnictwem Naukowym PWN 8 jako redaktor, menedżer i dyrektor wydawniczy. Zastąpiła Ryszarda Bur- ka, który został zastępcą dyrektora ds. zbiorów w Żydowskim Instytu- cie Historycznym. • Prezesem zarządu Białostockich Zakładów Graficznych została Anto- nina Kuchlewska, która funkcję tę pełniła do 2007 roku. Zastąpiła Wal- demara Lipkę, który powrócił na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf. • Zmarła Olimpia Grochowska, legendarna redaktorka wydawnictwa Czy- telnik oraz Wiedzy Powszechnej. Marzec • Instytut Książki poinformował, że powstało już 968 Dyskusyjnych Klubów Książki, które w 2011 roku dofinansowano kwotą nieco ponad 1 mln zł. • 11 tys. zwiedzających odwiedziło siedemnastą edycję Targów Edukacyj- nych Edukacja w Kielcach, w którym uczestniczyło 185 wystawców. Im- prezie towarzyszyło 80 konferencji, seminariów i warsztatów. • Powstało wydawnictwo Wielka Litera, którego współwłaścicielem i re- daktorem naczelnym został Paweł Szwed, poprzednio dyrektor progra- mowy i redaktor naczelny Świata Książki. • Laureatem Gdańskiej Nagrody Literackiej „Poeta wolności” został nie- miecki twórca Durs Grünbein „za nowatorskie wykorzystanie tradycji antycznej dla odsłonięcia schorzeń współczesnej cywilizacji i zagraża- jących jej niebezpieczeństw”. • Olga Tokarczuk otrzymała Uznamską Nagrodę Literacką (Usedomer Literaturpreis) podczas festiwalu literackiego, odbywającego się po obu stronach polsko-niemieckiej wyspy Uznam. • Bologna Ragazzi Award 2012 w kategorii Non Fiction przyznano książce „Wszystko gra” Anny Czerwińskiej-Rydel i Marty Nigerskiej (Wytwór- nia i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). R o k 2 0 1 2 n a R y n k u k s i ę g a R s k i m 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: