Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 010079 20262882 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2014. Who is who - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2014. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 410
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-36-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon biograficzny poświęcony osobom, których działanie w największym stopniu wpłynęło na obraz polskiej branży książkowej w ostatnich latach. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 www.antalis.pl KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W H O I S W H O Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Warszawa 2014 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg 2014 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Stella Press HB 70g, wol. 1,3, produkowanym przez Stora Enso, dostarczonym przez ISBN 978-83-63879-36-5 Wydanie I Warszawa 2014 Tom LXXV w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści CZęść SZóSTA Who is Who Wstęp ............................................................................................................ 9 Who is who na rynku książki w Polsce ................................................... 13 oferta Biblioteki Analiz ............................................................................ 395 Część SzóSta WHO IS WHO Wstęp Zmiany warty ciąg dalszy W poprzedniej edycji „Who is who na rynku książki w Polsce” napisali- śmy, że następuje środowiskowa „zmiana warty”. I tegoroczna edycja jest tego jeszcze bardziej dobitnym przykładem. Starsi państwo odchodzą, na razie w większości na zasłużone emerytury, ale wielu z nich chciałoby jesz- cze chociaż na krótko, na rok czy dwa, pozostać czynnymi, coś jeszcze ro- bić, a przede wszystkim odcinać kupony od zasług z przeszłości, na ile to się jeszcze da. Jednym się to udaje, innym nie, ale przecież taka jest kolej rzeczy, i kolej życia. Tak się dzieje wszędzie i zawsze, na całym świecie, ale w edycji z 2013 ro- ku zwróciliśmy uwagę, że w Polsce jest jednak pewna, a dla nas bardzo istotna, różnica. Rok 1989 był niezwykle silną cezurą nie tylko w polskiej polityce, ale też w całej gospodarce. Szczególnie było to widoczne w bran- ży książkowej, bo po tym przełomie nie tylko doszło do sprywatyzowania istniejących przedsiębiorstw wydawniczych czy księgarskich, lub do ich upadku, ale przede wszystkim powstały setki nowych podmiotów – wydaw- nictw, hurtowni i księgarni. Podjęło się tego pokolenie trzydziesto- i czter- dziestolatków, a czasem i starszych entuzjastów, i właśnie ta generacja teraz kończy swój zawodowy szlak. W innych krajach to zjawisko nigdy nie miało miejsca na tak wielką skalę, ani w uregulowanych społeczeństwach zachod- nich, ani w innych byłych krajach obozu komunistycznego, bo wszystkie te sąsiednie nam kraje nie są razem pod względem ludności równe Polsce i problem ten dotyczy tam zawsze mniejszych grup zawodowych. Polska – jak my to lubimy – jest wyjątkiem, w każdym razie w tej dziedzinie. Jednak nie czas rozczulać się nad starszymi, gdy nadchodzą młodzi! W obecnej edycji zawarliśmy biogramy 719 osób, co jest kolejnym rekor- dem. Na marginesie odnotujmy, że w 2013 roku było biogramów 700, a w la- tach poprzednich ich liczba wzrastała od 529 w pierwszym wydaniu do 664 przed trzema laty. Jednak nie jest ważna statystyka wzrostu liczby bio- gramów, ale ich struktura. Ich uważna lektura pozwala stwierdzić, że już ponad połowa osób, o których piszemy, a są to przecież zawsze osoby klu- czowe w swych firmach, albo też takie, które zaistniały w przestrzeni pu- W S t ę p 9 4 blicznej dzięki swoim osiągnięciom, rozpoczęła swoją drogę zawodową po 1989 roku i – co jest bardzo ważne – nie jest obciążona bagażem PRL- owskiej przeszłości. 1 0 2 Jednak świat dla tych młodych i jeszcze młodszych wcale nie jest przy- jazny. Generacja, do której należy niżej podpisany, przeżyła wspaniałe lata, swoje zamieszanie i swoją rewolucję. Kariery były szybkie, wzloty czasem błyskawiczne. Były też oczywiście upadki, ale jakże widowiskowe, choć też nie zawsze. Znamy opowieści o ciężarówkach pełnych książek, które sprze- dawano w ciągu godziny i to za gotówkę, prawdziwą gotówkę, którą potem przewożono w teczkach i walizkach, a czasem po prostu w torebkach pla- stikowych. I walizka ginęła, a potem się cudownie odnajdowała. Tak było, naprawdę! I to se ne vrati, jak mówią nasi południowi sąsiedzi. Dzisiaj wszystko jakoś się już ułożyło, fajerwerki zgasły. Trzeba tylko uporczywie i cierpliwie wspinać się po korporacyjnych drabinach, a to już nie daje takiej frajdy jak kiedyś. I awans jest trudniejszy, wzloty są powol- ne, a skoki ze stopnia na stopień wymagają czasu. I wytrzymałości. A tej często brakuje, stąd stresy i depresje, ucieczki w nałogi, albo poszukiwanie frajdy w sportach ekstremalnych, albo jeszcze inaczej, ale o tym nie mu- simy tutaj pisać. Pomimo tak pesymistycznie zarysowanego obrazu świata, w jakim przy- szło żyć młodym ludziom, nie opuszcza ich chęć do działania. Widzimy w wielu biogramach, jak dążą uparcie do zdobycia pozycji i jak ją osiągają. W sferze nowych technologii są bezkonkurencyjni, opanowują kolejne ob- szary, tworzą nowe rozwiązania, szukają najlepszego modelu biznesowego. Wierzę w nich! Mam nadzieję, że znajdą swoją radość w tym, co osiągają i że potrafią przeżyć swój sukces. A przy tym nie zapomną o zabawie i przyjem- nościach. Tego tak naprawdę się nie obawiam, gdy czytam jedno po drugim szczere wyznanie na temat prywatnych zainteresowań nowych kadr. Czego tam nie ma! Od przyziemnego (dosłownie przecież) grzybobrania, po podniebne loty balonem i skoki spadochronowe czy loty szybowcem. Od nurkowania w głębinach (chociaż jedna z osób się zastrzega, że nurkowa- nie tak, ale w wodach raczej płytkich i nie zimnych) po wspinaczkę i biegi długodystansowe, nawet półmaratony i maratony nie są wyjątkiem. Mamy też zapalonych miłośników windsurfingu, kitesurfingu, zjazdów narciar- skich i snowboardu. Jak już jesteśmy przy sporcie, to zadziwiło mnie, ale nie zdziwiło, wyznanie o zainteresowaniu futbolem, ale… „z wyjątkiem polskiego”. Na pewno radość przynoszą dzieci, a wszyscy razem mamy ich dużo, czasem czwórkę, a nawet więcej. Starsi chwalą się też wnukami i wnucz- kami, jest szczęśliwy dziadek pięciorga wnucząt, ale to chyba nie jest re- kord. Niektórzy również domowymi zwierzętami, traktowanymi na równi e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 10 z innymi członkami rodziny. Zwracają tu uwagę „spacery z psem seterem irlandzkim” czy „uroczy posokowiec bawarski”, a może najbardziej „trze- cie pokolenie długowłosych jamników miniaturowych”. Są też oczywiście koty, nawet o tak „dziwnych imionach jak na koty”, bo Misia i Mysz! Je- den z moich kolegów jest znany natomiast z tego, że „hoduje w domu pta- ki ozdobne”. Mamy tak banalne zainteresowania jak książki (są tacy wśród nas!), cho- ciaż czasem w fascynującym połączeniu z czerwonym winem. Powtarza się też fotografia i podróże, albo spokojne uprawianie i pielęgnowanie ogrodu lub ogródka w zależności od jego wielkości. Może być też kolekcjonowa- nie ceramiki, zwłaszcza starej polskiej. Jest jednak wiele innych ciekawych pasji. Chociażby turystyka, ale – jak podkreślono – tylko aktywna! Może to jest jazda na rowerze, czasem z dziećmi i do tego po całej Europie. Mogą być też podróże tropem przodków, albo szlakiem wulkanów i śladami wie- lorybów, czego możemy tylko zazdrościć. Takiej fantazji, oczywiście. Mamy też zainteresowania bardziej spokojne, jak majsterkowanie, haft i dziewiarstwo ręczne, albo tak intrygujące jak współczesna poezja polska w połączeniu z prawem autorskim! Jest też tak poważna pasja jak ikony i sztuka gotyku, a także tak przeciwstawne zainteresowania jak „histo- ria Łowicza i ziemi łowickiej” wobec „sztuki Chin i Dalekiego Wschodu”. Z własnych działań twórczych jest „malowanie akrylem na płótnie” czy szczerze ujawnione „zamalowywanie płócien farbami olejnymi w moty- wy pejzaży i portretów”. Jest też kilku odważnych kolegów, którzy nie ukrywają swej słabości do mocnych alkoholi, albo po prostu do whisky. I oczywiście powtarza się gotowanie, jedzenie, wszelkie kulinaria, również poznawane za granicą, a zwłaszcza w ulubionych „włoskich klimatach”. Jest też muzyka „aktywna i pasywna” oraz gra na gitarze, a także gry strategiczne, ale chyba jedno z drugim nie ma związku. Warto też zwrócić uwagę na „archeologię w terenie” czy nawet tak złożony problem, jakim jest filozofia nieformalna. Z zaskakujących zestawień wymienię jeszcze „podróże do Portugalii i herbatę Earl Gray”, co mnie zdecydowanie zafascynowało. Albo „wnuczka Zosia i Hiszpania”. Piękne i poetyckie! I jeszcze jedno zaskakujące połącze- nie: filokartyzm, czyli zbieranie starych pocztówek, razem z… hokejem! Wzruszają mnie też takie wyznania, że ktoś „nałogowo czyta ogłoszenia drobne”, albo uprawia łucznictwo, ale do tego konne! Warto z poważniejszych spraw odnotować, że wielu uczestników ryn- ku książki zostało docenionych i uhonorowanych, chociaż ze zrozumia- łych względów odnosi się to do tej starszej połowy środowiska. Są osoby zasłużone, które otrzymały najwyższe odznaczenia państwowe nadane, W S t ę p 11 1 0 2 e C S l O p W 4 a czasem nawet wręczane osobiście, przez prezydenta RP. Są odznaczeni Komandorskimi, Oficerskimi i Kawalerskimi Orderami Odrodzenia Pol- ski, posiadacze Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi, a niektó- rzy zostali udekorowani nowym odznaczeniem – Medalem za Długolet- nią Służbę. Wśród odznaczeń resortowych jest wiele osób uhonorowanych niegdyś odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, co teraz przekłada się na Zasłużonego dla Kultury Polskiej, ale jest też Gloria Artis, nowsze wyróż- nienie, które otrzymało już wiele osób w naszym środowisku. Resortowy jest też Medal KEN, jak również Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, który najczęściej przypadał osobom związanym z wydawnictwem Bello- na lub z nim współpracującym. Niektóre osoby mają medale Zasłużonego dla m.st. Warszawy czy dla innych miast – dla Łodzi czy Krakowa. Jednak z pewnością dla wielu osób najważniejsze będzie tak bardzo nieformalne odznaczenie jakim jest Order Uśmiechu. I k ż ą I S k k e n y R Podsumowując ten tom i ten rok – jesteśmy! Jest nas wielu, jesteśmy bardzo różnorodni, każdy z nas jest ciekawy i o każdym można napisać znacznie więcej słów, niż zawarto w krótszych czy dłuższych notkach. Jed- ni odchodzą na zawsze, jak dwóch zmarłych w tym roku seniorów naszej branży – Tadeusz Hussak i Filip Trzaska, inni mają przed sobą emeryturę, ale idą młodzi i do nich należy dzisiaj ten świat. świat książki, świat druku i świat nowych, nowszych i przyszłych technologii. Nie zapominajcie wszyscy, aby przysłać do nas swoje życiorysy i zdjęcia, odpowiadać na nasze ankiety. I do zobaczenia w następnej edycji naszego elitarnego słownika biograficznego ludzi książki! Piotr Dobrołęcki 12 Who is who na rynku książki w polsce Krystyna Adamczak (1963, śrem), ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. By- ła jeszcze studentką V roku filologii polskiej, kiedy w kwietniu 1991 roku zarejestrowała działalność go- spodarczą. Przez kilka miesięcy sprzedawała książki na ulicznym straganie. Zdobyła wtedy pierwszych wiernych czytelników. We wrześniu tamtego roku otworzyła pierwszą księgarnię. Obecnie prowadzi w Poznaniu dwie księgarnie-galerie Z Bajki o po- wierzchni 72 i 150 mkw. Jak sama mówi: „Praca jest moją pasją. Nie dzielę czasu na służbowy i prywat- ny. Wszystko co robię służy temu, abym mogła lepiej realizować swoją misję – coraz lepiej wprowadzać dzieci w świat książki. Poznawać najlepszą literaturę i zachęcać do jej poznania dorosłych – moich czytel- ników i gości literackich spotkań w księgarni”. Ro- dzina: syn Witold. Jan Janusz Akielaszek (1945, Brzeżany, województwo tarnopolskie, dziś Kresy), absolwent Technikum Leśnego w Rogoziń- cu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od szesnaste- go roku życia współpracownik „Gazety Lubuskiej”, prasy wojskowej, Wojskowej Agencji Fotograficz- nej. W latach 1967-1983 etatowy dziennikarz i foto- reporter gazet wojskowych. W latach 1984-1988 dy- rektor Klubu Dziennikarza we Wrocławiu. W latach 1988-1993 prezes i redaktor naczelny „Presstrust”. W kwietniu 1994 roku założył Oficynę Wydawniczą w Kolorach Tęczy, której jest prezesem i redaktorem W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 15 A 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 16 naczelnym. Do tej pory opublikował 2 mln egz. ksią- żek. W 1998 roku zainicjował pierwsze Targi Książki Kulinarnej i nadal jest ich organizatorem. Poszczegól- ne edycje targów zarówno krajowych, jak i od trzech lat międzynarodowych, odbywają się we Wrocławiu, a edycję w 2010 roku zorganizował podczas targów Polagra w Poznaniu. Gościnnie swój dorobek prezen- tował we Frankfurcie, w Dreźnie, w Paryżu, a także w Hongkongu. Jest współautorem 19 kulinarnych Re- kordów Guinnessa. W czerwcu 2013 roku został pre- zesem Klubu Dziennikarzy obsługujących Między- narodowe Targi Poznańskie. W 2012 roku ukazała się książka jego autorstwa „Kuchnia borów i lasów Dol- nego śląska”, która zajęła trzecie miejsce na Między- narodowych Targach Kulinarnych w Paryżu, w kon- kursie Gourmand Awards. Za tę publikację Serbska Akademia Nauk nadała mu tytuł Honorowego Pro- fesora. W 2013 roku był nominowany do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Rodzina: żona Bożena, dwo- je wnucząt – Julia i Kamil. Zainteresowania: kuchnia polska. Po 20 latach przerwy wraca do myślistwa. Włodzimierz Albin (1958, Poznań), ukończył studia prawnicze na UW. Po studiach doktorant i pracownik Instytutu Pań- stwa i Prawa PAN. W końcu lat 80. i na początku 90. doradca prawny, obsługujący powstające podmioty gospodarcze. W 1989 roku razem z dwoma wspólni- kami założył Dom Wydawniczy ABC, specjalizujący się w literaturze prawniczej. W 1999 roku wspólnicy sprzedali wydawnictwo, a nowy właściciel – Wolters Kluwer – połączył firmę z innym swoim nabytkiem, Wydawnictwem Prawniczym Lex. Powstały wów- czas Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, które dziś noszą nazwę Wolters Kluwer. Od początku istnienia tego wydawnictwa jest prezesem zarządu. W maju 2012 roku został prezesem Polskiej Izby Książki. Ro- dzina: żona, córka i syn. Zainteresowania: książki, fotografia, jazda na rowerze, podróże. A Michał Alenowicz (1985, Gdańsk), absolwent Wydziału Inżynierii Lądo- wej i środowiska Politechniki Gdańskiej. Z wykształ- cenia mgr inż. drogownictwa, z powołania tłumacz. W latach 2009-2012 łączył działalność w branży bu- dowlanej z wykonywaniem przekładów literackich i technicznych. W roku 2012 założył wydawnictwo Wiatr od Morza, specjalizujące się w prozie obcej i przywiązujące szczególną wagę do jakości przekła- du. Polski tłumacz m.in. Michaela Crummeya, Ber- nice Rubens i Matthew Kneale’a. Zainteresowania: turystyka górska, żeglarstwo, muzyka (członek legen- darnych trójmiejskich formacji „Mr. Caco” i „Caco Quartet”). Józef Ambrozowicz (1945, Kozodrza), właściciel i redaktor naczelny Agen- cji Wydawniczej Jota w Rzeszowie (od 1990 roku). Ab- solwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych UW oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa UW. W latach 1968-1980 dziennikarz takich pism jak: „Echo Załogi”, „Prometej”, „Kon- frontacje”. Od 1980 do 1990 roku dziennikarz i edy- tor KAW Oddział w Rzeszowie. Opublikował repor- taże w książkach wydawnictw Iskry i KAW, a także w tygodnikach: „Walka Młodych”, „Prawo i Życie”, „Polityka”. Autor 36 albumów, głównie dotyczących obszaru Polski południowo-wschodniej (m.in. „Perły województwa podkarpackiego”, „Magiczne podkarpa- cie”, „Magia pogranicza”) , a także o sztuce „Józef Me- hoffer artysta dwóch epok” – (nominacja w konkursie PTWK „Najpiękniejsza Książka Roku” w 2011 roku). Jest również autorem albumów globroterskich („Na- sze Chicago” i „Ziemia święta”). Zredagował i wydał ponad 100 książek o różnorodnej tematyce. Zaintere- sowania: fotografia, turystyka krajoznawcza, historia regionu południowo-wschodniego Polski. Rodzina: żona Jolanta i córka Monika. W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 17 A 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 18 Anna Andrejczuk (1954, Białystok), absolwentka SGPiS (dziś SGH). W latach 1980-2001 pracowała jako szef finansów w kilku białostockich firmach, m.in. w Domu Książ- ki Białystok. Od 2002 roku była prezesem zarządu tej firmy. Za jej kadencji nastąpiła pierwsza znacząca na polskim rynku książki konsolidacja – Białostocki Dom Książki nabył większościowy pakiet udziałów w Gdańskim Domu Książki. Od czerwca 2010 ro- ku prezes Rady Nadzorczej białostockiego Domu Książki. Prowadzi swoją firmę w zakresie doradz- twa gospodarczego i współpracuje głównie z Do- mem Książki w Białymstoku. Od początku pracy w Domu Książki w Białymstoku aktywnie uczest- niczy w społecznym życiu księgarskim. Z początku w Polskiej Izbie Książki, a następnie w Izbie Księgar- stwa Polskiego (2006-2010), gdzie zasiadała w Radzie Izby, prowadziła sprawy Sądu Koleżeńskiego i ra- zem z Andrzejem Kalinowskim ( patrz), założyła oddział podlasko-mazurski Izby. Jest także człon- kiem Zarządu Głównego SKP. Odznaczona Brązo- wym Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Rodzina: dwóch synów – Michał i Tomasz, obaj mieszkają i pracują w Warszawie. Za- interesowania: polityka gospodarcza, książki, muzy- ka, ogród, turystyka. Czesław Apiecionek Po studiach na wydziale polonistyki UW pracował w wydawnictwach Wema i Polonia. W latach 1977- 1989 był współpracownikiem antykomunistycz- nych oficyn wydawniczych. W 1988 roku otworzył w Warszawie pierwszą prywatną księgarnię – anty- kwariat Optimus, a rok później założył oficynę wy- dawniczą AiR. W 1991 roku otworzył nowoczesną księgarnię Odeon (połączył w niej sprzedaż litera- tury z muzyką, a reklamował jako „najpiękniejszą księgarnię między Berlinem a Tokio”), wkrótce roz- budowaną w sieć. Należały do niej placówki księ- A garskie w Warszawie – przy ul. Hożej oraz przy ul. Wiejskiej – i przez pewien czas również księ- garnia „Pod Globusem” w Krakowie. W 2005 ro- ku sprzedał firmę Odeon AiR, pozostawiając so- bie niewielki antykwariat przy ul. Mokotowskiej w Warszawie. W 2004 roku założył Agencję Lite- racką Puenta, która reprezentuje spadkobierców Ryszarda Kapuścińskiego, a od 2007 roku rów- nież innych polskich pisarzy za granicą. Uważany jest za najsłynniejszego polskiego księgarza III RP, często występuje w mediach, gdzie wypowiada się zarówno w imieniu środowiska księgarskiego, jak i całej branży książkowej. Jest wieloletnim promo- torem książki i czytelnictwa w prasie, radiu i tele- wizji, prowadził też kilka cyklicznych programów autorskich w TVP, TV Biznes, Radiu Zet, Trójce. Redagował stałe rubryki o książkach w prasie. Był członkiem rady nadzorczej Domu Książki Warsza- wa. W marcu 2004 roku został wybrany do zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W podwarszawskim Izabeli- nie, gdzie mieszka, od 1998 roku organizuje corocz- ny kiermasz nazwany Izabelińskimi Spotkaniami z Książką, na który zaprasza wielu znanych i popu- larnych pisarzy. W trakcie XV jubileuszowych Spo- tkań w 2013 roku wyróżniono go tytułem „Izabeliń- czyka Roku”. Był doradcą ministra kultury, obecnie jest jurorem Warszawskiej Premiery Literackiej oraz współpracuje z Zarządem Dzielnicy śródmieście m. st. Warszawy przy tworzeniu warszawskiego cen- trum książki przy ul. Chmielnej. Wielokrotnie na- gradzany za swoją działalność, m.in. prestiżową Na- grodą Kisiela. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebr- nym medalem Gloria Artis. Pasje książkowe łączy z pasją do futbolu i podróży włoskich. Żona Zuzan- na jest tłumaczem literatury francuskiej. Córka Ka- rolina ukończyła Wydział Dziennikarstwa na UW oraz studia podyplomowe z edytorstwa na UKSW, a syn Michał Turystykę i Rekreację na AWF. W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 19 Janusz Arsłanowow (1964, Wrocław), absolwent wydziału filozoficzno- -historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę zaczynał jako nauczyciel wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Następnie przez dziesięć lat pracował w strukturach sieci Empik – był m.in. dyrektorem Megastoru we Wrocławiu, a w la- tach 2002–2004 dyrektorem działu książki w war- szawskiej centrali. Od 2005 do 2007 roku był prezesem Wydawnictwa Dolnośląskiego, a po przekształceniach w Grupie Publicat został dyrektorem oddziału w Ka- towicach (Książnica) i Wrocławiu (Wydawnictwo Dolnośląskie). W kwietniu 2010 roku założył własne wydawnictwo Bukowy Las, które zyskało już uznanie czytelników i wydało dotąd sto tytułów. W 2013 ro- ku po zakupie wydawnictwa świat Książki od spółki Weltbild przez krótki czas był jego prezesem. Członek rady nadzorczej Wydawnictwa Bellona. A 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 20 Izabela Babul (1970, Starachowice), absolwentka Wydziału Na- uk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplo- mowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgar- stwa UW. Z wydawnictwem Difin związana jest od 2002 roku, obecnie na stanowisku dyrektora general- nego, członka zarządu wydawnictwa. Rodzina: mąż, synowie – Łukasz i Igor. Zainteresowania: polityka, nurkowanie, podróże. Dorota Bachman Posiada tytuł doktora ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu (SGH w Warszawie), studia podyplo- mowe z zakresu negocjacji mediacji (Szkoła Wyż- sza Psychologii Społecznej w Warszawie). Pracowała w Agora S.A. na stanowisku dyrektora ds. Transak- cji i e-commerce, gdzie była odpowiedzialna za ob- szary e-commerce, reklamy kontekstowej i reklamy efektywnościowej, w tym za stworzenie sieci rekla- my PayPer. Zatrudniona także na stanowisku szefa serwisów rekrutacyjnych oraz edukacyjnych Agory. Nadzorowała całościowy rozwój serwisu GazetaPra- ca.pl zarówno w części ogłoszeniowej, jak i redakcyj- nej. Zarządzała rozwojem serwisu GazetaEdukacja.pl w ramach portalu Gazeta.pl oraz powiązanej z nim platformy e-learningowej. W latach 2011-2014 od- powiadała za kompleksową strategię marketingową i rozwój serwisów empik.com, smyk.com, empikfoto. pl i empiktravel.pl. Koordynowała procesy związane z rozwojem platform e-commerce, projekty sprze- dażowe oraz powiązane z bazami transakcyjnymi. Odpowiadała za nawiązywanie współpracy i budo- wanie relacji z partnerami strategicznymi, a także nadzorowanie akcji wspierających sprzedaż. Uczest- W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 21 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 22 niczyła w tworzeniu spójnej strategii komunikacji w obrębie Grupy. Pełniła funkcję członka rady nad- zorczej spółki Gandalf, wyspecjalizowanej w sprze- daży podręczników szkolnych i akademickich. Od sierpnia 2014 roku jest prezesem zarządu spółki Rave- lo, odpowiedzialnej za całościowy i strategiczny roz- wój e-commerce w ramach Grupy PWN. Pełni funk- cję doradcy zarządów spółek i konsultanta projektów z zakresu e-commerce. Jest wykładowcą wielu uczel- ni wyższych, wyspecjalizowanym w przedmiotach związanych z marketingiem i zarządzaniem. Monika Badowska (1976, Ostróda), wykształcenie wyższe. Od 1998 roku była nauczycielką i wychowawcą. Początkowo w nie- wielkiej wiejskiej szkole, później w specjalnych ośrod- kach szkolno-wychowawczych, gdzie pracowała z oso- bami niepełnosprawnymi intelektualnie. W 2011 roku zaangażowała się w pracę nad nowatorskim w rejonie śląsko-zagłębiowskim wydarzeniem, jakim są Targi Książki w Katowicach i pracę tę z pasją kontynuuje. Rodzina: mąż. Zainteresowania: książki, zwierzęta, podróże. Czyta dużo i niemalże od zawsze. Z czy- tania narodził się blog (Prowincjonalnenauczyciel- stwo.blogspot.com), na którym od 2007 roku dzieli się z czytelnikami opiniami o najrozmaitszych książ- kach. Do jej rodziny należą koty, prowadzi również „dom tymczasowy”, współpracując z ten sposób z ka- towickim Schroniskiem dla Zwierząt. Podróżuje naj- chętniej przez Bałkany, zauroczona klimatem miejsc, o których Andrzej Stasiuk pisał: „piękno przywodzi na myśl dawno wymarłe gatunki i epoki, które nie po- zostawiły po sobie żadnych wizerunków. Pejzaż trwa, ale jednocześnie nieustannie kruszeje, rozpada się, jakby niebo i powietrze chciały go rozetrzeć w pal- cach” („Jadąc do Babadag”). B Piotr Bagiński (1959, Warszawa), absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Od 1992 roku działa na rynku wydawniczo-księgarskim. Był właścicielem lub współwłaścicielem księgarni, hurtowni i wydaw- nictwa. Wprowadzał na rynek książki z logo Natio- nal Geographic, przez dziesięć lat pełnił rolę dyrektora handlowego w Wydawnictwie W.A.B. Jest współwłaści- cielem marki Moda na Czytanie. Współpracuje z kil- koma wydawnictwami; w Wydawnictwie Czarne pełni rolę dyrektora handlowego. Jest mediatorem i certyfi- kowanym coachem ICC. Rodzina: dwóch dorosłych synów. Zainteresowania: rozwój wolnej przedsiębior- czości, mediacje, turystyka aktywna, podróże. Tomasz Balon-Mroczka (1971, Kraków), politolog, absolwent UJ. W latach dzie- więćdziesiątych XX wieku dziennikarz związany głów- nie z mediami katolickimi. W styczniu 2000 roku wraz z Haliną Marchut założył Dom Wydawniczy Rafael. Odpowiedzialny za część merytoryczną i programową wydawnictwa. Współwłaściciel księgarni internetowej Gloria24.pl oraz Drukarni Rafael. Wydawca katalogów wysyłkowych ”Prodoks” i „Delectio”. Autor lub współ- autor kilkunastu publikacji książkowych. Kawaler or- deru „Niezłomnym w Słowie” za działalność w latach osiemdziesiątych na rzecz wolności słowa w ramach Fe- deracji Młodzieży Walczącej. Żona: Magdalena, dzieci: Michał i Zofia. Zainteresowania: historia, piłka nożna. Kinga Balter (1961, Warszawa), z  wykształcenia menadżer. Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie oraz szkolenia podyplomowe dla me- nadżerów we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Przez kilkanaście lat doświadczeń za- wodowych i kierowania prywatną firmą handlową zajmowała się wprowadzaniem w Polsce nowych marek i produktów z branży technicznej, budując W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 23 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 24 ogólnopolską sieć dystrybucyjną. Od 2007 roku działa na rynku wydawniczym jako współwłaści- cielka wydawnictwa Betters, które publikuje książ- ki Allena Carra, propagatora idei pozbycia się na- łogów, w szczególności palenia. Firma Betters ma również wyłączną licencję na prowadzenie w Pol- sce seminariów antynikotynowych metodą Allena Carra dla osób prywatnych i pracowników firm. Wraz ze wspólniczką, Anną Kabat ( patrz), wierzy, że uda jej się w znaczący sposób uwolnić od pale- nia miliony Polaków, właśnie dzięki książkom Al- lena Carra. Rodzina: dwójka dorosłych dzieci (syn i córka). Zainteresowania: żeglarstwo, rejsy morskie w różnych częściach świata, spacery z psem seterem irlandzkim. Lidia Banach Absolwentka Wydziału Zarządzania na UW. Karierę zawodową zaczynała w pionach księgowych spółek Inter Commerce (1994-1995) i Hitex (1996-1997). Od 1998 roku związana była z firmą Wincanton Polska, w której pracowała jako główny księgowy i kontroler finansowy. W latach 2003-2005 w Wincanton Mar- queset France S.A, pełniła funkcję dyrektora finan- sowo-administracyjnego. Lata 2005-2008 to praca na stanowisku dyrektora ds. kontroli finansowej Wydaw- nictwa Naukowego PWN i członka zarządu spółki Mikom. Następnie od 2008 do 2013 roku zajmowała stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu w Merlin.pl. Od lipca 2013 roku jest członkiem zarzą- du w spółkach: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wy- dawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz Dom Wydawniczy PWN. B Janusz Banasiewicz Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki War- szawskiej. Pierwszą pracę podjął w przedsiębiorstwie reklamowym handlu zagranicznego Agpol, potem był szefem reklamy w firmie Plastomer, które produkowa- ło pipety laboratoryjne. W 1987 roku założył introli- gatornię we własnym domu na Woli, a wkrótce kupił pierwszą maszynę drukarską. W 1989 roku powstała firma Perfekt, która dzisiaj należy do największych drukarni w kraju. W 2000 roku Perfekt przekształcił się w spółkę akcyjną, a całość kapitału objęła rodzina Banasiewiczów. Jest zapalonym narciarzem. Bernard Banaszuk (1969, Białystok), wykształcenie średnie. Początki jego działalności książkowej przypadają na okres 1985-1989. Wydał wówczas w „podziemiu” Józe- fa Czapskiego „Na Nieludzkiej Ziemi” oraz „Zapi- ski Oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckie- go, oraz współredagował też pismo Białostockich Grup Oporu „Opór”. Od czasu kiedy jako uczeń szkoły średniej zorganizował w Białymstoku nie- zależną od kanałów „Solidarności” sieć dystrybu- cji książek zakazanych oraz Niezależną Rozgło- śnię Radiową na zawsze związał się z książkami. Wszystkie akcje wywrotowe za czasów PRL były organizowane w ramach Białostockich Grup Opo- ru, którym szefował. W 1989 roku założył Księgar- nię Niezależną, a wcześniej wraz z NZS organizo- wał tzw. Kiermasze Wydawnictw Niezależnych. W 1990 roku był współtwórcą wydawnictwa Łuk. Reprezentował jako dystrybutor kilka białostockich wydawnictw. W 1993 roku założył własną oficynę pod nazwą „Benkowski” (pseudonim z klubu ba- lonowego), która dziś nazywa się „Benkowski Pu- blishing Balloons”. Pierwszy album jaki wydał – „Krzyż” Wiktora Wołkowa i Andrzeja Strumił- ło – wręczał papieżowi Janowi Pawłowi II w Dro- hiczynie w 1999 roku. Wydawca albumów, prze- wodników, słowników i serii „…w pigułce”, kiedyś W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 25 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 26 bardzo popularnej wśród maturzystów. Również wydawca ilustrowanych kalendarzy książkowych („Polska Najpiękniejsza”, „Podlasie Najpiękniejsze”, „Kalendarz Warmińsko-Mazurski” i inne). Trzy- krotnie zdobył statuetki „Złoty Liść” w konkursie Vidical oraz Nagrodę Feniks 2000 na Targach Wy- dawców Książki Katolickiej. Nominowany do na- grody głównej na Targach Książki Edukacyjnej oraz za „Kuchnię Kresową” do głównej nagrody „Oscary Kulinarne”. Wydał też biografię prezydenta RP na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego. Członek rady nadzorczej Stowarzyszenia „Droga” o. Edwar- da Konkola oraz wieloletni działacz tej charyta- tywnej organizacji. Propagator sportu balonowe- go, pomysłodawca i dyrektor generalny Mazurskich Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Olsz- tynie. Wystawy: „Białystok z balonu” i „Podlasie Lotnicze”. Organizator i uczestnik wypraw balono- wych do Meksyku, Japonii, Rosji i Ukrainy, w Alpy Szwajcarskie oraz do USA i do wielu innych krajów. Jego firma zajmuje się organizacją lotów balonem dla pasażerów indywidualnych i lotów reklamowo- -pasażerskich. Flota Benkowskiego liczy pięć balo- nów oraz sterowiec. Rodzina: dwie córki – Natalia i Emanuela oraz wnuczek Julian. Zainteresowania: sport balonowy, fotografia lotnicza, tenis, siatków- ka, gra na saksofonie, podróże, narty, historia Pol- ski, polityka, działalność społeczna, piękna książka i czerwone wina. Sabina Baranowska (1971, Zielona Góra), absolwentka kulturoznaw- stwa na UAM w Poznaniu. Od 1996 roku związana z branżą księgarską jako założycielka i współwłaś- cicielka wraz z mężem Edwardem Baranowskim ( patrz), firmy Troy-Dystrybucja. Od grudnia 2011 roku prezes zarządu wydawnictwa Dragon. Zainteresowania: literatura, muzyka, kino europej- skie, podróże. B Edward Baranowski W 1990 roku na zaproszenie organizacji polonijnej przyjechał z Kazachstanu na sześcioletnie stypen- dium. Czując się „biologicznym Polakiem” został w Polsce, a w 2007 roku sprowadził rodziców. Stu- diował kulturoznawstwo na UAM. Wspólnie z żoną Sabiną ( patrz) prowadzą firmy zajmujące się dystry- bucją książek – Troy-Dystrybucja, Wydawnictwo Dra- gon i Wydawnictwo Damidos. Rodzina: żona Sabina ( patrz), trojaczki – Miłosz, Dominika i Dawid. Katarzyna Barczyńska Absolwentka wydziału neofilologii angielskiej na UW i Edinburgh Business School. W początkach pracy zawodowej związana z wydawnictwem Egmont oraz z agencją reklamową J. Walter-Thompson. W latach 1995-2002 kierowała polskim biurem Oxford Univer- sity Press. Od 2002 roku związana z firmą Pearson, obecnie jest prezydentem Pearson ELT EMEA (Eu- ropa, Afryka i Bliski Wschód) oraz prezesem Pearson CEE (Europa Centralna i Wschodnia). Jest członkiem Rady PIK, a także działa w Sekcji Wydawców Eduka- cyjnych PIK. Zainteresowania: literatura brytyjska i amerykańska, interferencja kulturowa w kontekście biznesowym, podróże. Liliana Bardijewska (1955, Warszawa), studia wyższe na wydziale Filo- logii Słowiańskiej UW. Autorka słuchowisk, sztuk i książek dla dzieci, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, wydawca. Do 1988 roku pracowała jako konsultant w redakcji przekładowej PIW. W la- tach 1995-2000 współredagowała pismo „Teatr La- lek” i jako krytyk teatralny współpracowała z „Ga- zetą Wyborczą”. Od 2000 roku pracuje w Agencji Edytorskiej „Ezop”, wydającej literaturę dla dzieci i młodzieży (do 2006 roku jako redaktor naczel- ny). Ma w swoim dorobku ponad 100 recenzji te- atralnych i literackich, 20 słuchowisk, 16 sztuk te- W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 27 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 28 atralnych i telewizyjnych oraz 20 książek dla dzieci i młodzieży. Opracowywała hasła z zakresu teatru bułgarskiego do „Wielkiej Encyklopedii Powszech- nej” PWN. Zredagowała tom sztuk laureatów mło- dzieżowego konkursu dramaturgicznego Między- narodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ „Szukamy Polskiego Szekspi- ra” (1999). Debiutowała powieścią dla dzieci „Ra- tatuj” (1984). Książki „Zielony wędrowiec” (2001) oraz „Dom ośmiu tajemnic” (2006) zostały uhono- rowane przez Polską Sekcję IBBY tytułami „Książ- ka Roku”. „Dom ośmiu tajemnic” został ponadto wpisany przez IBBY na Międzynarodową Listę Ho- norową 2008 oraz przez Internationale Jugendbi- bliothek w Monachium na Listę Białych Kruków 2007. Na Liście Białych Kruków znalazła się także „Bajka o kapciuszku” (2009). Książki „Zielony wę- drowiec” (2001) oraz „Bractwo Srebrnej Łyżeczki” (2004) otrzymały honorową nagrodę Poznańskie- go Przeglądu Nowości Wydawniczych oraz Biblio- teki Raczyńskich w Poznaniu. Bajka „Księżnicz- ka Koronka i książę Hafcik” została wyróżniona w V Konkursie im. Haliny Skrobiszewskiej przez Muzeum Książki Dziecięcej (2013). Z języka buł- garskiego przetłumaczyła sześć powieści i zbiorów opowiadań oraz ponad 20 sztuk teatralnych i słu- chowisk, a z angielskiego – 10 książek dla dzieci. Wielokrotnie była laureatką konkursu dramatur- gicznego, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a jej sztuki były wystawiane przez teatry lalek w Poznaniu, Warszawie, Szczeci- nie, Łodzi, Olsztynie, Białymstoku i Bielsku-Białej. Jej utwory tłumaczone były na angielski, bułgarski, chorwacki, fiński i niemiecki. Jest członkiem ZLP, ZAiKS, ASSITEJ oraz IBBY (w latach 2004-2007 – członek zarządu). Za twórczość w dziedzinie teatru lalek została odznaczona Srebrnym Medalem Glo- ria Artis (2010). Za dokonania w obszarze książki dla dzieci otrzymała „Pegazika” – nagrodę Poznań- skich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży (2011) oraz Medal Polskiej Sekcji IBBY (2012). Zaintereso- wania: książka, teatr, podróże. B Monika Bartys (1979, Bielsk Podlaski), wykształcenie wyższe. W la- tach 2005-2007 nauczyciel języka polskiego. Od 2007 roku w SIW Znak, od 2013 roku na stanowisku zastępcy dyrektora wydawniczego. Rodzina: mąż, jed- no dziecko. Zainteresowania: literatura polska, euro- pejskie miasta, joga. Barbara Basiewicz-Borowska Współwłaścicielka (z Martą Szelichowską-Kiziniewicz  patrz) wydawnictwa Axis Mundi. Tadeusz Bąk Studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Politech- niki Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej oraz w USA na George Washington University, gdzie uzyskał dyplom MBA. Kontakt z branżą wydawniczą rozpo- czął w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zaangażowany w powstanie i rozwój wielu firm z branży wydawni- czej, poligraficznej, reklamowej i mediów elektronicz- nych. Obecnie jest współwłaścicielem wydawnictwa Difin. Wraz z niemieckim partnerem Rudolf Mueller Medienholding wydawnictwo Difin utworzyło Polskie Centrum Budownictwa i wydaje specjalistyczne pisma oraz prowadzi portale dla branży budowlanej. Poza tym jest współwłaścicielem firmy produkcji mediów Edit oraz wchodzi w skład zarządów spółek Difin, Polskie Centrum Budownictwa, Edit oraz Iartis. Bożena Bednarek-Michalska Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe z zarządzania insty- tucjami publicznymi oraz z zakresu zastosowania komputerów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2004 roku jest kustoszem dyplomo- wanym. Pracuje jako ekspert doradzający MNiSW w zakresie nowoczesnych technologii informacyj- nych. Była przez jedną kadencję członkiem zespołu W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 29 ds. digitalizacji przy MKiDN oraz zespołu interdy- scyplinarnego do spraw działalności upowszechnia- jących naukę przy MNiSW. Interesuje się głównie tendencjami rozwojowymi w bibliotekach akademic- kich, szczególnie nowoczesną komunikacją naukową, bibliotekami cyfrowymi, technologiami informacyj- nymi, otwartą nauką i nowymi modelami publiko- wania naukowego oraz prawem autorskim. Jako wi- cedyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu odpowiada za informację i innowacje wprowadzane na swojej uczelni oraz współpracę międzynarodową. Działa w polskich i zagranicznych organizacjach po- zarządowych promujących otwartość w nauce (EBIB, KOED, EIFL, E-LIS, SPARC EUROPE) i podnosze- nie kwalifikacji bibliotekarzy (Stowarzyszenie EBIB, SBP). Brała udział w wielu programach międzynaro- dowych i realizowała projekty finansowane ze środ- ków krajowych i Unii Europejskiej. Od 1998 roku jest redaktorką naczelną Biuletynu EBIB – czasopisma fachowego open access dla specjalistów informacji i bibliotekarzy, a także redaktorką i wiceprzewod- niczącą elektronicznego serwisu EBIB dla bibliote- karzy. Wykłada na UMK na studiach podyplomo- wych informację naukową, jest autorką ponad stu publikacji fachowych związanych z rozwojem biblio- tek akademickich i cyfrowych, publikowania nauko- wego, modeli open access. Wiele z nich jest dostęp- nych na wolnych licencjach w internecie zarówno w repozytoriach polskich, jak i zagranicznych. Pro- wadzi kursy otwarte (open access) z zakresu prawa autorskiego i otwartej nauki. Zainteresowania: infor- macja naukowa, biblioteki cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne, wolna kultura, otwarta nauka (open ac- cess), prawo autorskie, nowe technologie w bibliote- kach, czasopisma elektroniczne, usługi sieciowe dla bibliotek. B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 30 B Helena Bednarska Dyplom z etnografii zdobyła na Wydziale Historycz- nym UAM w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studium Marketing w Kulturze na Akademii Ekono- micznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium Menadżer Kultury na SGH w Warszawie. W latach 1991-1998 była dyrektorem Wydziału Kultury i Sztu- ki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1998 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W latach 2004-2008 członek Krajowej Rady Bibliotecznej, obec- nie członek Rady Programowej Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Rady Naukowej Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu i wiceprzewodni- cząca Zarządu Głównego SBP. Od 1992 roku prze- wodnicząca Kolegium Redakcyjnego wydawnictwa „Kronika Wielkopolski” i „Biblioteka Kroniki Wiel- kopolski” (profilowane wydawnictwo zajmujące się popularyzacją regionu i literatury). Piotr Bednarski (1959, Zamość), studia wyższe na Akademii Ekono- micznej w Krakowie (absolutorium). Pracował jako specjalista ds. zatrudnienia i płac w fabryce traktorów w Ursusie. W 1992 roku wraz z Rafałem Dylakiem ( patrz) założył wydawnictwo kartograficzne De- mart. W firmie pełni funkcję prezesa. Jacek Bełdowski (1963), studia wyższe w Instytucie Poligrafii Poli- techniki Warszawskiej, podyplomowe studia Exe- cutive MBA w Szkole Biznesu Politechniki War- szawskiej. Przez kilka lat pracował w drukarniach, a później w Polskiej Agencji Wydawniczej. W la- tach 1991-1992 prowadził własną firmę wydawni- czą. Pracę w Egmont Polska rozpoczął w 1992 roku jako szef produkcji, a w 1995 roku objął stanowisko dyrektora generalnego. Od 1999 roku odpowiada W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 31 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 32 również za spółki Egmontu w Europie Centralnej i Wschodniej. Członek rady nadzorczej spółki joint venture Egmontu w Turcji. Rodzina: żona i córka. Zainteresowania: książki, fotografia, podróże, ma- ratony biegowe. Marcin Beme Studiował ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicz- nych UW, matematykę na wydziale Matematyki, In- formatyki i Mechaniki UW oraz informatykę na wy- dziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Przedsiębiorca i inwe- stor. Zajmuje się rozwojem biznesowym przedsię- wzięć w fazie: start-up, development i early expan- sion. Specjalizuje się w sektorze TMT (technologia, media, telekomunikacja). Uczestniczył w rozwoju firm: technologicznej (systemy łączności bezprzewo- dowej m2m dla telemetrii, sektora bankowego i sek- tora reklamowego), producenckiej (produkcja progra- mów telewizyjnych dla tradycyjnej telewizji i nowych mediów). Obecnie zaangażowany w budowę mobil- nego serwisu z audiobookami dostępnymi w formie plików cyfrowych i jest odpowiedzialny za jej rozwój w Polsce, Czechach, Słowacji, Francji, Hiszpanii, Por- tugalii, Brazylii, Niemczech, Turcji, Skandynawii, na Węgrzech i Rosji. Szef i założyciel Audioteka.pl, pre- zes zarządu odpowiedzialny za rozwój (w Polsce i za granicą) serwisu Audioteka.pl – internetowego i mo- bilnego serwisu oferującego audiobooki w formie pli- ków do pobrania on-line. Redakcja „Internet Stan- dard” nagrodziła go tytułem Człowieka Roku 2011 polskiego internetu. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za promowanie kultury, wybitne osiągnięcia dla roz- woju polskiej przedsiębiorczości oraz za promowa- nie polskiej myśli technicznej. Pasjonat windsurfin- gu, kitesurfingu, wspinaczki skałkowej, narciarstwa i snowboardu. B Ewa Berus (1957, Warszawa), absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność telekomuni- kacja. W latach 1982-1986 pracowała przy montażu i uruchomieniu central telefonicznych. Od 1986 roku związała się z Wydawnictwami Komunikacji i Łącz- ności, początkowo jako redaktor merytoryczny w re- dakcji elektroniki, potem jako jej kierownik. Od 1994 roku pełni funkcję dyrektora handlowego. Po prywatyzacji firmy i przekształceniu w spółkę zosta- ła wspólnikiem i wiceprezesem. Uhonorowana me- dalami: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Warszawy oraz Zasłużony dla Drogownictwa. Ro- dzina: mąż i córka. Zainteresowania: literatura i po- dróże. Małgorzata J. Berwid Animatorka kultury. Zajmuje się tworzeniem progra- mów w redakcji dziecięcej TVP1. Twórczyni progra- mu dla dzieci „Moliki Książkowe”, w którym w no- watorski sposób zachęca do czytania książek. Znana jest także jako Mama Chrzestna Kulfona i żaby Moni- ki oraz autorka filmowych wypraw Budzika. Uhono- rowana przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom statuetką Fundacji za ogromny wkład w rozwój kam- panii społecznej propagującej czytanie. Laureatka Or- deru Uśmiechu. Stała współpracowniczka „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Joanna Białobrzeska Absolwentka Studium Nauczania Początkowego oraz Wydziału Pedagogiki UW (nauczanie wczesnoszkolne). Od 1991 roku wraz z mężem Piotrem Białobrzeskim ( patrz), prowadzi wydawnictwo Didasko. Jest autor- ką podręczników do nauczania przedszkolnego (seria „Literowe Zabawianki” dla 5-latków) oraz zintegrowa- nego (z książek dla 6-latków serii „Od A do Z” uczyło się ponad milion dzieci), pakietów edukacyjnych „Od W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 33 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 34 A do Z. Edukacja z pasją” dla klas I-III, pakietu edu- kacyjnego „Poznaję świat bo mam 6 lat”, a także po- radników dla nauczycieli, m.in. „Zostań nawiedzoną nauczycielką” i „Nauczycielska księga życia”. Ponadto pełni funkcję dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawo- wej nr 98 „Didasko”, przedszkola „Rośnij z Didasko” i Autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej. Jest także nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Ro- dzina: mąż Piotr, czworo dzieci. Nagrody: Nagroda Pre- zydenta RP Nauczyciel Roku (2000), Nagroda Parasol Szczęścia przyznana przez miesięcznik „Twoje Dziec- ko” (2004), Nagroda im. Filipa Kallimacha przyznana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za wybitne osią- gnięcia w sferze edukacji (2009). Piotr Białobrzeski Studia wyższe z zakresu mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. W 1991 roku wraz z żoną Joanną Białobrzeską ( patrz) założył wydawnictwo Didasko. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją działal- ność również o przedszkole oraz szkołę podstawową. Jako grafik komputerowy zajmuje się w wydawnic- twie składem i łamaniem książek, w znacznej mie- rze pisanych przez jego żonę. Rodzina: żona Joanna, czworo dzieci. Wojciech Bierwiczonek (1977, Zielona Góra), absolwent Akademii Ekono- micznej w Poznaniu (finanse i bankowość), stypen- dysta HHL Leipzig Graduate School of Management. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Ander- sen (2000-2002) w dziale audytu i doradztwa bizneso- wego. Potem związał się z wydawnictwem C. H. Beck, początkowo jako kontroler finansowy, potem dyrek- tor finansowy i prokurent, a od marca 2013 roku dy- rektor zarządzający. Zainteresowania: podróże, gry strategiczne, historia najnowsza. B Adam Blaska (1975), studia na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Ka- towicach. Z wydawnictwem Helion związany jest od 2000 roku. Współtwórca działu handlowego Grupy He- lion, a od 2004 roku dyrektor handlowy Helionu, odpo- wiedzialny za strategię dystrybucji wszystkich marek wydawniczych. Od kilku lat zarządza również nowymi obszarami rynkowymi: Helion Edukacja wraz z wcho- dzącym w jej skład elektronicznym Dziennikiem Lek- cyjnym, Helion B2B oraz internetową biblioteką NA- SBI. Rodzina: żona Joanna, syn Adaś. Z zamiłowania podróżnik, fotograf i pasjonat kuchni świata. Kolek- cjoner mocnych wrażeń, których dostarczają mu wspi- naczka, snowboard oraz żeglarstwo. Ewa Bluszcz Magister germanistyki oraz marketingu i zarządza- nia. Od 1988 roku pracowała jako redaktor w Dziale Filologii Obcych Wydawnictwa Naukowego PWN, w  latach 1997-2005 była redaktorem naczelnym i prezesem zarządu Wydawnictwa Szkolnego PWN, a w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych od- powiadała za języki obce. Była członkiem Rady PIK. Razem z mężem Grzegorzem Bluszczem ( patrz) za- łożyła firmę BC Edukacja, prowadzącą wydawnictwo BC.edu, które specjalizuje się w innowacyjnych pod- ręcznikach do nauki języków obcych i poradników biznesowych, a także wydawnictwo Akcent. Obecnie dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Grzegorz Bluszcz Z wykształcenia germanista i niderlandysta. Praco- wał jako lektor języka niemieckiego i niderlandzkiego, tłumacz literatury fachowej o tematyce ekonomicznej i redaktor podręczników szkolnych. Obecnie prezes zarządu firmy BC Edukacja, prowadzącej wydawnic- two BC.edu, oraz wydawnictwa Akcent. Żona: Ewa Bluszcz ( patrz). W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 35 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 36 Edyta Błażejewska (1964, Kłodzko), absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu – lekarz medycyny. Od 1994 roku pra- cuje w wydawnictwie Elsevier Urban Partner. Obec- nie pełni funkcję redaktora naczelnego. Od 2006 roku jest również dyrektorem wydawnictw książkowych i produktów elektronicznych. Adam Błażowski (1977), ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od kilku lat jest prezesem zarządu informatycznej firmy Porta Capena. Współ- założyciel, wraz z Michałem Stańkowskim, portalu BiblioNETka.pl, najstarszej i największej polskiej spo- łeczności internetowej dla czytelników książek. Ro- dzina: żona Izabela, córka Beata. Zainteresowania: książki, filmy, efektywność energetyczna, relacje mię- dzyludzkie w internecie. Renata Bogiel-Mikołajczyk (1974, Warszawa), technik transportu. Koordyna- tor ds. promocji książek w wydawnictwie Burda Książki (wcześniej G+J Książki). Przygodę w bran- ży wydawniczej zaczęła jako współwłaściciel agencji PR-owo-reklamowej. Następnie związała się z wy- dawnictwem Harlequin Enterprises, gdzie pracowa- ła cztery lata w dziale promocji i marketingu. Od 2010 roku koordynator ds. promocji książek w wy- dawnictwie Burda Książki (wcześniej G+J Książ- ki). Odpowiada za promocję marek Burda Książki i National Geographic Książki. Rodzina: syn i cór- ka. Zainteresowania: wędkarstwo, książki, muzyka, ogród i Mazury. B Agnieszka Boguszewska-Markowska (1970, Warszawa), absolwentka Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. W latach 1993-1995 pra- cowała w firmie handlowej Prima. Od 1995 roku zwią- zana z jednym z największych wydawnictw książek i czasopism dla dzieci i młodzieży Egmont Polska, od 2001 roku na stanowisku dyrektora ds. produkcji ksią- żek. Zainteresowania: podróże, taniec, turystyka ka- jakowa i górska, psychologia biznesu. Grzegorz Aleksander Boguta (1952, Warszawa), wydawca, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL. Ukończył studia na Wydzia- le Chemii UW. W 1983 roku w PAN uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych (jest doktorem biofizy- ki). W latach 1976-1977 pracował jako asystent w In- stytucie Biochemii i Biofizyki PAN, później podjął pracę w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenc- kiego PAN oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (1977-1978), lecz był zwalniany z pracy z powodów politycznych. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Jądrowych (1978 – 1983) – z przerwami na in- ternowanie. W latach 1983-1985 był stypendystą Spo- łecznego Komitetu Nauki, a od 1985 roku pracował na UW (Wydział Fizyki). We wrześniu 1976 roku podjął współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Jesienią 1977 roku zaangażował się w powstanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej (Nowa), która wyrosła na pod- ziemny „koncern” wydawniczy. W latach osiemdzie- siątych współorganizował (wraz z prof. Andrzejem Paczkowskim) Archiwum Solidarności, które opraco- wywało i publikowało materiały NSZZ Solidarność. Po 1989 roku Nowa zarejestrowała oficjalną działal- ność jako spółka z o.o., a Grzegorz Boguta w 1993 ro- ku został prezesem jej zarządu i funkcję tę pełni do dzisiaj. Po wprowadzeniu stanu wojennego został in- ternowany do 7 grudnia 1982 roku w Darłówku. Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną, za co był wielokrotnie aresztowany i zwalniany z pracy. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Sto- W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 37 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 38 łu w zespole ds. środków masowego przekazu. Na- stępnie przez prawie rok pełnił funkcję doradcy mini- ster kultury Izabelli Cywińskiej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora PWN i był nim do 2000 roku. Doprowadził do prywatyzacji wydawnictwa, które- go udziałowcem stał się m.in. Europejski Bank Od- budowy i Rozwoju. W latach 1990-1997 kierował Polską Izbą Książki, której był współzałożycielem. W 1991 roku był jednym z założycieli Stowarzysze- nia Archiwum Solidarności. W latach 2000-2003 peł- nił kierownicze funkcje w firmie doradczej Metapress. Od 2003 do końca 2005 roku był prezesem zarządu Fundacji Kultury. W 2004 roku zarejestrował własną działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Wy- dawnicze GAB. W ramach doradztwa współpracował m.in. z: FK Olesiejuk, Wydawnictwem Jarmołkiewicz, Grupą Publicat, LektorKlett, Nakomem, Wolters Klu- wer Polska, Mozaiką i Polską Agencją Prasową. Był również doradcą drukarni Druk Intro z Inowrocła- wia. Doradzał też firmom zagranicznym, takim jak: Taschen, Parragon, Frechmann (Koenemann), Wol- ters Kluwer. Od marca 2012 roku współpracuje jako doradca z Radą PIK i jej prezesem. W latach 2006- 2009 był inicjatorem i współwydawcą kilkunastu pro- jektów specjalnych z Agorą, m.in. serii „Dekady”, „En- cyklopedia sportów świata” (projekt Oficyny Atena), „Kluby piłkarskie” oraz „Polskie Himalaje” (książki i filmy dokumentalne). Pod marką Imbir wraz ze Zbi- gniewem Zawadzkim wydawał 20-30 tytułów rocznie, głównie poradniki, leksykony i encyklopedie tema- tyczne. Uczestniczył w międzynarodowych projek- tach konsultacyjnych Rady Europy oraz Unii Europej- skiej, a także Open Society Institute Georga Sorosa, m.in. w Serbii i Chorwacji, Słowacji i Łotwie, w Gru- zji, Azerbejdżanie i Armenii, a także w Kazachsta- nie i Mongolii. Przygotowywał analizy rynku książki w Rosji, Ukrainie i Rumunii dla międzynarodowych korporacji wydawniczych. Kiedyś wyczynowo, a teraz rekreacyjnie zajmuje się sportem. Uprawiał alpinizm w latach 1971-1990. Grywał w piłkę nożną, a obecnie biega maraton. Hoduje też psy rasy siberian husky. B Rodzina: pięcioro dzieci i czworo wnuków. Odzna- czony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Or- deru Odrodzenia Polski. Wanda Bojarska-Pieniak (1932, Warszawa), absolwentka Wydziału Pedagogi- ki i Psychologii UW. Harcmistrzyni ZHP. Długolet- nia szefowa Harcerskiej Akcji Obozów Letnich, autor- ka wielu publikacji w czasopismach pedagogicznych i książek o programie wychowawczym i metodyce. Twórca i pierwszy Komendant Harcerskiej Operacji Bieszczady 40, w programie której były m.in. warszta- ty artystyczne, dziennikarskie i konkursy twórczości literackiej. Była zastępczynią dyrektora Pałacu Mło- dzieży w Warszawie. Współorganizatorka i wielolet- nia dyrektor Hurtowni Książek Wkra, a następnie dy- rektor w Targach Edukacja XXI. Przez ponad 10 lat organizowała zainicjowane przez Andrzeja Nagrabę ( patrz) Dni Książki Polskiej w Sztokholmie, Oslo, Lyonie i Bratysławie. Odznaczona: Krzyżem Oficer- skim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło- tym Krzyżem Zasługi ZHP, Medalem KEN, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką za za- sługi dla Warszawy. Rodzina: mąż – Andrzej Pieniak ( patrz), syn Krzysztof Bojarski – dystrybutor ksią- żek w hurtowni Wkra, a następnie związany z Targa- mi Edukacja XXI, realizator wyjazdów zagranicznych i aranżer ekspozycji książek podczas wystaw zagra- nicznych. Jan Bokiewicz (1941), grafik, typograf, projektant książek, reklam, lo- gotypów, plakatów. Studiował w ASP w Warszawie, dy- plom uzyskał w 1967 roku. W 1960 roku debiutował na łamach „Współczesności”. Od 1961 współpracował z wydawnictwami prasowymi i książkowymi (m.in. Czytelnik, PIW, Iskry), w latach 1982–90 z wydawnic- twami drugiego obiegu (m.in. Nowa, Pokolenie, Krąg, „Kultura Niezależna”). Laureat Nagrody Komitetu Kul- W H O I S W H O n a R y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 39 B 4 1 0 2 e C S l O p W I k ż ą I S k k e n y R 40 tury Niezależnej za 1985 rok oraz zdobywca licznych nagród PTWK w konkursach na Najpiękniejszą Książ- kę Roku, nagród w konkursach na plakaty (m.in. pierw- sza nagroda w ogólnopolskim konkursie na plakat dla „Solidarności”, listopad 1981, nakład skonfiskowany; pierwsza nagroda za pracę „50-lecie powstania w getcie warszawskim 1943–1993”, 1993); pierwszej nagrody za logo Agencji PRS w konkursie reklamowym „Idea” (To- ruń 1998). Autor grafiki wydawniczej i reklamowej dla Galerii Zachęta, 1990–2006. Zaprojektował znak gra- ficzny na 52. Targi Książki Frankfurt 2000 „©Poland” (1999), wykorzystywany teraz przez Instytut Książki. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z typografii w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kie- runku Grafika. Piotr Bolek (1968, Warszawa), absolwent Wydziału Elektroni- ki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszaw- skiej. Programista, analityk, konsultant, kierownik projektów, od końca lat dziewięćdziesiątych dyrektor IT w firmach zajmujących się wdrożeniami IT i two- rzeniem oprogramowania. Specjalizuje się w zarządza- niu procesami tworzenia oprogramowania. Od czasów studiów aktywnie zaangażowany w prace związane z rozwijaniem i propagowaniem wolnego oprogra- mowania. Członek Stowarzyszenia Grupa Użytkow- ników Systemu TeX (GUST), członek Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa (PLUG). Od 2002 roku czło- nek zarządu i wiceprezes firmy 7bulls.com, a od grud- nia 2011 roku prezes zarządu eLib.pl, firmy zajmującej się tworzeniem systemów wspierających procesy wy- dawnicze, digitalizacją i archiwizacją zasobów, doradz- twem w zakresie nowych technologii dla wydawców. Rodzina: żona, syn, córka. Zainteresowania: digitali- zacja publikacji, formaty publikacji elektronicznych (PDF, ePub).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2014. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: