Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 019329 23379291 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 562
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-32-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Istotną część publikacji stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki (literatura piękna, książka dziecięca, szkolna, naukowa, literatura religijna, kartografia i przewodniki, albumy). Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej, zatrudnieniu).
Książkę uzupełniają liczne tabele i zestawienia – m.in. z wynikami badań czytelnictwa, danymi na temat wielkości produkcji wydawniczej, informacjami o nakładach książek.
Dodatkowo tematyka została znacząco poszerzona o zagadnienia związane z digitalizacją treści i jej dystrybucją w nowych kanałach dystrybucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W Y D A W N I C T W A W POLSCE 2014 Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Patronat medialny ISBN 978-83-63879-32-7 9 788363 879327 NAJWIĘKSZA HURTOWNIA KSIĄŻEK W POLSCE www.olesiejuk.pl Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. +48 22 733 50 10, faks +48 22 721 15 50 e-mail: biuro@olesiejuk.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W YDAW N I C T WA RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W Y DAW N I C T WA Łukasz Gołębiewski Paweł Waszczyk Warszawa 2014 © Copyright by Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk 2014 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-32-7 Wydanie I Warszawa 2014 Tom LXXI w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo-księgarskim w 2013 roku (Piotr Dobrołęcki) ....................................................................... 7 CZęść PIERWSZA WydaWNictWa .......................................................................................... 9 Rozdział pierwszy Główne trendy na rynku wydawniczym ...............................................31 Rozdział drugi Prognozy dla rynku wydawniczego (współpraca Bernard Jóźwiak) ....211 Rozdział trzeci Wydawniczy biznes na świecie w 2013 roku ......................................247 Rozdział czwarty Ranking wydawnictw .........................................................................255 Rozdział piąty Największe wydawnictwa książkowe w 2013 roku .............................265 Wykaz tekstów źródłowych .................................................................521 Oferta Biblioteki analiz ......................................................................527 indeks firm omawianych w książce ....................................................537 Rok 2013 na rynku księgarskim Najważniejsze wydarzenia na rynku wydawniczo - księgarskim w 2013 roku Styczeń • Biblioteka Narodowa odnotowała wydanie 34147 tytułów w 2012 roku, o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. • Rozpoczęły się obchody roku Juliana Tuwima, ustanowionego przez Sejm w 60. rocznicę śmierci poety, a ich organizatorem była Łódź, jego rodzinne miasto. • Andrzej Franaszek, autor książki „Miłosz. Biografia” (Znak), otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki. • Paszport „Polityki” w kategorii „Literatura” przyznano Szczepanowi Twardochowi za powieść „Morfina” (Wydawnictwo Literackie). • Bestsellerami Empiku 2012 roku były: „Houston, mamy problem” Kata- rzyny Grocholi (Wydawnictwo Literackie) – szósta nagroda Bestseller Em- piku dla tej autorki, pierwszy tom trylogii E.L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” (Sonia Draga), Danuty Wałęsowej „Marzenia i tajemnice” (Wy- dawnictwo Literackie) – tak samo jak rok wcześniej. Również wyróżniono Szymona Hołownię, ale za nową książkę „Last minute. 24 h chrześcijań- stwa na świecie” (Znak), a poza tym: „Dlaczego mężczyźni kochają zołzy” Sherry Argov (G+J Książki), „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins (Media Rodzina) oraz „Zezia i Giler” Agnieszki Chylińskiej (Pascal). • Nagrody Książki roku 2012 „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przy- znano za: „Dom pod Lutnią” Kazimierza Orłosia (Wydawnictwo Lite- R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 7 rackie), „Pakt Ribbentrop-Beck” Piotra Zychowicza (Rebis), „John Len- non. Listy” (Prószyński Media), „Itinerarium” Jakuba Skiby (Jedność) oraz za album „Wiara” Adama Bujaka (Biały Kruk). Wydawnictwo So- nia Draga zostało Wydawcą roku 2012, a wydawnictwo Sine Qua Non otrzymało nagrodę za Wydarzenie roku 2012. • E-bookiem roku 2012 w plebiscycie platformy Publio.pl został „Atlas Chmur” Davida Mitchella (Mag). • Beata Stasińska, Maciej Płonczyński i Jan Wojniłko poinformowali, że trzy oficyny wydawnicze: W.A.B, Wilga i Buchmann, w których udziały poprzednio przejął NFI Empik Media i Fashion, utworzyły Grupę Wy- dawniczą Foksal Sp. z o.o. • Wydawnictwo słowo/obraz terytoria rozpoczęło rozmowy o układzie z wierzycielami, ale – jak zapewniał prezes oficyny Stanisław Rosiek – firma mimo poważnych problemów nie zniknie z rynku. • Barbara Jóźwiak została prezesem zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców ,,Polska Książka”. Zastąpiła Andrzeja Nowakowskiego, który pozostał dyrektorem generalnym tej organizacji. • UOKiK nałożył karę ponad 452 tys. zł na spółkę Matras za niedozwolo- ne praktyki przy internetowej sprzedaży książek. • Zmarła Teresa Torańska, wybitna dziennikarka, autorka znaczących „wywiadów-rzek”, przez dekady komentatorka i kronikarka polskiego życia politycznego. Luty • Józef Wilkoń został nagrodzony Brązowym Medalem za książkę „Psie życie” w 50. jubileuszowej edycji konkursu Best Designed Books from all over the World International Competition 2013. • Radosław Romaniuk, autor biografii Jarosława Iwaszkiewicza „Inne ży- cie” (Iskry), otrzymał Nagrodę „Nowych Książek” za rok 2012. 4 1 0 2 e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 8 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego prof. Jadwiga Pu- zynina została uhonorowana nagrodą Prezydenta RP ,,Zasłużony dla polszczyzny”. • Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w obchodach 85. roczni- cy podpisania przez prezydenta Ignacego Mościckiego rozporządzenia o powołaniu Biblioteki Narodowej. • Rafał Skąpski został – jednogłośnie i w tajnym głosowaniu – wybrany na trzecią kadencję prezesem PTWK podczas XVII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa. • Wrocławska oficyna Bukowy Las kupiła wydawnictwo świat Książki, a spółka Dressler sieć księgarń Weltbild. • Z połączenia wydawnictwa Carta Blanca z pionem publikacji nieakade- mickich Wydawnictwa Naukowego PWN utworzono Dom Wydawni- czy PWN, a jego prezesem został Jacek Sztolcman, dotychczasowy pre- zes Carta Blanca. • Prezesem zarządu Wydawnictwa Lekarskiego PZWL został Michał Skuba. • Szefem Działu Książki spółki Empik został Arkadiusz Chlebowicz, a Pa- weł Jarmoc – dyrektorem handlowym Działu Editorial. • Zmarł Sokrat Janowicz, twórca tworzący po białorusku i po polsku, na- zwany Pisarzem Obojga Narodów. • Zmarła też Ewa Hołubowicz, dziennikarka Informacyjnej Agencji Ra- diowej Polskiego Radia, przez lata promująca książki i czytelnictwo. Marzec • Iwona Chmielewska została laureatką Bologna Ragazzi Award w kate- gorii „fiction” za autorską książkę „Eyes”, wydaną przez koreańskie wy- dawnictwo Changbi. R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 9 4 • Agnieszka Kołakowska otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego 1 0 2 za „Wojny kultur i inne wojny” (Teologia Polityczna). • Helena Massalska-Kołaczkowska i Grzegorz Kasdepke zostali laure- atami nagród literackich Srebrnego Kałamarza i Zielonej Gąski przy- znanych przez Fundację Zielona Gęś im. Konstantego Ildefonsa Gał- czyńskiego.  • Podczas XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej nagrodę głów- ną w konkursie „Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” przyznano oficynie Wydawniczej Aspra-JR za „Chemię filozoficzną” Jakuba Barnera. • XII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży i odbywające się równolegle Targi Edukacyjne odwiedziło łącznie 37 tys. osób, o 30 proc. więcej niż w roku poprzednim. Nagrody Pegazika otrzy- mali: Krystyna Lipka-Sztarbałło i Grzegorz Leszczyński. • W XVIII Targach Edukacyjnych „Edukacja” w Kielcach uczestniczyło 170 wystawców, w tym najwięksi wydawcy książek szkolnych. Nagrody im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji ustano- wione przez redakcję „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” otrzymali: Jó- zef Częścik, Hanna Dobrowolska, Marek Godlewski, Helena Lewicka, Katarzyna Sendecka wraz z twórcami serii „Czytam sobie” oraz Agniesz- ka Łuczak i Anna Murdzek. Wyróżnienie specjalne otrzymało święto- krzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. • Minister Bogdan Zdrojewski przeznaczył 200 tys. zł dla Zakładu Naro- dowego im. Ossolińskich na wydanie dzieł Adama Mickiewicza i Ma- rii Dąbrowskiej oraz innych wznowień, a także objął patronatem serię „Biblioteka Narodowa”.  • Paweł Esse, który przez siedemnaście lat był dyrektorem zarządzającym wydawnictwa C.H. Beck, złożył rezygnację i rozpoczął działania na ryn- ku nieruchomości. Zastąpił go Wojciech Bierwiczonek, dotychczasowy dyrektor finansowy wydawnictwa.  • W kieleckiej Grupie Edukacyjnej S.A. odwołano prezesa Piotra Tresz- czotko oraz wiceprezesów Małgorzatę ślusarczyk i Grzegorza Molędę, a powołano Seweryna Kubickiego jako członka zarządu i dyrektora ge- neralnego. e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 10 • Strategicznym udziałowcem Wydawnictwa Rytm została nowa prezes Dorota świderek, a pozostałe udziały przejęło Wydawnictwo Bellona. Twórca oficyny Marian Kotarski został doradcą zarządu.  • Grupa PWN zawarła umowę o przejęciu sklepu internetowego Weltbild.pl. • Kazimierz Orłoś przekazał w darze Bibliotece Narodowej swoje archi- wum literackie. • W Krakowie zmarł Marek Skwarnicki, poeta, prozaik, publicysta, tłu- macz i przyjaciel Jana Pawła II. Kwiecień • Niemiecka pisarka Brigitte Kronauer oraz polski pisarz, dramaturg i ese- ista Eustachy Rylski zostali laureatami Nagrody Miast Partnerskich To- runia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. • Zdzisław Jerzy Adamczyk został laureatem Nagrody Edytorskiej Pol- skiego PEN Clubu za „całokształt pracy edytorskiej nad dziełami Stefa- na Żeromskiego ze szczególnym uwzględnieniem sześciotomowej edycji krytycznej listów pisarza”. • Krystyna Miłobędzka otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii „całokształt twórczości”. • Joanna Kulmowa została laureatką Warszawskiej Nagrody Literackiej za rok 2012 w głównej kategorii nazwanej „warszawski twórca”. • Nagrodę miesięcznika „Odra” otrzymał prof. Zygmunt Bauman za dwie książki: „To nie jest dziennik” (Wydawnictwo Literackie) oraz „Bau- manBałka” (NCK). • Laureatką dziesiątej edycji Nagrody Instytutu Cervantesa w Polsce za tłumaczenie literackie 2012 roku została Marta Szafrańska-Brandt za przekład „Listów do młodego pisarza” Mario Vargasa Llosy (Znak).  • Paweł śpiewak, Michał Łuczewski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Niepeł- nosprawnych SPES zostali laureatami nagrody miesięcznika i wydaw- R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 11 nictwa Znak oraz Ergo Hestii im. ks. Józefa Tischnera za „promowanie w Polsce stylów myślenia i postawy łączącej w sobie intelektualną rze- telność, odwagę i wrażliwość na »twarz drugiego«”. • XIX Targi Wydawców Katolickich zgromadziły rekordową liczbę ponad 140 wystawców. Odwiedziło je 20 tys. osób. Nagrodę Główną Feniks 2013 otrzymali Andrzej i Wanda Półtawscy, Nagrodę Specjalną – ks. biskup Antoni Długosz, Feniksa Specjalnego – Ernest Bryll, a Nagrodę „Księga Życia” – prezydentowa Karolina Kaczorowska. • W Poznaniu odbył się IV Międzynarodowy Festiwal Kultury Komik- sowej Ligatura, a we Wrocławiu osiemnasty Europejski Port Literacki Wrocław. • Pod hasłem „Na Pograniczu Kultury” odbyły się 2. Targi Książki w Bia- łymstoku. • Organizowana przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno- -edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” uznana została za naj- lepszą spośród organizowanych przez instytucje publiczne w konkursie organizowanym po raz piąty przez Fundację Komunikacji Społecznej. • W Gdańsku odbyły się Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” zorganizowane przez Instytut Kultury Miejskiej. • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o likwidacji spółki Langenscheidt Polska. • Blisko pół miliona złotych odszkodowania przyznał warszawski sąd Bo- gusławowi Seredyńskiemu, byłemu prezesowi Wydawnictw Naukowo- Technicznych za niesłuszne zatrzymanie przez CBA w 2009 roku. Wy- rok nie był prawomocny. • Jan Malicki, dyrektor Biblioteki śląskiej, złożył rezygnację po oskarżeniu o naruszenie tzw. ustawy antykorupcyjnej, jednak został przywrócony do pracy, oczyszczony z zarzutów, a potem wygrał konkurs na stanowi- sko dyrektora biblioteki. • Jolanta Talbierska zastąpiła Ewę Kobierską-Maciuszko, która od 2003 ro- ku była dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 4 1 0 2 e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 12 Maj • Władysław Bartoszewski otrzymał Nagrodę Elie Wiesela, najwyższe wy- różnienie przyznawane przez amerykańskie Muzeum Holocaustu. • Jakub Ekier, polski tłumacz literatury niemieckojęzycznej, oraz Bern- hard Hartmann, niemiecki tłumacz polskiej literatury, zostali laure- atami Nagrody im. Karla Dedeciusa, przyznawanej przez Fundację im. Roberta Boscha. • Ed Vulliamy otrzymał Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za tom reportaży zatytułowany „Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy” (Czarne) w tłumaczeniu Janusza Ochaba. • Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego otrzymał prof. Jerzy Jedlicki. • Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki na świe- cie otrzymał Lajos Palfalvi, tłumacz na język węgierski dzieł Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Antoniego Libery. • Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę roku 2012 przy- znano Barbarze Osterloff za biografię „Aleksander Zelwerowicz” (Aka- demia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). • Nagrody Historyczne „Polityki” za książki o najnowszej historii Polski otrzymali: Wojciech Szatkowski za „Goralenvolk. Historia zdrady” (Ka- non), Przemysław Gasztołd-Seń za „Koncesjonowany nacjonalizm. Zjed- noczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990” (IPN), Dorota Simonides za „Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat” (Wydawnictwo Nowik). Nagrodę Specjalną przyznano Stowarzyszeniu Centrum Badań nad Za- gładą Żydów za rocznik „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. • Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego Ikar otrzymali: Paweł Szwed, prezes wydawnictwa Wielka Litera, Drukarnia Kolejowa w Kra- kowie, Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz prof. Grze- gorz Leszczyński. Po raz pierwszy wręczono Honorową Nagrodę War- szawskich Targów Książki Ikar 2013, którą otrzymał Józef Hen. R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 13 e c S l o P w 1 0 2 i k ż ą i S k k e n y R 4 • Laureatem 22. edycji Nagrody Dużego Donga zostało Wydawnictwo Czarna Owieczka za książkę „Doktor Proktor i koniec świata. Być może” Jo Nesbo. Małego Donga dziecięce jury przyznało wydawnictwu Dwie Siostry za „Książkę wszystkich rzeczy” Guusa Kuijera. • Laureatem nagrody im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl” zo- stał Michał Kruszona za „Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża, w poprzek gór” (Zysk i S-ka). • Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała Nagrody Magella- na dla wydawców publikacji turystycznych i kartograficznych wydawnic- twom: Bezdroża, Muzeum Powstania Warszawskiego, ExpressMap (dwu- krotnie), Amart Media i Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach, terraQuest, Wydawnictwo Literackie, Zoco, Dwie Siostry. Nagrodę za Wy- darzenie roku 2012 otrzymało Wydawnictwo Czarne za „odnowienie re- portażu literackiego, w istotny sposób przyczyniając się do renesansu zain- teresowania gatunkiem w Polsce”. Wyróżnienia specjalne dla podróżników przyznano Markowi Kamińskiemu oraz Annie i Krzysztofowi Kobusom. • Nagrodę Technicus w konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech- nicznych NOT na najlepszą książkę z zakresu techniki przyznano Ma- ciejowi Sydorowi za „Drewno w budowie maszyn” (Wydawnictwo Uni- wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). • Nagrody za najlepsze książki ekonomiczno-biznesowe Economicus, ustanowione przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”, przyznano za zbiór esejów prof. Jana Toporowskiego „Dlaczego gospodarka świato- wa potrzebuje krachu finansowego?” (Książka i Prasa), za pracę Wiesława Jasińskiego „Nadużycia w przedsiębiorstwie” (Poltext) oraz za „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” Daniela Kehnemana w tłuma- czeniu Piotra Szymczaka (Media Rodzina). • Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka przyznano za dwa albumy, oba zatytułowane „Powstanie Warszawskie” wydane przez Bellonę wraz z Muzeum Wojska Polskiego i Narodowym Centrum Kultury oraz przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i wydawnictwo Proszówka z Pro- szówki koło Bochni. • IV Warszawskie Targi Książki zorganizowano po raz pierwszy na Sta- dionie Narodowym. Odwiedziło je ponad 60 tys. osób, odbyło się 680 wydarzeń towarzyszących. 14 • Po raz pierwszy z Warszawskimi Targami Książki połączono Targi Książ- ki Naukowej i Akademickiej Academia. Nagrodę główną za najlepszą książkę akademicką i naukową Academia otrzymało Wydawnictwo Le- karskie PZWL za „Diagnostykę obrazową. Układ nerwowy ośrodkowy” pod red. naukową prof. Jerzego Waleckiego. • Księgarnia św. Jacka zorganizowała kolejny Kiermasz Wydawców Katolic- kich w Katowicach, podczas którego odbyło się VI Dyktando dla Rodzin. • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS obchodziło uroczyście jubileusz swo- jego 95-lecia. • Dorota Rostkowska została członkiem jednoosobowego zarządu Domu Wydawniczego PWN. Do zarządu dołączyła następnie Lidia Banach, dyrektor finansowy. • Arkadiusz Seidler zakończył pracę w Grupie Wydawniczej Foksal i ob- jął stanowisko prezesa zarządu spółki księgarskiej Serenissima w War- szawie. • Grupa Czerwona Torebka zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą prze- jęcia sklepu internetowego merlin.pl. Wartość transakcji wyniosła blisko 51,3 mln zł. Siedzibę firmy przeniesiono następnie z Warszawy do Po- znania, a Annę Bogdańską na stanowisku prezesa serwisu zastąpił Ire- neusz Kazimierczyk, były prezes Czerwonej Torebki.  • W Poznaniu odbył się kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Mło- dych Księgarzy (International Congress of Young Booksellers – ICYB) z udziałem 30 przedstawicieli z 17 krajów Unii Europejskiej oraz z Rosji.  • Ukazało się pierwsze czasopismo naukowe poświęcone poligrafii „Acta Poligraphica”, którego wydawcą jest Centralny Ośrodek Badawczo-Ro- zwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. Czerwiec • Z okazji 70. urodzin Ryszarda Krynickiego w Krakowie odbył się Festiwal RK’70, w ramach którego na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowano sesję naukową „Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi”. R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 15 e c S l o P w 1 0 2 i k ż ą i S k k e n y R 4 • Amerykański poeta, dramaturg i tłumacz William Stanley Merwin zo- stał laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. • Karol Lesman, tłumacz literatury polskiej na niderlandzki i promotor polskiej kultury, został laureatem przyznawanej przez Instytut Książki nagrody Transatlantyk „dla najlepszego popularyzatora literatury pol- skiej za granicą”. • Justyna Bargielska z Polski i Armin Senser z Niemiec otrzymali pierwsze stypendia im. Albrechta Lemppa ufundowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin. • Laureatami Nagrody Literackiej Gdynia zostali: Zyta Oryszyn za „Oca- lenie Atlantydy” (świat Książki), Adam Lipszyc za „Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina” (Universitas), Andrzej So- snowski za „Sylwetki i cienie” (Biuro Literackie) oraz Jacek Łukasiewicz, którego uhonorowano Nagrodą Osobną. • Laureatką drugiej edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia została Zyta Oryszyn za „Ocalenie Atlantydy” (świat Książki). • Andrzej Franaszek został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kul- tury i Dziedzictwa Narodowego 2013 w dziedzinie literatury. • Elżbieta Stefańczyk została wybrana przewodniczącą (na trzecią kaden- cję) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. • W warszawskim Ogrodzie Saskim odbyła się druga edycja Imienin Jana Kochanowskiego, zorganizowanych przez Bibliotekę Narodową. • W Warszawie odbył się Big Book Festival pod hasłem „Papier nie umie- ra nigdy”. • Wydawnictwo Bosz zorganizowało siódmą edycję Bieszczadzkiego La- ta z Książką, imprezy kulturalnej skierowanej do mieszkańców rejonu, w której uczestniczyło wielu znanych autorów z całego kraju. • Anna Zielińska-Krybus z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została prezesem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyż- 16 szych. Zastąpiła Henryka Podolskiego, który kierował Stowarzyszeniem przez dwie kadencje. • Udziałowcy Hachette Polska, spółki z grupy Hachette Livre, zdecydo- wali o wstrzymaniu finansowania niedochodowej działalności związa- nej z wydawaniem książek z segmentów: turystycznego, poradnikowego, oferty dziecięcej oraz literatury faktu i beletrystyki. • Firma Reader’s Digest Przegląd po włączeniu do Tarsago Media Group zmieniła nazwę na Tarsago Polska. • Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w otwarciu nowego gma- chu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a minister Bogdan Zdrojewski w uruchomieniu Nowej Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona połączo- nym z uroczystością 85-lecia narodowej książnicy. • Aldona Zawadzka została przewodniczącą rady nadzorczej spółki Targi Książki, organizatora Warszawskich Targów Książki. Dotychczas była prezesem zarządu, zastąpił ją Rafał Skąpski. • Michał Jarczyński zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Arctic Paper S.A. po piętnastu latach pracy i został prezesem zarządu spółki ENEA Operator w Poznaniu. W latach 2009-2013 pełnił funkcję prezesa zarzą- du międzynarodowej grupy kapitałowej Arctic Paper. Był też prezesem Stowarzyszenia Papierników Polskich. • Dwie statuetki najbardziej prestiżowej nagrody poligraficznej złotego Gry- fa 2013 zdobyła Drukarnia Pozkal z Inowrocławia. Nagrody Diamentowe- go Gryfa dla drukarni, które zdobyły w ostatnich latach po trzy złote Gryfy, otrzymały drukarnie Skleniarz z Krakowa i Interak z Czarnkowa.  • Zmarł Marek Arpad Kowalski, etnograf, publicysta, dziennikarz, kry- tyk literacki i pisarz. Lipiec • Prof. Maria Janion otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Warsza- wy, a jednym z laureatów Nagród m. st. Warszawy został Henryk Jerzy Chmielewski czyli popularny Papcio Chmiel.  R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 17 e c S l o P w 1 0 2 4 • Nagrodą Prozatorską im. Bolesława Prusa przyznawaną przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za wybitne dokonania lite- rackie uhonorowano Wojciecha Pestkę, autora książki „Do zobaczenia w piekle” (Prószyński i S-ka). • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne nabyły od Wydawnictwa Rea pra- wa do 167 publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego, w celu wzbo- gacenia oferty WSiP, lidera tego segmentu. • Katarzyna Cieplak została wiceprezesem Wydawnictwa Zwierciadło. • Kierownikiem Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej została Anna Romaniuk. • Zmarł Jerzy Kulczycki, polski wydawca i księgarz z Londynu. i k ż ą i S k k e n y R Sierpień • W Nicei zmarł Sławomir Mrożek. Pisarz miał 83 lata. • Laureatem Wawrzynu Literackiego w plebiscycie czytelników Biblioteki śląskiej na Książkę roku 2012 został Szczepan Twardoch za „Morfinę” (Wydawnictwo Literackie). • 70 twórców z Polski i zza granicy oraz 10 tys. czytelników uczestniczyło w 70 wydarzeniach literackich podczas Festiwalu Literackiego Sopot. • II Nadmorski Plener Czytelniczy odbył się w reprezentacyjnym punk- cie Gdyni – przy Skwerze Kościuszki. Organizatorem wydarzenia było Miasto Gdynia, a partnerem merytorycznym warszawska spółka Targi Książki, zaś organizatorem wykonawczym firma Murator Expo. • O. Dariusz Piórkowski SJ został dyrektorem Wydawnictwa WAM. Za- stąpił o. Józefa Polaka SJ, który objął probostwo w parafii Ducha świę- tego w Nowym Sączu. • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku otrzymała tytuł Modernizacji roku 2012 w kategorii najciekawsze modernizacje i adapta- cje wnętrz za projekt i wykonanie Biblioteki Manhattan. 18 • Spółka Zing, czołowy dystrybutor papieru w Polsce, zmienił nazwę na PaperlinX. Wrzesień • Olga Tokarczuk została laureatką nagrody Vilenica, którą przyznaje Związek Pisarzy Słoweńskich. • Na dziedzińcu Liceum Francuskiego im. René Goscinny’ego w War- szawie stanął pomnik popularnego pisarza, który odsłoniła jego córka Anne Goscinny. • II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ w Krakowie otrzymała imię prof. Andrzeja Szczeklika, wybitnego lekarza i światowej sławy uczonego, autora esejów z pogranicza medycyny i sztuki, zebra- nych w tomach „Katharsis”, „Core” i „Nieśmiertelność” (Znak). • Tadeusz Konwicki podarował Bibliotece Narodowej rękopisy swoich 11 powieści. • Laureatką Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za publikacje na temat polskich Żydów została prof. Barbara Engelking, wybitna ba- daczka dziejów Holocaustu. • Nagrodę im. Norwida w kategorii „Dzieło życia” otrzymała Julia Hart- wig, a w kategorii „literatura” uhonorowano Jerzego Górzańskiego za zbiór wierszy „Festyn” (Nowy świat). • Artysta kabaretowy i pisarz Steffen Möller otrzymał Międzynarodową Nagrodę miast europejskich Görlitz/Zgorzelec „Mosty”. • Rada PIK przyznała honorowy tytuł „Przyjaciela Książki” Aldonie Za- wadzkiej, byłej wiceprezes Izby i prezesce spółki Targi Książki. • Minister Bogdan Zdrojewski powołał Zespół do spraw promocji i upo- wszechniania czytelnictwa, do którego weszli: jako przewodnicząca An- na Duńczyk-Szulc (MKiDN) oraz Krzysztof Dudek (NCK), Grzegorz Gauden (Instytut Książki), Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa) oraz jako sekretarz Marcin Wieczorek (MKiDN). R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 19 4 • Polska była gościem honorowym Forum Wydawców we Lwowie, naj- 1 0 2 ważniejszych targów książki na Ukrainie. • Odbyły się 3. Targi Książki w Katowicach, czyli – po śląsku – Targi ze ślonskom Godkom z udziałem blisko 100 wystawców. Odbyły się 123 spotkania, liczba odwiedzających przekroczyła 8 tys. osób.  • 10 europejskich autorów, 10 czytających w 10 zaskakujących miejscach w centrum miasta uczestniczyło w Nocy Literatury we Wrocławiu, któ- ry wówczas stał się Europejską Stolicą Literatury. • świat Książki zawarł z Alicją Kapuścińską ugodę o wycofaniu z dystry- bucji książki „Kapuściński non-fiction”. Wydawca zobowiązał się też, że w przypadku wznowienia nie zamieści w niej czterech kwestionowa- nych rozdziałów. • Anita Musioł zakończyła pracę jako dyrektor ds. zakupów i sprzedaży w sieci Matras. Wkrótce została dyrektorem wydawniczym redakcji li- terackiej w Grupie Wydawniczej Foksal. • Amazon.com zapowiedział trzy inwestycje logistyczne: w Poznaniu i Wrocławiu oraz w czeskiej Pradze. Zdementowano jednocześnie in- formacje o utworzeniu w Polsce sklepu internetowego tej firmy. • Z warszawskiego Domu Braci Jabłkowskich komornik usunął księgar- nię Traffic Club. • Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, uznał za nieuzasadnio- ne zróżnicowanie stawek VAT na e-booki (23 proc.) i książki papierowe (5 proc.), a za konieczne obniżenie stawki na e-booki. • Aplikacja firmy Legimi do czytania e-booków na Windows 8 zdobyła Grand Prix w kategorii „Aplikacja konsumencka” w konkursie organi- zowanym przez Microsoft Polska. • Marek M. Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej, został przewodniczącym Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Zastąpił Ewę Dobrzyńską-Lankosz. • W Nowym Jorku zmarł Ryszard Knauff, działacz KOR i współzałożyciel podziemnej Oficyny Wydawniczej Nowa, a w latach 2001-2003 prezes Wydawnictwa Naukowego PWN. e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 20 Październik • Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO jako pierwsze mia- sto Europy środkowo-Wschodniej i drugie po Reykjaviku miasto nie- anglojęzyczne. • Józef Hen obchodził 90. urodziny, promując książkę „Wiem, co mówię, czyli dialogi uzdrawiające” (Iskry). • Olga Tokarczuk wygłosiła przemówienie inaugurujące 58. Międzynaro- dowe Targi Książki w Belgradzie, podczas których Polska była gościem honorowym. • Frédéric Verger został laureatem literackiej nagrody „Lista Goncourtów: polski wybór” – za powieść „Arden”. • W siedzibie Wydawnictwa Literackiego odbył się nocny pokaz rękopisu „Kronosu” Witolda Gombrowicza z udziałem Rity Gombrowicz, która przekazała rękopis do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. • Minister Bogdan Zdrojewski zaprezentował założenia Narodowego Pro- gramu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest konsolidacja działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa, co ma przełożyć się na wzrost efektywności działań podejmowanych w tym zakresie przez in- stytucje państwowe, finansowanych ze środków budżetowych. • Laureatką Nagrody Literackiej Nike została Joanna Bator, autorka po- wieści „Ciemno, prawie noc” (W.A.B.). W plebiscycie czytelników „Ga- zety Wyborczej” zwyciężył Szczepan Twardoch i jego „Morfina” (Wy- dawnictwo Literackie). • Nagrodę Fundacji Kościelskich otrzymała Krystyna Dąbrowska za „Bia- łe Krzesła” (Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu). • Ukraińska pisarka, poetka i eseistka Oksana Zabużko otrzymała Lite- racką Nagrodę Europy środkowej Angelus za powieść „Muzeum porzu- conych sekretów” (W.A.B.). • Nagrodę im. Jana Długosza otrzymał prof. Jerzy Holzer za publikację „Europa zimnej wojny” (Znak). R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 21 e c S l o P w 1 0 2 i k ż ą i S k k e n y R 4 • Tom reportaży „Abchazja” Wojciecha Góreckiego (Czarne) zdobył Na- grodę im. Beaty Pawlak, przyznawaną najlepszym tekstom na temat in- nych kultur, religii i cywilizacji. • Bożena Truchanowska za ilustracje i Zofia Beszczyńska za utwory li- terackie otrzymały medale za całokształt twórczości przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polską Sekcję IBBY podczas jej jubileuszu, który obchodzony był pod hasłem „Czterdzieści lat minęło…”. • Nagrodę „Gaudeamus” Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Academicus” otrzymała publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Opol- skiego „Historia planowania i budowy miast” Janusza Słodczyka. • Honorową Nagrodę Wielkiego Kalibru otrzymał Walter Mosley, „afro- amerykanin z żydowskimi korzeniami”. Laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru została Marta Guzowska za powieść „Ofiara Polikseny” (W.A.B.). Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru przyznano Marcinowi Wroń- skiemu za „Skrzydlatą trumnę” (W.A.B.). Natomiast nagrodę specjalną za debiut, ufundowaną przez Janinę Paradowską, otrzymał P.M. Nowak za „Ani żadnej rzeczy” (Czarna Owca).  • Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego, przyznawaną za wybit- ne dzieła w konwencji fantastyki, otrzymała Anna Kańtoch za powieść „Czarne” (Powergraph). • W Płońsku została po raz pierwszy wręczona Nagroda im. Jana Jędrze- jewicza, którą otrzymał Paweł Polak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za książkę „Byłem Pana przeciwnikiem [profeso- rze Einstein]… Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy śro- dowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa” (Copernicus Center Press). • Laureatami nagrody PIK-owego Lauru został zespół redakcyjny „Biblio- teki Analiz” oraz Izabela Sadowska z serwisu lubimyczytać.pl. Nagrodę Specjalną otrzymał Wojciech Orliński z „Gazety Wyborczej”. • Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu dedykowany był pamięci Joanny Chmielewskiej, a uczestniczyli w nim Liza Marklund, Marcin Wroński i Zygmunt Miłoszewski. 22 • W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się Kongres Bibliotek Publicznych zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa In- formacyjnego jako część Programu Rozwoju Bibliotek. • W Targach Książki w Krakowie wzięła udział rekordowa liczba ponad 40 tys. osób. Uczestniczyło w nich 570 wystawców i blisko 600 auto- rów. • W Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej wzięło udział 66 wydawców. • W Krakowie odbył się Festiwal Conrada, którego hasło brzmiało „Me- dium doskonałe”, a jego gośćmi byli: Claudio Magris z Włoch, Asa Lars- son ze Szwecji, Tahar Ben Jelloun z Maroka. W.J.T. Mitchell z USA oraz Agnieszka Taborska, Anne Applebaum, Szczepan Twardoch i Ireneusz Kania. • W konkursie European Educational Publisher Group (EEPG) za najlep- szy europejski podręcznik w kategorii od 6 do 9 lat uznano „Tropicieli”, cykl do edukacji wczesnoszkolnej wydany przez WSiP. • Poznańska e-księgarnia Legimi, która pod koniec ubiegłego roku udo- stępniła usługę „Czytaj bez limitu”, pozyskała kolejnego inwestora. W związku z planami ekspansji zagranicznej do grona udziałowców dołączył fundusz Satus Venture, wspierając Legimi kwotą 1,5 mln zł.  • W ramach projektu „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”, obejmują- cego 62 e-podręczniki do 14 przedmiotów, MEN zaprezentował pierwsze teksty przykładowych rozdziałów e-podręczników do matematyki. • Z wydawnictwa Wiedza i Praktyka odszedł dotychczasowy prezes Grze- gorz Giza, którego zastąpił Michał Włodarczyk, dawniej prezes zarządu Wydawnictwa Raabe. • Do półmetka ministerialnego programu Kultura+ przyznano ponad 127 mln zł dotacji na budowę i modernizację 222 obiektów bibliotek gminnych, z czego 28 inwestycji zakończono. • Po 55 latach działalności została zamknięta księgarnia Conrada w Al. Je- rozolimskich w Warszawie z powodu wysokiego czynszu wyznaczonego R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 23 przez urząd wojewody mazowieckiego. Wcześniej zamknięto księgarnię MDM przy ul. Koszykowej. • Olsztyńskie Zakłady Graficzne Ozgraf zwyciężyły w rankingu drukarni dziełowych „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” wyprzedzając Opolgraf i Białostockie Zakłady Graficzne. • W wieku 81 lat zmarła „królowa kryminałów” Joanna Chmielew- ska. Zmarł też autor popularnych powieści dla młodzieży, Edmund Ni- ziurski, miał 88 lat. Listopad • Z okazji Dnia Niepodległości prezydent Bronisław Komorowski wrę- czył twórcom wysokie odznaczenia. Jacek Bocheński został udekoro- wany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a Tomas Venclova – Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. • Laureatką nagrody Found in Translation Award ufundowanej przez In- stytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kul- tury Polskiej w Nowym Jorku została (po raz drugi) Antonia Lloyd-Jones za całość dorobku translatorskiego w 2012 roku. • Nagrodę Literacką im. Jana Michalskiego przyznaną Mahmoudowi Do- wlatabadi, pisarzowi z Iranu, za powieść „Pułkownik” wręczyła Vera Michalski-Hoffmann, przewodnicząca jury. • Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz zostali laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. • Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza otrzymał Wacław Holewiń- ski za powieść „Opowiem ci o wolności” (Zysk i S-ka). • Patryk Pleskot, Marek Żebrowski i Marek A. Koprowski oraz Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki, Janusz Kowalski i Anna K. Piekarska zostali laureatami 6. edycji konkursu „Książka Historyczna roku” o Na- grodę im. Oskara Haleckiego, którego organizatorami są: Telewizja Pol- ska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej.  4 1 0 2 e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 24 • Dom Wydawniczy Rebis otrzymał tytuł Ambasadora Nowej Europy za książkę „Rozważania o wieku XX” Tony’ego Judta i Timothy’ego Snydera. • W XXII Targach Książki Historycznej uczestniczyło 255 wydawnictw i firm pokrewnych z Polski oraz z Białorusi, Rosji i Niemiec. Główne Na- grody Klio przyznano Stanisławowi Jaczyńskiemu za książkę „Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalonych z masakry katyńskiej” (Bello- na), Marcie Cobel-Tokarskiej za pracę „Bezludna wyspa, nora, grób. Wo- jenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce” (IPN) oraz Krzysztofowi Stopce, Andrzejowi A. Ziębie, Armenie Artwicha i Monice Agopsowicz za „Ormiańską Warszawę” (Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich). Nagrodę Pro Memoria przyznaną przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ode- brał Tomasz Łabuszewski, redaktor naukowy pracy „śladami zbrod- ni 1944–1956. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956” (IPN).  • Podczas X Targów Wydawnictw Ekonomicznych w warszawskiej SGH w VIII edycji Konkursu na Najlepszą Publikację Ekonomiczną Nagrodę Grand Prix otrzymała książka „Ograniczone przywództwo” prof. An- drzeja K. Koźmińskiego (Poltext). Nagrodę dla najlepszego podręczni- ka przyznano za „Bankowość” pod red. naukową Małgorzaty Zaleskiej (C.H.Beck). • W plebiscycie Nagrody Literackiej Nautilus, którego wyniki ogłoszono podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon, w kategorii „powieść” zwyciężył Stefan Darda za „Czarny Wygon. Bisy” (Videograf), a w kategorii „opowiadanie” Maciej Lewandowski za „Czarną Leliwę” („Fantastyka” 1/2012). • Mariusz Szczygieł otrzymał ustanowioną przez Radio ZET Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego za reportaż „śliczny i posłuszny”, jaki uka- zał się w „Dużym Formacie”, dodatku do „Gazety Wyborczej”.  • Wydawnictwo Bellona S.A. świętowało jubileusz 95-lecia. • Znak stworzył nowy imprint Znak Horyzont, którym kieruje Maciej Ga- blankowski, dotychczasowy zastępca dyrektora wydawniczego krakow- skiej oficyny. Profil wydawniczy ma obejmować literaturę faktu i książ- ki historyczne. R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 25 e c S l o P w 1 0 2 i k ż ą i S k k e n y R 4 • Na liście pięćdziesięciu najbardziej wpływowych Polaków tygodnika „Wprost” znalazła się „trenerka wszystkich Polek” Ewa Chodakowska, współautorka bestsellerowego poradnika „Zmień swoje życie z Ewą Cho- dakowską” (K.E. Liber), a także Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz Jacek i Krzysztof Olesiejukowie. • W III Rankingu Bibliotek, jaki organizuje Instytut Książki i redakcja „Rzeczpospolitej”, zwyciężyły biblioteki publiczne w gminach Wągro- wiec (województwo wielkopolskie), świątki (warmińsko-mazurskie) i Czechowice-Dziedzice (śląskie). • Olga Dawidowicz-Chymkowska objęła samodzielne stanowisko ds. sta- tystyki wydawnictw w Bibliotece Narodowej. • Mariusz Rutowicz, prezes sieci księgarskiej Matras poinformował, że „w kolejce do jej przejęcia ustawiło się czterech graczy – z branży i fun- duszy private equity”, a „rozstrzygnięcia zapadną wkrótce, raczej nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku”. • W ciągu pierwszych siedmiu przedpremierowych dni użytkownicy Al- legro kupili ponad 12 tys. egz. „Sezonu burz”, najnowszej części z cyklu „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego (SuperNowa). • W wieku 91 lat zmarł Henryk Markiewicz, wielki badacz literatury, jej historyk i teoretyk, nazywany „ostatnim polihistorem”. Grudzień • Donald Tusk zapowiedział, że rząd „postawi się lobby”, które żyje ze sprzedaży podręczników. Poprzednio Joanna Kluzik-Rostkowska, nowa minister edukacji narodowej, w swoim pierwszym wystąpieniu stwier- dziła, że podręczniki są za drogie i „musi coś z tym zrobić”. • W Moskwie podpisano porozumienie o współpracy między Instytutem Książki i rosyjskim Instytutem Tłumaczeń na rzecz promowania litera- tury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce oraz ich tłumaczeń. • „New York Times” wymienił książkę „Mapy” Aleksandry i Daniela Mi- zielińskich w zestawieniu sześciu najciekawszych i najpiękniej zilustro- 26 wanych książek dla dzieci tego roku. Po tej rekomendacji książki zabra- kło w sprzedaży w Amazonie. • „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego został uznany na Li- twie za najlepszą polską książkę wszechczasów. • Z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się uroczysta inauguracja obchodów „650 lat w służ- bie książki”. • Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz złożyła do Trybunału Kon- stytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadni- czą przepisów stanowiących 23-proc. stawkę VAT za publikacje elek- troniczne. • Jan Malicki, historyk i publicysta, w okresie PRL działacz opozycyjny i publicysta, został laureatem XIII edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. • Laureatką pierwszej edycji Nagrody Jerzego Turowicza została Joanna Olczak-Ronikier, którą nagrodzono za książkę „Korczak. Próba biogra- fii” (W.A.B.). • Podczas VII edycji Festiwalu Puls Literatury w Łodzi Nagrodę Literac- ką im. Juliana Tuwima otrzymała Magdalena Tulli za twórczość, która „dowodzi wielkiej wrażliwości na tematy społeczne”. • Antoni Libera, prozaik, eseista, tłumacz i reżyser teatralny, przekazał Bibliotece Narodowej obszerny zespół materiałów ze swego archiwum. Swoje archiwum przekazała również Maryla Rodowicz.  • W konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książką roku dla Dzieci uznano „Ziu- zię” Maliny Prześlugi (Tashka), a Książką roku dla Młodzieży – „Most nad Missisipi” Ewy Przybylskiej (Akapit Press). Nagrodę Graficzną za Książkę Obrazkową otrzymała Joanna Concejo za ilustracje do książki Marka Bieńczyka „Książę w cukierni” (Format), a Nagrodę Graficzną za Ilustracje w Książce – Marta Ignerska za projekt graficzny i ilustra- cje do książki Mikołaja Łozińskiego „Prawdziwa bajka” (Kultura Gnie- wu). Nagrodzono też Martę Lipczyńską-Gil z Kwartalnika o Książkach dla Dzieci i Młodzieży „Ryms” oraz wortalu o tej samej nazwie za upo- wszechnianie czytelnictwa. R o k 2 0 1 3 n a R y n k u k S i ę g a R S k i m 27 e c S l o P w 1 0 2 i k ż ą i S k k e n y R 4 • Odbyły się 22. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, po raz pierwszy w wyremontowanym budynku Dworca Głównego, z udziałem 130 wy- stawców i ponad 30 tys. czytelników. Nagrodę główną „Pióra Fredry” jury przyznało wydawnictwu Marginesy za książkę „Gajos” Elżbiety Baniewicz. • W trzecim Salonie Ciekawej Książki – Targach Książki w Łodzi uczest- niczyło ponad 50 wystawców.  • Podczas IX Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przewod- niczącym został wybrany – na drugą kadencję – Janusz Fogler.  • Nakład „Sezonu burz”, nowej książki Andrzeja Sapkowskiego (SuperNo- wa), wyniósł 280 tys. egz., a wydawca zapowiadał sprzedaż 250 tys. egz. do końca roku. • Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił (ale nie oddalił) pozew Wolters Kluwer Polska (działającego jako reprezentant grupy wydawców w po- stępowaniu grupowym) przeciwko FS File Solutions Ltd, administrato- rowi portalu www.chomikuj.pl. • Firmie Księgarskiej Olesiejuk w XVI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznano certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013. Tytuł ten Firma otrzymała po raz siódmy, w związku z czym została również uhonorowana nagrodą specjalną – „Srebrnym Laurem Fair Play”. • W rankingu sklepów internetowych portalu Serwis Money.pl w katego- rii „Kultura i rozrywka” trzy pierwsze miejsca zajęły: merlin.pl, gandalf. com.pl oraz matras.pl. • Zgromadzenie Wspólników drukarni Eurodruk-Kraków podjęło uchwa- łę o rozwiązaniu spółki. • W Paryżu w wieku 77 lat zmarła Natalia Gorbaniewska, rosyjska poetka, dysydentka, dziennikarka, tłumaczka literatury polskiej. • W wieku 103 lat zmarł Kordian Tarasiewicz, autor cenionych książek o Warszawie. 28 Opracował Piotr dobrołęcki część PieRwSza wyDawnicTwa Rozdział pierwszy główne trendy na rynku wydawniczym Po dwóch latach spadków wartości polskiego rynku książki, rok 2013 za- kończył się nieznacznym wzrostem, o 0,4 proc., do 2,68 mld zł. W obliczu wielu wyzwań i wyraźnych zagrożeń przed którymi stoi rodzima branża wydawnicza fakt ten nie napawa jednak przesadnym optymizmem. W dalszym ciągu wzrasta liczba wydawanych tytułów, mimo postępują- cego zmniejszania się średniego nakładu drukowanych pozycji. W 2013 ro- ku wydano 29710 tytułów (wzrost o 10 proc.), w tym 15580 pierwszych edycji (wzrost o 16 proc.). Zjawisko to dotyczy zarówno wydawców ko- mercyjnych, aktywnie kształtujących rodzimy rynek, których oferta jest zauważalna w punktach sprzedaży detalicznej, jak i podmiotów, których oferta nie jest w stanie przebić się na otwarty rynek. Olbrzymia w tym zasługa coraz powszechniej dostępnych technologii, które pozwalają tanio i szybko publikować książki, nie tylko zresztą w for- mie papierowej, bo statystyki dotyczące liczby tytułów dotyczą również pozycji cyfrowych, byleby miały numer ISBN. Według szacunków, nawet ponad jedną trzecią wydawanych w Polsce książek stanowią publikacje ni- skonakładowe, które w ogóle nie trafiają do ogólnopolskiej dystrybucji. Rozwija się selfpublishing, zarówno w formie tradycyjnej, książek dru- kowanych nakładem autorów oraz cyfrowej. Ten ostatni nurt coraz ak- tywniej wspierają biznesowe podmioty z samej branży, przede wszystkim dystrybutorzy e-publikacji. Rzetelna analiza liczby rzeczywiście wydawanych tytułów jest o tyle utrudniona, że zgodnie z wymogami bibliotecznej statystyki wydania cy- frowe odpowiadające edycjom papierowym powinny mieć osobny numer statystyczny ISBN, co nie każdy wydawca w praktyce stosuje, poza tym czy rzeczywiście plik odwzorowujący papierowe wydanie jest osobną edycją? Z punktu widzenia czytelnika chyba nie, z punktu widzenia dystrybutora coraz częściej jednak tak, czego dowodem są np. osobne zestawienia best- sellerowych e-booków w sieci Empik. W przypadku modelu, w którym to autor staje się wydawcą najwięcej traci sama treść – amatorsko opracowana, pozbawiona profesjonalnej re- dakcji i korekty. Jednak spadek jakości wydawanych książek, zwłaszcza w warstwie edytorskiej, coraz powszechniej dotyczy także komercyjnych, g ł ó w n e T R e n D y n a R y n k u w y D a w n i c z y m 33 4 profesjonalnych zdawałoby się wydawców. Tu także jednak bardzo trudno o statystyczne mierniki jakości. 1 0 2 e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 34 Uwzględniając jednak powyższe zastrzeżenia, można ostrożnie szaco- wać, że w latach 2010-2013 liczba profesjonalnie wydanych tytułów nie wzrosła, lecz zmniejszyła się o ok. 4 proc., podczas gdy łączna liczba tytu- łów oficjalnie wydanych i opatrzonych osobnym numerem ISBN wzrosła – w zależności od statystyk – o od 22 do ponad 40 proc., a może jeszcze bardziej gdyby ktokolwiek w Polsce rzetelnie liczył wydania cyfrowe i ich osobne formaty (ePub, PDF, Mobi). Na pewno coraz bardziej pilna jest zmiana systemu klasyfikacji wydawanych tytułów, inaczej bowiem doj- dziemy do absurdalnych liczb i wzrostów. Łączny nakład opublikowanych książek w  2013  roku wyniósł 112,4 mln egz., co oznacza wzrost o 4 proc. w stosunku do roku 2012. śred- ni nakład spadł w 2013 roku o 5 proc. – z 3987 do 3783 egz. Niższy nakład, to mniejsze przychody, a w konsekwencji również gorsze perspektywy dla osiąganych zysków. Wydawcy coraz mniej chętnie ujawniają wynik finan- sowy, z coraz większym opóźnieniem wypełniają również ustawowy obo- wiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS. Z pozyskanych danych widać jednak wyraźnie, że pomimo cięć kosztów rentowność wy- dawniczego biznesu spada. Jeszcze kilka lat temu rentowność wydawców książek wynosiła 7-8 proc. rocznie. Obecnie dominują zyski netto na po- ziomie 4-5 proc., a też powiększa się grupa oficyn przynoszących straty lub oscylujących na granicy rentowności. I to pomimo cięć kosztów. To nie koniec kłopotów branży. Na kurczący się rynek, spadek liczby klientów i wartości dokonywanych przez nich zakupów, nakładają się kło- poty wewnętrzne, jak stale wydłużający się obieg gotówki. W ostatnich la- tach wydawcy stanęli przed obliczem wzrostu kosztów dystrybucji i wy- dłużania terminów płatności do ponad 180 dni. W zastraszającym tempie rosną zobowiązania podmiotów dystrybucyjnych (hurtowych i detalicz- nych) wobec wydawców. Sektor detaliczny zdominowany jest przez bizne- sowe „kolosy na glinianych nogach”. Fakt, że poważne problemy ze stanem zobowiązań dotyczą większości działających firm, nie pozwala pozbyć się myśli o potencjalnej katastrofie, która wisi nad rynkiem. Analiza tej sytuacji skłania również do refleksji na temat obciążeń jakie spadają na wydawców, czyniąc ten podstawowy sektor rynku książki najbardziej odpowiedzialnym za losy całej branży, ale i biznesowo coraz mniej pewnym. Pytanie jak dłu- go wydawcom starczy cierpliwości, jak wiele razy rezygnować będą z po- dejmowania skrajnych decyzji w celu odzyskania należnych im środków finansowych? Dziś wielu wyłącznie obawa przed ogólnorynkowymi konse- kwencjami wstrzymuje przed składaniem wniosków o ogłoszenie upadłości kolejnych podmiotów hurtowych i detalicznych. Oby jednak konsekwencje nie okazały się tym straszliwsze, im więcej obserwujemy zaniechań egze- kwowania praw i należności. W rezultacie rynkowych praktyk nastąpił szybki spadek wartości książ- ki, krótki okres obowiązywania ceny katalogowej, szybkie przeceny. To zjawiska, które w największym chyba stopniu degradują wartość książki w oczach klienta, a tym samym psują rynek. Zdecydowanie zbyt wolno w stosunku do oczekiwań wydawców, rozwija się też rynek publikacji cyfrowych. Choć wartość sprzedaży nadal notuje skokową dynamikę wzrostu, to sprzedaż oferty cyfrowej w dalszym ciągu nie jest w stanie przekroczyć 2-3 proc. wartości ogólnej sprzedaży publikacji poszczególnych wydawnictw. Wciąż dynamicznie rośnie oferta dostępnych e-tytułów, a więc także nakłady ponoszone z tego tytułu przez wydawców, wyraźnie jednak brakuje modeli biznesowych, które pozwalałyby zarabiać na sprzedaży treści cyfrowych przy obecnym wysokim poziomie obrotu pirackimi e-bookami i pogłębiających się problemach z bezpieczeństwem i efektywnością dystrybucji książek papierowych. Hucznie zapowiadane na przełomie lat 2012/2013 systemy abonamentowe bardzo wolno zyskują sobie klientów, co zniechęca kolejne podmioty do inwestycji w ich rozwój. Pomijając segmenty publikacji fachowych oraz edukacyjnych, które rzą- dzą się często odmiennymi prawami, a które również nie pozbawione są własnych problemów, w 2013 roku po raz kolejny okazało się, że rynek pu- blikacji ogólnych, w tym beletrystyki, jest niezwykle płytki, a przez to bar- dzo podatny na jednorazowe wydarzenia. Choć w zasadzie bardziej upraw- niony wydaje się termin uzależniony. Po raz kolejny okazało się bowiem, że pojawienie się na rynku jednego czy dwóch megabestsellerów, o rocznej sprzedaży w wysokości 200-300 tys. egz., jest w stanie przesądzić o obrazie branży – przynajmniej z punktu widzenia księgarskiej lady. Stąd przekona- nie, że gdyby nie utrzymująca się w 2013 roku sprzedaż hitowej erotycznej prozy E.L. James przez Wydawnictwo Sonia Draga (ponad 700 tys. egz.), wspomaganej polską premierą najnowszej powieści Dana Browna „Inferno” (320 tys. egz.), iluzoryczny wzrost wartości rynku byłby absolutnie niemoż- liwy. Bez wzrostu przychodów w wydawnictwie Sonia Draga sytuacja by się odwróciła, zamiast raportować wzrost o 0,4 proc., mówilibyśmy o spad- ku w podobnej wysokości w kategoriach całego polskiego rynku. A zatem bądźmy ostrożni z jakimkolwiek optymizmem! W 2013 roku brakowało na rynku segmentu, który wyraźnie napędzał- by całą branżę i przyjął na siebie odpowiedzialność za bardziej znaczący wzrost wartości księgarskiej sprzedaży. W przypadku większości segmen- tów odnotowano wręcz spadki przychodów. Wyjątkiem był segment pu- blikacji edukacyjnych, choć i tu dynamika była znacznie niższa od noto- wanej w 2012 roku, a największe podmioty deklarują wzrosty na poziomie g ł ó w n e T R e n D y n a R y n k u w y D a w n i c z y m 35 1 0 2 4 2-3 proc. Jest też już niemal pewne, że był to ostatni rok, w którym sektor ten mógł pochwalić się dodatnią dynamiką przychodów. Dzieje się tak za sprawą polityki rządu i wprowadzenia od 2013 roku w przypadku klasy szkoły podstawowej podręcznika finansowanego z budżetu państwa. W re- zultacie planów MEN w okresie 2014-2017 bezpłatne podręczniki otrzyma- ją uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Resort edukacji posta- nowił ponadto przejąć na siebie część obciążeń finansowych związanych z wyposażeniem polskich uczniów w podręczniki i inne pomoce eduka- cyjne. W ciągu najbliższej dekady z budżetu państwa zostanie na ten cel przeznaczona kwota ponad 3,8 mld zł. Z kolei jesienią 2015 roku w ręce uczniów oddane zostaną także rządowe bezpłatne podręczniki cyfrowe, co w wymierny sposób wpłynie na kolejne ograniczenie możliwości biz- nesowego działania dla wydawców komercyjnych. Szacuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat z rynku zniknie od 300 do 500 mln zł, co oznacza okrojenie wartości segmentu książki edukacyjnej o nawet 60 proc. Szerzej na ten temat będziemy jeszcze pisać w dalszej części analizy, poświęconej sytuacji na rynku książki szkolnej. i k ż ą i S k k e n y R W opinii części środowiska wydawców remedium na branżowe pro- blemy mogłaby stanowić forma regulacji rynku dystrybucji. Rok 2013 był okresem wytężonej pracy części środowiska, szczególnie firm skupionych w Polskiej Izbie Książki, nad projektem odpowiedniego aktu prawnego. W rezultacie tych starań na początku 2014 roku zaprezentowano projekt „Ustawy o jednolitej cenie książki”, który zakłada m.in. utrzymanie stałej ceny na nowości wydawnicze przez okres 12 miesięcy od wprowadzenia tytułu do obrotu handlowego oraz ściśle określone warunki polityki ra- batowej. Według pomysłodawców ustawa ma pomóc w uporządkowaniu zasad handlowych, skutkować m.in. wzrostem przewidywalności biznesu wydawniczego oraz ochroną księgarstwa tradycyjnego, które od lat kon- sekwentnie spychane jest na margines rynku nie tylko przez podmioty sieciowe, ale przede wszystkim przez alternatywne kanały sprzedaży ksią- żek, jak: sieci marketów, sieci dyskontowe czy wreszcie internet. Silniej- sza pozycja księgarń indywidualnych miałaby w przyszłości skutkować również większą dostępnością oferty książkowej, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Projekt ma swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciw- ników, którzy nie tylko opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowej swobody gospodarczej w obrocie książką, ale przekonują, iż proponowa- ne rozwiązania regulujące rynek stoją w całkowitej sprzeczności z biz- nesowymi realiami. Spór dotyczy przede wszystkim oceny skuteczności, ale także wpływu, jaki na cały rynek ma dominująca obecnie w polity- ce handlowej tendencja do szybkiego przeceniania oferty wydawniczej i wykorzystywania wysokich rabatów jako podstawowego narzędzia mar- e c S l o P w 36 ketingowego wspierającego sprzedaż. W 2013 roku najbardziej jaskrawe dowody takiej polityki dostrzec można było w zachowaniu największych sieci detalicznych, jak Empik czy Matras. Wielu przykładów na poparcie tej tezy dostarcza również internet, w którym rolę największego sprzedaw- cy detalicznego książek nie pełni już żadna z uznanych księgarń interne- towych, a serwis aukcyjny Allegro, a nawet czołowi wydawcy za najbar- dziej efektywny sposób konkurencji uznają przeceny, które w przypadku zakupów pakietowych, i to tytułów obecnych na rynku nawet zaledwie kilka tygodni, sięgają już 70-80 proc. ceny okładkowej. W 2013 roku największy wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowało – drugi rok z rzędu – wspomniane wydawnictwo Sonia Draga (93 proc.). O przyczynach takiego rozwoju oficyny w 2013 roku już pisaliśmy, są to mega bestsellery E.L. James i Dana Browna. Wzrostem przychodów aż o 85 proc. może pochwalić się wydawnictwo Marginesy, którego edytor- ski kunszt i biznesowy koncept zaowocował pod koniec 2013 roku inwe- stycją międzynarodowej grupy wydawniczej Bonnier. Debiutantem w tym towarzystwie jest trójmiejska oficyna Novae Res, działająca w oparciu o nowatorski model biznesowy, której przychody wzro- sły w poprzednich 12 miesiącach aż o 67 proc. Dynamiczny rozwój stał się również udziałem wydawnictwa Wielka Litera. Kierowana przez Pawła Szweda, byłego dyrektora programowego i redaktora naczelnego wydaw- nictwa świat Książki, oficyna skorzystała z mody na powieści erotyczne zapoczątkowanej w 2012 roku, a jednocześnie w krótkim czasie wkroczyła do czołówki oficyn prezentujących literacki dorobek czołowych polskich pisarzy współczesnych. Na wyróżnienie zasługują też tempo i styl w jakim przebiega organiczny rozwój krakowskiej oficyny Insignis Media (40 proc. wzrostu przychodów w 2013 roku). Znacznie wolniej rosły przychody firm wydawniczych, które w 2012 ro- ku imponowały rekordowymi wzrostami, jak SIW Znak czy Wydawnictwo Olesiejuk. W 2013 roku ich przychody wzrosły kolejno o 1 i 5 proc., jednak obie oficyny bez trudu utrzymały pozycje w rynkowej czołówce. Po pewnej przerwie do dobrej formy wydaje się wracać także Grupa Publicat. Choć firma nie osiąga już przychodów z rekordowego okresu popularności prozy Stephenie Meyer, to 18 proc. wzrostu na obszernej, niezwykle zróżnicowanej ofercie, daje podstawy do pozytywnej oceny polityki programowo-sprzeda- żowej obecnego kierownictwa firmy. Po kilku latach regularnych spadków wzrostem o 3 proc. może pochwalić sie Grupa PWN, której wydawnicza część wciąż poszukuje swojego miejsca na rynku po bezpowrotnej utracie pozycji niekwestionowanego lidera publikacji referencyjnych. Odnotować należy również fakt, że wprowadzane od kilku lat zmiany w programie wydawniczym i polityce handlowej przyniosły pozytywny g ł ó w n e T R e n D y n a R y n k u w y D a w n i c z y m 37 4 efekt w postaci 14 proc. wzrostu przychodów wydawnictwa Egmont Pol- ska. Po jednorazowym spadku formy w 2012 roku na drogę wzrostów po- wróciły także oficyny Rebis i Prószyński Media. 1 0 2 e c S l o P w i k ż ą i S k k e n y R 38 Z drugiej strony, po raz kolejny znacząco obniżyła sprzedaż firma Tar- sago Media Group (wcześniej Reader’s Digest). Spadek przychodów aż o 38 proc. dowodzi, iż z każdym rokiem potencjał sprzedażowy modelu biznesowego opartego na systemie jednorazowej bezpośredniej oferty kie- rowanej do klienta, realizowanego przez tę spółkę od kilkunastu lat, zdecy- dowanie się wyczerpał. Wyraźne kłopoty przeżywa także Difin, specjalizu- jący się obecnie w ofercie o charakterze edukacyjnym (spadek o 28 proc.). Taką samą ujemną dynamikę przychodów zanotowało w 2013 roku wy- dawnictwo świat Książki. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że aktywną działalność operacyjną, wygaszaną na przełomie 2012 i 2013 ro- ku, oficyna już w nowej formie prawnej, po zmianie właściciela i z nowym kierownictwem, rozpoczęła dopiero w okresie lipiec-sierpień, a zrealizowa- ny do końca roku przychód przekroczył zakładane plany. Zatem z oceną realnych efektów zmian, jakie stały się udziałem firmy dysponującej jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych marek wydawniczych trzeba jeszcze zaczekać. Kilkunastoprocentowe spadki zanotowały w 2013 roku również oficyny takie jak: Siedmioróg, Bosz, Burda Książki (dawniej G+J Książki), Czarna Owca, czy Media Rodzina. Listy bestsellerów w 2013 roku Od wielu lat brakuje w Polsce rzetelnej, opartej na wynikach sprzedaży, zbiorczej listy bestsellerowych tytułów. Dziennikarze branżowi wyławiają pojedyncze informacje, niektórzy wydawcy korzystają z zestawień sprze- dażowych firmy GfK Polonia, jednak wiarygodnej i powszechnie dostępnej listy brak. W prasie publikowane są głównie zbiorcze zestawienia miesięcz- ne, prezentujące najlepiej sprzedające się tytuły w poszczególnych sieciach księgarskich, niezależnych księgarniach stacjonarnych czy księgarniach internetowych. Najwierniejszych odbiorców listy bestsellerów znajdują jednak nie w czy- telniczej publiczności, a wśród wydawców, dla których rankingi pozostają jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi marketingowych. Dają wiedzę o konkurencji, a jednocześnie wspierają wysiłki kreowania popytu i sprzedaży, komunikując klientom najbardziej aktualne na rynku prefe- rencje zakupowe – wskazując to, co inni odbiorcy uważają za najciekawsze pozycje z oferty dostępnej w danym okresie. Wydawcy największą wagę przykładają do list najlepiej sprzedają- cych się tytułów dominujących sieciach detalicznych oraz największych księgarń internetowych, koncentrując się na markach, które na co dzień starają się aktywnie kreować czytelnicze mody. Od dawna już nie śle- dzą wyłącznie czołowych lokat, ale z zaangażowaniem analizują pozycje w drugiej czy trzeciej dziesiątce zestawień obejmujących 20. czy nawet 30. najlepiej sprzedających się tytułów z wszystkich rodzajów publikacji dostępnych w ofercie. Jednak uważna analiza systematycznie sporządzanych list najlepiej sprze- dających się tytułów ujawnia także specyfikę poszczególnych sieci sprze- daży i indywidualnie działających podmiotów detalicznych oraz istn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: